Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'luster'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • The National Archives of Norway
  • Spør Arkivverket
 • The Digital Archives
  • Brukernes eget forum
  • Tyding av skannede kilder
  • Kilderegistrering
  • Spør Digitalarkivet
  • Arkiv
 • Miscellaneous
  • Tekniske tilbakemeldinger

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

 1. Denne haugianarhuslyden representert av Andrea Pedersdotter Sandvig frå Luster (1816-1904) arbeidde eg første gongen med på 1980-talet, men med dei kjeldene som den gongen var tilgjengelege, var det mykje eg ikkje greidde å finna. No har eg teke opp att dette emnet og har finne ein del detaljar, men står fast på ein del andre, særleg frå Grytten og Lesja! Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~~~ Andrea Pedersdotter {Sandvig}, døypt {i Luster} 20.10.1816, Andrea Pedersdotter flytte alt i 1832 til Grytten i Romsdalen og gifte se
 2. Erik Olson var fødd i Luster 10.8.1837 - foreldri hans var: ** Ole Erikson Prestegard (1796-1876) og første kona hans: ** Ingeborg Jensdotter Raaum (1810-1839): https://media.digitalarkivet.no/view/11592/48 Etter mori døydde so tidleg, kom Erik til oppfostring i Jostedalen, først hjå fasteri Øllegaard Eriksdotter (1801-1874) - gift til Grov i Jostedalen, og sidan til den barnlause farbroren Peder Erikson (1791-1871) - gardbrukar på Bjørk i Jostedalen. Her vart Erik konfirmert i 1852: https://media.digitalarkivet.no/view/8397/84 Og Erik utvan
 3. Christen Bjørnson (Valde), son av Bjørn Andersson (1796-1851) og Martha Pedersdotter (1799-1886), husmannsfolk på plassen Stein under Tandle i Luster, var fødd i Luster 9.3.1838: https://media.digitalarkivet.no/view/11592/52 og vart konfirmert i Luster i 1855: https://media.digitalarkivet.no/view/8401/125 Etter den tid er han «borte vekk», og eg vonar no at ein eller annan kanskje dreg kjensel på denne karen og kan hjelpa meg finna ut kvar han vart av? Han hadde to søsken, og dei budde båe i Luster levetidi ut, men Christen KAN jo sjølvsagt ha u
 4. Dette er ei ny kjempeutfordring som eg har brukt mykje til på å freista løysa, men eg står berre «bom fast», kanskje først og fremst fordi eg ikkje greier å identifisera brudgomen! Eg syner til denne vigsli frå Madison, WI som fann stad 4. januar 1871: ~~~~~~~~~~ Name Carl Pedersen Event Type Marriage Event Date 04 Jan 1871 Event Place Madison, Dane, Wisconsin, United States Gender Male Race White Birthplace
 5. Dette er ein ny huslyd som eg vart merksam på i kveld gjennom innlegg #322 av Terje Tandsether i følgjende tema: https://forum.arkivverket.no/topic/221524-til-lars-øyane/?page=13 Denne Sølfest Nilsson var fødd på husmannsplassen Svad under Høyeim, nabogarden til Nes i Luster som son av husmann Nils Larsson og kona Kari Eriksdotter. Sølfest flytte frå Luster før han var komen i konfirmasjonsalderen, truleg direkte til Balestrand, og voks nok opp der. Han vart gift der ute med ei gardajente, og dei fekk åtte born imlag. Fleire av desse døydde unge og tydeleg ugifte, me
 6. Då eg på 1980-talet arbeidde med denne personen frå Luster, fekk eg følgjande opplysningar frå etterkomarar etter søskeni hans: Salomon Olson Berge, fødd i Luster 12.9.1853, utvandra med mpr si til Amerika i 1867 og var i 1880 busett som farmarbeidar hjå broren Peder i Franklin township, Vernon Co., WI So fortel slekti følgjande: «Sam reiste frå Wisconsin og var farmarbeidar mange ulike stadar i Nord-Vesten». Han skal aldri ha vore gift,, men var i 1932 busett i Oregon! Sidan høyrde dei aldri meir gjete han...» Eg fann på Internett ein underleg liktale for
