Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'skomaker'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Ask the National Archives of Norway
  • Questions about archival material and use of the archives
  • Questions about the use of the Digital Archives
  • Inquiries and messages about technical errors and metadata errors in the Digital Archives
 • Ask users of the Digital Archives
  • Users' own forum
  • Assistance with transcribing handwriting
 • Collaboration between the National Archives and users of the Digital Archives
  • Questions about volunteer efforts and source registration
  • Questions about proofreading of AMF material
 • Archived forums
  • Arkiv
  • Spørsmål om skannet materiale
  • Spørsmål om transkribert materiale
  • Andre spørsmål til Digitalarkivet
  • Tekniske tilbakemeldinger
 • Miscellaneous

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 4 results

 1. Christen Larssön Blix Christ. Blixen Blix Christen Blix Kristen Blix Christen (Lauritsen/Lauritzen/Lauritzsen?) Blix Jeg er ikke den første til å stile dette spørsmål og ser at tidligere innlegg fortsatt står ubesvarte. Som fra dette innlegg i 2005: https://forum.arkivverket.no/topic/116043-30450-peder-olsen-blix-f-i-stavanger-ca-1788/ Så er det noen som har kommet frem til noen teorier/hypoteser/ kilder? Det pirrer min nysgjerrighet at en alminnelig borger, som var skomaker, hadde tilleggsnavnet «Blix», og at generasjoner etter ham også beholdt navnet. Sier jeg rett, at det var uvanlig, at et etternavn fulgte med neste generasjoner? Og om det så gjorde, da bar familien navnet med stolthet? Så hvorfor fulgte dette tilleggsnavnet generasjoner? Og hvem stammet Christen Blix fra?? Stammet han fra noe adelig? Denne skomakeren? (Jeg har funnet etterkommerne. Det er forfedrene og formødrene som jeg søker.) ————————————————————————————— Fra gammel kilde "Stavanger borgerbog 1436-1850" skrevet av Axel Kielland så finner man Christen Blix med etternavnet Larsen i tillegg til Blix. På side 179: «(…) skomaker Christen Larsen Blix f. ca. 1659, begravet 16. desember 1749 gift (trol. 18.oktober 1733) med Martha Dorothea Johansdatter Roes, født ca. 1690, begravet 16. mars 1772;» Det står at Christen Blix ble født ca. 1659. Men det står ikke om fødestedet var i Stavanger... Har han vært innflytter? Jeg stiller mine tvil på om, at fødselsåret som er oppført, er riktig. Han trolovet seg i 1733. Da hadde han vært 74 år det året han trolovet seg, om fødselsåret stemmer. Sønnen Ole Christensen Blix nevnes født med to ulike fødselsår i Stavanger borgerbok. År 1737 (s.179) og år 1743 (s.260). Så da hadde han vært enten 78 år eller 84 år da han ble far til Ole Christensen Blix. Sier ikke det seg selv at dette meget høyst sannsynlig ikke kan stemme, at han var så gammel? Link til s. 179 i Stavanger borgerbok: https://www.nb.no/items/8ba9b550b0a40028775e842f28c831ec?page=183&searchText=1737 Link til s. 260 i Stavanger borgerbok: https://www.nb.no/items/8ba9b550b0a40028775e842f28c831ec?page=265&searchText=1743 At Axel Kielland skriver to ulike fødselsår på sønnen Ole Christensen Blix beviser dette, at han har bommet på noen årstall andre steder, og at han kan ha gjort det samme på fødselsåret til Christen Blix.(?) Bare så det er nevnt, fra det forrige innlegget fra 2005 som jeg linket øverst i innlegget. så var en av kommentarene at det muligens hadde blitt hoppet over en generasjon. Min teori er at det er årstallet som er feil. Stavanger borgerbok av Axel Kielland er en fortegnelse over personer som var borgere i Stavanger. Den omfatter også hele Stavanger len langs sjøkanten til Åna Sire, før 1641 også Mandal - og Lister len. Det vil si også borgere fra Hiterø, Sokndal, Egersund, Sirevåg, Gand, Nedstrand, Sand, Kopervik, Karmsund og flere steder. Verket blir da i virkeligheten en grunnleggende borgerbok for også Egersund, Sandnes og Haugesund. (Dette står i forordene i boka.) Siden fortegnelsen strekker seg helt tilbake til 1436, og det ikke er noen andre med navnet Blix å oppdrive, så er det høyst