Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'vik'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • The National Archives of Norway
  • Spør Arkivverket
 • The Digital Archives
  • Brukernes eget forum
  • Tyding av skannede kilder
  • Kilderegistrering
  • Spør Digitalarkivet
  • Arkiv
 • Miscellaneous
  • Tekniske tilbakemeldinger

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 15 results

 1. Haagen Andersson vart døypt i Luster 16.11.1743 som son av Anders Olson (1713-1763) og første kona Britha Andersdotter (1709-1752), husmannsfolk i Lunden under Rønnei i Gaupne, Luster. Eg finn ikkje Haagen konfirmert i Luster (NB: konfirmantlistene våre har eit «hòl» kring 1760!), men me har ei fråsegn frå 1764 som seier at Haagen då hadde opphaldet sitt i Vik i Sogn! Haagen hadde òg ein yngre bror Anders Andersson, døypt i Luster 8.6.1750. Han vart konfirmert i Luster i 1768, men forsvinn deretter òg frå heimbygdi, kan henda til Vik? Då det i 1797 vart halde eit stør
 2. Dette er ein søskenflokk som eg har «plundra» med sidan 1980-talet! Sjå dette skiftet frå Luster 1756: https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000001051681 Eg greidde den gongen å finna spor etter Susanna i Vik, men Christence og Kari er framleis heilt uløyste utfordringar! Her er manuskriptet mitt for heile denne huslyden, der me vil sjå at dei tre jentene var fullsøstrer fødde av same mor: ~~~~~~~~~~~~~~~~ Anders Simonson Øvrebø, frå Lunden under Rønnei, var f. kring 1700 og vart gravlagd frå Øvrebø 2.2.1769. Han gifte seg første
 3. Utgongspunktet for dette emnet er følgjande gamle tema: https://forum.arkivverket.no/topic/201695-øyanes-påskenøtt-6-mons-torstenson-1723-1814-frå-luster-via-vik-til-sørebø-i-hyllestad-kvar-vart-det-av-borni-hans/?tab=comments#comment-1702644 der eg konkret går inn på biografien til ei av døtrene i denne huslyden, Lucia Monsdotter: Frå det gamle emnet sit me med følgjande biografi, og førebels «status», for Lucia Monsdotter: ~~~~~~~~~~~~ Lucia Monsdotter {Dulsvig}, døypt {i Luster} 5.3.1756, Lucia Monsdotter flytte òg med foreldri til Vikøyri i Vik
 4. Denne jenta har utgongspunkt i følgjande gamle tema: https://forum.arkivverket.no/topic/201695-øyanes-påskenøtt-6-mons-torstenson-1723-1814-frå-luster-via-vik-til-sørebø-i-hyllestad-kvar-vart-det-av-borni-hans/?tab=comments#comment-1702644 men me har inntil i dag ingen sikre opplysningar om lagnaden hennar! Anna Monsdotter (Dulsvig), døypt i Luster 27.3.1744 I kveld har eg gjort ein spennande observasjon som KAN bringa oss nærare ei løysing på denne kjempeutfordringi: I basen over vigde i Vik finn me desse to vigslene: * Christen Sjur
 5. Huslyden til Haagen Haagenson fekk eg aldri skikkeleg oversyn over då eg jobba med denne huslyden i 1982. FT1870 syner at to born då framleis budde med foreldri, men båe var avlidne før 1900, liksom dei andre tre av i alt seks born. FT1900 syner at mori hadde hatt seks born, men berre eitt var i live. Då må det vera ei feilskriving, for det var Haagen som fekk ei dotter før han gifte seg. Ei anna utfordring her er å freista finna att mori til denne dotteri, Kirsti Jensdotter. Eg kan ikkje sjå noko meir til ho etter denne barnefødsli! Korreksjon: Er nettopp oppdaga som utflytt
 6. Mari Nilsdatter og Amund Eliassen gifter seg den 1. august 1818 i Stange. Nummer 25 her. Amund er oppført som 29 år og Mari som 25 år. Aldersoppgaven til Amund stemmer ganske bra. Han døpes i Elverum den 10. mai 1789. Lenke. Mari skulle da være født rundt 1793. Ved søk i FT1801 finner jeg kun en som potensielt kunne stemme fra Stange. Det er Mari Nielsdatter, som datter av Niels Erichsen og Inger Nilsdatter på Vik og Brenne i Stange. Denne familien er også nevnt i Stange bygdebok her. Er det noen som har noen synspunkter på om dette kan være den "rette" Mari?
