Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'solund'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • The National Archives of Norway
  • Spør Arkivverket
 • The Digital Archives
  • Brukernes eget forum
  • Tyding av skannede kilder
  • Kilderegistrering
  • Spør Digitalarkivet
  • Arkiv
 • Miscellaneous
  • Tekniske tilbakemeldinger

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 12 results

 1. Dette er ein huslyd som eg har slite med sidan tidleg på 1980-talet og som rett og slett berre «forsvinn» for meg. Johannes Olson Lavold var av gamal Lustra-ætt, og det var ogso første kona Clara, men andre kona Margretha har han nok henta utante, kan henda frå Åretun i Lærdal(?). Men so selde han garden sin og flytte bort. Broren John hadde mellom anna tre døtrer som alle flytte til Fresvik og sjølv hadde eldste sonen hans, som var «etablert» før faren reiste frå Luster, òg ei dotter som i ung alder flytte til Vik. No har eg oppdaga at dei to yngste sønene hans, Jens og Claus, KAN vera gifte i Gulen, men dette kan eg ikkje finna prov på. Her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~ Johannes Olson Lavold, son av føregåande brukar og herifrå garden, var f. kring 1683 og fekk alt 20.3.1705 bygsel hjå faren på størstedelen av bruket. Han gifte seg første gongen kring 1714 med Clara Nilsdotter frå Nes. Ho var f. kring 1686, men vart gravlagd frå Lavoll 26.6.1731. Johannes gifte seg so 19.11.1735 att med enkja Margretha Andersdotter, opphavleg frå ##### (opphavet hennar - gift før med kven? - oppl.? - truleg frå ei anna bygd? - NB: ei Margretha Andersdotter gifte seg i Tønjum, Lærdal 27.10.1715 med ein Johannes Anfindson! - budde kanskje på Åretun med born: * Samuel Johannesson, døypt Lærdal 15.6.1720, gravlagd Lærdal 23.6.1720 * Anders Johannesson, døypt Hafslo 16.8.1721 - d. 1791 - g. Lærdal 9.11.1740 med Elsa Nilsdotter Rikheim (Nygard, Lærdal bd. II - s. 443 - f. 1719) - budde under Rå (Lærdal bd. II - s. 358) - sidan på Glitre (Lærdal bd. II - s. 103)) Ei anna Magretha Andersdotter gifte seg i Stedje, Sogndal 1.1.1708 med Baard Larsson der ho visstnok var f. kring 1690. I 1715 fekk broren John (sjå under) bygsel på eine helfti av garden, so frå den tid brukte Johannes Olson berre hi helfti, og formelt fekk han 9.3.1720 bygslebrev på helfti si. Skøyte må han truleg ha fått hjå faren 4.4.1725, same dagen som broren John fekk skøyte på helfti si, men me kan ikkje sjå at skøyta til Johannes nokon gong vart tinglesi. Ved skiftet etter frste kona slutta 24.3.1732 vart garden for gjeld utlagd sorenskrivar Jersin på Talle, men han skøytte 24.4.1737 attende til Johannes som elles hadde drive bruket òg medan Jersin var eigar. Same året selde so Johannes vidare til broren. Det ser likevel ut til at Johannes og Margretha vart buande på Lavoll fram til kring 1742. Johannes og Margretha ser ut til å vera farne frå Luster kring 1742 ##### (kvar flytte dei? - NB: tre av borni til broren John flytte sidan til Fresvik, og ei av sønedøtrene til Johannes frå første ekteskapet flytte til Vik, so kanskje det var til ein av desse stadane at Johannes og Margretha tok vegen? - dødsfalli deira?) Johannes Olson på Lavoll fekk sju born, som var alle frå første ekteskapet: 1. Lars Johannesson (1715‑1788), vart husmann på Hammarslott under Dalsøyri. 2. Ole Johannesson (1718‑1763), vart gardbrukar på Berge i Dale. 3. Anna Johannesdotter, f. kring 1720, Anna Johannesdotter gifte seg truleg i Luster 3.11.1742 med husmannen Jacob Olson ##### (flytte frå bygdi på same tid - lagnaden deira?) 4. Nils Johannesson (1722‑1762), hadde ei tid bruket her på Lavoll, men vart sidan husmann i Skildeimskleivi under Søvde i Dale (s.d.). 5. Jørgen Johannesson, f. kring 1725, levde på Lavoll i 1741. Jørgen Johannesson flytte truleg kring 1742 frå bygdi med faren og stemori ##### (lagnaden hans?) 6. Jens Johannesson, f. kring 1727, levde på Lavoll i 1741. Jens Johannesson reiste nok òg kring 1742 frå bygdi med faren og stemori ##### (lagnaden hans? - ein Jens Johannesson Kraagaas gifte seg i Gulen 17.7.1751 med Kari Knutsdotter Fallebø!?) 7. Claus Johannesson, f. kring 1730, levde på Lavoll i 1741. Claus Johannesson flytte sikkert òg kring 1742 frå bygdi med faren og stemori ##### (lagnaden hans? - ein Claus Johannesson Fallebø gifte seg i Gulen 1.7.1759 med Bertha Torkildsdotter Sognefest!?) ~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips som kan bidra til å løysa denne kjempeutfordringi!
