Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'luster'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • The National Archives of Norway
  • Spør Arkivverket
 • The Digital Archives
  • Brukernes eget forum
  • Tyding av skannede kilder
  • Kilderegistrering
  • Spør Digitalarkivet
  • Arkiv
 • Miscellaneous
  • Tekniske tilbakemeldinger

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 135 results

 1. Torbjørn Nilsson var fødd i Luster kring 1675 som son av Nils Monsson (1646-1725) og første kona Gunnhild Torbjørnsdotter (1637-1701), gardbrukarar på Sandvik i Luster og sidan på Svangstu lille i Luster. Manntalet frå 1701 seier om Torbjørn at han siglde utanlands. Han kom aldri attende til Luster, so vidt me veit, og lagnaden hans er framleis heilt ukjend! Kvar kan Torbjørn ha vorte av? Danmark? Holland? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 2. Dette emnet er ei oppattaking av følgjande tema frå 2017, der innlegg #5 frå Kåre Tofte har overtydd meg om at den sakna Gro Lars/Hansdotter drukna i Hedalselvi i Valdres og ikkje i Gudbrandsdalen: https://forum.arkivverket.no/topic/208215-gro-hansdotterlarsdotter-drukna-1737-i-heidalselvi-i-sel-i-gudbrandsdalen-kven-var-ho-kvar-vart-det-av-son-hennar/?tab=comments#comment-1751999 Men diverre har det framleis ikkje lukkast meg å finna ut noko meir om denne jenta, korkje: * Vigsli hennar med Johannes Monsson kring 1724/1725? * Opphavet/Tilknyttingi hennar frå/til Hedalen? * Lagnaden til sonen Lars Johannesson, truleg fødd kring 1726? Eg takkar so mykje på førehand for alle nye tips som kasta ljos over denne kjempeutfordringi!
 3. Dette er ein huslyd som eg har «ergra» meg over i over 30 år, at det skal vera so komplett umogeleg å finna ut noko meir om dei! To av borni flytte til Bø i Vesterålen og kan henda vidare derifrå, medan ein son ei tid var i Bergen for ogso han forsvinn. Siste sonen er heilt ukjend. Her følgjer eit manuskript for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter at Aase fann ut at sonen i Bergen må vera flytt til Bø og etter at eg sjølv fann att den siste sonen i Bø, har eg oppdatert manuskriptet mitt for denne huslyden, og det nye manuskriptet følgjer i innlegg #3 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 4. Huslyden til denne premierlieutenanten Ove Treubler, som i mange år var busett på Feigum i Luster, låg alt på 1980-talet på teiknebrettet hjå meg, og ein del greidde eg den gongen å finna ut av, men fleire detaljar vart ståande att, særleg om dei to sønesønene som hamna i Danmark. No vonar eg på hjelp til å finna svar på nokre av dei detaljane som framleis står òpne, og eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips! Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~ Ove Johanson Treubler, opphavleg frå Bergen, var son av stadsfysikus Johan Fredrik Treubler i Bergen, opphavleg frå Schweinfurt i Bayern, Tyskland, og kona Gjertrud Ovesdotter frå ##### (opphavet hennar?) og f. i Bergen kring 1663. Han gifte seg kring 1691 ##### (meir nøyaktig?) med enkja Kari Hansdotter, ##### (opphavet hennar? – f. kring 1654) Kari Hansdotter gifte seg første gongen kring 1680 ##### (meir nøyaktig?) med Johannes Olson Sveen frå Sveio i Sunnhordland. Han var son av gardbrukar Ole Nilsson Sveen på Drange i Sveio og kona NN Johannesdotter frå Stokka i Vats, Ryfylke og f. i Sveio kring 1658. Johannes og Kari var gardbrukarar på Drange i Sveio etter foreldri hans, og der d. Johannes kring 1690. Han lét då etter seg fire born. Ove Treubler var sersjant og budde på Drange i Sveio dei første åri etter at han og Kari vart gifte, men 10.4.1700 vart han utnemnd til sekondløytnant ved Nordhordlandske og Hardangerske reservekompani av Bergenhusiske nasjonalinfanteriregiment. Han miste tittelen i 1701, men kom attende til same kompaniet i 1702 som sersjant. 24.2.1703 vart han så fenrik og i 1704 sekond­løytnant ved Hardangerske kompani av same regimentet. Til Sogn kom huslyden då Ove 5.11.1709 vart tilsett som premierløytnant ved ytre og indre Sognske reservekompani. Endeleg vart Ove Treubler ved den nye hærordningi frå 15.8.1718 utnemnd til premierløytnant ved Lysterske kompani av andre Bergenhusiske nasjonalinfanteriregiment. Han og Kari flytte hit på same tidi, men nett kvar i bygdi dei budde den første tidi, veit me ikkje noko sikkert om. So ser me at Ove 30.6.1727 fekk avskil frå hæren grunna høg alder, og 6.1.1732 fekk han skøyte på stova og sjøbui her ved Feigesagi og den eine helfti av sjølve sagi. Han og Kari flytte nok hit på same tidi, og herifrå vart Kari Hansdotter gravlagd 29.12.1735. Ove budde framleis på sagi i 1737. Han selde helfti si i sagi til sokneprest Christopher Ludvigson Munthe i Hafslo som 18.1.1743 òg fekk skøyte på hi helfti hjå Karen Frimann, enkja etter tollforvaltar Johan Garmann. Sagi gjekk sidan til sonen Jens Munthe, som den gongen budde på Kvale. So kom det ei tid der eigarane av sagi skifte ofte; Jens Munthe selde 4.5.1757 til Petter Rumohr på Talle, som dagen etter selde att til Erik Rasmusson Bisgaard, handelsmannen i Amla i Sogndal. Erik Bisgaard selde 30.4.1763 vidare til Sjur Wilkenson på Fuhr. Ingen av desse ser ut til å ha butt på sagi, men då Sjur Wilkenson selde att i 1767, var det til ein mann som sette bu her (sjå nedanfor). Ove Treubler flytte frå bygdi kring 1740 eller kanskje noko før, truleg til Bergen, ##### (den seinare lagnaden til Ove Treubler? – dødsfallet hans?) Ove Treubler og Karen fekk to born i lag: 1. Johan Fredrik Oveson Treubler, f. i Sveio kring 1692,­ Johan Fredrik Treubler flytte i ung alder til Bergen der han kring 1713 ##### (meir nøyaktig?) gifte seg med enkja Arnille Margrethe Jacobsdotter, f. Reimers. Ho var dotter av ##### (yrkestitel?) Jacob Clausson Reimers i Bergen og kona Trina Nilsdotter ##### (opphavi deira?) og f. i Bergen kring 1680. Ho gifte seg første gongen kring 1704 ##### (meir nøyaktig?) med Ole Gunderson Ravn ##### (opplysningar om han? - miste livet som soldat i «store nordiske» i 1711!). ##### (lagnaden til Arnille?) medan Johan Fredrik Treubler d. i Bergen ?.1.1751. Arnille fekk i alt åtte born; desse fem var frå andre ekteskapet med Johan Treubler: a. Karen Johansdotter Treubler, døypt i Bergen 7.1.1714, d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?) Ho gifte seg i Bergen 2.8.1744 med Jan Paulson Drage ##### (oppl. om han? – tømmermann!) ##### (lagnaden deira? – budde visstnok i Bergen?) ##### (talet på søner og døtrer? – minst fire!) b. Ove Johanson Treubler, døypt i Bergen 1.3.1716, ##### (1752: gift og busett i Nybøbing på Falster i Danmark – lagnaden hans?) c. Lorents Jacob Johanson Treubler, døypt i Bergen 12.11.1717, ##### (1752: offiser ved Schleswigske gevorbne regiment i Flensburg – gift! – lagnaden hans?) d. Anne Margrethe Johansdotter Treubler, døypt i Bergen 17.12.1718, d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?) Ho gifte seg i Bergen 14.7.1751 med Jens Pederson Duberg, ##### (oppl. om han? – f. i Bergen kring 1726?) Jens Duberg var kjøpmann i Bergen ##### (lagnaden deira?) ##### (talet på søner og døtrer?) e. Johan Fredrik Johanson Treubler, døypt i Bergen 13.2.1720, d. i Bergen våren 1772. ##### (meir nøyaktig?) Han gifte seg i Bergen 23.4.1749 med Karen Jensdotter