Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'bergen'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • The National Archives of Norway
  • Spør Arkivverket
 • The Digital Archives
  • Brukernes eget forum
  • Tyding av skannede kilder
  • Kilderegistrering
  • Spør Digitalarkivet
  • Arkiv
 • Miscellaneous
  • Tekniske tilbakemeldinger

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 178 results

 1. Huslyden til denne premierlieutenanten Ove Treubler, som i mange år var busett på Feigum i Luster, låg alt på 1980-talet på teiknebrettet hjå meg, og ein del greidde eg den gongen å finna ut av, men fleire detaljar vart ståande att, særleg om dei to sønesønene som hamna i Danmark. No vonar eg på hjelp til å finna svar på nokre av dei detaljane som framleis står òpne, og eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips! Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~ Ove Johanson Treubler, opphavleg frå Bergen, var son av stadsfysikus Johan Fredrik Treubler i Bergen, opphavleg frå Schweinfurt i Bayern, Tyskland, og kona Gjertrud Ovesdotter frå ##### (opphavet hennar?) og f. i Bergen kring 1663. Han gifte seg kring 1691 ##### (meir nøyaktig?) med enkja Kari Hansdotter, ##### (opphavet hennar? – f. kring 1654) Kari Hansdotter gifte seg første gongen kring 1680 ##### (meir nøyaktig?) med Johannes Olson Sveen frå Sveio i Sunnhordland. Han var son av gardbrukar Ole Nilsson Sveen på Drange i Sveio og kona NN Johannesdotter frå Stokka i Vats, Ryfylke og f. i Sveio kring 1658. Johannes og Kari var gardbrukarar på Drange i Sveio etter foreldri hans, og der d. Johannes kring 1690. Han lét då etter seg fire born. Ove Treubler var sersjant og budde på Drange i Sveio dei første åri etter at han og Kari vart gifte, men 10.4.1700 vart han utnemnd til sekondløytnant ved Nordhordlandske og Hardangerske reservekompani av Bergenhusiske nasjonalinfanteriregiment. Han miste tittelen i 1701, men kom attende til same kompaniet i 1702 som sersjant. 24.2.1703 vart han så fenrik og i 1704 sekond­løytnant ved Hardangerske kompani av same regimentet. Til Sogn kom huslyden då Ove 5.11.1709 vart tilsett som premierløytnant ved ytre og indre Sognske reservekompani. Endeleg vart Ove Treubler ved den nye hærordningi frå 15.8.1718 utnemnd til premierløytnant ved Lysterske kompani av andre Bergenhusiske nasjonalinfanteriregiment. Han og Kari flytte hit på same tidi, men nett kvar i bygdi dei budde den første tidi, veit me ikkje noko sikkert om. So ser me at Ove 30.6.1727 fekk avskil frå hæren grunna høg alder, og 6.1.1732 fekk han skøyte på stova og sjøbui her ved Feigesagi og den eine helfti av sjølve sagi. Han og Kari flytte nok hit på same tidi, og herifrå vart Kari Hansdotter gravlagd 29.12.1735. Ove budde framleis på sagi i 1737. Han selde helfti si i sagi til sokneprest Christopher Ludvigson Munthe i Hafslo som 18.1.1743 òg fekk skøyte på hi helfti hjå Karen Frimann, enkja etter tollforvaltar Johan Garmann. Sagi gjekk sidan til sonen Jens Munthe, som den gongen budde på Kvale. So kom det ei tid der eigarane av sagi skifte ofte; Jens Munthe selde 4.5.1757 til Petter Rumohr på Talle, som dagen etter selde att til Erik Rasmusson Bisgaard, handelsmannen i Amla i Sogndal. Erik Bisgaard selde 30.4.1763 vidare til Sjur Wilkenson på Fuhr. Ingen av desse ser ut til å ha butt på sagi, men då Sjur Wilkenson selde att i 1767, var det til ein mann som sette bu her (sjå nedanfor). Ove Treubler flytte frå bygdi kring 1740 eller kanskje noko før, truleg til Bergen, ##### (den seinare lagnaden til Ove Treubler? – dødsfallet hans?) Ove Treubler og Karen fekk to born i lag: 1. Johan Fredrik Oveson Treubler, f. i Sveio kring 1692,­ Johan Fredrik Treubler flytte i ung alder til Bergen der han kring 1713 ##### (meir nøyaktig?) gifte seg med enkja Arnille Margrethe Jacobsdotter, f. Reimers. Ho var dotter av ##### (yrkestitel?) Jacob Clausson Reimers i Bergen og kona Trina Nilsdotter ##### (opphavi deira?) og f. i Bergen kring 1680. Ho