Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'hans'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Ask the National Archives of Norway
  • Questions about archival material and use of the archives
  • Questions about the use of the Digital Archives
  • Inquiries and messages about technical errors and metadata errors in the Digital Archives
 • Ask users of the Digital Archives
  • Users' own forum
  • Assistance with transcribing handwriting
 • Collaboration between the National Archives and users of the Digital Archives
  • Questions about volunteer efforts and source registration
  • Questions about proofreading of AMF material
 • Archived forums
  • Arkiv
  • Spørsmål om skannet materiale
  • Spørsmål om transkribert materiale
  • Andre spørsmål til Digitalarkivet
  • Tekniske tilbakemeldinger
 • Miscellaneous

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 6 results

 1. Christen Larssön Blix Christ. Blixen Blix Christen Blix Kristen Blix Christen (Lauritsen/Lauritzen/Lauritzsen?) Blix Jeg er ikke den første til å stile dette spørsmål og ser at tidligere innlegg fortsatt står ubesvarte. Som fra dette innlegg i 2005: https://forum.arkivverket.no/topic/116043-30450-peder-olsen-blix-f-i-stavanger-ca-1788/ Så er det noen som har kommet frem til noen teorier/hypoteser/ kilder? Det pirrer min nysgjerrighet at en alminnelig borger, som var skomaker, hadde tilleggsnavnet «Blix», og at generasjoner etter ham også beholdt navnet. Sier jeg rett, at det var uvanlig, at et etternavn fulgte med neste generasjoner? Og om det så gjorde, da bar familien navnet med stolthet? Så hvorfor fulgte dette tilleggsnavnet generasjoner? Og hvem stammet Christen Blix fra?? Stammet han fra noe adelig? Denne skomakeren? (Jeg har funnet etterkommerne. Det er forfedrene og formødrene som jeg søker.) ————————————————————————————— Fra gammel kilde "Stavanger borgerbog 1436-1850" skrevet av Axel Kielland så finner man Christen Blix med etternavnet Larsen i tillegg til Blix. På side 179: «(…) skomaker Christen Larsen Blix f. ca. 1659, begravet 16. desember 1749 gift (trol. 18.oktober 1733) med Martha Dorothea Johansdatter Roes, født ca. 1690, begravet 16. mars 1772;» Det står at Christen Blix ble født ca. 1659. Men det står ikke om fødestedet var i Stavanger... Har han vært innflytter? Jeg stiller mine tvil på om, at fødselsåret som er oppført, er riktig. Han trolovet seg i 1733. Da hadde han vært 74 år det året han trolovet seg, om fødselsåret stemmer. Sønnen Ole Christensen Blix nevnes født med to ulike fødselsår i Stavanger borgerbok. År 1737 (s.179) og år 1743 (s.260). Så da hadde han vært enten 78 år eller 84 år da han ble far til Ole Christensen Blix. Sier ikke det seg selv at dette meget høyst sannsynlig ikke kan stemme, at han var så gammel? Link til s. 179 i Stavanger borgerbok: https://www.nb.no/items/8ba9b550b0a40028775e842f28c831ec?page=183&searchText=1737 Link til s. 260 i Stavanger borgerbok: https://www.nb.no/items/8ba9b550b0a40028775e842f28c831ec?page=265&searchText=1743 At Axel Kielland skriver to ulike fødselsår på sønnen Ole Christensen Blix beviser dette, at han har bommet på noen årstall andre steder, og at han kan ha gjort det samme på fødselsåret til Christen Blix.