Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'luster'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • The National Archives of Norway
  • Spør Arkivverket
 • The Digital Archives
  • Brukernes eget forum
  • Tyding av skannede kilder
  • Kilderegistrering
  • Spør Digitalarkivet
  • Arkiv
 • Miscellaneous
  • Tekniske tilbakemeldinger

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

 1. Dette er ein huslyd som eg har hatt liggjande på «teiknebrettet» sidan 1980-talet, men som eg aldri har greidd å gjera so mykje med. Kyrkjebøkene for dette området i Romsdalen har vore vanskeleg tilgjengelege, og eg har gått og venta på lokale bygdebøker som kanskje kan hjelpa? Eller finst det kan annan lokal ekspertise som kan hjelpa meg? Christen var ein av fleire brør som flytte til Romsdalen frå Luster på denne tidi, men eg kjem attende til dei hine. Her er eit oppdatert manuskript for huslyden til Christen og Anna: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye spennande opplysni
 2. Dette er ein huslyd som eg jobba ein del med på 1980-talet, men grunna utilgjengelege kjelder var eg den gongen ikkje i stand til å finna «riktig» ut om dei. Denne lustringen var ei tid lærar og klokkar i Luster og henta seg ei kone frå Odalen(!). Dei flytte til Bergen, der i alle fall ei av døtrene vart buande, men dei andre ser alle ut til å vera bortflytte! Ein son var i Christiania i 1865, men vert sidan borte ogso derifrå. Kvar vart det av dei?? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange spennande innlegg og nye oppdagingar er dette ma
 3. Dette er ein ny huslyd som eg vart merksam på i kveld gjennom innlegg #322 av Terje Tandsether i følgjende tema: https://forum.arkivverket.no/topic/221524-til-lars-øyane/?page=13 Denne Sølfest Nilsson var fødd på husmannsplassen Svad under Høyeim, nabogarden til Nes i Luster som son av husmann Nils Larsson og kona Kari Eriksdotter. Sølfest flytte frå Luster før han var komen i konfirmasjonsalderen, truleg direkte til Balestrand, og voks nok opp der. Han vart gift der ute med ei gardajente, og dei fekk åtte born imlag. Fleire av desse døydde unge og tydeleg ugifte, me
 4. Då eg første gongen jobba med den huslyden i førre hundreåret, greidde eg ikkje finna opphavet til Simon Christenson som 18.3.1801 gifte seg i Gaular med Anna Colbeinsdotter frå Råeim i Gaular. Eg fann ei dotter fødd i Gaular, men ingen flere born før etter at dei i 1812 var komne til Luster. Eg ville tru at dei sikkert nok hadde fleire born? Denne eldste dotteri gifte seg ut att i Førde og fekk mange born der ute, men fleire av desse forsvinn! No vonar eg på lite vetta hjelp til å skaffa eit betre overblikk over denne huslyden. Her følgjer eit oppdatert manuskript:
 5. Denne kjempeutfordringi freista eg første gongen å finna ut av for 15 år sidan gjennom det gamle Brukarforum under tema #14388, men den «kandidaten» eg den gongen hadde «i auge», synte seg vera eit blindskòt: https://forum.arkivverket.no/topic/100195-14388-henrik-andersson-f-luster-1830-til-nordland-1852-el-nesseby-lagnad/?tab=comments#comment-822975 Sidan eg framleis står heilt utan spor etter denne karen, freistar eg difor på ny: Henrik Andersson Leirmo, son av husmann Anders Henrikson og første kona Gjertrud Johannesdotter på plassen Kjødni under garden Leirmo i Lust
 6. Johannes Torkildson (1832-1914) og Ingeborg Andersdotter (1830-1901), plassfolk på Hesjebakken under Rønnei i Luster, hadde i alt fem born. To av desse utvandra til Amerika, og slektningane i Noreg har i mange år spekulert på kvar det vart av dei i Amerika. Eg har freista fleire gongar før (med direkte forskingsinnsats), men aldri komme nokon veg. Kanskje er tidi no inne? * Dyre Johannesson, fødd i Luster 6.6.1859, utvandra i 1883 * Thomas Johannesson, fødd i Luster 28.12.1864, utvandra i 1884 Slekti i Noreg fortel følgjande: Ein av brørne ska
 7. Dette er ein huslyd som eg jobba med for over 30 år sidan, men der eg på grunn av manglande kjelder laut gje meg på mange detaljar. Eg hadde den gongen kontakt med dei to sønesønene i South Dakota, og dei fortalte meg kva dei visste. To av døtrene budde i Chicago, IL, men det er fint lite dei visste om dei. Kanskje er det no mogeleg å få lite vetta hjelp til å få svar på ein del av dei manglande detaljane? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange nye innlegg er dette mauskriptet no erstatta av eit nytt i Innlegg #12 under!
