Gå til innhold
Arkivverket

Søk i nettsamfunnet

Viser resultater for emneknaggene 'luster'.Flere søkevalg

 • Søk etter emneknagger

  Skriv inn nøkkelord separert med kommaer.
 • Søk etter forfatter

Innholdstype


Kategorier

 • Arkivverket
  • Spør Arkivverket
 • Digitalarkivet
  • Brukernes eget forum
  • Tyding av skannede kilder
  • Kilderegistrering
  • Spør Digitalarkivet
  • Arkiv
 • Annet
  • Tekniske tilbakemeldinger

Finn resultater i...

Finn resultater som...


Startdato

 • Start

  Slutt


Sist oppdatert

 • Start

  Slutt


Filtrer etter antall...

Fant 104 resultater

 1. Dette er ein huslyd som eg arbeidde ein del med for bortimot 40 år sidan, men som eg den gongen aldri greidde å finna ut noko meir om. Kanskje er tidi no kommi til å gjera noko med dette? Me veit konkret at dette parfolket flytte til ytre Sogn, og ein svogar fór sogar til «utlandet», kvar no enn det kan ha vore? Kanskje til Danmark? Eg attgjev frå manuskriptet mitt: ~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Gjennom mange interessante oppdagingar er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #4 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 2. Dette emnet er ei oppfølgjing av tema #35761 frå det gamle Brukarforum: https://forum.arkivverket.no/topic/121286-35761-ole-ankersen-og-kari-hansdotter-1752-frå-luster-til-bergen-borni-deira/?tab=comments#comment-990484 men har lege som ei uløyst gåte hjå meg sidan 1980-talet. Kanskje er no tidi kommi for å finna ei løysing? Kanskje har eg no sjølv oppdaga lagnaden til ein av sønene? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~~ Ole Ankerson Sandvig, frå ##### (opphavet hans? - kan henda frå Bergen??) var visstnok f. kring 1705 og gifte seg i Hafslo 31.5.1733 med Kari Hansdotter frå Alme i Hafslo, f. i Hafslo kring 1708. Ole Ankerson fekk 7.4.1734 bygsel på dette bruket i Sandviki, og han og Kari dreiv bruket til dei av økonomiske grunnar laut gå frå i 1744. Sidan budde dei nokre år i Hafslo, truleg som innerstfolk på Alme. Men kring 1752 flytte Ole Ankersen og kona Karen til Bergen. Dei busette seg på Nordnes i Bergen, visstnok i Claus Ockenssmuget, men Ole arbeidde som vektar på torget i Bergen. Karen d. i Bergen 5.9.1783, medan Ole d. same staden 12.10.1794. Me kjenner til åtte born etter dei: ##### (hadde dei òg ei dotter Martha Olsdotter?) a. Anna Olsdotter (1733-1735), f. i Hafslo og d. i Sandviki. b. Hans Olsen, døypt i Luster 6.12.1735, ##### (lagnaden hans? - flytt til Bergen eller kan henda gift på Leikanger?) c. Anders Olsen, døypt i Hafslo 21.9.1738, ##### (lagnaden hans? - flytt til Bergen?) d. Anna Olsdotter, døypt i Luster 11.11.1741, ##### (lagnaden hennar? - flytt til Bergen?) e. Lars Olsen, døypt i Hafslo 9.5.1745, ##### (lagnaden hans? - flytt til Bergen?) f. Peder Olsen, døypt i Hafslo 18.2.1748, ##### (lagnaden hans? - flytt til Bergen?) g. Henrik Olsen, døypt i Hafslo 15.3.1750, ##### (lagnaden hans? - flytt til Bergen?) h. Ole Olsen, døypt i Bergen 4.8.1754, ##### (lagnaden hans?) ~~~~~~~~~~~~~~~ Når det gjeld eldste sonen Hans Olson har eg i det siste børja fatta mistanke om det kan vera han som i 1765 gifte seg med Synneva Rasmusdotter på Leikanger og som soleis vart ein del av huslyden drøfta i dette emnet: https://forum.arkivverket.no/topic/226866-synneva-rasmusdotter-frå-marifjøra-i-hafslo-fødd-1735-fekk-ei-dotter-på-leikanger-i-1757-kvar-vart-det-av-synneva-og-dotteri-ei-kjempeutfordring-synneva-kan-henda-gift-på-leikanger-1765-med-hans-olson-husebø/ Denne Hans Olson synest ikkje vera fødd på Leikanger og kan godt ha flytt dit frå indre Sogn, på same vis som Synneva! Dessutan hadde eldste dotteri til Synneva og Hans namnet Anna som KAN vera oppkalling etter mori hans...!? Ikkje godt å vita sikkert. Ole Ankerson sin son Hans var fødd i 1735 og var meir eller mindre vaksen då foreldri flytte til Bergen, og han kan godt ha vorte att i Sogn - på eige hand... Elles er det so mange born i huslyden til Ole Ankerson at i alle fall nokre av dei bør ha levd opp og kanskje gift seg i Bergen!? Eg har sett litt på ulike alternativ, og i augi mine fall denne: Lars Olson, dikselsmann - gift med Alida Eriksdotter - fekk desse borni i Nykyrkja i Bergen: * Erik Olai, døypt 18.12.1771 (ein av fadrane heitte Henrik Olson): https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005656830 * Anne Karine, døypt 27.11.1774 (ein av fadrane heitte Ole Olson): https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005658743 * Helene, døypt 18.12.1778 (ein av fadrane heitte Anna Margrethe Olsdotter): https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005627646 * Karen, døypt 24.1.1781: https://media.digitalarkivet.no/view/8719/29 * Karen, døypt 4.12.1785: https://media.digitalarkivet.no/view/8719/55 * Henrikke Oline, døypt 2.11.1788: https://media.digitalarkivet.no/view/8719/75 Det hadde vore kjempeflott om det let seg gjera spora opp denne huslyden, og eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 3. Eg vil i dag gjerne få henta fram ein heller «spesiell» huslyd frå Luster. Korkje mann eller kone hadde tilknytting til Luster, og eg har alltid trudd dei berre var «innom» Luster for å få ein son i 1837. Men nye opplysningar syner at dei i alle fall budde i Luster eit par år, og eg har difor no sett opp eit manuskript for dei: ~~~~~~~~~~~~~ Nils Andreas Wilhelmsen, opphavleg frå Bergen, var son av los Wilhelm Nilssen i Bergen, opphavleg frå ##### (opphavet hans? - kalla Schaalevig ved vigsli i Bergen 7.1.1810) og kona Maren Vahl frå ##### (fullt namn og opphavet hennar? - kalla Maren Vahl Brynnnildsen ved vigsli) og f. i Bergen 10.12.1810. Han gifte seg i Nykyrkja i Bergen 26.12.1844 med Gjertrud Helene Haldorsdotter Sebjørnsen frå Bergen. Ho var dotter av tømmermann Haldor Sebjørnsen i Bergen og kona Ingeborg Olsdotter frå ##### (opphavet hennar?) og f. i Bergen 13.12.1805. Ho gifte seg første gongen i Domkyrkja, Bergen 29.4.1832 med Nicolai Christopher Nicolaison Brodersen frå Bergen. Han var son av krambohandlar Nicolai Brodersen i Bergen, opphavleg frå ##### (opphavet hans? - Eyland i Føhr - jmf. 1804) og kona Gjertrud Cathrine Smit ##### (fullt namn og opphavet hennar?) og vart døypt i Bergen 7.5.1801. Nicolai var gullsmedmeistar, ##### (dødsfall? - skilde??) Nils Andreas Wilhelmsen var gullsmedmeistar, og han og Gjertrud budde til leige på Dalsøyri i Luster fram til kring 1839. Men kring 1839 flytte Nils og Gjertrud Wilhelmsen attende til Bergen, ##### (flytte før 1859 til Eid, Nordfjord!) men Gjertrud d. i Bergen 10.4.1863. ##### (1865 Nils enkjemann i Kristiansund - var før 1875 attende til Bergen!) og han d. som gullsmedmeistar og almisselem i Bergen 2.5.1884. Dei fekk sju born i lag, og dessutan hadde Gjertrud ein son frå første ekteskapet sitt: a. Nicolai Nicolaison Brodersen, f. i Bergen 4.9.1832, ##### (1885: ugift gullsmedsvein i Farsund - lagnaden hans?) b. Wilhelmine Marie Nilsdotter Wilhelmsen, f. i Bergen 26.10.1835, d. i Bergen 2.12.1836. c. Wilhelm Sigfried Nilsson Wilhelmsen, f. Luster 17.10.1837, ##### (styrmann og skippar med borgarskap 8.6.1860 - dels busett i Ålesund - lagnaden hans?) d. Ingeborg Marie Nilsdotter Wilhelmsen, f. i Bergen 11.4.1840, ##### (n. Kristiansund 1865 - lagnaden hennar?) e. Andrea Helene Nilsdotter Wilhelmsen, f. i Bergen 25.7.1842, d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?) Andrea gifte seg i Folda 13.7.1876 med Søren Johan Andersson frå Tretvik under Breivik i Folda, f. i Folda 24.3.1851. Han d. ##### (dato og stad for dødsfallet hans?) Søren og Andrea var husmannsfolk på ##### (ein plass, men kva for ein?) under Valle i Folda og fekk ##### (talet på søner og døtrer?) f. Nils August Nilsson Wilhelmsen, f. i Bergen 20.8.1843, d. i Bergen 21.11.1843. g. Johan August Nilsson Wilhelmsen, f. i Bergen 24.8.1845, ##### (konf. Eid 1859 - lagnaden hans?) h, Constance Zorida Nilsdotter Wilhelmsen, f. i Bergen 20.5.1847, d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?) Ho gífte seg i Folda 9.11.1884 med enkjemannen Johannes Gunderson, opphavleg frå Lakså i Folda, ##### (sjekka om han verkeleg var oppvaksen der?) f. i Folda 13.2.1831. Han d. ##### (dato og stad for dødsfallet hans?) Johannes var husmann på ##### (ein plass, men kva for ein?) under Valle i Folda ##### (talet på søner og døtrer? - hadde vore gift to gongar før!) ~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle tilleggsopplysningar som måtte dukka opp om denne huslyden!
