Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'chicago'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • The National Archives of Norway
  • Spør Arkivverket
 • The Digital Archives
  • Brukernes eget forum
  • Tyding av skannede kilder
  • Kilderegistrering
  • Spør Digitalarkivet
  • Arkiv
 • Miscellaneous
  • Tekniske tilbakemeldinger

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 19 results

 1. Dette er ein huslyd frå Luster som ogso Ivar Moe har minnt meg om gjennom eit anna tema og der eg ser at eg manglar ymse detaljopplysningar, som eg svært gjerne skulle hatt på plass, både frå Amerika og frå Noreg (Christiania). Kanskje nokon kan hjelpa meg? Slik ser manuskriptet mitt ut pr. i dag: ~~~~~~~~~~~~~~~ Narve Larsson Fuhr, frå Myrsete under Hengesteg, vart døypt 3.1.1797 og gifte seg 26.1.1824 med Sophia Haagensdotter frå Svangstu lille, døypt 29.7.1798. Narve og Sophia fekk overta plassen her på Myrane under Fuhr alt i 1824 og vart buande her som husmannsfolk like til 1867. Då vart plassen nedlagd, og jordi fall attende til garden. Narve og Sophie Larson utvandra til Amerika i 1867 i lag med sonen Anders; alle dei andre attlevande borni var farne over tidlegare. Og Narve og Sophie Larson slo seg ned hjå sonen Lars på farmen hans i Windsor township, Dane Co., Wis. ##### (lived there in 1870 – dates and places of their deaths?) Narve og Sophia på Myrane fekk åtte born i lag, mellom anna denne sonen: Lars Narveson Skildum, frå Myrane under Fuhr, var f. 12.4.1824 og gifte seg første gongen 5.5.1846 med Anna Andersdotter frå Mordla under Heltne i Dale, f. 22.10.1818. Lars og Anna fekk festesetel på denne plassen i Skildeimshaugen dagsett 15.2.1847, men dei kan ikkje ha hatt noko særleg med jord til plassen, og vart då heller ikkje buande her lenger enn til 1861. Då vart plassen nedlagd, og jordi gjekk attende til garden. Lars og Anna Narveson utvandra til Amerika i 1861 og slo seg først ned som farmarar i Windsor township, Dane Co., Wis., men flytte på 1870-talet til ein farm i Hampden township, Columbia Co., Wis. Anna d. i Columbia Co., Wis. 6.6.1878, og Lars gifte seg att i Dane Co., Wis. 15.1.1879 med Martha Olsdotter frå Hærishaugen under Hæri. Ho var f. i Luster 9.8.1835 og hadde utvandra til Amerika i 1873. Lars og Martha vart buande på farmen hans i Hampden township, Columbia Co., Wis., der Lars d. alt 11.3.1881. Martha Narveson d. i Dane Co., Wis. 7.11.1911. Lars fekk i alt sju born, som alle var frå første ekteskapet, men dessutan hadde andre kona Martha òg tre born frå før: a. Anna L. Narveson (1845‑1908), utvandra med foreldri i 1861 og vart der borte gift med husmannssonen Henrik Olson frå Langeteigen under Dalsøyri (1844‑1927). b. Sophia L. Narveson (1847‑1852), f. og d. i Luster. c. Narve L. Narveson, truleg kjend som Narve Lewis, ##### (American name to be verified?) f. i Luster 21.11.1850, utvandra med foreldri til Amerika i 1861. ##### (moved «West» at a young age – his destiny??) d. Sophia L. Narveson, kjend som Sophie Lewis, f. i Luster 12.11.1852, utvandra til Amerika med foreldri i 1861 og d. i Chicago, Ill. 7.1.1936. Ho flytte i ung alder til Chicago, Ill. der ho 13.10.1884 gifte seg med ##### (original name from Norway? – referred to as Olaf Olaus Lee) ##### (wherefrom in Norway? – Christiania?) ##### (full names of his parents?) f. i Christiania (Oslo) 16.4.1860. Han utvandra til Amerika i 1878 ##### (year of his emigration to be verified?) og d. i Oak Park, Ill. 26.6.1926. Oluf Lee var fabrikkformann («factory foreman»), og han og Sophie vart buande i Chicago, Ill. levetidi ut. Dei fekk to born i lag. e. Anders, kjend som Andrew L. Narveson, f. i Luster 4.8.1855, utvandra òg med foreldri til Amerika i 1861, men d. ugift i Columbia Co., Wis. 12.10.1880. f. Gunnhild, kjend som Julia L. Narveson, f. i Luster 1.1.1858, utvandra likeins med foreldri til Amerika i 1861, men d. ugift i Columbia Co., Wis. 22.2.1877. g. Malena L. Narveson, f. i Columbia Co., Wis. kring 1862, ##### (exact date of her birth?) d. i Columbia Co., Wis. 26.8.1877. h. Ole Andersson, kjend som Ole A. Harum, son av Martha Olsdotter og gardbrukar Anders Andersson på Lid øvre i Hafslo (1838‑1922), var f. i Luster 25.5.1861 og utvandra til Amerika med mori i 1873. Han d. i Sioux Falls, S.D. 23.11.1912. Ole Harum gifte seg i Fillmore Co., Minn. 16.12.1891 med Barbara O. Thyri. Ho var f. i Fillmore Co., Minn. 18.11.1868 og d. i Rochester, Minn. 29.9.1916. Ole og Barbara budde i Lanesboro, Fillmore Co., Minn. og fekk seks born i lag. i. Anders Andersson, son av Martha Olsdotter og husmannssonen Anders Andersson frå Teigane under Bolstad (1831‑1871), var f. i Luster 19.5.1865, ##### (lagnaden hans? – ikkje utvandra til Amerika – døydde han heilt ung?) j. Christian Andersson, kjend som Christian A. Harum, var likeins son av Martha Olsdotter og husmannssonen Anders Andersson frå Teigane under Bolstad (1831‑1871) var f. i Luster 19.2.1870 og utvandra til Amerika i 1873 i lag med mori. Christian Harum var snikkar («carpenter») og vart buande i Windsor township, Dane Co., Wis. der han d. ugift 6.8.1940. ~~~~~~~~~~~~~~~ Her ser me Lars Narveson (her kalla Lewis Nelson!) med huslyden hans i FT1870 i Windsor township, Dane Co., WI. Ogso foreldri hans er nemnde her (ogso dei kalla Nelson!) og ein yngre bror Anders: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DT87-51V Me ser soleis at både Narve og Sophie levde i 1870, men båe er borte i 1880, og det er vel ikkje usannsynleg at dei båe døydde i 1870-åri, men nærare detaljar har eg ikkje greidd å finna so langt! Og her er ymse innførsler som gjeld Lars si dotter Sophie Lewis med mann Olaf Olaus Lee som skulle vera frå Christiania, skal me tru kjeldene frå Chicago * Dødsfallet hans: Name Olaf Olaus Lee Event Date 26 Jun 1926 Event Place Oak Park Village, Cook, Illinois Gender Male Race white Age 66 Birth Year (Estimated) 1860 Birth Date 16 Apr 1860 Birthplace Christicina, Norway Father's Name Olaus Lee Father's Birthplace Christicener, Norway Occupation foreman Residence Place Chicago, Ill. Spouse's Name Sophia Lee Burial Date 29 Jun 1926 Burial Place Mt. Olive * FT1900: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-63RT-2F * FT1910: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RJL-QGX * FT1920: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9R68-73Y Eg vonar det er mogeleg å identifisera Olaf Olaus utifrå desse kjeldene, både fødsli hans og utvandringi? Neste store utfordring her ver lagnaden til eldste sonen etter Lars Narveson, Narve Lewis(?). Familien fortel at han reiste heimefrå i ung alder og skal ha butt ein eller stad «in the West», men so langt har eg ikkje greidd å finna spor etter han! Siste store utfordringi er lagnaden til Anders Andersson, sonen som andre kona Martha fekk i Luster i 1865: https://media.digitalarkivet.no/view/8402/54 Her er mori Martha Olsdotter med båe dei eldste borni i FT1865: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038261001880 Og her er utvandringi til mori frå 1873 med berre eldste og yngste barnet: https://media.digitalarkivet.no/view/6916/422 Kvar er so Anders Andersson vorten av? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om denne huslyden!