 2. Dette emnet vart første gongen teke opp i det gamle brukarforum i 2009 som #66217, men eg fekk den gongen ingen svar. I mellomtidi er det dukka oppp nye lesarar i Brukarforum, so kanskje det no er mogeleg å komma vidare med denne saki? Det er i alle fall lov å vona... Knut Ingebrigtson (1714-1766), husmann på Havellen under Flahammar og sidan i Haugen under Heltne i Dale sokn, Luster, var gift tre gonger og fekk med dei første to konene åtte born og ein steson. Tre av borni døydde kort etter fødsli, og ei dotter vart gift og budde i Luster. Dei andre fem borni ser alle ut til å vera farne frå bygdi i 1760-åri, log den eldste av dei, Erik Knutson, har me sidan finne att på Halland i Gulen! Her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~ Knut Ingebrigtson Haugen, opphavleg frå Havelden under Flahammar, var f. kring 1714 og vart visstnok gravlagd frå Skår, truleg som legdelem, 19.2.1766. Han gifte seg første gongen 4.11.1741 med Sophia Andersdotter frå Søvde i Dale. Ho var f. kring 1718, men d. alt kring 1744. Knut gifte seg so 30.11.1747 att med Inga Andersdotter frå ##### (opphavet hennar?) Ho var f. kring 1712 og vart gravlagd frå Haugen 21.7.1757. Knut gifte seg so tredje gongen 29.3.1758 med Mari Torbjørnsdotter frå Vinjane under Hauge. Ho var f. kring 1715 og vart gravlagd som legdelem 24.1.1783. Det var i 1751 at Knut Ingebrigtson busette seg her i Haugen i lag med andre kona si etter at dei først visstnok hadde butt nokre år heime på Havelden. Han hadde plassen til kring 1760. Det ser ut til at siste kona kom på legd på den tidi, og i 1762 ser me at Knut budde åleine på Kvalsøyri under Kvale. Han fekk i alt åtte born; siste ekteskapet vart barnlaust, men med første kona fekk han to søner, medan Inga Andersdotter vart mor til dei seks andre borni hans. Dessutan hadde Inga Andersdotter ein son frå før, og siste kona Mari hadde to born før ho gifte seg med Knut i Haugen: 1. Erik Knutson (1741‑1741). 2. Erik Knutson, døypt 16.2.1743, Erik Knutson flytte i svært ung alder til Gulen og gifte seg der første gongen 24.11.1772 med enkja Siri Endresdotter, opphavleg frå Molland i Hafslo. Ho vart døypt i Hafslo 14.6.1721 og hadde før vore gift med gardbrukar Lars Erikson på Halland i Gulen (1717-1771), opphavleg frå La i Hafslo sokn, Hafslo (s.d.). Men Siri vart gravlagd frå Halland i Gulen 6.8.1799, og Erik gifte seg att i Gulen 8.7.1800 med Elsa Hansdotter frå Unneland nordre i Gulen. Ho var dotter av gardbrukar Hans Ambjørnson på Unneland nordre, opphavleg frå Austgulen, og kona Kari Tørrisdotter frå Tunsberg og vart døypt i Gulen 12.11.1775. Erik d. som kårmann på Halland 20.11.1816, medan Elsa d. som enkje og legdelem på Nese i Gulen 13.5.1845. Erik fekk fem born, som alle var frå andre ekteskapet med Elsa Hansdotter: a. Siri Eriksdotter, døypt i Gulen 17.12.1800, d. som enkje og legdelem på Nese i Gulen 6.7.1883. Siri gifte seg i Gulen 6.5.1820 med Mons Olson frå Nordgulen i Gulen, døypt i Gulen 2.10.1790. Han d. som legdelem på Haveland i Gulen 8.10.1873. Mons og Siri var først plassfolk i Skrubbehaugen under Nordgulen i Gulen, men flytte i 1840 til ein plass i Naustdalen under Haveland i Gulen. Dei fekk sju born i lag. b. Hans Erikson, døypt i Gulen 3.1.1803, vart konfirmert i Gulen i 1820, ##### (lagnaden hans?) c. Sophia Eriksdotter, døypt i Gulen 28.4.1805, d. som husmannskone på Fondetangen i Gulen 24.10.1875. Sophia gifte seg første gongen i Gulen 23.6.1837 med Hans Jacobson frå Midtun indre i Gulen, døypt i Gulen 18.5.1796. Hans og Sophia var plassfolk under Grytten i Gulen der Hans d. som husmann 18.2.1849. Sophia gifte seg so att i Gulen 4.6.1850 med Mathias Aritsson, opphavleg frå Gryttestigen under Grytten i Gulen, f. i Gulen 23.9.1823. Han