Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'stavanger'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Ask the National Archives of Norway
  • Questions about archival material and use of the archives
  • Questions about the use of the Digital Archives
  • Inquiries and messages about technical errors and metadata errors in the Digital Archives
 • Ask users of the Digital Archives
  • Users' own forum
  • Assistance with transcribing handwriting
 • Collaboration between the National Archives and users of the Digital Archives
  • Questions about volunteer efforts and source registration
  • Questions about proofreading of AMF material
 • Archived forums
  • Arkiv
  • Spørsmål om skannet materiale
  • Spørsmål om transkribert materiale
  • Andre spørsmål til Digitalarkivet
  • Tekniske tilbakemeldinger
 • Miscellaneous

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

 1. Christen Larssön Blix Christ. Blixen Blix Christen Blix Kristen Blix Christen (Lauritsen/Lauritzen/Lauritzsen?) Blix Jeg er ikke den første til å stile dette spørsmål og ser at tidligere innlegg fortsatt står ubesvarte. Som fra dette innlegg i 2005: https://forum.arkivverket.no/topic/116043-30450-peder-olsen-blix-f-i-stavanger-ca-1788/ Så er det noen som har kommet frem til noen teorier/hypoteser/ kilder? Det pirrer min nysgjerrighet at en alminnelig borger, som var skomaker, hadde tilleggsnavnet «Blix», og at generasjoner etter ham også beholdt navnet. Sier jeg rett, at det var uvanlig, at et etternavn fulgte med neste generasjoner? Og om det så gjorde, da bar familien navnet med stolthet? Så hvorfor fulgte dette tilleggsnavnet generasjoner? Og hvem stammet Christen Blix fra?? Stammet han fra noe adelig? Denne skomakeren? (Jeg har funnet etterkommerne. Det er forfedrene og formødrene som jeg søker.) ————————————————————————————— Fra gammel kilde "Stavanger borgerbog 1436-1850" skrevet av Axel Kielland så finner man Christen Blix med etternavnet Larsen i tillegg til Blix. På side 179: «(…) skomaker Christen Larsen Blix f. ca. 1659, begravet 16. desember 1749 gift (trol. 18.oktober 1733) med Martha Dorothea Johansdatter Roes, født ca. 1690, begravet 16. mars 1772;» Det står at Christen Blix ble født ca. 1659. Men det står ikke om fødestedet var i Stavanger... Har han vært innflytter? Jeg stiller mine tvil på om, at fødselsåret som er oppført, er riktig. Han trolovet seg i 1733. Da hadde han vært 74 år det året han trolovet seg, om fødselsåret stemmer. Sønnen Ole Christensen Blix nevnes født med to ulike fødselsår i Stavanger borgerbok. År 1737 (s.179) og år 1743 (s.260). Så da hadde han vært enten 78 år eller 84 år da han ble far til Ole Christensen Blix. Sier ikke det seg selv at dette meget høyst sannsynlig ikke kan stemme, at han var så gammel? Link til s. 179 i Stavanger borgerbok: https://www.nb.no/items/8ba9b550b0a40028775e842f28c831ec?page=183&searchText=1737 Link til s. 260 i Stavanger borgerbok: https://www.nb.no/items/8ba9b550b0a40028775e842f28c831ec?page=265&searchText=1743 At Axel Kielland skriver to ulike fødselsår på sønnen Ole Christensen Blix beviser dette, at han har bommet på noen årstall andre steder, og at han kan ha gjort det samme på fødselsåret til Christen Blix.