gifte seg første gongen kring 1704 ##### (meir nøyaktig?) med Ole Gunderson Ravn ##### (opplysningar om han? - miste livet som soldat i «store nordiske» i 1711!). ##### (lagnaden til Arnille?) medan Johan Fredrik Treubler d. i Bergen ?.1.1751. Arnille fekk i alt åtte born; desse fem var frå andre ekteskapet med Johan Treubler: a. Karen Johansdotter Treubler, døypt i Bergen 7.1.1714, d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?) Ho gifte seg i Bergen 2.8.1744 med Jan Paulson Drage ##### (oppl. om han? – tømmermann!) ##### (lagnaden deira? – budde visstnok i Bergen?) ##### (talet på søner og døtrer? – minst fire!) b. Ove Johanson Treubler, døypt i Bergen 1.3.1716, ##### (1752: gift og busett i Nybøbing på Falster i Danmark – lagnaden hans?) c. Lorents Jacob Johanson Treubler, døypt i Bergen 12.11.1717, ##### (1752: offiser ved Schleswigske gevorbne regiment i Flensburg – gift! – lagnaden hans?) d. Anne Margrethe Johansdotter Treubler, døypt i Bergen 17.12.1718, d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?) Ho gifte seg i Bergen 14.7.1751 med Jens Pederson Duberg, ##### (oppl. om han? – f. i Bergen kring 1726?) Jens Duberg var kjøpmann i Bergen ##### (lagnaden deira?) ##### (talet på søner og døtrer?) e. Johan Fredrik Johanson Treubler, døypt i Bergen 13.2.1720, d. i Bergen våren 1772. ##### (meir nøyaktig?) Han gifte seg i Bergen 23.4.1749 med Karen Jensdotter Splidsen. Ho vart døypt i Bergen 26.9.1721 og d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1772!) Johan Treubler, Jr. tok 27.2.1749 borgarskap i Bergen som koparsmed, og han og Karen vart buande der levetidi ut. Dei fekk ein son i lag. 2. Gjertrud Ovesdotter Treubler, f. i Sveio kring 1694,­ Gjertrud Treubler flytte i ung alder til Strandebarm der ho 9.4.1739 gifte seg første gongen med Ove Erik Danielson Orning frå Håbrekke i Strandebarm. Han var son av ##### (foreldri? – yrke og opphav?) og f. ##### (dato og stad for fødsli hans? – kring 1691?) Ove var ##### (yrke?) og han og Gjertrud budde på Litlafosse i Strandebarm, men Ove d. der alt sommaren 1748, og 31.5.1749 gifte Gjertrud seg att i Strande­barm med enkjemannen Ole Engel Samuelson Brygman frå ##### (opphavet hyans i Danmark? – foreldri?) Han var f. ##### (dato og stad for fødsli hans? - Danmark kring 1721) Ove vart 16.7.1748 utnemnd til klokkar i Strandebarm. Han og Gjertrud vart buande på Litlafosse til dei i 1762 fekk setja seg opp eit hus på prestegarden i Strandebarm. Gjertrud vart gravlagd i Strandebarm 9.2.1772, medan Ole Brygman, som sidan gifte seg nok ein gong, d. same staden 2.11.1802. Gjertrud fekk ikkje born i nokon av ekteskapi sine. ~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 2. Huslyden til Knut Guttormson Dalsøren frå Luster har lege «uferdig» på teiknebrettet mitt sidan 1980-talet, for med dei mangelfulle kjeldene som den gongen fanst, kom eg ikkje noko lenger. No har eg oppdatert manuskriptet, men framleis står eg fast på fleire område! Kanskje ein eller annan med ekspertise på Strinda kan hjelpa med opphavet hennar Anna Johanne Rønning? Kanskje dødsannonser eller andre kjelder kan hjelpa med lagnadane til dei to borni? Slik ser manuskriptet mitt pr. i dag: ~~~~~~~~~~~~~~~~ Knut Guttormson Dalsøren, var f. i Luster 20.7.1877. Knut Dalsøren flytte i 1899 til Bergen der han 7.9.1899 gifte seg med Anna Johanne Johansdotter Rønning frå Strinda i Sør-Trøndelag. Ho var dotter av innerst Johan Berent Gulbrandson Rønning på Buåsmarki i Strinda, ##### (sjekka yrke og bustad til Johan Rønning?) opphavleg frå ##### (opphavet hans?) og kona Agnes Johnsdotter frå ##### (opphavet hennar?) og f. i Strinda 12.1.1863, men flytte til Bergen i 1895. Knut var matros og sidan hamnearbeidar, og han og Anna budde på Nordnes og sidan i Sandviken i Bergen der Knut d. 23.2.1925. Anna Dalsøren livnærte seg sidan som strykarske og d. same staden 29.4.1938. Dei fekk to born i lag: a. Borghild Konstance Knutsdotter Dalsøren, f. i Bergen 