Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'vest-agder'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Ask the National Archives of Norway
  • Questions about archival material and use of the archives
  • Questions about the use of the Digital Archives
  • Inquiries and messages about technical errors and metadata errors in the Digital Archives
 • Ask users of the Digital Archives
  • Users' own forum
  • Assistance with transcribing handwriting
 • Collaboration between the National Archives and users of the Digital Archives
  • Questions about volunteer efforts and source registration
  • Questions about proofreading of AMF material
 • Archived forums
  • Arkiv
  • Spørsmål om skannet materiale
  • Spørsmål om transkribert materiale
  • Andre spørsmål til Digitalarkivet
  • Tekniske tilbakemeldinger
 • Miscellaneous

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 9 results

 1. I Feda bygdebok under Birkeland og Korsmus slekta på Birkeland finner vi Maren Gundersdatter Odden (c1734-1804) som var gift med Anders Tollaksson Birkelandsstranda (xxx-c1773). https://www.nb.no/items/8fa20bf609c43df7772a204b2c2c22bc?page=295&searchText=feda bygdebok Men jeg klarer ikke å finne noen gård / plass som heter Odden Er det noen som kan fortelle meg hun kommer fra og hva hennes foreldre her ?
 2. I forbindelse med en tiltenkt fortsettelse av artikkelserien Agdernøtter trenger jeg litt hjelp med å finne relevante kilder om folk på gården nedre Vigmostad. Det kan være opplysninger fra tingbøker, regnskaper, pantebøker og skifter, eller henvisninger til kilder nevnt i slektslitteratur. Har laget et første utkast basert på kilder jeg allerede har kjennskap til, men tenker at primærkildene har mer å by på: Folk på Vigmostad-gårdene Navnegården Vigmostad var på 1600-tallet, kanskje også noe tidligere oppdelt i en nedre og en øvre gård. Den øvre gården tilhørte Valle (S-A) prestebol og skyldte 2 huder. Mer interessant i denne sammenhenger er at nedre Vigmostad var bondegods og skyldte det tredobbelte av øvre Vigmostad. Den nedre gården var dessuten oppdelt i et vestre og et østre bruk med lik skyldverdi (3 huder hver). Todelingen av nedre Vigmostad fremkommer riktignok ikke i jordeboka for 1617, da følgende landskyldeiere nevnes: Torjus Tordsson 1 1/2 hud, Gard med sine medeiere 1 1/2 hud, Torjus Olsson og medeiere 1 hud, Per Vatne (Holum) i Mandal 1 hud og Lars Bjørnsson på Hundingsland (Austad) 1 hud. Deler av sistnevntes landskyldpart kan relateres til et diplom fra 1609, hvor Are Heddeland (i Øyslebø) og Lars Bjørnsson på Hundingsland skifter jord seg i mellom. Det fortelles da at far til Lars tidligere har gitt Are 10 engelsk i vestre Heddeland mot å få 7 engelsk i Vigmostad og 5 engelsk i Landås i Vigmostad i Foss tingsted. Are godkjenner nå Lars som eier av de 12 engelsk, og partene bekrefter at landskyldpartene er gitt odel for odel. Lars Bjørnssons far, Bjørn Larsson på Hundingsland, er kjent fra mange kilder i tiden 15 -16. Kildene gir likevel ingen pekepinn om når og hvorfor han makeskiftet til seg landskyldpartene i Vigmostad. Ei heller får vi vite om han fra før av eide jord i nedre Vigmostad. Hudskylden han skatter av i 1617 betyr at han arvet eller på annet vis må ha ervervet 13 