Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'bergen'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • The National Archives of Norway
  • Spør Arkivverket
 • The Digital Archives
  • Brukernes eget forum
  • Tyding av skannede kilder
  • Kilderegistrering
  • Spør Digitalarkivet
  • Arkiv
 • Miscellaneous
  • Tekniske tilbakemeldinger

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

 1. Etter at Ivar Moe i dag har henta fram rettsdokument on denne sogningen som i mange år sat fengsla på Akershus festning for tredje gongs tjuveri, fekk eg lyst til å leggja ut denne utfordringi i Brukarforum. Eg jobba med denne huslyden på 1980-talet, men fann lite eller inkje ut om dei tre borni som levde att då mori døydde i barselseng i 1831. Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~ Aamund Henrikson {Leirmo}, døypt i Hafslo 23.2.1800, Aamund Leermoe flytte til Bergen i samband med militærtenesta si og gifte seg i Krosskyrkja der 1.6.1828 me
 2. Jeg lurer på om tingstedet i Fana hadde flagg som ble heist opp når det var ting på stedet? Dette flagget ble brukt på Kristianborg tingsted, men jeg vet ikke om det var når det var ting der. Noen som vet noe om dette - til tross for at bildet er utrolig dårlig.... mvh Bente Borgen
 3. Eg har i so mange år slite med å finna lagnadane til fleire søsken frå Urnes i Hafslo som sist vart sette i Bergen i 1785 og 1792 og som mellom anna er drøfta i dette emnet: https://forum.arkivverket.no/topic/225948-gunvor-jørgensdotter-fødd-1768-og-lars-jørgenson-fødd-1777-halvsøsken-frå-hafslo-som-forsvinn-i-bergen-kvar-i-all-verdi-vart-det-av-dei-ei-kjempeutfordring/?tab=comments#comment-2101729 ** Gunvor Jørgensdotter (Haugen), døypt i Hafslo 14.8.1768 - konfirmert i Domkyrkja i Bergen i 1785 ** Lars Jørgenson (Haugen), døypt i Hafslo 27.7.1777 - konfirm
 4. Jeg forsøker å få tak i alle detaljer rundt gården Nygård av bruk 17 i gamle Fana. Det er gjort mange branntakster av bygningene, men jeg klarer ikke å få tak i hva det står. Derfor prøver jeg igjen; Er det noen som har tid, anledning og overskudd til til å tyde denne branntaksten for meg? Da vil jeg bli utrolig glad og litt nærmere målet. https://media.digitalarkivet.no/view/88446/96 Side 95, høyre side litt over midten? mvh Bente Borgen
 5. Jeg undres på om det er noen som har tid og overskudd til å tyde branntaksten nederst på høyre side her? Det er så få ord jeg forstår så det gir ingen sammenheng når jeg forsøker å tyde det 😞 https://media.digitalarkivet.no/view/88446/94 mvh Bente Borgen
 6. Jeg undres på hvor jeg kan finne opplysninger om innholdet i forpakterens konkurs som ble behandlet 21.11.1899 i Sorenskriverkontoret, Kalfarveien 84? mvh Bente Borgen
 7. Ved en gjennomgang av utvandrere over Bergen oppdaget jeg at "side 86" mangler for den skannede protokoll nummer 10 (1909-1910), løpenummerene hopper fra 878 til 906. (Personene med løpenummer 879 til 905 mangler) Et forberedelses tips: Side-nummereringen er ikke anført av DA, men i denne protokollen er det notert sidetall som stemmer såvidt jeg kan se. SAB, Bergen politikammer / politidistrikt, J.a/J.ab/L0010: Emigranter til Amerika, 1909-1910 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db50002955000089 mellom her skal d
 8. Er det mulig at noen kan klare å tyde denne branntakstforretningen? Jeg har prøvd, men det blir for vanskelig for meg. https://media.digitalarkivet.no/view/88447/25 mvh Bente Borgen
 9. Eg har i mange år spekulert på kvar det vart av Johannes Jensson frå Gjerstad i Haus som var gift og budde i Bergen. I 1865 er kona hans enkje, og ho er òg kalla enkje då ho døydde i 1880. Eg har ikkje greidd å finna noko dødsfall for Johannes i Bergen. Kan han vera avliden ein annan stad? Her følgjer eit utdrag av manuskriptet mitt: ~~~~~~~~~~~~~~~~ Mari Pedersdotter {Kinserdal}, døypt {i Hafslo} 20.11.1803, Marie Pedersen flytte på 1830-talet til Bergen og gifte seg i Domkyrkja 13.10.1844 med Johannes Jensson frå Gjerstad i Haus, i Berg
 10. Sophie flytter til Bergen og Fana. Hun dør hos sin datter Susanne, gift Pettersen på Kristiansborg i Fana, i 1883. https://media.digitalarkivet.no/view/6973/126 Men hvem var disse folkene? Når flyttet Sophie til Bergen og når døde mannen? Jeg finner heller ikke vielsen til datteren Susanne f. 26.01.1829 i Stavanger og hennes ektemann Christian Greger Petersen/Pettersen/Pedersen f. 03.04.1828 i Kvæfjord i Troms. Er det noen som har anledning til å hjelpe ? mvh Bente Borgen
 11. Hei Ivar! Kanskje dette er ein person som du kan hjelpa meg finna att? Elias, fødd i Bergen 26.6.1833 som son av Elling Nielsen Bringe frå Luster og ingrid Larsdotter Svarverud frå Odalen. Han var framleis «heime» i Bergen i 1851, men då det i 1859 vart skrive dødsmelding etter faren i Bergen, står det at dei ikkje hadde høyrt gjete Elias på 5 år og at han då siglde frå Holland. Eg veit ikkje sikkert kva ættenamn jhan kan ha nytta i holland, men mest truøleg var det Ellingsen. Alternativ Nielsen og Bringe! Sjå eller dette emnet: http
 12. Bente Borgen