d. som husmann og fiskar på Grytten 4.2.1897. Mathias var enkjemann då han gifte seg med Sophia, og vart òg gift ein tredje gong etter at Sophia var borte. Han pakta ei tid Eivindvik prestegard, men busette seg med Sophia som husmann på Fondetangen under Fondevik i Gulen og budde sidan der levetidi ut. Han fekk ein son, som var frå ekteskapet med Sophia, men Sophia hadde òg seks born frå første ekteskapet sitt med Hans Jacobson. d. Eli Eriksdotter, døypt i Gulen 8.3.1808, d. som kårenkje på Simmerøen under Nesøen i Solund 27.5.1888. Eli gifte seg i Gulen 15.6.1847 med Anders Einerson frå ein plass under Hauge i Gulen, f. i Gulen 13.4.1820. Han d. som kårmann på Simmerøen 1.3.1888. Anders og Eli vart plassfolk på Simmerøen under Nesøen i Solund og fekk fem born i lag. e. Claus Erikson, døypt i Gulen 10.4.1814, vart gravlagd frå Halland i Gulen 24.7.1814. 3. Lars Bottolfson, son av Inga Andersdotter og husmann Bottolf Bottolfson på Notasva under Hauge (1710‑1777), vart døypt 12.12.1734. Lars Bottolfson ser òg ut til å vera reist frå Luster i ung alder ##### (lagnaden hans? - ytre Sogn?) 4. Sophia Knutsdotter (1745‑før 1752). 5. Anders Knutson, dypt 14.3.1748, Anders Knutson må vera faren frå Luster i ung alder ##### (lagnaden hans? - ytre Sogn?) 6. Knut Knutson (1751‑1751). 7. Sophia Knutsdotter (1752‑1826), vart gift med strandsitjar og enkjemann Endre Pederson på Kvalsøyri under Kvale (1753‑1833). 8. Ingebrigt Knutson, døypt 11.3.1754, Ingebrigt Knutson ser ut til å vera faren frå Luster i ung alder. ##### (lagnaden hans? - ytre Sogn?) 9. Agatha Knutsdotter, døypt 18.9.1755, Agatha Knutsdotter ser òg ut til å vera reiste frå Luster i ung alder. ##### (lagnaden hennar? - ytre Sogn?) 10. Torbjørn Johannesson (1742‑1742) var son av Mari Torbjørnsdotter og gardbrukarsonen Johannes Pederson frå Berge i Dale (1718‑1747). 11. Mari Pedersdotter Bandscher (1746‑1816), dotter av Mari Torbjørnsdotter og skomakarsvein Peder Nilsson Bandscher (1712‑1780), sidan busett på Nagløyri i Sogndal, vart trulova første gongen med gardbrukarsonen Hans Nilsson frå Skildeim (1750‑1784) (s.d.) og sidan gift med husmann Nils Jørgenson på Bøen under Berge i Dale (1757‑1813) (s.d.). ~~~~~~~~~~~~~ Den eine dotteri Sophia som vart buande i Luster, var gift, men fekk ikkje born med mann sin, berre tre born før ho vart gift. Eine dotteri hennar var Agatha Asbjørnsdotter, som flytte til morbror sin på Halland Gulen. Huslyden hennar vart drøfta i 2015: https://forum.arkivverket.no/topic/195256-agatha-asbjørnsdotter-1779-1843-og-erik-gregoriusson-1770-1844-på-blidensol-skjerjehamn-i-gulen-huslyden-deira/?tab=comments#comment-1651786 Men Sophia hadde òg ei dotter Inga Pedersdotter (1773) og ei stedotter Inga Torstensdotter (1770) som òg forsvinn frå Luster i ung alder, og som òg godt kan ha hamna i ytre Sogn. Her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~ Endre Pederson Qualsøren, frå Rønneisøyri under Rønnei, vart døypt 14.3.1753 og d. som legdelem på Kvalsøyri 9.4.1833. Han gifte seg første gongen 20.7.1786 med Gunnhild Sjursdotter frå Bakken under Ottum. Ho vart døypt 25.12.1745 og d. på Kvalsøyri kring 1797. Endre gifte seg so att 10.1.1799 med Sophia Knutsdotter frå Haugen under Heltne i Dale. Ho vart døypt 9.6.1752 og d. på Kvalsøyri 20.7.1826. Endre Pederson fekk denne strandsitjarplassen på Kvalsøyri, visstnok då ein ny plass, frå midt i 1780‑åri og budde her levetidi ut, men stesonen Anders tok over styringi frå kring 1820, og Endre sjølv hamna på legd. Endre Pederson på Kvalsøyri fekk ein son, og han var frå første ekteskapet. Derimot hadde første kona to born frå før, og andre kona hadde tre born frå før. Dei til saman seks borni vart soleis: 1. Inga Torstensdotter, dotter av Gunnhild Sjursdotter og husmann Torsten Johnson på Sage under Fuhr (1741‑1784), vart døypt 29.7.1770, vart ikkje konfirmert i Luster. Inga Torstensdotter flytte truleg frå bygdi i svært ung alder, utan at me kjenner lagnaden hennar. ##### (lagnaden hennar? - ytre Sogn?) 2. Sjur Jørgenson (1779‑1780), var son av Gunnhild Sjursdotter og gardbrukar Jørgen Johannesson på Myklemyr i Jostedalen (1756‑1816). 