Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'eide'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • The National Archives of Norway
  • Spør Arkivverket
 • The Digital Archives
  • Brukernes eget forum
  • Tyding av skannede kilder
  • Kilderegistrering
  • Spør Digitalarkivet
  • Arkiv
 • Miscellaneous
  • Tekniske tilbakemeldinger

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 7 results

 1. Dette emnet vart i 2018 grunna skyldskap «hengt på» følgjande tema: https://forum.arkivverket.no/topic/202828-tre-søsken-frå-luster-skalperte-av-indianarar-i-1860-åri-er-det-mogeleg-å-finna-fleire-opplysningar-om-dette/?tab=comments#comment-1882466 men då det ikkje er komme nokon attendemeldingar på det, tek eg det i dag opp som eige tema. Her er kva opplysningar eg sit med om Margretha og Synneva: ~~~~~~~~~~~~~ Margretha Endresdotter {Eide}, f. {i Luster} 13.9.1818, Margretha Anderson(?) flytte til Bergen i 1851, og derifrå utvandra ho i 1856 til Amerika ##### (her destiny?) Ho fekk to born i Noreg: a. Mari Andersdotter, dotter av Margretha og husmannssonen Anders Thomasson frå Sage under Fuhr (1818- ), var f. i Luster 12.7.1843, men utvandra til Amerika med mor si i 1856 ##### (her destiny? – perhaps this one? Name Ole Johnson Aas Event Type Marriage Event Date 09 Apr 1879 Event Place Armenia, Juneau, Wisconsin, United States Gender Male Race White Birthplace Kingston, Norway Father's Name John Johnson Aas Mother's Name Ingabar Johnson Aas Spouse's Name Mary Anderson Spouse's Gender Female Spouse's Race White Spouse's Father's Name Andrew Anderson Spouse's Mother's Name Margaret Anderson b Petra Andrea Pedersdotter, dotter av Margretha og hattemakarmeistar Peder Andreas Thistel i Bergen (1828-1897), var f. i Bergen 30.10.1852, men d. i Bergen 27.11.1854. ##### (more children in America?) ~~~~~~~~~~~~ Synneva Endresdotter {Eide}, f. {i Luster} 21.1.1827, Synneva Anderson(?) utvandra til Amerika i 1860 ##### (her destiny?) Synneva fekk to born i Luster: a. Bertha Thomasdotter, dotter av Synneva og husmann Thomas Trondson på Stubbøy under Øyene (1825‑1879), var f. i Luster 17.4.1852, men utvandra til Amerika med mor si i 1860, ##### (her destiny?) b. Ole Jensson (1859‑1859), f. og d. i Luster, var son av Synneva og gardbrukar Jens Olson på Fuglesteg (1838 1880). ##### (more children in America?) ~~~~~~~~~~~~~ Mor til dei tre søskeni som vart etterlyste i ovennemnde tema, Christi Endresdotter (som døydde i Luster), var søster til Margretha og Synneva, og dei hadde ogso ei anna søster Johanna Endresdotter, som utvandra til Amerika og som eg har sport opp der borte. Eg tenkte at Johanna kanskje kunne leia oss til Margretha og/eller Synneva der borte, men so løangt har det ikkje lukkast... Her er opplysningane eg sit med når det gjeld denne Johanna Endresdotter og mann hennar: ~~~~~~~~~~~~~ Erik Rasmusson Kilen, opphavleg frå Fura under Hauge, var f. 11.12.1817 og gifte seg 12.10.1843 med Johanna Endresdotter frå Eidsbakken under Eide, f. 14.3.1822. Erik og Johanna hadde først ein plass på Bøen under Berge i Dale, men kring 1854 kom dei til Gjerdet, og her vart dei buande som plassfolk til 1858. Erick og Johanna Kilen utvandra til Amerika i 1858 og farma først nokre år i Hampden township, Columbia Co., Wis., men flytte kring 1862 til Arendahl township, Fillmore Co., Minn. og derifrå i 1867 til ein farm i Belmont township, Jackson Co., Minn. der dei vart buande levetidi ut. Erick Kilen d. i Jackson Co., Minn. 31.5.1897, medan Johanna d. same staden 25.6.1901. Dei fekk tretten born i lag: Her er denne huslyden i FT1860 for Hampden township, Columbia Co., WI: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9BSF-9LNF Her er denne huslyden i FT1870 for Belmont township, Jackson Co., MN: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6LDQ-238 ~~~~~~~~~~~~~ Eg har mellom anna søkt meg gjennom vigselsregistrene i Wisconsin, og eg fann den eine vigsli mellom Ole Johnson Aas og Mary Anderson som er innfelt ovanfor og som eg MISTENKER kan vera dotteri som Margretha hadde med seg til Amerika i 1856. Men kan Ole og Mary finnast att i andre kjelder? Eg takkar so mykje for alle gode tips når det gjeld denne huslyden og lever i voni!
