Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'luster'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • The National Archives of Norway
  • Spør Arkivverket
 • The Digital Archives
  • Brukernes eget forum
  • Tyding av skannede kilder
  • Kilderegistrering
  • Spør Digitalarkivet
  • Arkiv
 • Miscellaneous
  • Tekniske tilbakemeldinger

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

 1. Eg har i 40 år vore på leiting etter denne jenta frå Luster: Kirsti Jensdotter Lavold, fødd i Luster 16.10.1826. Ho var dotter av ugifte foreldre Gjørond Lassesdotter Lavold (1796-1842) og Jens Jensson Bremer (1806-1842) og fekk ei dotter i Luster: * Kari Haagensdotter, fødd i Luster 27.12.1846, men ho utvandra til Amerika i lag med far sin, Haagen Haagenson Høyeim (1828-1914) i 1867. So er det at augi mine fell på denne innførsli hjå Digitalarkivet: https://www.digitalarkivet.no/view/285/pi00000000107480 Kirsti flytte med andre ord
 2. Dette emnet er ei oppattaking av følgjande tema frå 2017, der innlegg #5 frå Kåre Tofte har overtydd meg om at den sakna Gro Lars/Hansdotter drukna i Hedalselvi i Valdres og ikkje i Gudbrandsdalen: https://forum.arkivverket.no/topic/208215-gro-hansdotterlarsdotter-drukna-1737-i-heidalselvi-i-sel-i-gudbrandsdalen-kven-var-ho-kvar-vart-det-av-son-hennar/?tab=comments#comment-1751999 Men diverre har det framleis ikkje lukkast meg å finna ut noko meir om denne jenta, korkje: * Vigsli hennar med Johannes Monsson kring 1724/1725? * Opphavet/Tilknyttingi hennar frå
 3. Torbjørn Nilsson var fødd i Luster kring 1675 som son av Nils Monsson (1646-1725) og første kona Gunnhild Torbjørnsdotter (1637-1701), gardbrukarar på Sandvik i Luster og sidan på Svangstu lille i Luster. Manntalet frå 1701 seier om Torbjørn at han siglde utanlands. Han kom aldri attende til Luster, so vidt me veit, og lagnaden hans er framleis heilt ukjend! Kvar kan Torbjørn ha vorte av? Danmark? Holland? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 4. Dette er ein huslyd som eg har «ergra» meg over i over 30 år, at det skal vera so komplett umogeleg å finna ut noko meir om dei! To av borni flytte til Bø i Vesterålen og kan henda vidare derifrå, medan ein son ei tid var i Bergen for ogso han forsvinn. Siste sonen er heilt ukjend. Her følgjer eit manuskript for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter at Aase fann ut at sonen i Bergen må vera flytt til Bø og etter at eg sjølv fann att den siste sonen i Bø, har eg oppdatert manuskriptet mitt for denne huslyden, og det nye manuskriptet følgjer i innlegg #3 u
 5. Huslyden til denne premierlieutenanten Ove Treubler, som i mange år var busett på Feigum i Luster, låg alt på 1980-talet på teiknebrettet hjå meg, og ein del greidde eg den gongen å finna ut av, men fleire detaljar vart ståande att, særleg om dei to sønesønene som hamna i Danmark. No vonar eg på hjelp til å finna svar på nokre av dei detaljane som framleis står òpne, og eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips! Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~ Ove Johanson Treubler, opphavleg frå Bergen, var son av stadsfysikus Johan
 6. Johannes Jensson og kona Siri Andersdotter (jordmor i Luster), budde i mange år som gardbrukarar på Feigum i Luster til dei i 1862 utvandra til Amerika. Dei fekk ti born i lag: ~~~~~ * Jens Johannesson (1823-1875) tok over heimebruket på Feigum, men utvandra med huslyden sin til Amerika i 1869 - budde i Dane Co., WI. * Karen Johannesdotter (1824-1876) gifte seg i Luster, men utvandra med foreldri og mann sin i 1862 - budde i Dane Co., WI. * Martha Johannesdotter (1827- ), utvandra til Amerika i 1856 og gifte seg i Texas med Peter Brown - budd