28.1.1900, d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?) Ho gifte seg i Nykyrkja i Bergen 24.9.1921 med Harry Thorleif Haraldson Evensen, f. i Christiania 16.6.1893. Han d. ##### (dato og stad for dødsfallet hans?) ##### (yrke og bustad? – 1921: styrmann Asker – ho kontordame – sidan?) ##### (talet på søner og døtrer?) b. Karl Aksel Knutson Dalsøren, f. i Bergen 28.6.1906, d. ##### (dato og stad for dødsfallet hans?) Karl gifte seg i St. Olavskyrkja i Bergen 7.2.1931 med Agda Paulina Eriksdotter Nordquist, f. i Jokkmokk i Norrbotten, Sverige 13.7.1904. Ho d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?) ##### (yrke og bustad? – 1931: fyrbøtar Bergen – ho syerske – sidan?) ##### (talet på søner og døtrer?) ~~~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 3. Dette er soga om husmannssonen Knut Olson frå Olaplassen under garden Kjøtnes i Luster som i ung alder flytte til Bergen og budde der levetidi ut. Eg har greidd å finna dei fleste detaljane som manglar her, men eg ergrar meg over fleire fakta som eg so gjerne skulle hatt tak i. Kanskje kan nokon hjelpa meg vidare? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye spennande opplysningar er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #5 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 4. Lagnaden til Bertha Johannesdotter frå Bergheim i Luster - fødd på julaften 1820, har vore eit kjempemysterium for meg sidan 1980-talet. Eg har ikkje greidd å finna att korkje ho, mann hennar eller dotter deira i Bergen etter 1875, men ho hadde mange slektningar som utvandra til Amerika, so kanskje det var dit desse ogso tok vegen? Samstundes manglar eg òg nokre detaljar frå Manger, som kanskje nokon kan hjelpa meg finna ut av? Eg har ikkje bygdeboki derifrå... Her følgjer eit oppdatert utdrag av manuskriptet mitt: ~~~~~~~~~~~~~ NB: Takka vera nye opplysningar frå Randi Elisabeth er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #5 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 5. Denne «vesle» huslyden frå Luster budde i Bergen, og medan dotteri før er gjort greie for som fosterdotter hjå ei anna utflyttar frå Luster og sidan hotelleigar på Nesttun i Fana, er det for meg eit stort «mysterium» kvar det vart av bror hennar, Carl Theodor. Her følgjer eit manuskript for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~ Torger Torgerson {Sandvig}, f. {i Luster} 5.4.1821, Torger Torgersen flytte i 1844 til Lavik der han tente til han i 1847 fór vidare til Bergen. Han gifte seg i Bergen 11.7.1852 med Anna Marie Torgersdotter frå Nes. Ho var f. i Luster 2.11.1828 og flytte òg til Bergen i ung alder. Torger Torgersen var ølbryggjar og vart sidan ølhandlar i Bergen. Han og Anna busette seg på Nykirkealmendingen i Bergen der Anna d. alt 31.12.1858. Torger flytte kort etter til Pundersmuget, men det gjekk sidan ut med han, og han d. som almisselem (legdelem) i Strandgaten i Bergen 18.2.1880. Torger og Anna fekk to born i lag: a. Carl Theodor Torgerson Torgersen, f. i Bergen 10.10.1852, voks opp hjå far sin, ##### (n. 1865 hjå faren i Pundersmuget – 1875: lettmatros på «Alfen» - seinare lagnad? – truleg avliden før 1888!?) b. Rakel Marie Torgersdotter Torgersen (Hjemdal), f. i Bergen 26.12.1855, miste mor si då ho var tre år gamal og voks opp som fosterdotter hjå husmannsdotteri Gurina Larsdotter frå Langeteigen under Heltne i Dale (1822-1904), gift med hotelleigar Lars Hjemdal (1831-1899). Rakel, som alltid skreiv seg for Hjemdal, tok over Solhaug Hotell på Storemidtun i Fana etter fosterforeldri sine, og der d. ho ugift 25.4.1923. Ho lét etter seg ei dotter. ~~~~~~~~~~~~ Her er siste kjende innførsel for Carl Theodor i 1875 som lettmatros på «Alfen»: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052295042852 Carl Theodor er IKKJE nemnd i skiftet etter farbroren Christen Torgerson Sandvik som døydde ugift i Luster i 1888, so truleg var han då avliden utan å etterlata seg born(?)... Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om lagnaden hans!
