Gå til innhold
Arkivverket

Søk i nettsamfunnet

Viser resultater for emneknaggene 'minnesota'.Flere søkevalg

 • Søk etter emneknagger

  Skriv inn nøkkelord separert med kommaer.
 • Søk etter forfatter

Innholdstype


Kategorier

 • Arkivverket
  • Spør Arkivverket
 • Digitalarkivet
  • Brukernes eget forum
  • Tyding av skannede kilder
  • Kilderegistrering
  • Spør Digitalarkivet
  • Arkiv
 • Annet
  • Tekniske tilbakemeldinger

Finn resultater i...

Finn resultater som...


Startdato

 • Start

  Slutt


Sist oppdatert

 • Start

  Slutt


Filtrer etter antall...

Fant 51 resultater

 1. Dette er ei kjempeutfordring som eg fekk «servert» for 30 år sidan, men som eg aldri greidde å løysa. Kanskje er no tidi kommi? Britha Johnsdotter, fødd i Luster 12.6.1838 som dotter av John Nilsson (1795-1851) og kona Gjertrud Asbjørnsdotter (1807-1857), husmannsfolk i Lunden anten under Kalhagen eller Rønnei i Luster. I 1859, medan ho tente i Marifjøra i Hafslo, fekk Britha ei dotter Johanna Andersdotter (1859-1941). Denne jenta voks opp som fosterdotter hjå ein gardbrukar på Joranger i Hafslo, men vart sidan gift og busett i Sogndal. Truleg var det ein etterkommar etter Johanna som for over 30 år sidan fortalte meg at Britha «Bertha» utvandra til Amerika, og det skal ha skjedd kring 1861. Ho skal ha butt i Houston Co., MN og var gift der anten med ein «Mr.» Reed eller med ein «Mr.» O'Neil. Ho skal vera avlidi i Amerika kring 1930, og truleg kom det den gongen arv til Noreg, for ho fekk ingen born i ekteskapet sitt! Som sagt greidde eg ikkje å løysa denne kjempeutfordringi den gongen, men eg ville vorte svært so glad om det let seg gjera i dag og takkar so mykje på førehand for alle gode tips som kan bidra til identifikasjon av Britha «Bertha» og mann hennar!
 2. Kari F. Pedersen

