Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'amerika'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • The National Archives of Norway
  • Spør Arkivverket
 • The Digital Archives
  • Brukernes eget forum
  • Tyding av skannede kilder
  • Kilderegistrering
  • Spør Digitalarkivet
  • Arkiv
 • Miscellaneous
  • Tekniske tilbakemeldinger

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

 1. Erik Olson var fødd i Luster 10.8.1837 - foreldri hans var: ** Ole Erikson Prestegard (1796-1876) og første kona hans: ** Ingeborg Jensdotter Raaum (1810-1839): https://media.digitalarkivet.no/view/11592/48 Etter mori døydde so tidleg, kom Erik til oppfostring i Jostedalen, først hjå fasteri Øllegaard Eriksdotter (1801-1874) - gift til Grov i Jostedalen, og sidan til den barnlause farbroren Peder Erikson (1791-1871) - gardbrukar på Bjørk i Jostedalen. Her vart Erik konfirmert i 1852: https://media.digitalarkivet.no/view/8397/84 Og Erik utvan
 2. Eg syner til denne huslyden i FT1865 for husmannsplassen Tenor under Moen nordre i Eidsberg der Johan er ein av sønene til husmann Ole Hansson og kona Helene Petersdotter: http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1865&knr=0125&kenr=001&bnr=0057&lnr=000 Og her er dåpen til den same Johan Olson, fødd 19.4.1864: https://media.digitalarkivet.no/view/359/131 Ved dåpen står ein merknad om at huslyden i 1875 flytte ut, og her er flyttingi til Askers prestegjeld: https://media.digitalarkivet.no/view/5754/458 Og her er huslyden på plass ve
 3. Christen Bjørnson (Valde), son av Bjørn Andersson (1796-1851) og Martha Pedersdotter (1799-1886), husmannsfolk på plassen Stein under Tandle i Luster, var fødd i Luster 9.3.1838: https://media.digitalarkivet.no/view/11592/52 og vart konfirmert i Luster i 1855: https://media.digitalarkivet.no/view/8401/125 Etter den tid er han «borte vekk», og eg vonar no at ein eller annan kanskje dreg kjensel på denne karen og kan hjelpa meg finna ut kvar han vart av? Han hadde to søsken, og dei budde båe i Luster levetidi ut, men Christen KAN jo sjølvsagt ha u
 4. Denne unge mannen frå Luster freista eg spora opp i Amerika alt på 1980-talet, men fann ingen spor etter han! Når eg no tek opp att leitingi etter Nils, er eg forundra over at me sjølv med «moderne» kjelder likevel ikkje lukkast i å finna spor etter han: ** Nils Hansson Raaum/Sandvik, fødd i Luster 30.10.1876 som son av Hans Henrikson Sandvik og Synneva Larsdotter Raaum, utvandra til Amerika i 1892 Eg kan leggja til at Nils hadde ein yngre halvbror, Lars Hermundson Sandvik (1885-1967) som i 1905 utvandra til Amerika med reisemål North Dakota. Han busette se
 5. Odelsguten Arne Thomasson frå storgarden Sørheim i Luster var tydeleg lite «hugen» på gardsbruk. Han flytte til Trondheim der han gifte seg med dotteri til ein dansk skodespelar, Jetta Christina Qværndrup. Ei tid var Arne bokhandlar i Trondheim, og sidan var han grossist, men kva som so skjedde, veit me lite om. Truleg flytte heile huslyden til Luster, men Jetta skal snart ha forsvinne til Amerika, og nokre år etter drog òg dei to attlevande borni over havet, medan Arne vart att åleine.... Eg har sidan 1980-talet spekulert på lagnaden til denne huslyden, men har so langt ikkje h
 6. I mange år har eg freista finna lagnadane til tre av dei fire borni i denne huslyden frå Sogndal/Luster som utvandra til Amerika, og dessutan fleire detaljar om huslyden til ei dotter som vart gift på Ulvingen i Vega. Etterkomarar etter jenta på Ulvingen skal ifølgje bygdebokskrivaren for Sogndal for ein del år sidan ha vore på leiting etter slekti si gjennom massemedia, og kanskje nokon greier finna att eventuelle etterlysingar? Manuskriptet mitt ser slik ut: ~~~~~~~~~~~~~~ Gjertrud Olsdotter (Sandvik), f. i Luster 16.4.1827, Gjertrud Olsdotter flyt
