Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'tromsø'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Ask the National Archives of Norway
  • Questions about archival material and use of the archives
  • Questions about the use of the Digital Archives
  • Inquiries and messages about technical errors and metadata errors in the Digital Archives
 • Ask users of the Digital Archives
  • Users' own forum
  • Assistance with transcribing handwriting
 • Collaboration between the National Archives and users of the Digital Archives
  • Questions about volunteer efforts and source registration
  • Questions about proofreading of AMF material
 • Archived forums
  • Arkiv
  • Spørsmål om skannet materiale
  • Spørsmål om transkribert materiale
  • Andre spørsmål til Digitalarkivet
  • Tekniske tilbakemeldinger
 • Miscellaneous

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 13 results

 1. Jeg har lest motstridende opplysninger om hva som skjedde etter Fredrik Konrad Hansens (1818-1873) 6. leiermål. Ble det rettssak? Kom han unna med det eller ble han dømt? Hvordan var systemet for dette? Er det håp om å finne originale kilder på dette? Kan det ha blitt rettssaker også etter nr. 4 og 5 (prestene holdt tellinga over flere prestegjeld)? Noen nevner at han skal ha blitt "dømt til Finnmarken". Hva innebar det? Han bodde på Målsnes i Troms, daværende Lenvik prestegjeld. Noen av leiermålene var i Tromsø.
 2. Jørgen Christian Dreyer giftet seg i Tromsø 01.04.1821 med Thrine Karine Sommerfeldt Stoltenberg. Hun var født 20.05.1793 i Trondenes, Troms av foreldre Andreas Wincent Stoltenberg og kona Anne Margrethe Paus. Ved vielsen er brudgommen beskrevet som " af Tromsø". Dette behøver ikke bety at han faktisk var født der, men oppholdt seg i Tromsø. Se vielse nr. 1 øverst på høyre side i kirkeboka. https://media.digitalarkivet.no/view/9704/88305/1 Jeg finner imidlertid ingen Dreyer i Tromsø i 1801 og heller ingen Jørgen Christian døpt der i 1790 tallet. Derimot kom jeg over denne karen som ble døpt i Stangvik, Møre og Romsdal 17.12.1797 hvor foreldrene var Ole Andersen og Anne Arentzdtr.. https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000006687508 Og da dette paret ble forlovet i 1797 var en Jørgen Drejer, Aasgård forlover. https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000001626421 Spørsmålet er da om denne gutten som ble døpt på Stangvik i 1797 er den samme Jørgen C. Drejer/Dreyer som ble gift i Tromsø i 1821. Eller er det noen som kan hjelpe meg med å finne den rette identiteten. Og svaret ligger trolig her i folketellingen 1865 i Tromsø. Der står det at han var fra Als i Danmark. http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=f61902&gardpostnr=82&personpostnr=638&merk=638#ovre Spørsmålet er imidlertid fortsatt det samme. Hvem var han sønn av?
 3. Sirena Johanna Gullisdatter. Det kan se ut som Sirena Johanna skriver seg inn i den evangelisk-lutherske menighet i Harlingen i 1814. Hun får i det øyemed tilsendt (eller har med seg) en attest fra Tromsø i Norge. https://allefriezen.nl/zoeken/persons?ss={"q":"Sirena Johanna"} Finner henne igjen i samme ærend i 1824 https://www.openarch.nl/frl:0aee4849-50fb-4d55-bef6-89a83c0e61f1 Finner ei dame med samme navn som gifter seg i Skottland, men her var det lite med lenker og opplysninger https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XYW9-LX1 Ei Sirena Haagen dør i 1846 i Harlingen. Hun skal være født i Trondheim ca 1797. Enke, ingen barn. https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XYW9-LX1 Det kan være mulig at det er snakk om samme dame her og at Sirena ble gift Haagen. Mvh Ivar
 4. Er det noen som finner hans fødsel og død i kirkebøkene? Tølløv og Susana Henriksdtr. giftet seg i Tromsø i 1815 (https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002518373). De fikk mange barn. Den yngste er Rebecha født i 1835 (https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000040193567). Susana var enke i folketellingen i 1865 (https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052453003694). Jeg antar at Tølløv døde engang mellom 1835 og 1865. Jeg ser at noen (Geni) har registrert hans fødsel i 1887 på Nord Langnes på Tromsøya. Jeg har søkt i digitalarkivet uten hell. Håper noen kan hjelpe meg.