Splidsen. Ho vart døypt i Bergen 26.9.1721 og d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1772!) Johan Treubler, Jr. tok 27.2.1749 borgarskap i Bergen som koparsmed, og han og Karen vart buande der levetidi ut. Dei fekk ein son i lag. 2. Gjertrud Ovesdotter Treubler, f. i Sveio kring 1694,­ Gjertrud Treubler flytte i ung alder til Strandebarm der ho 9.4.1739 gifte seg første gongen med Ove Erik Danielson Orning frå Håbrekke i Strandebarm. Han var son av ##### (foreldri? – yrke og opphav?) og f. ##### (dato og stad for fødsli hans? – kring 1691?) Ove var ##### (yrke?) og han og Gjertrud budde på Litlafosse i Strandebarm, men Ove d. der alt sommaren 1748, og 31.5.1749 gifte Gjertrud seg att i Strande­barm med enkjemannen Ole Engel Samuelson Brygman frå ##### (opphavet hyans i Danmark? – foreldri?) Han var f. ##### (dato og stad for fødsli hans? - Danmark kring 1721) Ove vart 16.7.1748 utnemnd til klokkar i Strandebarm. Han og Gjertrud vart buande på Litlafosse til dei i 1762 fekk setja seg opp eit hus på prestegarden i Strandebarm. Gjertrud vart gravlagd i Strandebarm 9.2.1772, medan Ole Brygman, som sidan gifte seg nok ein gong, d. same staden 2.11.1802. Gjertrud fekk ikkje born i nokon av ekteskapi sine. ~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 5. Johannes Jensson og kona Siri Andersdotter (jordmor i Luster), budde i mange år som gardbrukarar på Feigum i Luster til dei i 1862 utvandra til Amerika. Dei fekk ti born i lag: ~~~~~ * Jens Johannesson (1823-1875) tok over heimebruket på Feigum, men utvandra med huslyden sin til Amerika i 1869 - budde i Dane Co., WI. * Karen Johannesdotter (1824-1876) gifte seg i Luster, men utvandra med foreldri og mann sin i 1862 - budde i Dane Co., WI. * Martha Johannesdotter (1827- ), utvandra til Amerika i 1856 og gifte seg i Texas med Peter Brown - budde i Union Co., SD (sjå eit anna tema...) * Anna Maria «Maria» Johannesdotter (1829-1901), gifte seg til garden Dvergedal i Sogndal og budde der. * Anders Johannesson, fødd i Luster 28.5.1831, utvandra til Amerika i lag med søsteri Martha i 1856, men lagnaden hans er ukjend! * Elen Johannesdotter, fødd i Luster 4.8.1833, vart konfirmert i Luster i 1848, men seinare lagnad er heilt ukjend! * Siri Johannesdotter (1835-1909), utvandra til Amerika i 1860 og vart gift med ein enkjemann frå Jølster - dei budde i Pope Co.,. MN * Johanna Johannesdotter (1837-1914), utvandra til Amerika med søskeni Martha og Anders i 1856 - vart gift med ein nabogut frå Feigum i Luster og budde i Dane Co., WI og sidan i Pope Co., MN * Cecilia Johannesdotter (1839-1911), utvandra til Amerika i 1863 - vart gift to gongar og budde i Douglas Co., MN * Nils Johannesson (1843-1909), utvandra til Amerika med foreldri i 1862 og vart farmar i Pope Co., MN ~~~~~ Denne huslyden inneheld to kjempeutfordringar: ** Sonen Anders i Amerika ** Dotteri Elen som truleg IKKJE utvandra til Amerika Eg er sjølvsagt svært interessert i å spora opp båe desse søskeni, men vil tru det må vera enklare å finna att Elen i Noreg enn Anders i Amerika?? Eller tek eg feil?? Eg takkar so mykje på førehand for kvart einaste vesle spor!
 6. Dette er ein huslyd som eg jobba med på 1980-talet, men som eg grunna manglande kjeldematerale ikkje greidde å komplettera den gongen. No vonar eg det er nokon som kan hjelpa meg få «på plass» dei siste detaljane? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~~ Nils Rasmusson {Ødegaard}, f. {i Luster} 4.2.1817, gifte seg {i Luster} 10.4.1851 med Kirsti Eriksdotter frå Sandvikøyri under Sandviki, f. {i Luster} 17.6.1831. Nels og Christine Rasmussen utvandra til Amerika etter dei gifte seg i 1851 og slo seg ned som farmarar i Burke township, Dane Co., Wis. der Nels d. 30.12.1902. Christine Rasmussen d. same staden 13.7.1918. Dei fekk fem born i lag: a. Rasmus Nelson, f. i Dane Co., Wis. 13.8.1853, d. i Whalan, Minn. 20.7.1825. Rasmus flytte i ung alder til skyldfolk i Fillmore Co., Minn. og gifte seg der 5.7.1884 med Gurina B. Ramsey, f. i Winneshiek Co., Ia. 13.11.1862. Ho d. i Whalan, Minn. 1.11.1945. Rasmus og Gurina farma i Holt township, Fillmore Co., Minn., men flytte som pensjonistar inn til Whalan, Filmore Co., Minn. Dei fekk to døtrer i lag. b. Erick N. Rasmussen, f. i Dane Co., Wis. 29.5.1859, d. i Westport, Wis. 7.10.1939. Erick gifte seg i Dane Co., Wis. 14.11.1895 med Anna Ellefsdotter frå Smedal i Åmotsdal, Seljord i Telemark, i Amerika kjend som Anna Smedal. Ho var dotter av ##### (yrkestitel?) Ellef Haraldson på Smedal, opphavleg frå ##### (opphavet hans?) og kona Anna Eivindsdotter frå Groven ##### (sjekka opphavet hennar?) og f. i Åmotsdal 3.1.1861. Ho utvandra til Amerika i 1892. Erick og Anna farma i Burke township, Dane Co., Wis. og fekk tre born i lag. c. Nels N. Rasmussen, Jr., f. i Dane Co., Wis. 17.11.1861, d. i Dane Co., Wis. 20.8.1950. Nels, Jr. gifte seg i Dane Co., Wis. 17.11.1903 med Anna Elise Jensdotter Langenes frå Langenes i Selje, i Amerika kjend som Anna E. Nelson. Ho var dotter av ##### (yrkestitel? – kalla husmann 1877 - innerst ved fødsli 1879: https://media.digitalarkivet.no/view/6922/112 Jens Henrik Nilsson på Langenes ##### (ein plass eller kva? – sjå FT1865 under) opphavleg frå ##### (opphavet hans? – Bø i Vesterålen? – sjå vigsli: https://media.digitalarkivet.no/view/6922/227 og kona Anna Isaline Isaksdotter frå Langenes ##### (opphavet hennar? – frå kva plass? – https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038270004187 og f. i Selje 9.12.1879. Anna utvandra til Amerika med foreldri sine i 1884 og d. i Madison, Wis. 1.8.1921. Nels og Anna Rasmussen farma i Burke township, Dane Co., Wis. og fekk to born i lag. d. Kari, kjend som Carrie Rasmussen, f. i Dane Co., Wis. 6.3.1864, d. i Stoughton, Wis. 2.3.1948. Ho gifte seg i Dane Co., Wis. 8.10.1895 med Frank Nikolai Swain. Han var f. i Dane Co., Wis. 16.4.1861 og d. i Madison, Wis. 2.10.1932. Frank Swain dreiv gravferdsbyrå («funeral director»), og han og Carrie budde i Madison, Dane Co., Wis. Dei var barnlause. e. Anna Marie Rasmussen (1869-1941), vart gift med gardbrukar­sonen Otto Olson frå Bukve, Mjelvær i Jostedalen (1855-1937) (s.d.). ~~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 7. NBNB: Etter at no er vorten klar over at denne Gjertrud OLSDOTTER i Goodhue Co., MN er «feil person», har eg i innlegg #15 nedanfor gjort rede for feilen. Eg let likevel innleggji stå uendra for at opplysningane kan verta nytta i ei eventuell ny utvandrarsoge for Vik i Sogn eller for Kviteseid! Den siste søsteri frå Øygarden i Luster som eg ønskjer å drøfta med dykk i kveld, er Gjertrud. Ho døydde tidleg etter eit stutt ekteskap, men let etter seg ein son! Eg arbeidde mykje med soga hennar då eg var i Amerika for om lag 40 år sidan, og resultatet av forskingi mi frå den gongen kjem fram av følgjande oppdaterte manuskript, som eg vonar det i dag kan lata seg gjera noko med: ~~~~~~~~~~~~~~~~ Gjertrud Rasmusdotter {Ødegaard}, f. {i Luster} 10.12.1829, Gertrude Rasmusson utvandra til Amerika i 1850 og gifte seg ##### (date and place of her marriage? - WI about 1856?) med Ole Gjermundson frå Juveland i Kviteseid, Telemark, i Amerika kjend som Ole G. Juveland. Han var son av husmann Gjermund Torbjørnson på ##### (ein