engelsk til i gården. Diplomet fra 1609 avslører at Are Olsson på Heddeland opprinnelig eide 7 engelsk i Vigmostad og 5 engelsk i Landås. Et dokument fra 1598 viser at han var sønn av Ola Aresson og bror til Per Olsson på Vatne i Holum. Brødrene hadde den gang en tvist om deres mors odelsgård Vatne og farens odelsgård Heddeland. Per Vatne eier i 1617 1 hud i nedre Vigmostad, like mye som Lars Bjørnsson sitter med. Siden begge brødrene eide i nedre Vigmostad, er det god grunn til å anta at det var jord de hadde arvet etter en av foreldrene. Det er dermed ingen grunn til å holde fast ved den gamle hypotesen om Pers kone Gunnild Andersdotter som datter av Andor Vigmostad. Skattematrikkelen for 1647 viser at nedre Vigmostad da er oppdelt i en østre og vestre gård som hver skylder 3 huder. Østre Vigmostad har på samme tid følgende brukere og eiere: Per Vigmostad og hans brødre 1 1/2 hud og Jakob Vigmostad 1 1/2 hud. I vestre Vigmostad eier og bruker Astrid 1 hud, Tord 1/2 hud mens Kristen Sjævesland (Øyslebø sokn) i Mandals len eier 1 1/2 hud som han leier ut til Tord, Per og Jakob (1/2 hud til hver). Bortsett fra Kristen Gjurdsson på vestre Sjævesland er det uvisst hvilke relasjoner eierne i 1647 har til eierne i 1617. I følge bygdebokforfatter Paul Sveinall ser «… det ut til at kona må ha vore Todne Gardsdotter Vigmostad.» Sveinall hevder at Tone først var gift med en Ola Hageland og med ham hadde sønnen Gunnar Olsson Undal, i en kilde nevnt som halvbror til Ola Kristensson, sønn av Kristen Sjævesland. Sistnevntes landskyldpart på 1 1/2 hud i nedre Vigmostad mener Sveinall er den samme parten som Gard Vigmostad hadde tretti år tidligere. Ved koppskatten 1645 er det to husstander på det østre bruket på nedre Vigmostad og en på det vestre. På østregården betaler Per for seg selv, sin kvinne, en pike og Asgerd mens Jakob betaler for seg selv, sin kone, en sønn og to piker. På vestregården betaler Tord for seg selv, sin kvinne og for Astrid og hennes sønn. Landkommisjonen 1661 angir at nedre Vigmostad da er tredelt på eier- og brukersiden. Som eier og bruker av 2 huder kontrollerer Jakob Torgrimsson en tredjepart av gården. Nok en tredjepart har Per «thorgiesen» hånd om, i det han selv eier 1 1/2 hud 8 kalvskinn og i tillegg leier 2 kalvskinn av Tore Ågedal. Den siste tredjeparten er tredelt, med Tord «thorgiersen», Ånon «thorgiesen» og Astrid «thorgersdater» som eiere og brukere av 13 1/3 kalvskinn hver. En skulle i utgangspunktet da kunne regne med at de tre siste var søsken og at Astrid var gjort brorgild av sine brødre, dvs at hun hadde fått like stor arv som dem. Et skifte på Vigmostad 16. mars 1667 kullkaster denne oppfatningen, i det vi her får vite at Tord og Ånon var søsken og Astrid «Torgiersdatter» var deres mor. Faren Torjus Tordsson var allerede død. Skiftebrevet etter ham ble ikke anvist skifteretten, noe som tyder på at han hadde vært død en stund. Astrid og Torjus hadde barna Tord, Bjørn, Ånon, Malene, Tone og Randi. Døtrenes ektemenn var Jens Seland, Tore Skarp-Seland og Jens Hegland. Barna, som da må ha vært godt voksne, arvet 1 1/2 hud landskyld i Vigmostad, 5 engelsk i Akland, 6 engelsk i Støle og 2 3/5 engelsk i øvre Tryland. Sønnene fikk 9 1/2 engelsk hver i Vigmostad og løste 1/2 engelsk hver av sine søstre. I sokneprestens manntall for 1666 møter vi nok en gang aktørene og deres patronymer. 