tenkelig at Christen Larsen Blix var innflytter. Dette at etternavnet Blix har følgt dem i generasjoner tyder også på at de bærer en stolthet over slektsnavnet sitt. Det vil si at de med stor sannsynlighet kom fra en familie med en viss høy rang. Og dersom dette var en Stavangerfamilie, så hadde de da med stor sannsynlighet hatt borgerstatus. (eller?) Og siden Axel Kielland sitt verk dekker omtrent hele Rogaland, så er det naturlig å lete videre etter Christen Larsen sine foreldre utenfor disse grenser. (Den første mann med etternavn Blix som nevnes i boka var gullsmed Svend Mortensen Blix f. 1673. Om de hadde noen slektsforbindelse er fortsatt et spor som jeg ikke har følgt videre.) ——————————————————————— Den informasjonen jeg har klart å finne i kirkebøkene er følgende: I klokkerboken for Stavanger prestegjeld fra 15. september 1734: Skomaker Christen Larssön Blix og Martha Jansdatter døpte sønnen kalt, Jan. Faddere: Elling Anderssön smed, Joen Abrahamssön smed, Alexander Glassmager, Kirsten Pers(?)datter, (..?) Elling Pers(?)sönd, Birgitte(?) Jansdatter. https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000000484334 I klokkerboken for Stavanger prestegjeld fra 5. januar 1737: Christ. Blix Blixsen og Marte Trulsdatter døpte sønnen Ole. Faddere: Peter Knudsen, Hans Christophersen, Jacob Olsen, Gunele Larsdaatter, Ingebor Pedersdaatter, Ingebor Sørensdadtter. Her skrives navnet Blix Blixen og «Christ.» er lagt til i tillegg i margen. Det står ikke Larsen. https://media.digitalarkivet.no/view/6324/41 I klokkerboken for Stavanger prestegjeld fra 18.oktober 1743: Christen Blix og Marthe Jansdatter døpte sønnen Christian. Faddere: Ole Baade, Elling Olsen, Jochum Elertsen, Ingeborg Lind, Karen Pedersdatter. https://media.digitalarkivet.no/view/6324/98 Har konen sitt etternavn trolig blitt skrevet feil et sted? Eller er det to forskjellige kvinner? Marte Trulsdatter og Marthe Jansdatter. Fra klokkerboken for Stavanger prestegjeld i 1745 finner man Christen Blix som har født et uekte barn ved navn Eskild den 4. juni. Barnets mor er Gitløv Eskildsd. Gitløv Eskilds dr. hendis uægte Søn er døbt Fredag den 4 Junii og kaldet Eskild, baa- ren til Daaben af Ingebor Nielsdr. Fad- derne Laurs Andersøn, Elling Olsøn, Søren Muldrup, Margareta Ellingsdr. af Hr. Tau. Bekiender at hendis Barnefader er Christen Blix, en her i Byen gifft Mand. https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000000486930 https://media.digitalarkivet.no/view/6324/116 ——————————————————————————————— Fra nettsiden til Arne Kvitrud under artikkelen «Huseiere på 1700-tallet» står følgende om en eiendom i Øvre Holmegate: «82 Øvre Holmegate 9 72-69 Ådne Ådnesen Haugland 1804-1807 69-69-AK1 Endre Svendsen 1795-1803 69 Åmund Olsen Strøms enke Anna Maria Olsdatter 1791 69-69-56-BK67-N54-NB50-KB1 Torger Ånensen/Ånesen 1762-1788 KB1 Jan Blix 1761 KB1 Kristen Blix’ enke 1753-1759 Sammen med en annen eiendom i 1750» Kan det være vår Christen Blix’ enke det er snakk om? Christen Blix døde 1749, så det kan stemme. Deres sønn het Jan og trolig er han deres eldste barn. Det var ingen andre ved navn Kristen/Christen Blix, så dette må være vår Christen Larsen Blix. https://www.kvitrud.no/Huseiere.htm Et tips til de som ikke kjenner til hurtigtasten for å finne enkeltord på en side så trykk på: Mac knapper «cmd» og «f». PC knapper «ctrl» og «f». Da kommer det opp en søkelinje og man kan skrive inn søkeord. Da er det lettere å lete seg frem i teksten. Til alle som tenker at dette er allmenn datakunnskap, så ha meg unnskyldt 🙂 —————————————————————————— Fra skattelistene fra 1737-1744 skrevet av Arne Kvitrud, finner vi «Blix Skomager» som betaler skatt i 1737,1738,1740 og 1742. Han er tilhørende Roede 2, som er rode Holmen. Altså det området der hvor forøvrig Øvre og Nedre Holmegate ligger. Er dette vår Blix? https://www.kvitrud.no/1737-1744-skatt-stavanger.pdf https://www.kvitrud.no/1730-1735-skatter-Stavanger.htm ——————————————————————— Når jeg har foretatt videre undersøkelser via Myheritage, så kommer det