Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'amerika'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • The National Archives of Norway
  • Spør Arkivverket
 • The Digital Archives
  • Brukernes eget forum
  • Tyding av skannede kilder
  • Kilderegistrering
  • Spør Digitalarkivet
  • Arkiv
 • Miscellaneous
  • Tekniske tilbakemeldinger

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

 1. Denne kjempeutfordringi freista eg første gongen å finna ut av for 15 år sidan gjennom det gamle Brukarforum under tema #14388, men den «kandidaten» eg den gongen hadde «i auge», synte seg vera eit blindskòt: https://forum.arkivverket.no/topic/100195-14388-henrik-andersson-f-luster-1830-til-nordland-1852-el-nesseby-lagnad/?tab=comments#comment-822975 Sidan eg framleis står heilt utan spor etter denne karen, freistar eg difor på ny: Henrik Andersson Leirmo, son av husmann Anders Henrikson og første kona Gjertrud Johannesdotter på plassen Kjødni under garden Leirmo i Lust
 2. Johannes Torkildson (1832-1914) og Ingeborg Andersdotter (1830-1901), plassfolk på Hesjebakken under Rønnei i Luster, hadde i alt fem born. To av desse utvandra til Amerika, og slektningane i Noreg har i mange år spekulert på kvar det vart av dei i Amerika. Eg har freista fleire gongar før (med direkte forskingsinnsats), men aldri komme nokon veg. Kanskje er tidi no inne? * Dyre Johannesson, fødd i Luster 6.6.1859, utvandra i 1883 * Thomas Johannesson, fødd i Luster 28.12.1864, utvandra i 1884 Slekti i Noreg fortel følgjande: Ein av brørne ska
 3. Dette er ei gamal utfordring som eg jobba med på 1980-talet, men som eg den gongen ikkje greidde å gjera noko meir med. Kanskje det er mogeleg i dag å finna svar på denne «gåta»? Sophia Pedersdotter (Høyum), fødd på husmannsplassen Krigsvold under garden Høyeim i Luster 20.2.1838 som dotter av husmann Peder Ingebrigtson (1805-1861) og kona Anna Henriksdotter (1809-1892), flytte i ung alder til Bergen der ho var tenestejente i mange år. Men i 1882 pakka ho kofferten og utvandra til Amerika: https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000666894 http://gd
 4. Eg har i mange år freista finna det norske opphavet til Louis T. Moon, som eg i dag har motteke ein kopi av dødsattesten til! Denne oppgjev han skal vera fødd i Noreg 10.4.1871, men foreldri hans er ukjende! Det står han hadde vore i Amerika i 56 år - dvs. utvandra i 1874! Her er han i * FT1900 med antyda fødselsdato i april 1869 (utan utvandringsår): https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-68F9-2BR * FT1920 med antyda fødselsår 1870 (49 år i jan. 1920) og utvandringsår 1873: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRNR-S1Y
 5. Dette er ein person som eg på 1980-talet ikkje greidde å spora opp i Amerika: Tøger Larsson Rønnei, yngst av ti born fødde av Lars Tøgerson (1801-1870) og Kari Pedersdotter (1806-1873) - frå 1852 husmannsfolk i Lunden under Rønnei i Luster, var fødd i Jostedalen 21.7.1847 og utvandra til Amerika i 1872. Berre to av søskeni hans utvandra til Amerika: * Broren Peder Larsson Rønnei (1838-1907), sidan kjend som Peter Suby, utvandra i 1869 til Dane Co., WI, men farma frå kring 1875 i Winnebago Co., IA * Søsteri Kari Larsdotter Rønnei (1840-1911) utvandra med man
 6. Dette er ein huslyd der eg komplett har møtt «veggen». Uansett kvar eg leiter vidare, er det ikkje noko svar å finna... No vonar eg at nokon har tips til korleis me kan finna att desse to einaste brørne i denne vesle huslyden? Eg attgjev frå manuskriptet mitt: ~~~~~~~~~~~~~~~ Jens Hansson Lunden, frå Feigum, vart døypt 22.7.1766 og vart gravlagd som husmann frå Lunden 8.5.1817. Jens gifte seg 18.5.1800 med Eli Nilsdotter frå Sandviki. Ho vart døypt 10.12.1763 og d. som kårkone på Rønnei 5.5.1823. Jens fekk 1.6.1801 feste på denne plassen i Lunden mot å