plass, men kva for ein?) under Juveland, opphavleg frå ##### (opphavet hans?) og kona Gunnhild Ols­dotter frå ##### (opphavet hennar?) og f. i Kviteseid 9.4.1826. Han utvandra til Amerika i 1851. ##### (place of their residence?) der Gertrude d. ##### (probably died in childbirth with son Johan Julius!? - unknown where!) Ole gifte seg att ##### (date and place of his 2nd marriage? – about 1858?) med Gunnhild Hansdotter frå Holtan i Sauherad, Telemark, i Amerika kjend som som Julia Hanson. Ho var dotter av ##### (yrkestitel?) Hans Hansson på Holtan, opphavleg frå ##### (opphavet hans?) og kona Gunnhild Larsdotter frå Vegheim ##### (sjekka opphavet hennar?) og f. i Sauherad 24.3.1843. Ho utvandra til Amerika med foreldri sine i 1851. Ole og Julia Juveland slo seg ned som farmarar i Roscoe township, Goodhue Co., Minn. der Ole d. 26.11.1899. Julia Juveland d. i Zumbrota, Minn. 30.1.1919. I andre ekteskapet med Julia fekk Ole ##### (number of children? – eleven?) men han hadde òg ein son frå første ekteskapet med Gertrude Rasmusson: a. Johan Julius Juveland, f. ##### (place of his birth?) 22.3.1857, vart døypt 2.6.1857 av pastor P. A. Rasmussen og voks opp hjå faren og stemori i Goodhue Co., Minn., ##### (what became of Johan Julius??) ~~~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 8. Huslyden til leiglendingen Peder Torkildson på Øygarden i Luster, fødd 1692, har vore eit stort «mysterium» i mange år. Men no er eg komen på spor etter ei som eg trur må vera dotteri hans - og ho var gift med ein verksarbeidar i Årdal. Det er likevel ikkje mykje eg greier finna om desse folki, og no vonar eg at nokon kan hjelpa meg vidare: Her følgjer eit oppdatert utdrag av manuskriptet mitt: ~~~~~~~~~~~~~~~ Peder Torkildson Ødegaard, frå Ottum, var f. kring 1692 og gifte seg kring 1720 med ei Britha Ingebrigts­dotter, som me trur var frå Bringe, f. kring 1699. Peder Torkildson flytte truleg til Øygarden kring 1725 og fekk 24.9.1727 formelt bygsel på bruket; 16.12.1733 fekk han dessutan bygsel på ein tilleggsparsell frå Ottum, truleg i Mordølebakken. Peder og Britha vart sidan buande på Øygarden til kring 1740.­ Peder og Britha flytte kring 1740 til ##### (seinare lagnad? – dødsfalli deira?) Me kjenner til fire born etter Peder og Britha, alle fødde i Luster: 1. Unemnt barn (1721-1731). 2. Unemnt barn (1731-1731), 27 veker gamalt. 3. Sophia Pedersdotter, døypt 15.12.1733, Sophia Pedersdotter flytte nok med foreldri kring 1740 ##### (seinare lagnad? – ei Sophia Pedersdotter gifte seg i Årdal 8.11.1755 med ein Peder Torstenson – kan det vera ho? – ei Sophia Pedersdotter d. i Årdal 6.9.1765 (32 år) - dei fekk i alle fall to døtrer: * Gjertrud Pedersdotter, f. i Årdal 25.8.1757 * Britha Pedersdotter, f. i Årdal 13.12.1760) 4. Kari Pedersdotter, døypt ?.5.1737, Kari Pedersdotter flytte nok òg med foreldri kring 1740 ##### (seinare lagnad?) ~~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 9. Denne huslyden på garden Lerum (til dagleg kalla Leri) har sidan 1980-talet skapt meg mykje hovudbry, men no har eg teke mot til meg til å freista det eksellente Brukarforum med ei von om at nokon der kan hjelpa meg finna dei manglande svari. Her kjem eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~~ Arne Hansson Lerum, son av føregåande brukar og herifrå garden, vart døypt 4.12.1811 og d. som gardbrukar på Leri 14.12.1855. Arne fekk 3.6.1835 skøyte på heimebruket hjå faren, og 10.11.1840 gifte han seg med Kirstina Pedersdotter frå Sørheim. Ho vart døypt 28.1.1811 og d. som gardbrukarenkje på Leri 14.2.1863. Arne og Kirstina dreiv garden så lenge dei levde. Dei fekk seks born: 1. Hans Arneson Lerum (1841-1932), fekk ta over heimebruket på Leri etter foreldri. 2. Peder Arneson, f. 6.10.1843, budde heime på Leri i 1865. Peder Lerum flytte ##### (forsvinn frå Luster etter 1865 – seinare lagnad? – Amerika???) 3. Erik Arneson, f. 22.11.1845, Erik Lerum flytte til Bergen tidleg i 1860-åri og tente ei tid hjå handelsmann Bjelland på Østre Muralmending. Sidan vart han furer ved artilleriet, og 25.11.1875 gifte han seg i Bergen med Unni Larsdotter frå Lavoll, f. i Luster 13.10.1853. Dei busette seg på Vestre Muralmending i Bergen der Erik d. alt 8.12.1887. Unni vart buande på same staden til kring 1905. Men kring 1905 flytte Unni Lerum attende til Luster, og ho busette seg på Kåret, Lavoll der ho d. 6.1.1917. Erik og Unni Lerum fekk fire born i lag, og dessutan fekk Unni ei dotter etter ho vart enkje: a. Arne Christian Erikson Lerum, f. i Bergen 30.3.1877, d. i Bergen 22.5.1878. b. Arne Christopher Erikson Lerum, f. i Bergen 20.7.1879,­ Arne C. Lerum utvandra til Amerika i 1893 og busette seg i Madison, Dane Co., Wis. der han vart vald til offentleg teneste­mann («Dane County Clerk of Court»). Han d. ugift i Madison, Wis. 25.6.1911. c. Ludolf Martin Erikson Lerum, f. i Bergen 15.5.1883, d. i Bergen 10.11.1900. d. Christine Petra Gunhild Eriksdotter Lerum, f. i Bergen 18.10.1885, d. i Bergen 19.8.1903. e. Unni Erna Olea, kjend som Erna Olsdotter Lerum (1893-1951), dotter av Unni og husmannssonen Ole Torkildson frå Mordøla under Heltne i Dale (1867-1943), flytte med mori til Luster og vart her gift med fabrikkarbeidar Søren Hansson Sperle frå Sperle øvre, Sperle i Jostedalen (bnr. 3) (1895-1974) (s.d.). 4. Gunnhild Arnesdotter (1847-1876), d. ugift på Leri. 5. Arne Arneson, f. 11.11.1849, Arne A. Lerum utvandra til Amerika i 1868 og budde først ei tid hjå farbroren Ole Hanson i Nelson township, Buffalo Co., Wis. Sidan fòr han vestover, og ##### (lagnaden hans? - truleg d. i San Francisco, CA 7.4.1884: https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?indiv=1&dbid=60249&h=99398&tid=&pid=&usePUB=true&_phsrc=Nzx20935&_phstart=successSource 6. Andreas Arneson, f. 24.6.1853, Andreas Lerum flytte til Bergen der han vart sersjant i artill­eriet. Han gifte seg i Bergen 29.4.1884 med Bianca Elisabeth Olsdotter Olsen. Ho var dotter av kommandørsersjant Ole Olsen og kona Anna Marie f. Pettersen og f. i Bergen 18.11.1862. Andreas og Bianca busette seg i Neumanns gate i Bergen, men liksom broren Erik vart heller ikkje Andreas gamle karen. Han d. i Bergen alt 7.7.1889. Enkja Bianca flytte snart etter til Rosenberggaten i Bergen der ho sidan dreiv kolonialhandel. Ho d. i Bergen 10.11.1946. Andreas og Bianca fekk tre born i lag: a. Ole Andreasson Lerum, f. i Bergen 14.3.1885, var kontormann i Bergen der han d. ugift 14.1.1941. b. Arne Andreasson Lerum, f. i Bergen 2.1.1888, d. i Bergen 19.6.1888. c. Arne Andreasson Lerum, f. i Bergen 30.4.1889, d. i Bergen 25.4.1946. Arne gifte seg i Bergen 3.7.1920 med Berthe Petrikke Nilsdotter Knutsen. Ho var f. i Bergen 12.1.1894 og d. i Bergen 11.10.1974. Arne var bokhaldar, medan Berthe var tannteknikar. Dei budde i Bergen levetidi ut og fekk to born i lag. ~~~~~~~~~~~~~~~ * Eg har ikkje finne spor etter Peder etter FT1865, men eg ser ikkje bort ifrå at han har teke vegen til Amerika. * Arne veit me utvandra til Amerika, og dødsfallet som eg har finne i San Francisco, CA, liknar svært på «vår mann», men kanskje finst det avisartiklar om denne karen ein eller annan stad? Han bør jo finnast i folketeljingar i Amerika? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om desse gutane!
