Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'christiania'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • The National Archives of Norway
  • Spør Arkivverket
 • The Digital Archives
  • Brukernes eget forum
  • Tyding av skannede kilder
  • Kilderegistrering
  • Spør Digitalarkivet
  • Arkiv
 • Miscellaneous
  • Tekniske tilbakemeldinger

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

 1. Eg er på leiting etter opphavet til dette parfolket samt opplysningar om bustad og utvandring til Amerika: Hans Jacobson Langebo, fødd i Hole, og Johanne Marie Johannesdotter, f. i Christiania - vigde i Garnison, Christiania 29.4.1841: https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000009993265 Frå amerikanske kjelder får eg opplyst at Hans skal vera fødd på ein stad kalla «Schlieslien» 17.9.1814, medan Johanna Marie skal vera fødd i april 1821. Eldste barn født i Amerika er sonen Jacob, fødd i Vernon Co., WI 27.4.1854, men fleire born var fødde i Noreg, t
 2. Ein etterkomar etter denne huslyden freistar deperat å identifisera tapetserar Alf Johannessen frå Christiania, fødd 1895, som framstod som barnefar til Svanhild Miranda Johannessen, fødd i Bergen(?) 4.3.1921. Mori var Anna Kristiansdotter Forthun (1894-1941). Det hadde vore kjempebra om denne Alf Johannessen kunne identifiserast. Han svor seg rett nok fri for farskapen i 1923, men etterkomarar trur likevel han var den rette barnefaren! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 3. Dette er ein huslyd som eg jobba ein del med på 1980-talet, men grunna utilgjengelege kjelder var eg den gongen ikkje i stand til å finna «riktig» ut om dei. Denne lustringen var ei tid lærar og klokkar i Luster og henta seg ei kone frå Odalen(!). Dei flytte til Bergen, der i alle fall ei av døtrene vart buande, men dei andre ser alle ut til å vera bortflytte! Ein son var i Christiania i 1865, men vert sidan borte ogso derifrå. Kvar vart det av dei?? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange spennande innlegg og nye oppdagingar er dette ma
 4. Ifølgje FamilySearch skal det 18.11.1860 ha finne stad ei vigsle i Christiania mellom: Peder Iverson frå Vågå Christine Andersdotter frå Hole https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:N7YZ-V96 Eg har søkt i fleire retningar på Digitalarkivet, men finn ikkje denne vigsli nokon stad Her er huslyden i FT1865: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038012007781 Eg er på leiting etter namn på gardar/plassar der Peder og Christine (Kirstine?) er fødde og oppvaksne? Kan nokon forklara kvifor denne vigsli manglar?
 5. Huslyden til denne jarnbanebetjenten frå Luster, som flytte til Christiania, jobba eg ivrig med på 1980-talet, og eg fann ut mykje, men fleire detaljar manglar, som kanskje no let seg gjera å finna. Særleg gjeld det detaljar om den svenske kona hans. Kan nokon hjelpa meg, please? Manuskriptet mitt ser no slik ut: ~~~~~~~~~~~~~~ Lars Pederson {Høyum}, f. {i Luster} 5.10.1843, Lars Høyum flytte i ung alder til Christiania (Oslo), og der gifte han seg 26.8.1877 med Augusta Erika Karlsson frå ##### (Söderåkra i Kalmar län, Sverige)
 6. Dette er ei utfordring som har lege hjå meg i over 40 år, men som eg ikkje har vore merksam på før no. Kanskje det let seg gjera finna dei detaljane som manglar? Eg attgjev frå manuskriptet mitt: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Problemet er løyst, og eit oppdatert manuskript følgjer i Innlegg #13! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 7. Dette er ein huslyd frå Luster som gjeld prestesonen Christian Laurentius Zimmermann Bonnevie som vart skipsførar og busette seg nær Kragerø. Eg har vore på leiting etter fleire detaljar, men no står eg fast. Dei to eldste døtrene er truleg avlidne i Stockholm, og kjeldene derifrå har eg vanskar med... Ein son skal vera avliden på Cuba! Det hadde vore kjempekjekt med fleire detaljar om denne huslyden. Eit oppdatert manuskript ser slik ut: ~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange flotte innlegg er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #17 under! Eg
 8. Eg har fått eit tips om at: Lisbet Olufsdotter Eikren, fødd i Straumsnes 21.4.1901, som i 1926 vart tilsett som handarbeidslærar ved Husmorskulen i Kroken i Hafslo, skal ha vore student ved Statens håndverk- og kunstindustriskole i Christiania/Oslo kring 1924/1925. Finst det studentlister for denne skulen? Er dei tilgjengelege for å få ei stadfesting av denne skulegongen? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 9. Anna Johanna Eriksdotter Raaum var fødd i Luster 19.3.1877, dotter av gardbrukar Erik Erikson Raaum (1841-1924) og kona Maren Andersdotter f. Eikum (1843-1930) Ho nytta til dagleg namnet Johanna og er nemnd heime hjå foreldri * i 1891: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053010002515 * i 1900: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037351002719 Ætti hennar i Luster fortalte meg på 1980-talet at Johanna skule vera flytt til Christiania kort etter hundreårsskiftet og «skal ha» utvandra derifrå til Amerika. Men då skifti vart h
 10. Dette er ein huslyd som eg jobba hardt med då eg gjennom nokre få vitjingar til Oslo tidleg på 1980-talet hadde høve til å sitja nokre timer på Statsarkivet i Oslo sentrum, men tidi var knapp, og eg fann ikkje på langt nær alt eg ønskte meg. Eg har i ettertid greidd å finna nokre detaljar i tillegg, men no står eg «bom fast» på resten, og eg vonar at nokon kan henda dreg kjensel på denne huslyden eller kan hjelpa meg vidare, til dømes gjennom bygdebokoppslag for Sørum? Slik ser manuskriptet mitt ut pr. i dag: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange nye spennande innl
 11. Marinelege eller feltskjærer Jens Essendrop Knoph født 16.05.1792 på Røros og døde 18.01.1829 på Fredriksværn ved Stavern. Dødsannonsen hans var oppført i Christiania Inteligenz sedler samme uke. Teksten i dødsannonsen var: "Nylig svæver du o ven på fjerne middelhavs bølge. Det tyktes dig moersomt hen med Krigschallupen at følge." Hans foreldre var Stortingsrepresentant i 1815 fra Trøndelags Amt, Bergverksdirektør Erik Otto Knoph d.y født 13.10.1764 i København og død 05.11.1818 i Trondhjem og Anna Severine Essendrop født 05.09.1769 og død 14.11.1840. Jens Essendrop Knoph fikk ett bar
 12. Martine Flaten