3. Peder Endreson (1787‑1868), einaste «ektefødde» barnet i denne huslyden, vart husmann på Kvasshilleren under Høyeim. 4. Inga Pedersdotter, dotter av Sophia Knutsdotter og husmann Peder Johannesson på Kvalsøyri 6 under Kvale (1752‑1811), vart døypt 18.4.1773. Liksom stesøsteri med same namnet må òg Inga Pedersdotter vera fari frå Luster i ung alder, men lagnaden hennar er ukjend. ##### (lagnaden hennar? - ytre Sogn?) 5. Agatha Asbjørnsdotter, dotter av Sophia Knutsdotter og husmannssonen Asbjørn Aamundson frå Teigane under Bolstad (1755‑ ), vart døypt 11.11.1779. Agatha Asbjørnsdotter flytte i ung alder til Gulen og tente der på Halland då ho vart konfirmert i 1796. Ho gifte seg i Gulen 6.7.1802 med Erik Gregoriusson frå Hjertås i Gulen. Han var son av gardbrukar Gregorius Erikson på Hjertås, opphavleg frå Norddalen i Gulen, og kona Ingeborg Gregoriusdotter frå Hjertås og vart døypt i Gulen 16.1.1770. Erik Gregoriusson var husmann og skaffar, og dei budde på plassen Blidensol under Skjerjehamn i Gulen der Agatha d. som husmannskone 24.4.1843. Erik d. som legdelem på Dale i Gulen 23.2.1844. Agatha fekk i alt ti born, ni i ekteskapet og eitt utanom: a. Gregorius Erikson, døypt i Gulen 18.7.1802, var tenestedreng på Børholmen i Gulen, men miste livet på sjøen 14.7.1834, ugift. b. Iver Erikson, døypt i Gulen 13.11.1804, vart gravlagd i Gulen 9.7.1805. c. Ingeborg Eriksdotter, døypt i Gulen 7.12.1806, d. som legdelem på Skjerjehamn 15.11.1890. Ho gifte seg i Gulen 28.12.1833 med Johan Petter, kjend som Petter Johannesson frå Bergen, f. i Bergen 15.3.1810. Han d. som enkjemann og legdelem på Skjerjehamn 10.4.1898. Petter og Ingeborg budde først på Mjømna i Gulen, men fekk so ta over som plassfolk på Blidensol under Skjerjehamn etter foreldri hennar. Dei fekk fire born i lag. d. Anna Iversdotter, dotter av Agatha og svogeren Iver Gregoriusson frå Hjertås i Gulen, vart døypt i Gulen 12.2.1810 og d. i Gulen 12.5.1852. Ho gifte seg i Gulen 8.6.1848 med enkjemannen Arits Johannesson frå Stigen under Gryten i Gulen, døypt i Gulen 18.10.1794. Han d. i Gulen 21.3.1870. Arits tok over heimeplassen etter foreldri sine på Stigen under Gryten, men vart sidan sjølveigar og gardbrukar same staden. Arits var gift både før og etter ekteskapet med Anna. Han fekk i alt elleve born i ekteskapi sine; av dei var tre søner frå ekteskapet med Anna. e. Anders Erikson, døypt i Gulen 4.12.1812, d. som legdelem i Gulen 8.6.1828. f. Inga Eriksdotter, døypt i Gulen 18.6.1815, d. som husmannskone på Austgulen i Gulen 16.1.1887. Ho gifte seg i Gulen 9.11.1844 med Lorents Einerson frå ein plass under Hauge i Gulen, f. i Gulen 10.5.1817. Han d. som husmann og enkjemann på Austgulen 9.12.1890. Inga og Lorents vart husmannsfolk på ein plass under Austgulen i Gulen. Dei fekk ikkje born i lag, men Lorents fekk ein son utanfor ekteskap som voks opp hjå han og Inga. g. Kari Eriksdotter, f. og d. i Gulen 20.3.1817. h. Ole Erikson, f. i Gulen 10.3.1818, d. ugift i Gulen 9.7.1844. ##### (skiftedato! – ikkje gravlagd Gulen!) i. Claus Erikson, f. i Gulen 11.6.1821, kom bort på sjøen og d. som husmann under Kversøy i Gulen 15.6.1883. Han gifte seg første gongen i Gulen 28.6.1844 med Johanna Ellingsdotter frå Kvernøy store i Gulen, f. i Gulen 25.9.1816. Ho d. som husmannskone på Kvernøy store i Gulen alt 15.6.1851, og Claus gifte seg att i Gulen 27.12.1855 med Jannike Jensdotter frå Utvær i Solund, f. i Solund 27.2.1827. Ho kom bort på sjøen samstundes med mannen 15.6.1883. Claus og første kona Johanna var gardbrukarar og sidan plassfolk på Kvernøy store i Gulen, men han og andre kona Jannike vart plassfolk på Stuholmen under Kversøy i Gulen. Claus fekk i alt og fekk i alt åtte born, to frå første ekteskapet og seks frå det andre. j. Magdeli Eriksdotter, f. i Gulen 12.2.1824, ##### (konf. 1839 – lagnaden hennar?) 