opp mange profiler hvor det står at Christen Lauritsen Blix f. ca. 1659 i Stavanger var sønn til Laurits Hanssøn Blix. Denne Laurits var født i 1633 i Bodø. Død 1717 i Steigen. Han var lensmann og handelsmann. Han var igjen sønn av Hans Lauritzen Blix. https://no.wikipedia.org/wiki/Hans_Lauritzen_Blix#CITEREFMidtb%C3%B81961 Her trenger jeg hjelp til å finne kilder som kan bekrefte dette!! Foreløpig anser jeg ikke dette som troverdig før jeg får bekreftende kilder på dette! —————————————————————————————— Jeg har undersøkt følgende kilder, men ikke funnet dokumentasjon på at Laurits Hanssøn Blix hadde en sønn med navn Christen Blix: «Den Nordenfjellske gren av slekten Blix fra Jemtland» skrevet av Thomas Norum publisert 1967. https://www.nb.no/items/957f11f6cb1fa643d87053fd20f4d741?page=43&searchText=Laurits https://www.nb.no/items/957f11f6cb1fa643d87053fd20f4d741?page=53&searchText=Laurits I Gårds- og slektshistorie for kirkegrenda skrevet av Terje Gudbrandson utgitt 1989. https://www.nb.no/items/3f8567c9714779d7559bde776ef16a37?page=487&searchText=Lars%20BLix —————————————————————— Så kjære lesere, finnes det dokumentasjon på dette?? Helt på tampen så deler jeg min hypotese. Christen Larsen fødte et uekte barn. Hans sønn Ole Blix fødte uekte barn. https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001285515 . Kan det hende at han selv var et uekte barn? Dette er en tynn hypotese, men tenkte det var en tanke verdt å lufte.
 2. Tove Tjøstheim Eek

  Niels Valentin Solberg

  Jeg henter fram en eldre etterlysning Gjester Skrevet September 20, 2006 Skomaker Niels Solberg gifter seg i Laurenti kirke Tønsberg 27 mai 1806 med Karen Andersdatter .Ved vigsel er begge oppgitt til å ha Tønsberg som bustad.De får barna ; 1) August Fredric f 6.05.1807 , han dør i 1808 ,2) Augusta Marie f 06.08. 1809 3)Caroline Dorthea f 24.03 1811 , 4) Nicoline Jeremine f 25.09 1816 . Alle barna er født mens familien har Tønsberg som bopel. Niels Solberg dør i 1834 i Bragernes , og jeg finner en Niels -Valentin Solberg i Bragernes ved 1801 tellingen -skomaker svend -alder oppgitt til 21 år . Videre er det i Bragernes i 1801 en Claus Solberg alder 53 år som er skomakermester og hans kone heter Maren Nilsdatter -alder 66 år.Hennes fars navn kan være en indikator på at de kan være Niels sine foreldre .Men er det dem. Og hvor kommer Karen Andersdatter fra ?Takknemlig for tips som kan hjelpe meg videre.Tove Med håp om fortolkning av barnas dåps faddere, Augusta Marie Tønsberg kirkebøker, SAKO/A-330/F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1797-1814, s. 100-101 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070425650293 Hilsen Tove
 3. Kan noen tyde dødsårsaken til Ole Johannesen, nummer 5? Buskerud fylke, Bragernes i Bragernes, Ministerialbok nr. II 2 (1848-1859), Døde og begravede 1848, Side 281 Permanent bilde-ID: kb20051125010930 Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20051125010930 Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051125010930.jpg
 4. Jeg har fått et spørsmål i DIS DK, men etter mye leting greier jeg fremdeles ikke å svare Michael og håper på god hjelp her. Han skriver: "Skomagermester Anton Andersen Solberg, død 16.3. 1905 i Svendborg (Vor Frue sogn), er udfra folketællingen 1860 født i Drammen ca. 1822. Indtil nu har jeg ikke kunnet finde ham i Drammens kirkebøger. Der findes en bog eller tavle med titlen "Familien Solberg fra Drammen", udgivet i Oslo 1952 ved Danckert Krohn Holm. Anton er funnet i Odense i 1850, men foreløpig ikke tidligere. Hverken ved vielse eller dåp av hans barn eller ved hans død står det noe om hans slekt. Kun at han er "født i Drammen" Jeg har søkt i Bragernes, Strømsø, Tangen kirkebøker. Døpte og konfirmerte. Kan ha blingset, men har gått gjennom døpte to ganger..... Boken han referer til har jeg ikke funnet digitalt, men kanskje noen vet mer om den ? Det finnes en baker Solberg i Drammen på den tiden og et av Antons barn blir også baker, men er det slekt ?
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.