  Amerika immigrasjon

  hei, vi ser etter norsk utvandret far (muligens også mor) til Hazel Pedersen, muligens født I nærheten av Duluth Minnesota i juni 1916. Hennes søstre het Mable og Eleanor. Noen som kan hjelpe? På forhånd tusen takk.
 3. Hei, Eg søker etter opphavet til Marie Anna Knudsen f. 30.12.1888 av foreldre Christopher & Elizabeth Strand. Dette er info eg har fått frå ein frivillig hjelpar i Wilmar. -tidligere debatt som omhandler hennes mann; Er det mulig å finne hennes fødsel/dåp og i FT1900?
 4. Dette er ei utfordring som eg har slite med i mange år, men som kanskje no kan få ei løysing? Finst det nokon med lokal kunnskap frå Grue, eventuelt med tilgjenge til ei bygdebok? Ole Engebretson vart fødd i Grue 1.8.1842 som son av gardbrukar Engebret Andersson og kona Oleana Ingvaldsdotter: https://media.digitalarkivet.no/view/9156/99 Konfirmasjonen hans i 1857 gjev oss liknande opplysningar, foreldri gardbrukarar på Skyrud...: https://media.digitalarkivet.no/view/8877/222 Dei var framleis gardbrukarar på Skyrud då yngste dotteri Eli vart døypt i Grue 16.7.1848: https://media.digitalarkivet.no/view/8877/25 Ingebret Andersson, 28, og Oliana Ingvaldsdotter Skyrud, 19, gifte seg i Grue 12.10.1826: https://media.digitalarkivet.no/view/9154/219 FT1801 syner ein Engebret Andersson i Grue som kan høve på alderen, ein av to «uekte» søner av ei jente på Løvhaugen i Grue: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058241004380 Men FT1865 syner ein Ingebret Andersson som kårmann på ein plass Bakken under Næs i Grue, på same alder, men fødd i Odalen(!): http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1865&knr=0423&kenr=012&bnr=0057&lnr=00 Dette er tydeleg to ulike Engebret'ar men kva for ein som budde på Skyrud og vart far til Ole i 1842, sjå det veit eg ikkje... Kanskje var det ikkje nokon av dei? Ole Engebretson stod brudgom i Fillmore Co., MN 18.2.1866 då han gifte seg med Gjertrud Christensdotter, fødd i Luster 25.8.1847. Dei farma i Preston township, Fillmore Co., MN der Ole døydde alt 22.12.1873. Han let etter seg enkja og fem små born! Men vigsli seier oss at Ole må ha utvandra seinast i 1865... Denne huslyden byr på følgjande utfordringar: ** Kva vart «endeleg» bustad til Engebret Andersson og Oleana Ingvaldsdotter - d.v.s. kvar voks Ole Engebretson opp? - sjå innlegg #4 ** Utvandringsåret til Ole Engebretson? - sjå innlegg #2 ** Frå kva gard/plass hadde Engebret Andersson opphavet sitt? ** Frå kva gard/plass hadde Oleana Ingvaldsdotter opphavet sitt? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 5. Då eg på 1980-talet hadde kontakt med Fjøsne-ætti i Luster, fortalte dei meg kva dei då visste om dei to onklane Ole og Melchior som var utvandra til Amerika. Ole visste dei litt om, men Melchior var det dårleg med. Dei meinte habn hadde gift seg med ei svensk dame og var flytt til New Mexico, men på 1930-talet vart det stilt om han, og broren Ole visst visstnok heller ikkje kvar han vart av! No har eg freista oppdatera dette manuskriptet, og eg har finne ein del detaljar om Ole, som skreiv seg for Ole F. Anderson, og kona hans. Eg har òg, takk vera WW1 drafti, finn ein som eg er 99% sikker på må vera identisk med Melchior og som kalla seg for Mark F. Anderson. Han gifte seg kring 1912, truleg i Utah, med ei enkje, som visstnok var frå Danmark, og dei fekk ein son i lag, som slekti i Noreg aldri har høyrt gjete! Eg har ikkje reinskrive notati om Mark Anderson, men nedanfor, i manuslriptet, følgjer ein del referansar, stort sett frå amncerstry, som kanskje nokon kan sjå litt på. Er de samde med meg i at dette må vera «vår» Melchior? Her følgjer manuskriptutdraget: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange nye spennande innlegg er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #12 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om denne huslyden!
