Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'hafslo'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • The National Archives of Norway
  • Spør Arkivverket
 • The Digital Archives
  • Brukernes eget forum
  • Tyding av skannede kilder
  • Kilderegistrering
  • Spør Digitalarkivet
  • Arkiv
 • Miscellaneous
  • Tekniske tilbakemeldinger

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

 1. Eg har i so mange år slite med å finna lagnadane til fleire søsken frå Urnes i Hafslo som sist vart sette i Bergen i 1785 og 1792 og som mellom anna er drøfta i dette emnet: https://forum.arkivverket.no/topic/225948-gunvor-jørgensdotter-fødd-1768-og-lars-jørgenson-fødd-1777-halvsøsken-frå-hafslo-som-forsvinn-i-bergen-kvar-i-all-verdi-vart-det-av-dei-ei-kjempeutfordring/?tab=comments#comment-2101729 ** Gunvor Jørgensdotter (Haugen), døypt i Hafslo 14.8.1768 - konfirmert i Domkyrkja i Bergen i 1785 ** Lars Jørgenson (Haugen), døypt i Hafslo 27.7.1777 - konfirmert i Nykyrkja i Bergen i 1792 Eg har leitt «høgt og lågt» etter desse søskeni og mistenker dei for kanskje å ha forlete landet slik fleire andre indresogningar gjorde på den tidi - truleg då til København i Danmark? Og i desperasjon seier eg følgjande: Om nokon greier å finna lagnadane til desse halvsøskeni, vil vedkommande få ei bokgåve frå meg: Band XII i bygdebokserien for Luster når denne er ferdig prenta! Eg vonar eg ikkje bryt med regelverket til Digitalarkivet ved å lova ei slik beløning...!? Eg takkar hundre tusen gongar på førehand for alle gode tips!
 2. Dette er ei utfordring som eg har kjempa med i mange år og som no skal vera ein del av siste bandet i bygdebokserien for Luster. Greier nokon å løysa denne floka? Anna Nilsdotter Urnæs, var fødd på husmannsplassen Hagen under Urnes i Hafslo 6.10.1883. Her er «gjen»utvandringi hennar frå 1914: https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000736939 Ho gifte seg i Thief River Falls, MN 16.11.1919 med Bernhard Hansson Helgerud frå Land (1888-1932), som utvandra til Amerika i 1909. Her er dei i: * FT1920 i Divide Co., ND (båe med utvandringsår 1910): https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RFH-3JM * FT1930 i Divide Co., ND (han med utvandringsår 1910, ho med utvandringsår 1907): https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRCN-3K Eg føler eg har leitt både høgt og lågt, men eg finn ikkje denne utvandringi. Det var ei Anna Nilsdotter Næsset som utvandra frå Hafslo i 1906, men det var ei onnor jente! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 3. Anton Hagalee kom i kveld med ei fantastisk oppdaging frå Amerika! Eg har i over 40 år vore på leiting etter Maria Johannesdotter frå Haugen under Urnes i Hafslo, fødd 1865, som i 1885 utvandra til Amerika og som me visste hadde butt i Chicago, IL, men utan å vita ættenamnet hennar der borte var det ikkje so heilt lett! No er Maria kommi til rette, og eg har tilbragt fleire timer med å studera huslyden hennar. Eg har finne mykje, men no står eg fast! Endå manglar det ein del detaljar, og no vonar eg at kanskje nokon kan hjelpa meg freista finna nokre av dei? Denne huslyden skal vera med i band XII av bygdebokserien for Luster som skal utgjevast om kort tid, og eg kan ikkje få takka nok for denne kjempeoppdagingi! Manuskriptet mitt ser no slik ut: ~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye spennande innlegg er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i Innlegg #9 under: Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 4. Ei gamal, men like vonlaus utfordring frå Kroken i Hafslo: Dette skiftet frå 20.5.1744: https://media.digitalarkivet.no/view/24137/140 syner at husmannskona Christi Larsdotter då var avlidi og let etter seg: * Knut Halvorson, enkjemann * Halvor Knutson, son * Lars Knutson, son * Guri Knutsdotter, dotter Kyrkjebøker og tingbøker syner at: * Halvor Knutson var fødd på Sørheim i Luster ?.12.1723 * Lars Knutson vart døypt frå Kroken i Hafslo 16.8.1733 * Guri Knutsdotter vart døypt frå Kroken i Hafslo 8.12.1737 Som enkjemann flytte Knut Halvorson til plassen Lunden under Rønnei der han gifte seg att, men han døydde i 1753. Både Knut og Christi kom frå «bondestand», og dei hadde mange søsken, men dei budde alle i Luster eller Hafslo - difor finn eg det høgst «besynderleg» at eg ikkje kan finna spor etter dei tre borni deira nokon stad!? Ingen av dei vart konfirmerte i Luster og heller ikkje i Hafslo (lister frå 1755), so kvar i all verdi kan dei ha vorte av? Kanskje hamna ein eller fleire av dei i Bergen? Knut hadde ei stedotter som gifte seg i Luster, men som sist på 1760-talet flytte med mann og fleire born til Bergen... Eg ville vorte svært so glad om nokon greier komma på spor etter denne huslyden og takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 5. Eg freistar samla lite vetta opplysningar om styrarar og personale som var knytt til Nordre Bergenhus Amtsjenteskole i Munthehuset i Kroken i Hafslo 1897-1957, sidan kjend som husmorskulen i Kroken, og eg held fram med denne jenta: Lisbet Eikrem, truleg fødd i Tingvoll, kom i 1926 som lærar til Nordre Bergenhus Amtsjenteskole i Kroken i Hafslo og arbeidde der fram til 1946. Jenta er elles heilt ukjend. Er det nokon som kan hjelpa meg med fleire opplysningar om denne jenta, opphav og lagnad? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 6. Eg freistar samla lite vetta opplysningar om styrarar og personale som var knytt til Nordre Bergenhus Amtsjenteskole i Munthehuset i Kroken i Hafslo 1897-1957, sidan kjend som husmorskulen i Kroken, og eg held fram med denne karen: O. T. Engdal kom i 1903 som skulestyrar til Nordre Bergenhus Amtsjenteskole i Kroken i Hafslo og hadde stillingi fram til 1908. Mannen er elles heilt ukjend. Er det nokon som kan hjelpa meg med fleire opplysningar om denne karen, opphav og lagnad? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 7. Kirsti Jensdotter Raaum, døypt i Luster 8.7.1798, levde ugift til ho 12.7.1847 henta heim Nils Pederson frå Molland i Hafslo, og dei budde som kårfolk og sidan plassfolk i Råaberget under Råum i Luster der Kirsti døydde 13.5.1869. Ho hadde tre born før ho gifte seg med Nils, men to av dei var tydeleg avlidne, og om sonen: * Johannes Johannesson,fødd i Hafslo 24.3.1832, heitte det at dei ikkje hadde høyrt gjete han sidan han reiste frå bygdi i ung alder! Her ser me at Johannes Johannesson Raaum flytte til Bergen i 1849 - 17 år gamal (#30): https://media.digitalarkivet.no/view/8401/207 Men opphaldet i Bergen varte ikkje lenge, for i 1851 flytte han til Nordland - 19 år gamal (#107): https://media.digitalarkivet.no/view/8401/213 Frå ei anna kjelde (passprotokoll?) får me opplyst at han i 1851 var middels høg, hadde blondt hår og blå auge. Frå endå ei anna kjelde, truleg ein lensmannsprotokoll, kan henda frå dødsmeldingi etter mori, får me so opplyst at Johannes var heime på ny i 1872, truleg for å gjera krav på arv etter mori, men kjeldene fortel oss ikkje kvar han då budde! Er det i det heile mogeleg å finna lagnaden til denne Johannes Johannesson Raaum? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 8. Noen som har tilgang til bøkene for Hafslo og kan hjelpe meg med denne. I 1788 får Anna Aamundsdatter et barn med Claus Ruhmor Adamsen Reutz, datteren Mallena blir døpt 30 mar 1788, og hun bruker senere navnet Marifjøra. Claus bor så vidt jeg vet under gården Moe, men hvor kommer Anna Aamundsdatter fra og når er hun født. Om noen vet hvem hennes foreldre er ville det jo være fint.
