Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'bergen'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • The National Archives of Norway
  • Spør Arkivverket
 • The Digital Archives
  • Brukernes eget forum
  • Tyding av skannede kilder
  • Kilderegistrering
  • Spør Digitalarkivet
  • Arkiv
 • Miscellaneous
  • Tekniske tilbakemeldinger

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 211 results

 1. Jens Sjurson (1740-1800) var husmann på Tadlagjerdet under garden Heltne i Luster, den EINASTE bustaden i Luster der soli ALDRI når fram til stovehuset, sjølv ikkje midt på sommaren. Første kona hans døydde barnlaus i 1791, og han gifte seg i 1792 att med: Unni Larsdotter, fødd på Prestegard i Hafslo kring 1752. Dei fekk en son i lag: * Sjur Jensson, døypt i Luster 19.12.1794. FT1801 syner mor og son som plassfolk under Heltne (mori med feil farsnamn Sjursdotter - skal vera Larsdotter!): https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058398000108 Men Unni treivst nok ikkje i den evige skuggen, og i 1802 fekk ein ny husmann feste på plassen, medan Unni og Sjur flytte herifrå. Det har ikkje vore mogeleg å finna ut kvar mor og son flytte i 1802. Eg ser ikkje noko meir til dei korkje i Luster eller i Hafslo, so no ber eg Brukarforum om hjelp til å leita etter dei? Ein kompliserande faktor her er at det finst fleire personar lokalt med namnet Sjur Jensson, nemlig: * Sjur Jensson (1792-1878), i 1801 busett på Bergheim i Luster, vart buande levetidi ut på Bergheim og døydde der. * Sjur Jensson (1797-1862), i 1801 busett på Nes i Luster, vart buande levetidi ut på Nes og døydde der. Kanskje flytte mor og son til ytre Sogn? Eller fór dei til Bergen? Redigert: Eg har no etter ein ekstra «sjekk» oppdaga at i tillegg til dei to andre personane med dette namnet i Luster (Bergheim i 1809 og Nes i 1815), vart ogso ein Sjur Jensson Vigdal konfirmert i Luster i 1812, 16 år gamal, og det er nok mykje som tyder på at dette er «vår» Sjur: https://media.digitalarkivet.no/view/11590/65 Og truleg er det same karen som i 1865 var ugift legdekall på garden Rønnei i Luster: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038261005270 Men eg har ikkje registrert noko dødsfall korkje for Sjur eller mori i Luster - merkeleg! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 2. Eg har i mange år spekulert svært på kven denne omreisande korgmakaren kan ha vore som kring 1893 gifte seg med Andrea Hansdotter frå Rønnei i Luster. Eg har finne ein etter mitt syn «god» kandidat, men er langt ifrå sikker på at han er mannen! Og eg kan heller ikkje finna vigsli deira! Kanskje nokon har høve kan sjå på dette? Her følgjer eit oppdatert manuskript for Andrea og Fredrik: ~~~~~~~~~~~~~~~ Andrea Hansdotter {Rønnei}, f. {i Luster} 4.9.1860. Andrea Rønnei flytte i 1887 til Bergen og gifte seg ##### (dato og stad for vigsli hennar? - Bergen kring 1893?) med Fredrik Johannessen frå Christiania (Oslo). ##### (kven var han? - kan henda identisk med Johan Fredrik Hansson Johannessen, f. i Aker 11.12.1838 som son av arbeidsmann Hans Johannessen og kona Petronelle Torstensdotter i Lakkegata?) Fredrik reiste kring som korgmakar og hadde òg vore innom Luster før han flytte til Bergen. I Bergen fekk Fredrik arbeid som metallstøypar, og han og Andrea busette seg på Nedre Solheim i Årstad, Bergen. Fredrik d. på eit sjukehus i Bergen 6.8.1907. Som enkje budde Andrea Johannessen fleire stader, mellom anna i Nygaardsgaten, men ho flytte sidan til Solheimsgaten i Bergen der ho d. 20.6.1940. Ho fekk i alt fem born: a. Anna Fredriksdotter Johannessen, sidan kjend som Anna J. Røneid, son av Andrea og Fredrik Johannessen, var f. i Luster alt 23.12.1881, men flytte til Bergen ##### (kva år? - kvar var ho i 1891?) Anna arbeidde som veverske og vart buande i Bergen der ho d. 23.9.1965. Anna var ikkje gift, men fekk ei dotter. b. Ingrid Lassesdotter Johannessen, dotter av Andrea og husmann Lasse Olson på Grandane under Årebru i Årdal (1838- ##### (dødsåret hans? - til