Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'amerika'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • The National Archives of Norway
  • Spør Arkivverket
 • The Digital Archives
  • Brukernes eget forum
  • Tyding av skannede kilder
  • Kilderegistrering
  • Spør Digitalarkivet
  • Arkiv
 • Miscellaneous
  • Tekniske tilbakemeldinger

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

 1. Syver Knutson Ramseth, fødd i Stange 6.2.1823 som son av Knut Iverson og Cathrine Hansdotter stod brudgom i Dane Co., WI 17.11.1853 då han gifte seg med Britha Nitter Johannesdotter Høyum, fødd på Lesja 8.12.1818. Ho utvandra i 1847 Dei fekk mange born i lag, men dei to eldste finn eg ikkje døypte: * John (Johannes?), fødd Dane Co., WI 14.12.1851 * Knut, fødd Dane Co., WI 29.4.1854 Eg har ein sterk mistanke om at John (Johannes) var ein son som Britha fekk FØR ho gifte seg med Syver, men kan ikkje prova dette... Kan nokon,
 2. Er det noen som kan hjelpe meg med hvordan jeg kan finne ut av hvor det ble av disse tre ungkarsbrødrene fra Fana som jeg ikke finner igjen i Amerika? Ole Olsen er født på Nordvik i Samnanger i 1878. Han flytter med sine søsken og foreldrene Ole Thomassen og Martha Nielsdatter til Grønnestølen gård i Fana i 1881. Familien bosetter seg der. han konfirmeres i Birkeland kirke i 1893 og emigrerer med Cunard-linjen 01.03.1895. Det er mulig at han kan bruke Nordvik som etternavn. Oles brødre Sigval Barin Olsen f. på Grønnestølen i Fana i 1881 og Karl Johan Olsen f.
 3. Ole Kristen Tømmerholen

  Christen Johannessen, f.15.4.1842, Øyer

  Min tippoldefar Christen Johannessen født i Øyer i Gudbrandsdalen i 15.4. 1842 av foreldre Johannes Clemetsen f.-, dpt. 1807) og Marit Pederdtr. (f.1812) på Raabøl i Øyer. Han vokste opp i en søskenflokk på 12. Giftet seg med min tippoldemor Anne Christensdatter f.17.4.1841 på Bjørnstad i Løten-d.16.1.1915. Sammen hadde de 7 barn: Johan, Isak, Mathias, Søren, Karl, Syver, Anton + Christine (Annes datter før ekteskap). Det var harde tider og som mange før han utvandret Christen til Amerika, omkring 1890. Han skulle reise i forveien før resten av familien skulle komme ett
 4. Eg slit med endå ein huslyd frå Sør-Aurdal i Valdres, som er ganske so «anonym» i kjeldene våre: Det gjeld Bjørn Johnson frå Sør-Aurdal og Bertha Marie Olsdotter frå Nord-Aurdal, som i 1865 var gardbrukarar på Brændingen i Sør-Aurdal: https://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1865&knr=0540&kenr=001&bnr=0151&lnr=000 I juni 1870 var heile huslyden på plass i Modena township, Buffalo Co., WI (Jorn og Marie Johnson): https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6Q6C-HR Men kva år utvandra dei til Amerika?