  Christiania theater

  Hei Min tippoldefar skal ha vært ansatt i Christiania theater i 6 år som tubaspiller ca 1846-1852. Hvor kan man finne bevis på det? Finnes det noe arkiv etter teateret og hvem har arkivet? Mvh Martine Flaten
 13. Thomas Laugesen var den første lutherske provst til Christiania. Hans søn Anders Thomsen er født ca 1613 på Toten el i Oslo og student 1626 fra Stavanger, han blev præst til Højelse på Sjælland. [Wiberg] Kendes der mon nogen forfædre til Thomas ? -- De bedste hilsner Steen Thomsen ====================================== Steen Thomsen http://www.danbbs.dk/~stst/ Frederikssundsvej 128 H st-th DK 2700 Brønshøj Danmark Tlf: +45 3880 0202 steen.thomsen snabel-a danbbs.dk =======================================
 14. Eg har i over 30 år spekulert på kven denne Bertina «Tina» Olson «frå Christiania» kan ha vore, ho som kring 1894 gifte seg med emigranten Johannes Christopherson Søvde frå Luster. Kanskje tidi no er kommi til å finna ut av denne gåta? Og kanskje kan også sjølve vigsli deira finnast? Dødsattesten hennar finn eg ikkje, men her er i alle fall gravstøtta hennar frå Everett, WA: https://www.findagrave.com/memorial/132884380 Og her er eit manuskript for Tina og mann hennar: ~~~~~~~~~~~~~ Johannes Christopherson Søvde, f. {i Luster} 22.12.1863,
 15. Ivar Moe har i eit anna tema i dag presentert ei vigsle frå Strusshamn på Askøy (hjarteleg takk til Ivar!) for Johannes Aslakson Berg og Anna Svendsdotter frå Lyster - vigde Askøy 1.9.1816: https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000327110 men originalen frå kykjeboki syner kona heilt klart som Anna Johnsdotter: https://media.digitalarkivet.no/view/8603/122 (finst det kan henda ei truloving ein eller annan stad som kalla ha for Svendsdotter?) Eg tykkjer det står at Johannes er murmeistar! Denne Anna liknar svært på ei av dei to
 16. Dette er ein huslyd frå Luster som ogso Ivar Moe har minnt meg om gjennom eit anna tema og der eg ser at eg manglar ymse detaljopplysningar, som eg svært gjerne skulle hatt på plass, både frå Amerika og frå Noreg (Christiania). Kanskje nokon kan hjelpa meg? Slik ser manuskriptet mitt ut pr. i dag: ~~~~~~~~~~~~~~~ Narve Larsson Fuhr, frå Myrsete under Hengesteg, vart døypt 3.1.1797 og gifte seg 26.1.1824 med Sophia Haagensdotter frå Svangstu lille, døypt 29.7.1798. Narve og Sophia fekk overta plassen her på Myrane under Fuhr alt i 1824 og vart buande her so
 17. Dan André Fiskum Velle