Amerika 1892) var f. i Luster 23.9.1885. Ingrid flytte til Bergen ##### (kva år? - kvar var ho i 1891?) men d. i Bergen alt 5.6.1897. c. Johan Fredrik Fredrikson Johannessen, f. i Bergen 18.10.1894, d. i Bergen 6.8.1940. Johan gifte seg i Bergen 6.7.1921 med Alma Bergljot Ingolfsdotter Klausen frå Bergen. Ho var f. i Bergen 19.9.1898 og d. på Askøy 5.6.1969. Johan var ei tid fyrbøtar, men vart sidan transportarbeidar. Han og Alma budde i Bergen, men fekk ikkje born i lag. Som enkje gifte Alma seg att i Bergen 5.7.1941 med Ludvig Mikal Ludvigson Forvald, soneson av husmannsdotteri Anna Jensdotter frå Trondviki under Høyeim (1843-1915). Ludvig var f. i Bergen 6.5.1897 og d. på Askøy 26.8.1952. Alma gifte seg so tredje gongen ##### (dato og stad for denne vigsli?) med Jonny Karl Jetmundson Jetmundsen frå Bergen, f. i Ålesund 25.8.1909. Jonny d. på Askøy 20.12.1967. Alt i 1941 flytte Alma med andre mannen til Florvåg på Askøy, og der vart ho sidan buande levetidi ut. Ho fekk ikkje born i nokon av dei to siste ekteskapi sine heller. d. Kristian Arthur Fredrikson Johannessen, tvilling, f. i Bergen 9.7.1901, d. i Bergen 7.6.1958. Kristian gifte seg i Bergen 14.10.1936 med Anna Susanne Hansdotter Farsund Sletteland. Ho var f. i Førde 1.8.1904 og d. i Bergen 22.3.1973. Kristian Johannessen var transportarbeidar, og han og Anna budde i Bergen levetidi ut. Dei fekk ei dotter i lag. e. Ingrid Fredrikke Fredriksdotter Johannessen, likeins tvilling og f. i Bergen 9.7.1901, d. i Bergen 24.4.1958. Ingrid gifte seg første gongen i Bergen 25.8.1917 med Karl Andreas Sørenson Knudsen. Han var f. i Bergen 12.2.1896 og d. i Bergen 21.12.1971. Karl Knudsen var skipsbyggjar og budde i Bergen, men vart skild frå Ingrid alt i 1920. Ingrid gifte seg 8.9.1920 att i Bergen med Herman Martin Hermanson Olsen, f. i Bergen 4.5.1896. Han var maskinist og miste livet då båten han var på gjekk ned i Nordsjøen i ##### (dato for dette forliset? - april 1936!?) Ingrid budde elles i Bergen levetidi ut. Ho fekk i alt tre døtrer, ei frå første ekteskapet og to frå det andre. ~~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 3. Eg vil i kveld henta fram to av «hovudutfordringane» frå dette emnet: https://forum.arkivverket.no/topic/218864-jørgen-pederson-haugen-kinserdal-1729-1789-frå-hafslo-til-bergen-kvar-vart-det-av-borni-hans-gunvor-lars-og-gjøri-samt-stesonen-johannes-kan-då-vel-ikkje-berre-«forsvinna»-ei-utfordring-av-dimensjonar/?tab=comments#comment-1848000 ** Gunvor Jørgensdotter (Haugen), døypt i Hafslo 14.8.1768 - konfirmert i Domkyrkja i Bergen i 1785 ** Lars Jørgenson (Haugen), døypt i Hafslo 27.7.1777 - konfirmert i Nykyrkja i Bergen i 1792 Far deira var Jørgen Pederson (Haugen) (1729-1789) som kring 1782 flytte frå Hafslo til Bergen med kone og to fellesborn og eitt born kvar seg frå tidlegare ekteskap, men Gunvor og Lars er som sokke i jordi etter dei vart konfirmerte i Bergen! Eg ville vorte kjempeglad om nokon greier å finna spor etter dei og takkar so mykje for alle gode tips!
 4. Eg har fleire gongar vore borti tilfelle av at kyrkjelege handlingar som var registrerte i dei gamle fellesbasane for fødde, vigde og avlidne i Bergen ikkje er å finna under den funksjonen i det nye digitalarkivet som heiter «avansert personsøk». Her er berre eit døme som eg nettopp vart merksam på: Følgjande vigsle finst i den gamle databasen for vigde i Bergen frå 1816 og utover: Reg. #272: Knud Wichers Uk skriverkarl 22 5 mnd. med Oline Georgine Rosenberg Jfr. 21 6 mnd. vigde DK 20.11.1820 Kvifor finn eg ikkje denne vigsli under «avansert personsøk»? Dette er berre eitt døme... Er det mogeleg å få attende dei nemnde fellesbasane i Digitalarkivet? Eg saknar ogso dei gamle databasane frå Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane. Me har no ikkje noko å hjelpa oss med når me leiter etter t.d. fødsler, vigsler og dødsfall i Sogndal og andre kommunar i «nordfylket». Forskingi er vorti mykje meir arbeidskrevjande enn før! Eg takkar so mykje på førehand for oppklaring!
