Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'bolstad'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Ask the National Archives of Norway
  • Questions about archival material and use of the archives
  • Questions about the use of the Digital Archives
  • Inquiries and messages about technical errors and metadata errors in the Digital Archives
 • Ask users of the Digital Archives
  • Users' own forum
  • Assistance with transcribing handwriting
 • Collaboration between the National Archives and users of the Digital Archives
  • Questions about volunteer efforts and source registration
  • Questions about proofreading of AMF material
 • Archived forums
  • Arkiv
  • Spørsmål om skannet materiale
  • Spørsmål om transkribert materiale
  • Andre spørsmål til Digitalarkivet
  • Tekniske tilbakemeldinger
 • Miscellaneous

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 9 results

 1. Lars Johannessen har i dag gjort ei kjempeoppdaging i Herøy på Helgeland (hurra til Lars!) av ein person som me i alle år har trudd, både slekt i Amerika og eg, at utvandra til Buffalo Co., WI. Dette har altso synt seg ikkje å vera tilfelle, og eg har no i kveld undersøkt ein del kjelder frå Herøy for å finna ut litt meir om Johannes og huslyden hans. Ein del har eg finne, men eg står lite vetta fast på detaljar om opphavet til kona Elen Maria, og kvar det vart av alle borni? Eg vil tru det må finnast etterkomarar i Herøy den dag i dag? Her har eg sett opp eit oppdatert manuskript for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~~ Johannes Johannesson {Bolstad}, f. {i Luster} 15.5.1848, Johannes J. Bolstad flytte i ung alder til Nordland og gifte seg i Herøy 1.10.1878 med Elen Maria Hansdotter frå Øxningen indre i Herøy. Ho var dotter av husmann Hans Mathias Larsson på Gjæle under Øxningen indre, opphavleg frå ##### (kvar fødd/oppvaksen? - 1865: https://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1865&knr=1818&kenr=002&bnr=0027&lnr=00 1875: https://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1875&knr=1818&kenr=005&bnr=0045&lnr=00 og kona Gunnhild Erikka Iversdotter frå ##### (kvar fødd/oppvaksi?) og f. i Alstahaug 1.5.1858. Johannes var fiskar, og han og Elen slo seg ned som strandsitjarar og sidan husmannsfolk på Lilleenget under Nordherø i Herøy der Johannes d. som husmann 5.5.1920. Elen Bolstad d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1920!) Dei fekk ti born i lag: ##### (sjekka at alle er medkomne?) a. Anna Fredrine Emilie Johannesdotter Bolstad, f. i Herøy 11.4.1879, ##### (lagnaden hennar?) b. Helene Kristine Bergliot Johannesdotter Bolstad, f. i Herøy 27.1.1882, ##### (lagnaden hennar?) c. Paul Marius Hegler Johannesson Bolstad, f. i Herøy 9.2.1884, ##### (n. 1900 – lagnaden hans?) d. Ludvig Alfore Sverre Johannesson Bolstad, f. i Herøy 29.9.1889, ##### (n. 1900 – lagnaden hans?) e. Jenny Johannesdotter Bolstad, tvilling, f. i Herøy 4.3.1892, d. i Herøy 21.1.1895. g. Elvida Johannesdotter Bolstad, likeins tviling og f. i Herøy 4.3.1892, d. i Herøy 10.10.1892. h. Einar Johan Johannesson Bolstad, f. i Herøy 17.2.1895, ##### (n. 1900 – lagnaden hans?) i. Gudrun Erikka Johannesdotter Bolstad, f. i Herøy 8.3.1897, ##### (n. 1900/1910 – lagnaden hennar?) j. Harry Eleiften Johannesson Bolstad, f. i Herøy 14.10.1899, ##### (n. 1900/1910 – lagnaden hans?) ~~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om denne huslyden!