 6. Ole Frederick Thompson, fødd i Sørreisa i Troms 21.2.1855 av foreldri Hans Henrik Thomasson og Pauline Irgens Olsdotter, utvandra til Amerika med foreldri sine i 1867 og vart etter kvart farmar i Cylon township, St. Croix Co., WI der han framleis levde då folketeljingi vart teki opp 1.6.1905: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-63JW-MYT Han var gift med Martha Amundson frå Hafslo, og yngste son deira Otis Frederick var fødd i St. Croix Co., WI 6.8.1905. Eg mistenker sonen for å vera oppkalla etter far sin. Eit barnebarn fortel meg nemlig at Ole Frederick Thompson miste livet ved ei jaktulukke, men ho kan ikkje gjera greie for kvar det skjedde eller meir nøyaktig kva tid det var, men det må ha vore på den tidi, for på gravstøtta hans står dødsåret 1905!. Eg ser soleis heller ikkje bort ifrå at det kan ha skjedt i det nordlege Minnesota som den gongen var eit mykje nytta jaktområde!? Barnebarnet fortel meg vidare at ho ein gong har sett eit avisutklipp om denne jaktulukka, men ho er ikkje i stand til å finna det att! Eg ville vorte svært so glad om nokon kunne finna eit avisoppslag om denne jaktulukka og takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 7. Dette emnet tek utgongspunkt i denne vigsli frå Rakkestad 30.10.1868 mellom Anders Børreson Finskudt og Elisabeth Olsdotter: https://media.digitalarkivet.no/view/5766/325 Anders og Elisabeth utvandra frå Rakkestad til Faribault, MN i 1870 med to døtrer: 18088 Oslo 1369A 1870 Juni 10 Anders Børresen Fusskut m G G. Br. 37 Rakkestad Fairbault 2732 Norsk Spd. 132,34 Albion 18089 Oslo 1369B 1870 Juni 10 Elisabet f G 28 Rakkestad Fairbault 2733 Norsk Spd. 132,34 Albion 18090 Oslo 1369C 1870 Juni 10 Matea f u 1 Rakkestad Fairbault 2734 Norsk Spd. 132,34 Albion 18091 Oslo 1369D 1870 Juni 10 Oline f u 1/2 åR Rakkestad Fairbault 2735 Norsk Spd. 132,34 Albion Vel framme i Minnesota fek dei minst ei dotter til: ** Bertha, fødd 16.1.1873 eller 1874 - som kring 1895 gifte seg med presten Andrewe E. Bolstad (1862-1901). Ho døyddde som enkje i Seattle, WA 30.10.1936. Eg reknar med at det er «vår» Andrew Borreson som i 1900 var enkjemann og då budde hjå dotteri Oline «Lena» Garrity i Cannon City, Rice Co., MN: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-XHRH-QN1 Eg har to store «utfordringar» som hjeld denne huslyden: ** Kvar i Minnesota var dotteri Bertha fødd - d.v.s. kvar budde Andreew og Elizabeth Borreson i 1875 og 1880? ** Den nøyaktige datoen og staden for vigsli til Bertha Borreson, òg kjend som Bertha Anderson, og Andrew E. Bolstad? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om denne huslyden!
 8. Hei , dette er og blir ei nøtt.. (?) Eg får melding frå ei dame ca min alder via «My Heritage», at DNA syner slektskap ... Vi begge trur at utgangspunktet er Trøndelag, Trondheim.. Sjølv om navn som Sivertsen ( Seversen(?) og Paulson ( Paulsen) Strinda er kjent i mitt slektstre, eg og Kirstin Lawson ikkje kor vi eigentleg kan seie vi er frå med utgangspunkt i forfedre ...
 9. Husmannen Christen Christenson i Sagaviki under Feigum i Luster (1826-1913) hadde tre born og ein dotterson som utvandra til Amerika. Eldste dotteri Gjertrud gifte seg i Luster før ho reiste i 1880. Hoog mann hennar slo seg ned som farmarar i Naples township, Buffalo Co., WI. Dei to yngre søskeni Rannei og Christopher forsvinn derimot heilt, med mindre det er Christopher som i 1900 dukkar opp som ugift «laborer» Christ Figgum i Minneapolis, MN: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6S83-82C Dottersonen Arne Feigum utvandra i 1897. Eg finn han ikkje i FT1900, men han gifte seg i Minneapolis, MN i 1905 med ei svensk jente som eg ikkje veit meir om opphavet til enn fødselsdatoen frå Sverige! Eg har leitt etter Rannei og Christopher i mange år, men utan å lukkast. No vonar eg at nokon i Brukarforum kan hjelpe meg vidare... Her følgjer eit manuskript som omfattar heile huslyden frå Feigum i Luster: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter kjempeflotte innlegg frå Grethe og Lars W. er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #12 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 10. Det er gongar