 5. Dette er ei nøtt som eg aldri har greidd å løysa, trass i iherdige freistnadar. Kanskje nokon kan «sjå» kva som skjedde? Kari Sørensdotter, dotter av Søren Davidson (1796-1889) og Gjertrud Pedersdotter (1794-1866), husmannsfolk i Dulsviki under garden Lingjerde i Luster, var fødd i Luster 17.12.1834. Ho fekk flytteattest til Nordland i 1852, men dukkar opp i Bergen som mor til ein gut Zakarias Johan Pederson, fødd i Bergen 20.2.1859. Ho budde på Lungegården i Bergen då denne dåpen skjedde, so kanskje var ho sjuk(?): https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007436626 Eg finn ein Zakarias Johan, utan farsnamn, som døydde i Bergen 3.11.1859, eitt år gamal, son av almisselem Karen Johannesdotter i Sandviken: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000689711 Eg har ein sterk mistanke om at dette må vera same guten, men at farsnamnet til mori er feilskrive... Og dette vert forsovidt stadfest gjdennom dette heimstamnsforhøyret frå 1859: https://media.digitalarkivet.no/view/58926/17 I dette forhøyret meiner eg det mellom anna står at ho budde ei tid i Tromsø hjå ei moster Martha gift med skippar Ole Jacobsen. Det er berre det at ho rett nok hadde ei moster Martha, men ho budde og døydde i Luster! Dette er einaste gongen eg finn Kari nemnd i fattigvesenet sine kjelder i Bergen. Kvar kan ho so ha vorte av? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 6. Dette er ein huslyd som eg jobba ein del med på 1980-talet, og mange detaljar dukka opp den gongen, men eg fann aldri ut kvar Martha Karine Larsdotter kom ifrå, og heller ikkje kvar det vart av yngste sonen Nils Johannes, fødd 1826. Det manglar ogso nokre andre detaljar, og no vonar eg på hjelp av ekspertisen i Brukarforum på å fylla i alle fall nokre av desse hòli! Her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~ Nils Nilsson {Krogen}, døypt {i Luster} 25.5.1786, Nils Nilsson Krogen flytte til Bergen i samband med militærte­nesta si, og som dimittert soldat gifte han seg der første gongen 18.8.1816 med Martha Karine Larsdotter frå ##### (opphavet hennar?) Ho var dotter av ##### (foreldri?) og f. ##### (dato og stad for fødsli hennar? - kring 1780) Men Martha d. i barselseng i Bergen alt 28.4.1821, og 7.7.1822 gifte Nils seg att i Bergen med Bertha Oline Johan­nesdotter frå Bergen. Ho var dotter av bordarbeidar (snikkar) Johannes Johannesson i Bergen, opphavleg frå ##### (opphavet hans?) og kona Karen Olsdotter frå ##### (opphavet hennar?) og f. i Bergen 2.10.1797. Nils Krogen var dagarbeidar og sjauar og budde fleire stader i byen, mellom anna i Banesmuget og i Dokkebakken, men siste bustaden var i Sydnæsgaten der han d. 4.4.1827. Bertha d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? - e. 1827) Me kjenner til seks born etter Nils Krogen, fire frå første ekteskapet og to frå det andre: ##### (kan det ha vore fleire?) a. Nils Nilsson Krogen, tvilling, f. i Bergen 25.7.1817, d. i Bergen 27.7.1817. b. Karen Marie Nilsdotter Krogen, likeins tvilling, f. i Bergen 25.7.1817, d. òg i Bergen 27.7.1817. c. Gjertrud Elisabeth Nilsdotter Krogen, f. i Bergen 19.11.­1818, d. i Bergen 23.4.1906. Ho gifte seg i Bergen 1.5.1853 med Jonas Johannesson frå Haugs­bakke i Fjaler, i Bergen kjend som Jonas Johannessen. Han var f. i Fjaler 10.5.1818 og d. ##### (dato og stad for dødsfallet hans? - Bergen kring 1890?) Jonas tok 10.5.1853 borgarskap i Bergen som handelsmann. Han og Gjertrud budde lenge i Nedre Blegevei, men då Gjertrud fall ifrå, hadde ho tilhald i Strandgaten, kan henda hjå eitt av borni. Ho og Jonas fekk ##### (talet på søner og døtrer? - minst fem!) d. Nils Christian Nilsson Krogen, f. i Bergen 22.4.1821, d. i Bergen 17.5.1821. e. Martha Marie Nilsdotter Krogen, f. i Bergen 28.9.1823, d. i Bergen 26.5.1873. Ho gifte seg første gongen i Bergen 7.3.1845 med Peter Nicolai Rasmussen. Han var f. i Bergen 2.8.1819 og d. på sjukehuset i Bergen 10.7.1848. Peter var skomakardreng, og parfolket budde på Sydnæshaugen i Bergen. Martha gifte seg 15.9.1850 att i Bergen med enkjemannen Ole Halvorson frå Sandven i Fana, i Bergen kjend som Ole Halvorsen. Han var f. i Fana 11.8.1811 og d. ##### (dato og stad for dødsfallet hans? - e. 1875) Oløe var dagarbeidar, og han og Martha budde mellom anna i Sydnæskleven og i Dokkeveien i Bergen. Me kjenner til tre døtrer etter Martha Halvorsen, og dei var alle frå andre ekteskapet. ##### (sjekka talet på søner og døtrer?) f. Nils Johannes Nilsson Krogen, f. i Bergen 30.5.1826, ##### (lagnaden hans?) ~~~~~~~~~~~~~~ Denne Nils Nilsson Krogen hadde to søstrer, som eg òg mistenker for å vera farne til Bergen. Dei vart tekne opp som eige tema i 2016, utan at det gav noko resultat: https://forum.arkivverket.no/topic/201715-brtitha-1789-og-johanna-1799-nilsdotter-søstrer-og-husmannsdøtrer-frå-hagen-under-kroken-i-luster-flytte-frå-luster-etter-1815-men-kvar/?tab=comments#comment-1702801 Søstrene var: * Britha Nilsdotter (Krogen), døypt i Luster 22.2.1789, fekk ei «uekte» dotter Gjertrud Olsdotter i Luster i 1817, men som døydde kort etter fødsli, og kort deretter forsvinn Britha frå bygdi, uvisst kvar! * Johanna Nilsdotter (Krogen), døypt i Luster 23.6.1799, levde i Luster i 1815, men forsvinn kort deretter òg frå bygdi. Kan henda reiste dei i lag? Det hadde vore kjempebra om nokon lukkast i å finna att desse to jentene! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om denne huslyden!