 2. Louise K. Holten, fødd i Buffalo Co., WI 26.1.1887 av sognske foreldre, Knut Olson Holten og Synneva Peterson, gifte seg i Minneapolis, MN 24.6.1913 med: James HANSON, fødd i Sverige 29.2.1888. Han skal ha utvandra i 1897(?), og dødsattesten hans frå Chicago, IL 5.12.1926 syner at far hans heitte John Hanson! James var slakteriarbeidar og kokk, og etter nokre år i Minneapolis, MN flytte parfolket til Chicago, IL der Louise døydde 18.12.1947. Einaste dotter Janet var fødd i 1916 og gifte seg med Daniel Hupac i Chicago, IL. Det finst fleire family trees på ancestry.com, men ingen veit noko som helst om foreldri til Janet! Er det mogeleg å identifisera James Hanson? Kor mange svenske menn er fødde 29.2.1888 og utvandra kring 1897 med liknande namn? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 3. Eg har i lang tid slite med å finna ut av lagnadane til to av døtrene etter husmannssonen Gjert Johannesson frå Ottum i Luster (1837-1911), som i 1861 utvandra til Buffalo Co., WI og der gifte seg med Susanna Christophersdotter frå Talle i Luster (1837-1880), utvandra same år. Dei fekk åtte born i lag, og dette er kva andre etterkomarar etter dette parfolket kunne fortelja meg for snart 40 år sidan om dei to døtrene: * Severina, kjend som Sebrina Johnson, fødd i Luster 1.1.1860, utvandra i 1861 (manglar i kyrkjeboki, men fekk flytteattest i 1872) og skal vera avlidi i Minnjeapolis, MN i året 1900. Alt me veit om ho, er at ho var gift med ein «Mr.» OLSON og at dei budde i Minneapolis, MN der dei fekk tre born i lag. Borni er ukjende! * Kirstina, kjend som Christine Johnson, fødd i Buffalo Co., WI 12.7.1870, døydde i Minneapolis, MN som Christine Davis 1.1.1957. Ho skal ha gift seg første gongen tidleg på 1890-talet med ein «Mr.» IVER, og dei skal ha butt i Chicago, IL der dei skal ha fått to born i lag. Men før 1911 var Christine attgift med ein William DAVIS, og då budde dei i Minneapolis, MN. William er elles heilt ukjend. So langt opplysningane frå slekti! Ved litt leiting finn eg denne vigsli i Minneapolis, MN 16.2.1889 mellom Andrew Olson og Severena Johnson: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-RP9D-MF Kanskje er dette dei i FT1895 i Minneapolis, MN, men i so fall har Severina to born frå før, og dei har berre ein felles son(?): https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DTLQ-YVT Og ganske riktig, her er Severina (Salena) Johnson med første mann Martha(!) L. Johnson, fødd Noreg kring 1846, og dei same to døtrene i 1885: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DRVH-MY Og vigsli til Martin L. Johnson og Severina Gjertson i Minneapolis, MN 26.4.1881: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-RG9H-ZH Dette må vera Severena Olson, framleis i live i 1905 med sonen Arthur i Minneapolis, MN: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-YSY3-BJ7 Men i 1910 er Arthur J. Olson busett hjå halvsøsteri Clara Swanberg i Minneapolis, MN: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RVC-ZPR Fødsli til Arthur Julius Olson i Minneapolis, MN 7.3.1895: Name: Arthur Julius Olson Gender: Male Race: White Birth Date: 7 Mar 1895 Birth Place: Minneapolis, Hennepin, Minnesota Father: Andrew Olson Mother: Sevrine FHL Film Number: 1498834 Skal me tru på gravdekorasjonane, må dette vera gravene til Andrew Olson (død 24.2.1896) og Severena Olson (død 9.5.1909) i Lakewood cemetery, Minneapolis, MN: https://www.findagrave.com/memorial/125426416 https://www.findagrave.com/memorial/125427433 So langt Severina! Eg mistenker dette for å vera Christine og William Davis i FT1910 for Minneapolis, MN med to steborn Iver fødde i Illinois: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RVN-CMQ Og i so fall er dette Christine Davis som enkje med dotter Ruth Iver i Minneapolis, MN i 1920: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRNF-9FD Og i 1930 som enkje åleine i Minneapolis, MN: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRHZ-SJL Og i 1940 som enkje åleine i Minneapolis, MN: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9MT-WSRD Dette er nok då vigsli til William Davis og Christine Iver i Minneapolis, MN 28.1.1905: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GB6F-8JJ Og dødsfallet til William L. Davis i Minneapolis, MN 27.3.1913: Name William L. Davis Event Type DEATH Event Date 27 Mar 1913 Event Place Minneapolis, Hennepin, Minnesota Gender Male Age 52 Marital Status Married Race Wht. Occupation Machinist Birthplace New York Birth Date 20 Oct 1860 Birth Year (Estimated) 1861 Burial Date 29 Mar 1913 Burial Place Richfield, Minnesota Father's Name Wm. Davis Father's Birthplace England Mother's Name Sarah Mcclain Mother's Birthplace Scotland Og då må vel dette vera huslyden i Chicago, IL i 1900, John Iver, fødd i Noreg januar 1865 og utvandra 1875 med kona Christine og to born: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6SXS-3BT Dødsfallet til John C. Iver i Chicago, IL 19.12.1900: Name John C. Iver Event Type Death Event Date 19 Dec 1900 Event Place , Cook, Illinois, United States Event Place Chicago, Cook, Illinois Address 576 WEST 21 ST STREET WARD-9 Gender Male Age 35 Marital Status Married Race White Occupation PAINTER Birth Year (Estimated) 1865 Birthplace Norway Burial Date 19 Dec 1900 Cemetery FOREST HOME Record Number 50 Eg er rimeleg overtydd om at eg har finne dei «rette» søstrene, og då sit me att med følgjande utfordringar: ** Kven var Martin L. Johnson, første mann til Severena, fødd i Noreg kring 1846 - fleire detaljar om han? ** Kven var Andrew Olson, andre mann til Severena Johnson - tydeleg fødd kring 1863 i Noreg? ** Dødsstaden til Severine Olson i 1909 - eg finn ikkje dødsattesten hennar i Minnesota!? ** Kven var John C. Iver, mann til Christine Johnson - tydeleg fødd i Noreg januar 1865 og utvandra 1875? ** Dato og stad for vigsli til John C. Iver og Christine Johnson? ** Fleire detaljar om William L. Davis - nøyaktig fødestad og mellomnamn? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 4. Frå Amerika er denne utfordringi hamna hjå meg: Axel T. Lindberg, skal vera fødd i Sverige i juli månad i 1848 og utvandra over Göteborg i 1868. Han gifte seg i Chicago, IL 30.8.1875 med Gunnhild Rasmusdotter frå Marifjøra i Hafslo, kjend som Julia Rasmusson, fødd i Luster 26.11.1850 og utvandra i 1869. Axel dreiv gravferdsbyrå i Chicago, IL der han døydde 7.1.1903. Julia døydde i Oak Park, IL 6.11.1936. Dei var barnlause. Kven var denne Axel T. Lindberg? ** Fullt «svensk» namn? ** Dato og stad for fødsli hans? ** Utvandringsåret? ** Fulle namn på foreldri hans med bustad, yrke til far og opphav til båe? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 5. Ogso denne svensken er komen i «fanget mitt» i kveld. Kan nokon hjelpa meg? Carl alias Charles J. Swanson, oppgjeven fødd i eller nær Göteborg, Sverige 13.2.1861 av foreldri Johan Svensson og kona Julianna, utvandra i ung alder til Amerika og gifte seg i Chicago, IL 2.4.1882 med Jørgine Christine alias Georgena Anderson, fødd i Bergen 14.3.1855 og utvandra i 1869. Charles var «gold beater» og døydde i Chicago, IL 5.1.1923. Er det mogeleg utifrå desse opplysningane å finna ut/stadfesta: ** Fullt svensk namn til Carl «Charles»? ** Dato og stad for fødsli hans? ** Utvandringsåret hans? ** Fulle namn på foreldri med bustad, yrke til far og opphav til båe? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 6. Jeg søker fremdeles etter info om Sven Taraldsen. Her er innlegget jeg hadde her i 2017: Sven og Anne reiser fra Norge 3. september 1886. De bosetter seg i Chicago og har med seg sønnen Sven f. 1877 og datteren Anne Mathilde f. 1873. Sven dør 16. oktober 1898 i Chicago, og Anne dør samme sted 1918. Finnes det noen mulighet til å finne ut hva Sven levde av i Chicago fra 1886 og til han dør i 1898 ? Er det noen som vet om det finnes noen kilder som kan fortelle litt? mvh Bente Borgen