 6. Huslyden til Martin Henning frå Gävle i Sverge som i Bergen gifte seg med ei jente frå Luster, samla eg bra med opplysningar om alt på 1980-talet, men med dei den gongen tilgjengelege kjeldene vart eg ståande fast på fleire punkt. Det gjeld i første rekke: * Det svenske opphavet og foreldri til Martin Henning? * Kven var Christian Bjerk i Bergen? * Kor mange born som var fødde i huslyden til Karoline og Edvard Steiner? * Lagnaden til sonen Joachim Martin Henning, som skal ha stukke av til Amerika? * Lagnaden til sonen Hilmar Lorents Henning? Slik ser førebels manuskriptet mitt ut for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange nye detaljopplysningar er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #12 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 7. Jeg leter etter informasjon om Gustav Oscar Jansson som kjøpte Kafeen og Spiseforretningen i Hollendergaten 7 i Bergen en gang før 1925. Han var født i Sverige i 1889. Det ser ut som om det kan være det som nå er Dyvekes Vinkjeller. Er det noen som vet noe om denne Spiseforretningen ? Eller Oscar Jansson" ?
 8. Huslyden til Ole og Sophia Kroken i Bergen har eg jobba med i mange år, og dei fleste opplysningane er komne «på plass», men so var det desse siste detaljane då, som eg no vonar få lite vetta hjelp til å løysa: * Lagnaden til sonen Andreas Olai Olsen? * Lagnaden til svigerdotteri (kona til Ludvig Johan Olsen i Ålesund) Inga Sofie Olsen? * Opplysningar om Peter Hanson i Amerika? Her følgjer eit utdrag av manuskriptet mitt for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~ Ole Eliasson {Kroken}, f. {i Hafslo} 11.8.1827, Ole Eliassen Kroken flytte i ung alder til Bergen der han 29.4.1855 gifte seg med Sophia Olsdotter frå Sagi under Kroken. Ho var f. i Hafslo 4.4.1826. Ole Kroken var soldat i mange år, men livnærte seg sidan som lausarbeidar og sagarbeidar. Han og Sophia vart buande i Bergen der Ole d. 31.7.1894. Sophia Kroken d. same staden 4.1.1904. Dei fekk åtte born i lag, men Sophia hadde òg ein son frå før: a. Kristoffer Davidsen, son av Sophia og gardbrukar David Sørenson i Dulsviki, Lingjerde i Luster (bnr. 3) (1828-1906), var f. i Hafslo 7.5.1850 og d. i Bergen 17.6.1938. Kristoffer gifte seg i Bergen 5.8.1877 med Olufine Randine Iversdotter Olsen frå Bergen, f. i Bergen 26.7.1858. Ho d. i Bergen 7.12.1895. Kristoffer Davidsen var bøkkarsvein, men vart sidan dagarbeidar. Han og Olufine vart buande i Bergen levetidi ut og fekk seks born i lag. b. Elias Olai Olsen, f. i Bergen 11.3.1855, d. i Bergen 22.3.1855. c. Andreas Olai Olsen, f. i Bergen 29.3.1856, ¤¤¤¤¤ (n. 1870 glasmeisterlærling – n. 1875 reipslagarsvein – d. barnlaus før 1894? – i militærliste: https://www.digitalarkivet.no/view/44/pp00000000095561 d. Ludvig Johan Olsen, f. i Bergen 7.11.1857, d. i Ålesund 30.3.1956. Ludvig gifte seg i Bergen 7.11.1886 med Inga Sofie Iversdotter Olsen frå Bergen, f. i Bergen 11.12.1865. Ho d. ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar?) Ludvig var i mange år bøkkersvein og sidan sildevrakar i Bergen, men ¤¤¤¤¤ (budde i Göteborg, Sverige 1892-1898 – frå Bergen til Ålesund mellom 1903 og 1909! – dotter Laura Johanne Olsen, f. 28.2.1909, d. 13.3.1991 – gravlagd med far sin! – yrket til Ludvig i Ålesund?) Dei fekk minst ni born i lag. ¤¤¤¤¤ (sjekka talet på born?) e. Berthe Sophie Olsen, f. i Bergen 15.3.1860, d. i Bergen 23.2.1943. Berthe gifte seg i Bergen 2.11.1884 med Odd Elias Knudsen, f. i Årstad, Bergen 16.3.1861. Han d. i Bergen 8.2.1918. Odd var snikkarsvein, og han og Berthe vart buande i Bergen levetidi ut. Dei fekk åtte born i lag. f. Johan Bernhard Olsen, f. i Bergen 8.8.1862, d. i Bergen 17.4.1865. g. Olai Severin Olsen, f. i Bergen 8.3.1865, d. i Bergen 9.6.1955. Olai gifte seg første gongen i Bergen 19.9.1886 med Johanne Cathrine Iversdotter Arnesen frå Bergen, f. i Bergen 18.11.1867. Ho d. i Bergen 28.7.1908, og Olai gifte seg att i Bergen 18.9.1910 med Julianna Jørgine Knutsdotter Espeland frå Espeland i Alversund, f. på Seim i Alversund 15.7.1886. Men ho d. i Bergen alt 14.11.1910, og Olai gifte seg so tredje gongen i Bergen 22.10.1911 med Oline, kjend som Lina Jensdotter Skaar frå Skår i Stryn, f. i Stryn 17.6.1868. Ho d. i Bergen 8.1.1928. Olai Olsen vart målarmeister og budde i Bergen levetidi ut. Han fekk seks born, som alle var frå første ekteskapet. h. Johanne Berentine Olsen, f. i Bergen 16.9.1867, d. i Bergen 19.9.1953. Johanne Olsen var syerske og sidan husstyrar. Ho budde òg i Bergen, ugift. i. Christine Caroline Olsen, f. i Bergen 7.3.1870, gifte seg første gongen i Bergen 4.7.1888 med Edvard Olai Helgeson Hansen, f. i Bergen 26.8.1864. Edvard var smeddreng og fabrikkarbeidar i Bergen til han og Christine i 1888 utvandra til Amerika. Dei busette seg i Eureka, Humboldt Co., Cal. der Edward livnærte seg som sagbruksarbeidar («lumber mill worker»). Men Edward d. i Los Angeles, Cal. 9.3.1897, og Christine gifte 1.3.1902 att i Eureka, Cal. med ein Peter Hansen, f. i Noreg kring 1861, dato og stad ukjende. Han skal ha utvandra til Amerika i 1885 og var sagbruksarbeidar («sawmill worker») i Eureka, Humboldt Co., Cal. Peter forsvann kring 1916, og den seinare lagnaden hans er ukjend. Christine vart skrivi enkje i 1920 og d. i San Francisco, Cal. 7.2.1922. Ho fekk tre born, som alle var frå første ekteskapet. ¤¤¤¤¤ (opplysningar om Peter Hanson??) ~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 9. Dette er ei utfordring som eg har hatt liggjande i minst 35 år og som eg aldri har greidd å finna løysing på, heller ikkje med dei noverande moderne søkemetodane. Kan ein eller annan hjelpa meg med tips? Mons Olson, truleg ein innflyttar til Luster, fødd kring 1700, gifte seg her kring 1725 med Anna Jacobsdotter frå Loven i Luster, fødd kring 1703, og fekk same året bygsel på heimebruket til mkona si på Loven i Luster. Der vart dei buande fram til kring 1740 då dei flytte til ein plass under nabogarden Lingjerde kalla Kvitten, truleg same plassen som sidan fekk namnet Runningen. Anna døydde på Kvitten og vart gravlagd der 12.5.1743. Skiftet hennar vart halde 7.5.1743: https://media.digitalarkivet.no/view/24137/106 I skiftet les me at ho vart etterlevd av mannen Mons og fem born, sønene Ole og Nils og døtrene Johanna, Anna og Britha. Ei eldre dotter Siri er ikkje nemnd. Buet var fallitt! Mons gifte seg att, men døydde før 1762 då andre kona Bertha Tollefsdotter var legdelem på Flattun i Luster. Av borni etter Mons og Anna vart døtrene Siri, Johanna og Britha buande i Luster og døydde her. MEN dei tre hine forsvinn frå bygdi: ** Ole Monsson, døypt