 8. Dette er ein huslyd som eg jobba med sist på 1980-talet, men som eg laut gje meg på den gongen, og eg vert ikkje «klokare» når eg no ser på denne huslyden på ny! * Særleg er det eit mysterium kvar det vart av sonen Lars - vaksen og ugift i Luster i 1825? * Og dotteri Siri «Serine» - gift i Kvamsøy med Edvard «Iver» Thorsen (Kollingsnes) - budde i Bergen, men eg finn ikkje dødsfalli deira!? * Serine og Iver hadde ein svigerson frå Torvastad og ei svigerdotter frå Molde, som eg òg har vanskar med å «definera»...? Er det mogeleg å få lite vetta hjel
 9. Dette er ein huslyd som eg heller aldri greidde å finna heilt ut av då eg jobba med dei på 1980-talet. Sonedotteri Sigrid levde framleis i 1990, og ho var nysgjerrig på å få greie på slekti si i Amerika, men leitingi vart den gongen utan resultat. Opplysningane som eg har å halda meg til, er frå skiftet etter Elisabeth frå 1911. Av emigrantane til Amerika er då berre sonen Johannes nemnd, og at han let etter seg to søner. Det hadde vore kjempekjekt om nokon kunne hjelpa meg finna ut av dei tre borni i Amerika og likeins dødsfalli til dei to barneborni på Bergenskanten.
 10. Dette er ein annan huslyd som eg hugsar eg sleit med på 1980-talet for å komplettera. Med nye tilgjengelege kjelder har eg no greidd å finna svar på nokre av detaljane, men no møter eg «veggen»! Kanskje er det nokon som kan hjelpa meg freista finna svar på noko av det som framleis manglar, til dømes om denne svigerdotteri frå Hoffseiget i Nord-Aurdal og foreldri hennar?? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~~~ Ole Olson Haugen, frå Øyane under Haugen, var f. 7.9.1832 og gifte seg 13.7.1859 med Abelona Aamundsdotter frå Hagaflaten under Rønne
 11. Denne guten har eg vore på leiting etter sidan 1980-talet, men til tross for det eminente «Avansert personsøk» hjå Digitalarkivet greier eg ikkje finna fleire spor etter han: Anders Christopherson, son av Christopher Torkildson (1758-1846) og første kona Metta Andersdotter (1769-1798), husmannsfolk på Rønneisøyri under Rønnei i Luster, vart døypt i Luster 9.4.1792 og er nemnd i live i 1808 - eg trur det var som konfirmant! På den tidi, mellom 1808 og 1814, var det nesten som ei «folkevandring» av Haugianarar frå dette nabolaget i Luster til Romsdalen, og eg reknar det s
 12. Haagen Andersson vart døypt i Luster 16.11.1743 som son av Anders Olson (1713-1763) og første kona Britha Andersdotter (1709-1752), husmannsfolk i Lunden under Rønnei i Gaupne, Luster. Eg finn ikkje Haagen konfirmert i Luster (NB: konfirmantlistene våre har eit «hòl» kring 1760!), men me har ei fråsegn frå 1764 som seier at Haagen då hadde opphaldet sitt i Vik i Sogn! Haagen hadde òg ein yngre bror Anders Andersson, døypt i Luster 8.6.1750. Han vart konfirmert i Luster i 1768, men forsvinn deretter òg frå heimbygdi, kan henda til Vik? Då det i 1797 vart halde eit stør
 13. Då det 11.2.1790 vart halde skifte på plassen Yttrishaugen i Luster etter Christen Nilsson: https://media.digitalarkivet.no/view/24143/136?indexing= kjem det fram at Christen var barnlaus, og ervingane var åtte søsken, som alle var born av gardbrukar Nils Monsson på Svangstu i Luster (1710-1786), dels frå første ekteskapet med Ragnhild Olsdotter (1720-1764) og dels frå andre ekteskapet med Britha Endresdotter (1730-1777). Alle desse borni budde i Luster med unntak av to søner: * Peder Nilsson frå første ekteskap, døypt i Luster 9.1.1752. Om han heitte det