(?) Bare så det er nevnt, fra det forrige innlegget fra 2005 som jeg linket øverst i innlegget. så var en av kommentarene at det muligens hadde blitt hoppet over en generasjon. Min teori er at det er årstallet som er feil. Stavanger borgerbok av Axel Kielland er en fortegnelse over personer som var borgere i Stavanger. Den omfatter også hele Stavanger len langs sjøkanten til Åna Sire, før 1641 også Mandal - og Lister len. Det vil si også borgere fra Hiterø, Sokndal, Egersund, Sirevåg, Gand, Nedstrand, Sand, Kopervik, Karmsund og flere steder. Verket blir da i virkeligheten en grunnleggende borgerbok for også Egersund, Sandnes og Haugesund. (Dette står i forordene i boka.) Siden fortegnelsen strekker seg helt tilbake til 1436, og det ikke er noen andre med navnet Blix å oppdrive, så er det høyst tenkelig at Christen Larsen Blix var innflytter. Dette at etternavnet Blix har følgt dem i generasjoner tyder også på at de bærer en stolthet over slektsnavnet sitt. Det vil si at de med stor sannsynlighet kom fra en familie med en viss høy rang. Og dersom dette var en Stavangerfamilie, så hadde de da med stor sannsynlighet hatt borgerstatus. (eller?) Og siden Axel Kielland sitt verk dekker omtrent hele Rogaland, så er det naturlig å lete videre etter Christen Larsen sine foreldre utenfor disse grenser. (Den første mann med etternavn Blix som nevnes i boka var gullsmed Svend Mortensen Blix f. 1673. Om de hadde noen slektsforbindelse er fortsatt et spor som jeg ikke har følgt videre.) ——————————————————————— Den informasjonen jeg har klart å finne i kirkebøkene er følgende: I klokkerboken for Stavanger prestegjeld fra 15. september 1734: Skomaker Christen Larssön Blix og Martha Jansdatter døpte sønnen kalt, Jan. Faddere: Elling Anderssön smed, Joen Abrahamssön smed, Alexander Glassmager, Kirsten Pers(?)datter, (..?) Elling Pers(?)sönd, Birgitte(?) Jansdatter. https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000000484334 I klokkerboken for Stavanger prestegjeld fra 5. januar 1737: Christ. Blix Blixsen og Marte Trulsdatter døpte sønnen Ole. Faddere: Peter Knudsen, Hans Christophersen, Jacob Olsen, Gunele Larsdaatter, Ingebor Pedersdaatter, Ingebor Sørensdadtter. Her skrives navnet Blix Blixen og «Christ.» er lagt til i tillegg i margen. Det står ikke Larsen. https://media.digitalarkivet.no/view/6324/41 I klokkerboken for Stavanger prestegjeld fra 18.oktober 1743: Christen Blix og Marthe Jansdatter døpte sønnen Christian. Faddere: Ole Baade, Elling Olsen, Jochum Elertsen, Ingeborg Lind, Karen Pedersdatter. https://media.digitalarkivet.no/view/6324/98 Har konen sitt etternavn trolig blitt skrevet feil et sted? Eller er det to forskjellige kvinner? Marte Trulsdatter og Marthe Jansdatter. Fra klokkerboken for Stavanger prestegjeld i 1745 finner man Christen Blix som har født et uekte barn ved navn Eskild den 4. juni. Barnets mor er Gitløv Eskildsd. Gitløv Eskilds dr. hendis uægte Søn er døbt Fredag den 4 Junii og kaldet Eskild, baa- ren til Daaben af Ingebor Nielsdr. Fad- derne Laurs Andersøn, Elling Olsøn, Søren Muldrup, Margareta Ellingsdr. af Hr. Tau. Bekiender at hendis Barnefader er Christen Blix, en her i Byen gifft Mand. https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000000486930 https://media.digitalarkivet.no/view/6324/116 ——————————————————————————————— Fra nettsiden til Arne Kvitrud under artikkelen «Huseiere på 1700-tallet» står følgende om en eiendom i Øvre Holmegate: «82 Øvre Holmegate 9 72-69 Ådne Ådnesen Haugland 1804-1807 69-69-AK1 Endre Svendsen 1795-1803 69 Åmund Olsen Strøms enke Anna Maria Olsdatter 1791 69-69-56-BK67-N54-NB50-KB1 Torger Ånensen/Ånesen 1762-1788 KB1 Jan Blix 1761 KB1 Kristen Blix’ enke 1753-1759 Sammen med en annen eiendom i 1750» Kan det være vår Christen Blix’ enke det er snakk om? Christen Blix døde 1749, så det kan stemme. Deres sønn het Jan og trolig er han deres eldste barn. Det var ingen andre ved navn Kristen/Christen Blix, så dette må være vår Christen Larsen Blix. https://www.kvitrud.no/Huseiere.htm Et tips til de som ikke kjenner til hurtigtasten for å finne enkeltord på en side så trykk på: Mac knapper «cmd» og «f». PC knapper «ctrl» og «f». Da kommer det opp en søkelinje og man kan skrive inn søkeord. Da er det lettere å lete seg frem i teksten. Til alle som tenker at dette er allmenn datakunnskap, så