  Gnr 17/2,8 Kristianborg

  Hei! Har dere på statsarkivet i Bergen materiale omkring gnr 17/2,8 som ikke ligger på nettet? I perioden 1865 - 1906? Evt om byggingen av det nye bolighuset i 1890, om Wästfält kjøpte rettighetene til hotelldriften eller om enken Susanne Pettersen sto som formell eier til hun død i 1906? Jeg ser at hun er registrert som eier i 1907 for begge brukene. Har dere materiell som jeg kan lese på lesesalen? Evt annet? mvh Bente Borgen
 13. Dette er ein huslyd som eg jobba ein del med på 1980-talet, men grunna utilgjengelege kjelder var eg den gongen ikkje i stand til å finna «riktig» ut om dei. Denne lustringen var ei tid lærar og klokkar i Luster og henta seg ei kone frå Odalen(!). Dei flytte til Bergen, der i alle fall ei av døtrene vart buande, men dei andre ser alle ut til å vera bortflytte! Ein son var i Christiania i 1865, men vert sidan borte ogso derifrå. Kvar vart det av dei?? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange spennande innlegg og nye oppdagingar er dette ma
 14. Berit Frank Pagh

  Til kendere af Bergens historie

  Hej, Jeg sidder med et fallitbo, som registreres september 1769. Retten er meget tålmodig og tillader udsættelse 3-4 gange for at give fallenten mulighed for selv at lave aftaler med sine kreditorer "i disse slette Penge tiider". Det lykkes ikke og da sagen endelig er ved at nå sin slutning i august 1772 efter 4 auktioner, skriver retten i protokollen: "Iblandt de mange ubehagelige Omstændigheder, som udi nogen tiid har rammet denne Bÿe. Og hvor under det almindelige saa meget maa lide, er denne: At faste Ejendeele, hvor samme i enten Concurs
 15. Dette er ein huslyd som eg jobba ein del med for om lag 30 år sidan, og eg greidde å finna svar på det meste, men nokre løyndomar sat att, og dei har eg vanskar med å avsløra ogso i dag, men kanskje er det nokon som greier dette? Eg attgjev frå manuskriptet mitt: ~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye spennande opplysningar er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #3 under! Det er særleg opphavet til Andreas Bentzen og opplysningar om denne dotteri Anna Carine eg har vanskar med å finna, og eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 16. Dette er ein huslyd som eg jobba med sist på 1980-talet, men som eg laut gje meg på den gongen, og eg vert ikkje «klokare» når eg no ser på denne huslyden på ny! * Særleg er det eit mysterium kvar det vart av sonen Lars - vaksen og ugift i Luster i 1825? * Og dotteri Siri «Serine» - gift i Kvamsøy med Edvard «Iver» Thorsen (Kollingsnes) - budde i Bergen, men eg finn ikkje dødsfalli deira!? * Serine og Iver hadde ein svigerson frå Torvastad og ei svigerdotter frå Molde, som eg òg har vanskar med å «definera»...? Er det mogeleg å få lite vetta hjel
 17. Dette er ei gamal utfordring som eg jobba med på 1980-talet, men som eg den gongen ikkje greidde å gjera noko meir med. Kanskje det er mogeleg i dag å finna svar på denne «gåta»? Sophia Pedersdotter (Høyum), fødd på husmannsplassen Krigsvold under garden Høyeim i Luster 20.2.1838 som dotter av husmann Peder Ingebrigtson (1805-1861) og kona Anna Henriksdotter (1809-1892), flytte i ung alder til Bergen der ho var tenestejente i mange år. Men i 1882 pakka ho kofferten og utvandra til Amerika: https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000666894 http://gd