6. Anders Iverson (1785‑1846), son av Sophia Knutsdotter og husmann Iver Olson på Utheim under Sørheim (1765‑1850), vart strandsitjar her på Kvalsøyri 4 under Kvale etter mori og stefaren. ~~~~~~~~~~~~~ Det hadde vore kjempebra om det let seg gjera spora opp nokon av desse søskeni, og eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 3. Søker igjen om det er mulig å finne lagnaden til Nils Olsson Hersvik – Harswick f. 13.7.1869. -Foreldra hans var: Ola Jonsson Wergeland – Verkland (1827-1910) og Marie Elisabeth Olsdtr. Hertzberg 1829-1905). Nils og annen familie har vore diskutert før, men fortsatt er Nils sine endelig lagnad ikkje kjent: https://forum.arkivverket.no/topic/146544-61150-usa-nils-olsson-hersvik-til-usa-i-1890-lagnad/?page=2&tab=comments#comment-1230825 https://forum.arkivverket.no/topic/146978-61588-usa-h%C3%A5kon-guttormsen-fr%C3%A5-bergen-til-usa-i-1924-lagnad/?tab=comments#comment-1234725 g. 1901 m. Katherine M. Balzerck (1881-1963). Ho g. 30 Jun 1921 m. Edwin Z. Christeson (1886-1976) Arrival: 1890 • New York, New York Residence: 1905 • German, Kossuth, Iowa, USA Residence: 1910 • Fairbury, Jefferson, Nebraska, USA Residence: 1924 • Fairbury, Jefferson, Nebraska Residence: 1935 • Fairbury, Jefferson, Nebraska Residence: 1940 • Rock Creek, Jefferson, Nebraska, USA -Nils og Katherine skal iht C1919 ha fått 3 barn, men ingen er i livet i 1910. -Om Nils kom til USA i 1890, kvar er han ved C1900, og kva er han i 1920 og 1930? -Kan dette vere ein son for han? Iowa, Births and Christenings Index, 1800-1999 Name: Nels Harswich Gender: Male Spouse: Kate Hemtz Child: George Harswich Birth Date:6 Dec 1903 Birth Place:Kossuth County, Iowa FHL Film Number: 1451890
 4. Ein annan debatt som ikkje heilt enda med konklusjoner; https://forum.arkivverket.no/topic/130015-44552-lars-møldrup-edvardson-færøy-til-usa/?tab=comments#comment-1067715, samt https://forum.arkivverket.no/topic/148092-62707-usa-frå-færøy-solund-til-usa-–-saknar-vidare-informasjon-om-2-brødre/?tab=comments#comment-1245302. Arne Solås svarte på denne: Ei søster, Johanne Alette Edvardsdtr Færøy, f. 17.07.1882, reiste til Amerika 20.8.1904. Ho kalla seg Hanna gifte seg med Severt Sorensen Kalgraff. Hennes lagnad er kjent. Ein bror, Gustav Edvardsen Færøy, f. 7.9.1879, skal visstnok også reist til USA i 1904, men har ikkje funne noko utreise for han. Ukjent lagnad, uansett om han havna i USA eller ei :-). LARS MØLDRUP EDVARDSEN: Louie Edwards: Home in 1920 Boston Ward 6, Suffolk, Massachusetts Occupation Bridgeman. Industry Const Work Louis Edwards: Home in 1930 Boston, Suffolk, Massachusetts, USA Occupation Iron worker. Industry Foundry Lowi Edward: Home in 1940 Boston, Suffolk, Massachusetts Occupation Semeturial Grovworker. Industry Building Construction Kona Mary A Edward er skreven som immigrert frå Canada. Kan dette vere dei i 1910, Boston Ward 5, Suffolk, Massachusetts? https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?indiv=1&dbid=7884&h=11449722&tid=58117466&pid=42073635323&usePUB=true&_phsrc=xII1406&_phstart=successSource - gift i 4 år. - han; Occupation: Iron Worker. Industry: Structural. Høres veldig likt ut som han i 1920-1940 over. Når og kvar døde Louis og kona Mary Edwards?