 2. Huslyden til Nils Hess Christenson Bolstad jobba eg med for om lag 40 år sidan. Eg har sidan greidd å finna ein del opplysningar, men står no ganske so fast, sroleg nr det gjeld svigersonen Ole Miller og ogso når det gjeld opphavet til Bertha Jacobsdotter frå Sør-Fron. Det hadde gledd meg mykje om noko kunne sjå på desse utfordringane. Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~~ Nils Hess Christenson Bolstad, son av føregåande brukar, var f. 3.2.1819 og gifte seg 11.6.1844 med Øllegaard Johannesdotter frå Hauge, f. 25.8.1824. Nils Hess fekk skøyte hjå far sin alt 4.6.1844, og dei dreiv garden fram til dei i 1851 laut selja. Truleg var dei òg offer for dei dårlege konjunkturane på den tidi, men dei fekk kår og vart buande på garden fram til 1858. Nels og Ellen Bolstad utvandra til Amerika i 1858 og slo seg ned på ein farm i Freeman township, Crawford Co., Wis. der Nels Bolstad d. 1.8.1870. Ellen dreiv vidare til ho i 1880‑åri flytte til dotteri Anna i Decorah, la. der ho d. 29.6.1891. Nels og Ellen Bolstad fekk sju born i lag: a. Anna N. Bolstad, f. i Luster 8.11.1845, utvandra med foreldri i 1858 og d. i Decorah, la. 28.7.1936. Ho gifte seg i Allamakee Co., Ia. 30.11.1866 med Iver Larsson kjend som Iver Larsen frå Medås i Granvin. Han var son av gardbrukar Lars Iverson på Medås og kona Sigrid Vikingsdotter frå Havås og f. i Granvin 1.11.1837. Iver utvandra til Amerika med foreldri sine i 1850 og d. i Decorah, la. 23.8.1905. Iver Larsen var forretningsmann («dry goods merchant«), og dei budde i Decorah, Winneshiek Co., Ia. Dei fekk sju born i lag. b. Johanna, kjend som Josephine N. Bolstad, f. i Luster 15.8.1847, utvandra òg med foreldri i 1858 og d. i Grand Forks, N.D 23.10.1927. Josephine gifte seg ##### (date and place of her marriage?) med ##### (his original name from Norway? – wherefrom?) i Amerika kjend som Ole O. Miller. Han var son av ##### (full names of parents etc.?) og f. ##### (exact date and place of his birth?) .2.1853, men utvandra til Amerika i ##### (year of his emigration? – 1872/1874?) Han d. ##### (date and place of his death? – after 1930!) Ole og Josephine farma i Northland township, Polk Co., Minn., men flytte kring 1906 inn til East Grand Forks, Polk Co., Minn. der Ole livnærte seg som bygningssnikkar («building carpenter»). Dei var barnlause. c. Christine N. Bolstad (1851‑1920), utvandra med foreldri i 1858 og vart gift i Amerika med enkjemann, husmann Andreas Arneson frå Nausti under Flahammar (1835‑1921) (s.d.). d. Øllegaard kjend som Olga N. Bolstad, f. i Luster 8.1.1855, utvandra likeins med foreldri i 1858 og d. i Minot, N.D. 3.9.1928. Ho gifte seg i Minneapolis, Minn. 26.7.1883 med enkjemannen Patrick William McGinty, son av John McGinty og Mary Margaret McCormick og f. i Donegal, Irland 16.1.1840. Han utvandra til Amerika med foreldri sine i 1847 og hadde før vore gift med Mary Murphy. Han d. i Renville Co., N.D. 22.7.1922. Patrick og Olga budde nokre år i Minnetonka, Hennepin Co., Minn., men flytte sist på 1890-talet til ein farm i Big Lake township, Sherburne Co., Minn. og derifrå etter hundreårsskiftet vidare til ein farm i Lockwood township, Renville Co.,N.D. Dei fekk åtte born i lag, men Patrick hadde visstnok òg minst åtte born i første ekteskapet sitt. e. Johannes kjend som John N. Bolstad, f. i Luster 15.3.1858, utvandra òg med foreldri i 1858 og d. i Polk Co., Minn. 27.7.1927. John gifte seg