 18. Drevet fra 1865 - 1875 av Kristian Greger Pettersen da han døde dette året. Drevet seinere av hans kone Susanne Pettersen til sin død i 1906. Har statsarkivet i Bergen noe om Kristianborg? Mer info enn det som finnes på digitalarkivet? Evt. bilder? Bergens Skytterlag brukte stedet til sine fester. Mvh Bente Borgen
 19. Nyhaugen ble utskilt fra Fjøsanger gård i 1809. En av gårdsdrengene på Nyhaugen, Evensen, ryddet utmark nord for gården i 1830 - 1850. I 1856 ble dette nye stykket utskilt som egen eiendom til Nils Nilsen Nødtvedt. Er det noen som har mulighet til å tyde denne skyldsetningsforretningen for meg? https://media.digitalarkivet.no/view/12196/102
 20. Dette er ein huslyd som eg hadde store vanskar med å «finna» den gongen me ikkje hadde søkbare kjelder i Bergen, på 1980-talet. Likevel lukkast eg etter måten bra. Det er likevel ein del detaljar eg gjerne skulle hatt på plass, og eg vonar no på lite vetta hjelp til å finna i alle fall nokre av desse? Særleg er eg oppteken av Martha Ottesdotter, dotteri som Ingeborg hadde før ekteskapet? Men eg lurer òg på om Christen og Ingeborg kan ha hatt fleire born etter dei flytte til Bergen, kanske lite sannsynleg når me ser på alderen til mori, men me veit jo aldri... Ogso har eg vanska
 21. Nyhaugen i gamle Fana kommune ble, i 1808 kjøpt av Gerhard Krohn, gnr 15/1. Han hadde en gårdsarbeider som ryddet området nord for Nyhaugen. Gårdsarbeideren het Evensen, og Krohn kalte plassen hans for "Evensens Minde", blir det fortalt. I 1865 har Nils Nilsen Nødtvedt kjøpt bruket. Jeg leter etter opplysninger om fornavn og familie til jordarbeider Evensen. Håper noen kan hjelpe i arkivverket. mvh Bente Borgen
 22. Søker etter informasjon om byggmester (evt snekkermester) Gustav Johan Pettersen f. 1839 eller 1840, Bergen - og om jeg er ekstra heldig, opplysninger som kan knytte ham til byggearbeidene på Ole Bulls villa på Lysøen, i årene 1882-1883.
 23. Hei! Er det mulig at statsarkivet i Bergen kan sjekke om det finnes bilde av bestyrerinne Grethe Egenæs ved Magdalenahjemmet på Laksevåg fra 1881 - 1894 når hun døde? Pga pandemien er det vanskelig å komme til arkivet selv. mvh Bente Borgen
 24. Her kjem me fram i ein huslyd, der eg manhløar ein del detaljar om opphavi til to ektemakar, men kanskje særleg ein son som forsvann i Amerika. Kjelda for denne forsvinningi i Amerika må vera dødsmeldingi etter mori frå 1916. Men om dei ikkje hadde høyrt gjete guten sidan den gongen, er ikkje det noko til hinder for at han kan dukka opp no, eller...? De hadde vore heilt kjempe å kunne fylla nokre av desse hòli, og her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~~ Anna Christensdotter {Rønnei}, f. {i Luster} 4.6.1830. Anna Christensdotter flytte i
 25. Nils Johannessen, tømmermann og matros, og Kirstine Marie Nilsdotter gifte seg i Nykyrkja i Bergen 5.6.1786 - lysingi var 30.4.1786: https://media.digitalarkivet.no/view/8724/60 Eg har finne desse borni etter dei, alle i Nykyrkja i Bergen: ** Nils, fødd 25.8., døypt 30.8.1786 (fadrar Sivert Nilsen og Johannes Nilsen): https://media.digitalarkivet.no/view/8719/58 ** Nils Johan, fødd 23.6., døypt 29.6.1788 (ein faddar Bertha Johannesdotter): https://media.digitalarkivet.no/view/8719/72 ** Severin, fødd 15.10., døypt 21.10.1792 (ein faddar Sjur Joha
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.