 7. Dette er ei jente som eg har «kjempa med» i mange år for å finna ut kvar ho vart av - kan nokon hjelpa meg finna ho? Siri Olsdotter, fødd på husmannsplassen Kalhagebakken under Rønnei i Luster 10.8.1831 som dotter av husmann Ole Andersson (1793-1883) og kona Johanna Johannesdotter (1798-1847). Siri vart konfirmert i 1845, men forsvinn so frå bygdi! Kvar kan ho ha teke vegen? Bergen, Nordland eller Amerika? Eldste søsteri Elisabeth (1823-1897) flytte til Bergen og gifte seg der med Jens Sjurson (Nes) (1829-1900). Elles utvandra brørne Johannes
 8. Dette emnet handlar om to ungdomar frå Luster som eg har slite med i over 35 år for å finna lagnadane til i Amerika. Kanskje er no tidi kommi til å komma vidare? Torkild Arneson Sørheim, son av husmann Arne Torkildson på Nylenda under Sørheim (1829-1909) og kona Britha Sjursdotter frå Berge (1829-1907), var fødd i Luster 29.11.1865, og utvandra til Amerika i 1885. Torklild hadde ein eldre halvbror Sjur Larsson Berge (1855-1937) som utvandra i 1877, og han har me finne att i Goodhue Co., MN der to av morbrørne deira var farmarar, men Sjur var ugift. Nokon obituary etter Sjur, kje
 9. Dette er ein huslyd som eg har hatt liggjande på teiknebrettet mitt sidan førre hundreåret, men som eg aldri har greidd å løysa. Her er det fleire personar som berre «forsvinn» - ein til Amerika, ein til Skien og vidare, og ein me ikkje veit kvar det vart av! Kanskje tidi no er kommi? Slik ser det oppdaterte manuskriptet mitt ut pr. i dag: ~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter ny spennande bidrag er dette innlegget no erstatta av eit nytt i Innlegg #5 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 10. To tidligare debattar om det same, men finn ikkje ut at det kom til ei løysing: https://forum.arkivverket.no/topic/159185-73839-hvor-ble-det-av-barna-til-egedius-davidsen-og-sara-johanna-tobiasdtr-i-bergen/?tab=comments#comment-1351450 https://forum.arkivverket.no/topic/159576-74231-etterkommere-etter-egedius-davidsen-d-1919-i-bergen/?tab=comments#comment-1356127 David Andreas Zetzelau døypt: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007488027 David er død før faren i 1919. Men er i livet då mora dø i 1897: SAB, Byfogd og Byskriv
 11. Ein annan søskenflokk frå garden Lerum (Leri) i Luster har ogso to store utfordringar. Denne huslyden var ein del plaga av den spedalske sjuka, og me veit at både mori og fleire av borni leid av denne sjukdomen, men me lyt tru at dei to som utvandra til Amerika var skåna? Her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~ Hans Ørbech Christenson Lerum, son av føregåande brukar og herifrå garden, vart døypt 13.10.1793 og d. som gardbrukar på Leri 24.6.1840. Hans fekk 15.6.1814 skøyte på heimebruket hjå faren, og 13.11.1817 gi
 12. Dette er ein person som berre synest «forsvinna» for meg i Amerika. Kan nokon hjelpa meg? Andreas Olson, fødd «uekte» i Luster 16.6.1862 av foreldri Ole Torkildson Rønnei (1838-1928) og Mari Nilsdotter Svangstu (1835-1902), voks opp på Øvrebø i Luster og utvandra altso derifrå i 1886: https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000675630 Faren Ole Torkildson Rønnei vart sidan gift og utvandra i 1904 med kona si til Columbia Co., WI, men hadde vel neppe kontakt med denne sonen i Amerika... Mori fekk i alt fire «uekte» born. Derav voks tre opp; i
 13. Denne vigsli har eg leitt etter i årevis, men aldri greidd å fínna. Kanskje nokon har betre auge og teft enn eg? Andreas Henrik Nilsson Kvamme alias Andrew H. Nelson, fødd i Naustdal 3.10.1843 - son av Nils Gunderson og Pernille Mathiasdotter - utvandra 1870 Ingrid Christensdotter Øvrebø/Ekrene alias Emma C. Anderson, fødd i Luster 16.1.1848 - dotter av Christen Andersson og Siri Torkildsdotter - utvandra 1862 gifte seg kring 1875/1876 og busette seg som farmarar i Franklin township, Vernon Co., WI der eldste barnet Nellie Sophie var fødd 11.12.1877.