63-årige Per «Torgeszøn» bruker da 2 huder. Det samme gjør 24-årige Guttorm Jakobsson, mens «Tore Torgiusszøn og Ånon «Torgiusszøn», henholdsvis 50 og 40 år, bruker 1 hud hver. Presten hadde trolig bedre greie på navn enn fogden, siden det var han som hadde ansvaret for å gi nye soknebarn navn ved dåp. Materialet bør helst tolkes som at Per var sønn av en Torgeir, mens brødrene Tore og Ånon var sønner av Torjus Tordsson. Aldersangivelsene i 1666, som tyder på at Tore og Ånon ble født mellom 1616 og 1626, betyr at faren Torjus Tordsson helst skal identifiseres med den thørgius thordtzøn som 13.4 1607 opptrer på Foss vårting i Audnedal som nr 6 av 6 lagrettemenn i Foss tingsted ifbm. et gjeldsforlik mellom Jorunn Foss og Elin «Notstads» arvinger (NRA-diplom papir. Fra Skofteland 1556–1661), den Tørgiuß thordzenn paa Wigmostad som 13.4 1607 er på Foss vårting i Audnedal som nr 4 av 6 lagrettemenn i Foss tingstad i Lista len (NRA-diplom papir. Fra Skofteland 1556–1661) og den Torgius Wigmostad i Foss tingsted som i 1611 skatter som leilending (krigssk.). Etter navnekombinasjonen å dømme var Torjus Tordsson sønn til Tord Torjusson på Vigmostad, nevnt 1571–1594. Det nevnes for øvrig to leilendinger ved navn Torjus på Vigmostad i 1611. Den andre er åpenbart den Torjus Olsson som var måg (dvs svigersønn) til Gunnlaug Persdotter på Vigmostad. Per Seland publiserte for rundt 60 år siden en artikkel (Gamle Audnedal-slekter, AHÅ 1962/63, s. 36, 41 og 42 samt tavle mellom s. 44 og 45 (hele artikkelen s. 17–48) hvor han opplyste følgende om Gunnlaug: "Nevnt 1594-1615. Gift med Anders Vigmostad i Vigmostad. Flere barn, bl.a en datter gift med Torjus Olsen Vigmostad." Selands privatarkiv er bevart og tilhører nå Norsk Slektshistorisk Forening. Noen som der har sett en mer utførlig oversikt over Gunnlaugs etterkommere?
 3. Jørn Middelborg

  Stokke, Spangereid, 1500-tallet

  Stokke, Spangereid, 1500-tallet Jeg fant en eldre tråd, “[#43961] Lauretz/Lukexty Henningsdatter Goxem/Gauksheim fra Spangereid Walle f. c. 1733”, som er parkert. Her skriver Kristian Fjeldsgård bl.a. at “Slekten på Stokke mener jeg å kunne føre tilbake til Torolf Einarsson n. 1358 og 1364 da han kjøper Kåfjord i Sør-Audnedal.” Og at Peder Clausson Friis’ farfar var Torolf Gunnulfsson Stokke. Jeg lurer på om Kristian har mulighet for å gi en liten beskrivelse av forholdet mellom Torolf Einarsson og Torolf Gunnulfsson hvis du har funnet ut av det. 🙂
 4. Denne huslyder dreier seg om to søsken frå Høyeimsvik i Luster som utvandra til Amerika og busette seg i det i all hovudsak skogkledde Crow Wing Co., MN. Ole var gift med ei jente som kalla seg Skibeli, og det var òg namnet til mann hennar Anna, men eg har so langt ikkje greidd å finna noko samband mellom dei. Skibeli-namnet stammar tydeleg frå Vest-Agder... Manuskriptet mitt for denne heller «innvikla» huslyden ser i dag slik ut: ~~~~~~~~~~~~~~ Ole Olson {Høyeim}, f. {i Luster} 12.5.1870, Ole O. Hoium, Jr. utvandra til Amerika i 1890 og gifte seg i Crow Wing Co., Minn. 15.3.1897 med Anetta ##### (wife’s original Norwegian name? – Ole’s obit refers to her as Netta Skibli!!) ##### (wherefrom