 4. Ivar Moe har i kveld lagt ut eit nytt emne der han etterlyser ein del sjøfolk frå Sogn. Ein av desse, Peder Christenson, KAN høyra til denne huslyden som eg elles veit svært lite om, men som truleg har butt ein eller annan stad i ytre Sogn for so å hamna i Bergen: ~~~~~~~~~~~~~~ Christen Andersson Høyumsvig, frå Hengesteg, var f. kring 1712 og gifte seg 30.10.1735 med Maria Pedersdotter Blanke frå Sva under Høyeim, òg f. kring 1712. Christen og Maria fekk kring 1737 hand om ein husmannsplass i Høyeimsviki, og me trur det var her i Kvasshilleren dei busette seg. Men huslyden vart ikkje buande her lenger enn til kring 1743. Christen og Maria flytte frå Luster kring 1743, ##### (kvar i all verdi vart det av dei? – ytre Sogn eller Bergen??) ##### (dato og stad for dødsfalli deira?) Me kjenner til fem born etter dei: ##### (kan godt ha vore fleire?) a. Kari Christensdotter, døypt i Luster 22.1.1736, ##### (lagnaden hennar?) b. Peder Christenson, døypt i Luster 25.3.1737, ##### (lagnaden hans? – kan han vera identisk med Peder Christenson frå Sogn, fødd kring 1735, innrullert matros 22.1.1772, tente som artillerist 1778 – reiste til Grønland og sidan til Middelhavet, d. 1780 med Herman Sneyder??) c. Britha Christensdotter (1738-1739), f. og d. på Høyeimsviki, vart fem dagar gamal. d. Bertha Christensdotter (1740-1740), f. og d. på Høyeimsviki, vart òg berre fem dagar gamal. e. Britha Christensdotter, døypt 13.5.1741, ##### (lagnaden hennar?) ~~~~~~~~~~~~~~ Eg ville vorte svært happy om det skulle syna seg vera ein samanhang med soldaten i Bergen, men ville sjølvsagt gleda meg over alle opplysningar som måtte dukka opp om denne huslyden! Kanskje finst det fleire opplysningar om Peder Christenson i Bergen? Kanskje var han gift og hadde born?? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 5. Ivar Moe har i dag sendt ut ei etterlysing etter ervingar etter sokneprest Fredrik Cimber i Luster 11. maj 1770 og dette etterlysingi har inspirert meg til følgjande nye tema: I 1744 fekk Luster ny sokneprest, Fredrik Cimber frå Ørlandet, som i mellomtidi hadde vore skipsprest i det ostindiske kompaniet. Det er påfallande å sjå korleis føringi av kyrkjebøkene gradvis endra seg etter at Cimber kom til Luster, og når me høyrer at det endå på 1900-talet vart snakka om korleis «presten drakk og klokkaren drakk», kan ein til dels forstå korleis dette måtte enda... Det er heller ikkje so mykje me får vita om Fredrik Cimber og kona hans, sjølv Lampe er sparsommeleg med detaljar, men kanskje det i dag ligg føre meir kjeldemateriale som kan bidra til komplettering av denne biografien? Her følgjer min siste versjon av dette manuskriptet: ~~~~~~~~~~~~~~ Fredrik Nilsson Cimber, opphavleg frå Storfosna på Ørlandet, var son av futen Nils ##### (farsnamnet hans?) Cimber på Storfosna, opphavleg frå ##### (kvar fødd og oppvaksen?) og kona Ida Margretha ##### (farsnamnet hennar?) Finkenhagen frå Christiania. Fredrik var f. på Ørlandet 10.10.1710. Fredrik Cimber reiste ei tid som skipsprest for det ostindiske kompaniet. ##### (fleire detaljar om dette? - cand.theol??) Men 11.10.1744 vart Fredrik Cimber utnemnd til sokneprest i Luster og flytte hit. Her vart han gravlagd 18.2.1770. Fredrik gifte seg i Luster 8.12.1755 med Elisabeth Maria ##### (farsnamnet hennar?) Meenholdt frå ##### (kvar fødd og oppvaksi?) Ho var dotter av ##### (fcoreldri? - fulle namn, yrke og bustad samt opphav?) og f. ##### (dato og stad for fødsli hennar?) .10.1714. Ho vart gravlagd her i Luster 11.10.1780. Fredrik Cimber synte seg som ein heller dårleg prest, og av helsemessige òrsaker søkte han alt i 1760 avskil frå embetet. Fr 1761 fekk han pensjon, og kring 1762 flytte Fredrik og kona til enkjesetet Kvale der dei vart buande levetidi ut. Dei fekk ikkje born i lag. ~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 6. Torsten Hermundson og Eli Johnsdotter, husmannsfolk i Hagen under Sande i Luster, utvandra i 1860 til Amerika, og dei farma mange år i Gilmanton township, Buffalo Co., WI til dei i 1878 dukka opp i Grand Forks Co., ND. Eg leitte i svært lang tid for å finna denne huslyden i FT1870, og for å syna korleis einskilde huslydar verkeleg snudde på namni sine i Amerika, sjå på denne huslyden i 1870 (Andrew og Alma Thomson!): https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6Q6H-FJ Eg visste dei budde i dette området, for her er konfirmasjonane til Andreas, Elias og Ole i Thompson Valley, Buffalo Co., WI 1866, 1872 og 1877: https://www.ancestry.com/interactive/60722/41742_314994-00356?pid=3092315&backurl=https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?_phsrc%3DNzx14614%26_phstart%3DsuccessSource%26usePUBJs%3Dtrue%26indiv%3D1%26db%3Delcabmd%26gsfn%3DAndreas%26gsfn_x%3DNP_NN%26gsln_x%3DNP_NN%26cp%3D12%26msypn__ftp%3Dbuffalo,%20wisconsin,%20usa%26msypn%3D408%26msbdy%3D1850%26msbdy_x%3D1%26msbdp%3D2%26new%3D1%26rank%3D1%26redir%3Dfalse%26uidh%3D008%26gss%3Dangs-d%26pcat%3D34%26fh%3D0%26h%3D3092315%26recoff%3D%26ml_rpos%3D1&treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&_phsrc=Nzx14614&_phstart=successSource&usePUBJs=true Eldste dotteri Anna vart nok att i Dane Co., WI då foreldri flytte nordover, men underleg er det at dotteri Mari ikkje er å sjå korkje i konfirmantlistene for Thompson Valley eller i FT1870. Kanskje var ho då alt avlidi?? Her er Torsten og Eli i FT1880 for Blooming township, Grand Forks Co., ND: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9YY8-SGG1 Torsten døydde i Blooming township, Grand Forks Co., ND 2.5.1895 men eg greier ikkje å finna denne husyden i FT1885 for North Dakota Heller ikkje finn eg enkja Eli (Thompson) i FT1900, men derimot er enkja Ella Thompson i FT1905 skrivi som farmar på 83 år i Copley township, Clearwater Co., MN som næraste nabo til svigersonen Andrew Larson: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-YSYS-VSJ?i=13&cc=1503056 Ella Thompson skal vera avlidi i Bartlett, Ramsey Co., ND kring 1908, men dette dødsfallet finn eg heller ikkje nokon stad! Her følgjer manuskriptet mitt for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~ Torsten Hermundson Sande, opphavleg frå Solvornstrondin under Solvorn, vart døypt i Luster 11.1.1817. Torsten voks opp i Luster og ser ut til å ha tent på Sørheim i ungdomen. Han gifte seg her 27.10.1846 med Eli Johnsdotter, opphavleg frå Kvalsøyri under Kvale, men sjå Bringebakken under Dalsøyri, f. 27.2.1822. Torsten