 7. Dette er ein huslyd som eg stod fullstendig fast på då eg freista første gongen på 1980-talet å finna dei att i Amerika. No har eg lukkast i å føra dei fram til Chicago, IL, men der står eg fast på detaljar som gjeld dei tre borni deira som alle døydde før foreldri! Det oppdaterte manuskriptet mitt ser slik ut: ~~~~~~~~~~~~~ NB: Gjennom mottekne dødsattestar frå Chicago, IL er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #2 under! Eg har ikkje finne dei i FT1880(?), men * her er dei i FT1900: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6LL3-CW * her er dei i FT1910: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RJD-2ND Dødsattesten til Bertha: Name Bertha Olsen Event Type Death Event Date 12 Jun 1910 Event Place Chicago, Cook, Illinois, United States Residence Place 2123 Bingham St Gender Female Age 73 Marital Status Married Race White Occupation Housewife Birth Date Oct 1836 Birthplace , , Norway Funeral Home Jacob J West Burial Date 15 Jun 1910 Burial Place Chicago, Cook, Illinois Cemetery Mount Olive Father's Name Henry Sandeoich Mother's Name Christiana Fornez Informant's Name Simon Olsen Dødsattesten til Simon: Name Simon M Olson Event Type Death Event Date 13 Feb 1912 Event Place Chicago, Cook, Illinois, United States Address 2123 Bingham St Ward 27 Gender Male Age 73 Marital Status Widowed Race White Occupation Tailor Birth Date 31 Jan 1839 Birthplace , , Norway Burial Date 16 Feb 1912 Burial Place Chicago, , Illinois Cemetery Mt Olive Father's Name Ole Larson Informant's Name Anna Christinsen Dødsattesten til sonen Charles: Name Charles C Olsen Event Type Death Event Date 18 Mar 1902 Event Place , Cook, Illinois, United States Event Place (Original) Chicago, Cook, Illinois Address 95 Bingham St, Ward 28 Gender Male Age 25 Marital Status Single Ethnicity American Race White Occupation Machinist Birth Year (Estimated) 1877 Birthplace Chicago Burial Date 23 Mar 1902 Cemetery Mt Olive Cmt. Record Number 28 Alternative dødsattestar for sonen Johan Henrik: Name John Olson Event Type Death Event Date 17 Mar 1896 Event Place Chicago, Cook, Illinois, United States Address 68 Humboldt Park Bovl'd Gender Male Age 22 Marital Status Single Race White Occupation Machinist Birth Year (Estimated) 1874 Birthplace Chicago, , Cemetery Mt Olive Informant's Name L C Lawson Name Henry J Olsen Event Type Death Event Date 19 Jan 1899 Event Place Chicago, Cook, Illinois, United States Address 282 Grand Ave Gender Male Age 24 Marital Status Single Race White Occupation Machinist Birth Year (Estimated) 1875 Birthplace Chicago, , Illinois Burial Date 20 Jan 1899 Cemetery Mt Olive Informant's Name A W Doe Dotteri Cathrine har eg ikkje sett noko meir til i Amerika, og eg finn heller ikkje fødsli til Charles.. Det er vel ikkje mogeleg å finna obituaries for denne huslyden? Men kanskje fleire kyrkjebokinnførsler frå Chicago, IL? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 8. Dette er ein huslyd som eg jobba ganske mykje med på 1980-talet, men som eg grunna utilgjengelege kjelder aldri greidde å få skikkeleg «tak» på. No har eg greidd å fylla ein del av hòli, ikkje minst med opplysningar om den eine svigersonen Olaus Hanson frå Troms, sjå tema: https://forum.arkivverket.no/topic/223876-olaus-trinberg-lorentsson-hansen-fødd-i-malangen-1870-til-amerika-på-1880-talet-utvandringsåret-hans-og-detaljar-om-foreldri-hans/ men eg slit framleis med nokre detaljar. Det gjeld særleg tre av dei yngre borni, Peter, Caroline og Ingeborg! No vonar eg på lite vetta «eksperthjelp» i Brukarforum. Kanskje kan til dømes ein obituary for Peter Thompson frå Sioux Falls, SD 1939 lokaliserast? Eller for andre søsken som kan fortelja oss om lagnaden til Caroline i Chicago, IL? Slik ser manuskriptet mitt for denne huslyden ut pr. i dag: ~~~~~~~~~~~~~~ Eli Andersdotter {Heltne}, f. {i Luster} 7.5.1843, gifte seg i Luster 1.6.1865 med Knut Torstenson frå Skjel i Vestre Slidre, Valdres. Han var son av gardbrukar Torsten Endreson på Skjel og andre kona Anna Olsdotter frå Vevlen i Vang og f. i Vestre Slidre 12.5.1842. Eli og Knut budde visstnok her i Skaret fram til våren 1866. Knudt og Ellen Thompson utvandra til Amerika i 1866 og farma først i Kenyon township, Goodhue Co., Minn. , men flytte i 1879 til ein farm i Lyons township, Minnehaha Co., S.D. Ellen vart kring 1885 sjuk og levde dei siste åri sine på ein sjukeheim i Yankton, S.D. der ho d. 1.5.1903. Knudt Thompson d. i Minnehaha Co., S.D. 12.6.1928. Dei fekk tretten born i lag: a. Christi, kjend som Christine K. Thompson, f. i Luster 18.8.1864, utvandra til Amerika med foreldri i 1866 og d. i Sioux Falls, S.D. 19.10.1948. Christine var hushaldar («housekeeper») og budde i Sioux Falls, Minnehaha Co., S.D., ugift. b. Torsten, kjend som Thomas K. Thompson, f. i Goodhue Co., Minn. 30.5.1867, d. i Sioux Falls, S.D. 1.6.1939. Thomas var farmarbeidar («farm laborer») og budde på heimefarmen i Lyons township, Minnehaha Co., S.D., ugift. c. Andreas, kjend som Andrew T. Skjel, f. i Goodhue Co., Minn. 11.11.1868, d. i Minnehaha Co., S.D. 23.8.1956. Ogso Andrew var farmarbeidar («farm laborer») og budde på heimefarmen i Lyons township, Minnehaha Co., S.D., likeins ugift. d. Anna K. Thompson, f. i Goodhue Co., Minn. 2.3.1870, d. i Sioux Falls, S.D. 7.5.1946. Anna gifte seg i Minnehaha Co., S.D. 20.1.1897 med Knut Olson frå Husabø på Leikanger, i Amerika kjend som Knute Huseboe. Han var son av gardbrukar Ole Knutson på Husabø og kona Britha Endresdotter frå Romøyri i Balestrand og f. i Leikanger 23.3.1860. Han utvandra til Amerika med foreldri sine i 1866 og d. i Sioux Falls, S.D. 25.4.1935. Knute Huseboe var snikkar («carpenter»), og han og Anna budde i Sioux Falls, Minnehaha Co., S.D. Dei fekk to born i lag. e. Karine Gurine, kjend som Carrie Thompson, f. i Goodhue Co., Minn. 1.10.1872, d. i Watertown, S.D. 29.10.1954. Carrie gifte seg i Minnehaha Co., S.D. 29.7.1893 med Olaus Trinberg Lorentson frå Kirkevik i Malangen, Balsfjord, i Amerika kjend som Olaus T. Hanson. Han var son av skreddar og fiskar Lorents Mikael Hansson i Kirkevik, opphavleg frå Gamvii i Lavangen, Ibestad, og kona Hanna Bergitte Olsdotter frå Kirkevik og f. i Malangen 14.4.1870, men utvandra til Amerika med mor si i 1887. Han d. i Sioux Falls, S.D. 11.9.1941. Olaus Hanson var målar («painter and paper hanger»), og han og Carrie budde i Sioux Falls, Minnehaha Co., S.D. og farma òg ei tid i Goodwin toiwnship, Deuel Co., S.D. Men dei vart skilde i 1924, og Olaus flytte attende til Sioux Falls, Minnehaha Co., S.D. der han gifte seg att, medan Carrie flytte til Watertown, Codington Co., S.D. der ho livnærte seg som syerske («dressmaker») Dei fekk sju born i lag. f. John K. Thompson, f. i