då eg lurer på om eg er blind eller ikkje ser skogen for berre trestammar? Eg har i lenger tid vore på leiting etter denne vigsli: Johannes, son av Endre Hermundson Nesse frå Kvamsøy, var fødd i Kvamsøy 4.7.1865, men utvandra til Amerika med foreldri sine i 1867 og voks opp i Houston Co., MN under namnet John Hermanson. Tina Marie, dotter av Sjur «Sever» Thomasson frå Hafslo (1847-1929), som utvandra i 1867 og slo seg ned som farmar i Vernon Co., WI, var fødd i Vernon Co., WI 20.1.1873 og voks opp der under namnet Mary T. Thompson. Ein biografi påstår at John og Mary gifte seg 5.9.1903, men dette er den vigsli som eg ikkje greier finna nokon stad! John og Mary busette seg i Houston Co., MN, men Mary døydde i barselseng i Minneapolis, MN alt 15.4.1909. Dei fekk tre born i lag. Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips for å finna dato og stad for vigsli deira!?
 11. Det vart 21.9.1873 feira eit bryllaup i Goodhue Co., MN. Brudgomen var Christopher Hansson Haium, fødd i Luster 15.3.1848 Bruri var Emilie Olsdotter, òg kjend som Amelia Mabel Knutson. Dette parfolket flytte i 1879 til ein farm i Parnell township, Brookings Co., SD og FT1900 syner dei slik: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-XHLQ-3Z1 Amelia er oppgjevi fødd i Noreg i mai 1852 og utvandra i 1867, og far hennar, Ole Knutson, budde der i lag med dei, fødd i Noreg i mai 1821. FT1905 oppgjev utvandringsåret hennar til 1868: Name: Amelia Haium Gender: Female Race: White Marital Status: Married Age: 53 Birth Date: 1852 Birth Place: Norway Years in State: 26 Arrival Year in State (Estimated): 1879 Residence Place: South Dakota, United States Years in United States: 37 Arrival Year in the United States (Estimated): 1868 Father's Birthplace: Norway Mother's Birthplace: Norway FHL Film Number: 2281586 Og her er gravstøtta hennar i Elkton cemetery, som syner fødselsdato 2.5.1852 og dødsdato 28.1.1909: https://www.findagrave.com/memorial/112565896 Eg finn berre eitt godt alternativ for denne Amelia Olsdotter med far Ole Knutson og fødselsdato 2.5.1852, nemlig fødd på Lyse nedre i Aker: https://media.digitalarkivet.no/view/570/395?indexing= attgjeve hjå FamilySearch: Name Emilie Olesdatter Gender Female Birth Date 02 May 1852 Christening Date 06 Jun 1852 Christening Place Oslo, Oslo, Norway Father's Name Ole Knudsen Mother's Name Karen Larsdatter Og her er vel vigsli til foreldri hennar i Aker 19.9.1845: https://media.digitalarkivet.no/view/570/464 attgjeve hjå FamilySearch: Name Ole Knudsen Birth Date 1821 Age 24 Spouse's Name Karen Larsdatter Spouse's Birth Date 1820 Spouse's Age 25 Event Date 19 Sep 1845 Event Place Oslo, Oslo, Norway Father's Name Knud Olsen Spouse's Father's Name Lars Iversen Men her er vel huslyden i FT1865 som gardbrukarar på Lyse nedre i Aker: http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1865&knr=0218&kenr=003&bnr=0047&lnr=000 Ut ifrå desse opplysningane, er det nokon som kan hjelpa meg med følgjande: ** Frå kva gard/plass hadde Ole Knutson opphavet sitt? ** Frå kva gard/plass hadde Karen Larsdotter opphavet sitt (utifrå vigsli skulle ein tru ho var frå Lyse nedre...?)? ** Kan utvandringsåret for denne huslyden stadfestast, 1867 eller 1868? Andre del av denne utfordringi gjeld Christopher Hansson Haium. Det vert nemlig fortalt at han som enkjemann etter Amelia skal ha flytt til Spokane, WA og der gift seg att, men ingen kjenner namnet til denne andre kona og heller ikkje kvar det vart av ho! Her er Christopher i Spokane, WA i 1910 som enkjemann hjå dotteri Clara Anderson: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GYBW-832 Eg finn han ikkje i FT1920, men i 1930 er han som enkjemann attende i Vance Creek township, Barron Co., WI (eg får ikkje òpna fili hjå FamilySearch, men her er ein utskrift frå ancestry): Name: Chris H Hanson [Chris H Haium] Birth Year: abt 1848 Gender: Male Race: White Birthplace: Norway Marital Status: Widowed Relation to Head of House: Father Home in 1930: Vance Creek, Barron, Wisconsin, USA Map of Home: View Map Dwelling Number: 133 Family Number: 134 Attended School: No Able to Read and Write: Yes Father's Birthplace: Norway Mother's Birthplace: Norway Language Spoken: Norwegian Immigration Year: 1861 Naturalization: Naturalized Able to Speak English: Yes Household Members: Name Age Grant C Hanson 35 Ella Hanson 32 Bernice Hanson 9 Chris H Hanson 82 Berre ei utfordring ligg her «i lufti»: ** Er det mogeleg å finna ut kven andre kona til Christopher var og detaljopplysningar om ho? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 12. Denne fødsli er registrert på Digitalarkivet: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001481460 Anna Olsdotter, fødd i Åsane 3.11.1862 - foreldri gardbrukar Ole Olson på Gjedeskar under Almås og kona Gjertrud Knutsdotter Dette må vera huslyden i FT1865: http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1865&knr=1254&kenr=014&bnr=0016&lnr=000 Denne Anna Olsdotter med ættenamnet Morvig gifte seg første gongen i Polk Co., MN 11.12.1882 med Christen Sylvester, fødd i Luster 27.1.1858. Han døydde ung (dato og stad ukjend), og Anna gifte seg att i Polk Co., MN 19.1.1901 med enkjemannen Hans Hansson Hoium, fødd i Luster 23.1.1850. Eg har vanskar med å få fram opplysningar hjå FamilySearch i kveld, men ancestry syner: FT1910 for Polk Co., MN seier at Anna utvandra i 1879 FT1920 for Polk Co., MN seier at Anna utvandra i 1872 Ho døydde i Polk Co., MN 20.5.1935.: https://www.findagrave.com/memorial/89614592 Kan nokon med lokal kunnskap, eventuelt med tilgjenge til bygdeboki for Åsane, hjelpa meg finna ut av desse utfordringane: ** Finst dei ei forklaring på at denne huslyden skreiv seg Morvig i Amerika? ** På kva gard/plass var Anna oppvaksi? ** Kva er rett utvandringsår? ** På kva gard/plass var Ole Olson oppvaksen? ** På kva gard/plass var Gjertrud Knutsdotter oppvaksi? ** Kva opplysningar har bygdeboki om lagnaden til Anna i Amerika - særleg med omsyn til første ekteskapet hennar? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 13. Ved ei vigsli i Fargo, ND 1.10.1883 er brudgomens namn oppgjeve til: Bror Adam Proschwitz Fredriksson. Kona var Ingeborg Marie «Mary» Erickson, fødd i Luster 1.9.1855. Han skal vera fødd i Sverige 10.6.1846 og utvandra kring 1867, jmf. FT1900: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-67M9-L4S Adam skal ha vore offiser i den amerikanske hæren, men farma sidan med kona si i Lee township, Norman Co., MN der han døydde 22.6.1901. Er det utifrå desse opplysningane mogeleg å finna/stadfesta: ** Fullt «svensk» namn? ** Dato og stad for fødsli hans? ** Utvandringsåret hans? ** Fulle namn på foreldri hans med yrkestitel, opphav og bustad? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 14. Denne huslyden arbeidde eg med på 1980-talet, men med manglande kjeldetilgong kom eg den gongen ikkje so langt. I dag er det nok noko enklare, men eg står likevel fast på fleire punkt: ** Utvandringi til Peder Jensson - eg finn han ikkje i Québec-liste, der ein vel hadde kunna venta at han ville dukka opp? Men her er han i alle fall i FT1865 - framleis busett heime på Heltne i Luster hjå mor si: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038261003045 ** Frå Amerika har eg fått opplyst at Ellen Marie skulle vera frå ein gard Kvåle i Orkdal, men FamilySearch syner til denne dåpen i Domkyrkja i Trondheim: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000003108875 FamilySearch har òg ei referanse til ei vigsle, men seier ikkje KVAR: Name Johan Peter Olsen Birth Date 1815 Age 27 Spouse's Name Gjertrud Sivertsdatter Spouse's Birth Date 1815 Spouse's Age 27 Event Date 01 Aug 1842 Event Place Sør-Trøndelag, Norway Father's Name Ole Erichsen Spouse's Father's Name Sivert Jacobsen Eg prøvde Orkdal, men der fann eg dei ikkje... Derimot fann eg huslyden i FT1865 på Kvålsås under garden Kvåle øvre i Orkdal, og dotteri Marie er fødd i Trondheim, so då er den saki under «kontroll»...: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038321005859 Berre