og Eli var innerstfolk på Sørheim nokre år etter at dei vart gifte, men kring 1851 fekk dei hand om ein plass under Sande, og me trur det var dei som på same tidi rydda plassen her i Hagen. Torsten og Eli vart buande her til 1860. Torsten og Ellen Hermanson utvandra til Amerika i 1860 og etter eit kort opphald i Dane Co., Wis. slo dei seg kring 1862 ned som farmarar i Gilmanton township, Buffalo Co., Wis., men kring 1878 flytte dei til ein farm i Blooming township, Grand Forks Co., N.D. der Torsten d. 2.5.1895. Ellen, som sidan skreiv seg for Thompson, flytte ##### (year of removal? – after 1895 – prior to 1905) til ein farm i Copley township, Clearwater Co., Minn., men d. ##### (date and place of her death? – after 1905! – d. Bartlett, ND about 1908??) Torsten og Ellen fekk åtte born i lag: a. Anna Thompson (1846-1933), utvandra til Amerika med foreldri i 1860 og vart der borte gift {Iowa Co., WI 20.5.1863} med husmannssonen Samuel Olson frå Lovolden under Fortun (1832-1903) (s.d.). b. Andreas, kjend som Andrew Thompson (1850-1926), utvandra òg med foreldri til Amerika i 1860 og vart der borte gift {Buffalo Co., WI Feb. 28, 1874} med husmannsdotteri Kirstina Wangensteen Christophersdotter frå Hamni under Sjøtun i Hafslo (1854-1931) (s.d.). c. Mari, kjend som Mary Thompson, f. i Luster 10.6.1853, utvandra til Amerika med foreldri til Amerika i 1860, ##### (what became of her?) d. Elias Thompson, f. i Luster 18.10.1856, utvandra òg til Amerika med foreldri i 1860 og d. i Benson Co., N.D. 10.9.1930. Elias gifte seg i Grand Forks Co., N.D. 22.9.1879 med Elen Rasmusdotter frå Myklebust i Innvik, Nordfjord, i Amerika kjend som Ellen Rice. Ho var dotter av husmann Rasmus Rasmusson på Mjølkevold under Møklebust, opphavleg frå Augsborg og kona Sigrid Ingebrigtsdotter frå Møklebust og f. Innvik 18.5.1851. Ellen utvandra til Amerika med foreldri sine ##### (utvandringsåret?) og d. i Larimore, N.D. 8.12.1940. Elias og Ellen Thompson farma først i Blooming township, Grand Forks Co., N.D., men flytte kring 1890 til ein farm i Nesbit township, Polk Co., Minn. Noko etter hundreårs­skiftet flytte dei so til ein farm i Beaver township, Benson Co., N.D. der dei sidan budde levetidi ut. Dei fekk fire born i lag. e. Torbjørn Thompson (1858-1858), f. og d. i Luster. f. Susanna, kjend som Susie Thompson, f. i Luster 15.5.1859, utvandra til Amerika med foreldri i 1860 og d. i Williston, N.D. 8.7.1935. Susanna gifte seg i ##### (date and place her marriage? – about 1882!?) med Andrew B. Larson. Han var f. i Winneshiek Co., Ia. 12.5.1854 og d. i Williston, N.D. 25.10.1932. Susie og Andrew farma ei tid i Blooming township, Grand Forks Co., N.D., men flytte på 1890-talet til Fosston, Polk Co., Minn. der Andredw var brønngravar («well digger»). Kort etter hudreårsskiftet flytte dei so til en farm i Copley township, Clearwater Co., Minn., men kring 1906 flytte dei vidare til Bartlett, Ramsey Co., N.D. der Andrew var jarnbanearbeidar («railroad worker»). Men alt kring 1909 flytte dei vidare til Williston, Williams Co., N.D. der Andrew på ny var brønngravar («well digger»). Dei fekk sju born i lag. g. Ole H. Thompson (1861-1939), {i Dane Co., Wis. 23.7.1861} vart gift {Grand Forks Co., ND 6.5.1885} med husmannsdotteri Johanna Christensdotter frå Haugen under Leri (1864-1911) (s.d.). h. Johanna Thompson, f. i Buffalo Co., Wis. 9.2.1863, d. i Grand Forks, N.D. 18.3.1941. Johanna gifte seg i Grand Forks Co., N.D. 22.9.1879 med Ingebrigt Rasmusson frå Myklebust i Innvik, Nordfjord, i Amerika kjend som Albert Rice. Han var son av husmann Rasmus Rasmusson på Mjølkevold under Myklebust, opphavleg frå Augsborg og kona Sigrid Ingebrigtsdotter frå Myklebust og f. i Innvik 24.6.1856. Han utvandra til Amerika med foreldri sine ##### (utvandringsåret?) og d. i Grand Forks, N.D. 19.5.1918. Johanna og Albert Rice farma i Blooming township, Grand Forks Co., N.D. og fekk åtte born i lag. ~~~~~~~~~~~~~~ Dei store «utfordringane» her er soleis: ** Kvar er Torsten og Eli i FT1885? ** Kvar er Eli som enkje i FT1900? ** Dødsfallet til Ella Thompson kring 1908? ** Og endeleg lagnaden til dotteri Mari, fødd 1853? samt desse som so langt ikkje er nemnde: ** Utvandringsåret til Rasmus og Sigrid Myklebust frå Innvik etter 1865? ** Vigsli til Susie Thompson og Andrew B. Larson i Amerika kring 1882? Eldste barnet deira var født i MN i 1883! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om denne huslyden!
 7. Haagen Andersson vart døypt i Luster 16.11.1743 som son av Anders Olson (1713-1763) og første kona Britha Andersdotter (1709-1752), husmannsfolk i Lunden under Rønnei i Gaupne, Luster. Eg finn ikkje Haagen konfirmert i Luster (NB: konfirmantlistene våre har eit «hòl» kring 1760!), men me har ei fråsegn frå 1764 som seier at Haagen då hadde opphaldet sitt i Vik i Sogn! Haagen hadde òg ein yngre bror Anders Andersson, døypt i Luster 8.6.1750. Han vart konfirmert i Luster i 1768, men forsvinn deretter òg frå heimbygdi, kan henda til Vik? Då det i 1797 vart halde eit større utskifte i Luster, er ingen av desse gutane nemnde, so dei han vera avlidne før den tid, men me har talrike døme på at ervingar «forsvinn» utan at skifteretten greidde å finna dei att...!? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om lagnadane til Haagen og Anders!
 8. Dette er ein huslyd som eg har hatt liggjande på «teiknebrettet» sidan 1980-talet, men som eg aldri har greidd å gjera so mykje med. Kyrkjebøkene for dette området i Romsdalen har vore vanskeleg tilgjengelege, og eg har gått og venta på lokale bygdebøker som kanskje kan hjelpa? Eller finst det kan annan lokal ekspertise som kan hjelpa meg? Christen var ein av fleire brør som flytte til Romsdalen frå Luster på denne tidi, men eg kjem attende til dei hine. Her er eit oppdatert manuskript for huslyden til Christen og Anna: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye spennande opplysningar er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #4 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 9. Her følgjer so den eldste av tre brør frå Hauge i Luster som fór til Romsdalen på 1830-talet og som eg har greidd å finna ein del opplysningar om der oppe, men eg står fast på ein del detaljar, og no vonar eg på lokal ekspertise, eventuelt på hjelp frå ei bygdebok til å fylla dei siste «hòli»... Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~ Elling Erikson {Hauge}, døypt {i Luster} 5.1.1791, gifte seg i Luster 22.9.1834 med Kari Pedersdotter frå Lereim i Sogndal. Ho var dotter av husmann Peder Pederson på Rygg under Lereim, opphavleg frå Kvåle i Sogndal, og kona Kari Madsdotter og vart døypt i Sogndal 26.1.1802. Elling Erikson og kona Kari flytte alt i 1834 til Veøy i Romsdalen for å ta over ein husmannsplass under garden Vestad, men flytte snart etter vidare til plassen Voldbakken under Malme i Fræna der Elling d. som husmann 11.9.1844. Kari Pedersdotter d. som husmannsenkje frå Voldbakken 26.11.1864, då med opphald på Sande i Fræna. Elling og Kari fekk fem born i lag: a. Erik Ellingson, f. i Luster 20.9.1832, flytte med foreldri til Romsdalen i 1834 og d. som husmann på Oterhals i Aukra 11.3.1897. Erik gifte seg i Aukra 2.7.1865 med Karen Thorine Larsdotter frå Løvik i Aukra, f. i Aukra 7.4.1833. Ho d. som enkje på Oterhals 28.10.1905. Erik og Karen vart plassfolk på Gjerdet under Oterhals i Aukra og fekk fire born i lag. b. Peder Ellingson, f. i Veøy 2.8.1835, d. som kårmann på