 2. Denne huslyden låg på teiknebrettet mitt alt i 1984, men eg kom ikkje nokon veg den gongen grunna manglande kjelder. Og dessutan levde borni til langt ut på 1900-talet... Særleg var interessa mi den gongen knytt til Martha Eriksdotter, fødd 1.8.1878, dotteri som Martha Olsdotter hadde før ho vart gift. Denne jenta voks opp som fosterbarn hjå mosteri Anna og utvandra med ho til Amerika i 1889, men sjølv om mosteri og huslyden hennar er godt dekt, ser eg ikkje spor etter Martha nokon stad. Her er huslyden til mosteri Anna: ~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange nye opplysningar om denne huslyden er dette manuskriptet erstatta av eit nytt i innlegg #13 (#21) under! Og her følgjer eit oppdatert manuskript for Martha og huslyden hennar: ~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange nye opplysningar om denne huslyden er dette manuskriptet erstatta av eit nytt i innlegg #13 (#21) under! Det hadde vore kjempebra om nokon greidde å finna att Martha Eriksdotter i Amerika, men eg er sjølvsagt òg svært takksam for alle gode tips om huslyden på Fjærestad i Balestrand.
 3. Det var fleire personar frå Luster som busette seg på Alvøen i Strudshavn sokn, og ein av dei var husmannsguten Nils Olson Eide. Dette er nok ein huslyd som eg strevde med for 35 år sidan, men som eg den gongen laut gje meg på grunna manglande eller utilgjengelege kjelder. Eg har no søkt på ny etter opplysningar, og eg har finne ein del, men merkeleg er det at eg IKKJE greier finna vigslene til nokon av dei tre borni som i alle fall i børjingi må ha butt i Bergens-området, og eg finn heller ikkje spor etter eldste sonen som skal ha levt og butt i Amerika då faren døydde i 1911! Eg er overtydd om at det sit nokon i Brukarforum som greier dette betre enn eg!? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~ Nils Olson {Eide}, f. {i Luster} 30.4.1825, Nils O. Eide flytte i ung alder til Bergen der han 29.6.1855 gifte seg med Britha Rognaldsdotter frå Tuftedal i Balestrand, i Bergen kjend som Berte Marie Tuftedal. Ho var dotter av ##### (yrkestitel?) Rognald Pederson på Tuftedal, opphavleg frå ##### (garden på Tuftedal!) og kona Synneva Anfindsdotter frå Tue og f. i Balestrand 16.9.1825. Nils var ei tid dagarbeidar i Bergen, men vart sidan murar, og huslyden flytte kring 1856 til Alvøen på Askøy der sidan budde levetidi ut. Berte d. på Alvøen ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – før 1911) medan Nils Eide d. som enkjemann same staden 13.2.1911. Dei fekk fem born i lag: a. Sivert Andreas Nilsson Eide, f. i Bergen 23.12.1854, ##### (levde 1911 – må vera barnet som ifølgje dødsmeldingi etter Nils var busett i Amerika! – lagnaden