utvandringi til Marie og opphavi til foreldri hennar manglar, men kanskje finst det ei bygdebok for Orkdal som har svar på dette? Elles er eg sjølvsagt svært «nysgjerrig» på lagnaden til denne huslyden i Amerika, men skal me tru dei ulike folketeljingane, ser det ikkje ut til at Peder og Mary fekk meir enn den eine sonen og at han døydde ung, sjølv om det i 1900 står at ho hadde SEKS born som alle var ilive! Korkje i 1900 eller i 1910 er det oppgjeve noko utvandringsår! FT1880: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9YB8-99DR FT1885: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DT67-7K5 FT1895: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6LSW-4L8 FT1900: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DTLS-84M FT1905: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-YSY9-9J3 FT1910: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRJ8-YZX Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~ Peder Jensson {Heltne}, f. {i Luster} 13.12.1831, Peter J. Heltne utvandra til Amerika i ##### (year of his emigration? – about 1870?) og gifte seg i Goodhue Co., Minn. 19.6.1878 med Elen Maria Johansdotter frå Kvåle øvre i Orkdal, i Amerika kjend som Mary Kvaale. Ho var dotter av husmann Johan Peter Olson på Kvålsåsen under Kvåle øvre, opphavleg frå ##### (opphavet hans? – f. Orkdal 1815?) og kona Gjertrud Sivertsdotter frå ##### (opphavet hennar? – f. Melhus 1815?) og f. i Trondheim 12.10.1842, men utvandra til Amerika i ##### (year of her emigration? – after 1865!) Peter Heltne var smed («blacksmith»), men han og Mary slo seg ned som farmarar i Merton township, Steele Co., Minn. der Peter d. 8.3.1896. Mary Heltne flytte sidan til Kenyon, Goodhue Co., Minn. der ho d. 3.6.1913. ##### (children? – only one son is known) a. Hans P. Heltne, f. i Steele Co., Minn. ##### (exact date of his birth? – 1879!?) ##### (destiny? – may have died prior to 1885?) ~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 15. Tidleg på 1980-talet intervjua eg norske etterkomarar etter Johannes Christenson (1819-1907) og kona Anna Monsdotter (1828-1881), som fram til garden deira vart seld på tvangsauksjon i 1880, hadde vore gardbrukarar på Kleivi, eit bruk av garden Søvde i Dale sokn i Luster. Dei kunne då fortelja meg følgjande om dei to sønene etter Johannes og Anna som tvandra til Amerika: * Christen Johannesson Søvde (Kleivi), fødd i Luster 17.4.1863, utvandra til Amerika i 1884, skal ha busett seg i Chicago, IL der han gifte seg, men kona døydde barnlaus, og Christen flytte som enkjemann til Minneapolis, MN der han skal vera avliden... * Christopher Johannesson Søvde (Kleivi), fødd i Luster 7.5.1868, utvandra til Amerika i 1889 og skal òg ha busett seg i Chicago, IL. Han gifte seg òg, og med kona som dei ikkje kjente namnet til, flytte han til Pomona, CA der dei båe døydde. Dei hadde ingen born. Når eg no etter so mange år freistar gripa tak i desse brørne att for å greia ut biografiane deira, råkar eg på skikkelege utfordringar: * Christen Johannesson Søvde ser eg absolutt ikkje noko til. Ei ekstra utfordring er det at me har fleire personar med same namn som òg hadde tilknytting til Luster, mellom anna ein Christen Christopherson Søvde (1865-1931) som attpåtil gifte seg i Chicago, IL i 1896 og budde der nokre år før han flytte til Washington state. Den einaste eg ser som KAN vera Christen Johannesson, er ein Christian J. SOVD som er nemnd «coachman» og innskriven i Minneapolis city directory frå 1894 busett på 2303 Park Avenue: https://www.ancestry.com/interactive/2469/13545871?pid=821215215&backurl=https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?indiv%3D1%26dbid%3D2469%26h%3D821215215%26tid%3D%26pid%3D%26usePUB%3Dtrue%26_phsrc%3DNzx11799%26_phstart%3DsuccessSource&treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&_phsrc=Nzx11799&_phstart=successSource&usePUBJs=true * Christopher Johannesson Søvde finn eg derimot att, men ikkje før i FT1910, og då er han gift med ei Agnes, og dei er alt komne til Pomona, Los Angeles