(?) Bare så det er nevnt, fra det forrige innlegget fra 2005 som jeg linket øverst i innlegget. så var en av kommentarene at det muligens hadde blitt hoppet over en generasjon. Min teori er at det er årstallet som er feil. Stavanger borgerbok av Axel Kielland er en fortegnelse over personer som var borgere i Stavanger. Den omfatter også hele Stavanger len langs sjøkanten til Åna Sire, før 1641 også Mandal - og Lister len. Det vil si også borgere fra Hiterø, Sokndal, Egersund, Sirevåg, Gand, Nedstrand, Sand, Kopervik, Karmsund og flere steder. Verket blir da i virkeligheten en grunnleggende borgerbok for også Egersund, Sandnes og Haugesund. (Dette står i forordene i boka.) Siden fortegnelsen strekker seg helt tilbake til 1436, og det ikke er noen andre med navnet Blix å oppdrive, så er det høyst tenkelig at Christen Larsen Blix var innflytter. Dette at etternavnet Blix har følgt dem i generasjoner tyder også på at de bærer en stolthet over slektsnavnet sitt. Det vil si at de med stor sannsynlighet kom fra en familie med en viss høy rang. Og dersom dette var en Stavangerfamilie, så hadde de da med stor sannsynlighet hatt borgerstatus. (eller?) Og siden Axel Kielland sitt verk dekker omtrent hele Rogaland, så er det naturlig å lete videre etter Christen Larsen sine foreldre utenfor disse grenser. (Den første mann med etternavn Blix som nevnes i boka var gullsmed Svend Mortensen Blix f. 1673. Om de hadde noen slektsforbindelse er fortsatt et spor som jeg ikke har følgt videre.) ——————————————————————— Den informasjonen jeg har klart å finne i kirkebøkene er følgende: I klokkerboken for Stavanger prestegjeld fra 15. september 1734: Skomaker Christen Larssön Blix og Martha Jansdatter døpte sønnen kalt, Jan. Faddere: Elling Anderssön smed, Joen Abrahamssön smed, Alexander Glassmager, Kirsten Pers(?)datter, (..?) Elling Pers(?)sönd, Birgitte(?) Jansdatter. https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000000484334 I klokkerboken for Stavanger prestegjeld fra 5. januar 1737: Christ. Blix Blixsen og Marte Trulsdatter døpte sønnen Ole. Faddere: Peter Knudsen, Hans Christophersen, Jacob Olsen, Gunele Larsdaatter, Ingebor Pedersdaatter, Ingebor Sørensdadtter. Her skrives navnet Blix Blixen og «Christ.» er lagt til i tillegg i margen. Det står ikke Larsen. https://media.digitalarkivet.no/view/6324/41 I klokkerboken for Stavanger prestegjeld fra 18.oktober 1743: Christen Blix og Marthe Jansdatter døpte sønnen Christian. Faddere: Ole Baade, Elling Olsen, Jochum Elertsen, Ingeborg Lind, Karen Pedersdatter. https://media.digitalarkivet.no/view/6324/98 Har konen sitt etternavn trolig blitt skrevet feil et sted? Eller er det to forskjellige kvinner? Marte Trulsdatter og Marthe Jansdatter. Fra klokkerboken for Stavanger prestegjeld i 1745 finner man Christen Blix som har født et uekte barn ved navn Eskild den 4. juni. Barnets mor er Gitløv Eskildsd. Gitløv Eskilds dr. hendis uægte Søn er døbt Fredag den 4 Junii og kaldet Eskild, baa- ren til Daaben af Ingebor Nielsdr. Fad- derne Laurs Andersøn, Elling Olsøn, Søren Muldrup, Margareta Ellingsdr. af Hr. Tau. Bekiender at hendis Barnefader er Christen Blix, en her i Byen gifft Mand. https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000000486930 https://media.digitalarkivet.no/view/6324/116 ——————————————————————————————— Fra nettsiden til Arne Kvitrud under artikkelen «Huseiere på 1700-tallet» står følgende om en eiendom i Øvre Holmegate: «82 Øvre Holmegate 9 72-69 Ådne Ådnesen Haugland 1804-1807 69-69-AK1 Endre Svendsen 1795-1803 69 Åmund Olsen Strøms enke Anna Maria Olsdatter 1791 69-69-56-BK67-N54-NB50-KB1 Torger Ånensen/Ånesen 1762-1788 KB1 Jan Blix 1761 KB1 Kristen Blix’ enke 1753-1759 Sammen med en annen eiendom i 1750» Kan det