 7. Dette emnet er ei oppfølgjing av følgjande tema: https://forum.arkivverket.no/topic/199539-paul-sigvard-sæther-1852-1944-og-kona-euphrosine-1844-trondheim-tana-namsos-minnesota-kva-tid-utvandra-dei-kva-med-borni/page/2/?tab=comments#comment-1687978 der følgjande problemstilling vart ståande uløyst: Kyrkjeboki for Tana syner desse fødslene: * 6.9.1872 Johan Viktor - barnefar Johannes Andersson Vik, 32 år, Guldholmen: https://media.digitalarkivet.no/view/6789/55 * 22.2.1874 Johan Andreas - barnefar Johan eller Johannes Andersson Vik, f. 1844: https://medi
 8. Anders Christensen f. 1826 og Isabella Magrethe Eliasdatter 1825 - 1886. Begge fra Vik i Sogn. Han Musketeer. Hennes far Elias Svensen, bosatt i Vik, født i Luster. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014091106083?searchText=elias&page=487 De får datteren Christine Christensen 1848 - 1924. Hun gifter seg i Rotterdam i 1886 med Henrik Gustaf Cijgnoeus ( Cygnaeus) Henrik Gustaf Cijgnoeus Birth place Wasa (Ruisland) Age 39 Bride Christine Christensen Birth place Vik (Noorwegen) Age 38 Father of the
 9. Dette er ein huslyd som eg arbeidde med tidleg på 1980-talet, men som eg aldri greidde å få heilt «tak» på. Fleire av borni til husmann Bottoløf LØarsson på Myri under Dale prestegard forsvinn frå bygdi i ung alder, og det er ikkje urimeleg å tru dei kan ha hamna i ytre Sogn eller kanskje i Bergen? Sonen Søren Bottolfson kan vera flytt til Frønningen - sjå tema: https://forum.arkivverket.no/topic/237649-søren-bottolfson-frønningen-1742-1824-gift-med-christi-olsdotter-1751-1827-skal-ha-vore-plassfolk-på-sagi-ytre-under-ytre-frønningen-i-den-gongen-leikanger-kven-var-desse-folki/
 10. Då eg i dag sat og bladde gjennom konfirmantlistene frå Vik i Sogn (som forresten er svært mangelfulle!), oppdaga eg denne konfirmasjonen i 1789 av «Anna Endresdr fra Lyster»: https://media.digitalarkivet.no/view/11756/92 Dette syner seg vera ei jente som eg har vore på leiting etter i mange år, og ho hadde dessutan ei halvsøster som eg òg har leitt etter. Kanskje hamna dei båe i Vik? Anna høver svært bra med ei som i 1801 tente på Halset i Vik, medan ei Siri Olsdotter som var strandsitjarkone på Molsnes i Vik, høver svært bra med halvsøsteri... Her følgjer eit manusk
 11. Denne huslyden brukte eg mykje tid på å leita etter då eg første gongen arbeidde med dei på 1980-talet, og so mykje meir har eg ikkje greidd å finna ut om dei i ettertid. Men med dei moderne søkemetodane og andre online ressursar er det kanskje mogeleg å komma litt vidare og finna kvar det vart av denne søskenflokken frå Luster? Manuskriptet mitt ser i dag slik ut: ~~~~~~~~~~~~~~~ Hans Iverson Qualsøren, opphavleg frå Kvalsviki, var f. {i Luster} kring 1732 og vart gravlaga som legdelem, truleg frå Kjøtnes(?), 11.11.1804. Han gifte seg 22.6.1758 med Bertha
 12. Dette er ein etter måten ganske so «komplett» grein av den gamle «Svends-ætti», omstreifarætti med sterk forankring i Luster i Sogn. Men, eg har aldri greidd å finna korkje faren Daniel eller sonen Johannes døypte nokon stad, og sidan desse folki stadig var «på vandring», mistenker eg dei for å ha fått born som er døypte andre stadar enn i Luster. Og eg ser at både Daniel og Johannes døydde utanfor bygdi, ein i Lavik og ein i Vik. Og eg trur kanskje kona til Johannes, Kirsti Sørensdotter, òg må vera avlidi ein eller annan stad langs Sognefjorden, men KVAR? Eg har følgjande oppda
 13. Dette er ein huslyd som eg har slite med sidan tidleg på 1980-talet og som rett og slett berre «forsvinn» for meg. Johannes Olson Lavold var av gamal Lustra-ætt, og det var ogso første kona Clara, men andre kona Margretha har han nok henta utante, kan henda frå Åretun i Lærdal(?). Men so selde han garden sin og flytte bort. Broren John hadde mellom anna tre døtrer som alle flytte til Fresvik og sjølv hadde eldste sonen hans, som var «etablert» før faren reiste frå Luster, òg ei dotter som i ung alder flytte til Vik. No har eg oppdaga at dei to yngste sønene hans, Jens og Claus,
 14. Jeg skulle sjekke dåpen til en søskenflokk. De bor i Vik i Sømna i 1891, 1900 og 1910. Står oppført med Vik og med Brønnøy. Men jeg klarer ikke å finne dem i kirkebøkene. Har også forsøkt Bindal. Noen tips til andre navn på disse kirkebøkene?
 15. Kristoffer Pederson Kroken frå Hafslo, fødd 1872, vart i 1897 stemnd for tredje leigarmålet på to år. Det ligg i samband med denne saki føre eit brev skrive av Johannes O. Feet i Hafslo fattigstyre dagsett 24.2.1898 der det mellom anna heiter: «I henhold til foranstaaende skal Hafslo fattigkommission efter indhentede oplysninger angaaende faderens økonomiske stilling tillade sig at foreslaa som passende opfostringsbidrag kr. 30,00 - tredive kroner - aarlig. Det oplyses at barnefaderen Kristoffer P. Kroken intet eier, at dette er hans 3die uægte barn, at der siges, at h
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.