 10. Huslyden til Martin Henning frå Gävle i Sverge som i Bergen gifte seg med ei jente frå Luster, samla eg bra med opplysningar om alt på 1980-talet, men med dei den gongen tilgjengelege kjeldene vart eg ståande fast på fleire punkt. Det gjeld i første rekke: * Det svenske opphavet og foreldri til Martin Henning? * Kven var Christian Bjerk i Bergen? * Kor mange born som var fødde i huslyden til Karoline og Edvard Steiner? * Lagnaden til sonen Joachim Martin Henning, som skal ha stukke av til Amerika? * Lagnaden til sonen Hilmar Lorents Henning? Slik ser førebels manuskriptet mitt ut for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange nye detaljopplysningar er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #12 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 11. Anders Christensen f. 1826 og Isabella Magrethe Eliasdatter 1825 - 1886. Begge fra Vik i Sogn. Han Musketeer. Hennes far Elias Svensen, bosatt i Vik, født i Luster. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014091106083?searchText=elias&page=487 De får datteren Christine Christensen 1848 - 1924. Hun gifter seg i Rotterdam i 1886 med Henrik Gustaf Cijgnoeus ( Cygnaeus) Henrik Gustaf Cijgnoeus Birth place Wasa (Ruisland) Age 39 Bride Christine Christensen Birth place Vik (Noorwegen) Age 38 Father of the groom Zachris Cijgnoeus Mother of the groom Emelia Silverberg Father of the bride Anders Christensen Mother of the bride Isabella Margrithe Elias Dochter De får tre barn der bare ei datter lever opp. Men hvem var egentlig foreldrene ( Zachris Cygnaeus( Zachris Cijgnoeus) og Emelia Silverberg) til Henrik, og er det mulig å følge de noen ledd bakover ? På forhånd takk for alle tips. Mvh Ivar
 12. Dette er ei utfordring som eg har hatt liggjende sidan 1980-talet, men som eg aldri har greidd å finna ei løysing på. Kanskje tidi no er kommi... Jekteskippar Ole Henrikson Høyum, som mellom anna er nemnd av Sverre Halleraker i artikkelen hans om koleraepidemien som råka Sveio i 1849, busette seg etter kvart på Osnes i Eid, Nordfjord. Eg veit diverre lite om kona hans og opphavet hennar, og dessutan er to av døtrene deira bortkomne i Amerika. Eg attgjev frå manuskriptet mitt; ~~~~~~~~~~~~~~ Ole Henrikson {Høyum}, døypt {i Luster} 24.3.1816, Ole H. Høyum flytte til Eid i Nordfjord i 1853 og gifte seg der 1.11.1854 med Anna Waldine Marie, kjend som Waldine Jetmundsdotter frå ##### (ein plass under Gjerde? – kva plass?) Gjerde i Eid. Ho var dotter av husmann Jetmund Jetmundson på ##### (bustaden Gjerde i Eid – plassnamn?) opphavleg frå ##### (på kva gard/plass oppvaksen?) og kona Ragnhild Waldemarsdotter frå ##### (på kva gard/plass oppvaksi?) og f. i Eid 6.2.1830. Ole Høyum var jekteskippar og sjømann, og huslyden budde ei tid på Myklebust i Eid til dei i 1860-åri flytte til Osnes i Eid. Ole d. på Osnes 12.7.1872, medan Waldine d. som enkje same staden 4.10.1911. Dei fekk sju born i lag: a. Sofia Jensine Marie Olsdotter Høyum, f. i Eid 4.7.1854, gifte seg i Eid 26.4.1882 med Johan Kristian Wiik frå Vereid indre i Gloppen, f. i Gloppen 7.9.1858. Sofia og Johan flytte til Bergen straks dei vart gifte og vart buande der levetidi ut. Johan Wiik var politikonstabel og sidan handelsreisande. Sofia d. i Bergen 1.2.1919, medan Johan d. same staden 31.8.1926. Dei fekk sju born i lag, mellom anna denne dotteri: - Karoline Ovidia Johansdotter Wiik (1883-1943), vart gift med tremenningen Ludvig Larsson Høyum (1884-1947), ein son av husmannssonen Lars Pederson herifrå Krigsvolden under Høyeim (1843-1922) (sjå nedanfor). b. Henrik Olson Høyum, f. i Eid 15.6.1856, d. på gamleheimen i Eid 23.3.1952. Han gifte seg i Eid 13.5.1889 med Else Larina Olsdotter frå Rysjevik i Hærøy på Sunnmøre. Ho var f. i Hærøy 23.2.1846 og d. på Osnes i Eid 12.3.1920. Henrik Høyum var skomakar, og han og Elise vart buande på Osnes i Eid. Dei fekk ei dotter som utvandra til Amerika. c. Ragnhild Samueline Olsdotter Høyum, f. i Eid 1.7.1858, flytte til Bergen i 1870-åri, men utvandra derifrå til Amerika i 1880. ##### (levde framleis i Amerika i 1911 – lagnaden hennar der borte?) d. Jakobea Karoline Olsdotter Høyum, f. i Eid 3.1.1861, d. på Osnes i Eid 10.5.1923. Ho gifte seg i Eid 2.4.1883 med Anders Jacob Simonson frå Klopstad i Førde, vanleg kjend som Anders Simonsen. Han var f. i Førde 30.6.1857 og d. på Osnes i Eid 1.8.1916. Anders Simonsen var telegrafverksarbeidar, og han og Jakobea budde på Osnes i Eid. ##### (talet på søner og døtrer? – minst ei dotter!) e. Olina Marie Olsdotter Høyum, f. i Eid 27.9.1862, utvandra til Amerika i ##### (utvandringsåret hennar? – 1880-åri?) og gifte seg ##### (dato og stad for vigsli hennar? – kring 1890?) med Lars Thomasson, opphavleg frå garden Husetuft i Jelsa, Rogaland, i Amerika kjend som Lars Thompson. Han var son ##### (fulle namn på foreldri hans med yrke, bustad og opphav?) og f. i Jelsa ##### (dato og stad for fødsli hans? – kring 1834?) men utvandra til Amerika ##### (utvandringsåret hans? – kring 1846?) ##### (lagnaden til dette parfolket i Amerika?) ##### (dato og stad for dødsfallet hans?) ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – etter 1911!) ##### (talet på søner og døtrer? – minst ei dotter!) f. Synneva Marie Olsdotter Høyum, f. i Eid 8.4.1865, d. på Osnes i Eid 10.5.1877. g. Jetmund Olson Høyum, f. i Eid 25.1.1868, d. på Myklebust i Eid 29.3.1876. ~~~~~~~~~~~~~~ Det hadde vore kjempegildt om nokon kunne hjelpa meg finna ut av dei to døtrene og lagnadane deira i Amerika, og eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 13. I Gards- og ættesoge for Luster står det i bind 3 s.329 står det at Knut Christenson (1694-1735) giftet seg med Mari Rolfsdotter (1688-1760) fra Berge i Fortun. https://www.nb.no/items/5dfa3315d925945dfaa9f920e8d2ef37?page=355&searchText="christen knutson" I bind 2 s.177-178 står det Mari Østensdotter (1691-1760) gift annen gang med Knut Christenson (1694-1735) på Leri. https://www.nb.no/items/434eca048d78e6119256dbaf99688b50?page=201&searchText=1694 Noen som vet hva som er rett?