Oterhals i Aukra 29.10.1914. Peder flytte i ung alder til Aukra som lærar og gifte seg i Aukra 10.9.1871 med Ingeborg Anna Nilsdotter frå Magerøy i Aukra. Ho var f. i Aukra 1.1.1847 og d. som kårkone på Oterhals 17.9.1908. Peder og Ingeborg Anna vart gardbrukarar på Oterhals i Aukra der dei budde levetidi ut. Dei fekk åtte born i lag. c. Elling Ellingson, f. i Veøy 12.7.1837, d. som kårmann ##### (stemmer dette?) på Vollbakken, Malmedal i Fræna ##### (dødsdatoen hans?) 1912. Elling flytte i 1868 til Bergen, men kom snart attende til Fræna der han 3.6.1873 gifte seg med Ane Marie, kjend som Maria Pedersdotter frå Rindarøy, Bjørnsund søndre. Ho var f. i Fræna 28.10.1851 og d. som enkje på Bjørnsund søndre i Fræna ##### (dødsdatoen hennar? – kring 1945!?) ##### (yrke og bustad? – 1900: visstnok fiskar og husmann(?) på Nesset under Bjørnsund søndre i Fræna – elles kva?) Dei fekk sju born i lag. d. Carl Ellingson, f. i Fræna 27.11.1840, d. ##### (dato og stad for dødsfallet hans? – e. 1900!) Carl gifte seg i Fræna 23.6.1872 med Gjertrud Pedersdotter frå Sande øvre i Fræna, ei sonestedotter av husmann Claus Johnson på ein plass under Sommernes i Fræna (1791-1854), opphavleg husmannsson frå Kinserdalen under Urnes i Hafslo. Gjertrud var f. på Vindedal ##### (sjekka fødestaden! – Sagøyni?) i Lærdal 22.4.1844, ##### (eller skal datoen vera 28.4.?) men flytte med foreldri til Fræna i 1845 og d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – i Fræna!) 1914. Carl og Gjertrud vart gardbrukarar på Svinøy i Fræna, men var barnlause. e. Ingebrigt Olaus Ellingson, f. i Fræna 6.11.1843, miste livet under fiske på sjøen ved Bjørnsund 15.4.1893. Han gifte seg i Fræna 13.7.1879 med Beret Martha Olsdotter, f. på Bjørnsund søndre i Fræna 23.11.1848. Ho d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1900!! – budde då på Skarhaugen som enkje!) Ingebrigt og Beret var gardbrukarar på Skarhaugen, Tornes øvre i Fræna, men Ingebrigt var òg fiskar. Dei fekk tre born i lag. ##### (sjekka talet på born?) ~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 10. Eg har i kveld greidd å kraka meg opp etter fleire dagar på sotteseng, og freister leggja ut ei gamal gåte som eg har slite med i mange år og som eg hadde vorte so glad om nokon kunne hjelpa meg å løysa: Anfind Jørgenson (1784-1848) og kona Anna Nilsdotter (1787-1868) var husmannsfolk på plassen Skogen under Hauge i Luster, og dei fekk fem born i lag, to av dei døydde i ung alder, to adre var gifte og budde i Luster, berre den yngste reiste ut: * Olina Anfindsdotter (Hauge/Skogen), fødd i Luster 9.6.1833, utvandra i lag med eit stort reisefølgje til Amerika i 1853, men tross leiting «høgt og lågt» er ho ikkje å sjå nokon stad! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 11. Dette emnet handlar om to ungdomar frå Luster som eg har slite med i over 35 år for å finna lagnadane til i Amerika. Kanskje er no tidi kommi til å komma vidare? Torkild Arneson Sørheim, son av husmann Arne Torkildson på Nylenda under Sørheim (1829-1909) og kona Britha Sjursdotter frå Berge (1829-1907), var fødd i Luster 29.11.1865, og utvandra til Amerika i 1885. Torklild hadde ein eldre halvbror Sjur Larsson Berge (1855-1937) som utvandra i 1877, og han har me finne att i Goodhue Co., MN der to av morbrørne deira var farmarar, men Sjur var ugift. Nokon obituary etter Sjur, kjend som Severt Berge, har eg ikkje sett (han døydde 27.1.1937). Kan Torkild ha hamna same staden? Kanskje kalla han seg for Thomas i Amerika? Sjur Larsson Berge fekk ein «uekte» son Luster før han utvandra til Amerika. Sonen, Kristian Sjurson Dale (1877-1960) vart buande i Luster, men denne Kristian hadde ein halvbror som utvandra: Ole Erikson Dale, son av Erik Gjertson Fuhr (1842-1915) som sidan utvandra til Fort Worth, TX, og Christi Endresdotter Dale (1845-1909) som alltid budde i Luster. Ole var fødd i Luster 18.5.1871 og utvandra i 1891 til Amerika, og om han har me ei fråsegn om at han framleis levde i Amerika i 1923, men ingen veit kvar han var!? Det hadde vore kjempeflott om nokon greidde komma på sporet etter desse karane i Amerika, og eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 12. Det er ikkje so mange utflyttarar frå Luster til Kristiansand på midten av 1800-talet, men Sjur alias Syvert Olsen, fødd 1837, er ein av dei, og han har eg vanskar med å finna skikkeleg ut av. Kanskje nokon kan hjelpa meg finna litt fleire detaljar om denne huslyden og kven kona hans var? Her følgjer eit lite manuskript: ~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange nye spennande innlegg er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #10 under! Når det gjeld Anna Cathrine og opphavet hennar, finn eg vigsli til foreldri hennar i Oddernes 10.11.1820, men denne innførsli er det ikkje so lett å verta «klok» på: https://media.digitalarkivet.no/view/9807/251 Her er eller Syvert og Anna Cathrine i Kristiansand i 1865: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038173011837 Og her er Anna Cathrine som enkje i Kristiansand i 1875, men under namnet Johansdotter: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052210013051 Og me ser at sonen Ole Severin er kalla Johansen då han vart konfirmert i 1880! - kva namn skal me halda oss til? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 13. Sølfest Johannesson frå Luster står for ein huslyd frå Luster som Ivar Moe kjem inn på i eit anna tema og som eg oppdagar eg manglar ein del detaljar om. Ikkje berre om Sølfest og huslyden hans, men ikkje minst er eg oppteken av på finna ut var det vart av broren Ole, som ogso forsvinn frå Luster. Kanskje er det mogeleg å få lite vetta hjelp med denne huslyden i Brukarforum? Kanskje nokon med lokal kunnskap i Bø? Her følgjer eit oppdatert manuskript for dei to brørne (foreldri deira var Johannes Olson 1792-1875 og Anna Sølfestsdotter 1794-1841), husmannsfolk i Hagen under Ottum i Luster: ~~~~~~~~~~~~~~ 3. Ole Johannesson {Ottum}, f. {i Luster} 28.7.1823, Ole Johannesson flytte ##### (lagnaden hans? – flytte han kan henda til Nordland liksom broren Sølfest? - truleg avliden før 1861!) 4. Sølfest Johannesson {Ottum}, f. {i Luster} 24.9.1825, Sølfest Johannesson reiste i ung alder til Norland og gifte seg i Bø i Vesterålen 23.11.1856 med enkja Mette Helene Ringkjøb Nicolaisdotter, opphavleg frå Haugsnes i Bø. Ho var dotter av ##### (gardbrukar eller kva?) Nicolai Antoni Fyhn Mortenson på Haugsnes, opphavleg frå ##### (opphavet hans?) og kona Maren Helene Christophersdotter frå ##### (opphavet hennar?) og f. i Bø 26.6.1821. Ho gifte seg første gongen i Bø 1.9.1843 med Ole Johan Nilsson frå Røsnes i Bø. Han var son av ##### (gardbrukar eller kva?) Nils Hansson på Røsnes, opphavleg frå ##### (opphavet hans?) og kona Berit Marie Einersdotter frå ##### (opphavet hennar?) og f. i Bø 22.7.1820. Ole var gardbrukar og fiskar, og han og Mette budde på Nykvåg i Bø, men Ole vart borte på sjøen 26.3.1852 og aldri attfunnen. Det var dette bruket på Nykvåg Sølfest tok over då han gifte seg med enkja Mette, og han d. på Nykvåg som gardbrukar 11.12.1871. Mette d. som kårkone same staden 13.6.1888. Mette fekk i alt åtte born, fem frå første ekteskapet og tre med Sølfest: ##### (sjekka at ho ikkje hadde fleire born?) a. Maren Helene Nicoline Olsdotter, f. i Bø 5.9.1843, ##### (konf. Bø 1863 – n. 1865 – lagnaden hennar?) b. Nils Bertinus Olson, f. i Bø 12.1.1847, ##### (konf. 1863 – lagnaden hans?) c. Hanne Pauline