være vår Christen Blix’ enke det er snakk om? Christen Blix døde 1749, så det kan stemme. Deres sønn het Jan og trolig er han deres eldste barn. Det var ingen andre ved navn Kristen/Christen Blix, så dette må være vår Christen Larsen Blix. https://www.kvitrud.no/Huseiere.htm Et tips til de som ikke kjenner til hurtigtasten for å finne enkeltord på en side så trykk på: Mac knapper «cmd» og «f». PC knapper «ctrl» og «f». Da kommer det opp en søkelinje og man kan skrive inn søkeord. Da er det lettere å lete seg frem i teksten. Til alle som tenker at dette er allmenn datakunnskap, så ha meg unnskyldt 🙂 —————————————————————————— Fra skattelistene fra 1737-1744 skrevet av Arne Kvitrud, finner vi «Blix Skomager» som betaler skatt i 1737,1738,1740 og 1742. Han er tilhørende Roede 2, som er rode Holmen. Altså det området der hvor forøvrig Øvre og Nedre Holmegate ligger. Er dette vår Blix? https://www.kvitrud.no/1737-1744-skatt-stavanger.pdf https://www.kvitrud.no/1730-1735-skatter-Stavanger.htm ——————————————————————— Når jeg har foretatt videre undersøkelser via Myheritage, så kommer det opp mange profiler hvor det står at Christen Lauritsen Blix f. ca. 1659 i Stavanger var sønn til Laurits Hanssøn Blix. Denne Laurits var født i 1633 i Bodø. Død 1717 i Steigen. Han var lensmann og handelsmann. Han var igjen sønn av Hans Lauritzen Blix. https://no.wikipedia.org/wiki/Hans_Lauritzen_Blix#CITEREFMidtb%C3%B81961 Her trenger jeg hjelp til å finne kilder som kan bekrefte dette!! Foreløpig anser jeg ikke dette som troverdig før jeg får bekreftende kilder på dette! —————————————————————————————— Jeg har undersøkt følgende kilder, men ikke funnet dokumentasjon på at Laurits Hanssøn Blix hadde en sønn med navn Christen Blix: «Den Nordenfjellske gren av slekten Blix fra Jemtland» skrevet av Thomas Norum publisert 1967. https://www.nb.no/items/957f11f6cb1fa643d87053fd20f4d741?page=43&searchText=Laurits https://www.nb.no/items/957f11f6cb1fa643d87053fd20f4d741?page=53&searchText=Laurits I Gårds- og slektshistorie for kirkegrenda skrevet av Terje Gudbrandson utgitt 1989. https://www.nb.no/items/3f8567c9714779d7559bde776ef16a37?page=487&searchText=Lars%20BLix —————————————————————— Så kjære lesere, finnes det dokumentasjon på dette?? Helt på tampen så deler jeg min hypotese. Christen Larsen fødte et uekte barn. Hans sønn Ole Blix fødte uekte barn. https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001285515 . Kan det hende at han selv var et uekte barn? Dette er en tynn hypotese, men tenkte det var en tanke verdt å lufte.
 2. 27.12.1866 dør Malene Buthler i Stavanger. Hun er en holden dame og arvingene stiller ivrig opp. Allerede to dager etter hennes død blir boet forseglet (hvis jeg har tydet det rett. Så er det et par avsnitt her på første side av s. 77 etter de tilstedeværende jeg ikke klarer å forstå. Er det innholdet i boet det skrives som, eller? https://media.digitalarkivet.no/view/62814/80 Jeg blir kjempeglad hvis noen klarer å finne ut av dette avsnittet. mvhj Bente Borgen
 3. Jeg leser og leser, men klarer ikke å tyde pkt. 51 omtrent midt på side 217b. Er det noen her som kan klare det, mon tro? https://media.digitalarkivet.no/view/25632/222
 4. Jeg undres på om noen klarer å tyde branntaksten til hus nr. 495 i Strandgaten? Eier er Johan Butler? Det står litt nede på første siden her: https://media.digitalarkivet.no/view/88183/113 Jeg håper..... 🙂