 7. Dette er ein huslyd som eg arbeidde med for om lag femten år sidan, men som eg berre delvis greidde å komplettera den gongen. Kanskje tidi no er kommi til å føya til detaljar, særleg om dei to sønene Oluf Johan og Bernt August - den siste av desse busett ein eller annan stad i England!? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~ Ingebrigt Olai Olson Steen, opphavleg frå Bergen, var son av dagarbeidar Ole Ingebrigtsen i Bergen, opphavleg frå ##### (opphavet hans?) og kona Oline Bertine Berentsen frå ##### (opphavbet hennar?) og f. i Bergen 14.7.1845. Han gifte seg i Bergen 15.9.1867 med Caroline Jensine, kjend som Jensine Jensdotter, opphavleg òg frå Bergen, men sjå Moen under Hillestad. Ho var f. i Bergen 28.8.1835, Ingebrigt var snikkarsvein, og han og Jensine budde først i Bergen og sidan i Solheimsviken ved Bergen fram til 1874. Men i 1874 flytte Ingebrigt og Jensine til Hafslo, og dei busette seg same året i Dalane som innerstfolk. Ingebrigt var snikkar, men parfolket vart ikkje buande i Dalane lenger enn til kring 1877. Kring 1877 flytte Ingebrigt og Jensine Steen attende til Bergen der dei då busette seg på Nygård, sidan i Nygårdsgaten. Ingebrigt heldt fram som modellsnikkar og d. i Bergen 31.12.1899. Jensine Steen d. same staden 22.2.1909. Dei fekk seks born i lag: a. Oluf Johan Ingebrigtson Steen, f. i Bergen 10.10.1867, ##### (levde framleis i 1909 - var 1910 busett i Christiania som gift støyperiarbeidar - lagnaden hans? - https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036392247781 b. Jens Bernhard Ingebrigtson Steen, f. i Bergen 16.3.1870, d. i Bergen 1.7.1873. c. Oline Bertine, kjend som Line Ingebrigtsdotter Steen, f. i Bergen 20.4.1872, d. som enkje i Bergen 18.11.1923. Line gifte seg i Bergen 15.3.1893 med Martin Eriksen frå Fredrikshald (Halden), f. i Fredrikshald 11.5.1868. Han d. i Bergen 4.12.1895. Martin var dampskipsmaskinist, medan Line livnærte seg som strykerske. Dei budde i Bergen og fekk ei dotter i lag. d. Jensine Bernhardine, kjend som Sine Ingebrigtsdotter Steen, f. i Bergen 7.9.1874, d. i Bergen 22.3.1964. Sine gifte seg i Bergen 11.2.1906 med Helmer Konrad Jentoft Nilsson frå Gardløs i Kvæfjord, i Bergen kjend som Helmer Konrad Jentoft Nilsen. Han var f. i Kvæfjord 24.3.1878, men flytte til Bergen i 1898 og d. der 22.7.1962. Helmer var tilskjærar og sidan skomakar i Bergen der han og Sine vart buande levetidi ut. Dei fekk tre born i lag. e. Bernt August, kjend som August Ingebrigtson Steen, tvilling, f. i Bergen 28.1.1878, d. ##### (ved eit ulukkeshende til sjøs kring 1945?) August gifte seg første gongen i Årstad, Bergen 7.2.1903 med Mina Nikoline Madsdotter Olsen frå Solheimsviken, f. i Årstad 4.10.1877. Ho budde i Bergen levetidi ut og d. der 2.7.1957, men vart skild frå August etter eit kortvarig ekteskap. August gifte seg att ##### (dato og stad for andre ekteskapet hans? - i England!) med Grace ##### (fullt namn og data elles? - levde som enkje i 1950-åri) August var modellsnikkar og budde i Bergen med første kona Mina, men flytte kring 1915 til South Shields, England der han sidan budde med andre kona Grace levetidi ut. August fekk to søner, som båe var frå første ekteskapet med Mina. f. Anne Katrine Ingebrigtsdotter Steen, likeins tvilling og f. i Bergen 28.1.1878, d. på gamleheimen på Øvsttun i Fana 1.4.1968. Anne gifte seg i Bergen 14.10.1906 med Peder Andreas Iverson frå Straume i Bø i Vesterålen, i Bergen kjend som Peder Andreas Strømme. Han var f. i Bø 19.9.1882 og d. på Grimen i Fana 10.7.1967. Peder Strømme var stuert, og han og Anne budde først nokre år i Bergen, men flytte kring 1911 til Grimen i Fana. Dei fekk fire born i lag. ~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 8. Hei, Jeg finner ikke Carl Bernhard Olai Knudsen, født 12.04.1862, i folketellingen for Bergen 1900. Han giftet seg 26.12.1889 med Josefine Rasmine Oline Danielsen, f. 22.12.1859 i Bergen: SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0037: Ministerialbok nr. D 4, 1880-1907, s. 87 Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20060621090088 Han bodde ved folketellingen 1891 i Sigurds Gade 29, Bergen. Ved konens død 2.10.1901, bode de i Hans Tanksg. 1a, Bergen. Jeg har en mistanke om at de bodde i Hans Tanks gate også ved folketellingen 1900, men krets 147, som inneholder Hans Tanksgate, mangler i Digitalarkivet, så vidt jeg kan se. Se SAB, Folketelling 1900 for 1301 Bergen kjøpstad, 1900, s. 303 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ft20101207650820 Iflg. Dødsfalljournal ved hennes død, hadde de ett barn. SAB, Byfogd og Byskriver i Bergen, 06/06Na/L0007: Dødsfallsjournaler, 1898-1904, s. 129b-130a Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20090615350132 Dette barnet skulle jeg gjerne visst hvem var: Navn, fødselsdato, dødsdato. Vennlig hilsen Gunnar Knudsen