i Polk Co., Minn. 14.8.1883 med Bertha Jacobsdotter frå Steig i Sør‑Fron, i Amerika kjend som Bertha Jacobson. Ho var dotter av husmann Jacob Olson på Knippa under Steig, opphavleg frå ##### (kvar fødd/oppvaksen?) og kona Marit Pedersdotter frå ##### (kvar fødd/oppvaksi?) og f. i Sør‑Fron 18.4.1849. Ho utvandra til Amerika i ##### (year of emigration?) og d. i Polk Co., Minn. 19.10.1925. John og Bertha Bolstad farma i Sullivan township, Polk Co., Minn. og fekk tre born i lag. f. Nels Hess N. Bolstad, f. i Crawford Co., Wis. 15.10.1860, d. i Crawford Co., Wis. 19.1.1930. Nels Hess Bolstad giftre seg i Vernon Co., Wis. 15.6.1893 med Nellie Louise Stebbins, f. i Columbus, Ohio 23.7.1863. Ho d. i Crawford Co., Wis. 2.5.1923. Nels Hess og Nellie Bolstad farma i Freeman township, Crawford Co., Wis., men var barnlause. g. Lars, kjend som Lewis N. Bolstad, f. i Crawford Co., Wis. 5.4.1863, d. i Vernon Co., Wis. 28.10.1928. Lewis Bolstad farma i Wheatland township, Vernon Co., Wis., men budde òg mykje i Polk Co., Minn. og i Bowman Co., N.D. Han var ugift. ~~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 3. Desse tre søskeni har skapt vanskar for meg, særleg broren Johannes og halvbroren Anders Olson: Eg greidde ikkje løysa gåta for 40 år sidan, men kanskje er det mogeleg i dag? Foreldri var Johannes Sølfestson (1802-1849) og Anna Olsdotter (1806-1869), plassfolk på Jervateigen under garden Bolstad i Luster! Anders var ein son som Anna hadde «frå før» Mellom borni deira var fleire som utvandra til Buffalo Co., WI: * Sølfest «Sylvester» Johnson (1839-1901) - utvandra i 1866 og farma for det meste i Modena township, Buffalo Co., WI * Endre «Andrew» Johnson (1839-1903) - utvandra i 1866 og farma i Nelson township, Buffalo Co., WI Desse tvillingane har eg bra oversyn over, men so var det dei hine søskeni: * Anders Olson, fødd i Luster 28.11.1833, utvandra til Amerika - årstal ukjend, men truleg kring 1870!? - gifte seg i Buffalo Co., WI 7.4.1875 med enkja Martha Christensdotteer (Ottum), men dei skilde lag etter kort tid og i 1880 farma Andrew Olson åleine i Modena township, Buffalo Co., WI der han d. 19.2.1912 FT1880 i Modena township «widowed»: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9YB2-HV7 FT1910 i Modena township «widowed, emigrated 1864»: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GYBM-S7M7 * Johanna Johnson, fødd i Luster 20.1.1837, utvandra til Amerika i 1873 og skal ha vore hushaldar ulike stadar i Buffalo Co., WI og d. ugift i Modena township 31.5.1917: Find-a-grave: https://www.findagrave.com/memorial/150069785/johanne-eide FT1900 i Modena township med sonen John Eide (1881-1931): https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-68D7-M35 FT1910 i Modena township med eldste sonen Christ og ættenamnet Eide: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GYBM-S7M7 * Johannes Johnson, fødd i Luster 15.5.1848, utvandra til Amerika - årstal ukjend, men truleg kring 1870!? - skal ha butt i lag med søsteri Johanna i Modena township, Buffalo Co., WI og d. truleg ugift kring 1915. FT1880 i Modena township (alder 10 år feil!) med hin sonen til søsteri Johanna, Christen Eide (1858-1943): https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9YB2-HPJ Utfordringane mine her er følgjande: ** Utvandringsåret til Anders Olson? ** Utvandringsåret til Johannes Johannesson? ** Lagnaden og dødsfallet til Johannes Johannesson? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 4. Hovudpersonen i dette emnet, Hans Hanson, var svigerson av Ole Olson på Øvrebø i Luster, omskriven i følgjande tema: https://forum.arkivverket.no/topic/265542-ingeborg-1850-peder-1852-og-susanna-1854-søsken-og-born-av-gardbrukar-ole-olson-i-teigen-øvrebø-i-luster-i-alle-fall-to-av-dei-til-amerika-men-eg-finn-ikkje-nokon-av-dei-att-hjelp/ I nemnde tema er fleire av innleggi «borti» denne svigersonen, og for å dje eit ski9kkeleg oversyn over huslyden, har eg valgt å ta denne æti opp som eige tema! Hans Hansson var frå garden Bolstad i Luster, men det var fleire huslydar i Vernon Co., WI med namnet Bolstad, og dei var ikkje alle av same ætt! Nokre av dei postane me finn hjå FamilySearch og likeins hjå ancestry.com synest svært «forvirrande» med til dels dei same førenamni, men med avvik i fødselsdatoar - stundom referert til som BOLSTAD og andre gongar referert til som HANSON. «Vår» Hans er nær sagt alltid referert til som HANSON. Berre ein gong finn eg han som BOLSTAD, og det er hjå find-a-grave på Belgum Ridge cemetery nær Viroqua, WI: https://www.findagrave.com/memorial/39354771/hans-bolstad Når det er sagt, manglar eg framleis ein del detaljar om denne huslyden, og eg ville setja stor pris på hjelp til å fylla på med manglande detaljar, dersom dette er mogeleg. Særleg er eg overraska over at vigsli mellm Hans Hanson og andre kona Bertha ikkje finst nokon stad! Ved FT1880 var ho hushaldaren bans, og sommaren 1881 var dei mann og kone då dotter deira vart fødd...! Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange fine opplysningar er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i Innlegg #20 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 5. Dette er ein huslyd som heilt er forsvunnen frå Luster, men der det skal finnast etterkomarar i Bergen. Er det mogeleg å få litt hjelp til å kartleggja denne huslyden, til dømes gjennom ymse kommunale manntal, kyrkjegardar eller liknande? Kanskje finst det ei dødmelding på Tysnes for første kona? Her følgjer siste versjon av manuskriptet mitt: ~~~~~~~~~~~~~~ Ole Østenson Bolstad, f. {i Luster} 1.9.1889, Ole Østenson Bolstad flytte til Bergen der han gifte seg første gongen 3.1.1923 med Anna Sofie Hansdotter Bærevaag frå Tysnes. Ho var dotter av gardbrukar Hans Sjurson på Bærevaag og kona Marta Gunnarsdotter ##### (opphavi deira?) og f. på Tysnes 23.9.1891. Men Anna d. på Tysnes ##### (dato og stad for dødsfsallet hennar? – 1927!?) og Ole gifte seg att i Bergen 6.10.1928 med enkja Bertha Marie Olsdotter Gjetlesen, opphavleg òg frå Tysnes. Ho var dotter av husmann Ole Engelson på Skjelevik og Marta Christophersdotter frå Nesthus ##### (sjekka opphavi deira?) og f. på Tysnes 28.2.1882. Men Bertha d. i Bergen 2.6.1931, og Ole gifte seg tredje gongen i Bergen 4.1.1932 med Elise Alette Amundsdotter Vermedal frå Tysnes. Ho var dotter av gardbrukar Amund Erikson Vermedal og Hansina Nilsdotter frå Brekke ##### (sjekka opphavi deira?) og f. på Tysnes 22.5.1895. Ole Bolstad livnærte seg som steinarbeidar og budde levetidi ut i Bergen der han d. 25.10.1945. Siste k0na Elise Bolstad d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?) Ole Bolstad let etter seg to søner, ein frå første ekteskapet og ein frǻ det siste: ##### (opplysningar om desse gutane?) ~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 6. Eg har finne att eit gamalt notat