 5. Med utgangspunkt i Ætt og Heim Rogaland 1994, Unnleiv Bergsgaard oversikt over branntakstnumre og adresser på Nedre Strandgate, samt Arne Kvitruds oversikt har jeg et par spørsmål som jeg håper på gode svar på. Slik det ser ut for meg var hus nr. 503 Nedre Strandgate 61 i 1807 -1817. Det var eid av Johan Butler og hadde nr 495 i 1801, det er i folketellingen også innført at det var deres bosted. Ifølge skifte etter ham i 1821 ble sjøhuset nr 503 solgt på auksjon i 1821. Huset har branntakstnr. 608 i 1827 og det ser ut som om det har det hele tiden, også når Chr. Bjelland eier det i 1912. I 1875 bor og eier skipsreder Thore Helliesen huset. Så vet vi at enken etter Johan bodde i hus nr. 656, Nedre Strandgate 56 til hun dør der i 1866, det som også kalles "Butler-huset". I 1875 bor det fem enheter i Nedre Strandgaten hus nr. 656. Mine spørsmål blir da: 1. Eide Johan Butler både et våningshus i N. Strandgate 56 og et sjøhus ved Butlerbryggen i N. Strandgate 61? 2. Hvis ikke, når kjøpte familien/enken hus nr 656, N. Strandgate 56 der hun hadde losji-hus og handel i kjelleren? På forhånd takk, og håper på gode svar! mvh Bente Borgen
 6. Johan Butler dør 10 oktober 1820, og skifte etter ham blir holdt året etter. Er det noen som kan tyde pkt 3 vedrørende hus nr 503 på side 216b?? Det kan se ut som om om det blir solgt - eller jeg undres på om det kun blir verdsatt / taksert? Jeg klarer ikke å tyde det! https://media.digitalarkivet.no/view/25632/221 På forhånd tusen takk 🙂
 7. Nr 95 på siden her er dødsinnførselen til Johanne Christine Torkildsen som dør i Domkirkens sogn 27.04.1842 og blir begravet 2. mai. Men hva kan adressen være? https://media.digitalarkivet.no/view/1667/17 Håper det er noen som klarer å tyde det 🙂 mvh Bente Borgen
 8. 28. desember 1866 begynner skifteregistreringen i boet etter Malene Christine Buthler i Stavanger. Er det noen her inne som klarer å tyde hva som registreres? https://media.digitalarkivet.no/view/62814/80 Jeg krysser fingrene . . . . .
 9. Pige Ester Oline/Olene får datteren Anne Christine f. 16.05.1854 i Kobbervig. Barnefaren er utlagt som ungkar Peder Christensen fra Tysvær. Ingen årstall for foreldrenes fødsel. https://media.digitalarkivet.no/view/8626/110 Pigen Ester Oline/Olene får datteren Dina Karoline 08.02.1857 i Stavanger med murmester Olaus Olsen...... Jeg klarer ikke å lese hva som står under foreldrene her. https://media.digitalarkivet.no/view/1670/57 Pigen Ester Oline/Olene får sønnen Hans Edvard 19.07.1859 i Kristiansands tukthus med Halvor Svendsen som døde like etter førselen. https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000021505381 Ester Oline/Olene har jeg lett mye etter. Stavanger Amtstidende forteller 28.07.1855 at hun farter rundt omkring, men at det er fattigvesenet i Avaldsnes som har ansvaret for henne. Avisen skriver også da at hun har tre barn. Kanskje noen andre har noen nye tanker om hvor jeg kan lete?
 10. Jeg blir glad for hjelp til hvor jeg kan finne straffesakene til Martine Hansine Bakke, gift 1894 med Thorvald Ohma f. 1829 i Stavanger. https://media.digitalarkivet.no/view/4434/237 Det kan se ut som om straffesakene mot henne begynte i 1892, og det var for det meste tyverier hun ble straffet for. Noen sammen med sin mann. Hun var innsatt på Tvangsarbeideranstalten i 1894, men slapp ut fordi hun skulle gifte seg. Her er ett av to bilder fra Kvinnefengslet i Kristiania: https://media.digitalarkivet.no/view/58528/58 Det kan se ut som om siste straffesaken er i 1907. Jeg blir veldig glad for hjelp til å finne ut mer om disse sakene.