Co., CA: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRVG-RM3 Her er dei òg i FT1920: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9R6X-9D2 og i FT1930: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GR4F-N7Q I 1940 er Christopher vorten enkjemann: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MT-F3F2 Hjå ancestry finn eg dessutan eit family tree som inneheld Christopher, og der går det fram at kona hans heitte Agnes Barbara Slebiska, og ho var fødd i Winneshiek Co., IA 20.1.1870 av «Bohemian« foreldre. Agnes var i 1900 framleis ugift, men då busett i Chicago, IL: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-68DV-YH Agnes Sovde døydde i Los Angeles Co., CA 26.12.1939, medan Christopher Sovde døydde same staden 16.7.1953. Dei store utfordringane i denne huslyden kan oppsummerast slik: ** Opplysningar om Christen Johannesson Søvde, fødd 1863, etter han utvandra i 1884? ** Dato og stad for vigsli til Chrístopher Søvde med Agnes Barbara Slebiska? Kan det tenkjast, sidan me ikkje ser noko som helst til Christen, og Christopher ikkje dukkar opp før i 1910 med ei noko «merkeleg» skrivemåte av namnet sitt (Sode?). at dei kan ha nytta eit anna namn i Amerika? Kanskje Kleven? Kanskje Johnson? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om desse brørne?
 16. Lars Hansen Orderløkken og søsteren Mathea Hansdatter Orderløkken reiste fra Fåvang i Ringebu til Amerika i henholdsvis 1880 og 1883, men jeg har ikke funnet spor etter disse søsknene i Amerika. Foreldrene er Hans Knutsen (Syltodden) Orderløkken og Marit Johnsdatter Breivegen. Lars Hansen Orderløkken: Lars Hansen Orderløkken ble f. 13 jun 1864 i Nedre Orderløkken, Fåvang, Ringebu (døpt 26 jun 1864) Nr. 97 SAH, Ringebu prestekontor, Ministerialbok nr. 7, 1860-1877, s. 38 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070201650042 Han utvandrer til Amerika den 4 jun 1880. Reisemål er New York. Billetten er betalt. https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000938223 Her ankommer han New York https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-5RSS-V4?i=247&cc=1849782 Mathea Hansdatter Orderløkken: Mathea Hansdatter Orderløkken ble f. 11 mai 1861 i Nedre Orderløkken, Fåvang, Ringebu (døpt 2 jun 1861) Nr. 85 SAH, Ringebu prestekontor, Ministerialbok nr. 7, 1860-1877, s. 12 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070201650016 Hun utvandrer til Amerika den 5 okt 1883. Reisemål er Zumbrota (Minnesota). Navnet er feilskrevet som Marthe. Billetten er betalt. https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000992008 Her ankommer hun Boston https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89KZ-99GN-R?i=4045&cc=2304666 Lars og Mathea hadde en tante og onkel i Minnesota, Anne Knutsdatter (Orderløkken) Imsdahl og Tharald Jensen Imsdahl. Disse utvandret til USA ca 1865. Disse bor i Goodhue, Minnesota i 1880, 1885, 1900 og 1910, og det kan være Lars som bor hos dem i Goddhue i 1885, selv om alder ikke stemmer. https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:MQFW-Q1F Tharald og Anne døde begge i 1914, og er begravet i Zumbrota, Minnesota Jeg har ikke funnet mer om Lars og Mathea i USA. Er det noen som vet noe om disse to søsknene som reiste til USA?
 17. Dette er ein huslyd som eg tok til å forska på i 1980-åri, men som eg laut liggja grunna manglande kjeldetilgong. No har det vore mogeleg å komma litt vidare, men eg står likevel fast på fleire punkt og vonar på lite vetta hjelp til å komma vidare? Her er eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange nye opplysningar om opphavet til denne ætti er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #5 under. Finst det kan henda ei bygdebok for Holum (Laudal) i Vest-Agder som kan bidra med fleire detaljar om opphavet hans derifrå? Her er elles vigsli til foreldri hans i Holum, men er ho fødd i Holum? https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000094099 Her er tydeleg far til Thor som gardbrukarson på Mjåland i 