 9. Dette er ein huslyd som eg arbeidde med på 1980-talet. Ein del av dei «hòli» som fanst den gongen er i dag tetta att, men framleis slit eg med lagnadane til tre av borni, ein son og to døtrer. Den eine flytte til Danmark, medan hi visstnok fór til Amerika. No vonar eg at kanskje einkvan i Brukarforum kan hjelpa meg finna ei løysing på desse gåtene? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~~ Christopher Andersson {Søvde}, f. {i Luster} 26.4.1830, Christopher Andersen flytte til Bergen som soldat i 1850-åri og gifte seg der 27.2.­1859 med Anna Eriksdotter frå Tråi under Kvam øvre i Hafslo, f. i Hafslo 24.4.1835. Christopher vart sidan dagarbeidar og var likeins medeigar i ei jekt. Han og Anna budde i Telthussmuget i Bergen der Anna d. 2.11.1874. Christopher Andersen d. som almisselem i Bergen 27.10.1903. Dei fekk åtte born i lag: a. Gurine Edvardine Christophersdotter Andersen, f. i Bergen 30.11.1858, d. i Bergen 31.5.1939. Gurine gifte seg i Bergen 24.6.1879 med Hagbarth Gustavus Edvardson Steiner. Han var f. i Bergen 30.7.1858 og d. i Bergen 19.5.1925. Hagbarth Steiner var fyrbøtar og sidan maskinist, og han og Gurine budde i Bergen levetidi ut. Dei fekk tre born i lag. b. Andrea Lovise, kjend som Lovise Christophersdotter Ander­sen, f. i Bergen 22.1.1861, ##### (flytte til Danmark i 1880-åri - gift og busett der - oppl.?) c. Carl August Christopherson Andersen, f. i Bergen 20.11.­1862, d. i Bergen 12.3.1865. d. Carl August Christopherson Andersen, f. i Bergen 13.2.1865, ##### (levde i 1881 -lagnaden hans?) e. Wilhelm Kristian Christopherson Andersen, f. i Bergen 12.7.1867, d. i Bergen 27.9.1951. Wilhelm Andersen gifte seg i Hamre 23.3.1893 med Johanne Oline Hansdotter Hansen frå Flatøy i Meland, Hamre. Ho var f. i Hamre 3.10.1872 og d. i Bergen 20.4.1957. Wilhelm Andersen var maskinist, og han og Johanne budde i Bergen. Dei fekk ti born i lag. f. Anna Agatha Kristoffine Christophersdotter Andersen, f. i Bergen 26.11.1869, ##### (utvandra til Amerika i 1896? - lagnaden hennar?) g. Dorthea Berntine Christophersdotter Andersen, f. i Bergen 22.8.1872, d. i Bergen 13.6.1957. Ho gifte seg hjå byfogden i Bergen 29.10.1896 med Rasmus Elias Nicolaison Hauge frå ##### (Hauge i Selje?) f. i Selje 17.7.1872. Han d. i Bergen 29.12.1956. Rasmus Hauge var bakar, og han og Dorthea budde i Bergen. Dei fekk ##### (talet på søner og døtrer? - i alt ti?) born i lag. h. Anton Christopher Christopherson Andersen, f. i Bergen 24.10.1874, d. i Bergen 10.6.1881. ~~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 10. Eg strevde ein del med denne ætti alt på 1980-talet og ogso kring 2001, men utan å komma nokon særleg veg. I kveld har eg nytta ein del meir tid på å få «orden» på denne huslyden, men eg er no komen til eit punkt der eg tydeleg har nådd «veggen», og eg vonar å lite vetta hjelp i Brukarforum til å komma vidare... Dette er ein «utypisk» ætt frå Luster som busette seg i eit gruvesamfunn i nordlege Michigan og sidan flytte vidare til gruvebyen Tower, St. Louis Co., MN. Eg har mellom anna ikkje vore i stand til å finna ein nøyaktig dødsdato for Christen sjølv, og dei to eldste sønene hans er fullstendig ukjende. Kanskje døydde dei i Bergen FØR foreldri utvandra i 1865? Det oppdaterte manuskriptet mitt ser pr. i dag slik ut: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange nye spennande innlegg er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #15 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om denne huslyden!
 11. Dette er ein huslyd som eg jobba med alt på 1980-talet, men grunna manglande tilgong på kjelder, fann eg ikkje svar på alt eg ville vita. Kanskje tidi no er komi til å gjera noko med det? Inga Larsdotter frå Luster gifte seg i Bergen med ein ung kar frå Utvær i Solund, men han veit me diverre svært lite om. Me kan heller ikkje sjå at dei fekk born i lag, og han ser ut til forsvinna frå Bergen... Men eg mistenker Inga for å ha hatt ei dotter før ho gifte seg(?). Her følgjer eit oppdatert manuskriptutdrag: ~~~~~~~~~~~~~~ Inga Larsdotter {Hengesteg}, døypt {i Luster} 1.8.1813, Kring 1840 flytte Inger Larsdotter til Bergen der ho 26.12.1842 gifte seg i Nykyrkja med Halvor Torbjørnson frå Utvær i Solund, i Bergen kjend som Halvor Torbjørnsen. Han var son av strandsitjar Torbjørn Simonson på Utvær, opphavleg frå ##### (opphavet hans? – Kvalvik??) og kona Kari Halvorsdotter frå ##### (opphavet hennar?) og vart døypt i Solund 7.8.1808, men flytte til Bergen i 1838. Halvor Torbjørnsen var matros, og han og Inger vart buande i Bergen der Halvor d. ##### (dato og stad for dødsfallet hans? – før 1865! – ikkje finne!?) Inger Torbjørnsen budde sidan som enkje i Kong Oscars gate i Bergen, men d. på «fattighuset» i Bergen 10.1.1892. Me kjenner ikkje til born etter dette parfolket. ##### (NB: Kan dette vera ei dotter av Inga (mor hennar heitte Malena!): * Karen Malene, f. «uekte» KK, Bergen 18.10.1840 – far: tømmermann Jacob Mikkelson Njøs!? https://media.digitalarkivet.no/view/8646/78 ~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips når det gjeld denne huslyden. Kanskje nokon med lokal ekspertise på Solund kan fylla ut det som manglar om opphavet til Halvor og foreldri hans?