i Hafslo 30.5.1728 ** Nils Monsson, døypt i Luster 11.5.1735 ** Anna Monsdotter, døypt i Luster 19.1.1738 Kvar i all verdi kan dei ha vorte av? Særleg namnekombinasjonen Nils Monsson er ganske so uvanleg. Me finn eit par av dei på Leikanger i Sogn, men eller er det fleire i og kring BERGEN. Det same gjeld for Anna Monsdotter, men denne kombinasjonen finn me mellom anna òg i Gulen, medan Ole Monsson finst «overalt»...! Eg står heilt utan konkrete spor, men vonar på hjelp og takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 10. Dette er endå ein huslyd som eg stod «bom fast» på då eg første gongen arbeidde med dei tidleg på 1980-talet, og til tross for mange nye hjelpemiddel, er eg framleis ikkje i stand til å finna fleire opplysningar om dei i dag. No vonar eg på ekspertise i Brukarforum, og kanskje er det òg nokon som sit med lokalkunnskap i Davik og i Slidre som kan fortelja meir om opphavi til dei to ektemakane hennar Christi? Her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange nye flotte innlegg er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #10 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 11. Desse fire brørne som òg er omskrivne i dette emnet frå 2018: https://forum.arkivverket.no/topic/224822-ole-andersson-«frans-olen»-1808-1859-husmann-i-fransa-uri-under-feigum-i-luster-fleire-born-som-berre-«forsvinn»-kvar-vart-det-av-dei/?tab=comments#comment-1905788 * Anders Olson Feigum, fødd i Luster 12.5.1839 * Ole Olson Feigum, fødd i Luster 26.5.1842 * Christen Olson Feigum, fødd i Luster 14.6.1845 * Lars Olson Feigum, fødd i Luster 26.7.1854 har truleg alle vore sjømenn frå Bergen. Anders og Lars er me sikre på var til sjøs, men eg har ein sterk mistanke om at ogso Ole og Christen har vore sjømenn. Sjømannslistene er vel ikkje enno komne inn i Digitalarkivet sin avanserte søkebase, men kanskje er det nokon som har god kjennskap til desse listene og som kunne sjå etter om det står noko om dei der? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 12. Dette er ein huslyd som eg arbeidde med på 1980-talet, men som eg ikkje kom noko lenger med den gongen. Og framleis står eg utan sikre spor når det gjeld dødsfalli til foreldri samt lagnaden til einaste dotteri som dei fekk i lag. Kanskje er det nokon som ser noko som eg ikkje har oppdaga? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye spennande innlegg er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #7 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 13. Sissel Johansen Doh

  Var min 3 x tippoldefar slave?

  Hei. Min tipp tipp oldemor Johanna Fredrikke Bruun (også skrevet Frderikke, Frederikke) (Brun) (Johanna Frederiche Bachus), bosted Schaug. Værøy i Lofoten. Hun ble født i 1816, muligens 01.11. Jeg står fast på hennes pappa Fredrich Adrian Borkhuus, Frederich Adrian Bruun Barchus, Frederich Adrian Bachus. Styrmann fra Bergen. Johanna Fredrikke var hans uekte datter. Jeg vet ikke hans fødselsdato eller noe annen info om ham dessverre. Jeg finner lite info om Fredrich Adrian, men kom over denne mannen: https://www.digitalarkivet.no/view/84/pc00000000371524 . Kan det være min 3 x oldefar? Er det noen som vet mer? Jeg lurer også på om det finnes scannede registre over sjømenn? Jeg finner ingen her, men jeg er nybegynner i å lete....