 5. Eg held fram med kartleggjingi av dei tidlege norske emigrantane til Buffalo Co., WI og er i dag råka borti denne huslyden frå Sør-Aurdal: FT1865 for garden Myrstuen i Sør-Aurdal syner: https://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1865&knr=0540&kenr=003&bnr=0007&lnr=000 Thore Knutson Biøgons og Ingrid Knutsdotter Kloshøsin gifte seg i Nord-Aurdal 28.10.1823: https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000009096694 Dei budde sidan på Myren i Nord-Aurdal, men var altso komne til Myrstuen i Sør-Aurdal før 1865. Svigerdotteri Siri Anders
 6. Ein annan emigrant som eg i mange år har hatt vanskar med å identifisera, er denne: Halvor Olson Vangen, fødd i Skjåk 17.9.1865: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000000917827 Han var son av husmann Ole Johannesson på Tårud og kona Guro Hansdotter. Her er huslyden i FT1865: https://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1865&knr=0513&kenr=003&bnr=0029&lnr=00 Ifølgje vigselsattesten hans frå Eau Claire, WI heite faren «Vangeige»: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XRT5-7SB og i 1865 er denne Tårud-pla
 7. «Den amerikanske sida» av denne huslyden arbeidde eg ganske grundig med då eg var i Amerika for om lag 40 år sidan, so der er det neppe stort å føya til, bortsett ifrå eit par born som døydde i ung alder og som eg ikkje har greidd å få skikkeleg «på plass». Derimot manglar me ein del detaljar frå Telemark og likeins frå Stryn når det gjeld svigersonen Lars Andreas Sunde. Kanskje tidi no er kommi til å finna litt fleire detaljar om opphavet til denne huslyden? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye spennande innlegg er dette man
 8. Ein av farbrørne til Anders Sandvig på Maihaugen heitte Otto Andersson og var gardbrukar på Hustad i Bud, Romsdalen. Han var gift to gongar, og eg saknar ein del opplysningar om opphavi til dei to konene hans, men mykje viktigare er lagnadane til borni hans som utvandra til Amerika. Her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter fleire nye innlegg er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #9 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om denne huslyden!
 9. Torkild Andersson , fødd på Alsmo i Luster 26.5.1830, var gift med Randi Olsdotter, fødd på Fimreite i Sogndal 6.12.1832. Dei busette seg som plassafolk i Haugaviki under Fimreite der Torkild d. 3.3.1902. Randi døydde i Vik i Sogn 26.7.1926. Dei fekk i alt sju born som alle busette seg på Fimreite eller i nabobygdene i Sogn, bortsett ifrå denne jenta: Ingeborg Torkildsdotter, fødd i Sogndal 1.8.1872. Slekti hennar fortél at Ingeborg skal ha utvandra til Amerika i ung alder, men at ho aldri hadde kontakt med korkje foreldri eller søskeni i Noreg!
 10. Denne kjempeutfordringi freista eg første gongen å finna ut av for 15 år sidan gjennom det gamle Brukarforum under tema #14388, men den «kandidaten» eg den gongen hadde «i auge», synte seg vera eit blindskòt: https://forum.arkivverket.no/topic/100195-14388-henrik-andersson-f-luster-1830-til-nordland-1852-el-nesseby-lagnad/?tab=comments#comment-822975 Sidan eg framleis står heilt utan spor etter denne karen, freistar eg difor på ny: Henrik Andersson Leirmo, son av husmann Anders Henrikson og første kona Gjertrud Johannesdotter på plassen Kjødni under garden Leirmo i Lust
 11. Johannes Torkildson (1832-1914) og Ingeborg Andersdotter (1830-1901), plassfolk på Hesjebakken under Rønnei i Luster, hadde i alt fem born. To av desse utvandra til Amerika, og slektningane i Noreg har i mange år spekulert på kvar det vart av dei i Amerika. Eg har freista fleire gongar før (med direkte forskingsinnsats), men aldri komme nokon veg. Kanskje er tidi no inne? * Dyre Johannesson, fødd i Luster 6.6.1859, utvandra i 1883 * Thomas Johannesson, fødd i Luster 28.12.1864, utvandra i 1884 Slekti i Noreg fortel følgjande: Ein av brørne ska