in Norway was she?) i Amerika kjend som Netta Pederson. Ho var dotter av ##### (Netta’s parents?) og f. i ##### (place of Netta’s birth? – where in Norway? – 1900 census suggests Nov. 1848 – 1905 census suggests 1852!! – 1895: Nettie Peterson (39), housekeeper for Tonnes Skibeli in Crow Wing Co., MN) 6.5.1841, men utvandra til Amerika i 1891. ##### (had Netta been married before? – info??) Ole og Nettie Hoium farma i Ideal township, Crow Wing Co., Minn. der Nettie d. 8.9.1907. Ole Hoium, Jr. flytte sidan til Pequot Lakes, Crow Wing Co., Minn. der han var arbeidar («laborer»). Han flytte i 1946 som pensjonist til Brainerd, Crow Wing Co., Minn. og sidan vidare til Walker, Cass Co., Minn. der han d. 8.8.1951. Han og Netta var barnlause. ~~~~~ Anna Olsdotter {Høyeim}, f. {i Luster} 13.2.1874, Anna O. Hoium utvandra til Amerika med foreldri i 1891 og gifte seg i Crow Wing Co., Minn. 15.3.1897 med enkjemannen Tønnes Ommundson, opphavleg frå Haughom i Bakke, Vest-Agder, i Amerika kjend som Tonnes O. Skibeli. Han var son av husmann Ommund Olson på ein plass under Haughom og kona Siri Torgrimsdotter frå Røyland i Fjotland og f. i Bakke 22.12.1851. Han gifte seg første gongen i Bakke 28.6.1871 med Anna Malene, kjend som Malena Tollaksdotter frå Rundås i Bakke. Ho var dotter av gardbrukar Tollak Nilsson på Rundås, opphavleg frå Espetveit, og kona Dortha Pedersdotter frå ##### (opphavet hennar? – f. Bakke 1804) og f. i Bakke 25.2.1838. Tønnes og Malena var gardbrukarar på Skibelid i Bakke i fleire år, men i 1880 utvandra mannen til Amerika. Malena fór etter til Amerika i 1881. ##### (place of residence of Tonnes and Malena in the US?? – apparently at Coon Prairie, Vernon Co., WI?) men Malena d. i Viroqua, Wis. 18.5.1890. Tonnes Skibeli flytte til Minnesota i 1894, og frå 1898 farma han og Anna i Ideal township, Crow Wing Co., Minn., men i 1913 flytte dei til Oslo, Marshall Co., Minn. der Tonnes var hotelleigar («hotel owner and operator»). Han d. i Oslo, Minn. 4.12.1915, og Anna gifte seg 23.5.1921 att i Thief River Falls, Minn. med Hubert B. ##### (middle name? – first name Herbert?) kjend som Bert Wilcox, f. i Lapeer Co., Mich. 26.4.1872. Han hadde vore gift to gongar før og hadde mellom anna farma i Ideal township, Crow Wing Co., Minn., men var skild. Bert og Anna slo seg ned som farmarar i Oak Park township, Marshall Co., Minn. der Anna d. 29.9.1945. Bert Wilcox d. på ein gamleheim i Warren, Minn. 22.8.1964. Tonnes fekk fem born i første ekteskapet sitt med Malena, medan Anna fekk desse fem borni, som alle var frå ekteskapet med Tonnes Skibeli: a. Clarence David Skibley, f. i Crow Wing Co., Minn. 28.7.1895, d. i Portland, Ore. 17.11.1961. Han gifte seg ##### (date and place of Clarence’s marriage? – 1919/1920! – Oslo, Marshall Co., MN??) med Sadie Margaret Krytzer, f. i Clay Co., Ind. 10.8.1895. Ho d. i Portland, Ore. 28.2.1980. Clarence var tømmerarbeidar («lumber yard worker»), medan Sadie var lærar («school teacher»). Dei budde ei tid i Hammond, Lake Co., Ind. og sidan i North Dakota, ##### (where in North Dakota did they reside?) men flytte i 1943 til Portland, Multnomah Co., Ore. Dei fekk to døtrer i lag. b. Oscar Theodore Skibeli, f. i Crow Wing Co., Minn. 20.3.1898, d. i Elgin, Ill. 30.3.1983. Oscar