 12. Dette emnet er soga om ei jente frå Luster, Kari Larsdotter, som flytte til Bergen og gifte seg der med ein bakarsvein frå Fana som var 23 år yngre enn ho. Dei fekk nok ikkje born i lag, men Kari hadde ein son frå før som hamna på garden Blåbærvik i Hemnes, Nordland, som eg har vanskar med å få eit komplett oversyn over. Kanskje nokon dreg kjensel på denne huslyden og kan hjelpa meg litt vidare? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange spennande innlegg er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #11 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 13. So er eg komen fram til ein ny huslyd som eg arbeidde ein del med tidleg på 1980-talet, men der eg òg grunna mangelfulle kjelder måtte melda pass! Det gjeld husmannsdotteri Malena Olsdotter frå Fuhr i Luster som gifte seg med bakarsvein Olai Svendsen frå Bergen. Dei budde lenge i Florø der dei fleste borni var fødde, men flytte so attende til Bergen. Det kan sjå ut som dei fleste borni i denne huslyden levde ugifte, men det er helst lite me veit om dei, og no vonar eg at nokon kan hjelpa meg samla ein del av dei manglande detaljane? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange spennande og nyttige innlegg er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #12 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 14. Dette er ein huslyd som har lege «på blokken» min i mange år. Eg har i det siste freista å komplettera denne biografien, men no står eg fast og kjem ikkje lenger. Kanskje det er nokon som kjenner til desse folki og kan hjelpa meg vidare? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange interessante og nyttige innlegg vert dette manuskriptet erstatta av eit nytt i innlegg #15 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 15. Hvor kom Carl Bras fra og hvem var hans foreldre? Han var ikke registrert som borger (hanseater). http://hanseater.no/tng/getperson.php?personID=I18683&tree=hansa
 16. Dette er ei kjempeutfordring som har gnagd hjernevinningane mine i snart 40 år og som alt i 2002 vart teke opp til drøfting i det gamle brukarforum som tema 10125: https://forum.arkivverket.no/topic/96036-10125-jacob-janson-frå-røysi-hengesteg-i-luster-f-1830-til-bergen-1847-lagnad/?tab=comments#comment-789025 men utan at det gav noko resultat! Jacob Janson, eldste sonen av Jan Jacobson (1803-1843) og Kirsti Larsdotter (1807-1881), husmannsfolk i Røysi under garden Hengesteg i Luster, var fødd i Luster 25.7.1830: https://media.digitalarkivet.no/view/11591/62 Han vart konfirmert i Luster i 1844: https://media.digitalarkivet.no/view/8400/95 og i 1847 fekk han flytteattest til Bergen by (#59): https://media.digitalarkivet.no/view/8400/167 Dette er det siste me ser til denne karen! Han hadde to yngre brør: * Lars Janson (1842-1891) som i 1875 gifte seg i Christiania og i 1881 utvandra til Amerika (sjå tema: https://forum.arkivverket.no/topic/201614-øyanes-påskenøtt-1-lars-janson-fødd-i-luster-1833-via-christiania-til-amerika-i-1881-lagnaden-til-denne-huslyden/?tab=comments#comment-1892272 * Nils Janson (1842-1918) som i 1862 utvandra til Amerika, var soldat i borgarkrigen og sidan farmar i Iowa og North Dakota. So er det store spørsmålet: Kvar i all verdi er det vorte av Jacob Janson etter 1847?? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 17. Petriche Jordan døpt 1789 http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=dp12011668&gardpostnr=28566#nedre Foreldrene var Jan Jacob Jordan og Marie Brus/Bras. Hvem var foreldrene til Jan Jacob og Marie? Og deres besteforeldre? Var de hanseatere? Fra Tyskland eller Østerrike?