 14. Eg har i mange år kjempa med å finna opphavet til denne unge mannen som i 1719 kom til Luster som sersjant ved lysterske compagnie. Anders Pederson REFFEM (namnet har seinare vore «fornorska» til REVHEIM), men samtidige kjelder nyttar alle namneformi REFFEM, skal vera fødd kring 1685, og ifølgje ein militærrulle frå Lysterske compagnie var han fødd på Helgeland! Men ein gammal «ekspert» frå Osterøy meinte han måtte vera frå Revheim på Osterøy, utan at eg kan finna noko prov på det! Ein stad får me vita at han vart innskriven som menig soldat i 1710 og frå 1714 var han korporal, men kvar han då tenestegjorde, er ukjent. Han gifte seg i Luster kring 1722 med enkja Bertha Jensdotter, f. Lemvig, fødd på Fuhr i Luster kring 1687, og dei vart gardbrukarar i Hotlen, Sandviki i Luster der Bertha vart gravlagd 25.2.1747. Anders Reffem, vart gravlagd i Luster 5.7.1754. Dei fekk ein son i lag, Peder (1724-1803), som òg nytta ættenamnet REFFEM! Det lever att ei stor etterslekt etter Anders Reffem (inklusive meg sjølv), både i Luster og ikkje minst i Amerika, og det hadde vore skikkeleg kjekt om opphavet til denne sersjanten endeleg kunne finnast! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 15. Dette er ei gåte som eg har slite med i mange år, og som eg aldri verkeleg er kome nokon veg med. Haugianaren Ole Eielson, bror av haugianarpresten Elling Eielson i Amerika, gifte seg to gongar i Luster og reiste frå Romsdalen til Amerika der han gifte seg tredje gongen med ei jente frå Toten, som eg er litt usikker på opphavet til. Men den langt største utfordringi er å finna lagnaden til sonen Eiel i Amerika. Kanskje er det no endeleg på tide å freista finna ei løysing på dette? Her er forresten Ole og Agnetta i FT1860 for Primrose township, Dane Co., WI, då kalla Erickson(!): https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GBS6-GXP Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~ Kirsti Tøgersdotter {Skagen}, døypt {i Luster} 4.10.1812, gifte seg i Luster 1.6.1842 med Ole Eielson frå Sundve på Voss. Han var son av gardbrukar og lærar Eiel Ingebrigtson på Sundve og kona Anna Ellendsdotter frå Sundsvoll og vart døypt på Voss 31.8.1806. Ole Kirsti budde ei kort tid på Skagen som innerstar. Alt kring 1843 flytte Kirsti og Ole Eielson til garden Midthaug i Bolsøy i Romsdalen, men Kirsti d. under ei vitjing hjå systeri Elen på Skar i Luster 7.2.1847. Ole Eielson gifte seg att i Luster 23.3.1848 med Martha Pedersdotter frå Vigdalen, f. i Luster 4.6.1820. Dei heldt fram som gardbrukarar på Midthaug i Bolsøy der Martha d. 17.10.1851. So utvandra Ole Eielson til Amerika i 1854, og han gifte seg tredje gongen i Dane Co., Wis. 28.4.1856 med Agnetta Christensdotter frå Amlien på Toten, ##### (sjekka dette opphavet?) i Amerika kjend som Agnette Christenson. Ho var dotter av ##### (yrkestitel?) Christen Olson på Sivesind og kona Pernille Johannesdotter frå Gamme og f. på Toten 27.9.1807, men utvandra til Amerika i 1853. ##### (sjekka desse opplysningane om foreldri og fødsli hennar?) Ole og Agnette Eielson farma i Primrose township, Dane Co., Wis. der Ole d. 23.6.1863. Agnette Eielson d. i Dane Co., Wis. 8.3.1878. Ole Eielson fekk to born, som båe var frå første ekteskapet med Kirsti Tøgersdotter: a. Martha O. Eielson, f. i Luster 7.11.1842, utvandra truleg til Amerika i 1854, ##### (sjekka denne utvandringi?) men d. ugift i Dane Co., Wis. i 1863 eller 1864. ##### (sjekka dette dødsfallet?) b. Eiel O. Eielson, f. i Bolsøy 5.1.1845, voks dels opp hjå mosteri i Skår i Luster og utvandra med ho og mann hennar til Amerika i 1856. I Amerika budde han hjå faren og stemori i Primrose township, Dane Co., Wis. ##### (budde framleis der i 1864 - seinare lagnad?) ~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 16. Dette er ein huslyd som eg arbeidde med tidleg på 1980-talet, men som eg aldri greidde å få heilt «tak» på. Fleire av borni til husmann Bottoløf LØarsson på Myri under Dale prestegard forsvinn frå bygdi i ung alder, og det er ikkje urimeleg å tru dei kan ha hamna i ytre Sogn eller kanskje i Bergen? Sonen Søren Bottolfson kan vera flytt til Frønningen - sjå tema: https://forum.arkivverket.no/topic/237649-søren-bottolfson-frønningen-1742-1824-gift-med-christi-olsdotter-1751-1827-skal-ha-vore-plassfolk-på-sagi-ytre-under-ytre-frønningen-i-den-gongen-leikanger-kven-var-desse-folki/ Men sikkert er det at dotteri Gjertrud gifte seg i Arnafjorden i 1774 med ein Knut Størkson, og dette parfolket er no utgongspunktet for dette emnet. Eg har likevel valgt å ta med foreldri og alle søskeni, dersom dei skulle «dukka opp» einkorstaden..... Manuskriptet mitt ser i kveld slik ut: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter at nye opplysningar er dukka opp, er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #4 under! Om Jon Sværen skulle oppdaga dette emnet, kan han kanskje bidra med noko frå Vik? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 17. Eg vil i kveld ta opp til drøfting ein huslyd som flytte, ho frå Luster og han frå Hamre, til Bergen. Dei gifte seg i 1865 og fekk fem born, som eg kan påvisa, men to av dei døydde i 1876 (av skarlagensfeber). Likevel levde det att fire døtrer etter kona då ho døydde i 1917 (sjå dødsmeldingi nedanfor)! Dødsfallet til faren Askild finn eg ikkje! Eg finn heller ikkje vigsli til eldste dotteri som først hadde to søner med ein gift tobakkshandlar frå Tysvær, men som sidan tydeleg gifte seg med barnefaren... Slik ser manuskriptet mitt ut: ~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange spennande og nyttige innlegg er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #16 under! Her er huslyden i FT1865 med ei dotter: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038249016422 Her er huslyden i FT1875 med alle fem borni: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052295031469 Eg finn dei ikkje i FT1885! Her er huslyden i FT1891 - berre foreldri med to pleieborn, m.a. ei godt vaksi Mathilde: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052994046874 Her er huslyden i FT1900 - foreldri med fødestad Bergen og ei dotter Mathilde(!): https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037335038174 Her er huslyden i FT1910 - berre foreldri utan born: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036708084559 So fann eg dødsmeldingi etter Kristine Andersen frå 1917, og den syner at ho hadde enkjemannen og fire myndige døtrer, alle i Bergen: Marie, Anne, Andrea og Mathilde: https://media.digitalarkivet.no/view/27860/195?indexing= Ser me på manuskriptet over, ser me at det her må liggja føre ei viss «namneforvirring»? Særleg denne Mathilde er ein «mystisk person». Er ho kan henda vorte adoptert? Er det ho som budde hjå Anna Marie i 1910: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036708056868 Elles har eg vanskar med å tolka bustadane og opphavi til Askild Andersen og foreldri hans frå Hamre/Hosanger, so der treng eg lokal ekspertise... Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om denne huslyden!