gifte seg i Oslo, Minn. 23.12.1919 med Ida Christina Grenlin. Ho var f. i Marshall Co., Minn. 11.8.1899 og d. i Elgin, Ill. 12.1.1990. Oscar var snikkar («carpenter»), og han og Ida budde i Oslo, Marshall Co., Minn., men flytte i ##### (year of removal from Oslo, MN to Elgin, IL? – between 1923 and 1930!) til Elgin, Kane Co., Ill. der Oscar livnærte seg som tømmerkøyrar og byggarbeidar («lumber company truck driver and construction worker»). Dei fekk to døtrer i lag. c. Emma Sophie Skibeli, f. i Crow Wing Co., Minn. 17.11.1899, d. i Oslo, Minn. 8.4.1978. Emma gifte seg i Oslo, Minn. 6.6.1919 med Gilbert Casper Tinnes, f. i Marshall Co., Minn. 17.9.1895. Han d. i Oslo, Minn. 23.1.1946. Gilbert og Emma Tinnes farma i Oak Park township, Marshall Co., Minn. og fekk to born i lag. d. Alma Theoline Skibeli, f. i Crow Wing Co., Minn. 20.4.1904, d. i Elgin, Ill. 16.5.1928. Alma gifte seg i Marshall Co., Minn. 8.8.1920 med Ole Emil Pederson, f. i Marshall Co., Minn. 6.9.1896. Han d. i Sacramento, Cal. 4.10.1981. ##### (Ole remarried a woman named Aurora who had 4 children!) ##### (Ole’s occupation and place of their residence? – apparenly a watch factory worker at Elgin, IL? – NB: 1930 census shows one Ole E. Pederson, 33 years old, born in Minnesota by Norwegian parents, widowed, machinist in a milk factory! – could this be him??) Dei fekk to born i lag. e. Gustav Arthur, kjend som Gust Skibley, f. i Crow Wing Co., Minn. 8.5.1910, d. ##### (place of Gust’s death? – Hampshire, Kane Co., IL?) 28.5.1973. Gust gifte seg i Warren, Minn. 6.12.1945 med Myretta Louise Wilson, f. i Walsh Co., N.D. 19.3.1922. Ho d. i Elgin, Ill. 14.8.2005. Gust var speditør («dray line owner and operator»), og han og Myretta budde i Elgin, Kane Co., Ill. Dei fekk fire born i lag. ~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for all hjelp eg kan få til å freista «klara opp» i denne huslyden!
 5. Else-A. J. Lillefuhr

  Margretha Mathiasdatter Frøynes

  Får en sønn, Mathias Olsen Helland f ca 1765 i Hardanger med Ole Larsen Helland i følge bygdebok for Nes, Vest-Agder. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748097?page=83 Hvem er Margrethe og Ole. Har ikke funnet dem noen steder. Alt jeg vet er det som står i bygdeboka
 6. Hei, er det noen som har vært borti han her før? Jeg har en del "løse" personer i treet mitt som bruker lignende slektsnavn og som bruker samme navn på barna (Antoni). Tenker det er store muligheter at disse er i slekt. Anthoni Voit dør 1753, Valle, Vest-Agder. Og da står det at han er skipper fra Bergen. Men jeg tror han har etterslekt i Vest-Agder. Bla Casper Anhonisen Volt, g. m. Christence Erichsdatter Sloogh 18.12.1753, Valle, Vest-Agder. Jeg har bla også en Marie Anthonysdatter Voit g. med Harman Jørgensen Brunchorst 1736-1744, Bergen Domkirke. Kilde, død: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000698624 Andre "løse tråder": Voigt, Alida Catharina Anthonidatter (1742 - ) Voigt, Anne Johanne (1737 - ) Voigt, Anthonius Voigt, Maria (1745 - 1815) Voigt, Marie (1864 - 1924) Voit, Casper Anthonisen Voit, Marie Anthonysdatter (1711 - 1744) Voith, Anthony ( - 1753) Voith, Antoni Caspersen (1766 - ) Voith, Casper Anthonisen (1793 - ) Voith, Ellert Anthonisen (1795 - ) Jeg ønsker ikke opplysninger om alle disse personene, men begynner gjerne med denne skipperen, som er en av de jeg har lengst bak til nå. Mvh Anita
