Gå til innhold
Arkivverket

Søk i nettsamfunnet

Viser resultater for emneknaggene 'eide'.Flere søkevalg

 • Søk etter emneknagger

  Skriv inn nøkkelord separert med kommaer.
 • Søk etter forfatter

Innholdstype


Kategorier

 • Arkivverket
  • Spør Arkivverket
 • Digitalarkivet
  • Brukernes eget forum
  • Tyding av skannede kilder
  • Kilderegistrering
  • Spør Digitalarkivet
  • Arkiv
 • Annet
  • Tekniske tilbakemeldinger

Finn resultater i...

Finn resultater som...


Startdato

 • Start

  Slutt


Sist oppdatert

 • Start

  Slutt


Filtrer etter antall...

Fant 6 resultater

 1. For perioden 1869 - 1877 er kirkebøkene for Kvernes pr.gjeld med sokna Kvernes, Bremsnes, Kornstad og Eide ført sammen i ei og samme ministerialbok. For perioden 1878-1884 er sokna ført hver for seg i den samme ministerialboka. Dersom jeg søker etter Bremsnes, Kornstad eller Eide, enten samla eller hver for seg, kommer ikke denne boka opp. Jeg må bruke søkeordet Kvernes for å få de andre sokna opp, men for Bremsnes, Kornstad og Eide får jeg ikke opp handlingene for 1878-1884. Kirkeboka står oppført slik på Digitalarkivet: SAT/A-1454 568: Kvernes L0805: Ministerialprotokoll, Kvernes prestegjeld Arkivreferanse: SAT/A-1454/568/L0805 Ministerialbok for Kvernes prestegjeld 1869-1877 / Kvernes sokn 1878-1884 Geografi Fylke: Møre og Romsdal Kommune (1947): Kvernes Geografisk område: Kvernes prgj., Kvernes sokn, Eide sokn, Kornstad sokn, Bremsnes sokn
 2. Eg vil i dag få presentera ein «ny» huslyd, som eg jobba mykje med tidleg på 1980-talet, men som eg grunna manglande kjeldetilgong aldri vart liksom heilt nøgd med. Moderne hjelpemiddel har gjort det mogeleg å komma litt lenger, men eg står likevel fast på ein del greiner og vonar no på lite vetta hjelp i Brukarforum! «Hovudutfordringane» her er: ** Lagnadane til dei to søstrene Elisabeth Olsdotter og Mari Olsdotter - som kanskje mest sannsynleg er flytte til Bergen? ** Lagnaden til Knut Olson Eide sin son og steson i Bergen? ** Soga om kona til Nils Olson i Bergen - Massie Johannesdotter og hennar eventuelle born? ** Lagnaden til Ole Olson Eide i Bø, opphavet til kona hans og lagnaden til dotteri Berthe Elisabeth!? Her følgjer so eit fersk oppdatert manuskript for denne huslyden der eg òg har teke med bakgrunnsopplysningar frå Luster: ~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye spennande opplysningar er dette manuskriptet erstastta av eit nytt i innlegg #4 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 3. Det var fleire personar frå Luster som busette seg på Alvøen i Strudshavn sokn, og ein av dei var husmannsguten Nils Olson Eide. Dette er nok ein huslyd som eg strevde med for 35 år sidan, men som eg den gongen laut gje meg på grunna manglande eller utilgjengelege kjelder. Eg har no søkt på ny etter opplysningar, og eg har finne ein del, men merkeleg er det at eg IKKJE greier finna vigslene til nokon av dei tre borni som i alle fall i børjingi må ha butt i Bergens-området, og eg finn heller ikkje spor etter eldste sonen som skal ha levt og butt i Amerika då faren døydde i 1911! Eg er overtydd om at det sit nokon i Brukarforum som greier dette betre enn eg!? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~ Nils Olson {Eide}, f. {i Luster} 30.4.1825, Nils O. Eide flytte i ung alder til Bergen der han 29.6.1855 gifte seg med Britha Rognaldsdotter frå Tuftedal i Balestrand, i Bergen kjend som Berte Marie Tuftedal. Ho var dotter av ##### (yrkestitel?) Rognald Pederson på Tuftedal, opphavleg frå ##### (garden på Tuftedal!) og kona Synneva Anfindsdotter frå Tue og f. i Balestrand 16.9.1825. Nils var ei tid dagarbeidar i Bergen, men vart sidan murar, og huslyden flytte kring 1856 til Alvøen på Askøy der sidan budde levetidi ut. Berte d. på Alvøen ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – før 1911) medan Nils Eide d. som enkjemann same staden 13.2.1911. Dei fekk fem born i lag: a. Sivert Andreas Nilsson Eide, f. i Bergen 23.12.1854, ##### (levde 1911 – må vera barnet som ifølgje dødsmeldingi etter Nils var busett i Amerika! – lagnaden hans?) b. Nilsine Bertine Nilsdotter Eide, f. på Askøy 3.4.1857, d. ##### (e. 1911!) Nilsine gifte seg ##### (dato og stad for vigsli hennar? – e. 1875!) med Mons Erikson frå Prestbø på Fitjar, i Bergen kjend som Mons Prestbø. Han var f. på Fitjar 28.9.1851 og d. ##### (dato og stad for dødsfallet hans? – e. 1910! - https://digitalarkivet.no/census/person/pf01036708041999 Mons var mekanisk verksarbeidar, og han og Nilsine budde i Bergen. ##### (talet på søner og døtrer? – ingen n. 1910!) c. Ole Andreas Nilsson Eide, f. på Askøy 18.2.1859, d. på Askøy 6.12.1859. d. Andreas Olai Nilsson Eide, f. på Askøy 20.9.1863, d. ##### (dsato og stad for dødsfallet hans? – e. 1911!) Han gifte seg ##### (dato og stad for vigsli hans?) med Elen Caroline Carlsdotter Hermansen frå Bergen, f. i Bergen 13.11.187o. Ho d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1910: https://digitalarkivet.no/census/person/pf01036615044389 ##### (yrke og bustad? – 1910: dykkar og steinarbeidar Stavanger!) #####(talet på søner og døtrer? – inkl.: * Agnes Elvine Eide, f. Bergen 20.10.1889 – n. 1910 * Berthold Marius Eide, f. Haugesund 29.5.1894 – n. 1910 * Nils Olai Eide, f. Bergen 26.2.1896 – n. 1910 * Dagmar Elena Eide, f. Stavanger 25.4.1902 – n. 1910 * Andreas Olai Eide, f. Stavanger 29.9.1903 – n. 1910 * Erling Eide, f. Stavanger 25.3.1905 – n. 1910 * Einar Eide, f. Stavanger 23.1.1906 – n. 1910 * Ellen Karoline Eide, f. Stavanger 26.5.1910 – n. 1910) e. Hans Christian Nilsson Eide, f. på Askøy 23.5.1867, d. ##### (dato og stad for dødsfallet hans? – e. 1911!) Hans gifte seg ##### (dato og stad for vigsli hans?) med Anna Bolette Knutsdotter frå ##### (kvar på Tysnes oppvaksi? - https://media.digitalarkivet.no/view/8312/125 f. på Tysnes 20.9.1868. Ho d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1910: https://digitalarkivet.no/census/person/pf01036708065076 ##### (yrke og bustad? – 1900: røyrleggjarsvein Bergen – sidan røyrleggjar!) ##### (talet på søner og døtrer? – inkl.: * Haakon August Eide, f. DK, Bergen 20.11.1891 – n. 1900/1910 * Nils M. Eide, f. Bergen 13.7.1894 – n. 1900/1910 * Laura Birgitte Eide, f. DK, Bergen 25.7.1896 – n. 1900/1910 * Marie Karoline Eide, f. DK, Bergen 2.3.1899 – n. 1900/1910 * Alvilda Eide, f. Bergen 15.9.1901 – n. 1910 * Olaf Johan Eide, f. DK, Bergen 31.3.1904 – n. 1910 * Karl Eide, f. Bergen 13.3.1907 – n. 1910 * Borghild Eide, f. Bergen 30.3.1909 – n. 1910 * Alfred Martin Eide, f. KK, Bergen 24.5.1911) ~~~~~~~~~~~~~~ PS: Eg treng ikkje detaljar om dei mange barneborni etter Nils og Berte, men eg har teke dei med her for betre å ha oversyn over kor mange dei var... Eg takkar so mykje på førehand fior alle gode tips!