Goodhue Co., Minn. 3.1.1874, d. visstnok i Minneapolis, Minn. 10.6.1928. John var gassverksarbeidar («gas worker») og budde i Minneapolis, Hennepin Co., Minn., ugift. g. Petter Olaus, kjend som Peter K. Thompson, f. i Goodhue Co., Minn. 13.5.1875, d. ##### (date and place of his death? – probably Minnehaha Co., SD Mar. 9, 1939!?) ##### (WW1 draft and soc.sec. 1937 says Peter K. Thompson of Minnehaha Co., SD – born May 15, 1875! – supposed to have been a farm laborer at Colton, Minnehaha Co., S.D. – single!?) h. Elen Marie, kjend som Mary Thompson, f. i Goodhue Co., Minn. 15.3.1877, d. i Minneapolis, Minn. 6.3.1956. Mary gifte seg i Minnehaha Co., S.D. 20.1.1897 med William M. ##### (middle name?) Sampson, f. i New York City, N.Y. 25.3.1868. Han d. i Minneapolis, Minn. 23.3.1951. William Sampson var kostemakar («broom maker»), og han og Mary budde i Sioux Falls, Minnehaha Co., S.D. til dei tidleg på 1920-talet flytte til Minneapolis, Hennepin Co., Minn. der dei sidan kjøpte og styrte ein husværebygning («appartment bulding owner and operator»). Dei fekk to born i lag. i. Caroline, kjend som Lena Thompson, f. i Goodhue Co., Minn. 22.7.1878, d. ##### (supposedly died in Chicago, Ill. about 1945 – single hospital worker? – one Caroline Thompson, single servant, born in SD 1880, lived 1940 in Chicago, IL! – could be her?) j. Knud Edward, kjend som Edward K. Thompson, f. i Minnehaha Co., S.D. 16.1.1880, d. i Minnehaha Co., S.D. 18.8.1928. Edward tok i lag med broren William over som farmarar på heimefarmen i Lyons township, Minnehaha Co., S.D., men var ugift. k. Ingeborg Thompson, f. i Minnehaha Co., S.D. 20.10.1881, d. ##### (date and place of her death? – Omaha, NE about 1910?) ##### (was married to a Mr. Benson and had one child – further info?) l. William K. Thompson, f. i Minnehaha Co., S.D. 2.9.1883, d. i Parkston, S.D. 28.2.1968. William tok i lag med broren Edward over som farmar på heimefarmen i Lyons township, Minnehaha Co., S.D., men var likeins ugift. m. Knud, kjend som Knudt Skjel, f. i Minnehaha Co., S.D. 20.11.1885, d. i Minnehaha Co., S.D. 23.8.1957. Knudt Jr. var farmarbeidar («farm laborer») og budde på heimefarmen i Lyons township, Minnehaha Co., S.D., ugift. ~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 9. Denne utfordringi tek utgongspunkt i følgjande dødsattest frå Chicago, IL: Name Anton B Larson Event Type Death Event Date 31 Jul 1936 Event Place Chicago, Cook, Illinois, United States Address 1715 N Kedzie Ave Gender Male Age 68 Marital Status Widowed Race White Occupation Carpenter Birth Date 26 Sep 1867 Birthplace , , Norway Burial Date 03 Aug 1936 Burial Place Chicago, , Illinois Cemetery Mt Olive Spouse's Name Ellen C Informant's Name Mary G Walsh Entry Number 23068 Kven var denne mannen? Han gifte seg i Chicago, IL 26.8.1897 med Ellen Christine Johnson, fødd i Vernon Co., WI 31.5.1872. Ho døydde i Chicago, IL 26.1.1934. Vigsli i Bethania Lutheran church seier han var fødd i «Lister», Norway: https://www.ancestry.com/interactive/60722/41742_314743-00245?pid=2123517&treeid=&personid=&usePUB=true&_phsrc=Nzx12438&_phstart=successSource Her er huslyden i Chicago, IL 1900 (Anton f. sep. 1866 med utv.år 1888): https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-67F7-6DV Her er huslyden i Chicago, IL 1910 (Anton f. 1869 med utv.år 1892): https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRJR-FGL Her er huslyden i Chicago, IL 1920 (Anton B f. 1868 med utv.år 1886): https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9R62-SBL Dødsattesten for kona Ellen frå 1934 nyttar namnet Anton C. Larson på den då fråskilde mann hennar! Far til Ellen var barnefødd i Luster, men eg kan ikkje sjå at Anton er fødd korkje i Luster (Lyster) eller på Lista, so kvar kom han ifrå? Kan namnet hans vera fullstendig «vrengt»? Kven var foreldri hans? Kva er korrekt utvandringsår? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 10. Tidleg på 1980-talet intervjua eg norske etterkomarar etter Johannes Christenson (1819-1907) og kona Anna Monsdotter (1828-1881), som fram til garden deira vart seld på tvangsauksjon i 1880, hadde vore gardbrukarar på Kleivi, eit bruk av garden Søvde i Dale sokn i Luster. Dei kunne då fortelja meg følgjande om dei to sønene etter Johannes og Anna som tvandra til Amerika: * Christen Johannesson Søvde (Kleivi), fødd i Luster 17.4.1863, utvandra til Amerika i 1884, skal ha busett seg i Chicago, IL der han gifte seg, men kona døydde barnlaus, og Christen flytte som enkjemann til Minneapolis, MN der han skal vera avliden... * Christopher Johannesson Søvde (Kleivi), fødd i Luster 7.5.1868, utvandra til Amerika i 1889 og skal òg ha busett seg i Chicago, IL. Han gifte seg òg, og med kona som dei ikkje kjente namnet til, flytte han til Pomona, CA der dei båe døydde. Dei hadde ingen born. Når eg no etter so mange år freistar gripa tak i desse brørne att for å greia ut biografiane deira, råkar eg på skikkelege utfordringar: * Christen Johannesson Søvde ser eg absolutt ikkje noko til. Ei ekstra utfordring er det at me har fleire personar med same namn som òg hadde tilknytting til Luster, mellom anna ein Christen Christopherson Søvde (1865-1931) som attpåtil gifte seg i Chicago, IL i 1896 og budde der nokre år før han flytte til Washington state. Den einaste eg ser som KAN vera Christen Johannesson, er ein Christian J. SOVD som er nemnd «coachman» og innskriven i Minneapolis city directory frå 1894 busett på 2303 Park Avenue: https://www.ancestry.com/interactive/2469/13545871?pid=821215215&backurl=https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?indiv%3D1%26dbid%3D2469%26h%3D821215215%26tid%3D%26pid%3D%26usePUB%3Dtrue%26_phsrc%3DNzx11799%26_phstart%3DsuccessSource&treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&_phsrc=Nzx11799&_phstart=successSource&usePUBJs=true * Christopher Johannesson Søvde finn eg derimot att, men ikkje før i FT1910, og då er han gift med ei Agnes, og dei er alt komne til Pomona, Los Angeles Co., CA: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRVG-RM3 Her er dei òg i FT1920: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9R6X-9D2 og i FT1930: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GR4F-N7Q I 1940 er Christopher vorten enkjemann: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MT-F3F2 Hjå ancestry finn eg dessutan eit family tree som inneheld Christopher, og der går det fram at kona hans heitte Agnes Barbara Slebiska, og ho var fødd i Winneshiek Co., IA 20.1.1870 av «Bohemian« foreldre. Agnes var i 1900 framleis ugift, men då busett i Chicago, IL: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-68DV-YH Agnes Sovde døydde i Los Angeles Co., CA 26.12.1939, medan Christopher Sovde døydde same staden 16.7.1953. Dei store utfordringane i denne huslyden kan oppsummerast slik: ** Opplysningar om Christen Johannesson Søvde, fødd 1863, etter han utvandra i 1884? ** Dato og stad for vigsli til Chrístopher Søvde med Agnes Barbara Slebiska? Kan det tenkjast, sidan me ikkje ser noko som helst til Christen, og Christopher ikkje dukkar opp før i 1910 med ei noko «merkeleg» skrivemåte av namnet sitt (Sode?). at dei kan ha nytta eit anna namn i Amerika? Kanskje Kleven? Kanskje Johnson? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om desse brørne?