 5. Hei, Viser til ein gammal debatt; https://forum.arkivverket.no/topic/147657-62269-usa-frå-krakhella-og-furevik-til-mn-usa-opplysningar-om-lagnad/ #9: Border Crossings: From Canada to U.S., 1895-1956 Name: Petrine Kalgraf Arrival Date: 11 Jun 1909 Age: 24 Birth Date: abt 1885 Birth Country: Norway Gender: Female Race/Nationality: Scandinavian Ship Name: Empress of Britain Port of Arrival: Quebec, Canada Port of Departure: Liverpool, England - Far er Søren Kalgraf, Rognesvaag. Siste bopel for Petrine var Bergen. Skal til sin bror Severin Kalgraf i Minneapolis. Men kva skjedde med Petrine (Dorthea Petrine) ? Sjå også denne; https://forum.arkivverket.no/topic/147745-62358-usa-3-søsken-frå-kalgraf-til-mn-usa-deira-lagnadetterkommere/
 6. Så var det bror til min oldefar, kanskje finnes det nye muligheter for å få spora han opp. Viser til ein gammal debatt: https://forum.arkivverket.no/topic/141451-56040 samt forespørsel til DA ang. dødsmeldinger etter 3 av hans søsken som døde uten ektefeller/barn: https://forum.arkivverket.no/topic/141895-56486 Lars Jetmundson Hersvik, d. 17.11.1920 (Hersvik, Solund) Trine Hansine Jetmundsdtr. Hersvik, d. 12.08.1931 (Hersvik, Solund) Gullak Kristoffer Jetmundson, f. Hersvik, d. 19.06. 1961 (Askvoll Aldersheim, Askvoll) Han hadde 2 søsken som døde unge. Kun eine broren, min oldefar, hadde etterkommere av dei som budde i Norge. Så han eg leiter etter heiter: Kristian Gjetmundsson f. 21 Apr 1880 Hersvik, Solund, døypt 6 Jul 1880 Alternative navn; Kristian Jetmundsen, Christ Larsen, Christian Larsen Foreldre: Gjetmund/Jetmund Larsson f. Store Vatsøy (Gulen) og Lisa Gurine (Elisa) Gullaksdtr f. Sætenes (Gulen) Ifølge dødsmeldingene så vart det sagt at Kristian, som var død i USA, skulle ha etterlatt seg en datter og to sønner, så det har iallfall vore kontakt over Atlanteren uten at eg har klart å finne ut kven som har halde denne kontakten på norsk side. Dette er han: U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918 for Christ Larsen New York - New York City 027 Draft Card L Det samme er dette: U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942 for Christian Larsen New York (City) - Laing, William - Lasky, Charles Og da er dette også rette mannen. Christian Larsen in the U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007 Name: Christian Larsen Birth Date: 21 Apr 1880 Birth Place: Norway Claim Date: 12 Mar 1947 SSN: 053059080 Notes: 20 Aug 1976: Name listed as CHRISTIAN LARSEN - Men betyr denne info at han levde i 1976 (96 år gml), eller døde han omkring 1947 (67 år gml)? Dette må vel vere han som gifter seg, og som kan stemme bra med videre informasjon fra Census 1915 til 1940: Christian Larsen in the New York, New York, Extracted Marriage Index, 1866-1937 Name: Christian Larsen Gender: Male Marriage Date: 4 Feb 1911 Marriage Place: Kings, New York, USA Spouse: Olive Dorthea Johnsen Certificate Number: 936 Er det mogeleg å spore opp kven denne Olive Dorthea Johnson er?
 7. Astrid f. 14.8.1905 g 1.5.1937 med Richardt Bjergby Jensen i 1937, sjå innlegg i BT. Ønsker å vite kva som skjedde med henne seinare, med hennes mann, og evt barn...