 11. Pantebok nr 13 a, 1862 - 1869 nederst folio 289 sier at Ole Taraldsen har kjøpt halvparten av jakten HAABET av Ole Wemundsen for 186 spd. den 3. november 1866. https://media.digitalarkivet.no/view/23519/290 Jeg prøver å finne når Ole Wermundsen kjøpte jekten HAABET, men finner det ikke. Han reiser ut med jekten som skipper 14.10.1865, og kommer hjem 03.01.1866. Så reiser han ut igjen 12.03.1966 - 12.04.1866. 22.08.1866 - 18.10.1866 er det Ole Taraldsen som er skipper på jekten, men Ole Wermundsen er også med. 11. mars 1867 pantsetter Ole Taraldsen sin del av jekten. Er det noe som vet om det er mulig å finne ut når Ole Wermundsen kjøpte HAABET og evt når han solgte den ? mvh Bente Borgen
 12. Hei! Jeg trenger hjelp med eit rodenummer i østre Stavanger — 10C Rode and Bakkens Rode, Stavanger 1865. hus nr. 882, 10c Rode, eigar J. Bratsen https://www.digitalarkivet.no/en/census/person/pf01038196015696 hus nr. 159, Bakkens Rode, eigar Johs Salthe https://www.digitalarkivet.no/en/census/person/pf01038196007444 Kan jeg finne gaten? Eller finnes det et gammelt kart? Takk
 13. Jeg har prøvd å spurt om noen kan ha en mer brukervennlig versjon av denne filen uten hell så langt. Da jeg finner de to filene som ligger på DA vanskelig å jobbe med. Så tenkte jeg at her på forumet er det en stor kompetanse og kunnskap om så mye, kanskje noen her har informasjon eller kan lede meg videre? Fra sidene til DA: https://www.digitalarkivet.no/content/79/emigrasjon-og-flytting Emigranter over Stavanger Dessverre gikk emigrantprotokollene for Stavanger (1867-1928) tapt i brann i 1929, men det er blitt laget en "rekonstruert" database over emigranter fra Stavanger 1825 -1970. Denne har imidlertid store mangler. Databasen teller 121 826 navn. Digitalarkivet har valgt å ikke publisere denne på vanlig måte fordi kildegrunnlaget er så usikkert. Selve filene legger vi ut her hvis noen kan ha glede av disse: Rekonstruksjon av emigranter over Stavanger 1825 -1970: da_STAV.xml (xml-fil, 105 Mb) da_STAV_eksport.txt (txt-fil, 33 Mb) Det som jeg er på jakt etter er en fil som lar seg importere inn i for eksempel Excel. En post per linje, med et tegn som skiller hvert felt. (f.eks CSV format) Håper noen her på forumet kan hjelpe meg. De emigrantlistene fra Stavanger for årene 1903 til 1928 som ble «gjenfunnet» hos SSB/Riksarkivet for 15-20 år siden vet jeg om, men jeg er på jakt etter en versjon av den rekonstruerte "emigrantprotokollen". Dette slik at jeg kan legge inn referanser når jeg kommer over noen fra dette området som for eksempel Inger født 1864 i Stavanger som var gift med gullgraveren Conrad Dahl som hadde Trønderske røtter. Ellers så benytter jeg anledning til ønske dere alle her på forumet en god jul! 🎄.