 5. Jeg driver med undersøkelser av perioden 1788-1790 i Tromsø, og trenger informasjon og kunnskap fra Tingbøkene for Helgøy TInglag i perioden 1788-1790. Jeg klarer ikke å tyde disse skriftene selv ved hjelp av bøkene, og vil spørre om noen har gjort dette arbeidet tidligere, og om jeg kunne fått en kopi av dette, eventuelt om noen kan gjøre dette arbeidet. Ta gjerne kontakt med meg på siri.skogstad@outlook.com. Ønsker alle en fin dag, vennlig hilsen Siri Skogstad Berntsen, Tromsø.
 6. Finn Holand

  Johan Ekløv i Tromsø 1839

  Er det noen som vet noe om Johan Ekløv og Ane Christine Lyche? Jeg finner dette i http://salsten.se/dag/salsten.info/kirke11.html Adolph Christian Johansen Tromsø 1839-12/01 Johan Ekløv og Ane Christine Løkke 1839-09/05 Ane C døde under fødsel med tvillinger i Hadsel? i 1841. Jeg finner flere spor etter tvillingene. https://www.hadsel.kommune.no/slektshistorie-hadsel-fra-1610-til-1950.5885006-384530.html I lenken INNHOLDSFORTEGNELSE ALLE KVINNER finner jeg Jonetta Christine J. Ekløv (f. 1841) * barn i par 1841/gnr. 12 Anna Christine Lyche * par 1841/gnr. 12 Gr,nr 12 i Hadsel er Tengelfjord, sør for Raftsundet I lenken INNHOLDSFORTEGNELSE ALLE MENN finner jeg Johan Ekløv * par 1841/gnr. 12 Adolf Christian Ekløv (f. 1839) * par 1861/gnr. 57 og 61 Hilsen Finn
 7. Dette er ei nøtt som eg aldri har greidd å løysa, trass i iherdige freistnadar. Kanskje nokon kan «sjå» kva som skjedde? Kari Sørensdotter, dotter av Søren Davidson (1796-1889) og Gjertrud Pedersdotter (1794-1866), husmannsfolk i Dulsviki under garden Lingjerde i Luster, var fødd i Luster 17.12.1834. Ho fekk flytteattest til Nordland i 1852, men dukkar opp i Bergen som mor til ein gut Zakarias Johan Pederson, fødd i Bergen 20.2.1859. Ho budde på Lungegården i Bergen då denne dåpen skjedde, so kanskje var ho sjuk(?): https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007436626 Eg finn ein Zakarias Johan, utan farsnamn, som døydde i Bergen 3.11.1859, eitt år gamal, son av almisselem Karen Johannesdotter i Sandviken: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000689711 Eg har ein sterk mistanke om at dette må vera same guten, men at farsnamnet til mori er feilskrive... Og dette vert forsovidt stadfest gjdennom dette heimstamnsforhøyret frå 1859: https://media.digitalarkivet.no/view/58926/17 I dette forhøyret meiner eg det mellom anna står at ho budde ei tid i Tromsø hjå ei moster Martha gift med skippar Ole Jacobsen. Det er berre det at ho rett nok hadde ei moster Martha, men ho budde og døydde i Luster! Dette er einaste gongen eg finn Kari nemnd i fattigvesenet sine kjelder i Bergen. Kvar kan ho so ha vorte av? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 8. Eg vil i dag få presentera ein «ny» huslyd, som eg jobba mykje med tidleg på 1980-talet, men som eg grunna manglande kjeldetilgong aldri vart liksom heilt nøgd med. Moderne hjelpemiddel har gjort det mogeleg å komma litt lenger, men eg står likevel fast på ein del greiner og vonar no på lite vetta hjelp i Brukarforum! «Hovudutfordringane» her er: ** Lagnadane til dei to søstrene Elisabeth Olsdotter og Mari Olsdotter - som kanskje mest sannsynleg er flytte til Bergen? ** Lagnaden til Knut Olson Eide sin son og steson i Bergen? ** Soga om kona til Nils Olson i Bergen - Massie Johannesdotter og hennar eventuelle born? ** Lagnaden til Ole Olson Eide i Bø, opphavet til kona hans og lagnaden til dotteri Berthe Elisabeth!? Her følgjer so eit fersk oppdatert manuskript for denne huslyden der eg òg har teke med bakgrunnsopplysningar frå Luster: ~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye spennande opplysningar er dette manuskriptet erstastta av eit nytt i innlegg #4 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 9. Peder Sjurson frå Ottum i Luster var fødd i 1832, men flytte alt i 1849 til Nordland og sidan vidare til Tromsø, Han vart etterlyst i samband med militærtenesta si i 1854, men flytte nok ikkje heimatt på den tidi. I staden gifte han seg i Tromsø med ei jente frå Berg på Senja, som det finst svært lite opplysningar