 12. Dette er ei gamal utfordring som eg jobba med på 1980-talet, men som eg den gongen ikkje greidde å gjera noko meir med. Kanskje det er mogeleg i dag å finna svar på denne «gåta»? Sophia Pedersdotter (Høyum), fødd på husmannsplassen Krigsvold under garden Høyeim i Luster 20.2.1838 som dotter av husmann Peder Ingebrigtson (1805-1861) og kona Anna Henriksdotter (1809-1892), flytte i ung alder til Bergen der ho var tenestejente i mange år. Men i 1882 pakka ho kofferten og utvandra til Amerika: https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000666894 http://gd
 13. Eg har i mange år freista finna det norske opphavet til Louis T. Moon, som eg i dag har motteke ein kopi av dødsattesten til! Denne oppgjev han skal vera fødd i Noreg 10.4.1871, men foreldri hans er ukjende! Det står han hadde vore i Amerika i 56 år - dvs. utvandra i 1874! Her er han i * FT1900 med antyda fødselsdato i april 1869 (utan utvandringsår): https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-68F9-2BR * FT1920 med antyda fødselsår 1870 (49 år i jan. 1920) og utvandringsår 1873: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRNR-S1Y
 14. Dette er ein person som eg på 1980-talet ikkje greidde å spora opp i Amerika: Tøger Larsson Rønnei, yngst av ti born fødde av Lars Tøgerson (1801-1870) og Kari Pedersdotter (1806-1873) - frå 1852 husmannsfolk i Lunden under Rønnei i Luster, var fødd i Jostedalen 21.7.1847 og utvandra til Amerika i 1872. Berre to av søskeni hans utvandra til Amerika: * Broren Peder Larsson Rønnei (1838-1907), sidan kjend som Peter Suby, utvandra i 1869 til Dane Co., WI, men farma frå kring 1875 i Winnebago Co., IA * Søsteri Kari Larsdotter Rønnei (1840-1911) utvandra med man
 15. Dette er ein huslyd der eg komplett har møtt «veggen». Uansett kvar eg leiter vidare, er det ikkje noko svar å finna... No vonar eg at nokon har tips til korleis me kan finna att desse to einaste brørne i denne vesle huslyden? Eg attgjev frå manuskriptet mitt: ~~~~~~~~~~~~~~~ Jens Hansson Lunden, frå Feigum, vart døypt 22.7.1766 og vart gravlagd som husmann frå Lunden 8.5.1817. Jens gifte seg 18.5.1800 med Eli Nilsdotter frå Sandviki. Ho vart døypt 10.12.1763 og d. som kårkone på Rønnei 5.5.1823. Jens fekk 1.6.1801 feste på denne plassen i Lunden mot å
 16. Dette er ei jente som eg har «kjempa med» i mange år for å finna ut kvar ho vart av - kan nokon hjelpa meg finna ho? Siri Olsdotter, fødd på husmannsplassen Kalhagebakken under Rønnei i Luster 10.8.1831 som dotter av husmann Ole Andersson (1793-1883) og kona Johanna Johannesdotter (1798-1847). Siri vart konfirmert i 1845, men forsvinn so frå bygdi! Kvar kan ho ha teke vegen? Bergen, Nordland eller Amerika? Eldste søsteri Elisabeth (1823-1897) flytte til Bergen og gifte seg der med Jens Sjurson (Nes) (1829-1900). Elles utvandra brørne Johannes
 17. Dette emnet handlar om to ungdomar frå Luster som eg har slite med i over 35 år for å finna lagnadane til i Amerika. Kanskje er no tidi kommi til å komma vidare? Torkild Arneson Sørheim, son av husmann Arne Torkildson på Nylenda under Sørheim (1829-1909) og kona Britha Sjursdotter frå Berge (1829-1907), var fødd i Luster 29.11.1865, og utvandra til Amerika i 1885. Torklild hadde ein eldre halvbror Sjur Larsson Berge (1855-1937) som utvandra i 1877, og han har me finne att i Goodhue Co., MN der to av morbrørne deira var farmarar, men Sjur var ugift. Nokon obituary etter Sjur, kje
 18. Dette er ein huslyd som eg har hatt liggjande på teiknebrettet mitt sidan førre hundreåret, men som eg aldri har greidd å løysa. Her er det fleire personar som berre «forsvinn» - ein til Amerika, ein til Skien og vidare, og ein me ikkje veit kvar det vart av! Kanskje tidi no er kommi? Slik ser det oppdaterte manuskriptet mitt ut pr. i dag: ~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter ny spennande bidrag er dette innlegget no erstatta av eit nytt i Innlegg #5 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 19. To tidligare debattar om det same, men finn ikkje ut at det kom til ei løysing: https://forum.arkivverket.no/topic/159185-73839-hvor-ble-det-av-barna-til-egedius-davidsen-og-sara-johanna-tobiasdtr-i-bergen/?tab=comments#comment-1351450 https://forum.arkivverket.no/topic/159576-74231-etterkommere-etter-egedius-davidsen-d-1919-i-bergen/?tab=comments#comment-1356127 David Andreas Zetzelau døypt: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007488027 David er død før faren i 1919. Men er i livet då mora dø i 1897: SAB, Byfogd og Byskriv