 9. Denne utfordringi har ganske sikkert vore framme før, men spørsmåli står framleis utan svar, og eg greier ikkje finna att referansen... Peder Janson Teiste på Kroken i Hafslo (1667-1722) og danskfødde Maren Jensdotter Engeslef (1668-1730) hadde fleire born, mellom anna desse tre sønene som har skaffa meg mykje hovudbry: * Jens Pederson Teiste, fødd i Hafslo kring 1698, reiste i ung alder ut som sjømann, og då faren døydde i 1722, budde han i Amsterdam. Då søsteri Øllegaard døydde barnlaus i 1745, visst ikkje dei andre søskeni om Jens framleis levde eller ei...! * Peder Pederson Teiste, fødd i Hafslo kring 1702, var i 1722 gullsmedlærling i Bergen, men i 1745 visste dei andre søskeni heller ikkje om han levde eller ei...! * Fredrik Pederson Teiste, fødd i Hafslo kring 1706, var i 1722 framleis heime i Kroken, men var avliden før 1745. Huslyden hadde nær tilknytting til København, og eg ser ikkje bort ifrå at ein eller fleire av desse gutane godt kan ha butt der... Eg ville vorte svært so glad om nokon kunne hjelpa meg med spor etter desse brørne og takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 10. Eg freistar samla lite vetta opplysningar om styrarar og personale som var knytt til Nordre Bergenhus Amtsjenteskole i Munthehuset i Kroken i Hafslo 1897-1957, sidan kjend som husmorskulen i Kroken, og eg held fram med denne karen: Jon Ryen kom i 1917 som skulestyrar til Nordre Bergenhus Amtsjenteskole i Kroken i Hafslo og hadde stillingi fram til 1918. Mannen er elles heilt ukjend. Er det nokon som kan hjelpa meg med fleire opplysningar om denne karen, opphav og lagnad? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 11. Eg freistar samla lite vetta opplysningar om styrarar og personale som var knytt til Nordre Bergenhus Amtsjenteskole i Munthehuset i Kroken i Hafslo 1897-1957, sidan kjend som husmorskulen i Kroken, og eg held fram med denne jenta: Ragna Hole kom i 1922 som lærar til Nordre Bergenhus Amtsjenteskole i Kroken i Hafslo og tok i 1926 ovcer som styrar samed stad. Denne stillingi hadde ho heilt fram til 1947. Jenta er elles heilt ukjend. Er det nokon som kan hjelpa meg med fleire opplysningar om denne jenta, opphav og lagnad? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 12. Eg har i dag fått greie på at det ved amtsjenteskulen i Kroken i Hafslo òg skal ha vore ein styrar kring 1916-1917 med namn Daniel Viken. Dette namnet er elles heilt ukjend, men er det likevel mogeleg å identifisera denne karen? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 13. Eg slit med ei skikkeleg utfordring: Ein IVERSEN skal ha vore styrar for Nordre Bergenhus Amtsjenteskole i Kroken, Hafslo frå 1903 til 1905, men han har ikkje sett spor etter seg i kyrkjebøkene for Hafslo, korkje som barnefar eller som faddar. Eg står heilt utan spor, og no lurer eg på om nokon kan hjelpa meg finna ut kven denne Iversen kan ha vore? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 14. Eg freistar samla lite vetta opplysningar om styrarar og personale som var knytt til Nordre Bergenhus Amtsjenteskole i Munthehuset i Kroken i Hafslo 1897-1957, sidan kjend som husmorskulen i Kroken, og eg held fram med denne jenta: Kari Johannesdotter Førsund, fødd i Hosanger 20.2.1864, kom før 1900 som meierske til Nordre Bergenhus Amtsjenteskole i Kroken i Hafslo og var sidan meierlærar same stad til etter 1910. Jenta er elles heilt ukjend. Er det nokon som kan hjelpa meg med fleire opplysningar om denne jenta, opphav og lagnad? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 15. Eg freistar samla lite vetta opplysningar om styrarar og personale som var knytt til Nordre Bergenhus Amtsjenteskole i Munthehuset i Kroken i Hafslo 1897-1957, sidan kjend som husmorskulen i Kroken, og eg tek til med denne karen: M. O. Sundland, i FT1900 omskriven som Anders Sundland, var fødd i Haus i 1867 og skal ha vore styrar ved Amtsjenteskolen frå starten i 1897 og fram til 1903. Han er ugift i 1900, men er det mogeleg å finna meir nøyaktige opplysningar om denne karen, opphavet og lagnaden hans? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 16. Eg freistar samla lite vetta opplysningar om styrarar og personale som var knytt til Nordre Bergenhus Amtsjenteskole i Munthehuset i Kroken i Hafslo 1897-1957, sidan kjend som husmorskulen i Kroken, og eg held fram med denne jenta: Anna Rotnæs, fødd i Førde 1860, kom før 1900 som lærar til Nordre Bergenhus Amtsjenteskole i Kroken i Hafslo, men flytte bort før 1910. Jenta er elles heilt ukjend. Er det nokon som kan hjelpa meg med fleire opplysningar om denne jenta, opphav og lagnad? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 17. Eg freistar samla lite vetta opplysningar om styrarar og personale som var knytt til Nordre Bergenhus Amtsjenteskole i Munthehuset i Kroken i Hafslo 1897-1957, sidan kjend som husmorskulen i Kroken, og eg held fram med denne jenta: Nille Torkildsdotter Trædal, fødd i Lavik 27.5.1860, kom før 1910 som husstyrar til Nordre Bergenhus Amtsjenteskole i Kroken i Hafslo, men me veit ikkje kor lenge ho var der. Jenta er elles heilt ukjend. Er det nokon som kan hjelpa meg med fleire opplysningar om denne jenta, opphav og lagnad? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 18. Eg freistar samla lite vetta opplysningar om styrarar og personale som var knytt til Nordre Bergenhus Amtsjenteskole i Munthehuset i Kroken i Hafslo 1897-1957, sidan kjend som husmorskulen i Kroken, og eg held fram med denne jenta: Ellia Olianna Tollefsdotter Vasset, fødd i Kinn 16.2.1876, kom før 1910 som lærar til Nordre Bergenhus Amtsjenteskole i Kroken i Hafslo, men me veit ikkje kor lenge ho var der. Jenta er elles heilt ukjend. Er det nokon som kan hjelpa meg med fleire opplysningar om denne jenta, opphav og lagnad? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 19. Eg freistar samla lite vetta opplysningar om styrarar og personale som var knytt til Nordre Bergenhus Amtsjenteskole i Munthehuset i Kroken i Hafslo 1897-1957, sidan kjend som husmorskulen i Kroken, og eg held fram med denne karen: Olav Førsund kom i 1918 som skulestyrar til Nordre Bergenhus Amtsjenteskole i Kroken i Hafslo og hadde stillingi fram til 1922. Mannen er elles heilt ukjend. Er det nokon som kan hjelpa meg med fleire opplysningar om denne karen, opphav og lagnad? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 20. Eg har i mange år vore på leiting etter Henrik Jonasson Nitter frå Sogndal, som i 1728 gifte seg med ei gardajente Øllegaard Pedersdotter Teiste frå Kroken i Hafslo og vart husmann på plassen Stein under Kroken. Etter Henrik vart enkjemann kring 1745, flytte han frå Kroken att, og den seinare lagnaden hans er eit kjempemysterium! Flytte han kan henda til Bergen? Eg attgjev frå manuskriptet mitt; ~~~~~~~~~~~~~~~ Henrik Jonasson Nitter, opphavleg frå Sogndal, men son av øltappar Jonas Henrikson Nitter i Bergen (1661-1709), som ei tid hadde vore gardbrukar på Tandla i Luster, vart døypt i Sogndal 27.10.1695. Henrik gifte seg i Hafslo 21.1.1728 med Øllegaard Pedersdotter Teiste frå Kroken (bnr. 1). Ho var f. kring 1700 og d. i Stein kring 1745. Henrik fekk i 1728 skøyte på eine helfti av Feigesagi, Feigum i Luster (bnr. 2), og han og Øllegaard budde der til dei i 1732 fekk rydda seg ein plass i Stein under Kroken og flytte hit. Her vart dei buande so lenge Øllegaard levde, og kan henda nokre år til. Men kring 1750 ser Henrik Nitter ut til å vera faren frå Kroken utan at me no kjenner den endelege lagnaden hans. ¤¤¤¤¤ (kvar vart Henrik av?) Dei var barnlause. ~~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 21. Eg freistar samla lite vetta opplysningar om styrarar og personale som var knytt til Nordre Bergenhus Amtsjenteskole i Munthehuset i Kroken i Hafslo 1897-1957, sidan kjend som husmorskulen i Kroken, og eg held fram med denne jenta: Tomine Erdal, fødd i Førde 1877, kom før 1900 som husstyrar til Nordre Bergenhus Amtsjenteskole i Kroken i Hafslo, men flytte derifrå før 1910. Jenta er elles heilt ukjend. Er det nokon som kan hjelpa meg med fleire opplysningar om denne jenta, opphav og lagnad? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 22. Ifølgje eit innlegg i emnet om Tomine Erdal vart Ragna Fuglestvedt frå Mandal 17.3.1904 tilsett som husstyrar ved amtsskulen i Kroken i Hafslo: Sogns Tidend 23. mars 1904 Denne jenta finn me att i FT1910 for Glemmen der ho var kjøkenlærar ved folkeskulen og fødd i Nes 16.11.1876: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036355002685 Og her er ho avlidi i Oslo i oktober 1955: https://www.digitalarkivet.no/view/387/pc00000001552720 Kan nokon hjelpa meg finna ut: * Kva for eit Nes var ho fødd i? * Kven var foreldri hennar? * Dato og stad for dødsfallet hennar - dødsannonse? * Biografi elles? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 23. Eg freistar samla lite vetta opplysningar om styrarar og personale som var knytt til Nordre Bergenhus Amtsjenteskole i Munthehuset i Kroken i Hafslo 1897-1957, sidan kjend som husmorskulen i Kroken, og eg held fram med denne karen: Halvard Johannesson Fjøsne, fødd i Etne 28.12.1876, kom i 1909 som skulestyrar til Nordre Bergenhus Amtsjenteskole i Kroken i Hafslo og hadde stillingi fram til 1916. Mannen er elles heilt ukjend. Er det nokon som kan hjelpa meg med fleire opplysningar om denne karen, opphav og lagnad? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 24. Eg freistar samla lite vetta opplysningar om styrarar og personale som var knytt til Nordre Bergenhus Amtsjenteskole i Munthehuset i Kroken i Hafslo 1897-1957, sidan kjend som husmorskulen i Kroken, og eg held fram med denne karen: T. Midtbust kom i februar 1902 som vikarierande skulestyrar til Nordre Bergenhus Amtsjenteskole i Kroken i Hafslo og hadde stillingi ut året 1902. Er det nokon som kan hjelpa meg med fleire opplysningar om denne karen, opphav og lagnad? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 25. Dette er ei kjempeutfordring som eg har jobba med i minst 35 år, men som eg aldri har greidd å løysa! Kanskje no er tidi kommi? Eg syner til denne huslyden frå FT1801 for garden Loven i Luster: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058398001211 Ole Johannesson, 32, husmann med jord Mari Johannesdotter, 41, kona hans Dei var då plassfolk på plassen Lovelund under Loven der dei visstnok flytte inn kring 1797. Kring 1811 flytte dei so eit lite stykke utover fjorden til plassen Ekrene under Kroken i Hafslo, og der døydde dei; Ole Johannesson 6.5.1847, 78 år: https://media.digitalarkivet.no/view/11460/38 Mari Johannesdotter 12.11.1837, 83 år: https://media.digitalarkivet.no/view/11460/8 Som enkjemann gifte Ole seg att i Luster 11.7.1838, 68 år, med far Johannes Olson: https://media.digitalarkivet.no/view/11592/125 Som fødestad er oppgjeven Ekrene, men der var han i alle fall IKKJE fødd! Og eg veit ikkje om me kan stola på at faren heitte Johannes Olson heller!? Eg har so langt ikkje greidd å finna opphavi til korkje Ole eller Mari, og ei òrsak er at eg ikkje finn vigsli deira! For Ole har eg to alternativ: * Ole, f. i Lærdal 2.6.1768 som son av gardbrukar Johannes Olson på Aarethun * Ole, døypt i Hafslo 1.10.1769 som son av paktar Johannes Ingebrigtson på Hafslo prestegard, sidan busett i Holten på Kaupanger i Sogndal. Om denne siste har me ei fråsegn frå 1793 om at han då var busett i ytre Sogn, men seinare lagnad er ukjend! Det hadde vore berre heilt fantastisk om nokon greidde finna: * Dato og stad for vigsli til Ole og Mari kort før 1801? * Dato og stad for fødslene til Ole og Mari på 1760-talet? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.