om(?), og dei utvandra straks til Amerika. Eg har hatt mykje bàl med å finna ut av denne huslyden i Amerika og vonar at det kanskje er nokon som kan ha gode tips å komma med? Her følgjer manuskriptet mitt for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange nye innkomne opplysningar er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #6 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 10. Dette er endå ein huslyd som eg freista finna ut av på 1980-talet, og som eg den gongen følgde til Tromsø, men som eg aldri greidde å få «styr» på. I kveld har eg oppdaga at Ole og Anna Heggelund var ein tur i Amerika mellom kring 1860 og 1871. So kom dei attende til Trondheim for so å utvandra på ny i 1874. Dei hamna i McPherson Co., KS, men framleis manglar eg mange detaljar, ikkje minst om opphavet til Ole Carl Heggelund i Dverberg, og likeins om to av dei fire sønene deira i Amerika. No vonar eg på litt ekspertisehjelp i Brukarforum, og vil gjerne få syna fram eit fersk manuskript: ~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange nye spennande innlegg er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #9 under! Her er huslyden i FT1870 i Story Co., IA: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DBG8-BQ Og her er dei i FT1880 i McPherson, KS: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9YB6-9HJ Og so Anna Heggelund som enkje i 1900: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DHFW-22D Ein «kuriositet» er testamentet som Anna skreiv i 1913, kort før ho døydde der kvar av dei to yngste sønene fekk 10 dollar kvar, medan den eldste fekk resten: https://www.ancestry.com/interactive/9065/007665691_00559?pid=114047&backurl=https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?db%3DUSProbateKS%26h%3D114047%26indiv%3Dtry%26o_vc%3DRecord:OtherRecord%26rhSource%3D60525&treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&usePUBJs=true#?imageId=007665691_00696 Sonen Edward har eg finne ein del om: * 1900 Chicago, IL: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DCR3-669 * 1910 Portland, OR: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRVR-59M * 1920 Portland, OR: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRNJ-3RD * 1930 Portland, OR: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RZH-HPW Men Menotti finn eg ikkje noko om mellom 1900 då han var «postal clerk» i McPherson, KS og 1926 då han gifte seg på Manhattan, NY med Johanna Wright! Men ho døydde i Richmond Co., NY alt i 1929, og i 1930 var han enkjemann på Manhattan!! Kva som sidan skjedde, veit eg ikkje... Johanna sitt testament vart fullbyrda i 1929 (men utan at eg finn noko meir om ervingar etc....): https://www.ancestry.com/interactive/8800/005512810_00342?pid=12312333&backurl=https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?indiv%3D1%26dbid%3D8800%26h%3D12312333%26tid%3D%26pid%3D%26usePUB%3Dtrue%26_phsrc%3DNzx11836%26_phstart%3DsuccessSource&treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&_phsrc=Nzx11836&_phstart=successSource&usePUBJs=true So finn eg kan henda òrsaki til at Carl August fekk heile arven etter mori i 1913; ho ville sjå til at han fekk eit «betre» liv. Han ser ut til å ha vore pasient på mentalsjukehuset i Fergus Falls, MN i alle fall i 1930: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRHN-KWP og døydde der i 1931: Name Carl A Heggelund Gender Male Death Date 03 Aug 1931 Death Place Fergus Falls, Otter Tail, Minnesota Age 72 Birth Date 1859 Father's Name Ole Heggelund Mother's Name Unknown Eg finn han elles ikkje nemnd nokon stad mellom 1880 og 1930, so kvar var han då?? Ein skikkeleg spennande huslyd dette! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 11. Denne utfordringi kjem som ein del av følgjande tema,m som kanskje har vore oversett: https://forum.arkivverket.no/topic/219784-martha-eriksdotter-høgi-fødd-i-hafslo-1831-gift-med-zacharias-andersson-frå-røst-værøy-ho-levde-då-far-hennar-døydde-i-bergen-1881-men-kvar-vart-det-av-dei-troms-eller-amerika/ Martha Eriksdotter frå Hafslo og Zakarias Andersen frå Røst, busette i Tromsø, fekk ein son i lag: * Joseph Ansgar Andersen, fødd 13.3.1861: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000013216273 Både FT1865 og FT1875 refererer til guten under namnet Ansgar Joseph, so kanskje han nytta Ansgar til dagleg? Joseph Ansgar Andersen er registrert i sjømannsrullane i Tromsø der det kjem fram følgjande opplysningar, attgjevne i innlegg #43 i ovannemnde tema: «Joseph Ansgar Andersen, Tromsø, fødd 13.3.1861 i Tromsø, konfirmert i Katolske kirken: ** 19.7.1877 påmønstra Marie frå Tromsø til Arkangelsk, avmønstra eller avgått 10.12.1877 i Stavanger ** 13.8.1878 påmønstra Candace frå Arendal til Drammen og Irland, avmønstra eller avgått 15.10.1878 «Rømt i Liverpool Patentet hidsent meldt rulleføraren 17.10.1882» So då er det eit godt spørsmål kvar me skal leita vidare etter Joseph Ansgar! Ser me på FT1881 for England, finn me i Liverpool ein: Joseph Anderson, 21 years, sailor, born «Bergan, Norway», men fødestaden er skriven med gjentakingsteikn etter den føregåande Isic Hulborson, 19 years, sailor, so kanskje me ikkje skal ta dette med «Bergan» so høgtideleg...!? https://www.ancestry.com/interactive/7572/LANRG11_3615_3619-0095?pid=8752848&backurl=https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?indiv%3D1%26dbid%3D7572%26h%3D8752848%26tid%3D%26pid%3D%26usePUB%3Dtrue%26_phsrc%3DNzx5445%26_phstart%3DsuccessSource&treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&_phsrc=Nzx5445&_phstart=successSource&usePUBJs=true#?imageId=LANRG11_3615_3619-0096 Lenger kjem eg ikkje med denne saki, men eg vonar at kanskje ein eller annan i Brukarforum har høve til å sjå meir på denne utfordringi, og eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 12. Kan henda har dette spørsmålet vore oppe før; eg er ikkje sikker, men uansett kan status ha endra seg i mellomtidi: Eg er på leiting etter opplysningar om ein huslyd i Tromsø som kring 1857 «konverterte» til katolisismen, men finn ikkje kyrkjebøker for den katolske kyrkjelyden i Tromsø frå den tidi. Er det mogeleg å finna ut kvar desse kan vera oppbevarte? Eg takkar so mykje på førehand for hjelpi!
 13. Martha Eriksdotter Høgi var fødd i Hafslo 18.6.1831 som dotter av gardbrukar Erik Iverson og kona Kirsti Nilsdotter på garden Høgi i Hafslo: https://media.digitalarkivet.no/view/11456/68 I 1847 flytte huslyden til Nordland, og me veit dei budde ei tid på Bardo i Troms, men kring 1860 busette dei seg i Knøsesmuget i Bergen. Her er dei i FT1865: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038249008462 Her er dei i FT1875: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052295011314 I 1865 hadde dei buande hjå seg dotteri MAREN, 33 år gamal, men ho er sagt vera «gift» og neste person i huslyden, Hans Knudsen, var gift med dotteri KAREN, fødd i 1829! Truleg er Maren ei feiltolking, noko som eg meiner går fram av originalen: https://media.digitalarkivet.no/view/38249/1594?indexing= Erik og Kirsti fekk i alt sju born, men ein son døydde kort etter fødsli, medan ein annan son miste livet i ein storm utanfor Gamvik i Finnmark i 1869. Han var gift og let etter seg ei dotter. Fire av dei fem resterande borni har eg kontroll på, Karen, Kirsti og Iver i Bergen og Gjertrud i Davik (Nordfjord). Kirsti Høgi døydde i Bergen 23.12.1879, og dødsmeldingi hennar fortel at ho let etter seg enkjemannen ERrik og «5 myndige Børn hvoraf 2 fraværende»: https://media.digitalarkivet.no/view/27886/24 Erik Høgi døydde i Bergen 20.5.1881, og dødsmeldingi hans fortel oss at han let etter seg «5 Børn der alle ere myndige»: https://media.digitalarkivet.no/view/27886/53 Den som manglar, er dotteri Martha. Eg har leitt «høgt og lågt» etter denne jenta, men greier berre ikkje finna ho! Ho er ganske sikkert eitt av dei to «fråverande» borni frå 1879! Eg finn ikkje spor etter ho korkje i FT1865 eller i FT1875 - kan ho ha utvandra til Amerika frå Bardo? NB: redigert - eg fann ho gift i Tromsø - sjå innlegg #2 Eg ville setja kjempestor pris på om nokon kan hjelpa meg finna lagnaden til Martha og takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.