 11. Etter at lagnaden til Samuel Olson (1851-1929) vart so grundig drøfta med stor success: https://forum.arkivverket.no/topic/223402-løyst-samuel-olson-fødd-i-søndre-land-1851-via-jostedalen-til-amerika-i-1866-gift-med-bergit-buxengard-sist-sett-i-dunn-co-nd-1920-kvar-vart-det-av-dei-og-kven-var-bergit-ei-amerikansk-utfordring/ fekk eg no lyst til å leggja ut eit tema om to av halvbrørne hans: Ole Samuelson (1816-188?) og Kari Endresdotter (1840-1911) utvandra til Amerika i 1866 og farma i Utica township, Crawford Co.,. WI I tillegg til sonen Samuel, som Ole hadde frå før, fekk han og Kari ni born i lag som eg kjenner til. Ein son døydde barn i Noreg. Alle dei andre åtte levde i 1880, jmf. FT1880 for Utica township, Crawford Co., WI: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GYBG-97Z9 Ifølgje FT1900, då Carrie var enkje og budde hjå yngste sonen i Albert Lea, MN, hadde ho hatt heile elleve born, og av dei var seks då i live: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DTF7-C5X FT1910, då ho framleis budde med yngste sonen, men då nær Hazen, Mercer Co., ND, er det diverre ikkje oppgjeve noko tal på born: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RV5-LFC Ho døydde nær Hazen, ND 18.9.1911 Me veit at dei tre døtrene frå FT1880, Lena, Mary og Carrie, alle levde lenge etter mori, og det same gjorde Erick og George. Erik var forresten den einaste av desse brørne, med unntak av halvbroren Samuel, som i mange år nytta Olson som ættenamn! Eg var for mange år sidan i kontakt med ein etterkomar etter George, og vedkommande fortalte meg at ein av brørne, ein viss «Frank» «forsvann»,men ingen av brørne heitte noko slikt... Både Erick og George var innom snikkaryrket, og eg trur at sonen Hans døydde som ugift snikkar i Chicago, IL i 1892. Men so var det dei to siste: ** Olaus Andreas, kjend som Ole A. Samuelson, fødd i Jostedalen 26.2.1863 ** Endre, truleg kjend som Andrew Samuelson, fødd i Jostedalen 31.7.1864 Eg ser ikkje noko til Ole, men FT1900 for La Grange village nær Chicago, IL syner ein ugift snikkar Andrew Samuelson, fødd i Noreg juli 1864, men med ukjent utvandringsår: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6S49-M9S Eg har stor tru på at denne Andrew kan vera «vår» Endre, men kvar vart det i so fall av han etter 1900? Og kvar vart det av Olaus «Ole A.»? Kan det tenkjast at det finst ein OBITUARY etter mori Kari «Carrie» Samuelson som døydde nær Hazen, ND 18.9.1911? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 12. Denne utfordringi kjempa eg med alt på 1980-talet, men eg greidde aldri å komma i mål. No vonar eg at ein presentasjon i Brukarforum kan bidra til å løysa gåta... Anders Nilsson (1804-1855) og Britha Pedersdotter (1804-1857), plassfolk på Hagale under garden Drevdal i Luster, fekk seks born i lag, to eller tre av dei forlet aldri Noreg, medan sonen Anders (= Andrew A. Drevdahl) (1837-1896) utvandra i 1866 til Dane Co., WI der han har stor etterslekt. Han nytta Drevdahl som slektsnamn. So har me desse to brørne, eldste og yngst i søskenflokken: ~~~~~ Nils Andersson (Drevdahl). fødd i Luster 1.2.1832, gifte seg i Luster 30.6.1862 med Rønnaug Hansdotter frå Bolstad i Skjolden, men fødd i Skjåk 8.6.1834. Nils og Rønnaug utvandra til Amerika med S/S Fido i 1866: http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=Quebec65&gardpostnr=3387&merk=3387#ovre og bør vel i prinsipet òg ha «landa» i Dane Co., WI liksom broren Anders, men eg har tross intens leiting enno ikkje greidd finna spor etter Nils og Rønnaug. Dei hadde ingen born fødde før dei reiste frå Luster! ~~~~~ Ole Andersson (Drevdahl), fødd i Luster 27.7.1847, skal etter kva dei seier ha utvandra til Amerika kring 1870, og nokre slektningar TRUR han busette seg i Chicago, heller ikkje han har det til nore mogeleg å finna att der borte. Eg har heller ikkje greidd å finna utvandringsåret!? MEN eg har finne ein ganske so god «kandidat» for Ole i Amerika gjennom denne farmaren busett i Alba township, Jackson Co., MN, presentert gjennom eit ancestry «family tree»: https://www.ancestry.com/family-tree/person/tree/72106412/person/34270538123/facts?_phsrc=Nzx10633&_phstart=successSource Om denne Ole Anderson står det rett nok at han var fødd i Telemark i juni 1847, men han utvandra til Amerika i 1869, og ikkje minst dette: Foreldri hans er namngjevne som Anders og Bessie! Kanskje er det mogeleg å finna ein OBITUARY som fortel oss litt meir om opphavet og slekti hans? ~~~~~ Eg ville vorte svært so takknemlig om nokon greier løysa i alle fall noko av denne utfordringi og takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 13. Dette er ein huslyd som eg arbeidde mykje med då eg vitja Chicago, IL i 1982, og eg greidde å finna fleire etterkomarar, men ikkje alle detaljane var mogelege å få tak i den gongen. Denne Gjertrud var søster av den Lars Jacobson som er tema i denne utfordringi: https://forum.arkivverket.no/topic/201755-øyanes-påskenøtt-9-lars-jacobson-krogen-1852-1879-og-kona-eliza-e-pike-gohde-1853-1923-og-huslyden-deira-i-amerika-soge-om-adopsjon/ Kanskje er det no mogeleg å komplettera dette manuskriptet lite vetta? Er det til dømes mogeleg å finna: ** Kven var Ole Andersson Trovåg i Gulen - barnefaren frå 1860? ** Kven var Harry Daniel Wheeler frå London som gifte seg med Annie Bringe? ** Kanskje kan ein OBITUARY finnast for Gertrude Gehrke frå 1997? ** Men den største utfordringi er truleg John «James» Green frå Kentucky, mannen til Susan Bringe...? Her følgjer eit oppdatert utdrag: ~~~~~~~~~~~~~ Torbjørn Olson Bringe, frå Moen under Bruheim i Jostedalen, var f. i Jostedalen 6.3.1841 og gifte seg i Luster 9.6.1868 med Gjertrud Jacobsdotter frå Teigen under Kroken, f. 30.8.1840. Torbjørn Olson var treskjrar. Han og Gjertrud slo seg ned her på Krossen i 1869 etter at plassen då etter utskiftingi eit par i forvegen hadde vorten del av Bringe, og dei vart buande her til 1884. Dei vart dei einaste plassfolki på Krossen medan plassen hyrde til Bringe, for neste brukaren, Ole Gabrielson, fekk sidan skøyte og vart sleis sjølveigar (sjå Bringe, bnr. 11). Torbjorn og Jennie Bringe utvandra til Amerika i 1884 og slo seg ned som farmarar i Utica township, Chickasaw Co., Ia. Men Torbjorn Bringe d. i Chickasaw Co., Ia. alt 13.2.1890; Jennie heldt fram med farmen ein del år, men flytte sidan til Chicago, Cook Co., Ill. der fleire av borni då budde. Ho d. hjå dotteri Annie Wheeler i Chicago, Ill. 3.11.1928. Torbjørn og Gjertrud på Krossen fekk sju born i lag, medan dei budde i Luster; dessutan hadde Gjertrud ei dotter frå før: 1. Anna Olsdotter Bringe (1860‑1944), var dotter av Gjertrud og ##### (Ole Andersson frå Trovåg i Gulen – kven var han?) Anna Bringe utvandra til Amerika i 1882 og gifte seg der borte med husmannssonen Arne Larsson frå Haugen under Eide (1859‑1929) (s.d.). 