Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'bø'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Ask the National Archives of Norway
  • Questions about archival material and use of the archives
  • Questions about the use of the Digital Archives
  • Inquiries and messages about technical errors and metadata errors in the Digital Archives
 • Ask users of the Digital Archives
  • Users' own forum
  • Assistance with transcribing handwriting
 • Collaboration between the National Archives and users of the Digital Archives
  • Questions about volunteer efforts and source registration
  • Questions about proofreading of AMF material
 • Archived forums
  • Arkiv
  • Spørsmål om skannet materiale
  • Spørsmål om transkribert materiale
  • Andre spørsmål til Digitalarkivet
  • Tekniske tilbakemeldinger
 • Miscellaneous

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 14 results

 1. Øyvind Kallstad

  [Telemark] Lovall i Bø?

  Hei dere. Jeg har i de siste par dagene forsket på en gren av familien som holdt til i Telemark - mer spesielt Seljord. Men i bygdebøkene der så ser jeg at det er flere personer, bl.a. en av mine aner - som det står at er født på Lovall i Bø. Er det noen med lokalkjennskap til Telemark som kan fortelle meg om det finnes en gård eller husmansplass i Bø som heter Lovall? Eller om det ligger en Lovall i Seljord kanskje? En av mine aner er visstnok født på Lovall (i Bø) men døpt i Seljord; jeg får det hele ikke til å stemme. Eksempelvis denne familien her: https://www.nb.no/items/c5f95519ceaace27952cd647e23a458e?page=667&searchText="11. Svein Hansson" Hvor 2 av barna skal være født på Lovall.
 2. Eg har slite i mange år med å finna ut av denne jenta som i godt vaksi alder utvandra til Amerika og der gifte seg med ein mykje yngre sogning: Gunnhild Olsdotter, fødd på Hovland i Lunde sokn, Bø i Telemark 3.9.1840: https://media.digitalarkivet.no/view/1350/99 Her er vigsli til foreldri hennar, Ole Nilsson H....land og Signe Nilsdotter Faret 8.9.1836: https://media.digitalarkivet.no/view/1350/295 Han var gardbrukarson, medan ho var gardbrukardotter, men eg vert ikkje «klok» på opphavi deira! Det er fleire gardar med liknande namn..., og nokon gard med namn Faret finn eg ikkje! Frå Amerika vert det sagt at ho utvandra i 1873, men eg finn ho ikkje i Bø i 1865! Kan nokon med lokal kunnskap hjelpa meg med følgjande: * Kva gard i Bø (eller Lunde) var Ole Nilsson fødd/oppvaksen på? * Kva gard i Bø (eller Lunde) bat Signe Nilsdotter fødd/oppvaksi på? * Kvar var Gunnhild Olsdotter i FT1865? * Kan utvandringsåret 1873 stadfestast? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 3. Dette er ein huslyd som eg arbeidde med, då eg vitja Wisconsin for over 40 år sidan, men eg fann aldri ut kvar denne kona kom ifrå i Noreg: Ole Christenson SERUM fødd i Luster 9.7.1838 utvandra til Amerika i 1861 og gifte seg i Buffalo Co., WI 8.8.1863 med Margit Johannesdotter oppgjevi fødd i Noreg 18.3.1835 Dei farma i Buffalo og Eau Claire Cos., WI og fekk ni born i lag. I ettertid er det dukka opp heile 71 family trees med denne huslyden hjå ancestry.com, og fleire av desse påstår at Margit er identisk med denne jenta: Margit Johannesdotter, fødd i Bø i Telemark 19.3.1835 som dotter av husmann Johannes Jensson og kona Kari Svennungsdotter på Haugerud under Vrem: https://media.digitalarkivet.no/view/1350/43 Er det mogeleg å finna prov for at dette er «rett» jente? Foreldri med fleire yngre born budde framleis som plassfolk på Haugerud under Vrem nordre i 1865: https://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1865&knr=0821&kenr=009&bnr=0087&lnr=000 Finst det kan henda ei god bygdebok for Bø som kan stadfesta dette? I so fall: * Kva år utvandra Margit til Amerika? * Kva gard/plass var Johannes Jensson fødd/oppvaksen på? * Kva gard/plass var Kari Svennungsdotter fødd/oppvaksi på? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 4. Eg har fått ei utfordring frå slekt i Sogn som ættar frå dette barnet som var født i Torvastad i 1870: https://media.digitalarkivet.no/view/6357/40 Inger Marie, fødd 18.6.1870 av foreldri ungkar og verksarbeidar Jens Hansson Bø (40) og enkja Malena Knutsdotter Scheie (32). Er det mogeleg å finna ut noko meir om denne barnefaren, Jens Hansson Bø? Opphav og lagnad? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 5. Denne huslyden vart første gongen teken opp til drøfting i 2006 som tema #35544 i det gamle brukarforum, men utan resultat: https://forum.arkivverket.no/topic/121069-35544-ole-iverson-sandvig-og-christi-larsdotter-til-bø-vesterålen-1850-lagnad/?tab=comments#comment-988571 Ein del opplysningar er komne til i ettertid, men no er eg komen til eit punkt der eg står «bom fast», og eg vonar på at nokon av lesarane i Brukarforum kan hjelpa meg vidare? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange spennande innlegg er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #13 nedanfor! Dei største utfordringane her er utan tvil: ** Kvar vart det av Britha Larsdotter - avlidi mellom 1850 og 1865? ** Kvar vart det av Britha «Bertha» Olsdotter d.e. på Været (Nesset) i Bø og sonen Hans Jæger Nilssen? ** Kvar vart det av Johanna Larsdotter i Amerika, utvandra 1861? ** Og endeleg, kvar vart det av sonen Iver Olson - truleg flytt med foreldri til Bø kring 1850? Når det gjeld eldste dotteri Johanna Olsdotter, so vart ho og mann hennar plassfolk på Kleiva under Maursund i Bø, og denne huslyden er bra fullstendig frå før. Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om denne huslyden!
 6. Bertha Hansdotter var fødd på husmannsplassen Brunane under Leri i Luster og flytte i ung alder til Bø i Vesterålen der ho vart gift og budde levetidi ut. Opplysningane mine om denne huslyden vart samla på 1980-talet, og den gongen var det vanskeleg å finna kjelder til vidare oppfølgjing. No har eg finne att dei fleste borni i FT1910, so då burde det vera mogeleg å komma lenger... Slik ser eit oppdatert manuskript ut pr. i dag: ~~~~~~~~~~~~~~~ Bertha Hansdotter {Lerum}, f. {i Luster} 28.1.1835, Bertha Hansdotter flytte til Bø i Vesterålen der ho 31.8.1860 gifte seg med Peder Cornelius Pederson frå Gimstad i Bø. Han var son av ##### (yrkestitel?) Peder Mikkelson på Gimstad, opphavleg frå ##### (opphavet hans?) og kona Metta Marie Corneliusdotter frå ##### (opphavet hennar?) og f. i Bø 31.8.1834. Bertha og Peder vart husmannsfolk på ##### (ein plass, men kva for ein plass?) under Gimstad i Bø der Bertha d. 22.11.1886. Peder Pederson d. same staden 27.1.1915. Dei fekk seks born i lag: a. John Andreas Pedersen, f. i Bø 29.11.1860, d. på Vinje i Bø 18.5.1935. Han gifte seg i Bø 14.8.1890 med søskenbarnet Pauline Marie Kristine Tygersdotter frå Føre i Bø, ei stedotter av husmannssonen Sjur Nilsson frå Kvalen under Urnes i Hafslo (1829-1856). Pauline var f. i Bø 25.8.1864 og d. ##### (dødsstaden hennar i Bø?) 18.9.1950. John og Pauline var gardbrukarar på Vinje i Bø og fekk tre born i lag. b. Petra Maria Hansine Pedersdotter, f. i Bø 26.6.1863, d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?) Petra flytte i 1883 til Hadsel der ho 12.5.1885 gifte seg med Kristian Melidor Olsen frå ##### (opphavet hans? – kva gard/plass?) f. i Hadsel 2.2.1866. Han d. ##### (dato og stad for dødsfallet hans?) Kristian Olsen var fiskar, og han og Petra budde ##### (bustaden deira? – på Taen i Hadsel? – NB: Finn ikkje i FT1910!) ##### (talet på søner og døtrer?) c. Hans Martin Severin Pedersen, f. i Bø 10.7.1866, d. ##### (dato og stad for dødsfallet hans? – NB: Fødselsdatoen stemmer ikkje med FT1910!) Han gifte seg i Bø 23.7.1899 med Anna Jensine Carlsdotter, f. på Lekang i Hadsel 27.1.1872. Ho d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?) ##### (yrke og bustad? – 1910: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036940002498) ##### (talet på søner og døtrer?) ##### (born fødde mellom 1866 og 1872?? – oppl.?) d. Kristian