 20. Ein annan søskenflokk frå garden Lerum (Leri) i Luster har ogso to store utfordringar. Denne huslyden var ein del plaga av den spedalske sjuka, og me veit at både mori og fleire av borni leid av denne sjukdomen, men me lyt tru at dei to som utvandra til Amerika var skåna? Her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~ Hans Ørbech Christenson Lerum, son av føregåande brukar og herifrå garden, vart døypt 13.10.1793 og d. som gardbrukar på Leri 24.6.1840. Hans fekk 15.6.1814 skøyte på heimebruket hjå faren, og 13.11.1817 gi
 21. Dette er ein person som berre synest «forsvinna» for meg i Amerika. Kan nokon hjelpa meg? Andreas Olson, fødd «uekte» i Luster 16.6.1862 av foreldri Ole Torkildson Rønnei (1838-1928) og Mari Nilsdotter Svangstu (1835-1902), voks opp på Øvrebø i Luster og utvandra altso derifrå i 1886: https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000675630 Faren Ole Torkildson Rønnei vart sidan gift og utvandra i 1904 med kona si til Columbia Co., WI, men hadde vel neppe kontakt med denne sonen i Amerika... Mori fekk i alt fire «uekte» born. Derav voks tre opp; i
 22. Denne vigsli har eg leitt etter i årevis, men aldri greidd å fínna. Kanskje nokon har betre auge og teft enn eg? Andreas Henrik Nilsson Kvamme alias Andrew H. Nelson, fødd i Naustdal 3.10.1843 - son av Nils Gunderson og Pernille Mathiasdotter - utvandra 1870 Ingrid Christensdotter Øvrebø/Ekrene alias Emma C. Anderson, fødd i Luster 16.1.1848 - dotter av Christen Andersson og Siri Torkildsdotter - utvandra 1862 gifte seg kring 1875/1876 og busette seg som farmarar i Franklin township, Vernon Co., WI der eldste barnet Nellie Sophie var fødd 11.12.1877.
 23. Christen Johannesson Øvrebø (1848-1928), gardbrukar på Øvrebø i Luster, hadde fire søner som utvandra til Amerika: * Lars Christenson Øvrebø alias Louis Overby (1880-1957), utvandra i 1901 og vart farmar i Adams Co., ND - fekk fem born * Peder Christenson Øvrebø alias Peter Overby (1887-1968), utvandra i 1908 og vart farmar i Traill Co., ND - fekk åtte born Då eg jobba med desse huslydane på 1980-talet var eg i kontakt med fleire av desse barneborni av Christen Øvrebø, og her er kva eg den gongen fekk vita om dei to andre sønene (farbrørne) som utvandra til
 24. Dette er ei utfordring som eg har hatt liggjande sidan førre hundreåret, men som eg no vonar me kan få «eliminert»? Eg tek med heile huslyden der Halvor inngår som yngste sonen: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange spennande innlegg er dette manuskriptet no opopdatert ned eit nytt i Innlegg #12 under! Kanskje er det nokon med lokalkunnskap i Eid som kan bidra med å fylla dei hòli som framleis står att med omsyn til foreldri hennar Pernille på Møklebust, attåt lagnaden til sonen i Amerika? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 25. Ole Olson (1813-1864) og Ingeborg Larsdotter (1813-1882) var gardbrukarar i Teigen, Øvrebø i Luster og hadde i alt sju born. Sonen Ole fekk garden i Teigen, og tre søstrer utvandra og budde i Franklin township, Vernon Co., WI der dei òg døydde. Men so var det dei tre yngste borni, som eg har leitt etter, både høgt og lågt, i 40 år, men utan hell! Er det mogeleg å komma på sporet etter dei? Her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye fine opplysningar er dette manuskriptet i kveld erstatta av eit nytt i
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.