 7. Dette er ein huslyd som eg jobba med på 1980-talet, men som eg grunna manglande kjeldematerale ikkje greidde å komplettera den gongen. No vonar eg det er nokon som kan hjelpa meg få «på plass» dei siste detaljane? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~~ Nils Rasmusson {Ødegaard}, f. {i Luster} 4.2.1817, gifte seg {i Luster} 10.4.1851 med Kirsti Eriksdotter frå Sandvikøyri under Sandviki, f. {i Luster} 17.6.1831. Nels og Christine Rasmussen utvandra til Amerika etter dei gifte seg i 1851 og slo seg ned som farmarar i Burke tow
 8. NBNB: Etter at no er vorten klar over at denne Gjertrud OLSDOTTER i Goodhue Co., MN er «feil person», har eg i innlegg #15 nedanfor gjort rede for feilen. Eg let likevel innleggji stå uendra for at opplysningane kan verta nytta i ei eventuell ny utvandrarsoge for Vik i Sogn eller for Kviteseid! Den siste søsteri frå Øygarden i Luster som eg ønskjer å drøfta med dykk i kveld, er Gjertrud. Ho døydde tidleg etter eit stutt ekteskap, men let etter seg ein son! Eg arbeidde mykje med soga hennar då eg var i Amerika for om lag 40 år sidan, og resultatet av forskingi mi frå d
 9. Huslyden til leiglendingen Peder Torkildson på Øygarden i Luster, fødd 1692, har vore eit stort «mysterium» i mange år. Men no er eg komen på spor etter ei som eg trur må vera dotteri hans - og ho var gift med ein verksarbeidar i Årdal. Det er likevel ikkje mykje eg greier finna om desse folki, og no vonar eg at nokon kan hjelpa meg vidare: Her følgjer eit oppdatert utdrag av manuskriptet mitt: ~~~~~~~~~~~~~~~ Peder Torkildson Ødegaard, frå Ottum, var f. kring 1692 og gifte seg kring 1720 med ei Britha Ingebrigts­dotter, som me trur var frå Brin
 10. Denne huslyden på garden Lerum (til dagleg kalla Leri) har sidan 1980-talet skapt meg mykje hovudbry, men no har eg teke mot til meg til å freista det eksellente Brukarforum med ei von om at nokon der kan hjelpa meg finna dei manglande svari. Her kjem eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~~ Arne Hansson Lerum, son av føregåande brukar og herifrå garden, vart døypt 4.12.1811 og d. som gardbrukar på Leri 14.12.1855. Arne fekk 3.6.1835 skøyte på heimebruket hjå faren, og 10.11.1840 gifte han seg med Kirstina Pedersdotter frå Sørheim. Ho vart døypt 28.1.1811 og d. som
 11. Huslyden til Martin Henning frå Gävle i Sverge som i Bergen gifte seg med ei jente frå Luster, samla eg bra med opplysningar om alt på 1980-talet, men med dei den gongen tilgjengelege kjeldene vart eg ståande fast på fleire punkt. Det gjeld i første rekke: * Det svenske opphavet og foreldri til Martin Henning? * Kven var Christian Bjerk i Bergen? * Kor mange born som var fødde i huslyden til Karoline og Edvard Steiner? * Lagnaden til sonen Joachim Martin Henning, som skal ha stukke av til Amerika? * Lagnaden til sonen Hilmar Lorents
 12. Anders Christensen f. 1826 og Isabella Magrethe Eliasdatter 1825 - 1886. Begge fra Vik i Sogn. Han Musketeer. Hennes far Elias Svensen, bosatt i Vik, født i Luster. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014091106083?searchText=elias&page=487 De får datteren Christine Christensen 1848 - 1924. Hun gifter seg i Rotterdam i 1886 med Henrik Gustaf Cijgnoeus ( Cygnaeus) Henrik Gustaf Cijgnoeus Birth place Wasa (Ruisland) Age 39 Bride Christine Christensen Birth place Vik (Noorwegen) Age 38 Father of the
 13. Dette er ei utfordring som eg har hatt liggjende sidan 1980-talet, men som eg aldri har greidd å finna ei løysing på. Kanskje tidi no er kommi... Jekteskippar Ole Henrikson Høyum, som mellom anna er nemnd av Sverre Halleraker i artikkelen hans om koleraepidemien som råka Sveio i 1849, busette seg etter kvart på Osnes i Eid, Nordfjord. Eg veit diverre lite om kona hans og opphavet hennar, og dessutan er to av døtrene deira bortkomne i Amerika. Eg attgjev frå manuskriptet mitt; ~~~~~~~~~~~~~~ Ole Henrikson {Høyum}, døypt {i Luster} 24.
