Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'gulen'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • The National Archives of Norway
  • Spør Arkivverket
 • The Digital Archives
  • Brukernes eget forum
  • Tyding av skannede kilder
  • Kilderegistrering
  • Spør Digitalarkivet
  • Arkiv
 • Miscellaneous
  • Tekniske tilbakemeldinger

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 14 results

 1. Dette emnet tek utgongspunkt i tema #49430 frå 2007 i det gamle brukarforum: https://forum.arkivverket.no/topic/134870-49430-ole-iversen-f-hafslo-1780-g-slottskyrkja-m-else-frå-storelvdal-bus-bergen/?tab=comments#comment-1111640 Me fann aldri ut kvar det vart av fire av dei seks borni i denne huslyden. Kanskje er det nokon som kan greia dette i dag? Her følgjer eit oppdatert manuskript av denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~ NB: sjå merknad heilt sist i innlegget!! Ole Iverson (Quam), døypt i Hafslo 6.12.1780, Ole Iversen flytte òg med
 2. Rasmus Tøgerson og Anna Endresdotter var i mange gardbrukarar på Myklemyr i Jostedalen, men flytte i 1762 til Lihaug i Gulen der dei sidan budde levetidi ut. Rasmus vart gravlagd 10.1.1795, medan Anna vart gravlagd 19.9.1799. Skifte etter desse har eg ikkje greidd å finna so langt! Rasmus og Anna hadde seks born, to døtrer og fire søner. To av desse sønene, Lage og Peder, har eg noko mangelfulle opplysningar om, og særleg er Lage eit kjempemysterium! Kan nokon hjepa meg finna att denne Lage? Ogso ville eg verta glad for identifikasjon av konene til både Lage og Peder!
 3. Eg viser til denne debatten; https://forum.arkivverket.no/topic/233036-sf-johannes-h-asheim-1863-1932-sine-etterkommere og oppsummering i #26 der. To av barna til Johannes H Asheim er ikkje kartlagt ennå; 7.Sjur J. Asheim, adr ukjent [f. 15 Dec 1892, d. ???] ---> Mangler: Evt kone, barn, bustad, dødsdato. 8.Johan J. Asheim, adr ukjent [f. 3 Aug 1893, d. ???] ---> Mangler: Evt kone, barn, bustad, dødsdato. Eg kan ikkje sjå at Bygdeboka for Brekke, gnr. 50 Asheim, gir noko svar om kvar dei tok vegen.
 4. Erik Pederson (1746-1831), fødd på Nes i Luster, gifte seg to gongar i Gulen og busette seg som gardbrkar på Nedreberge i Gulen. Av dei fem borni han fekk, er det ei dotter me ikkje veit noko særleg om, og no vonar eg at ein eller annan med lokal kunnskap kan hjelpa meg vidare? Her følgjer eit førebels manuskript for denne dotteri: ~~~~~~~~~~~~~~ c. Britha Eriksdotter {Nedreberge}, døypt i Gulen 14.3.1787, d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – Bergen?) Ho gifte seg i Gulen 27.6.1819 med John Pederson
 5. Niels Christophersen gifter seg 14 mai 1830 i Kjøpenhavn med Henrikke Oline Jetmundsen med røtter i Gulen kommune og blir boende i Danmark. https://www.danishfamilysearch.com/churchbook/sogn678/churchlisting165816/opslag19567336 I folketellingene 1840 og 1860 står Niels oppført med fødested Bergen https://www.danishfamilysearch.com/cid4714561 https://www.danishfamilysearch.com/cid18041278 Klarer ikke å finne Niels Christophersen f. i Bergen 1800. Finner dog noen med samme navn fra Nordfjord og indre Sogn. Setter stor pris på hjelp
 6. Dette er ein huslyd som eg har slite med sidan tidleg på 1980-talet og som rett og slett berre «forsvinn» for meg. Johannes Olson Lavold var av gamal Lustra-ætt, og det var ogso første kona Clara, men andre kona Margretha har han nok henta utante, kan henda frå Åretun i Lærdal(?). Men so selde han garden sin og flytte bort. Broren John hadde mellom anna tre døtrer som alle flytte til Fresvik og sjølv hadde eldste sonen hans, som var «etablert» før faren reiste frå Luster, òg ei dotter som i ung alder flytte til Vik. No har eg oppdaga at dei to yngste sønene hans, Jens og Claus,
 7. Dette emnet vart første gongen teke opp i det gamle brukarforum i 2009 som #66217, men eg fekk den gongen ingen svar. I mellomtidi er det dukka oppp nye lesarar i Brukarforum, so kanskje det no er mogeleg å komma vidare med denne saki? Det er i alle fall lov å vona... Knut Ingebrigtson (1714-1766), husmann på Havellen under Flahammar og sidan i Haugen under Heltne i Dale sokn, Luster, var gift tre gonger og fekk med dei første to konene åtte born og ein steson. Tre av borni døydde kort etter fødsli, og ei dotter vart gift og budde i Luster. Dei andre fem borni ser alle ut til å