hans?) b. Nilsine Bertine Nilsdotter Eide, f. på Askøy 3.4.1857, d. ##### (e. 1911!) Nilsine gifte seg ##### (dato og stad for vigsli hennar? – e. 1875!) med Mons Erikson frå Prestbø på Fitjar, i Bergen kjend som Mons Prestbø. Han var f. på Fitjar 28.9.1851 og d. ##### (dato og stad for dødsfallet hans? – e. 1910! - https://digitalarkivet.no/census/person/pf01036708041999 Mons var mekanisk verksarbeidar, og han og Nilsine budde i Bergen. ##### (talet på søner og døtrer? – ingen n. 1910!) c. Ole Andreas Nilsson Eide, f. på Askøy 18.2.1859, d. på Askøy 6.12.1859. d. Andreas Olai Nilsson Eide, f. på Askøy 20.9.1863, d. ##### (dsato og stad for dødsfallet hans? – e. 1911!) Han gifte seg ##### (dato og stad for vigsli hans?) med Elen Caroline Carlsdotter Hermansen frå Bergen, f. i Bergen 13.11.187o. Ho d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1910: https://digitalarkivet.no/census/person/pf01036615044389 ##### (yrke og bustad? – 1910: dykkar og steinarbeidar Stavanger!) #####(talet på søner og døtrer? – inkl.: * Agnes Elvine Eide, f. Bergen 20.10.1889 – n. 1910 * Berthold Marius Eide, f. Haugesund 29.5.1894 – n. 1910 * Nils Olai Eide, f. Bergen 26.2.1896 – n. 1910 * Dagmar Elena Eide, f. Stavanger 25.4.1902 – n. 1910 * Andreas Olai Eide, f. Stavanger 29.9.1903 – n. 1910 * Erling Eide, f. Stavanger 25.3.1905 – n. 1910 * Einar Eide, f. Stavanger 23.1.1906 – n. 1910 * Ellen Karoline Eide, f. Stavanger 26.5.1910 – n. 1910) e. Hans Christian Nilsson Eide, f. på Askøy 23.5.1867, d. ##### (dato og stad for dødsfallet hans? – e. 1911!) Hans gifte seg ##### (dato og stad for vigsli hans?) med Anna Bolette Knutsdotter frå ##### (kvar på Tysnes oppvaksi? - https://media.digitalarkivet.no/view/8312/125 f. på Tysnes 20.9.1868. Ho d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1910: https://digitalarkivet.no/census/person/pf01036708065076 ##### (yrke og bustad? – 1900: røyrleggjarsvein Bergen – sidan røyrleggjar!) ##### (talet på søner og døtrer? – inkl.: * Haakon August Eide, f. DK, Bergen 20.11.1891 – n. 1900/1910 * Nils M. Eide, f. Bergen 13.7.1894 – n. 1900/1910 * Laura Birgitte Eide, f. DK, Bergen 25.7.1896 – n. 1900/1910 * Marie Karoline Eide, f. DK, Bergen 2.3.1899 – n. 1900/1910 * Alvilda Eide, f. Bergen 15.9.1901 – n. 1910 * Olaf Johan Eide, f. DK, Bergen 31.3.1904 – n. 1910 * Karl Eide, f. Bergen 13.3.1907 – n. 1910 * Borghild Eide, f. Bergen 30.3.1909 – n. 1910 * Alfred Martin Eide, f. KK, Bergen 24.5.1911) ~~~~~~~~~~~~~~ PS: Eg treng ikkje detaljar om dei mange barneborni etter Nils og Berte, men eg har teke dei med her for betre å ha oversyn over kor mange dei var... Eg takkar so mykje på førehand fior alle gode tips!