 7. Kirsti Jensdotter Raaum, døypt i Luster 8.7.1798, levde ugift til ho 12.7.1847 henta heim Nils Pederson frå Molland i Hafslo, og dei budde som kårfolk og sidan plassfolk i Råaberget under Råum i Luster der Kirsti døydde 13.5.1869. Ho hadde tre born før ho gifte seg med Nils, men to av dei var tydeleg avlidne, og om sonen: * Johannes Johannesson,fødd i Hafslo 24.3.1832, heitte det at dei ikkje hadde høyrt gjete han sidan han reiste frå bygdi i ung alder! Her ser me at Johannes Johannesson Raaum flytte til Bergen i 1849 - 17 år gamal (#30): https://media.digitalarkivet.n
 8. Anna Johanna Eriksdotter Raaum var fødd i Luster 19.3.1877, dotter av gardbrukar Erik Erikson Raaum (1841-1924) og kona Maren Andersdotter f. Eikum (1843-1930) Ho nytta til dagleg namnet Johanna og er nemnd heime hjå foreldri * i 1891: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053010002515 * i 1900: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037351002719 Ætti hennar i Luster fortalte meg på 1980-talet at Johanna skule vera flytt til Christiania kort etter hundreårsskiftet og «skal ha» utvandra derifrå til Amerika. Men då skifti vart h
 9. Mari Tollefsdotter, dotter av Tollef Einerson (1763-1824) og Ingeborg Andersdotter (1798-1869), husmannsfolk på Meinsete i Råaberget i Luster, var fødd kring 1819, men er ikkje innskrivi i kyrkjeboki. Derimot finn me ho konfirmert i 1834, og same året er ho òg nemnd i dette skiftet: https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000001009167 Men sidan ser me ikkje noko meir til ho korkje i Luster eller i nabobygdene. Broren Anders (1822-1904) budde ei tid i Balestrand, men kom attende til Luster og døydde her som ugift legdelem! Er det mogeleg å finna ut kvar de
 10. Dette er ein huslyd som eg har jobba med ganske so intenst i over 30 år. Eldste sonen var forsvunnen då han vart innkalla til sesjon i 1833, medan yngste dotteri Anna rett og slett berre «forsvinn». Dotteri Martha utvandra til Amerika i 1853. Broren Torbjørn utvandra til Amerika i 1851 og busette seg i Vernon Co., WI og dels òg i Fillmore Co., MN. Ho hadde òg andre skyldfolk i desse områdi, men let det seg gjera finna ut kvar det vart av ho? Her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~ Henrik Torbjørnson Aaberge, son
 11. Sophia Andersdotter frå Nes i Luster (1844-1900) var ei jente eg jobba mykje med under vitjingi mi i Minnesota i 1982, og eg fekk bra med opplysningar om dei fleste borni hennar, men det var svært lite eg fekk av opplysningar om dei to døtrene, Bertha og Anna, som ho fekk før ekteskapet sitt med Halvor Gulbrandson «Brotten». Kanskje det let seg gjera no å finna ut litt meir om desse jentene? Eg saknar ogso ymse andre detaljar, som kanskje nokon kan hjelpa meg med? Her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter ei spennande
 12. Då eg på 1980-talet arbeidde med denne Næss-ætti frå Luster, hadde eg kontakt med dålevande etterkomarar, men INGEN kunne fortelja meg noko som helst om onkel Hermund som utvandra til Amerika i 1914. Han har tydeleg ikkje halde kontakten med søskeni sine i heimlandet... Når eg no rettar søket mot denne personen, finn eg eitt og anna interessant, som eg gjerne vil få attgje i dette manuskriptet: ~~~~~~~~~~~~~~~ Hermund Ingebrigtson Næss, f. {i Luster} 16.4.1893, Herman Ness utvandra til Amerika i 1914 og reiste då til skyldfolki sine i De Forest, Dane