 8. Dette er ein huslyd som eg arbeidde ein del med for bortimot 40 år sidan, men som eg den gongen aldri greidde å finna ut noko meir om. Kanskje er tidi no kommi til å gjera noko med dette? Me veit konkret at dette parfolket flytte til ytre Sogn, og ein svogar fór sogar til «utlandet», kvar no enn det kan ha vore? Kanskje til Danmark? Eg attgjev frå manuskriptet mitt: ~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Gjennom mange interessante oppdagingar er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #4 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 9. Birthe får datteren Astrid i Kjøpenhavn i 1890. Astrid blir "bortsatt" Nederst på siden. https://cs.sa.dk/picture/view-values/120393?selectedTab=7&locale=da Jeg finner ikke dåpen til Birthe i kirkebøkene i Eivindvik. Kan hun være døpt en annen plass ? En kandidat (Berthe)i bygdeboka fra Solund. Kan det være henne ? Takker for alle tips og hjelp som måtte komme. Mvh Ivar
 10. Dette emnet tek utgongspunkt i eit innlegg som Ivar Moe skreiv i eit anna tema: https://forum.arkivverket.no/topic/221524-til-lars-øyane/?page=8 Den Anders Pederson Storøen av Utvær som her er omskriven, må vera han som er fødd «uekte» på Oddekalv i Gulen 4.3.1823 og døypt 18.3.1823 av foreldri Peder Axelson og Ingeborg Rasmusdotter: https://media.digitalarkivet.no/view/11450/66 Kven var so denne Ingeborg? I hitt emnet har eg skrive følgjande: (som i ettertid har synt seg vera feil!) «Eg er ikkje 100% sikker, men eg trur at Ingeborg Rasmusdotter må vera ei som var fødd på plassen Grøt under garden Nes i Sogndal og døypt der 20.9.1789. Ho var dotter av husmann Rasmus Andersson og kona Ingeborg Jørgensdotter, båe barnefødde på Hafslo, men utflytte til Sogndal i 1785. Denne Ingeborg gifte seg første gongen i Bergen med Peder Olson frå plassen Stegen under Bøtun i Leikanger (1779-1834) og sidan med Mikkel Iverson frå Fosse i Hamre (1793-1866). Ingeborg døydde i 1866. Men denne delen av manuskriptet mitt har eg ikkje med meg der eg er no, so eg lyt få komma attende til denne saki når eg er heime att...» Men ved nærare sjekking av originalkjeldene kan eg ikkje sjå at dette parfolket hadde nokon son Anders, og dessutan ville dei andre søskeni ha vore ervingar etter Anders Pederson i 1861! Då har eg derimot ein annan «kandidat» som eg tykkjer kanskje høver betre, denne Ingeborg Rasmusdotter frå Solvorn i Hafslo, som attpåtil hadde eit søskenbarn Jonas Jacobson (1784-1831) som budde nettopp på Stendal i Solund: ~~~~~~~~~~~ (manuskriptutdrag gnr. 88, Rønnei i Luster - NB: Etter mange interessante oppdagingar i kveld er dette manuskriptet no omarbeidt or erstatta av eit nytt i innlegg #4 under! Eg er sjølvsagt svært interessert i oppfølgjande opplysningar om denne huslyden, men det som i utgongspunktet gjer meg litt «skeptisk», er at desse jentene skulle ha vore ervingar etter Anders Pedersn Storøen i 1861? Kan det tenkjast at ingen i Utvær visste om at Ingeborg hadde vore gift og fekk dei tre døtrene?? Eit anna spørsmål som bidreg til ytterlegare spekulasjonar, er dei tre «sidelinjeervingane» * Bernt Olson Hagen, i teneste på Sætre i Askvoll * Britha Olsdotter Hagen, i teneste i Dalsfjorden i Holmedal * Martinus Andersson Trevaag i Bø i Vesterålen Kven var dei? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips som kan bringa oss nærare ei løysing på denne erveutfordringi og likeins nærare ei komplettering av biografien til Aamund Einerson og Ingeborg Rasmusdotter.