 4. Eg vil i dag få presentera ein «ny» huslyd, som eg jobba mykje med tidleg på 1980-talet, men som eg grunna manglande kjeldetilgong aldri vart liksom heilt nøgd med. Moderne hjelpemiddel har gjort det mogeleg å komma litt lenger, men eg står likevel fast på ein del greiner og vonar no på lite vetta hjelp i Brukarforum! «Hovudutfordringane» her er: ** Lagnadane til dei to søstrene Elisabeth Olsdotter og Mari Olsdotter - som kanskje mest sannsynleg er flytte til Bergen? ** Lagnaden til Knut Olson Eide sin son og steson i Bergen? ** Soga om kona til Nils Olson i Bergen - Massie Johannesdotter og hennar eventuelle born? ** Lagnaden til Ole Olson Eide i Bø, opphavet til kona hans og lagnaden til dotteri Berthe Elisabeth!? Her følgjer so eit fersk oppdatert manuskript for denne huslyden der eg òg har teke med bakgrunnsopplysningar frå Luster: ~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye spennande opplysningar er dette manuskriptet erstastta av eit nytt i innlegg #4 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 5. For perioden 1869 - 1877 er kirkebøkene for Kvernes pr.gjeld med sokna Kvernes, Bremsnes, Kornstad og Eide ført sammen i ei og samme ministerialbok. For perioden 1878-1884 er sokna ført hver for seg i den samme ministerialboka. Dersom jeg søker etter Bremsnes, Kornstad eller Eide, enten samla eller hver for seg, kommer ikke denne boka opp. Jeg må bruke søkeordet Kvernes for å få de andre sokna opp, men for Bremsnes, Kornstad og Eide får jeg ikke opp handlingene for 1878-1884. Kirkeboka står oppført slik på Digitalarkivet: SAT/A-1454 568: Kvernes L0805: Ministerialprotokoll, Kvernes prestegjeld Arkivreferanse: SAT/A-1454/568/L0805 Ministerialbok for Kvernes prestegjeld 1869-1877 / Kvernes sokn 1878-1884 Geografi Fylke: Møre og Romsdal Kommune (1947): Kvernes Geografisk område: Kvernes prgj., Kvernes sokn, Eide sokn, Kornstad sokn, Bremsnes sokn
 6. Nokre gongar har eg inntrykk av at kjeldene våre held meg «for narr», som i dette tilfellet: Husmannsparet Ole Arneson (1797-1880) og kona Anna Nilsdotter (1796-1873) på plassen Eidsbakken under Eide i Luster fekk fire born i lag. Yngste dotteri Sophia var fødd 23.9.1841 då mor hennar var 45 år gamal: https://media.digitalarkivet.no/view/8400/7 Denne dotteri Sophia ser me ikkje noko meir til: * Ho er ikkje avlidi i Luster (listene er systematisk analyserte for mange år sidan!). * Ho er ikkje vaksinert i Luster 1841-1848. * Ho er ikkje konfirmert i Luster 1855-1863. * Eg finn ho ikkje nokon stad i FT1865! Eg kjenner kyrkjebøkene frå Luster «inn og ut», og i motsetnad til Hafslo, skal dei for Luster vera ganske nær 100% komplette for den perioden me her talar om! Me veit frå våre dagar at risikoen for å få eit funksjonshemma barn stig med alder, og eg kan ikkje anna enn å spekulera på om so kan ha vore tilfelle her, men kva kjelder har me i so fall å halda oss til? Hamna ho kan henda i so fall på ein sjukeheim i Bergen? Eller på eitt av sjukehusi som den gongen fanst i Sogn, anten i Sogndal eller i Lærdal? Det hadde vore kjempekjekt om lagnaden til denne jenta kunne finnast, og eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 7. Dette er ei skikkeleg «hard nøtt» som eg har jobba med i mange år, men som eg berre ikkje greier gjera noko med! Kanskje nokon har tanker kring denne personen? Ole Erikson (Bolstad) (1720-1771) og kona Mari Andersdotter (1725-1806), båe av «bondestand», slo seg ned som husmannsfolk «ved Vatnet» under garden Eide i Luster og fekk fire born. Dei tre eldste vart alle gifte og busette i nabolaget, men yngstemann forsvinn: Aamund Olson «ved Vatnet» vart døypt i Luster 31.3.1765: https://media.digitalarkivet.no/view/11589/68, Han vart konfirmert i Luster i 1785: https://digitalarkivet.no/view/279/pk00000000457935 Det var mykje flytting på den tidi til Bergen, men det var òg ein del ungdom som reiste austafjells som soldatar, og eg meiner eg ein gong for mange år sidan var borti ein soldat Aamund Bolstad som ved hundreårsskiftet (1800) budde i Christiania og som eg mistenkte kunne ha røter frå Luster!? Eg er vaken for alle gode tips om lagnaden til denne guten og takkar so mykje på førehand!
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.