 13. Utgongspunktet for dette emnet er følgjande gamle tema: https://forum.arkivverket.no/topic/201695-øyanes-påskenøtt-6-mons-torstenson-1723-1814-frå-luster-via-vik-til-sørebø-i-hyllestad-kvar-vart-det-av-borni-hans/?tab=comments#comment-1702644 der eg konkret går inn på biografien til ei av døtrene i denne huslyden, Lucia Monsdotter: Frå det gamle emnet sit me med følgjande biografi, og førebels «status», for Lucia Monsdotter: ~~~~~~~~~~~~ Lucia Monsdotter {Dulsvig}, døypt {i Luster} 5.3.1756, Lucia Monsdotter flytte òg med foreldri til Vikøyri i Vik
 14. Denne jenta har utgongspunkt i følgjande gamle tema: https://forum.arkivverket.no/topic/201695-øyanes-påskenøtt-6-mons-torstenson-1723-1814-frå-luster-via-vik-til-sørebø-i-hyllestad-kvar-vart-det-av-borni-hans/?tab=comments#comment-1702644 men me har inntil i dag ingen sikre opplysningar om lagnaden hennar! Anna Monsdotter (Dulsvig), døypt i Luster 27.3.1744 I kveld har eg gjort ein spennande observasjon som KAN bringa oss nærare ei løysing på denne kjempeutfordringi: I basen over vigde i Vik finn me desse to vigslene: * Christen Sjur
 15. Eg syner til følgjande skifte halde på «ein husmannsplass» under Nes i Luster, dagsett 28.12.1753: https://media.digitalarkivet.no/view/24138/126 Den avlidne personen Henrik Tollefson Næss døydde på ein reise til Bergen, men eg kan ikkje finna noki gravferd for Henrik korkje i Luster eller i Bergen. Har eg kanskje oversett noko? Det kjem mellom anna fram at enkja Kari Rasmusdotter (i skiftet feilaktig kalla Sjursdotter!) i mange år hadde levd fråskild frå mannen. Dei fekk berre eitt barn som døydde i 1831, 3 år gamal. Påfallande ved dette skiftet er alle d
 16. Huslyden til Tollef Henrikson (1673-1744) på Ongelsneset i Luster har eg jobba med sidan 1980-talet, men aldri har eg greidd å finna ut kvar han henta kona si, Lucia Aslaksdotter, ifrå. Eg veit heller ikkje kvar det vart av den eldste kjende sonen deira, Johannes, som me veit levde kring 1730. Dei kan òg ha hatt fleire born... Er kanskje tidi kommi for å finna fleire detaljar om denne huslyden. Eg satsar på at ekspertisen i Brukarforum kan hjelpa meg med gode tips og syner fram korleis manuskriptet mitt ser ut pr. i dag: ~~~~~~~~~~~~~~~ Tollef Henrikson O
 17. Lars Andersson vart døypt i Luster 10.8.1817. Han var fødd utanfor ekteskap av foreldri: Anders Torbjørnson (1781-1867), som sidan vart husmann under Hengesteg i Luster Martha Larsdotter (1786-1861), husmannsdotter frå Bruheim i Jostedalen som i 1839 vart gift med ein husmann under Nes i Luster. Frå ei flytteliste har eg finne at Lars Andersson i 1833 flytte til Byrknes i Gulen for å tena der, men eg har aldri greidd å finna han att der ute! Er det mogeleg å komma vidare med denne utfordringi? Eg takkar so mykje på føreha
 18. Eg har slite med lagnaden til Gunnhild Knutsdotter sidan 1980-talet, og eg har òg spekulert på kvar det vart av sonedotteri hennar i Hyllestad, Magnhild Trondsdotter (som heller ikkje bygdebokskrivaren for Hyllestad har greidd å spora opp)? Eg lyt leggja til at Gunnhild hadde fleire skyldfolk som flytte til Hyllestad og bygdene ikring, so eg ville ikkje verta overraska om Gunnhild dukka opp der... Son hennar frå Luster flytte i alle fall til Hyllestad i ung alder! Men denne Gunnhild Knutsdotter som dukkar opp i Bergen, ser absolutt svært spennande ut...! Kanskje er de
 19. Arne Pederson (1733-1774) og kona Kari Pedersdotter (1730-1701) var husmannsfolk i Krossviki under Nes i Luster, men etter Arne døydde, gifte Kari seg att med enkjemannen Bottolf Bottolfson (1710-1777), som var husmann på Notasva under Hauge i Luster og flytte dit. Arne og Kari fekk ein son i lag: * Hans Arneson, fødd i Luster kring 1760, flytte med mor si til Notasva og vart konfirmert derifrå i 1776: https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000000457510 Etter den tid forsvinn Hans Arneson frå bygdi. Er det mogeleg å finna ut noko meir om lagn
