Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'tingbøker'.

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Ask the National Archives of Norway
    • Questions about archival material and use of the archives
    • Questions about the use of the Digital Archives
    • Inquiries and messages about technical errors and metadata errors in the Digital Archives
  • Ask users of the Digital Archives
    • Users' own forum
    • Assistance with transcribing handwriting
  • Collaboration between the National Archives and users of the Digital Archives
    • Questions about volunteer efforts and source registration
    • Questions about proofreading of AMF material
  • Archived forums
    • Arkiv
    • Spørsmål om skannet materiale
    • Spørsmål om transkribert materiale
    • Andre spørsmål til Digitalarkivet
    • Tekniske tilbakemeldinger
  • Miscellaneous

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Found 5 results

  1. Det er mye uvurderlig slektshistorie i tingbøkene. For en tid tilbake gikk jeg derfor gjennom tingbøkene på Helgeland fram til 1730 og skrev av alle navn i tingene som angikk Vefsn. Det har løst flere av mine slektsnøtter som jeg ellers aldri hadde kunnet løse. Men etterhvert har grenene vokst ut over Vefsn og jeg ser at jeg må ta en gjennomgang til. Spørsmålet er da hvordan jeg skal gjøre dette. Den minst tidkrevende måten er å skumme gjennom og skrive opp navn som angår meg i de andre fjerdingene. Det vil likevel ta en del tid, og utfordringen blir å vite hvilke gårder og slekter jeg skal ta med. Derfor lurer jeg på om jeg skal ta meg bryet med å gjøre det skikkelig og som en bonus, gjøre dette tilgjengelig for andre også. Det er nok i så fall en litt stor oppgave for meg alene. Er det imidlertid noen få andre med interesse for Helgeland som er villige til å bli med på ferden, blir dette fort overkommerlig. Jeg begynte på et regneark i går og de fem første sidene tok meg en drøy halvtime. Første tingbok på 150 sider blir da ca. 15-20 timers arbeid. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e35pHWqxkcPRNh4wkS3wX7-VQ_YqDHQQlOYy-Le_1Bs/edit?usp=sharing Ambisjonen min er at dette skal være lavterskel. Det viktigste er at man kan søke opp et navn og finne ut når og hvor det er nevnt. Deretter må brukeren av registeret slå opp og gjøre seg opp en mening om dette er noe å lese videre på eller ikke. Jeg tenker derfor at det skal være så få felt som mulig. I forslaget mitt over er det i prinsippet bare fire eventuelle felt å fylle ut for hvert navn. De andre endres bare hver side, annenhver side eller hvert år. I tillegg er det et merknadsfelt, som jeg tenker kan være valgfritt å fylle ut, alt etter overskudd og evner. Det kan kanskje også være en jobb for korrekturrunden. Innspill på oppsettet? Tanken er at hver tingbok får sin fane og får jeg med noen på dette, er det mulig å jobbe parallelt i samme regneark i flere tingbøker samtidig. Er det noen som kunne tenke seg å være med på dette? Og ikke minst - er dette interessant for Digitalarkivet å legge ut i bakkant?
  2. Jeg driver med undersøkelser av perioden 1788-1790 i Tromsø, og trenger informasjon og kunnskap fra Tingbøkene for Helgøy TInglag i perioden 1788-1790. Jeg klarer ikke å tyde disse skriftene selv ved hjelp av bøkene, og vil spørre om noen har gjort dette arbeidet tidligere, og om jeg kunne fått en kopi av dette, eventuelt om noen kan gjøre dette arbeidet. Ta gjerne kontakt med meg på siri.skogstad@outlook.com. Ønsker alle en fin dag, vennlig hilsen Siri Skogstad Berntsen, Tromsø.
  3. For Nordmøres del finner man scannede tingbøker frem til 1819 på DA. For hele landet er det få tingbøker å finne fra tiden etter 1820. Hvor finner man arkivet for tiden etter det, og vil dette eventuelt bli scannet og gjort tilgjengelig på Digitalarkivet? mvh Paul Bakkmyr
  4. Hvor kan jeg finne tingbøker for Follo fogderi 1677-1681?
  5. Jeg mener å huske at det fantes noen avskrifter av Tingbøker for Nordfjord på 1600 tallet, men jeg er ikke i stand til å finne dem igjen. Er det noen som vet hvor de befinner seg?
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.