 14. Else-A. J. Lillefuhr

  Peter Olaus Kilde, Bergen

  Han døper et barn 1818. Hva står det på nr 139? https://media.digitalarkivet.no/view/8720/42603/55 Else-A
 15. Knut Findson Forthun, son av Find Knutson og Kirsti Torbjørnsdotter, gardbrukarar på Fortun i Luster, vart døyptm i Luster 18.3.1742. Diverre manglar me konfirmantlister for Luster i åri kring 1759/1760, so han kan godt ha vorte konfirmert her, men me veit det ikkje. Derimot veit me at han levde då det i 1769 vart halde skifte etter faren Find Knutson. Han var då til stades, men i Luster ser me ikkje noko meir til denne karen etter den tid. https://media.digitalarkivet.no/view/24140/19?indexing= Kvar kan han ha vorte av? Bergen? ytre Sogn? Lom? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 16. Eg vil i dag få presentera ein «ny» huslyd, som eg jobba mykje med tidleg på 1980-talet, men som eg grunna manglande kjeldetilgong aldri vart liksom heilt nøgd med. Moderne hjelpemiddel har gjort det mogeleg å komma litt lenger, men eg står likevel fast på ein del greiner og vonar no på lite vetta hjelp i Brukarforum! «Hovudutfordringane» her er: ** Lagnadane til dei to søstrene Elisabeth Olsdotter og Mari Olsdotter - som kanskje mest sannsynleg er flytte til Bergen? ** Lagnaden til Knut Olson Eide sin son og steson i Bergen? ** Soga om kona til Nils Olson i Bergen - Massie Johannesdotter og hennar eventuelle born? ** Lagnaden til Ole Olson Eide i Bø, opphavet til kona hans og lagnaden til dotteri Berthe Elisabeth!? Her følgjer so eit fersk oppdatert manuskript for denne huslyden der eg òg har teke med bakgrunnsopplysningar frå Luster: ~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye spennande opplysningar er dette manuskriptet erstastta av eit nytt i innlegg #4 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 17. Denne huslyden som eg arbeidde første gongen med på 1980-talet, har vore og er framleis ei stor utfordring. Det gjeld både opphavet til John i Nordfjord og ikkje minst lagnadane til dei mange sønene som synest ha hamna i New York eller andre stader i Amerika? Men er det mogeleg å finna fleire detaljar om dei? Her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~ Kari Olsdotter {Eide}, f. {i Luster} 22.2.1832, Kari Olsdotter Eide flytte til Bergen der ho 7.9.1856 gifte seg med John Johnson frå Levdal i Davik, i Bergen kjend som John Johnsen. Han var son av gardbrukar John Martinusson på Hjelle i Davik, opphavleg frå ##### (opphavet hans? - sjekka med Levdal?) og kona Anna Johannesdotter frå ##### (opphavet hennar?) og f. i Davik 26.9.1831. John Johnsen var fiskar og sidan fiskestuar i Bergen, og dei budde i Nøstegaten i Bergen, men John miste livet ved eit ulukkeshende på Byfjorden 31.10.1886. Kari Johnsen d. i Bergen 9.12.1896. Dei fekk sju born i lag: ##### (sjekka at dei ikkje hadde fleire?) a. Berent Johan, kjend som Johan B. Johnsen (1856‑1939), snikkar, voks visst opp her i Hamni under Eide, men vart sidan busett på Skjolden under Bolstad (s.d.). b. Oluf Andreas Johnsen, f. i Bergen 15.5.1858, utvandra til Amerika ##### (mønstra av i New York i 1878 - budde Amerika 1896 - oppl.?) c. Karl Martin Johnsen, f. i Bergen 28.6.1861, utvandra til Amerika i 1881, ##### (sjekka utvandringi hans? - budde i Amerika i 1896 - oppl.?) d. Ole Johnsen, f. i Bergen 3.4.1864, d. i Bergen ##### (dødsdatoen hans? - kort etter fødsli!) e. Nicolai August Johnsen, f. i Bergen 15.7.1865, utvandra til Amerika i 1883, ##### (rømte frå båt i New York - budde i Amerika 1896 - oppl.?) f. Marius Johnsen, f. i Bergen 5.10.1868, ##### (til England 1894 - d. barnlaus før 1896! - oppl.?) g. Anne Martine Johnsen, f. i Bergen 11.2.1872, d. i Bergen 8.12.1953. Ho gifte seg i Bergen 23.4.1893 med Edvard Bernhard Hansen frå Bergen, f. i Bergen 8.1.1870. Han d. i Bergen 19.11.1941. Edvard var ei tid stuert, men vart sidan transportformann og meklar. Dei budde i Bergen og fekk seks born i lag. ~~~~~~~~~~~~~~ Eg vonar at nokon kan hjelpa meg litt på veg og takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 18. Hans Albert Lehmann og kona Christine Synneva f. Eriksen kom som nygifte til Luster i 1854 og tok over som landhandlarar på same tid. Men Christine døydde i Luster i 1866, og i 1868 flytte Hans attende