 14. I Gards- og ættesoge for Luster står det i bind 3 s.329 står det at Knut Christenson (1694-1735) giftet seg med Mari Rolfsdotter (1688-1760) fra Berge i Fortun. https://www.nb.no/items/5dfa3315d925945dfaa9f920e8d2ef37?page=355&searchText="christen knutson" I bind 2 s.177-178 står det Mari Østensdotter (1691-1760) gift annen gang med Knut Christenson (1694-1735) på Leri. https://www.nb.no/items/434eca048d78e6119256dbaf99688b50?page=201&searchText=1694 Noen som vet hva som er rett?
 15. Eg har i mange år kjempa med å finna opphavet til denne unge mannen som i 1719 kom til Luster som sersjant ved lysterske compagnie. Anders Pederson REFFEM (namnet har seinare vore «fornorska» til REVHEIM), men samtidige kjelder nyttar alle namneformi REFFEM, skal vera fødd kring 1685, og ifølgje ein militærrulle frå Lysterske compagnie var han fødd på Helgeland! Men ein gammal «ekspert» frå Osterøy meinte han måtte vera frå Revheim på Osterøy, utan at eg kan finna noko prov på det! Ein stad får me vita at han vart innskriven som menig soldat i 1710 og frå 1714 var han
 16. Dette er ei gåte som eg har slite med i mange år, og som eg aldri verkeleg er kome nokon veg med. Haugianaren Ole Eielson, bror av haugianarpresten Elling Eielson i Amerika, gifte seg to gongar i Luster og reiste frå Romsdalen til Amerika der han gifte seg tredje gongen med ei jente frå Toten, som eg er litt usikker på opphavet til. Men den langt største utfordringi er å finna lagnaden til sonen Eiel i Amerika. Kanskje er det no endeleg på tide å freista finna ei løysing på dette? Her er forresten Ole og Agnetta i FT1860 for Primrose township, Dane Co., WI,
 17. Dette er ein huslyd som eg arbeidde med tidleg på 1980-talet, men som eg aldri greidde å få heilt «tak» på. Fleire av borni til husmann Bottoløf LØarsson på Myri under Dale prestegard forsvinn frå bygdi i ung alder, og det er ikkje urimeleg å tru dei kan ha hamna i ytre Sogn eller kanskje i Bergen? Sonen Søren Bottolfson kan vera flytt til Frønningen - sjå tema: https://forum.arkivverket.no/topic/237649-søren-bottolfson-frønningen-1742-1824-gift-med-christi-olsdotter-1751-1827-skal-ha-vore-plassfolk-på-sagi-ytre-under-ytre-frønningen-i-den-gongen-leikanger-kven-var-desse-folki/
 18. Eg vil i kveld ta opp til drøfting ein huslyd som flytte, ho frå Luster og han frå Hamre, til Bergen. Dei gifte seg i 1865 og fekk fem born, som eg kan påvisa, men to av dei døydde i 1876 (av skarlagensfeber). Likevel levde det att fire døtrer etter kona då ho døydde i 1917 (sjå dødsmeldingi nedanfor)! Dødsfallet til faren Askild finn eg ikkje! Eg finn heller ikkje vigsli til eldste dotteri som først hadde to søner med ein gift tobakkshandlar frå Tysvær, men som sidan tydeleg gifte seg med barnefaren... Slik ser manuskriptet mitt ut: ~~~~~~~~~~~~ NB: Ette
 19. Dette er ein huslyd som eg har slite med i 40 år for å finna lagnaden til i Amerika. Eg fann ganske so snøgt ut at dei hadde utvandra til Bristol township, Dane Co., WI der dei i 1860 heldt hus hjå ein annan emigrant frå Luster, Anders Ellefson alias Andrew Weigen, utvandra i 1851, men so vert dei borte for meg! Her er Anna Olson med døtrene Christine og Betsy i 1860: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9BSN-VGT og her følgjer eit manuskript for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~ Anders Torgerson Sandvig, frå Sandviki (bnr. 3, b), vart