 14. Dette emnet handlar om to ungdomar frå Luster som eg har slite med i over 35 år for å finna lagnadane til i Amerika. Kanskje er no tidi kommi til å komma vidare? Torkild Arneson Sørheim, son av husmann Arne Torkildson på Nylenda under Sørheim (1829-1909) og kona Britha Sjursdotter frå Berge (1829-1907), var fødd i Luster 29.11.1865, og utvandra til Amerika i 1885. Torklild hadde ein eldre halvbror Sjur Larsson Berge (1855-1937) som utvandra i 1877, og han har me finne att i Goodhue Co., MN der to av morbrørne deira var farmarar, men Sjur var ugift. Nokon obituary etter Sjur, kje
 15. Dette er etter mitt syn ein svært «merkeleg» huslyd. Sjur Andersson dukka opp i Luster kort før 1700 utan at me har greidd å finna opphavet hans. Han gifte seg to gongar og var gardbrukar på Drevdal søndre i Luster. Skiftet hans vart halde i Luster 6.7.1739: https://media.digitalarkivet.no/view/24136/160?indexing= Her går det mellom anna fram at dotteri Anna var gift med Axel Lasseson, men so er det at eg finn vigsli til Anna med Asle Lasseson i Borgund, Lærdal 22.5.1729: https://media.digitalarkivet.no/view/11593/48 Og eg finn dei fekk tvilling
 16. Kari Knutsdotter, døypt i Luster 11.11.1735, einaste barnet etter Knut Sjurson og Gunnhild Nilsdotter, gardbrukarar på Drevdal i Luster, som båe døydde før 1755, hadde ingen nære slektningar att i Luster då ho i 1767 vart stemnd i retten for leigarmål. Ho fekk dotteri Gunnhild Nilsdotter, døypt i Luster 1.4.1766, men etter mori stod i retten, flytte mor og dotter frå bygdi - kvar vart det av dei? Eg finn ingen Gunnhild Nilsdotter i Sogn og Fjordane som eg tykkjer «høver». Derimot ser eg ein god «kandidat» i Bergen: Ole Paulson og Gunnhild Nilsdotter - gifte
 17. Torkild Johannesson, son av Johannes Torkildson (1789-1849) og første kona Anna Cathrine Jensdotter (1788-1833), gardbrukarar på garden Haugen i Luster, var fødd i Luster 7.9.1822 og fekk i 1851 flytteattest for å flytta til Rødøy i Nordland! Er det mogeleg å finna denne mannen att i Rødøy - eller andre stadar i Nordland? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 18. Dette emnet vart første gongen teke opp i det gamle Brukarforum i 2004 som tema #23759, men utan at me kom til noko resultat: https://forum.arkivverket.no/topic/109454-23759-johannes-johnson-sætre-nok-ein-haugianar-frå-romsdalen-på-brurerov-i-sogn/?tab=comments#comment-895947 Johannes Johnson Sætre og Martha Larsdotter Teigen gifte seg i Luster 29.6.1812 med forlovarar Elling Flattun, ein nabo av Martha, og Bottolf Teigen, bror hennar Martha: https://media.digitalarkivet.no/view/11590/63 Eg har før spekulert på om dette kan ha vore haugianarar, men har ikkje
 19. Denne vigsli har eg leitt etter i årevis, men aldri greidd å fínna. Kanskje nokon har betre auge og teft enn eg? Andreas Henrik Nilsson Kvamme alias Andrew H. Nelson, fødd i Naustdal 3.10.1843 - son av Nils Gunderson og Pernille Mathiasdotter - utvandra 1870 Ingrid Christensdotter Øvrebø/Ekrene alias Emma C. Anderson, fødd i Luster 16.1.1848 - dotter av Christen Andersson og Siri Torkildsdotter - utvandra 1862 gifte seg kring 1875/1876 og busette seg som farmarar i Franklin township, Vernon Co., WI der eldste barnet Nellie Sophie var fødd 11.12.1877.