  Arkiv etter Den demokratiske forening

  Hei Jeg lurer på om det finnes noe arkiv etter en forening som ble oppretter i tiden rundt 1848/1849 og varte til utover 1850-tallet? Denne foreningen het Den demokratiske forening og var blant annet en alternativ forening (slik jeg har oppfattet det) til Studentersamfundet i Christiania. Jeg har lite å gå på men noe litteratur finnes om denne foreningen tilgjengelig på nb.no. Det meste står i boka Gesellar, rebellar og svermarar (1982) s. 99-124. Tilgjengelig her: https://www.nb.no/items/b25ed3a99e4bdf30a3d6b58ababf82bc?page=121&searchText=%22den%20demokratiske%20forening%22
 18. Hei, Halve slekta er født i Christiania, og det er stort sett KUN denne informasjonen jeg har, i tillegg til navn og årstall for fødsel. Når jeg vet at en person er født i Christiania, hvordan finner jeg ut av hvilken kirkebok jeg skal lete i da? Med vennlig hilsen Cecilie
 19. Dette er ein huslyd som eg arbeidde ein del med på 1980-talet, men eg oppdaga snart at dei spreidde seg over store delar av landet, og med den tidis manglande dataressursar var det ikkje mogeleg for meg å forfølgja dei vidare. No har eg sett litt meir på denne huslyden, og eg har kunna supplera med mange detaljopplysningar, men står stort sett fast på lagnadane deira. Mori døydde i Bergen som enkje i 1887, men ho hadde fattigstøtte, og born er ikkje nemnde! Kanskje nokon dreg kjensel på denne Anfindsen-huslyden og kan hjelpa meg litt vidare? Her følgjer eit oppdatert
 20. Dette emnet er ei oppfølgjing av tema #62687 i det gamle brukarforum: https://forum.arkivverket.no/topic/148072-62687-bertha-marie-og-august-fagerlurg-maridalsv-1918-fleire-opplysningar/?tab=comments#comment-1245148 Utgongspunktet for emnet den gongen var dødsfallet til Berthe Marie Fagerberg i Jakobs kyrkjelyd i Christiania 27.11.1918: https://media.digitalarkivet.no/view/1832/118 Stort lenger kom eg ikkje den gongen, men kanskje let det seg gjera i dag å finna litt fleire opplysningar om denne huslyden? Slik ser manuskriptet mitt ut pr. i dag:
 21. Følgjande etterlysning er nettopp send ut på den norsk-amerikanske Rootsweblista - dette er vel noko som ein og annan lesar av Brukarforum lett kan løysa...: ~~~~~ My name is Rodney Price and I live in New Zealand.My maternal grandfather was Andrew Heinrich Stone born in Christiania, Norway. He applied for naturalization in New Zealand in 1914. In this application he stated that he was born on 18 November 1882, and that he arrived in New Zealand in September 1901.I understand that his parents were Carl Johan Steen / Marie Josephine Hemmingsen. I do not know the dates of
 22. Gunnar Bolstad - Oslohistorie.no

  Schrøder-familiene i Christiania

  Jeg forsøker å rydde i de ulike Schrøder-familiene som dukker opp i Christiania tidlig på 1800-tallet. I utgangspunktet er det den unge offiseren Christian Frederik Schrøder jeg er mest interessert i – han ble født i 1797 og døde i 1821. Det er en ytterst tragisk, men veldig interessant historie som ligger bak her. Vi finner ham som barn i denne familien i FT1801. I tillegg har jeg funnet tre nye søsken, født i Christiania i 1801 (Maren Andrine), 1802 (Maren Christiane) og 1804 (Frederik Ferdinand), og det framgår av kirkebøkene at kjøpmannfarens fulle navn er Christian Friederich
 23. Utgongspunktet for denne huslyden finn me på Røros - vigde 27.11.1789: John Andersson Colgen og Olava Olsdotter Jemt - so ser det i alle fall ut som det står: https://media.digitalarkivet.no/view/2449/12 FT1801 syner at John då er husmann og hyttearbeidar, busett på Sandmæhlen i Tolga: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058247000136 Sonen Ole Johnson (d.y.) er fødd i Tolga 20.4.1807 og døypt same stad 7.5.1807: https://media.digitalarkivet.no/view/9220/196 So gifte Ole Johnson Sandmæhl seg i Oslo Domkyrkje 7.10.1833 med Rønnaug Jensdotter frå Le
 24. I samband med leiting etter noko heilt anna dukka denne jenta brått opp: Anna Iversen, fødd i Luster 1849, ugift «sypige» i Christiania i 1885: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052295017999 Eg er ikkje i stand til å finna noki Anna i Luster som høver med denne omtalen, og no lurer eg på om nokon kan hjelpa meg identifisera ho? Kanskje vart ho gift og busett i Christiania? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 25. Det vart 21.9.1873 feira eit bryllaup i Goodhue Co., MN. Brudgomen var Christopher Hansson Haium, fødd i Luster 15.3.1848 Bruri var Emilie Olsdotter, òg kjend som Amelia Mabel Knutson. Dette parfolket flytte i 1879 til ein farm i Parnell township, Brookings Co., SD og FT1900 syner dei slik: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-XHLQ-3Z1 Amelia er oppgjevi fødd i Noreg i mai 1852 og utvandra i 1867, og far hennar, Ole Knutson, budde der i lag med dei, fødd i Noreg i mai 1821. FT1905 oppgjev utvandringsåret hennar til 1868:
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.