2. Anna Torbjørnsdotter Bringe, f. 14.5.1868; grunna pengemangel vart ikkje Anna med foreldri til Amerika i 1884. Men Annie Bringe utvandra til Amerika i 1885 og gifte seg i Chicago, Ill. 18.4.1897 med Harry Daniel Wheeler, f. i London, England 1.4.1873. ##### (parents and emigration year?) Harry var kjelemakar i eit oljeselskap («oil company boiler maker») i Chicago, Ill. Frå 1908 til 1916 budde dei i Knox, Starke Co., Ind.; dei budde òg ei tid i Whiting, Lake Co., Ind., men var elles busette i Chicago, Cook Co., Ill. til dei som pensjonistar flytte til North Judson, Starke Co., Ind. Harry d. i North Judson, Ind. 26.6.1944, medan Annie Wheeler d. i Mishawaka, Ind. 15.9.1951. Dei fekk seks born i lag: a. Mary Elvina Wheeler, f. i Chicago, Ill. 6.2.1898, d. i Mishawaka, Ind. 10.12.1953. Ho gifte seg i Chicago, Ill. 22.12.1919 med Leo Charles Streich, f. i Starke Co., Ind. 4.1.1894. Han d. i Mishawaka, Ind. 15.6.1947. Leo Streich var kommunearbeidar («lineman and city meter reader»), og han og Mary budde i Mishawaka, St. Joseph Co., Ind. Dei fekk fem born i lag. b. Charles Theodore Wheeler, f. i Chicago, Ill. 18.10.1901, d. i Chickasaw Co., Ia. ?.8.1902. c. May Henrietta, kjend som Henrietta Wheeler, f. i Chicago, Ill. 5.3.1904, d. i Knox, Ind. 15.11.1975. Ho gifte seg i Chicago, Ill. 6.5.1919 med Cecil Earnest Weidner, f. i Starke Co., Ind. 21.7.1900. Han d. i Knox, Ind. 26.4.1975. Cecil Weidner var fabrikkarbeidar («factory worker») til dei i 1936 flytte til North Judson, Starke Co., Ind. Der dreiv Cecil bilagentur, og dessutan farma dei («car agency operator and farmer»). Dei fekk fem born i lag. d. Gertrude Anna Wheeler, f. i Chicago, Ill. 19.4.1906, d. ##### (place of her death? – Crown Point, IN?) 22.10.1997. Gertrude gifte seg i Chicago, Ill. 26.10.1924 med Lyle Judge Gehrke, f. i Milwaukee Co., Wis. 26.10.1903. Han d. i Lansing, Ill. 6.1.1981. Lyle Gehrke var brannmann i eit oljeselskap («oil company fireman»). Dei budde i Chicago, Cook Co., Ill. og i Hammond, Lake Co., Ind., men flytte sidan til Lansing, Cook Co., Ill. Dei fekk fire born i lag. e. Eit barn var f. og d. straks etter fødsli i Starke Co., Ind. kring 1910. ##### (info?) f. Severt Estus Wheeler, f. i Starke Co., Ind. 22.8.1912, d. i Starke Co., Ind. 14.1.1914. 3. Jacob Torbjørnson Bringe, f. 2.7.1870, Jake Bringe utvandra med foreldri til Amerika i 1884 og gifte seg første gongen i Dallas Co., Ia. 31.7.1896 med Amanda Ellen Reid, f. i Dallas Co., Ia. 19.1.1863. Jake Bringe var smed («blacksmith»), og han og Amanda budde først i Utica township, Chickasaw Co., Ia., men flytte kort etter hundreårsskiftet til ein farm i Pleasant township, Winneshiek Co., Ia. Men snart etter flytte dei vidare til Chicago, Cook Co., Ill. der Jake Bringe arbeidde som snikkar («carpenter»). Jake og Amanda vart skilde i 1917, og Amanda vart buande i Chicago, Ill. der ho d. 19.7.1943. Jake Bringe gifte seg att i Lancaster, Ohio 27.7.1921 med enkja Florence Emrick, f. Love, f. i Perry Co., Ohio 8.10.1874. I 1938 flytte Jake og Florence til North Judson, Starke Co., Ind. og farma der. Florence d. i Starke Co., Ind. 16.2.1950, medan Jake Bringe d. same staden 14.6.1955. Florence hadde to born i første ekteskapet sitt, medan Jake hadde denne dotteri, som var frå første ekteskapet med Amanda: a. Lavina Gertrude Bringe, f. i Chickasaw Co., Ia. 12.10.1898, d. i Chicago, Ill. 13.4.1976. Ho gifte seg i Chicago, Ill. 12.7.1922 med Walter Clyde Tomlinson, f. i Garland Co., Ark. 14.12.1895. Han d. i Chicago, Ill. 16.5.1964. Walter var fabrikkarbeidar («factory worker»), og han og Lavina budde i Chicago, Cook Co., Ill. Dei fekk seks born i lag. 4. Ole Torbjørnson Bringe, f. 19.12.1872, Ole T. Bringe utvandra òg til Amerika med foreldri i 1884. Han busette seg i Decorah, Winneshiek Co., Ia. der han livnærte seg som snikkar («carpenter»). Han d. ugift i Decorah, Ia. 3.7.1939. 5. Elen Susanna, kjend som Susanna Torbjørnsdotter Bringe, f. 26.1.1875, Susan Bringe utvandra med foreldri til Amerika i 1884 og gifte seg i South Chicago, Ill. 11.3.1909 med John B. ##### (middle name?) kjend som James Green, f. ##### (date and place of his birth? – Tennessee? – 1865!? – his 2nd marriage!) James arbeidde som snikkar og vaktmeistar («carpenter and janitor»), og han og Susan budde i Chicago, Cook Co., Ill., men James forlét kona og borni i 1913 og skal vera faren attende til Tennessee, men ##### (further details?) Susan Green var sidan kjolesyerske («dress maker») i Chicago, Cook Co., Ill. og d. i Oak Lawn, Cook Co., Ill. 19.6.1964. Dei fekk to born i lag: a. John Samuel, kjend som Samuel Green, f. i Chicago, Ill. 31.10.1909, d. i Chicago, Ill. 5.6.1972. Samuel Green var yrkesoffiser i den amerikanske hæren («US Army officer») ##### (married twice, but had no children – details?) b. Martin Andrew Green, f. i Chicago, Ill. 29.7.1912, d. ugift i Chicago, Ill. 3.7.1931. 6. Sjur Torbjørnson Bringe, f. 22.8.1877, Sever Bringe utvandra likeins med foreldri til Amerika i 1884. Han reiste tidleg frå Iowa til Chicago, Cook Co., Ill. og arbeidde der i mange år som snikkar («carpenter»). Sidan flytte han til North Judson, Starke Co., Ind. der han farma. Dei siste leveri budde han hjå brordotteri Lavina Tomlinson i Chicago, Ill. der han d. ugift 26.11.1973, vel 96 år gamal. 7. Martinus Torbjørnson Bringe, f. 30.4.1880, Martin T. Bringe utvandra til Amerika med foreldri i 1884 og var ei tid farmarbeidar («farm laborer») i Winneshiek Co., Ia. Ei tid farma han òg i lag med broren Jake Bringe i Pleasant township, Winneshiek Co., Ia., men kring 1910 flytte Martin til Chicago, Cook Co., Ill. der han livnærte seg som snikkar («carpenter»). Han d. ugift i McHenry Co., Ill. 2.7.1931. 8. Nils Torbjørnson Bringe (1882‑1883). Me har no sett på dei borni som Torbjørn og Gjertrud på Krossen fekk, medan dei budde i Luster. Men dei fekk òg ei dotter etter at dei kom fram til Amerika: i. Tilda Gjertine Bringe, f. i Chickasaw Co., Ia. 9.12.1885, d. i Chicago, Ill. 22.2.1988, vel 102 år gamal. Tilda gifte seg i South Chicago, Ill. 26.7.1905 med Joseph Connors, f. i Chicago, Ill. 27.6.1882. Han d. i Chicago, Ill. 24.12.1932. Joseph Connors var ingeniør («mill engineer»), og han og Tilda budde i Chicago, Cook Co., Ill. Dei fekk fem born i lag. ~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 14. Eg har i lengre tid slite med å finna ut av denne huslyden som ogso er ein del av følgjande tema: https://forum.arkivverket.no/topic/221262-herman-johannes-hermansen-eller-johannessenjohnson-fødd-i-bergen-1861-seglmakardreng-og-sjømann-lagnaden-hans/ Jens Monsson, fødd på Hjelmeland i Gaular 7.4.1831 - frå 1867 sambuar i Bergen med: Monsina Andrina f. Larsen/Espeland, fødd i Bergen 18.5.1836 Dei utvandra i lag til Amerika i 1868 og busette seg i Chicago, IL der me finn dei att under namni James og Munsene Monson eller Munson - eg har òg sett Jens referert til som John, men finn ikkje dette