 18. Dette er ein huslyd som eg har slite med i 40 år for å finna lagnaden til i Amerika. Eg fann ganske so snøgt ut at dei hadde utvandra til Bristol township, Dane Co., WI der dei i 1860 heldt hus hjå ein annan emigrant frå Luster, Anders Ellefson alias Andrew Weigen, utvandra i 1851, men so vert dei borte for meg! Her er Anna Olson med døtrene Christine og Betsy i 1860: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9BSN-VGT og her følgjer eit manuskript for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~ Anders Torgerson Sandvig, frå Sandviki (bnr. 3, b), vart døypt {i Luster} 18.11.1810 og d. på sjukehuset i Bergen 15.9.1843. Han gifte seg 28.5.1833 med Anna Olsdotter frå Tandla, døypt {i Luster} 21.2.1808. Anders Torgerson var jekteskipper, og han og Anna var vel helst for innerstfolk å rekna. Dei busette seg visstnok kring 1835 i ei lita stove her på Tvingeborgneset under Sandviki (bnr. 5). Dei sette nok opp stova sjølve, og me trur ho må ha stått om lag der stovene til dei tidlegare husmennene på plassen hadde vore. Anders fall ifrå i ung alder, men Anna vart buande her til 1860. Då vart plassen nedlagd, og den vesle jordi som var, gjekk attende til garden. Anna Olson utvandra til Amerika i 1860, og same året finn me ho att som hushaldar («housekeeper«) i Bristol township, Dane Co., Wis. hjå Anders Ellefson, i Amerika kjend som Andrew Weigen, utvandra frå Kvalsviki i 1851. ##### (what became of her after 1860?) Anders og Anna fekk tre born i lag; dessutan fekk Anna ei dotter etter ho vart åleine: 1. Kirstina Andersdotter (1833-1834). 2. Ole Andersson (1835-1839). 3. Bertha Kirstine Andersdotter, f. i Bergen 26.4.1842, Betsey Anderson utvandra til Amerika med mori i 1860 og budde same året hjå ho i Bristol township, Dane Co., Wis. ##### (what became of her after 1860?) 4. Anna Christine, kjend som Christina Christophersdotter, dotter av Anna og husmann Christopher Larsson på Nausti under Flahammar (1821-1885), var f. i Bergen 19.9.1851. Christine Olson utvandra òg med mori til Amerika i 1860 og budde hjå ho i Bristol township, Dane Co., Wis. same året, ##### (what became of her after 1860?) ~~~~~~~~~~~~~~ Det hadde berre vore heilt kjempe om denne huslyden kunne oppsporast no etter so mange år i løyndom, og eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 19. Dette er ein huslyd som har lege på teiknebrettet mitt i 35 år, men som eg aldri er vorten skikkeleg klok på. Jens og Britha utvandra i 1853 og budde i Dane Co., WI i 1857, men kvar dei elles budde før dei på 1870-talet slo seg ned i Nicollet Co., MN er eit «mysterium». Opplysningane som eg har motteke om den svenske svigersonen deira, er òg «merkelege». Korleis kan Anders Paulson vera son av Jon Pehrsson frå Virestad i Kronobergs län??? Kanskje nokon kan greia å kasta meir ljos over denne huslyden? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~ Jens Jensson {Eide}, f. {i Luster} 5.12.1827, gifte seg i Hafslo 5.4.1853 med Britha Larsdotter frå Mansverk under Valaker i Hafslo, f. i Hafslo 10.7.1829. Jens og Britta Jenson utvandra til Amerika i 1853 og ##### (first lived in Wisconsin - 1857 in Dane Co., WI! - kvar budde dei 1860 og 1870??) men flytte sidan til ein farm i Lake Prairie township, Nicollet Co., Minn. der Britta d. 7.10.1897. Jens Jenson d. i St. Peter, Minn. 6.12.1897. Dei fekk to døtrer i lag: ##### (kan dei ha hatt fleire born?) a. Karen, kjend som Carrie Jenson, f. i Hafslo 28.3.1852, utvandra til Amerika med foreldri sine i 1853 og d. i St. Peter, Minn. 31.3.1883. Carrie gifte seg i Nicollet Co., Minn. 26.5.1874 med Anders Paulson frå Virestad i Kronobergs län i Sverige, i Amerika kjend som Andrew Paulson. Han var son av ##### (parents’ names? – Jon Pehrsson og Anna Andersdotter båe frå Hörda - stemmer dette?) og f. på Hörda Frälsegård i Virestad, Kronobergs län i Sverige 1.11.1847, men utvandra til Amerika i 1869. ##### (sjekka utvandringsåret?) Han d. i Minneapolis, Minn. 4.1.1922. Andrew og Carrie farma i Lake Prairie township, Nicollet Co., Minn. ##### (lived there 1880 - what later? - Andrew probably moved to Minneapolis, Minn.) ##### (number of sons and daughters? - incl.: - Julia Mathilda, born Minn. Oct. 1875 - died Sep. 27, 1882 - diphteria - Anna Berthina, born Minn. Jan. 11, 1877 – died Encino, CA Mar. 19, 1961 - 1897: Anna Berthina Paulson of Minneapolis, MN - married Winona, MN July 10, 1899 Oscar Aalbu, born at Ørlandet, Trøndelag, emigrated aged 17 - lived in Minneapolis, Minn.! - Oscar Sigfred Aalbu, born Aug. 21, 1873, died Minneapolis, MN Dec. 9, 1921 – liquor dealer - his par: Sivert Olson Aalbu and Inger Henriette Josiasdotter Kreibel Holm. - Louise Christina, born Minn. 1878 - 1897: Louise C. Wilson of St. Peter, Minn.! – born Jan. 1878 – married Mpls., MN June 9, 1897 Harry Francis Wilson, born NY (Swe Swe) Oct. 1873 – res. Minneapolis, MN with son Paul Raymond MN June 1, 1898 - William O., born June 1880, died Sep. 24, 1882 - diphteria - Jens Wilhelm Manuel Paulson, born Minn. 1883 - 1897: Minneapolis, Minn., d. Mpls., MN Apr. 21, 1898) b. Susanna Jenson (1857-1916), gifte seg første gongen med gardbrukarsonen Augund Pederson frå Lomheim i Hafslo (1848-1889) og sidan attgift med Christian Svendson frå Taraldsrud på Biri (1853-1913) (for båe ekteskapi, sjå under Lomheim i Hafslo). ~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 20. Desse tre søskeni frå Lingjerde i Luster, som òg er del av følgjande tema frå 2018, men aldri fekk noko svar: https://forum.arkivverket.no/topic/220706-øyanes-påskenøtt-2018-2-asbjørnsfolket-på-lingjerde-i-luster-som-delvis-forsvinn-i-amerika-kan-henda-nokon-av-dei-døydde-av-kolera-ei-kjempeutfordring/?tab=comments#comment-1865652 er ein del av ein søskenflokk som alle hamna i Amerika med unntak av ei søster i Luster og ein bror i Tromsø. Det er ein (no avliden) etterkomar etter Kari Thomasdotter Lingjerde sin bror Jørgen, som er ganske so sikker på at Kari og mann hennar døydde i ein koleraepidemi i Wisconsin i 1854, og eg har ein mistanke om at ogso Gjertrud og son hennar KAN ha litt same lagnad...(?). Kanskje ogso mor deira, Anna Marie Davidsdotter (Svabo), døypt 25.8.1793, som utvandra i lag med dei i 1854, døydde òg. Derimot veit me sikkert at den eldste av desse søskeni, Anders Asbjørnson, fødd 1818, utvandra som ungkar til Amerika i 1861, og voni mi er no at i alle fall han kan finnast att i Amerika? Her følgjer eit oppdatert manuskript for dei tre søskeni: ~~~~~~~~~~~~~~~ 4. Anders Asbjørnson, f. {i Luster} 23.5.1818, I 1850 fekk Anders attest for å flytta til Nordland. Det vart då sagt om han at han var middels høg og hadde blondt hår og blå auge. Kor lenge han var i Nordland, veit me ikkje, for i 1861 fekk han ny presteattest for å utvandra til Amerika. ##### (lagnaden hans der borte?) 5. Gjertrud Asbjørnsdotter, f. {i Luster} 21.11.1821, Gertrude Asbjornson utvandra til Amerika med mori og broren John i 1854, men vart kan henda òg offer for den koleraepidemien som knekte broren og kona hans. Me ser i alle høve ikkje noko meir til ho der borte. ##### (sjekka dette?) Ho hadde ein son: a. Andreas Knutson, son av Gjertrud og hus­mannssonen Knut Olson frå Bakken under La i Joranger sokn, Hafslo (1820- ), var f. i Hafslo 27.2.1852. Andreas utvandra truleg med mori til Amerika i 1854, men vert likeins borte for oss. ##### (sjekka dette?) 6. John Asbjørnson, f. {i Luster} 7.8.1824, gifte seg 10.4.1854 med Kari Thomasdotter frå Lingjerde øvre, Lingjerde (bnr. 4), f. 28.2.1835.­ John og Kari Asbjornson utvandra til Amerika i 1854, men Kari var avlidi før 1860; ho og John skal som før nemnt ha sett livet til i det nordlege Wisconsin i ein koleraepidemi sommaren eller hausten 1854. ##### (sjekka dette?) Dei fekk ikkje born i lag. ~~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om denne huslyden!