 4. Nokre gongar har eg inntrykk av at kjeldene våre held meg «for narr», som i dette tilfellet: Husmannsparet Ole Arneson (1797-1880) og kona Anna Nilsdotter (1796-1873) på plassen Eidsbakken under Eide i Luster fekk fire born i lag. Yngste dotteri Sophia var fødd 23.9.1841 då mor hennar var 45 år gamal: https://media.digitalarkivet.no/view/8400/7 Denne dotteri Sophia ser me ikkje noko meir til: * Ho er ikkje avlidi i Luster (listene er systematisk analyserte for mange år sidan!). * Ho er ikkje vaksinert i Luster 1841-1848. * Ho er ikkje konfirmert i Luster 1855-1863. * Eg finn ho ikkje nokon stad i FT1865! Eg kjenner kyrkjebøkene frå Luster «inn og ut», og i motsetnad til Hafslo, skal dei for Luster vera ganske nær 100% komplette for den perioden me her talar om! Me veit frå våre dagar at risikoen for å få eit funksjonshemma barn stig med alder, og eg kan ikkje anna enn å spekulera på om so kan ha vore tilfelle her, men kva kjelder har me i so fall å halda oss til? Hamna ho kan henda i so fall på ein sjukeheim i Bergen? Eller på eitt av sjukehusi som den gongen fanst i Sogn, anten i Sogndal eller i Lærdal? Det hadde vore kjempekjekt om lagnaden til denne jenta kunne finnast, og eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 5. Dette er ei skikkeleg «hard nøtt» som eg har jobba med i mange år, men som eg berre ikkje greier gjera noko med! Kanskje nokon har tanker kring denne personen? Ole Erikson (Bolstad) (1720-1771) og kona Mari Andersdotter (1725-1806), båe av «bondestand», slo seg ned som husmannsfolk «ved Vatnet» under garden Eide i Luster og fekk fire born. Dei tre eldste vart alle gifte og busette i nabolaget, men yngstemann forsvinn: Aamund Olson «ved Vatnet» vart døypt i Luster 31.3.1765: https://media.digitalarkivet.no/view/11589/68, Han vart konfirmert i Luster i 1785: https://digitalarkivet.no/view/279/pk00000000457935 Det var mykje flytting på den tidi til Bergen, men det var òg ein del ungdom som reiste austafjells som soldatar, og eg meiner eg ein gong for mange år sidan var borti ein soldat Aamund Bolstad som ved hundreårsskiftet (1800) budde i Christiania og som eg mistenkte kunne ha røter frå Luster!? Eg er vaken for alle gode tips om lagnaden til denne guten og takkar so mykje på førehand!
 6. Peder Ellingson (1754-1802) og Ingeborg Haagensdotter (1757-1833) var husmannsfolk på Galden under Eide i Luster. Dei fekk i alt åtte born, men fleire av desse døydde i ung alder. Ei dotter Inga tok over heimeplassen etter foreldri sine på Galden, og so flytte to døtrer til Bergen; * Anna (1788-1846) gifte seg i Bergen i 1831 med Ellef Ellefsen og fekk to born. Denne huslyden har eg oversyn over. * Cecilie (1794-1816) døydde på sjukehuset i Bergen, ugift. MEN, so var det yngste sonen: * Christen Pederson, døypt i Luster 2.2.1801. Me veit at han i 1823 framleis budde på Eide i Luster (kjelda for dette har eg ikkje for handi), men so forsvinn han som «dogg for soli»! Kan ogso Christen vera flytt til Bergen? Eg har so langt ikkje greidd å finna han att der, men kanskje andre har betre syn enn meg? Eller flytte han ein heilt annan stad i landet?? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.