 14. Jacob Peterson

  Familien Cederstrøm fra Stavanger

  Hei. Tilgi min dårlige norske. Jeg søker etter en familie fra Stavanger. Familien Cederstrøm bodde i Stavanger fra 1828. Se denne nettsiden: https://forum.arkivverket.no/topic/192580-familien-cederstrøm-forsvinner-i-stavanger/ Det viser seg at familien Cederstrøm ikke forsvant. De fleste av hattemaker Peters barn flyttet til USA, inkludert min stamfar Frederik Wilhelm. Er det noen som vet noe mer om familien Cederstrøm? Hattemaker Peter Andreassen Cederstrøm, f. ca. 1800 i Sverige, gifter seg første gang med Tobia Torsdatter fra Hommeland 1830. De får flere barn i Stavanger: - dødfødt f. 1831 - Anders Otto, f. 1832 gifter seg med Karoline Larssen og flytter til USA - Anne f. 1834 gifter seg med skipper Svend Taraldsen Gramstad og flytter til USA - Thore f. 1835 - Johannes f. 1838, gifter seg 1. gang med Olivia fra Kristiansand. Fikk datteren Tobine med henne i 1867. giftet seg 2. gang med Jensine Marie Olsd. Eeg. Fikk døtrene Petrine Tobine 1855 og Johanne Marie 1859 (siste kom til Bergen) - Frederik Wilhelm, f. 1840 gifter seg med Lisabeth Jacobsdatter Brath og flytter til USA - Theodor, f. 1843 gifter seg med Thomine Johnsen og flytter til USA - Tobia, f. 1945 og døde 1847 - Peter Tobias, f. 1848, optikus og instrumentmaker, giftet seg med Ane Kristine f. 1850 i Stavanger Jeg er spesielt interessert i hattemaker Peter (født 1800, død 1874) og sønnen Frederik Wilhelm Petersen (født 1840) som flyttet til Amerika ca 1869. Kona Elisabeth står på passasjerliste i 1870 med sine barn og svigerbror O (Otto) Cederstrøm. Jeg kan ikke finne noen registreringer av Frederiks emigrasjon. Jeg kan bruke all hjelp. Tusen takk! -Jake Peterson
 15. Susanne ble døpt 08.02.1829 i Domkirken. Foreldrene var bøkker Sven Aslagsen og Sophie Johannesdatter og hun hadde søsknene: Aslag f. 1826 Karen 1829 Sven 1830 Alle født i Stavanger. Jeg kan ikke finne mer om familien ført Susanne gifter seg med Christian Greger Pedersen i Skåre (Haugesund) 16.05.1856. Lurer på om det er mulig å finne barnas konfirmasjon, eller mer om familien i tidsrommet 1828 - 1856? Etter vielsen flytter de til Bergen og Fana hvor de etablerer seg og livet deres er lettere å finne ut av. Er det noen som kan hjelpe meg her?
 16. Frå Amerika har eg fått opplyst at Sigvald Kornelius Harvik - alias Sigwald C. Harwick - var fødd i Stavanger 9.3.1885. Han utvandra i ung alder til Amerika og gifte seg i Lac qui parle Co., MN 13.11.1907 med Alma Laremore. Kan nokon identifisera denne karen og fortelja meg: * Nøyaktig dato og stad for fødsli hans? * Utvandringsåret? * Fulle namn på foreldri hans med yrke, bustad og opphav? Eg takkar so myke på førehand for alle gode tips!
 17. Sophie flytter til Bergen og Fana. Hun dør hos sin datter Susanne, gift Pettersen på Kristiansborg i Fana, i 1883. https://media.digitalarkivet.no/view/6973/126 Men hvem var disse folkene? Når flyttet Sophie til Bergen og når døde mannen? Jeg finner heller ikke vielsen til datteren Susanne f. 26.01.1829 i Stavanger og hennes ektemann Christian Greger Petersen/Pettersen/Pedersen f. 03.04.1828 i Kvæfjord i Troms. Er det noen som har anledning til å hjelpe ? mvh Bente Borgen
 18. Dei fleste opplysningane som eg sit med om denne huslyden, fekk eg frå Minnesota på 1980-talet, men eg slit med ein del detaljar, særleg : * Opphavi til svigerforeldri hans Lars frå Ly og Helle i Rogaland? * Vigslene og konene til Lars Rønnej jr. i Christiania/Oslo? * Huslyden til Ragnhild Rønnej Oudinot i Paris? Her følgjer ein oppdatert versjon av manuskriptet mitt: ~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye spennande opplysningar er dette manuskriptet erstatta av eit nytt i Innlegg #4 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 19. Jeg ser i Aftenbladet 08.04.1916 at Sigrid Rønneid har syforretning i ABCgaten. Hun ønsker flere sydamer. Jeg finner henne i folketellinger fram til og med 1910, men så finner jeg henne ikke lenger. Har sett i adressebøker også uten at jeg har funnet henne. Jeg har tenkt at ikke alle kvinner er innført i adressebøkene, men... Og uten adressebøker er det også vanskelig å finne henne i folketellingenen... Har jeg oversett noe, her? Har noe anledning til å sjekke? mvh Bente Borgen