som eg aldri greidde å komma vidare med då eg jobba med denne huslyden for over 35 år sidan. Christian Erikson Bolstad, son av husmann Erik Johannesson (1743-1809) og kona Martha Johannesdotter (1759-1824), busette på Naustvolden under Bolstad, vart døypt i Luster 7.1.1790 og budde heime med foreldri i 1801, men forsvinn so. Då eg tidleg på 1980-talet saumfarte kyrkjebøkene for Bergen, observerte eg namnet Christian Erikson Bolstad som busett i Bergen på 1820-talet, men noko meir fann eg aldri ut om mannen. No lurer eg på om nokon i dag kan greia å finna ut noko om lagnaden hans? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 7. Viser til link. Oversikt over arvingar frå registreringa av buet er gitt i denne linken, men eg vil her fokusere på: Bror Johannes Hermundsen Asheim, som er død og etterlater seg følgende barn (per 1942): 1.Bendik J Asheim, adr Brekke [f. 27 Sep 1899, d. 10 Nov 1969, g. Borgny Asheim, bst Brekke, 3 barn, men mangler navn] 2.Ida Bolstad g Harald Bolstad, adr Brekke [f. 5 Jul 1901, d. 31 Mar 1973, bst Bergen?, 3 barn, men mangler navn] 3.Andrine Asheim g Aslak Asheim, adr Brekke [f. 28 Feb 1907, d. 17 Dec 1985, bst Brekke, men hadde dei barn?] 4.Mons J Asheim, opph Oslo, adr ukjent [f.18 Apr 1909, d. 22 Oct 1991, g. Marie xxxxx, bst Brekke, men hadde dei barn?] 5.Johannes J Asheim, opph Oslo, adr ukjent [f. 14 Feb 1912, d. ???] ... 6.Hermund J Asheim, adr ukjent [f. 1 Jun 1888, d. ???, FT1910; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036371000375] I utlodninga kom det fram at der var fire til born av Johannes Hermundsen Asheim: 7.Sjur J. Asheim, adr ukjent [f. 15 Dec 1892, d. ???] 8.Johan J. Asheim, adr ukjent [f. 3 Aug 1893, d. ???] 9.Pauline Asheim Haugland, adr ukjent [f. 1 Dec 1889, d. 2 Sep 1973, g. Iver Haugland, bst Iowa, USA til ca 1949, seinare Brekke, ingen barn] 10.Ingebjørg Asheim Finnsnes, adr ukjent [aka Inga Marie, f. 4 Oct 1895, 19 Jul 1991, g. Adolp K Finsness, bst Minnesota, USA, 3 barn, navn kjent] NB! Nr 1-5 fra Johannes sitt andre ekteskap, nr. 6-10 fra det første. PS! Eg treng ikke meir info ang. nr. 9 og 10. FT1910; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036713000311 Kva tid og stad døydde kona til Johannes? Maria B. Asheim f. 11.2.1875 Østerbø i Lavik som Christense Marie Bendiksdtr. Skulle så gjerne fått ein komplettering av denne familien, dei navn og datoer som mangler (utheva skrifttype), og skulle info omhandle levande personer så kan info sendes meg i personlig melding.
 8. Dette er ein huslyd, som eg laut gje opp å samla komplette opplysningar om då eg jobba med dei tidleg på 1980-talet. Kjeldetilfanget var rett og slett for dårleg, men kanskje er det i dag mogeleg å koma litt lenger? Slik ser manuskriptet mitt ut pr. i dag: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange nye spennande innlegg er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #8 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 9. Eg vart i dag av Ivar Moe mint om eiin huslyd frå Luster som flytte til Bergen og som eg manglar ein del detaljar om. Ein del hòl har eg greidd å fylla på eigi hans, men no står eg fast... Kanskje nokon kan hjelpa meg vidare? Her følgjer eit oppdatert manusript: ~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange kompletterande innlegg er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #13 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.