 8. Dette er ei utfordring som eg vart merksam på alt tidleg på 1980-talet, men som vart liggjande i påvente av «betre tider»! Kanskje det no er på tide... Eg attgjev frǻ eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~ Arne Pederson Lovold, frå Fortun (bnr. 5), var f. kring 1698 og vart gravlagd som legdelem frå Fortun 13.5.1764. Han gifte seg kring 1729 med Anna Paulsdotter frå Legene 1 under Fortun. Ho var f. kring 1707 og d. truleg på Lovold kring 1740. Arne og Anna rydda truleg denne plassen på Lovolden kring 1730, og Arne dreiv plassen til han i 1759 kom på le
 9. Dette er ein huslyd som eg arbeidde ein del med for bortimot 40 år sidan, men som eg den gongen aldri greidde å finna ut noko meir om. Kanskje er tidi no kommi til å gjera noko med dette? Me veit konkret at dette parfolket flytte til ytre Sogn, og ein svogar fór sogar til «utlandet», kvar no enn det kan ha vore? Kanskje til Danmark? Eg attgjev frå manuskriptet mitt: ~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Gjennom mange interessante oppdagingar er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #4 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 10. Hans Knutson, son av Knut Findson (1685-1749) og Martha Hansdotter (1699-1785), husmannsfolk på Vinjane under garden Hauge i Luster, var fødd i Luster kring 1728 og reiste i ung alder som skulemeistar til Kyrkjebø i dåverande Vik prestegjeld. Han gifte seg med ei jente derifrå, og dei flytte til Foss i Hyllestad, men so er det at denne huslyden tilsynelatande gjer «alt» for å gøyma seg for ettertidi. Her kjem eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~ Hans Knutson {Vinjene}, f. {i Luster} kring 1728, Hans Knutson flytte liksom fleire av søskeni også ti
 11. I Gulen i gammal og ny tid. Gards- og ættesoga, 2. utg, bind 3, s. 460, står det at Jacob Olsson Nyhamar og Berte Pedersdatter Morup hadde datteren Gulaug, som ble gift med Ivar Andersen 12/7 1766. https://www.nb.no/items/cc322605d5c6d5ac3b9048862e73c395?page=463&searchText=Gulen Dette er riktig, men formuleringen «Dei hadde dottera» kan kanskje gi inntrykk av at de bare hadde denne ene datteren? Jeg synes det er litt underlig at ingen av de andre barnene er nevnt. Disse er: Florentz, døpt 17/4 1733 Brukslenke: https://media.digitalarkivet.no/kb20070228320782 Ole, 16/7 1735
 12. Lars Andersson (Høyum) vart døypt i Luster 10.8.1817 som «uekte» son av Martha Larsdotter frå plassen Frydenberg under garden Bruheim i Jostedalen (1786-1861) og seinare husmann Anders Torbjørnson i Bjørkestegen under Hengesteg i Luster (1781-1867). Lars voks opp utan søsken, og i 1833 flytte han til Byrknes i Gulen for å tena: https://media.digitalarkivet.no/view/11451/277 Han vart konfirmert i Gulen same år: https://media.digitalarkivet.no/view/11451/147 Ein Lars Andersson frå Byrknes på nesten same alder gifte seg i Gulen 23.7.1844, men han k
 13. Utgongspunktet for denne utfordringi er eit eldre emne der nye opplysningar har dukka opp: https://forum.arkivverket.no/topic/171733-bertha-hammer-d-bergen-1793-og-borni-hennar-kvar-vart-det-av-sonen-peder-michael/ Som det går fram av innlegg #11 i nemnte tema, finn me denne vigsli i Gulen 9.7.1764: Arne Gullakson Sognefest og Martha Pedersdotter Lie: https://media.digitalarkivet.no/view/11443/116 Arne vart døypt i Gulen 9.5.1738 som son av Gullak Sognefest og kona Dorthe, men kven var Martha? Arne og Martha flytte til Bergen der to s
 14. Rasmus Johannesson var fødd i Råke 1805. Mora var Inger Olsdtr. Faren heitte Johannes Rasmusson. Men kven var han, og kvar kom han frå? Inger og Johannes var ikkje gifte. Ein stad har eg notert at han var frå Åneland, utan at eg kan gjera greie for korleis eg har funne ut det. I bygdeboka står det at Johannes Rasmusson var frå Indrevær. Er det nokon som kan hjelpa? Mvh Alf Strand
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.