 18. Denne huslyden frå Sva i Luster arbeidde eg første gongen med tidleg på 1980-talet, men eg står like fast i dag som den gongen når det gjeld lagnadane til dei to søskeni Kjøstel og Anna. Eg mistenker dei båe for å vera flytte til Bergen der eldste søster deira budde, men kan ikkje finna prov på dette! Kanskje nokon har betre «teft» enn meg? Her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter ei kjempeoppdaging av Ivar er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #4 under! Eldste søsteri gifte seg i Luster, men flytte med mann sin til Bergen. Einaste kjende ervingen hennar var sonen Knut Christensen som var hattemakarsvein i Bergen, men er det noko meirn å finna ut om han? Var han gift? Her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~ Christen Torgerson Søvde, frå Fortun, var f. kring 1723 og fekk 30.3.1763 bygsel på dette bruket på Søvde. Han gifte seg første gongen 2.6.1763 med Sophia Hermundsdotter,­ enkja etter føregåande brukar. Ho fall ifrå alt året etter utan at dei hadde fått born i lag, og kort etter flytte Christen heimatt til Fortun. Han gifte seg 4.11.1773 att med Martha Knutsdotter, opphavleg frå Alme, men sjå Årstu under Dale. Ho vart døypt 3.8.1743. Christen og Martha vart buande nokre år som innerstfolk på Fortun. Men kring 1778 flytte Christen og Martha Torgersen til Bergen. Christen var matros, og huslyden budde i Theatergaten i Bergen. Derifrå vart Christen gravlagd 10.10.1782. Martha gifte seg sidan att med gardbrukarsonen Peder Arneson frå Lunde i Hafslo (1747-1819) og budde i Bergen levetidi ut. Ho d. i Bergen 14,3,1812. Christen fekk to søner, som båe var frå andre ekteskapet, men Martha hadde òg ein son frå før: a. Christen Johannesson (1769-1771), f. og d. i Luster, var son av Martha og husmann Johannes Christenson på Skjolden under Bolstad (1742-1810). b. Torger Christensen, døypt i Luster 7.8.1774, flytte med foreldri til Bergen kring 1778, men vart gravlagd i Bergen 1.10.1783. c. Knut Christensen, døypt i Luster 14.1.1776, flytte òg med foreldri til Bergen kring 1778 og d. i Bergen 1.6.1816. Knut var hattemakarsvein og budde i Nøstegaten i Bergen. ##### (var Knut gift? - opplysningar om ei eventuell kone?) ~~~~~~~~~~~~~~ Det ville vore kjempebra om me kunne finna fleire opplysningar om desse personane, og eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 19. Dette er ei utfordring som eg har hatt liggjande i minst 35 år og som eg aldri har greidd å finna løysing på, heller ikkje med dei noverande moderne søkemetodane. Kan ein eller annan hjelpa meg med tips? Mons Olson, truleg ein innflyttar til Luster, fødd kring 1700, gifte seg her kring 1725 med Anna Jacobsdotter frå Loven i Luster, fødd kring 1703, og fekk same året bygsel på heimebruket til mkona si på Loven i Luster. Der vart dei buande fram til kring 1740 då dei flytte til ein plass under nabogarden Lingjerde kalla Kvitten, truleg same plassen som sidan fekk namnet Runningen. Anna døydde på Kvitten og vart gravlagd der 12.5.1743. Skiftet hennar vart halde 7.5.1743: https://media.digitalarkivet.no/view/24137/106 I skiftet les me at ho vart etterlevd av mannen Mons og fem born, sønene Ole og Nils og døtrene Johanna, Anna og Britha. Ei eldre dotter Siri er ikkje nemnd. Buet var fallitt! Mons gifte seg att, men døydde før 1762 då andre kona Bertha Tollefsdotter var legdelem på Flattun i Luster. Av borni etter Mons og Anna vart døtrene Siri, Johanna og Britha buande i Luster og døydde her. MEN dei tre hine forsvinn frå bygdi: ** Ole Monsson, døypt i Hafslo 30.5.1728 ** Nils Monsson, døypt i Luster 11.5.1735 ** Anna Monsdotter, døypt i Luster 19.1.1738 Kvar i all verdi kan dei ha vorte av? Særleg namnekombinasjonen Nils Monsson er ganske so uvanleg. Me finn eit par av dei på Leikanger i Sogn, men eller er det fleire i og kring BERGEN. Det same gjeld for Anna Monsdotter, men denne kombinasjonen finn me mellom anna òg i Gulen, medan Ole Monsson finst «overalt»...! Eg står heilt utan konkrete spor, men vonar på hjelp og takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 20. Dette er endå ein huslyd som eg stod «bom fast» på då eg første gongen arbeidde med dei tidleg på 1980-talet, og til tross for mange nye hjelpemiddel, er eg framleis ikkje i stand til å finna fleire opplysningar om dei i dag. No vonar eg på ekspertise i Brukarforum, og kanskje er det òg nokon som sit med lokalkunnskap i Davik og i Slidre som kan fortelja meir om opphavi til dei to ektemakane hennar Christi? Her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange nye flotte innlegg er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #10 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 21. Desse fire brørne som òg er omskrivne i dette emnet frå 2018: https://forum.arkivverket.no/topic/224822-ole-andersson-«frans-olen»-1808-1859-husmann-i-fransa-uri-under-feigum-i-luster-fleire-born-som-berre-«forsvinn»-kvar-vart-det-av-dei/?tab=comments#comment-1905788 * Anders Olson Feigum, fødd i Luster 12.5.1839 * Ole Olson Feigum, fødd i Luster 26.5.1842 * Christen Olson Feigum, fødd i Luster 14.6.1845 * Lars Olson Feigum, fødd i Luster 26.7.1854 har truleg alle vore sjømenn frå Bergen. Anders og Lars er me sikre på var til sjøs, men eg har ein sterk mistanke om at ogso Ole og Christen har vore sjømenn. Sjømannslistene er vel ikkje enno komne inn i Digitalarkivet sin avanserte søkebase, men kanskje er det nokon som har god kjennskap til desse listene og som kunne sjå etter om det står noko om dei der? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 22. Ivar Moe er i eit anna tema komen inn på ei grein av denne svært «utfordrande» ætti frå Feigum i Luster, som eg «sleit» mykje med tidleg på 1980-talet, men som eg laut gje meg på den gongen grunna manglande eller utilgjengelege kjelder... Kanskje der er lettare i dag? Det var eldste sonen Anders Olson, som i 1873 vert referert til Anders Olson Bustein, truleg etter fødestaden til mori Cecilia og bustaden til bestemori Kari Jetmundsdotter under garden Høyeim i Luster, som visstnok døydde der so seint som i 1875. Han fekk 19.11.1863 ein son Mons med nabojenta Ingeborg Monsdotter i Luster (1840-1875) og som døydde på sjukehuset i Bergen 24.5.1873. Fire søner i denne huslyden flytte frå Luster, men berre ein har eg finne att i Bergen. To søstrer flytte òg frå Luster, men berre ei av dei Kirsti har eg finne att i Bergen, men hi søsteri Anna skal òg ha vore gift og busett i Bergern! Her følgjer so eit oppdatert manuskript for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~ Ole Andersson Feigum, frå Galden under Eide, vart døypt 16.10.1808 og d. som legdelem på Feigum 22.1.1859. Han gifte seg 24.6.1842 med Cecilia Olsdotter frå Bustein under Høyeim. Ho vart døypt i Jostedalen 3.11.1816 og d. som legdelem og enkje på Feigum 28.5.1871. Ole og Cecilia fekk visstnok alt kring 1842 rydda seg ein ny plass ved uri her heilt ytst på Feigum, og etterdi Ole Andersson hadde utnamnet «Frans-Olen», vart plassen kalla Fransauri. Ole har nok drive eitt eller anna handverk; dei hadde nemleg lite eller inga jord til plassen, men vart likevel buande her levetidi ut. Då Cecilia var avlidi i 1871, vart plassen nedlagd, og den vesle jordi som var, gjekk attende til garden. Ole og Cecilia fekk åtte born i lag: 1. Kirsti Olsdotter (1837-1837). 2. Anders Olson, f. 12.5.1839, Anders Olson reiste i ung alder ut som sjømann ##### (nemnd sjømann i 1865 – seinare lagnad? – ikkje nemnd 1886/1894) 3. Ole Olson, d.e., f. 26.5.1842, Ole Feigum, d.e. flytte i ung alder til Bergen der han var steinarbeidar. Han budde visstnok på Torvalmendingen i Bergen der han d. 11.10.1883, ugift. 4. Christen Olson, f. 14.6.1845, Christen Olson flytte i ung alder til ##### (lagnaden hans? – ikkje nemnd 1886/1894) 5. Kirsti Olsdotter, f. 8.10.1847, Kristine Feigum flytte til Bergen der ho 20.12.1891 gifte seg med Peder Johan Andersen frå Bergen. Han var son av dagarbeidar Anders Pederson Noreim i Bergen, opphavleg frå Noreim i Etne, ##### (sjekka dette opphavet? – vigsli Bergen: https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000001293233 og kona Maren Johanne Larsdotter frå Arendal ##### (sjekka dette opphavet?) og f. i Bergen 28.7.1850. Peder Johan Andersen var verkstadarbeidar, og han og Kristine vart buande i Bergen der Peder d. 3.3.1900. Kristine livnærte seg sidan i mange år som reingjeringsassistent og d. som enkje i Bergen 17.9.1923. Dei fekk ein son i lag: a. Sigfred Johan Pederson Andersen, f. i Bergen 19.8.1893, d. i Bergen 29.6.1967. Han gifte seg i Bergen 2.2.1924 med Sigrid Magnesdotter Monsen, f. i Bergen 22.8.1894. Ho d. i Bergen 6.12.1984. Sigfred Andersen var sildefabrikkarbeidar, og han og Sigrid budde i Bergen levetidi ut. Dei fekk ein son i lag. 6. Anna Olsdotter, f. 8.3.1850, Anna Feigum flytte òg til Bergen i ung alder ##### (levde i 1894 og var då gift – lagnaden hennar? – truleg barnlause, for då det i 1948 vart halde skifte etter yngste broren Ole d,y,, var ovannemnde Sigfred Andersen einaste kjende erving på mannen si side!) 7. Lars Olson, f. 26.7.1854, Lars Olson reiste til sjøs kring 1876, ##### (skal ha «hoppa av» i Amerika og busett seg i New York City, N.Y. – i 1886 var det ingen som hadde høyrt noko frå han på fleire år – ikkje nemnd 1894) 8. Ole Olson, d.y. (1858-1925), hamna som husmann på Grøneng under Fuhr (s.d.). ~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 23. Dette er ein huslyd som eg arbeidde med på 1980-talet, men som eg ikkje kom noko lenger med den gongen. Og framleis står eg utan sikre spor når det gjeld dødsfalli til foreldri samt lagnaden til einaste dotteri som dei fekk i lag. Kanskje er det nokon som ser noko som eg ikkje har oppdaga? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye spennande innlegg er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #7 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 24. Sissel Johansen Doh

  Var min 3 x tippoldefar slave?

  Hei. Min tipp tipp oldemor Johanna Fredrikke Bruun (også skrevet Frderikke, Frederikke) (Brun) (Johanna Frederiche Bachus), bosted Schaug. Værøy i Lofoten. Hun ble født i 1816, muligens 01.11. Jeg står fast på hennes pappa Fredrich Adrian Borkhuus, Frederich Adrian Bruun Barchus, Frederich Adrian Bachus. Styrmann fra Bergen. Johanna Fredrikke var hans uekte datter. Jeg vet ikke hans fødselsdato eller noe annen info om ham dessverre. Jeg finner lite info om Fredrich Adrian, men kom over denne mannen: https://www.digitalarkivet.no/view/84/pc00000000371524 . Kan det være min 3 x oldefar? Er det noen som vet mer? Jeg lurer også på om det finnes scannede registre over sjømenn? Jeg finner ingen her, men jeg er nybegynner i å lete....
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.