 20. Då eg tidleg på 1980-talet jobba med huslyden til Sjur Olson, greidde eg IKKJE å finna koblingi til Aurland. Det har eg derimot greidd i dag (HURRA!) og eg er komen eit langt steg vidare! Men no ser eg at Anders Ohnstad i ætteboki for Aurland har mista kontakten med dei, so dei flytte tydeleg frå Aurland att, utan at me veit var dei vart av. Eldste dotteri, som var fødd i Luster, gifte seg i Bergen, men flytte snatt attende til Aurland. Kan foreldri òg ha vore i Bergen? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~ Sjur Olson Quam, frå B
 21. Dette er ein søskenflokk som eg har «plundra» med sidan 1980-talet! Sjå dette skiftet frå Luster 1756: https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000001051681 Eg greidde den gongen å finna spor etter Susanna i Vik, men Christence og Kari er framleis heilt uløyste utfordringar! Her er manuskriptet mitt for heile denne huslyden, der me vil sjå at dei tre jentene var fullsøstrer fødde av same mor: ~~~~~~~~~~~~~~~~ Anders Simonson Øvrebø, frå Lunden under Rønnei, var f. kring 1700 og vart gravlagd frå Øvrebø 2.2.1769. Han gifte seg første
 22. Ole Olson (1813-1864) og Ingeborg Larsdotter (1813-1882) var gardbrukarar i Teigen, Øvrebø i Luster og hadde i alt sju born. Sonen Ole fekk garden i Teigen, og tre søstrer utvandra og budde i Franklin township, Vernon Co., WI der dei òg døydde. Men so var det dei tre yngste borni, som eg har leitt etter, både høgt og lågt, i 40 år, men utan hell! Er det mogeleg å komma på sporet etter dei? Her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye fine opplysningar er dette manuskriptet i kveld erstatta av eit nytt i
 23. Dette er ein huslyd som eg jobba med alt på midten av 1980-talet, men som eg aldri greidde å finna ut av. Kan det vera enklare i dag? Gardbrukar Peder Hansson på Øvrebø i Luster (1720-1803) var gift to gongar, første kona Anna Olsdotter (1720-1744) døydde kort etter dei vart vigde, men let etter seg ei dotter: Kirsti Pedersdotter, døypt i Luster 26.6.1742 gifte seg i Luster 27.10.1766: https://media.digitalarkivet.no/view/11589/168 med Ole Olson, frå Bakka i Aurland, døypt i Aurland 18.5.1739, då mellombels busett hjå ein bror på nabogarden Bollingberg. Ole og Ki
 24. Johanna Christensdotter var fødd i Luster 5.11.1852 som «uekte» barn av Martha Johannesdotter Lavold (1829-1916) og Christen Olson Ødegard (1828-1899). Mori Martha gifte seg sidan med Adam Andersson (Skildum) (1831-1908), og dei fekk ein son i lag, Anders (1858-1862). I 1875 utvandra Adam og Martha til Amerika, og dei busette seg som farmarar i Franklin township, Vernon Co., WI: * 1880: Adam and Martha Andrew: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GYBV-9GXB * 1900: Adam and Martha Anderson (finn ikkje denne sida hjå FamilySearch!): https://www.an
 25. Eg har diverre ikkje notert kjeldereferansa til denne utfordringi (dette er opplysningar som eg fann på Statsarkivet i Bergen for 40 år sidan!), men det vart i 1801 halde skifte i Bergen etter: Christopher Johannessen, fødd på Øvrebø i Luster og døypt der 13.1.1743, var ei tid husmann i Lindalen under garden Skildeim i Luster, men flytte med kona Gjertrud Hansdotter til Bergen kring 1786 og vart gravlagd frå Nedre Dynnersmuget i Bergen 23.5.1801: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000446770 Christopher og Gjertrud var barnlause, og so vidt eg har kunna regist
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.