 7. Iver Olson (1806-1862) og Lisbeth Andersdotter (1805-1861), husmannsfolk på plassen Folefoss under garden Trøgstad i Norderhov, fekk i alt fem søner, som eg etter kvart har greidd gjera rede for (ein av dei var oldebesten min), men dei hadde òg tre døtrer, som eg ikkje har greidd finna att. Eg mistenker i alle fall to av dei for å ha utvandra til Amerika: * Maren Karine Iversdotter, fødd i Norderhov 8.7.1835 - ser eg ikkje noko meir til * Anna Marie Iversdotter, fødd i Norderhov 26.4.1838 - kan det vera denne i Hole 1900: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf0
 8. Dette er ein huslyd som eg jobba ein del med for 30 år sidan, men likevel luktest eg ikkje i å finna all dei detaljane som eg var på leiting etter. Kanskje det no er mogeleg å få litt hjelp? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~ Gjertrud Pedersdotter {Raaum}, f. {i Luster} 24.8.1834, Gjertrud flytte med mor si til Sogndal i 1839 og voks opp på Husum. Ho gifte seg i Tjugum, Balestrand 27.4.1857 med Størk Jacobson frå Sæbø i Vik. Han var son av husmann Jacob Andreasson på ##### (ein plass under Sæbø, men kva for
 9. Anna Johanna Eriksdotter Raaum var fødd i Luster 19.3.1877, dotter av gardbrukar Erik Erikson Raaum (1841-1924) og kona Maren Andersdotter f. Eikum (1843-1930) Ho nytta til dagleg namnet Johanna og er nemnd heime hjå foreldri * i 1891: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053010002515 * i 1900: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037351002719 Ætti hennar i Luster fortalte meg på 1980-talet at Johanna skule vera flytt til Christiania kort etter hundreårsskiftet og «skal ha» utvandra derifrå til Amerika. Men då skifti vart h
 10. Eg har i mange år vore på leiting etter det norske opphavet til denne jenta: Berit Tollefsdotter Haugen, fødd i Slidre 27.7.1836: https://media.digitalarkivet.no/view/9382/216 Foreldri var Tollef Thorson (Berge) og kona Marit Olsdotter (Qvale) - vigde i Slidre 15.12.1828: https://media.digitalarkivet.no/view/9382/247 Av vigsli kjem det fram at Tollef var gardbrukarson frå Berge, medan Marit var gardbrukardotter frå Kvåle. MEN, det står ikkje noko om: ** Kva yrkestitel hadde Tollef medan han budde på Haugen? - husmann eller gardbrukar?
 11. Er det noen som er flink på Amerikasporing, som kan finne ut om denne karen dro til Amerika slik hans etterkommer har hørt? Ole Hans Eliassen ble født på Hjelle i Eid 18.11.1848. https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000000022507 Han fikk en datter Marte Olava Elise i 1872 u.e. Martes mor døde i forbindelse med fødselen , men han forsørger sin datter som bor hos mormora i 1875. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052319002505 I 1973 meldte han flytting til Vesterålen https://www.digitalarkivet.no/view/291/pu00000000051020 Der er han i 1975
 12. Christer Kjølsrud

  Norsk-amerikanske kirkebøker

  Jeg prøver å finne et familiemedlem som emigrerte i 1843. Jeg tror han dro til Pine Lake i fylket Waukesha i staten Wisconsin. Det ble opprettet en svensk/norsk kirke der i 1844/1845 (Pine Lake Norwegian Lutheran Congruation). Jeg vet at kirken har ført kirkebøker fra starten, men hvor finner jeg amerikanske kirkebøker? Er de skannet og tilgjengelige slik de er i Norge?