 11. Dette emnet er henta utifrå følgjande tema: https://forum.arkivverket.no/topic/201695-øyanes-påskenøtt-6-mons-torstenson-1723-1814-frå-luster-via-vik-til-sørebø-i-hyllestad-kvar-vart-det-av-borni-hans/?tab=comments#comment-1702644 Tollef Monsson, døypt i Luster 21.9.1749, gifte seg i Gulen 20.10.1778 med Britha Jacobsdotter Oddekalv: https://media.digitalarkivet.no/view/11444/22 Trulovingi deira 23.8.1778 (10. p. Trin) syner at forlovarane deira var Johannes Olson Stokkevåg og Johannes Rasmusson Oddekalv: https://media.digitalarkivet.no/view/11444/20 Bygdeboki for Gulen, bd. I, side 254 hevdar at Britha Jacobsdotter var enkje og kom frå Kjellevoll i Gulen, men slår ein opp der, ser me at Britha Jacobsdotter Kjellevoll vart gravlagd 17.9.1790 i ein alder av 74 1/2 år: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000769060 medan «vår» Britha vart gravlagd frå Tjuviki 21.1.1794, mellom 40 og 50 år gamal: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000769706 So kven var Britha Jacobsdotter Oddekalv? Eg finn ikkje noko under Oddekalv i Solund som kan hjelpa meg identifisera opphavet hennar, men ser me på barneflokken til Tollef og Britha, finn me desse namni: * Henrik, f. 1778 * Jacob, f. 1782 * Kari, f. 1785 * Janniche, f. 1787 * Anna, f. 1790 Om dei nytta seg av oppkalling, finn eg ikkje noki forklaring på Henrik-namnet, med mindre Britha hadde vore gift før med ein Henrik? Jacob var jo tydeleg oppkalla etter far hennar. Kari var oppkalla etter mor hans Janniche har eg ikkje noki forklaring på, med mindre det var førenamnet til mor hennar? Anna har eg heller ingi forklaring på, men Tollef hadde ei eldre søster med det namnet (som me enno ikkje har greidd å oppspora!), og Anna vart døypt etter at Tollef var avliden! Eg finn ikkje noki Britha Jacobsdotter døypt korkje i Gulen eller i Askvoll for den aktuelle perioden (mellom 1745 og 1760), MEN eg finn ei vigsle i Askvoll for: Jacob Andersson Smilden og Janniche Jensdotter 9.7.1746: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000769060 Kan dei vera foreldri til Britha?? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 12. Bygdeboki for Solund, bd. I side 125/126 nemner: Karl Lindseth f. 1750 som gesell, gardbrukar og gjestgjevar på Husøy i 1801. Boki nemner kona Gunnhild Larsdotter og dei tre borni Anna, Nils og Gunnhild samt at dotteri Anna i 1802 vart gift med Jan Peeterzen, fødd på «Eiland Just» i Holland, ein son Peter døypt 1803. Noko meir om ætti er ikkje å lesa... Her er huslyden i 1801: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058391002688 001 Carl Frid. Lindseth 01 51 - - Huusfader Gifte 1ste gang Kræmmer, giæstgiver med gaard 002 Gunilde Larsdatter 01 52 - - Dennes hustrue Gifte 1ste gang - 003 Anna Carlsdatter 01 25 - - Fælles børn Ugifte Hiæmme tiæner 004 Niels Carlsen 01 20 - - Fælles børn Ugifte Hiæmme tiæner 005 Gunilde Carlsdatter 01 8 - - Fælles børn Ugifte Hiæmme tiæner Det kan for meg sjå ut som om det dreier seg om denne huslyden: Carl Nilsson Haajem og Gunnhild Larsdotter vigde i Ørskog 1776: https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002198583 Dette parfolket får først ei dotter i Ørskog: * Anne Marthe, døypt 20.7.1777 Og so får Carl Nilsson desse borni i Skodje: * Nils, døypt 1.10.1780 * Gunnhild, døypt 1.1.1794 Eg ser INGEN Gunnhild Larsdotter døypt i Møre og Romsdal som kan høva med denne Gunnhild gift i Ørskog i 1776, og kyrkjebøkene er tilgjengelege for Ørskog, so det kan vel heller ikkje vera tale om ei «kjeldelakune»!? Eg mistenkjer Gunnhid Larsdotter for å vera døypt i Luster 16.4.1752 som «uekte» dotter av Inga Pedersdotter frå Haugen under Flahammar (1730-1802) og Lars Jacobson Svad (1723-1785). Stefaren var vektar Dominicus Christianson Schnell frå Bolstad i Luster (1728-1798), frå kring 1760 busette i Bergen, men Gunnhild ser ikklje ut til å vera flytt til Bergen med mor og stefar, og ho er heller ikkje konfirmert i Luster! Schnell-ætti er drøfta i dette emnet: https://forum.arkivverket.no/topic/194513-sersjant-og-gardbrukar-christian-hansson-schnell-i-luster-1691-1758-huslyden-hans-i-bergen-og-andre-stader/ No vonar eg å finna nokon med lokal kunnskap i Solund, eventuelt i Ørskog og Skodje, som kan vita meir om denne huslyden... ** Kvar kom dei ifrå? ** Kvar vart det av dei? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.