ha meg unnskyldt 🙂 —————————————————————————— Fra skattelistene fra 1737-1744 skrevet av Arne Kvitrud, finner vi «Blix Skomager» som betaler skatt i 1737,1738,1740 og 1742. Han er tilhørende Roede 2, som er rode Holmen. Altså det området der hvor forøvrig Øvre og Nedre Holmegate ligger. Er dette vår Blix? https://www.kvitrud.no/1737-1744-skatt-stavanger.pdf https://www.kvitrud.no/1730-1735-skatter-Stavanger.htm ——————————————————————— Når jeg har foretatt videre undersøkelser via Myheritage, så kommer det opp mange profiler hvor det står at Christen Lauritsen Blix f. ca. 1659 i Stavanger var sønn til Laurits Hanssøn Blix. Denne Laurits var født i 1633 i Bodø. Død 1717 i Steigen. Han var lensmann og handelsmann. Han var igjen sønn av Hans Lauritzen Blix. https://no.wikipedia.org/wiki/Hans_Lauritzen_Blix#CITEREFMidtb%C3%B81961 Her trenger jeg hjelp til å finne kilder som kan bekrefte dette!! Foreløpig anser jeg ikke dette som troverdig før jeg får bekreftende kilder på dette! —————————————————————————————— Jeg har undersøkt følgende kilder, men ikke funnet dokumentasjon på at Laurits Hanssøn Blix hadde en sønn med navn Christen Blix: «Den Nordenfjellske gren av slekten Blix fra Jemtland» skrevet av Thomas Norum publisert 1967. https://www.nb.no/items/957f11f6cb1fa643d87053fd20f4d741?page=43&searchText=Laurits https://www.nb.no/items/957f11f6cb1fa643d87053fd20f4d741?page=53&searchText=Laurits I Gårds- og slektshistorie for kirkegrenda skrevet av Terje Gudbrandson utgitt 1989. https://www.nb.no/items/3f8567c9714779d7559bde776ef16a37?page=487&searchText=Lars%20BLix —————————————————————— Så kjære lesere, finnes det dokumentasjon på dette?? Helt på tampen så deler jeg min hypotese. Christen Larsen fødte et uekte barn. Hans sønn Ole Blix fødte uekte barn. https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001285515 . Kan det hende at han selv var et uekte barn? Dette er en tynn hypotese, men tenkte det var en tanke verdt å lufte.
 2. Viser til innlegg i forum for "tyding av skannede kilder": https://forum.arkivverket.no/topic/288652-bergen-nykirken-1850-1868-tyding-av-innførsel-1858/ Den der omtala Mentz Hansen (1838-1858) hadde fleire søsken som dø unge, men også 4 søsken som levde opp - dei var: 1. Hans Johan(nes): f. 1842 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007378274 2. Alette Dorthe: f. 1845 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007384048 3. Randine Olufine: f. 1847 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007384632 4. Herman Randulf: f. 1851 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000040435829 Mora deira dø 12.12.1859 (https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000646991) og det står i DFP at det var 4 umyndige barn som levde. Ho var enke, så ektemannen Hans Torinius Hansen må vere død mellom ca. 1850 og 1860. Er dette 'min' Hans Torinius Hansen i 1830? https://www.nb.no/items/db4e2436bab93a9365f611c7548c1296?page=3&searchText="hans thorinus"~1 Kvar / når døydde Hans Torinius Hansen? Er også på leit etter kva som vidare skjedde med desse fire barna. 1. Kanskje dette er Hans Johan(nes) som dø i 1861? https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000645202 - DFP: https://www.digitalarkivet.no/sk20081111620300 (3 umyndige søsken) - dette stemmer jo bra mtp opplysninger i DFP då mora til Hans Johan(nes) f. 1842 dø i 1859. Dette er vel Herman Randulf f. 1851: https://www.digitalarkivet.no/view/51/pc00000000035528 hos fosterfamilie... 4. Kan dette vere han, død i 1877? https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000581761 https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000997774 DFP: https://www.digitalarkivet.no/sk20081111620575 (gir ikkje noko meir opplysningar) Kva med dei to søstrene? Kva skjedde med dei?