parfolket att etter 1880 nokon stad! Eg kjenner til desse borni etter dei: * Jens Andreas, fødd i Bergen 18.12.1867, døydde i 1868, anten under overfarten til Amerika eller kort etter ankomsten * Jens Andreas, i 1880 kalla Andrew, fødd i Chicago, IL 16.3.1869 - lagnad ukjend * Josephine Andrine, kjend som Fannie, fødd i Chicago, IL 8.7.1871 - gifte seg første gongen i Chicago, IL 22.3.1894 med Thomas Alfred Thorsen (1871-1902) og andre gongen i St. Joseph, MI 31.7.1906 med John Lange (1864-1930). Ho flytte som enkje til Milwaukee, WI der ho døydde 23.10.1948. Denne huslyden har eg kontroll på! * Martha Mathilda, fødd i Chicago, IL 24.2.1876 - i 1898 nemnd som faddar for eit barn av Fannie, då kalla Tillie, elles ukjend * Rosa, f. i Chicago, IL kring 1878 (kan henda er det ho som i det offisielle fødselsregisteret i Chicago, IL er fødd 30.9.1878 og der kalla Mattie(?) - i 1898 òg nemnd som faddar for eit barn av søsteri Fannie, då kalla Rosie, elles ukjend So er det at eg i dag har motteke ein kort obituary for Fannie Lange frå Milwaukee, WI frå 1948 der det mellom anna kjem fram at ho etterlet seg søsteri MRS. MAYE O'BRIEN. Det står ingen adresse, men eg trur ho òg budde i Milwaukee, WI. Eg har no sete og «tråkla» i denne O'Brien huslyden og finn følgjande: * John E. O'Brien, 27, engineer Chicago, IL, son of Thomas O'Brien and Mary M. Monsen, 27, at home Chicago, IL, dau of James Monsen married at Benton Harbor, Berrien Co., MI July 24, 1906: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939J-4NS7-84 * 1910 census: meathouse commercial salesman res. Leadville, Lake Co., CO: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRVC-1BS * 1920 census: cider and vingar co. salesman res. St. Paul, Ramsey Co., MN: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RXS-7K2 * 1930 census: salesman cleanng supplies res. Milwaukee, Milwaukee Co., WI: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9R8K-9P29 * 1940 census: travelling salesman res. Milwaukee, Milwaukee Co., WI: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9M1-ZC6J Eg har identifisert John Edward O'Brien som fødd i York Co., NE 20.8.1879 og budde framleis der i 1900. WW1 draftet (1918) har dei busette i Duluth, MN. Dei var tydeleg barnlause. Eg har framleis ikkje greidd å finna dødsfalli til nokon av dei. OG, eg har store vanskar med å «plassera» Mary! Mistanken går derimot i retning av Martha Mathilda, fødd i Chicago, IL 24.2.1876, og at ho har «ljuge» litt på alderen sin. Folketeljingane har ho elles konsekvent fødd kring 1879/1880! Eg har tenkt som so: ** Hadde me greidd å finna denne Mary (eller May) i 1900-teljingi, ville kanskje ogso foreldri og søsteri Rosie dukka opp, men KVAR I ALL VERDI kan dei ha vore på den tidi? Eg mener eg har søkt «høgt og lågt» etter dei, men truleg er ættenamnet feilskrive!? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips som kan føra oss på sporet etter Jens og Monsine samt sonen Jens Andreas og døtrene Mary og Rosie!
 15. Ein byggmeistar med namnet Anton Anderson skal ifølgje dødsattesten hans vera fødd i Sarpsborg 20.9.1863: Name Anton Anderson Event Type Death Event Date 08 Apr 1926 Event Place Chicago, Cook, Illinois, United States Event Place (Original) Chicago, Cook, Illinois Address 3944 Cortland Gender Male Age 62 Marital Status Married Race White Occupation Latherer Birth Date 20 Sep 1863 Birthplace Sarpsborg, , Norway Cemetery Mount Olive Spouse's Name Marie Anderson Informant's Name Marie Anderson Entry Number 11222 Og ifølgje diverse folketeljingar skal han ha utvandra til Amerika i 1879 eller 1880. Eg lurer på om ikkje dette må vera «vår» Anton Anderson «frå Sarpsborg»: Anton Andersson Frantson, 17 år, utvandra frå Sarpsborg 1880 med mor si Marie Frantsen: http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=emikra1&gardpostnr=24243&merk=24243#ovre Dei utvandra rett nok til Muskegon, MI, men derifrå er det jo ikkje so langt til Chicago, IL... Det ser ut som om denne Anton er fødd på Mingeødegaarden i Tune 25.9.1863 og døypt 17.1.1864 av foreldri gardbrukar Anders Frantson og kona Marie Pedersdotter: https://media.digitalarkivet.no/view/459/7 Her er huslyden på garden Minge øvre i 1865: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037997007419 Her er dei 1875 på Ragnerød, visst ein parsell av Minge(?): http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1875&knr=0130&kenr=002&bnr=0035&lnr=00 Her er so vigsli til foreldri i Tune 15.4.1859 der det står at Anders er fødd i Rakkestad, medan Marie er fødd på Belsby: https://media.digitalarkivet.no/view/457/190 Eg er dårleg kjend i Tune, so no lurer eg på om nokon med lokal kunnskap eller med tilgjenge til ei lokal bygdebok kan hjelpa meg: ** For det første, er det rimeleg å tru at eg har finne «rett» mann? ** Stemmer det at denne huslyden var gardbrukarar på Rognerød av Minge og utvandra derifrå til Amerika? ** På kva gard/plass i Rakkestad var Anders Frantson fødd og oppvaksen? ** På kva gard/plass i Tune var Marie Pedersdotter fødd og oppvaksi? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 16. Gjennom dette emnet: https://forum.arkivverket.no/topic/219968-ludolf-johan-kramer-1775-1845-den-første-kjøpmannen-på-skjolden-i-luster-er-det-mogeleg-å-skaffa-fram-eit-oversyn-over-den-utfordrande-huslyden-hans-med-forgreiningar-til-mellom-anna-bergen-amerika-nordfjord-haugesund-sortland-og-christiania/ er det dukka opp ei ekstra utfordring frå Bergen, som eg gjerne vil leggja fram som eige tema: Johanna Andersen, 32 år gamal, utvandra frå Bergen via Québec i 1871: http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=Quebec65&gardpostnr=14016&merk=14016#ovre Ho utvandra i lag med Gjert Manasius Kramer, og dei gifte seg i Chicago, IL 25.3.1872. Johana A. Kramer døydde i Chicago, IL 26.1.1902 og er oppgjevi vera 65 år gamal. FT1880 syner Hannah Kramer, 38 år gamal, i Jefferson, Cook Co., IL med mann og tre born, Christinia 8, Peter 6 og Oliver 2: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GYBQ-7YN?i=79&cc=1417683 FT1900 syner Hannah Kramer, fødd oktober 1839, i Chicago, Cook Co., IL med mann og ein son Peter A, fødd oktober 1874: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-62HG-XF?i=1&cc=1325221 Dotteri Christiana, som ifølgje eit family tree hjå ancestry.com, skal ha heitt Anna Christine, gifte seg i West Chicago, IL 9.12.1891 med Timothy Lawler, og FT1900 for Chicago, IL syner at ho var fødd i Illinois i juni 1871: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6SN9-NNQ?i=16&cc=1325221 Men ein fødselsattest hjå ancestry.com syner ho var fødd 15.6.1872! Eg har søkt «høgt og lågt» i Bergen etter denne Johanna Andersen, men eg finn ikkje nokon som eg tykkjer høver! Kanskje andre auge ser ei løysing på denne gåta? Eg takkar so mykje på førehand for alle opplysningar som kan bidra til oppsporing av opphavet hennar!
