Gå til innhold
Arkivverket

Søk i nettsamfunnet

Viser resultater for emneknaggene 'kristiansand'.Flere søkevalg

 • Søk etter emneknagger

  Skriv inn nøkkelord separert med kommaer.
 • Søk etter forfatter

Innholdstype


Kategorier

 • Arkivverket
  • Spør Arkivverket
 • Digitalarkivet
  • Brukernes eget forum
  • Tyding av skannede kilder
  • Kilderegistrering
  • Spør Digitalarkivet
  • Arkiv
 • Annet
  • Tekniske tilbakemeldinger

Finn resultater i...

Finn resultater som...


Startdato

 • Start

  Slutt


Sist oppdatert

 • Start

  Slutt


Filtrer etter antall...

Fant 9 resultater

 1. Tonnes Pettersen gifter seg 1802 med Catherine Brigitte Hoestenberghe. Han er da ført som 29 år fra Farsund. Foreldre Petter Berentson og Barbe Jeanne Detten. Petter var tømmermann/snekker av yrke. Thomas Wahren gifter seg i 1815 med Francoise Charlotte Verstrete. Ha står da oppført med f.data 09.06.1776 Oppernes (Den.?) ( Jeg tror det skal være Oppernes i Norge) Foreldre Augustin Jorgensen og Gunhild Jens. Augustin var skipstømmermann og både han og kona døde i Kristiansand. Lar det seg gjøre å finne disse personene i Norge? Mvh Ivar
 2. Det er sannsynlig at Jan er sønn av kjøpmann Rasmus Jensen Laasby som kom til Kristiansand fra Århus i Danmark og skal være død før 1715. Rasmus er omhandlet i dette innlegget. https://forum.arkivverket.no/topic/229820-severin-laasbye-fra-århus-i-danmark-gift-i-amsterdam-15-mars-1705-hans-opphav/ Ved vielseinnmeldingen til Jens i 1732 så står det at han kommer fra Kristiansand og er 28 år gammel. Jeg mener det er navnet til hans mor som står her. Susanna Wedue ?. Og da er spørsmålet om det var henne som var gift med Rasmus Jensen Laasby. Dåpen vil også være av stor intresse. Takker for tips/hjelp som måtte komme. Mvh Ivar
 3. Det er ikkje so mange utflyttarar frå Luster til Kristiansand på midten av 1800-talet, men Sjur alias Syvert Olsen, fødd 1837, er ein av dei, og han har eg vanskar med å finna skikkeleg ut av. Kanskje nokon kan hjelpa meg finna litt fleire detaljar om denne huslyden og kven kona hans var? Her følgjer eit lite manuskript: ~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange nye spennande innlegg er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #10 under! Når det gjeld Anna Cathrine og opphavet hennar, finn eg vigsli til foreldri hennar i Oddernes 10.11.1820, men denne innførsli er det ikkje so lett å verta «klok» på: https://media.digitalarkivet.no/view/9807/251 Her er eller Syvert og Anna Cathrine i Kristiansand i 1865: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038173011837 Og her er Anna Cathrine som enkje i Kristiansand i 1875, men under namnet Johansdotter: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052210013051 Og me ser at sonen Ole Severin er kalla Johansen då han vart konfirmert i 1880! - kva namn skal me halda oss til? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 4. Svenke Elefsen Wonne og Torborg Andersd. Kiile troloves 12.11.1755 og vies 29.01.1756 i Kristiansand (lenke til den transkriberte innførselen fra kirkeboken). Svenke bor på Vaadne (Vånne) i Evje. Han er født i 1731 på Kjetså i Hornnes, hvor moren Torborg Asbjørnsdatters slekt hadde holdt til gjennom flere generasjoner. Farsslekten til Svenke hadde lange røtter på Vaadne, med sidegrener opp til Kleveland og Omland. Slektsgrenen til Svenkes ektefelle – Torborg Andersdatter Kile – har det imidlertid vist seg vanskeligere å komme videre med, og her kunne jeg trenge litt hjelp fra Agder-kjennere og andre kyndige slektsgranskere på forumet: Torborg har trolig bodd i Kristiansand på vielsestidspunktet, siden det var der giftermålet ble