Olsdotter, f. Bø 11.5.1848, ##### (konf. Bø 1865 – lagnaden hennar?) d. Marie Emilie Olsdotter, f. i Bø 1.7.1850, ##### (konf. 1865 – lagnaden hennar?) e. Ole Johan Henrik Olson, f. i Bø 16.8.1852, d. ##### (dato og stad for dødsfallet hans?) Han gifte seg i Bø 13.10.1874 med Marianne Caroline Johannesdotter frå Lokøen i Bø, f. i Bø 14.4.1854. Ho d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?) ##### (yrke og bustad? – 1875: gardbrukar Bastuehaugen Nykvåg i Bø – mori kårkone same stad!) ##### (talet på søner og døtrer? – inkl.: * Ingelia, f. Bø 1875) f. Oline Johanna Sølfestsdotter, f. i Bø 29.7.1854, d. i Bø 25.11.1857. g. Johannes Martinus Sølfestson, f. i Bø ?.9.1856, d. i Bø 6.10.1856. h. Claus Veliam Heggeland Sølfestson, f. i Bø 18.5.1862, ##### (n. 1865/1875 med mori – lagnaden hans?) ~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 14. Denne kjempeutfordringi freista eg første gongen å finna ut av for 15 år sidan gjennom det gamle Brukarforum under tema #14388, men den «kandidaten» eg den gongen hadde «i auge», synte seg vera eit blindskòt: https://forum.arkivverket.no/topic/100195-14388-henrik-andersson-f-luster-1830-til-nordland-1852-el-nesseby-lagnad/?tab=comments#comment-822975 Sidan eg framleis står heilt utan spor etter denne karen, freistar eg difor på ny: Henrik Andersson Leirmo, son av husmann Anders Henrikson og første kona Gjertrud Johannesdotter på plassen Kjødni under garden Leirmo i Luster, var fødd i Luster 20.4.1830 og flytte i mai 1852 til «Nordland», men presteattesten fekk han ikkje før året etter (nr. #36): https://media.digitalarkivet.no/view/8401/218 Dette er det siste me ser til Henrik, og no er spørsmålet sjølvsagt: * Kvar i all verdi kan Henrik ha vorte av? Han hadde ingen nære slektnngar i Nord-Noreg, men derimot fleire søsken i Luster og nokre yngre halvsøsken som utvandra til Amerika, men ikkje før mange år senare! Eg står soleis heilt utan spor og takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 15. Eg har no sete og «plundra» ei heile stund for å tolka eit brev som er attgjeve i ein skifteprotokoll for indre Sogn från 1796 på side 256: https://media.digitalarkivet.no/view/24144/134 Brevet børjar i venstre spalte om lag 2/3 nede på sida og held fram øvst på midtspalten. Her er resultatet av freistnadane mine - eg tek dette linje for linje: ~~~~~~~~~~~~~~~ ……………………………........... ……………. i den under 3die d.M. og med ……….. den 9de ditto ind- løb…………………............ Kundskab og Adresse ………….Mons Jensen, saa kan ieg dog ikke for nærværende Tiid … men ieg vil giøre mit Beste For Deres ……….kommenhed, ……… ……………………………............... ……………………………............... ……….siden var han baade i Kiøbenhavn, Holland og Engeland og han var for omtrendt 10 Aar i Bergen, men ieg var ude paa een ……………………………………........... ……………………………………........... ……………………………………........... ……………………………………........... …………………………………… ........... Bergens ……..og ………gaae til Ar- changelsk fra Holland, Engeland, haver ieg haft ……….. fra han- nem tænker en omtrendt 8 à 9 Aar siden og han ikke agtet paa Disse Brevene, altsaa for komm.. (ny spalte) men ieg kan erindre fra Holland ….. at han fra Amsterdam til Deme- rary skulde gaae nemlig i den syd- lige Deel af Westindien, der her ….. tilhørt Holland men nu indtaget af Engelskmændene og formenes … ……vigne Aar indspærres og opbringer Skiberne ………………............... Bugt at faae nogen Kundskab om Ham ……….... uden at han skul- le opdage sig selv om han er i Live Bergen 10de Desember 1796 ~~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips for å lesa dette brevet på «skikkeleg» vis!
 16. Kyrkjeboki for Luster for 1849 syner denne fødsli: Else Margrethe Thesen, fødd 29.9.1849 og døypt 4.11.1849 av ugift foreldre Rasmus Thesen af Flakstad præstegjæld og Anna Arnesdotter Qualsvig: https://media.digitalarkivet.no/view/8401/11 Else utvandra til Amerika med mor si i 1862 og er kalla Else M. Thompson då ho gifte seg i Sioux City, IA 23.3.1872. Eg reknar med at Thopson er ei avleiing av Thesen... Men kven var denne barnefaren? Er det kanskje den same Rasmus Thesen som vart enkjemann og fekk eit barn i Flakstad i 1831: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000000956547 og som her er nemnd som handelsmann i Moskenes i 1816: https://www.digitalarkivet.no/view/97/pt00000000350366 Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 17. Anders Arneson er mellom ungdomane som vart etterlyste då dei ikkje møtte til hærteneste i Luster i 1854. Då det same året vart halde skifte etter faren i Luster, kjem det fram, at Anders reiste frå Luster kring 1849, og han skal ha butt ei tid i Nordland, men han utvandra sidan til Amerika der han vårern 1863 dukkar opp som brudgom i Dane Co., WI, so han må ha utvandra seinast i 1862! Men er det mogeleg å finna ut kvar han var, medan han var i Nordland, og kva år utvandra han til Amerika? Han hadde ein eldre bror Johannes Arneson, fødd i 1830, som òg reiste til Nordland. Johannes gifte seg i Øksnes i 1855 og fekk ein son Anton Christian på Gimsøy i Vågan i 1858 før huslyden utvandra til Amerika kring 1860! Kanskje Anders reiste i lag med dei?? Eg har finne bra med opplysningar om Anders i Amerika, men står fast på detaljar om stedotteri og konene til dei to sønene John Christian og Nels Louis. Kanskje er det nokon som kan hjelpa meg komma vidare med denne huslyden? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~~ Anders Arneson {Kvalsvik}, f. {i Luster} 8.10.1832, Andrew Weigen flytte fra Luster kring 1849, truleg til Nordland, men hamna noko seinare i Amerika. ##### (year of his emigration??) Han gifte seg Dane Co., Wis. 27.3.1863 med Anna Johannesdotter frå Hola under Venjum i Hafslo, i Amerika kjend som Anna Johnson. Ho var f. i Hafslo 26.2.1836 og utvandra til Amerika i 1856. Andrew og Anna Johnson farma nokre år i Dane Co., Wis., men flytte kring 1867 til ein farm i Lodi township, Mower Co., Wis. der dei sidan budde levetidi ut. Andrew d. i Mower Co., Minn. 2.8.1889, medan Anna Weigen d. same staden 10.6.1907. Dei fekk åtte born i lag, men Anna hadde òg ei dotter frå før: a. Britha, kjend som ##### (what was she known as?) dotter av Anna og gardbrukarsonen, dåverande enkjemann, Halvor Bugge Olson frå Hatleberg i Borgund, Lærdal (1820-1868), var f. i Dane Co., Wis. 7.8.1859, ##### (lived 1860 with mother in Bristol township, Dane Co., WI – not listed 1870 or 1875 – what became of her??) b. John Christian Weigen, f. i Columbia Co., Wis. 30.5.1863, d. i Mower Co., Minn. 2.3.1894. Han gifte seg i Mower Co., Minn. 13.10.1889 med Ragnild Gilbertson, f. ##### (place of her birth? – where in Wisconsin?) Wis. 21.1.1867 og d. i LeRoy, Minn. 24.12.1935. John og Ragnild Weigen farma i Lodi township, Mower Co., Minn. og fekk to døtrer i lag. c. Arne Johan, kjend som Earnie J. Weigen, f. i Dane Co., Wis. 2.4.1865, farma i Lodi township, Mower Co., Minn., men d. ugift i LeRoy, Minn. 16.4.1935. d. Nels Louis Weigen, f. i Dane Co., Wis. 26.5.1867, d. i Longmont, Colo. 7.5.1944. Han gifte seg i Mower Co., Minn. 27.12.1894 med Gina A. ##### (full name and middle name? – parents Ole Larson and Betsey Peterson!) Larson, f. i ##### (place of her birth? – WI) 8.1.1871. Ho d. i Longmont, Colo. 5.10.1936. Nels og Gina Weigen farma i Lodi township og sidan i Taopi township, båe i Mower Co., Minn., men flytte kring 1912 til McIntire, Mitchell Co., Ia. der Nels var jarnbarehandlar («hardware merchant») til dei