 20. Dette er ein huslyd som har lege på teiknebrettet mitt i 35 år, men som eg aldri er vorten skikkeleg klok på. Jens og Britha utvandra i 1853 og budde i Dane Co., WI i 1857, men kvar dei elles budde før dei på 1870-talet slo seg ned i Nicollet Co., MN er eit «mysterium». Opplysningane som eg har motteke om den svenske svigersonen deira, er òg «merkelege». Korleis kan Anders Paulson vera son av Jon Pehrsson frå Virestad i Kronobergs län??? Kanskje nokon kan greia å kasta meir ljos over denne huslyden? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~
 21. Desse tre søskeni frå Lingjerde i Luster, som òg er del av følgjande tema frå 2018, men aldri fekk noko svar: https://forum.arkivverket.no/topic/220706-øyanes-påskenøtt-2018-2-asbjørnsfolket-på-lingjerde-i-luster-som-delvis-forsvinn-i-amerika-kan-henda-nokon-av-dei-døydde-av-kolera-ei-kjempeutfordring/?tab=comments#comment-1865652 er ein del av ein søskenflokk som alle hamna i Amerika med unntak av ei søster i Luster og ein bror i Tromsø. Det er ein (no avliden) etterkomar etter Kari Thomasdotter Lingjerde sin bror Jørgen, som er ganske so sikker på at Kari og mann hennar døyd
 22. Utgongspunktet for dette emnet er Lars Larsson og Sigvor Johnsdotter frå Voss som flytte til Luster i 1818, men etter at Lars døydde året etter, flytte Sigvor attende til Voss, gifte seg att med Johannes Henrikson og flytte i 1826 til Gildeskål. Eg studerte denne huslyden første gongen på 1980-talet, men kom diverre ikkje so langt den gongen. No har eg lukkast i å finna nokre fleire opplysningar, men nøgd er eg ikkje, og eg vonar at kanskje nokon med lokal kunnskap, både på Voss og i Gildeskål, kan hjelpa meg litt på veg? Her følgjer eit oppdatert manuskript:
 23. Dette er ei utfordring som eg har «kjempa» med i fleire år - ei oppfølgjing av dette emnet: https://forum.arkivverket.no/topic/187541-løyst-kvar-i-os-finn-me-garden-øvstestu-er-det-i-rolfsvågen/?tab=comments#comment-1588832 Axel Knutson, son av Knut Pederson (Sævild) og kona Synneva Axelsdotter (Gaupholm) var fødd på Rolvsvåg i Samnanger 7.2.1846 og utvandra til Amerika med foreldri sine i 1853. Om den tidlege soga hans i Amerika veit eg lite, men han kalla seg etter kvart Alexander eller Alex/Aleck PETERSON og gifte seg i Niobrara, NE 14.3.1883 med Kari «Carrie» Anderson, f
 24. Denne huslyden brukte eg mykje tid på å leita etter då eg første gongen arbeidde med dei på 1980-talet, og so mykje meir har eg ikkje greidd å finna ut om dei i ettertid. Men med dei moderne søkemetodane og andre online ressursar er det kanskje mogeleg å komma litt vidare og finna kvar det vart av denne søskenflokken frå Luster? Manuskriptet mitt ser i dag slik ut: ~~~~~~~~~~~~~~~ Hans Iverson Qualsøren, opphavleg frå Kvalsviki, var f. {i Luster} kring 1732 og vart gravlaga som legdelem, truleg frå Kjøtnes(?), 11.11.1804. Han gifte seg 22.6.1758 med Bertha
 25. Dette er ein etter måten ganske so «komplett» grein av den gamle «Svends-ætti», omstreifarætti med sterk forankring i Luster i Sogn. Men, eg har aldri greidd å finna korkje faren Daniel eller sonen Johannes døypte nokon stad, og sidan desse folki stadig var «på vandring», mistenker eg dei for å ha fått born som er døypte andre stadar enn i Luster. Og eg ser at både Daniel og Johannes døydde utanfor bygdi, ein i Lavik og ein i Vik. Og eg trur kanskje kona til Johannes, Kirsti Sørensdotter, òg må vera avlidi ein eller annan stad langs Sognefjorden, men KVAR? Eg har følgjande oppda
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.