 20. Folketellingen 1910 forteller at Sigrid Rønneid bor i Bakkegaten 1 sammen med sine barn Martha og Regrot. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036615023708 Sistnevnte står som født i Stavanger 15.04.1908 (i seinere kilder står det 15.05.1908). I den kommunale folketellingen av 1911 (utført desember 1910, er det meg fortalt) står det at de de har bodd her i 3 år og at de skal flytte til Nedre Strandgate 19. Jeg finner ikke fødselsinnførselen til Regrot noe sted, ikke heller hvor de har bodd de siste tre årene. Moren står ikke i adressebøkene. Noen som har en ide om hvordan jeg skal løse dette? mvh Bente Borgen
 21. Når man søker i gamle aviser, kommer men over så mangt, som f.eks dette oppslaget fra Romsdals Amtstidende https://www.nb.no/items/25444d785325c7ee32c3a8cf22a098bb?fbclid=IwAR2EFNhbLqzimZdig20wjHvR-lyoTILgo8z9QqumrMHF8-dO7SSgVLlokUI&page=1&searchText=Svendsen fra 1872, der Carl Johan Svendsen fra Skaraborgs Len i Sverige blir pågrepet i Egersund for diverse stygge herjinger. Vi er noen som lurer på om denne mannen er identisk med en som vi oppfatter som en hedersmann og som dør på Trengereid i 1933. Vår mann er nemlig født i Skaraborg i 2.9.1851. Vi tror det er han som er registrert som ugift jernbanearbeider i Stavanger i 1875: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052234002079 Det er i alle fall han som får en datter (Emma Charlotte) i Stavanger med Birte Malene Nilsdatter i desember 1876. SAST, Domkirken sokneprestkontor, 30/30BA/L0022: Ministerialbok nr. A 21, 1868-1877, s. 148 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050923030951 Dette var Birte sitt andre leiermål og vi vet ikke hvor det siden ble av henne, men Carl Johan kom til Haus og arbeidet på Vossebanen. Han hadde trolig med seg datteren Emma da han giftet seg i Haus 14.11.1879 SAB, Haus sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 19II, 1878-1886, s. 254 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061229640505 Her står det altså at han har vært gift, men at hans kone er død. Det virker logisk, for han har med seg Emma Charlotte til Haus, der hun blir konfirmert 5.4.1891 SAB, Haus sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. D 1, 1887-1898, s. 132 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061127050601 Resten har vi kontroll på. Carl Johan fikk tre barn på Trengereid før han på nytt ble enkemann og så fikk han en sønn i det siste ekteskapet på Trengereid. Det vi lurer på er om noen kjenner til hvordan det gikk med de to kjeltringene i Egersund? Og om vår Carl Johan var den ene av disse to? Sånn som vi har fått ham beskrevet, skulle han være en snill mann?
 22. Hei! Er det noen som kan bistå meg her? Hans Thode Jondahl (skipper og kjøpmann) bor i branntakstnummer 78 ifølge branntakstprotokollen 1846 - 1855. Jeg undres på hvor dette kan være i byen? mvh Bente Borgen