kring 1925 tok pensjon og flytte til Longmont, Boulder Co., Colo. Dei fekk ti born i lag. e. Anton Olai Weigen, f. i Mower Co., Minn. 16.7.1869, farma i lag med broren Martin i Lodi township, Mower Co., Minn., men d. ugift i LeRoy, Minn. 7.5.1940. f. Martin Weigen, f. i Mower Co., Minn. 26.11.1871, farma som nemnt i lag med broren Anton i Lodi township, Mower Co., Minn. og d.likeins ugift i LeRoy, Minn. 13.8.1949. g. Anne Marie Weigen (1873‑1944), vart gift med Samuel Forthun, Jr. (1871‑1909), son av husmannssonen Samuel Olson frå Lovolden under Fortun (1832‑1903) (s.d.). h. Lise Kirstine, kjend som Eliza Weigen, f. i Mower Co., Minn. 16.5.1878, d. ugift i Mower Co., Minn. 27.11.1901. i. Sina Josephine Wigen, f. i Mower Co., Minn. 18.9.1880, d. i Austin, Minn. 4.12.1963. Sina var hushaldar («housekeeper¤) for brørne Anton og Martin på farmen deira i Lodi township, Mower Co., Minn. og vart likeins ugift. ~~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 18. I 1857 gjekk det ut ei etterlysning etter ein del unge rekruttar frå Luster og Hafslo som skulle møta til militær teneste. Mellom desse finn me Tøger Jørgenson Sandvig, fødd i Luster 24.9.1835: Her er dåpen til Tøger Jørgenson, fødd «uægte» 24.9.1835 og døypt i Gaupnekyrkja 11.10.1835: https://media.digitalarkivet.no/view/11592/35 Foreldri var gift kone Siri Knutsdotter Hotlen (1807-1894) og ungkar Jørgen Pederson Wigdahl (1815-1904). Siri var kommi frå Fossen i Jostedalen og hadde gift seg i Luster 1.12.1833 med Lars Larsson frå Øvrebø i Gaupne (1810-1849). Dei hadde ein son Peder Larsson (1833-1834) då dei kring 1835 fekk rydda seg ein ny husmannsplass på Sandvikøyri under Sandvik (Hotlen) i Gaupne. Etter dette «sidespranget» med Jørgen Pederson fekk ho og Lars endå seks born til før Lars døydde brått i 1849. Bortsett frå eldsteguten Peder og ei yngre dotter som òg døydde ung, utvandra dei alle til Amerika mellom 1864 og 1867, og sistpå reiste òg Siri i 1867. Etter nokre år i Dane Co., WI flytte ho inn hjå eldste dotteri Margretha Tollefson i Vernon Co., WI Og nettopp denne dotteri Margretha lyt me sjå litt nærare på: Ho var nemleg fødd 6.1.1837, berre 15 månadar etter Tøger, påfallande nær etter føregåande fødsel, noko som normalt skulle tyda på at det føregåande barnet døydde: https://media.digitalarkivet.no/view/11592/44 Tøger Jørgenson finst korkje mellom vaksinerte eller konfirmerte i Luster, so sjølv om han heller ikkje er nemnd i gravferdsprotokollane for Luster, har me gått ut i frå at dødsfallet ved ein feil av presten(?) ikkje var innført. So er det desto meir overraskande at han i 1857 vert etterlyst i samband med militærtenesta si! So kva skjedde? Voks Tøger opp eller døydde han verkeleg kort etter fødsli? Og om han voks opp, kvar vart det av han?? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 19. Erik Andersson Berge, «uekte» son av Gjertrud Endresdotter Berge og spelemann Anders Ingebrigtson, som er drøfta i dette emnet: https://forum.arkivverket.no/topic/225566-anders-ingebrigtson-stende-spelemann-og-skreddar-fødd-i-valdres-kring-1797-døydde-i-luster-i-1881-kven-var-han-ei-kjempeutfordring/?tab=comments#comment-1914818 var fødd i Luster 17.10.1821: https://media.digitalarkivet.no/view/11590/132 Me kan ikkje sjå at Erik vart konfirmert i Luster, men han er etterlyst i ei rekruttliste frå 1840: so me lyt tru han var i live på den tidi, men kvar kan han ha vorte av? Kanskje flytte han frå Luster før han nådde konfirmasjonsalder? Eg kan leggja til at mori Gjertrud Endresdotter Berge (1800-1863) gifte seg i 1829 med Halvor Pederson frå Snøtun i Jostedalen (1799-1852), og dei vart gardbrukarar på Rønnei i Luster. Dei fekk tolv born i lag. Eg står heilt utan vidare spor og takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 20. Dette er ein ny huslyd som eg vart merksam på i kveld gjennom innlegg #322 av Terje Tandsether i følgjende tema: https://forum.arkivverket.no/topic/221524-til-lars-øyane/?page=13 Denne Sølfest Nilsson var fødd på husmannsplassen Svad under Høyeim, nabogarden til Nes i Luster som son av husmann Nils Larsson og kona Kari Eriksdotter. Sølfest flytte frå Luster før han var komen i konfirmasjonsalderen, truleg direkte til Balestrand, og voks nok opp der. Han vart gift der ute med ei gardajente, og dei fekk åtte born imlag. Fleire av desse døydde unge og tydeleg ugifte, men i alle fall fire døtrer ser ut til å ha vokse opp, Kari, Martha, Britha d.y. og Johanna. Kari og Britha finn eg gifte i Balestrand, men ikkje Johanna... Martha døydde som legdelem, men kanskje hadde ho vore gift...? Her følgjer eit førebels manuskript for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~ Sølfest Nilsson {Svad}, døypt {i Luster} 26.2.1733, Sølfest Nilsson flytte i svært ung alder som tenestedreng til Balestrand der han 26.6.1758 gifte seg med Martha Gulbrandsdotter frå Farnes indre i Balestrand. Ho var dotter av gardbrukar Gulbrand Olson på Farnes indre, opphavleg frå Våtevik, og kona Britha Hermundsdotter frå Farnes indre og f. ##### (dato og stad for fødsli/dåpen hennar? – kring 1729?) Sølofest og Martha tok over som gardbrukarar etter foreldri hennar på Farnes indre i Balestrand, og derifrå vart Martha gravlagd 9.12.1781. Sølfest vart gravlagd frå Farnes 14.4.1782. Dei fekk åtte born i lag: a. Britha Sølfestsdotter, døypt i Balestrand 16.1.1758, vart gravlagd frå Farnes 19.3.1758. b. Kari Sølfestsdotter, døypt i Balestrand 26.12.1758, ##### (lagnaden hennar? – gift Balestrand 2.7.1788 med enkjemannen Peder Tollefson på Romøyri!?) c. Martha Sølfestsdotter, døypt i Balestrand 22.11.1760, d. som legdelem på Farnes 27.11.1835. ##### (lagnaden hennar?) d. Ole Sølfestson, døypt i Balestrand 24.4.1763, vart gravlagd frå Farnes 14.4.1782. e. Nils Sølfestson, f. i Balestrand ##### (dåpsdato?) 1765, vart gravlagd frå Farnes 26.3.1786. e. Britha Sølfestsdotter, døypt i Balestrand 2.2.1768, ##### (lagnaden hennar? – gift i Balestrand 9.6.1824 med enkjemannen Peder Mikkelson på Hov, f. Lidal 1756) f. Gulbrand Sølfestson, døypt i Balestrand 28.2.1771, vart gravlagd frå Farnes 28.3.1796. g. Johanna Sølfestsdotter, døypt i Balestrand 27.12.1774, ##### (lagnaden hennar?) ~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips til komplettering av dette manuskriptet. Særleg er eg nysgjerrig på lagnaden til Johanna Sølfestsdotter...