 13. Dette er ei gamal utfordring som eg jobba med på 1980-talet, men som eg den gongen ikkje greidde å gjera noko meir med. Kanskje det er mogeleg i dag å finna svar på denne «gåta»? Sophia Pedersdotter (Høyum), fødd på husmannsplassen Krigsvold under garden Høyeim i Luster 20.2.1838 som dotter av husmann Peder Ingebrigtson (1805-1861) og kona Anna Henriksdotter (1809-1892), flytte i ung alder til Bergen der ho var tenestejente i mange år. Men i 1882 pakka ho kofferten og utvandra til Amerika: https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000666894 http://gd
 14. Hva skjedde egentlig med Ingrid Aslaug Myhre født i Bergen 25.12.1891. I 1908 fikk hun datteren Ida Alfhild med konditor Ingvald Martin Zakariasen. De giftet seg i Mariakirken 4.10.1910 og fikk så sønnen Adolf en knapp måned senere. Begge de to barna dør tidlig. Adolf i mai 1911 og Ida Alfhild 18.4.1918 på Hagavik. I følge emigrantprotokollene dro Ingrid Asaug Myhre til Amerika 27.8.1917 som: ug (Enepike) Stuepike og hun dro til sin bror. Så reiser hun på nytt til Amerika 30.3.1921 men nå som "ug Sykepleierske" og hun har "Været hjemme paa besøk". Var hun skilt fra sin mann da hun dro?
 15. Dette er ei utfordring som eg har slite med i 40 år, og som eg framleis ikkje har klart å finna ut av. Kanskje er no tidi kommi? Gjertrud Johannesdotter frå Bergheim i Luster (1816-1867) var i mange år tenestejente på garden Holmestad i Luster. Ho gifte seg aldri, men ho fekk to born: * Kari «Karen» Hansdotter, fødd i Luster 26.11.1839, utvandra til Amerika frå Bergen i 1867 og busette seg nær Bricelyn i Faribault Co., MN der ho vart gift med Knut Johnson frå Balestrand. Karen Johnson døydde i Faribault Co., MN som enkje 20.5.1925. * Johannes O
 16. Desse to søskeni var del av ein søskenflokk der dei fleste før eller sidan hamna i Amerika. Tre brør, som skreiv seg Rasmussen eller Robinson eller Lee, budde alle i Dane Co., WI, medan ei søster (Mrs. Erager) budde i Goodhue Co., MN. Eg brukte mykje tid på 1980-talet i leitingi etter desse, men greidde aldri å finna ut kvar det vart av dei! Eg søkte særleg i Dane Co., WI og i Goodhue Co., MN!! * Endre Rasmusson (Ødegaard), fødd i Luster 20.7.1824, utvandra til Amerika i 1847 * Kari Rasmusdotter (Ødegaard), fødd i Luster 13.12.1835, utvandra til Amerika i 1854
 17. Johannes Erikson Lerum representerer ein huslyd som eg har jobba ganske so aktivt med i mange år, men der eg framleis står fast på ein del detaljar om borni og ektemakane deira. No vågar eg å leggja ut huslyden i Brukarforum med von om at kanskje ein og annan detalj kan komma til rette? Det oppdaterte manuskriptet mitt ser i dag slik ut: ~~~~~~~~~~~~~~~ Johannes Erikson {Lerum}, f. {i Luster} 27.12.1842, John E. Lerum utvandra til Amerika alt i 1861 og gifte seg første gongen i Dane Co., Wis. 29.6.1868 med Lucris Nilsdotter frå Vetlesætre under Solvi i
 18. Eg er i kveld på leiting etter nokon som sit med lokal kunnskap og/eller ekspertise på ætter frå Ringebu. Eg syner til denne innførsli frå FT1865 for innerstplassen Svadstuen: http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1865&knr=0520&kenr=003&bnr=0069&lnr=000 Sonen Erland, fødd på Ringebu 22.5.1853: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001982538 utvandra til Freeborn Co., MN før 1887. Kan nokon, please, hjelpa meg finna ut følgjande: * Kva skal eg skriva som yrketitel og bustad til foreld