 14. Christen Johannesson Øvrebø (1848-1928), gardbrukar på Øvrebø i Luster, hadde fire søner som utvandra til Amerika: * Lars Christenson Øvrebø alias Louis Overby (1880-1957), utvandra i 1901 og vart farmar i Adams Co., ND - fekk fem born * Peder Christenson Øvrebø alias Peter Overby (1887-1968), utvandra i 1908 og vart farmar i Traill Co., ND - fekk åtte born Då eg jobba med desse huslydane på 1980-talet var eg i kontakt med fleire av desse barneborni av Christen Øvrebø, og her er kva eg den gongen fekk vita om dei to andre sønene (farbrørne) som utvandra til
 15. Dette er ei utfordring som eg har hatt liggjande sidan førre hundreåret, men som eg no vonar me kan få «eliminert»? Eg tek med heile huslyden der Halvor inngår som yngste sonen: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange spennande innlegg er dette manuskriptet no opopdatert ned eit nytt i Innlegg #12 under! Kanskje er det nokon med lokalkunnskap i Eid som kan bidra med å fylla dei hòli som framleis står att med omsyn til foreldri hennar Pernille på Møklebust, attåt lagnaden til sonen i Amerika? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 16. Ole Olson (1813-1864) og Ingeborg Larsdotter (1813-1882) var gardbrukarar i Teigen, Øvrebø i Luster og hadde i alt sju born. Sonen Ole fekk garden i Teigen, og tre søstrer utvandra og budde i Franklin township, Vernon Co., WI der dei òg døydde. Men so var det dei tre yngste borni, som eg har leitt etter, både høgt og lågt, i 40 år, men utan hell! Er det mogeleg å komma på sporet etter dei? Her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye fine opplysningar er dette manuskriptet i kveld erstatta av eit nytt i
 17. Dette er ei kjempeutfordring som eg har jobba med sidan 1980-talet, men som eg aldri har greidd å finna ut av: Iver Sjurson, fødd i Luster 12.1.1856, var son av Sjur Iverson (1815-1892) og Britha Guttormsdfotter (1823-1893), husmannsfolk i Øyane under garden Flattun i Luster. Dødsmeldingane fortel ikkje noko om borni, men me veit at Iver utvandra til Amerika i 1885. Ingen av søskeni hans utvandra, men søsteri Kari Sjursdotter (1858-1888) let mellom anna etter seg ei «uekte» dotter: Christi Christiansdotter Flattun alias Kristie K. Knutson (1882-1917) som u
 18. Dette er ein huslyd som eg jobba ein del med for 30 år sidan, men likevel luktest eg ikkje i å finna all dei detaljane som eg var på leiting etter. Kanskje det no er mogeleg å få litt hjelp? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~ Gjertrud Pedersdotter {Raaum}, f. {i Luster} 24.8.1834, Gjertrud flytte med mor si til Sogndal i 1839 og voks opp på Husum. Ho gifte seg i Tjugum, Balestrand 27.4.1857 med Størk Jacobson frå Sæbø i Vik. Han var son av husmann Jacob Andreasson på ##### (ein plass under Sæbø, men kva for
 19. Dette er ei gåte som eg har kjempa med i mange år, men aldri greidd å finna ei løysing på. Kanskje er no tidi kommi...? Kari Sjursdotter (Dversdalen/Marifjøra), fødd i Hafslo 24.12.1822, budde i ei lita stova i Marifjøra frå kring 1853 til ho i 1870 utvandra til Amerika. Ho hadde då med seg ein «uekte» son; Sjur Jørgenson (Marifjøra), son av Kari og Jørgen Johannesson Sandvik, var fødd i Hafslo 21.1.1858. Mor og son er sporlaust borte i Amerika, og no vonar eg at kanskje ein eller annan kan hjelpa meg finna dei att? Eg takkar so mykj