inngått. Videre anser jeg det som høyst sannsynlig at hun har fått med seg Kile-navnet fra Kile i Hægeland. Utveksling av ektefeller mellom Hægeland og Evje forkom ganske hyppig, noe vi får et nytt eksempel på når Torborg og Svenkes datter Anne (f. 1758) gifter seg med Baar Mortensen, født på Tveite i Hægeland som sønn av Morten Jensen fra Gunstveit og Guro Baardsdatter fra Vikstøl (som etter hvert flytter til Landsverk i Evje). Videre anser jeg Anders Jensen Kile som en mulig farskandidat for Torborg. Han opptrer som fadder for datteren (Gunvor) til Aasov Hageland og Aase Knudsdatter i Kristiansand 20.10.1748: https://www.digitalarkivet.no/kb20070607310064 (nr. 94) Barnets far, Aasov, er nok identisk med den «Osu» som i Hægelandsboka er omtalt på s. 11, som gift i Kristiansand, og som sønn av Tollei Ulvson på Hageland. En av de andre fadderne, Ole Tollisen Hageland, er ganske sikkert bror til Aasov/Osu, og som sådan identisk med den «Olav, bur i Kristiansand», som det refereres til samme sted i Hægelandsboka (og som åpenbart har med seg sin kone bant fadderne, oppført som «Mallene Ole Hagelands»): https://www.nb.no/nbsok/nb/6b1fcfbecea0fb8106da63e6bfd54d16.nbdigital?lang=no#13 Anders Jensen Kile er tydeligvis del av en krets med Hægelandsfolk som har flyttet til Kristiansand. Jeg regner med at den sannsynlige datteren Torborg Andersdatter Kile er født i Kristiansand før 1734, siden dåpen ikke ser ut til å være registrert i tilgjengelige kirkebøker (som går tilbake til dette årstallet). Kirkebøkene for Hægeland går ikke lenger tilbake enn 1753, og dette gjør at disse ikke kan brukes som kilde for Torborgs opphav, om hun likevel skulle vært døpt der, og ikke i Kristiansand. Jeg regner imidlertid med at hennes faderlige opphav er Anders Jensen Kile i Kristiansand, som sagt, og naturlig nok kan heller ikke slektsbakgrunnen hans spores i kirkebøkene for Hægeland eller Kristiansand. Dessuten klarer jeg ikke å plassere Anders ved hjelp av Hægelands-boka, og skiftekortene for Kile i Hægeland (og diverse andre gårder jeg har bladd gjennom) gir meg heller ingen nøkler. Søk i Borgerrulle for Kristiansand 1641-1820 gir også negativt resultat. Rent hypotetisk kan man tenke seg at Anders Jensen har tilknytning til Gunstveit, hvor Jens-navnet var mye brukt (den sannsynlige datteren Torborgs egen datter, Anne, gifter seg med en mann med røtter på Gunstveit, slik jeg var inne på ovenfor). Mitt spørsmål blir på denne bakgrunn om noen her på forumet sitter inne med kunnskaper som kan bidra til å løse spørsmålet om slektsbakgrunnen til Torborg Andersdatter Kile og den sannsynlige faren Anders Jensen Kile? Finnes det eventuelt andre relevante kilder enn de jeg har referert til (kirkebøker, Hægelandsboka, skiftekort, borgerrulle)? Mvh Otto
 5. Jeg har brug for hjælp at finde forældre/ophav til Lars Momme (også optegnet under navnet "Laurids Lauridsen Momme", "Lauritz Lauritzen Momme" "Lauritz Momme", "Lars Mome") i Christiansand. Lars Momme er formodet født 1733-1734 og død 25. dec 1788 i Christiansand 54 år gammel. Det er ikke lykkedes mig at finde dokumenter om Lars Mommes fødsel eller hans navn i folketællinger mens han er ung. Han bliver gift 21. juni 1761 med Jacobea Jørgensdatter Henning Lars Momme virker som Havneskriver i Christiandsand Jeg har studeret bogen "Sognepræst Lauritz Mommes Stamtavle (Mandslinjen)" fra 1913 og her kommer forfatteren ikke længere tilbage end Lars Momme. Jens Larsen Momme, Snedkermester, gift med Birthe Andersdatter Kamphus levede samtidig i Christiansand og er sandsynligvis en bror til Lars Momme, da han og konen er faddere til Lars Mommes børn. Av knap så lødig