 23. Sliter med å få på plass mange opplysninger vedrørende denne familien. Skibskaptein Niels Johan Jensen f. 16. mai 1822 i Bergen. Gift 11. aug 1847 i Bergen med Georgine Frederiche Fjefer -26. mar 1822 - 6. okt 1911 Barn: 1. Oluf Johan Jensen f.27. juli 1849 i Bergen. Død ?. Gift 4. jan 1874 i Bergen med Anna Jonea Clasia Kirsebom Pietersen f. 17. apr 1847. Død 03.04.1900 a) Niels Johan Jensen (Strandaas) f. 17. okt 1874. Siste spor etter Niels Johan er i 1883. https://www.digitalarkivet.no/view/47/pl00000000034273 og i Emigrasjonsprotokoll i 1889, da er han tilført med etternavn Strandaas. https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000682526 b) Marie Cathrine Jensen. f. 1876 død 28. juli 1880 2) Georgine Louise Jensen f. i Bergen 1851 ? Dør 18. juni 1919 i Haugesund. Gift med Carl Anton Ramsland f. 1. jan 1841 i Stavanger. Død ? a) Georgine Frederikke Fjefer Ramsland f. 13. apr 1877 i Bergen. Mann, barn ? Er å finne tidlig på 1900 i Antwerpen. https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:JSTN-9ML b) Nils Johan Jenssen Ramsland f. 15. mai 1878 i Bergen. Dør i 1946 i Bergen. Gift med Elisabeth Olsdtr Birkeland f. 1. jan 1883 i Bergen. c) Anton Ramsland f. 18. okt 1882. Dør 7. des 1883 d) George Anton Ramsland f. 23. nov 1883. Dør 25. des 1957 i Newport, Pembrokeshire, Wales. Gift i Cardiff, Wales 1910 med Evelyn May Baynham f. 10. des 1885 Barn: Herdis E Ramsland f. 15. nov 1915 - 24. jan 2002. Gift med Jack Charles Pritchard fra ?. Barn? Evelyn Ramsland f. 18. nov 1916. Død feb 1987 i Newport (Monmouthshire) Gift, barn ? Ingrid M Ramsland f. 1920. Gift med Thomas F Speight i 1940 i Newport fra/født ? Barn ? Elsie G M Ramsland f. ??. Gift i Birmingham South, Warwickshire, England 1931 med Robert A Lewis. Fra/født ? Barn ? Arthur G A B Ramsland f. ?? Gift med Evelyn Pring Fra/født.??. i Newport 1941. 3. Leonora Louise Jensen. Født i Bergen ca 1854 ? Gift/barn ? 4. Ragna Jensen. Født i Bergen ca 1859 ? Gift/barn ? 5. Klara Fredrikke Jensen. Født i Bergen ca 1864 ? Gift/barn ? Håper på hjelp med å få løse noen av disse utfordringene. Alle tips og hjelp blir mottatt med takk. Mvh Ivar
 24. I samband med huslyden til bøkkarsveinen Peder Johannesson frå Luster: https://forum.arkivverket.no/topic/251011-peder-johannessen-bøkkarsvein-frå-luster-1808-og-cecilie-gjetlesdotter-frå-slettebakken-1813-huslyd-i-bergen-med-tolv-born-men-nesten-heile-familien-forsvinn-før-1865-kvar-vart-det-av-dei/ er denne personen dukka opp, ein borgarkrigsveteran frå Stavanger: Name: Bartol Bratson Rank: Private Company: K Unit: 59th Illinois Infantry Height: 5' 3 Hair: LIGHT Eyes: BLUE Complexion: FAIR Occupation: Butcher Birth Date: Abt 1834 Birth Place: Norway War: Civil War War Years: 1861-1865 Service Entry Age: 30 Service Entry Date: 4 Jan 1864 Service Entry Place: Chicago, IL Joined By Whom: COL HOTCHKISS Period: 3 YRS Muster In Date: 4 Jan 1864 Muster In Place: Chicago, IL Muster Out Date: 8 Dec 1865 Muster Out Place: New Braunfels, TX Muster Out By Whom: CPT GEIGER Remarks: TRANS FROM 89 ILL INF Residence Place: Chicago, Cook CO, IL Record Source: Illinois Civil War Muster and Descriptive Rolls Dødsfallet hans 15.1.1902: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:N7N1-Y3R FT1880: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9YB7-9CZR FT1900: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6L2H-W1K Første kona hans var Johanna Marie, kjend som Marie Johnson, f. i Bergen 25.4.1835, d. i Chicago, IL 6.10.1891 Andre kona hans var Bertha Marie, kjend som Bessie Johnson, f. i Bergen 3.12.1847 - d. i Chicago, IL 20.3.1814 - vigde i Chicago, IL 4.5.1893: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:N76L-4JT Ifølgje FT1900 var Bartel fødd i mai 1833 og utvandra i 1855. Følgjande utfordringar kjem ut av dette: * Fullt namn på Bartol Bratson? * Dato og stad for fødsli hans? * Fulle namn på foreldri hans med yrke, opphav og bustad? * Utvandringsåret hans? * Dato og stad for første ekteskapet hans med Marie J. Johnson? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 25. Jeg leter etter boligadressen til Bjørn Berven-Hanssen og Aase Margrethe Olesen. Jeg mener at de flyttet til Ryfylkegata den 23.10.1982, men jeg er usikker på husnummeret.
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.