 17. Gjennom dette emnet: https://forum.arkivverket.no/topic/219968-ludolf-johan-kramer-1775-1845-den-første-kjøpmannen-på-skjolden-i-luster-er-det-mogeleg-å-skaffa-fram-eit-oversyn-over-den-utfordrande-huslyden-hans-med-forgreiningar-til-mellom-anna-bergen-amerika-nordfjord-haugesund-sortland-og-christiania/ er det dukka opp endå ei utfordring frå Sverige, som eg gjerne vil leggja fram som eige tema: Ida Mathilde SWANSON gifte seg i Chicago, IL 7.3.1885 med Peter T. Cramer frå Lærdal (1859-19??). FT1900 for Chicago, IL syner at Ida Mathilde var fødd i Sverige 10.4.1860 og at ho utvandra til Amerika i 1866: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6LL3-NW?i=12&cc=1325221 Diverre døydde Ida Mathilde Cramer i Chicago, IL alt 27.6.1901 - 40 år gamal, og foreldri er ikkje oppgjevne... Er det mogeleg ut ifrå desse heller «magre» opplysningane å finna ut: ** Ida Mathilde sitt fulle namn? ** Dato og stad for fødsli hennar? ** Utvandringsåret? ** Fulle namn på foreldri hennar med yrkestitel, bustad og opphav til båe? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 18. Gjennom dette emnet: https://forum.arkivverket.no/topic/219968-ludolf-johan-kramer-1775-1845-den-første-kjøpmannen-på-skjolden-i-luster-er-det-mogeleg-å-skaffa-fram-eit-oversyn-over-den-utfordrande-huslyden-hans-med-forgreiningar-til-mellom-anna-bergen-amerika-nordfjord-haugesund-sortland-og-christiania/ er det dukka opp ei utfordring frå Sverige, som eg gjerne vil leggja fram som eige tema: Maria Charlotte «Mollie» SNOBERG gifte seg i Chicago, IL 12.3.1891 med Tønnes «Dennis» Cramer frå Lærdal (1865-1902) Då ho døydde i Chicago, IL 9.1.1832, er foreldri oppgjevne som John og Christine SHOBERG - fødselsdato 8.5.1867, men fødestaden er uleseleg... ...by, Sweden FT1900 frå Chicago, IL syner Charlotte A. Cremer (Swe), fødd mai 1867 - utvandra 1871: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-62H5-5Q?i=6&cc=1325221 FT1900 frå Chicago, IL syner enkja Christine Shoberg (Swe), fødd mai 1845 med son Axle F. Shoberg (Swe), fødd apr. 1871 - utvandra 1873: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D83W-XL6?i=23&cc=1325221 FT1910 frå Chicago, IL syner enkja Christine C. Shoberg (Swe), 64 med son Alex K. Shoberg (Swe), 39 og dotteri Mollie C Cramer (Swe), 42 - utvandra 1871: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRJZ-WJD?i=8&cc=1727033 FT1930 frå Chicago, IL syner enkja Christine Shoberg (Swe), 84 med son Axel Shoberg (Swe), 57 og dotteri Mary Cramer (Swe), 62 - utvandra 1871: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9R48-ND4?i=5&cc=1810731 FT1940 frå Chicago, IL syner Axel Shoberg (Swe), 68 busett hjå søsteri Alma (Shoberg) Carlson (Swe), 70: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MB-R47X?i=6&cc=2000219 Då Axel Shoberg døydde i Bremen, IL 2.11.1950, er han oppgjeven fødd i Sverige 14.4.1871 - mors namn var «Mulberry»! Kan nokon hjelpa meg finna ut: ** Marie Charlotte sitt fulle namn? ** Dato og stad for fødsli hennar? ** Utvandringsåret? ** Fulle namn på foreldri hennar med yrkestitel, bustad og opphav til båe? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 19. Er det mulig å identifisere nordmenn som gifter seg eller døper barn i Chicago, Illinois mellom 1857 og 1870 ? Har forsøkt via Family Search uten resultat. Bakgrunnen for spørsmålet er historien under her. Myrna Berge bosatt i BC Canada har i flere år forsøkt å finne hvor det ble av sin tippoldefar. Johannes Halvorsen Øverland (Øvreland) f.3.9.1829 i Vikedal mistet foreldrene i ung alder og vokste opp sammen med søsteren Liva hos farfaren og farmoren på Øvreland i Vikedal. Johannes blir far til Ivar Johannesen Ødegarden ( under Nes) i Vikedal pg i 1852. Moren Ingeborg Tjærandsdtr og Johannes ble aldri gift. Han var da nevnt som soldat. I kirkeboken for utflyttede Vikedal prestegjeld: 3de Mai 1857 Johannes Halvorsen Øvreland 28 ½ Aar til Amerika. Han har med 150 Spd Passet for utreise til Nord-Amerika er utstedt 18.5.1857. Det er 3 båter som forlater Stavanger og Egersund med emigranter våren 1857. Som de fleste emigrantskuter til Nord-Amerika var Quebec i Canada bestemmelses sted fra 1855 til 65 også disse 3. Men det er ingen lister over emigrantene på disse 3 båtene som drar ut fra Stavanger våren 1857. Finner ingen med Johannes Halvorsen eller ulike varianter av Øverland i US census 1860. Men det finnes noen varianter av John Halvorsen i 1860. Blant annet en John Halvenson (sic) yrke skomaker bosatt i Ward 6 i Chicago alder 30 år gift med en Anna Halvenson. 36 år f. i Norge. De andre ulike John Hulverson Helverson etc mener jeg er sjekket ut. Og da er det kun John Halvenson (sic i US census 1860) igjen. Har ikke funnet han blant nordmenn som deltok i den amerikanske borgerkrigen. Og har ikke klart å finne bevis på at det er han som emigrerer fra Vikedal i 1857. Johannes bor fremdeles i Chicago med Anna i US census 1870. Nå har de 2 barn. John Halvorson 40 år Skomaker Anna Halvorson 49 år Anna Halvorson 9 år f. i Illinois Jennie Halvorson 5 år f i Illinois Anna Halverson 51 år f i Norge dør 21.11.1871 av tuberkulose (Consumption) 30 Milwaukee Ave, 11 Ward Chicago, 25. Januar 1872 gifter John Halvorsen seg med Bertha Tonette Tønnesdatter Hamre f. i Lund Rogaland. Hun bodde i Haugesund ved ft 1865. Har også forsøkt å finne ut via hans 2 koner om det kan være noe spor i svigerforeldrenes skifter. Men det er negativt. I tillegg er jeg ikke helt sikker på om hvem første kona Anna var. Har en teori at det er en Anna Olsdtr, Fløgstad, Sauda 37 år som er ført opp i passregister for futen i Ryfylke 16.4.1857 med Nord-Amerika oppført som reisemål. Det kan være Anna og Johannes traff hverandre på båten. Faren til Anna Olsdatter Fløgstad dør i juni 1856 Skifte: http://arkivverket.no/URN:sk_read/62758/32/ Anna Olsdatter er da oppgitt å tjene på en gård i Skudenes har ikke funnet hun hverken inn eller utflyttet til Skudenes eller utflyttet fra Sand/Suldal pg. Skifte etter moren Magnhild Hallvarsdtr. , Fløgstad 14.2.1872 Sauda ( død 7.2.1872). Ingen Anna er nevnt der. Uansett var Anna kona til John Halvorson død noen uker før moren om dette da var Anna Olsdatter fra Fløgstad. Kanskje litt mye unødvendig info og en del antakelser her, men da slipper en å gjøre unødig dobbelt arbeid. Det handler vel til slutt om det er mulig å finne vielse papirer på Johannes og Anna i Chicago mellom 1857 og 1860 eller info ang dåpen til barna deres.
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.