 19. Ein annan søskenflokk frå garden Lerum (Leri) i Luster har ogso to store utfordringar. Denne huslyden var ein del plaga av den spedalske sjuka, og me veit at både mori og fleire av borni leid av denne sjukdomen, men me lyt tru at dei to som utvandra til Amerika var skåna? Her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~ Hans Ørbech Christenson Lerum, son av føregåande brukar og herifrå garden, vart døypt 13.10.1793 og d. som gardbrukar på Leri 24.6.1840. Hans fekk 15.6.1814 skøyte på heimebruket hjå faren, og 13.11.1817 gi
 20. Denne huslyden på garden Lerum (til dagleg kalla Leri) har sidan 1980-talet skapt meg mykje hovudbry, men no har eg teke mot til meg til å freista det eksellente Brukarforum med ei von om at nokon der kan hjelpa meg finna dei manglande svari. Her kjem eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~~ Arne Hansson Lerum, son av føregåande brukar og herifrå garden, vart døypt 4.12.1811 og d. som gardbrukar på Leri 14.12.1855. Arne fekk 3.6.1835 skøyte på heimebruket hjå faren, og 10.11.1840 gifte han seg med Kirstina Pedersdotter frå Sørheim. Ho vart døypt 28.1.1811 og d. som
 21. Då eg på 1980-talet samla opplysningar om folket som hadde butt på garden Sørheim i Luster, kom eg framom denne karen, som er omskriven på følgjande vis i manuskriptet mitt: ~~~~~~~~~~~~~ Otto Thomasson Sørheim, f. {i Luster} 11.4.1863, Otto Sorheim utvandra til Amerika i 1883, men det gjekk ikkje lenge før han vart borte. Då det i 1886 vart halde skifte etter foreldri, var det ingen som visste kvar Otto var, og i 1910 vart det halde skifte etter Otto som «forsvunnen erv­ing». ~~~~~~~~~~~~~ På 1980-talet levde det både brorborn i Noreg
 22. Eg freista skriva eit nytt emne her i kveld, men emnet forsvann før eg fekk gjort det ferdig og redigert det! Og no får eg berre ei feilmelding når eg freistar henta det opp att!! Utfordringi mi er i første rekke: * Identifikasjon av Christen Erikson og forklaring på namnet hans: https://media.digitalarkivet.no/view/1/22 * Yrke til far hans og bustaden deira? * Opphav til båe foreldri? * Utvandringsåret til Christen? Finst det kanskje ei bygdebok for Eidsberg som kan hjelpa oss med fleire opplysningar? Eg takk
 23. Eg finn følgjande vigsle i Christiana township, Vernon Co., WI: 4.1.1860 C. E. HOMESTAD med Emeline PETERSON Brudgomen skal ha vore: Christian Erikson Homstvedt, fødd i Eidsberg 19.12.1815 som son av Erik IOlson oig Ingeborg Jacobsdotter QUILLERPL: https://media.digitalarkivet.no/view/1/22 Huslyden skreiv seg for HOMESTEAD i Amerika, og Christian hamna i Ben Wade township, Pope Co., MN der han døydde før 1900! Kona Emeline var Ingebiorg Pedersdotter Wigdahl, fødd i Luster
 24. Vi har eit bilete som skal vere av fire brør som alle drog til Amerika. Det er desse. Erik Karolus Johnson Os født 19.9.1850 og gift 31.3.1874 med Samuline Jensine Simonsdatter Møklebust 30.6.1851. Dei emigrerte til Amerika 4.5. 1881 med borna Helene født 1873, Karoline 1876 og Johanne 1880 Peder Mathias Johnson Os født 26.9.1852 og gift 28.10.1875 med Elene Bertine Larsdotter Alsaker født 15.6.1851. Dei emigrerte til Amerika i 1876 og hadde då med seg dottera Karoline Bertine født i 1876. Ole Cornelius Johnson Os (1855-1887) ugift. Emigrerte til Amerika i 1881, men kom att
 25. Ener Olsen født 1839 og Ingeborg Torgersdatter født 1841 bor i 1885 i Bredgaten 21 i Oslo. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053257085750 Det ser ut til at han drar over til Amerika i 1887 og at hun kommer etter i 1888 med barna Ingeborg (1876), Sigurd(1878), Hilda (1881), Otto (1883) og Einar (1885) Jeg finner imidlertid ingen av dem i noen av emigrasjonsprotokollene , kan noen hjelpe med å finne ut hvordan de kom seg over? Kan noen også si om hva det må ha kostet å få så mange over til Amerika, og hvordan greide de å skaffe penger?
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.