til Bergen med dei sju borni deira. Ein son Carl har eg finne att som utvandra til Amerika, og ei yngre dotter finn eg att som kontordame i Drammen i 1910, men elles er eg temmeleg «blank» når det gjeld dei andre. No vonar eg at nokon dreg kjensel på denne huslyden og kan hjelpa meg finna fleire detailjar om dei? Eg arbeidde første gongen med denne huslyden i 1984, og her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange spennande innlegg er dette manuskriptet no oppdatert i innlegg #25 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 19. Huslyden til Lars Johnson, fødd i Årdal, men oppvaksen på Berge i Luster, har i mange år vore ei stor utfordring. Kona hans døydde tidleg, og eg kjenner berre til ein einaste son etter dette parfolket, men kvar det vart av faren og sonen samt svigerdotteri etter 1865 er eit «mysterium»! Eit anna «mysterium» er lagnaden til søsteri Britha, fødd i Årdal 1805. Ho vart konfirmert i Luster i 1820, men forsvinn deretter frå bygdi, kanskje til Bergen? Den yngste broren i denne huslyden var Erik Johnson, fødd i Årdal i 1808. Han var skomakarmeistar i Bergen, men budde òg ei tid i Koparvik på Karmøy. Huslyden hans er bra komplett, bortsett ifrå at eg manglar dei nøyaktige omstendi kring dødsfallet ved Island til einaste sonen hans... Eg manglar òg ein del detaljar om foreldri og opphavi deira og vil gjerne få attgje eit oppdatert manuskript for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange nye spennande innlegg er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #13 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips som kan bidra til ei komplettering av denne biografien!
 20. Ifølge konfirmerte i Lærdal i 1836 er Henrik Olai Olsen Lysne født i Bergen i 1920. Han er nr 1. Er det noen som kan hjelpe meg med å finne hvor han ble født i Bergen? Stemmer det at hans far kun er innført som sergeant Lysne i konfirmasjonen ? mvh Bente Borgen
 21. Dag Arne Danielsen

  Bergen byskriver

  Hvor holdt "Bergen byskriver" til i Bergen i 1892 ? I hvilket bygg ? Var det i det gamle tinghuset på Rådstuplassen 8 ? Og var det der borgerlige vielser ble foretatt i Bergen på den tiden ?
 22. Ønsker å få hjelp til å tyde kva som som er fødestaden til Nr. 91: SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. C 7, 1887-1913, s. 7 Arkivreferanse SAB/A-77101/H/Haa Permanent bilde-ID: kb20050815020011 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050815020011 Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050815020011.jpg
 23. I Blanc's bok om teatret fra 1884, nevnes denne damen noen få ganger. Navnet sokner vel til Bergen og den sagnomsuste Johan Duckwitz ? Har funnet to damer som kanskje kan være den riktige: Johanne Duckwitz Sars (1833-1922) og Johanna Duckwitz Picard (1833-1925). Den første spilte senere piano i musikkselskabet Harmonien, (Hanna Isdahl) og var datter av Lydia D. - Johan's søster. Den andre skal være Johan's datter, og etter sitt giftermål bosatt i Paris, altså søskenbarn. Noen teater eller Bergens kjennere som vet noe sikkert ? M v h Jan
 24. Det er i ettermiddag dukka opp ein ny huslyd frå Luster der eg manglar ein del opplysningar. Ein del har eg greidd å finna, men no har eg støtt på «veggen», og eg vonar at nokon kan hjelpa meg finna fleire detaljar om dei? Eg attgjev frå manuskriptet mitt: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange kjempefine innlegg er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #22 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips som kan bidra til å komplettera denne biografien!
 25. Eg har finne att eit gamalt notat som eg aldri greidde å komma vidare med då eg jobba med denne huslyden for over 35 år sidan. Christian Erikson Bolstad, son av husmann Erik Johannesson (1743-1809) og kona Martha Johannesdotter (1759-1824), busette på Naustvolden under Bolstad, vart døypt i Luster 7.1.1790 og budde heime med foreldri i 1801, men forsvinn so. Då eg tidleg på 1980-talet saumfarte kyrkjebøkene for Bergen, observerte eg namnet Christian Erikson Bolstad som busett i Bergen på 1820-talet, men noko meir fann eg aldri ut om mannen. No lurer eg på om nokon i dag kan greia å finna ut noko om lagnaden hans? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.