information er der rygter i familien om at ophavet er Trondhjem'sk præsteslægt, men det har jeg ikke kunne finde bevis for. Men da Lars Momme er født i perioden omkring den store brand i Christiansand i 1734 er jeg bange for at denne opgave bliver en udfordring….Selvom det ikke er sikkert at han er født og opvokset i byen. Nogen der har information eller forslag til hvad jeg kan gøre ? På forhånd tak og venlig hilsen en efterkommer af Lars og hans søn Laurits. #### Vedhæftede billede er side et i bogen "Sognepræst Lauritz Mommes Stamtavle (Mandslinjen)" fra 1913 Peter Daugaard Momme
 6. Dette emnet tek utgongspunkt i eitt av borni, Margrethe, nemnd i følgjande tema: https://forum.arkivverket.no/topic/219408-otto-hansson-ørbech-1659-1705-dels-oppvaksen-i-luster-sokneprest-til-ringebu-kartleggjing-av-huslyden-hans/ Me finn følgjande barnedåp i Vor Frue kyrkje Tønsberg 24.9.1729: https://media.digitalarkivet.no/view/8201/83 * Helena Marie, dotter av Svennik Hans Høyer og Margrethe Ørbech - denne Margrethe vart døypt på Ringebu 23.1.1696 som dotter av sokneprest Otto Hansson Ørbech og kona Maren Nicolaisdotter f. Orloff. Ifølgje skifte etter ei faster i Årdal i Sogn frå 1738 var Margrethe då gift og busett i Christiansands stift, men me trur det var denne Margretha Ørbech som vart gravlagd på Nøtterøy 25.6.1767, 70 år gamal: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000896005 So er det at me i Kristiansand finn følgjande barnedåpar av foreldri (commerceraad) Svennik Andreasson Højer og Helvig Olsdotter Lund, vigde i Kristiansand 27.10.1740: https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000227530 * Else, døypt 22.8.1741: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001051972 * Andreas, døypt 5.11.1742: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001052481 * Ole, døypt 21.8.1745: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001053907 * Ole, døypt 24.10.1746: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001054528 * Christian, døypt 27.9.1749: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001056182 Er det to forskjellige Svennik Høyer/Højer «ute og går»? Kanskje dei er søskenbarn? Svennik Højer i Kristiansand synest vera son av ein Andreas Svennikson Højer!? Eg vonar nokon kan hjelpa meg «klara opp» i denne huslyden og takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 7. Fredrik Christian Holberg Arentz Olsen skal være født i Kristiansand i 1853 i følge vielsen, og konfirmert i 1863 (Så her er noe som ikke stemmer) Gifter seg i Nykirken i Bergen 23 august 1885. SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. D 3, 1884-1895, s. 13 Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20061123010519 Far står oppført som Erik Olsen. Ulrikke Willgohs aner har jeg kontroll på. Men er det mulig å finne noe mer om denne Fredrik Christian ? Mvh Ivar
 8. monica olsson

  garnison

  hvor finner jeg soldatruller over soldater i Kristiansand (garnison) i 1814? Jeg har lett på arkivverket, men klarer ikke å finne noe.. Er det noen som har vært borti lignende? :)
 9. Jarle Bloch Haugland

  Andreas Friedrichsen Bloch

  Jeg leter etter hvor Andreas Friedrichsen Bloch kommer fra. Han giftet seg i 1809 i Oddernes (Kristiansand) med Karen Hansdatter og fikk flere barn (både i Kristiansand og Stavern). I dåpen til førstefødte var en av fadderne Kaptein Stibolt som var verftssjef på Kristiansand verft. Andreas Bloch var oppført som "skibmand i Briggen Lougen" i ministralbok for Kristiansand 1778-1818. Men hvor han kom fra er et lite familiært mysterium. Kan noen hjelpe meg videre i letingen?
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.