 3. Jeg leter etter en slektning som emigrerte til Amerika i 1843. Han er døpt Hans, og han er skrevet som Hans i passasjerlisten. Nå går jeg gjennom folketellingene i USA for å prøve å finne ham. Jeg bruker Familysearch. FS gir meg, i tillegg til Hans, mange treff på John. Jeg forstår at både Hans og John er kortformer av Johannes, men var det vanlig at en Hans skiftet navn til John, eller er det bare en antagelse av FS? Er det noen av dere som har mer peiling på emigrasjon som har gjort dere noen tanker om dette?
 4. Kan noen hjelpe meg å finne ut hvilken Hans Simonsen Gunnel Marie Christophersdatter var gift med? Gunnel ble født 1800 i Smedvik, Borge, Lofoten og finnes både i "Borge og Valberg Bygdebok, Bind 7" og i folketellingen av 1801. Jeg finner både Hans og Gunnel som foreldre til bl.a. Ane Magdalene Hansdatter (f. 08.04.1830) i kirkebok for Borge, Lofoten. De hadde visst 6 barn født fra 1823 til 1834, men jeg har kun funnet to av barna (nevnte Ane M. og Carl Johan, f. 1828) i samme kirkebok. I denne kirkeboken står Valle oppført som oppholdssted på Hans og Gunnel. Jeg finner ingen spor av dem fra folketellingen av 1865. Men det er som sagt Hans Simonsen jeg vil vite mer om. Har kun funnet to med det navnet i området: en Hans Simonsen, født 1761, Moland, Borge og en født 1781, jobbet på Grotøen, Steigen i 1801. Noen som vet noe mer om dette? Begge levde og var ugifte i folketellingen av 1801, men han fra 1761 må vel være for gammel?
 5. Hei, jeg trenger dødsdato for Johannes (Hans) Voigt, f 1854 i Leipzig til et bokmanuskript om brevveksling mellom Amalie Skram og Signe Grieg Müller, f. 22. august 1868. Johannes (Hans) var Signe Grieg sin onkel. Han var gift med Friederike Maria Elisabeth (Else) Ehrhardt, (1857 – 1927), søster av Signes mor: Fanny Emma Caroline Marie Ehrhardt (1845–1931). Signes far var konsul John Alexandersen Grieg (1840–1901). Flere opplysninger om Johannes Voigt på denne linken: http://www.heidermanns.net/gen-pers.php?ID=370 Jeg antar at Johannes (Hans) Voigt døde i Leipzig, siden barna ble født der i årene 1881-1891 (vedlagt kilde), og han og familien bodde der senest i 1895. (kilde: Signe Grieg sine brev og memoarer) Jeg er også interessert i dødsår for barna Carl Georg (1881-) og Else Bertha Mathilde Voigt (1891-) Signe Grieg giftet seg i januar 1895 med forfatter Amalie Skram sin sønn, Ludvig Müller, f. 1868. Kan noen hjelpe meg med dette? Mvh Kari
 6. Håper på hjelp til tyding av hva som står skrevet inn for en dåp i Fredrikstad i 1862: Fredrikstad prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1857-1878, s. 34 Løpenummer 13. Lenke: https://media.digitalarkivet.no/view/6216/33 Dette er hva jeg tror det står i kirkeboken sett fra venstre: 13, Nov 28, Marts 13, Hansine Marie Alvilde ??? 3de leiermaal f. fol. 15, 6 og 316 fr. meldt ?????, uekte, garmand Hans Andersen, pige Karoline Jonsdatter fra Sverige ?????, Ole Jensen T Johannesen ???? Johannesen, Andrine Olsen Sofie Pedersdatter, opgaven faaet av barnets moder.
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.