 20. Anders Olson (1699-1785) og andre kona Synneva Tollefsdotter (1712-1755) var husmannsfolk på plassen Krossviki under garden Nes i Luster og fekk seks born i lag, mellom anna desse to sønene: * Aslak Andersson, døypt i Luster 19.1.1742, var i 1762 tenestedreng på Nes. * Knut Andersson, døypt i Luster 3.5.1750, vart konfirmert i Luster i 1768. Då det i 1808 vart halde skifte etter ein annan son, den barnlause Tollef Andersson på Råum i Luster (1745-1807), vart ingen av dei to nemnde brørne nemnde, so me lyt gå ut ifrå at dei båe var avlidne utan å etterlata se
 21. David Andersson (1794-1869) og kona Siri Bottolfsdotter (1793-1876) var husmannsfolk på Naustvolden under Nes i Luster. Dei fekk seks born i lag, og medan alle dei fem yngste er kartlagde, har eg aldri lukkast i å finna lagnaden til eldste son deira: * Anders Davidson, fødd i Luster 20.10.1820 - vart konfirmert i Luster i 1835, men vert so borte vekk! Er det mogeleg å finna spor etter denne guten? Kanskje drog han til sjøs? Eg takkar so mykje på førehand for alle gopde tips!
 22. Eg har i 40 år vore på leiting etter denne jenta frå Luster: Kirsti Jensdotter Lavold, fødd i Luster 16.10.1826. Ho var dotter av ugifte foreldre Gjørond Lassesdotter Lavold (1796-1842) og Jens Jensson Bremer (1806-1842) og fekk ei dotter i Luster: * Kari Haagensdotter, fødd i Luster 27.12.1846, men ho utvandra til Amerika i lag med far sin, Haagen Haagenson Høyeim (1828-1914) i 1867. So er det at augi mine fell på denne innførsli hjå Digitalarkivet: https://www.digitalarkivet.no/view/285/pi00000000107480 Kirsti flytte med andre ord
 23. Dette emnet er ei oppattaking av følgjande tema frå 2017, der innlegg #5 frå Kåre Tofte har overtydd meg om at den sakna Gro Lars/Hansdotter drukna i Hedalselvi i Valdres og ikkje i Gudbrandsdalen: https://forum.arkivverket.no/topic/208215-gro-hansdotterlarsdotter-drukna-1737-i-heidalselvi-i-sel-i-gudbrandsdalen-kven-var-ho-kvar-vart-det-av-son-hennar/?tab=comments#comment-1751999 Men diverre har det framleis ikkje lukkast meg å finna ut noko meir om denne jenta, korkje: * Vigsli hennar med Johannes Monsson kring 1724/1725? * Opphavet/Tilknyttingi hennar frå
 24. Torbjørn Nilsson var fødd i Luster kring 1675 som son av Nils Monsson (1646-1725) og første kona Gunnhild Torbjørnsdotter (1637-1701), gardbrukarar på Sandvik i Luster og sidan på Svangstu lille i Luster. Manntalet frå 1701 seier om Torbjørn at han siglde utanlands. Han kom aldri attende til Luster, so vidt me veit, og lagnaden hans er framleis heilt ukjend! Kvar kan Torbjørn ha vorte av? Danmark? Holland? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 25. Dette er ein huslyd som eg har «ergra» meg over i over 30 år, at det skal vera so komplett umogeleg å finna ut noko meir om dei! To av borni flytte til Bø i Vesterålen og kan henda vidare derifrå, medan ein son ei tid var i Bergen for ogso han forsvinn. Siste sonen er heilt ukjend. Her følgjer eit manuskript for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter at Aase fann ut at sonen i Bergen må vera flytt til Bø og etter at eg sjølv fann att den siste sonen i Bø, har eg oppdatert manuskriptet mitt for denne huslyden, og det nye manuskriptet følgjer i innlegg #3 u
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.