 21. Christopher Olson, som skal ha vore veteran frå den store nordiske krigen, var visstnok fødd på husmannsplassen Slottet under garden Tandla i Gaupne sokn i Luster kring 1682. Han gifte seg første gongen kring 1724 men Martha Narvesdotter frå plassen Stein under Fuhr i Luster, fødd kring 1705. Dei fekk bygsel på eit brukj på garden Bringe der Martha døydde alt kring 1729. So gifte Christopher seg straks att med Metta Tollefsdotter frå Haganes, fødd kring 1711. Men dette gjekk ikkje so bra! Alt kring 1734 vert det fortalt at Christopher «gjekk frå gard og grunn», samstundes som han skulda kona Metta for å ha vore utru mot han! Me høyrer ikkje meir om saki, men Christopher er nok avliden, for i 1750 gifte Metta seg att med Asbjørn Østensoj i Skår i Luster og flytte dit. Christiopher og Metta hadde to born i lag, og dei vart buande i lag med mori i Luster, men so hadde Christopher tre gutar frå første ekteskapet med Martyha Narvesdotter, og her er det me finn dei store utfordringane: * Trond Christopherson, fødd i Luster kring 1724, budde i 1734 hjå Johannes Kolstad i Luster, som visstnok var formyndaren hans, men det er òg det siste me ser til Trond i Luster. * Halvor Christopherson, fødd i Luster kring 1726, budde endå so seint som i 1741 hjå formyndaren sin, Erik Alme i Luster, men sidan høyrer me heller ikkje meir til han i Luster! * Peder Christopherson, fødd i Luster kring 1728, budde i 1735 hjå formyndaren sin, Johannes Berge i Luster, men det er det siste me høyrer om han i Luster. Ingen av gutane vart konfirmerte i Luster, so dei må vera flytte før dei kom i den alderen...! Men kvar?? Dei mest relevante alternativi er vel Bergen, ytre Sogn eller kanskje Gudbrandsdalen? Eller reiste dei nordover til Møre og Romnsdal eller Nordland? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 22. Kari Østensdotter vart døypt «uekte» i Luster 26.12.1734. Far hennar var Østen Andersson (1706-1755), sidan gardbrukar på Holmestad i Luster, medan mori Anna Pedersdotter (Sage) (1716-1782) sidan gifte seg med husmann Sølfest Ingebrigtson (1716-1763) og busette seg på plassen «ved Sjøen» under Eide i Luster. Faren Østen Andersson vart gift med ei enkje som var faster til Anna Pedersdotter, men dei fekk ikkje born i lag og tok tydeleg tiln seg dotteri hans, Kari Østensdotter, som vart konfirmert frå Holmestad i 1756. Men der sluttar alle spor! Kari flytte frå Luster, og sidan me veit at foreldri hadde slekt som om lag på same tid flytte til Lom, spekulerer eg på om Kari òg kan ha flytt dit? Eg ser at ei Kari Østensdotter «Elfseter» gifte seg i Lom 3.11.1760 med Ole Johnson Galde: https://digitalarkivet.no/view/327/pv00000001184099 og truleg er det den same jenta som med namnet «Galde» gifte seg som enkje i Lom 11.7.1776 med Johannes Olson Gauper: https://digitalarkivet.no/view/327/pv00000001185249 Eg ser at ei innerst med namn Kari Østensdotter på 59 år bur på Galde i Lom i 1801, men det står ikkje noko om at ho er gift eller enkje: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058251001544 Og truleg er det ho som døydde på Galde i 1823, 83 år gamal: https://digitalarkivet.no/view/267/pg00000001664529 Ser me på fødselseegisteri frå Lom, finn me at Østen Elveseter mellom anna hadde to døtrer: * Karen Østensdotter, døypt 2.12.1740: https://digitalarkivet.no/view/255/pd00000002154431 * Kari Østensdotter, døypt 28.7.1743: https://digitalarkivet.no/view/255/pd00000002155659 Eg reknar med at den første av desse to døydde kort etter fødsli...(?) Reint «empirisk» kan det sjå ut som om det var denne Kari Østensdotter fødd 1743 som sidan dukkar på Galde, MEN i so fall var ho berre 17 år då ho i 1760 gifte seg med Ole Johnson Galde, og det var for den tidi ganske so «ung alder» for ekteskap! Kan det ha vore TO personar med namnet Kari Østensdotter, og at det var Kari frå Luster som stod brur i Lom i 1760? Kva seier bygdeboki for Lom om dette? Elles skal me ikkje gløyma at det frå 1750-åri og utover var ei stor utflytting frå indre Sogn både til Bergen og til ytre Sogn/Sunnfjord, og eg ser ein barnedåp i Domkyrkja i Bergen som vekker interesse: * Anna Lovise, døypt 11.11.1759 av foreldri Johannes Larsson, bordarbeidsmann, og Karen Østensdotter: http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=dp12011719dk&gardpostnr=6110&personpostnr=50144&merk=50144#ovre Fadrane seier meg ikkje noko som helst, lg dette er einaste barnet eg kan finna registrert for dette parfolket. Ikkje heller finn eg noki vigsle for Johannes og Kari/Karen noikon stad i landet! Førenamnet Anna Lovise KUNNE vera ei oppkalling av Anna Pedersdotter...!? Eg ser forresten ei vigsle i Askvoll 1.7.1765 for Ole Gjertson Roseth(?) og Kari Østensdotter: https://media.digitalarkivet.no/view/8596/92 Dette parfolket fekk i alle fall desse borni (kjelde FamilySearch): * Anna Olsdotter, døypt i Askvoll 15.10.1768 * Mathis Olson, døypt i Askvoll 7.7.1772 * Borni Olsdotter, døypt i Askvoll 20.5.1774 * Eli Olsdotter, døypt i Askvoll 3.10.1776 * Sara Olsdotter, døypt i Askvoll 20.8.1779 Her har me òg Anna-namnet, men «vår» Kari var fødd i 1734, so då vert ho kanskje litt i eldste laget for alle desse borni? Det hadde vore skikkeleg «artig» om me kunne greidd å spora opp Kari Østensdotter frå Holmestad, og eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 23. Dette er ein utfordrande huslyd, som eg i dag er vorten gjort merksam på av Ivar Moe gjennom eit innlegg i eit anna tema! Ætteboki for Kyrkjebø omskriv under garden Tune denne huslyden: Knut Knutson Tune, fødd 1696, avliden 1765, gift med Sigrid Andersdotter frå Stronda(?) Ætteboki påstår at Knut var son av Knut Knutson Tune, d.e. (1675-1699). Denne Knut hadde ei søster Lussi Knutsdotter, som døydde barnlaus på Tune i 1749 og ein bror John Knutson som døydde før 1749, men som let etter seg ei dotter Anna Johnsdotter gift med Ole Rappen i Luster. Ein annan bror Ole Knutson var òg avliden , men hadde etter seg to døtrer gifte i Gulen! 21.8.1765 https://media.digitalarkivet.no/view/24165/333?indexing= vart det halde skifte på Tune etter Knut Knutson, og her kjem det fram at enkja ikkje visste anna on ætti hans enn at han hadde: * ein erving i Luster * ein erving på Hjertholm i Lavik * ein erving på Henriksbø i Gulen Ved ei oppattaking av skiftet 7.10.1765 kjem det fram følgjande: * Henrik Monson Østgulen og Ingeborg Monsdotter, søsteri hans som sa at mor deira var søskenbarn av avlidne Knut Knutson Tune * Britha Andersdotter gift med Løen ytre Hjertholm som sa at mor hennar òg var søskenbarn av Knut Knutson Tune * Anna Johnsdotter gift med Ole Rappen sa seg vera søskenbarn av Knut Knutson Tune Gravferdi hans i Vik syner ein alder på 72 år: http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=sogngrav&gardpostnr=22414&merk=22414#ovre 17.12.1749 https://media.digitalarkivet.no/view/24162/265?indexing= vart det halde skifte etter huskone Lucie Knutsdotter på Tune og følgjende ervingar er nemnde: * fullbror Ole Knutson * halvbror John Knutson, avliden, men let etter seg dotteri Anna gift og busett i Luster * halvbror Knut Knutson, avliden, men let etter seg sonen Knut Knutson på Tune Det var svært uvanleg at folk på den tidi flytte innover fjorden. Det gjekk helst utover, og eg trur at denne søskenflokken (Knut den eldre og søskeni/halvsøskeni hans) opphavleg var komne frå Luster, men eg er in kveld ikkje i stand til å seia kva gard dei kan vera komne ifrå!? Einaste sikre sporet me har i Luster er Anna Johnsdotter gift med Ole Rappen, og dette parfolket finn me att under garden Hærum på plassen Hærishaug: ~~~~~~~~~~~ Ole Sjurson Hærishaug, som me diverre ikkje kjenner opphavet til, var f. kring 1722 og vart konfirmert her i Luster i 1743. Han vart gravlagd frå Hærishaugen 22.4.1769. Han gifte seg 18.11.1745 med ei Anna Johnsdotter, men heller ikkje opphavet hennar er no kjent. Ho var truleg f. kring 1720 og vart visstnok gravlagd som legdelem 15.3.1781. Ole og Anna budde først nokre år på Rappatun under Høyeim, men dei ser ut til å vera flytte hit til Hærishaugen kring 1755. Ole hadde plassen so lenge som han levde, og det varte nok ikkje lenge før enkja kom på legd; ho flytte i alle fall snart ifrå plassen. Ole og Anna i Hærishaugen fekk ein son: 1. Sjur Olson (1746‑1790), vart strandsitjar i Årstu under Dale. ~~~~~~~~~~~~ Ser me på dei andre ervingane frå 1765, so kan eg ikkje finna spor etter Henrik Monson på Austgulen i Gulen. Brekke-boki har eg ikkje, men ekstraskatten 1762 for ytre Hjertholm i Brekke syner Løen med kone: https://media.digitalarkivet.no/view/47516/314 Løen er forresten eit svært uvanleg namn som eg ifrå Sogn berre kjenner frå Årdal! No vonar eg at nokon kan hjelpa meg identifisera desse ervingane etter Lussi og Knut på Tune i Kyrkjebø og takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 24. Ho vært konformert i Nes kyrkje Luster på Palmesyndag 1740, 16 år gamal http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070511680441.jpg nest nederst til venstre Kva skjer med henne etterpå ? Lagnad ? Luster har mange bygdebøker. Er ho og familien nevnt der ? Event i kva bind og side ? Med helsing Jon Sværen, Bergen