 20. Erik Olson var fødd i Luster 10.8.1837 - foreldri hans var: ** Ole Erikson Prestegard (1796-1876) og første kona hans: ** Ingeborg Jensdotter Raaum (1810-1839): https://media.digitalarkivet.no/view/11592/48 Etter mori døydde so tidleg, kom Erik til oppfostring i Jostedalen, først hjå fasteri Øllegaard Eriksdotter (1801-1874) - gift til Grov i Jostedalen, og sidan til den barnlause farbroren Peder Erikson (1791-1871) - gardbrukar på Bjørk i Jostedalen. Her vart Erik konfirmert i 1852: https://media.digitalarkivet.no/view/8397/84 Og Erik utvan
 21. Eg syner til denne huslyden i FT1865 for husmannsplassen Tenor under Moen nordre i Eidsberg der Johan er ein av sønene til husmann Ole Hansson og kona Helene Petersdotter: http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1865&knr=0125&kenr=001&bnr=0057&lnr=000 Og her er dåpen til den same Johan Olson, fødd 19.4.1864: https://media.digitalarkivet.no/view/359/131 Ved dåpen står ein merknad om at huslyden i 1875 flytte ut, og her er flyttingi til Askers prestegjeld: https://media.digitalarkivet.no/view/5754/458 Og her er huslyden på plass ve
 22. Christen Bjørnson (Valde), son av Bjørn Andersson (1796-1851) og Martha Pedersdotter (1799-1886), husmannsfolk på plassen Stein under Tandle i Luster, var fødd i Luster 9.3.1838: https://media.digitalarkivet.no/view/11592/52 og vart konfirmert i Luster i 1855: https://media.digitalarkivet.no/view/8401/125 Etter den tid er han «borte vekk», og eg vonar no at ein eller annan kanskje dreg kjensel på denne karen og kan hjelpa meg finna ut kvar han vart av? Han hadde to søsken, og dei budde båe i Luster levetidi ut, men Christen KAN jo sjølvsagt ha u
 23. Denne unge mannen frå Luster freista eg spora opp i Amerika alt på 1980-talet, men fann ingen spor etter han! Når eg no tek opp att leitingi etter Nils, er eg forundra over at me sjølv med «moderne» kjelder likevel ikkje lukkast i å finna spor etter han: ** Nils Hansson Raaum/Sandvik, fødd i Luster 30.10.1876 som son av Hans Henrikson Sandvik og Synneva Larsdotter Raaum, utvandra til Amerika i 1892 Eg kan leggja til at Nils hadde ein yngre halvbror, Lars Hermundson Sandvik (1885-1967) som i 1905 utvandra til Amerika med reisemål North Dakota. Han busette se
 24. Odelsguten Arne Thomasson frå storgarden Sørheim i Luster var tydeleg lite «hugen» på gardsbruk. Han flytte til Trondheim der han gifte seg med dotteri til ein dansk skodespelar, Jetta Christina Qværndrup. Ei tid var Arne bokhandlar i Trondheim, og sidan var han grossist, men kva som so skjedde, veit me lite om. Truleg flytte heile huslyden til Luster, men Jetta skal snart ha forsvinne til Amerika, og nokre år etter drog òg dei to attlevande borni over havet, medan Arne vart att åleine.... Eg har sidan 1980-talet spekulert på lagnaden til denne huslyden, men har so langt ikkje h
 25. I mange år har eg freista finna lagnadane til tre av dei fire borni i denne huslyden frå Sogndal/Luster som utvandra til Amerika, og dessutan fleire detaljar om huslyden til ei dotter som vart gift på Ulvingen i Vega. Etterkomarar etter jenta på Ulvingen skal ifølgje bygdebokskrivaren for Sogndal for ein del år sidan ha vore på leiting etter slekti si gjennom massemedia, og kanskje nokon greier finna att eventuelle etterlysingar? Manuskriptet mitt ser slik ut: ~~~~~~~~~~~~~~ Gjertrud Olsdotter (Sandvik), f. i Luster 16.4.1827, Gjertrud Olsdotter flyt
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.