 21. Utgongspunktet for dette emnet er Lars Larsson og Sigvor Johnsdotter frå Voss som flytte til Luster i 1818, men etter at Lars døydde året etter, flytte Sigvor attende til Voss, gifte seg att med Johannes Henrikson og flytte i 1826 til Gildeskål. Eg studerte denne huslyden første gongen på 1980-talet, men kom diverre ikkje so langt den gongen. No har eg lukkast i å finna nokre fleire opplysningar, men nøgd er eg ikkje, og eg vonar at kanskje nokon med lokal kunnskap, både på Voss og i Gildeskål, kan hjelpa meg litt på veg? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~~~ Lars Larsson Krogen, opphavleg frå Meland øvre på Voss, var son av ##### (gardbrukar?) Lars Larsson på Meland øvre, opphavleg frå ##### (opphavet hans?) og kona Ragnhild Larsdotter frå ##### (opphavet hennar?) og vart døypt på Voss 29.10.1786. Han gifte seg på Voss 27.10.1811 med Sigvor Johnsdotter frå Bidne på Voss. Ho var dotter av gardbrukar John Iverson på Bidne, opphavleg frå ##### (opphavet hans?) og kona Magdeli Pedersdotter frå ##### (opphavet hennar?) og vart døypt på Voss 20.3.1791. Lars og Sigvor budde først på ein som husmannsfolk på ##### (ein plass, men kva for ein?) under Bidne på Vossestrand, Voss fram til 1818. Men 8.6.1818 fekk Lars Larsson feste på plassen her i Fureholten med unntak av åkeren, som enkja Rannei Pedersdotter brukte. Dei flytte nok hit på same tidi, men etter festekontrakten skulle dei ikkje ta over plassen før i 1819. I mellomtidi ser det ut til at Lars har vore som ein paktar på hovudbruket(?). Det ser knappast ut til at Lars Larsson nokon gong busette seg i Fureholten, for han vart gravlagd frå Kroken alt 20.6.1819 og vart då kalla paktar. I alle høve lét enkja Sigvor plassen frå seg att alt i 1820. Sigvor Johnsdotter flytte i 1820 attende til Voss der ho 16.1.1826 gifte seg att med Johannes Henrikson frå Hemre store på Voss. Han var son av gardbrukar Henrik Johnson på Hemre store, opphavleg frå ##### (opphavet hans?) og kona Ingrid Halstensdotter frå ##### (opphavet hennar?) og vart døypt på Voss 5.4.1790. Johannes og Sigvor flytte same året til Nordland, ##### (lagnaden deira i Nordland? - bus. Lauklien i Gildeskål 1829/1831) ##### (dato og stad for dødsfallet hans?) ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?) Me kjenner til seks born etter Sigvor, tre frå kvart av ekteskapi: ##### (var det kan henda fleire?) a. Ragnhild Larsdotter, døypt på Voss 24.11.1811, ##### (lagnaden hennar? - ikkje nemnd 1826!) b. Iver Larsson, f. på Voss 21.1.1816, flytte med mori og stefaren til Nordland i 1826, ##### (lagnaden hans?) c. Lars Larsson, f. på Kroken i Luster 17.4.1819, flytte til Voss med mori i 1820 og vidare til Nordland i 1826. Han d. ##### (dato og stad for dødsfallet hans?) Lars gifte seg første gongen i Gildeskål 25.7.1849 med Johanna Fredrikke Thomasdotter frå Vådvik i Gildeskål, døypt i Gildeskål 7.5.1820. Johanna d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?) og 18.10.1880 gifte Lars seg att i Gildeskål med Margretha Anna Johnsdotter frå Telnes i Gildeskål, f. i Gildeskål 21.4.1827. Ho d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?) Lars Larsson var gardbrukar på Våg i Gildeskål og fekk ##### (talet på søner og døtrer? - minst seks born, som alle var frå første ekteskapet) d. John Johannesson, f. i Gildeskål 3.4.1829, ##### (lagnaden hans?) e. Ole Johannesson, tvilling, f. i Gildeskål 16.11.1831, d. på Lauklien 22.4.1832. f. Inger Malene Johannesdotter, likeins tvilling og f. i Gildeskål 16.11.1831, d. på Lauklien 8.4.1832. ~~~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 22. Dette er ei utfordring som eg har «kjempa» med i fleire år - ei oppfølgjing av dette emnet: https://forum.arkivverket.no/topic/187541-løyst-kvar-i-os-finn-me-garden-øvstestu-er-det-i-rolfsvågen/?tab=comments#comment-1588832 Axel Knutson, son av Knut Pederson (Sævild) og kona Synneva Axelsdotter (Gaupholm) var fødd på Rolvsvåg i Samnanger 7.2.1846 og utvandra til Amerika med foreldri sine i 1853. Om den tidlege soga hans i Amerika veit eg lite, men han kalla seg etter kvart Alexander eller Alex/Aleck PETERSON og gifte seg i Niobrara, NE 14.3.1883 med Kari «Carrie» Anderson, fødd i Luster 6.7.1854 og utvandra med foreldri sine til WI i 1860. Alex og Carrie farma først i Creighton precinct, Knox Co., NE, men i 1889 flytte dei til ein farm i Knox township, Meade Co., SD der me finn dei i 1900: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6WM9-2BX Fire born er nemnde: * Etta M. Peterson, f. i Knox Co., NE ?.1.1884 - lagnad ukjend * Clarence Peterson, f. i Knox Co., NE 9.2.1885 - farma 1920, 1930 og 1940 i Meade Co., SD, ugift * Charlotte M. Peterson, f. i Knox Co., NE 29.7.1886 - d. i Miami Co., IN 3.5.1973 som kona til Rev. Harvey Barnes * Olive Annie Peterson, f. i Meade Co., SD 1.6.1893 - d. i Spokane, WA 16.3.1969 - gifte seg 22.6.1913 med James Arza Noe, f. i Benton Co., IA 7.4.1888, d. Seattle, WA ?.4.1983 - farma 1920 i Meade Co., SD og 1930 i Pennington Co., SD Carrie Peterson døydde i Meade Co., SD 27.1.1904. So skjer det merkelege at korkje Alex/Aleck eller nokon av borni hans er å sjå nokon stad i FT1910, men i 1920 er både Clarence og søsteri Olive Annie med mann James Noe attende i Meade Co.,SD, men ingen spor etter far deira. Clarence er der òg i 1930 og i 1940! MEN, slekti fortel meg at Alex/Aleck Peterson levde siste åri sine på ein gamleheim i Evanston, Uinta Co., WY og at han døydde der i 1929. * Greier nokon å finna Alex/Aleck Peterson mellom 1900 og 1929 og eventuelt ein OBITUARY for han frå 1929? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 23. Denne huslyden brukte eg mykje tid på å leita etter då eg første gongen arbeidde med dei på 1980-talet, og so mykje meir har eg ikkje greidd å finna ut om dei i ettertid. Men med dei moderne søkemetodane og andre online ressursar er det kanskje mogeleg å komma litt vidare og finna kvar det vart av denne søskenflokken frå Luster? Manuskriptet mitt ser i dag slik ut: ~~~~~~~~~~~~~~~ Hans Iverson Qualsøren, opphavleg frå Kvalsviki, var f. {i Luster} kring 1732 og vart gravlaga som legdelem, truleg frå Kjøtnes(?), 11.11.1804. Han gifte seg 22.6.1758 med Bertha Malena, kjend som Malena Olsdotter frå Øygarden under Dalsøyri. Ho vart døypt {i Luster} 17.5.1735 og vart gravlagd frå Kvalsøyri 10.12.1795. Hans og Malena hadde først plassen etter foreldri hennar på Øygarden under Dalsøyri. Sidan var dei ei tid i Haugen under Dalsøyri, men kring 1780 ser dei ut til å vera komne til Kvalsøyri. Malena døydde her, men før hundreårsskiftet var Hans komen på legd på Kjøtnes. Han og Malena fekk seks born i lag: 1. Ole Hansson (1760‑1811), vart husmann i Kilebotn under Kilen. 2. Ingeborg Hansdotter (1762‑1807), vart gift med husmann og enkjemann Anders Halvorson på Åsestølen under Åsen i Jostedalen (1729‑1812). 3. Sophia Hansdotter, døypt 26.7.1764, Sophia Hansdotter flytte frå bygdi før konfirmasjonsalderen, og ##### (lagnaden hennar? – budde i 1807 som tenestejente i Vik i Sogn) 4. Iver Hansson, døypt 10.8.1766, Iver Hansson flytte i ung alder til Norddalen på Sunnmøre, ##### (lagnaden hans? – bustaden hans var ukjend i 1807!) 5. Hans Hansson, døypt 14.5.1769, Hans Hansson må òg vera faren frå bygdi i ung alder ##### (lagnaden hans? – d. før 1807 utan å etterlata seg born!?) 6. Margretha Hansdotter, døypt 3.10.1773, Margretha Hansdotter flytte i ung alder til Vik i Sogn og tente i 1801 på Hopperstad i Vik, ##### (framleis busett i Vik i 1807 – lagnaden hennar?) ~~~~~~~~~~~~~~~ Kjelda for desse «adressene» i 1807 er forresten skiftet etter søsteri Ingeborg på Åsestølen i Jostedalen frå 1807: https://media.digitalarkivet.no/view/24146/154?indexing= Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om denne huslyden!
 24. Dette er ein etter måten ganske so «komplett» grein av den gamle «Svends-ætti», omstreifarætti med sterk forankring i Luster i Sogn. Men, eg har aldri greidd å finna korkje faren Daniel eller sonen Johannes døypte nokon stad, og sidan desse folki stadig var «på vandring», mistenker eg dei for å ha fått born som er døypte andre stadar enn i Luster. Og eg ser at både Daniel og Johannes døydde utanfor bygdi, ein i Lavik og ein i Vik. Og eg trur kanskje kona til Johannes, Kirsti Sørensdotter, òg må vera avlidi ein eller annan stad langs Sognefjorden, men KVAR? Eg har følgjande oppdaterte manuskript å syna fram for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~~ Daniel Svendson Høyum, frå Slottet under Skildeim, var f. ##### (fødestaden hans? - dåpsdato? - 1755?) og d. i Båsen under Hellebø i Lavik 29.7.1832, medan han var på vitjing (og arbeid) der ute. Han gifte seg i Luster 4.3.1778 med enkja Martha Olsdotter, opphavleg frå Salbuneset under Talle. Ho vart døypt 8.7.1736 og hadde før vore gift med husmann og enkjemann Johannes Olson på Salbuneset under Talle (1738-1773). Martha d. 9.2.1824, og det vart då sagt at ho var strandsitjarkone på Nes. Kva tid Daniel og Martha slo seg ned her i Trondviki, er ikkje godt å seia, men det har truleg vore i 1780-åri. Elles var Daniel hesteskje­rar liksom faren, og det var helst lite dei budde på plassen i sommarhalvåret. Dei hadde ikkje noko jord, men vart i alle fall buande her til ut på 1800-talet. Som me såg, budde Martha på Nes då ho døydde, men om dei nokon gong hadde ein plass der ute, er uvisst. Daniel skreiv seg i alle høve til Høyeim då han fall ifrå i Lavik i 1832. Dei fekk ein son i lag: 1. Johannes Danielson (1779-1856), fekk plassen her i Trondviki 4 etter foreldri. Johannes Danielson Høyum, son av føregåande strandsitjar og herifrå plassen, var f. ##### (fødestaden hans? - dåpsdato? - 1779?) og d. på Vikøyri i Vik 21.3.1856, medan han var på vitjing (eller arbeid) der ute. Han gifte seg 30.4.1804 med Kirsti Sørensdotter frå Haugen under Skildeim, døypt 11.3.1773. Ho d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? - truleg i ytre Sogn?) Johannes var hesteskjerar liksom faren og bestefaren. Han og Kirsti tok over denne strandsitjarplassen på Viki etter foreldri hans kring 1804, og jamvel om dei nok var mykje på farten, vart dei buande meir eller mindre fast her levetidi ut. Då Johannes var avliden i 1856, vart plassen nedlagd, og den vesle jordi som måtte ha vore til han, gjekk attende til garden. Me veit om fem born etter Johannes og Kirsti i Viki: ##### (kan dei ha hatt fleire born fødde andre stadar?) 1. Daniel Johannesson (1804-1856), vart strandsitjar og budde i Hundaviki under Høyeim. 2. Jørgen Johannesson (1807-1807). 3. Søren Johannesson (1807-1807). 4. Søren Johannesson (1814-1896), vart strandsitjar på Tvingeborg under Sandviki. 5. Ole Johannesson, f. 24.1.1818, Ole Johannesson flytte visstnok i ung alder til Vikøyri i Vik og budde der som innerst. Han d. ugift på Vikøyri 24.12.1855. ~~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips som kan bidra til komplettering av denne biografien!
 25. Christopher Erikson (Krogen), som sjølv var ein «uekte» son av husmannsdotteri Ingeborg Nilsdotter (Krogen) (1796-1836) og husmannssonen Erik Arneson (Kalhagehaugen) (1802-1870), var fødd i Luster 2.3.1830 og vart i 1854 stemnd for fjerde leigarmålet sitt i Luster. So forsvinn Christopher frå Luster, og me ser aldri noko meir til han her! Kvar kan han ha vorte av? Eit søk i Digitalarkivet har synt ein einaste «høvande» «kandidat»: Kristoffer Erikson Kroken, f. Næss Sogn, 1830, døydde ugift på Leiknes i Tysfjord 27.10.1919: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000002469279 Då er det vel same person som i 1900 budde på Korsnæs i Tysfjord: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037531000181 Garden Kroken høyrde til Nes kyrkjesokn i Luster, so det er vel ganske so sannsynleg at dette er «rett» person, men i so fall: ** Kvar var Christopher FØR han hamna i Tysfjord? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.