 25. Dette er ein huslyd frå Luster som ogso Ivar Moe har minnt meg om gjennom eit anna tema og der eg ser at eg manglar ymse detaljopplysningar, som eg svært gjerne skulle hatt på plass, både frå Amerika og frå Noreg (Christiania). Kanskje nokon kan hjelpa meg? Slik ser manuskriptet mitt ut pr. i dag: ~~~~~~~~~~~~~~~ Narve Larsson Fuhr, frå Myrsete under Hengesteg, vart døypt 3.1.1797 og gifte seg 26.1.1824 med Sophia Haagensdotter frå Svangstu lille, døypt 29.7.1798. Narve og Sophia fekk overta plassen her på Myrane under Fuhr alt i 1824 og vart buande her som husmannsfolk like til 1867. Då vart plassen nedlagd, og jordi fall attende til garden. Narve og Sophie Larson utvandra til Amerika i 1867 i lag med sonen Anders; alle dei andre attlevande borni var farne over tidlegare. Og Narve og Sophie Larson slo seg ned hjå sonen Lars på farmen hans i Windsor township, Dane Co., Wis. ##### (lived there in 1870 – dates and places of their deaths?) Narve og Sophia på Myrane fekk åtte born i lag, mellom anna denne sonen: Lars Narveson Skildum, frå Myrane under Fuhr, var f. 12.4.1824 og gifte seg første gongen 5.5.1846 med Anna Andersdotter frå Mordla under Heltne i Dale, f. 22.10.1818. Lars og Anna fekk festesetel på denne plassen i Skildeimshaugen dagsett 15.2.1847, men dei kan ikkje ha hatt noko særleg med jord til plassen, og vart då heller ikkje buande her lenger enn til 1861. Då vart plassen nedlagd, og jordi gjekk attende til garden. Lars og Anna Narveson utvandra til Amerika i 1861 og slo seg først ned som farmarar i Windsor township, Dane Co., Wis., men flytte på 1870-talet til ein farm i Hampden township, Columbia Co., Wis. Anna d. i Columbia Co., Wis. 6.6.1878, og Lars gifte seg att i Dane Co., Wis. 15.1.1879 med Martha Olsdotter frå Hærishaugen under Hæri. Ho var f. i Luster 9.8.1835 og hadde utvandra til Amerika i 1873. Lars og Martha vart buande på farmen hans i Hampden township, Columbia Co., Wis., der Lars d. alt 11.3.1881. Martha Narveson d. i Dane Co., Wis. 7.11.1911. Lars fekk i alt sju born, som alle var frå første ekteskapet, men dessutan hadde andre kona Martha òg tre born frå før: a. Anna L. Narveson (1845‑1908), utvandra med foreldri i 1861 og vart der borte gift med husmannssonen Henrik Olson frå Langeteigen under Dalsøyri (1844‑1927). b. Sophia L. Narveson (1847‑1852), f. og d. i Luster. c. Narve L. Narveson, truleg kjend som Narve Lewis, ##### (American name to be verified?) f. i Luster 21.11.1850, utvandra med foreldri til Amerika i 1861. ##### (moved «West» at a young age – his destiny??) d. Sophia L. Narveson, kjend som Sophie Lewis, f. i Luster 12.11.1852, utvandra til Amerika med foreldri i 1861 og d. i Chicago, Ill. 7.1.1936. Ho flytte i ung alder til Chicago, Ill. der ho 13.10.1884 gifte seg med ##### (original name from Norway? – referred to as Olaf Olaus Lee) ##### (wherefrom in Norway? – Christiania?) ##### (full names of his parents?) f. i Christiania (Oslo) 16.4.1860. Han utvandra til Amerika i 1878 ##### (year of his emigration to be verified?) og d. i Oak Park, Ill. 26.6.1926. Oluf Lee var fabrikkformann («factory foreman»), og han og Sophie vart buande i Chicago, Ill. levetidi ut. Dei fekk to born i lag. e. Anders, kjend som Andrew L. Narveson, f. i Luster 4.8.1855, utvandra òg med foreldri til Amerika i 1861, men d. ugift i Columbia Co., Wis. 12.10.1880. f. Gunnhild, kjend som Julia L. Narveson, f. i Luster 1.1.1858, utvandra likeins med foreldri til Amerika i 1861, men d. ugift i Columbia Co., Wis. 22.2.1877. g. Malena L. Narveson, f. i Columbia Co., Wis. kring 1862, ##### (exact date of her birth?) d. i Columbia Co., Wis. 26.8.1877. h. Ole Andersson, kjend som Ole A. Harum, son av Martha Olsdotter og gardbrukar Anders Andersson på Lid øvre i Hafslo (1838‑1922), var f. i Luster 25.5.1861 og utvandra til Amerika med mori i 1873. Han d. i Sioux Falls, S.D. 23.11.1912. Ole Harum gifte seg i Fillmore Co., Minn. 16.12.1891 med Barbara O. Thyri. Ho var f. i Fillmore Co., Minn. 18.11.1868 og d. i Rochester, Minn. 29.9.1916. Ole og Barbara budde i Lanesboro, Fillmore Co., Minn. og fekk seks born i lag. i. Anders Andersson, son av Martha Olsdotter og husmannssonen Anders Andersson frå Teigane under Bolstad (1831‑1871), var f. i Luster 19.5.1865, ##### (lagnaden hans? – ikkje utvandra til Amerika – døydde han heilt ung?) j. Christian Andersson, kjend som Christian A. Harum, var likeins son av Martha Olsdotter og husmannssonen Anders Andersson frå Teigane under Bolstad (1831‑1871) var f. i Luster 19.2.1870 og utvandra til Amerika i 1873 i lag med mori. Christian Harum var snikkar («carpenter») og vart buande i Windsor township, Dane Co., Wis. der han d. ugift 6.8.1940. ~~~~~~~~~~~~~~~ Her ser me Lars Narveson (her kalla Lewis Nelson!) med huslyden hans i FT1870 i Windsor township, Dane Co., WI. Ogso foreldri hans er nemnde her (ogso dei kalla Nelson!) og ein yngre bror Anders: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DT87-51V Me ser soleis at både Narve og Sophie levde i 1870, men båe er borte i 1880, og det er vel ikkje usannsynleg at dei båe døydde i 1870-åri, men nærare detaljar har eg ikkje greidd å finna so langt! Og her er ymse innførsler som gjeld Lars si dotter Sophie Lewis med mann Olaf Olaus Lee som skulle vera frå Christiania, skal me tru kjeldene frå Chicago * Dødsfallet hans: Name Olaf Olaus Lee Event Date 26 Jun 1926 Event Place Oak Park Village, Cook, Illinois Gender Male Race white Age 66 Birth Year (Estimated) 1860 Birth Date 16 Apr 1860 Birthplace Christicina, Norway Father's Name Olaus Lee Father's Birthplace Christicener, Norway Occupation foreman Residence Place Chicago, Ill. Spouse's Name Sophia Lee Burial Date 29 Jun 1926 Burial Place Mt. Olive * FT1900: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-63RT-2F * FT1910: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RJL-QGX * FT1920: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9R68-73Y Eg vonar det er mogeleg å identifisera Olaf Olaus utifrå desse kjeldene, både fødsli hans og utvandringi? Neste store utfordring her ver lagnaden til eldste sonen etter Lars Narveson, Narve Lewis(?). Familien fortel at han reiste heimefrå i ung alder og skal ha butt ein eller stad «in the West», men so langt har eg ikkje greidd å finna spor etter han! Siste store utfordringi er lagnaden til Anders Andersson, sonen som andre kona Martha fekk i Luster i 1865: https://media.digitalarkivet.no/view/8402/54 Her er mori Martha Olsdotter med båe dei eldste borni i FT1865: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038261001880 Og her er utvandringi til mori frå 1873 med berre eldste og yngste barnet: https://media.digitalarkivet.no/view/6916/422 Kvar er so Anders Andersson vorten av? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om denne huslyden!
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.