Jentoft Pedersen, f. i Bø 20.2.1872, d. ##### (dato og stad for dødsfallet hans? – NB: FT1910 har fødselsår 1873!) Kristian gifte seg i Bø 6.11.1896 med Sofia Petrine Amalia Torgersdotter frå Selvåg i Bø, f. i Bø 24.3.1877. Ho d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?) Kristian og Sofia var ei tid husmannsfolk på ##### (ein plass, men kva for ein?) under Steine i Bø, men ##### (seinare lagnad? – FT1910: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036940004767) ##### (talet på søner og døtrer?) e. Anna Jensine Eveline, kjend som Jensine Pedersdotter, f. i Bø 11.8.1876, d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?) Anna flytte i ung alder til Narvik og gifte seg der 30.11.1902 med Johan Alfred Larsen frå ##### (kva gard/plass?) i Vågan, f. i Vågan 18.4.1875. Han f. ##### (dato og stad for dødsfallet hans?) ##### (yrke og bustad? – FT1910: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036938004189) ##### (talet på søner og døtrer?) f. Arnt Marselius Ludvig, kjend som Marselius Pedersen, f. i Bø 3.10.1880, ##### (lagnaden hans? – FT1910: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036938004183) ~~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips i freistnadane på å komplettera denne biografien!
 7. Hvem var foreldrene til Kaare/Kåre Johan Rolleiv som ble født 17/6 1922 i Bø. Han ble senere gift med Gudrun Aaberg fra Tranes i Andøy...... Kaare Johan Rolleiv ble født 17/6 og døpt 13/8 1922 i Bø kirke. Hans foreldre nevnes i kirkeboken som fisker Guttorm Eriksen f. 1900 og ugift tjenestepike Ida Pauline Johnsen f. 1902. Faren bodde så vidt jeg ser på Stokøy, og moren Fjærvoll.... http:// https://media.digitalarkivet.no/view/39697/100 [nr. 31] Kåre døde 29/5 1999 i Mjøndalen og ble begravet på Nedre Eiker kirkegård. http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=5996400 Siden kirkebøkene for Andenes ikke er tilgjengelig så ser en kun i Lofotposten 9/7 1946 at de ble gift 13/7 1946 og at bryllupet ble feiret på Tranes, Risøyhamn. Ei heller er kirkebøkene for Bø tilgjengelig ved hans konfirmasjon.... En finner paret på Tranes i Andøy bygdebok b. 2 del 1, men der står faren til Kåre som Guttorm [og med feil etternavn, som jeg ikke husker].
 8. Skulle gjerne funne ut kvar Ivar f. 30.7.1892 tok vegen i USA (eller Canada). I 1923 er hans reisemål: Amk Chicago Ill Kor lenge var han der? Eg finn ikkje at kona reiser over...!? Eg skulle gjerne visst kvar dei tok vegen etter 1917/1923. Ved FT 1910 og 1900 er han i Voss; Kona hans ved FT 1910 og 1900: Dei gifter seg 1.2.1917:
 9. Huslyden til Sophia Johannesdotter frå Talle i Luster, som gifte seg i Bergen med Helge Andersson frå Balholmen i Balestrand, er ein huslyd som eg sist arbeidde med for over 35 år sidan, og til tross for manglande databasar greidde eg å finna svar på det meste. Men nokre detaljar manglar, og eg vonar at nokon no kan hjelpa meg få desse på plass? Her følgjer eit utdrag av manuskriptet mitt: ~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange spennande opplysningar er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #9: Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 10. Johanna Andersdotter Søvde, fødd i 1831, ei søster av tippoldemor mi, reiste i ung alder i lag med to søstrer til Bø i Vesterålen der ho gifte seg og busette seg på ein plass under Føre. Eine søsteri reiste snart sørover att, medan hi: * Christi Andersdotter Søvde, fødd i Luster 31.3.1825, gifte seg i Bø 6.9.1863 med Enok Christian Grønbeck Eilertson frå Vågen i Bø, fødd der 11.9.1824. Dei budde som plassfolk på Maursundstranda under Maursund i Bø der Enok døydde 19.2.1876. Christi levde att som enkje, men dato og stad for dødsfallet hennar manglar!? Ho hadde tre born som alle budde og døydde i Bø. So attende til Johanna. Ho fekk med mann sin sju born, og her er det mange hòl som eg gjerne skulle ha fyllt, ogso for bygdeboki sin del: ~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange spennande innlegg frå Sven er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #9 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 11. Eg vil i dag få presentera ein «ny» huslyd, som eg jobba mykje med tidleg på 1980-talet, men som eg grunna manglande kjeldetilgong aldri vart liksom heilt nøgd med. Moderne hjelpemiddel har gjort det mogeleg å komma litt lenger, men eg står likevel fast på ein del greiner og vonar no på lite vetta hjelp i Brukarforum! «Hovudutfordringane» her er: ** Lagnadane til dei to søstrene Elisabeth Olsdotter og Mari Olsdotter - som kanskje mest sannsynleg er flytte til Bergen? ** Lagnaden til Knut Olson Eide sin son og steson i Bergen? ** Soga om kona til Nils Olson i Bergen - Massie Johannesdotter og hennar eventuelle born? ** Lagnaden til Ole Olson Eide i Bø, opphavet til kona hans og lagnaden til dotteri Berthe Elisabeth!? Her følgjer so eit fersk oppdatert manuskript for denne huslyden der eg òg har teke med bakgrunnsopplysningar frå Luster: ~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye spennande opplysningar er dette manuskriptet erstastta av eit nytt i innlegg #4 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 12. I samband med følgjande tema: https://forum.arkivverket.no/topic/225230-ingeborg-rasmusdotter-frå-hafslo-barnemor-i-gulen-1823-flytte-ho-til-bergen/ er det dukka opp eit spørsmål om ein «sidelinjeerving» med namn Martinus Andersson Trevaag som i 1880 var busett i Bø i Vesterålen! Eg finn berre ein person med dette namnet i Bø som kan høva so nokolunde: FT1875: http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1875&knr=1867&kenr=005&bnr=0085&lnr=00 Ved vigsli i Bø 29.11.1874 heitte han Martinus Andersson: https://media.digitalarkivet.no/view/6659/144 Men kanskje finst det andre «kandidatar» i Bø som eg ikkje har oppdaga? Eg ser til dømes at det i 1900 var ein annan Martinus Andersson på Strømsjø i Bø som òg kan vera aktuell...: http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1900&knr=1867&kenr=007&bnr=0072&lnr=00 Eg greier forresten ikkje ut ifrå dei føreliggjande opplysningane eintydig å identifisera opphavet til nokon av desse Martinus Andersson...! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om Martinus Andersson!
 13. NB: Emnetitelen endra etter kjempeoppdaging av Stine - sjå innlegg #4 og utover! Gunnhild Marie Olson stod brur i Deuel Co., SD 26.6.1889 då ho gifte seg med Ole K. Johnson, fødd i Luster 18.12.1853 og utvandra herifrå i 1867. Gunnhild Marie er oppgjevi fødd 1.10.1841, og slekt i Amerika (etterkomarar etter adoptivsonen Oscar) meiner ganske sikkert ho skal vera kommi frå TELEMARK! Ho døydde i Deuel Co., SD 15.7.1912. Eg finn ein ganske so «høveleg» kandidat i Sannidal der: Gunnhild Marie Olsdotter var fødd 28.9. og døypt 10.10.1841 av foreldri arbeidsmann Ole Olson Quevig og kona Maren Andrea Jensdotter: https://media.digitalarkivet.no/view/1394/251 Kanskje kan nokon med lokal kunnskap fortelja meg om det kan vera ho? FT1900 syner utvandringsåret 1874: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-67HP-1M FT1910 syner utvandringsåret 1862: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GT6Z-6TK Dersom dette er «rett» Gunnhild Marie, er eg svært interessert i: ** Utvandringsåret hennar? ** Kvar voks Gunnhild Marie opp = bustaden til foreldri hennar? ** Yrke til far og opphavi (gard/plass) til båe foreldri? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 14. Trygve Knudsen

  Anne Ellingsdatter Eidbo

  I slektstreet har en kar ved navn Brynnil Hansson, Nordigard, Østerli (Bø i Telemark), født i 1681. Hans kone oppgis å være en Anne Ellingsdatter, født ca.1690. Nå ser jeg at noen i MyHeritage har koblet denne Anne Ellingsdatter til Eidbo i Tvedestrand, Aust-Agder, som datter av "Elling Olavsen Eidbo og Anne Kittelsdatter"? Noen som har noe utfyllende om dette? Jeg står fast.... :)
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.