 7. Trenger hjelp til å fullføre livshistorien til Hans Olsen Botne og Hans Andreas Olsen Botne. Jeg har funnet ut: 1) Hans Andreas ble født i 1787 på Botne, Hidra. Han ble døpt 7 oktober 1787. Hans ble født i mars 1790 på Botne. Han ble døpt 8 mars 1790. Kirkeboka bekrefter at begge dåpsdatoene og navnene er korrekte og at foreldre til begge er Olle Olsen Botne og Anne Hansdatter Dåtland. SAK, Flekkefjord sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1781-1832, s. 22-23 SAK, Flekkefjord sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1781-1832, s. 24-25 2) I folketellingen 1801 er bare Hans nevnt. Siden han er oppført med en alder på 13 år, er det usikkert hvilken av brødrene det gjelder. 3) ) Som konfirmant finner vi i kirkeboka 15 november 1808 Hans Olsen 16 ½ år. SAK, Flekkefjord sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1781-1832, s. 230-231 4) Hans Andreas Olsen nevnes i 1844 med hustru Sara Svendsdatter Quanvig som foreldre til dødfødt barn 5 mai 1844. SAK, Flekkefjord sokneprestkontor, F/Fb/Fbb/L0002: Klokkerbok nr. B 2b, 1831-1866, s. 556. 5) I folketellingen 1865 på Kvanvik finner jeg Hans Andreas Olsen som enkemann 69 år med 4 barn. Opplysninger og kilder om foreldrene Olle Olsen Botne og Anne Hansdatter Dåtland mottas også med takk. Ha en fin dag :-) Med vennlig hilsen Lars Johan Heimdal
 8. Jeg finner ikke Anne Danielsdatter i kirkebøkene, verken fødsel eller vielse. Hun døde 12.07.1823, jf.: Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1774-1847, s. 539 Hun giftet seg med Jørgen Ulfsen, vielse før (første barn) september 1761, og fikk 12 barn med ham. 1. Ole 16.09.1781 DA 2. Susanna 27.07.1783 DA 3. Susanna 10.09.1785 DA 4. Ole 19.01.1788 DA 5. Anne 03.10.1790 DA 6. Berthe 27.12.1792 DA 7. Rannj 07.04.1795 DA 8. Ranni 13.10.1796 DA 9. Ingeborg 13.10.1799 DA 10. Helvig 07.03.1802 DA 11. Daniel 24.09.1803 DA 12. Marte 11.01.1807 DA Familien er beskrevet i Bygdeboken for Laudal, på side 458. Anerekken for Jørgen Ulfsen er "grei", men Anne Danielsdatter blir bort for meg. Jeg har lett i Bygdbøkene i Marnardal (Øyslebø, Laudal, Holum og Finsdal m.fl.) og i Audnedal. Finner ingen knytninger til Anna blant fadderne til de 12 barna heller. Noen som kan hjelpe meg? mvh, Tor Mølmen
 9. Roy Geir Jakobsen Østhus

  Tyding av dåp 1793

  Niels Nielsen øverst til høyre, står det noe i dåpen der som sier noe om han døde kort tid etter? Og hva er hans dåpsdato ? (FS sier 28 Juli) SAK, Bakke sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1780-1816, s. 120 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070329670359 Døbt .. .... Niels Nielsen Fosdals barn, Niels ; Testes ... ... ... .... : Sigbjørn Olsen Kleven, Tore Asbjørnsen Klungland, Ole Staalesen Fosdal, Marte Olsdtr Ibdm, Marthe Tønnesdatter Eitland (Han finnes ikke i FT 1801, og finner han ikke nevnt jordfestet imellom 1793-1801) (Hun som ble døpt som nr 2 der finnes i FT 1801) RA, Folketelling 1801 for 1045P Bakke prestegjeld, 1801, s. 503b-504a Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ft20090806670520 '
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.