1801: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058338002296 Her er so utvandringi til Ingeborg med sonen Johan August i 1874: https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000657248 http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=EMIBERG&gardpostnr=1266&merk=1266#ovre Her er Ingeborg med sonen i FT1880 Albert Lea, MN: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GYBF-3GQ Og her er dei same stad i FT1885 (indeksert feil under Gulbrandson!): https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DTCX-SX Kanskje er dette gravi til sonen i Denver, CO(?): https://www.findagrave.com/memorial/8061486 Den siste er eg SVÆRT usikker på... Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips som kan komplettera denne biografien!
 18. Eg syner i denne samanhangen til denne barnedåpen i Hurdal frå 20.1.1882: https://media.digitalarkivet.no/view/3082/39 Inga Josefine, fødd 6.1.1882 «uekte» av Ingrid Karine Nilsdotter Sørgarden (1864) og tenestegut Martin Andersson (1859), «nu i Amerika»! Våren same år utvandra Inga Josefine med mori og foreldri hennar til Amerika: https://www.digitalarkivet.no/view/291/pu00000000094509 So har me eit family tree hjå ancestry.com som syner at Martin R. A. Bjortomt skal vera fødd på Toten 2.2.1859: https://www.ancestry.com/family-tree/person/tree/81375965/person/40569035650/facts Og her er foreldri Martin og Karine Bjortomt i FT1900 på ein farm i Beaver township, Fillmore Co., MN: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6763-3TH Her er so fødsli til den Martin Andersson som family tree'et påstår skal heita Martin Andersson Bjortomt i Amerika, Martin, fødd Austre Toten 2.2.1859 av foreldri Anders Andreasson og Johanna Gundersdotter, plassfolk i Bergsjøbrenna under Fæstad på Toten: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000000205407 Her er huslyden på same stad i FT1865, men no er plassen komen til Vestre Toten: http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1865&knr=0529&kenr=011&bnr=0100&lnr=000 Eg ser ikkje bort ifrå at dei i Amerika har finne fram til «rett» Martin, men kvar i all verdi har han då Bjørtomt-namnet ifrå? Bjørtomt er jo m.a. eit gardsnamn i Hurdal! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 19. At utvandrarprotokollane over Stavanger på 1800-talet er svært mangelfulle, er noko dei fleste veit, men kanskje det likevel let seg gjera finna ut kva tid i alle fall to av sønene i denne huslyden utvandra? Eg syner til denne passasjerlista frå Ellis Island, New York 1892: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-81DW-9CFZ Her finn me mellom Rasmus Aarsvold på 60 år med kone Malene på 40 år samt fleire born! Her er Rasmus Rasmusson Aarsvold og første kona Anna Reiersdotter på Årsvold i Høyland i 1865: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038205001819 Her er Rasmus Orsvold med kona Malene og born på ein farm i York township, Fillmore Co., MN i 1895: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DZD7-8TH Om me samanliknar passasjerlista frå 1892 med FT1895, ser me at fleire born manglar på passasjerlista, og særleg vil eg peika på desse to som eg er spesielt interessert i: ** Reinert Andreas Rasmusson Aarsvold, fødd i Høyland 20.9.1867: https://media.digitalarkivet.no/view/1608/90 ** Rasmus Rasmusson Aarsvold, Jr., fødd i Høyland 13.10.1877: https://media.digitalarkivet.no/view/1609/132 Når det gjeld Reinert, vert det oppgjeve utvandringsår slik: * 1900: 1888: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6763-3WF * 1910: 1886: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRJ1-QDC * 1920: 1885: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRNN-JNB * 1930: 1887: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRHW-7KR * 1918: 1885 ved søknad om pass for å reisa til Noreg på vitjing: https://www.ancestry.com/interactive/1174/32296_520306900_0034-00156?pid=2074586&backurl=https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?indiv%3D1%26dbid%3D1174%26h%3D2074586%26tid%3D%26pid%3D%26usePUB%3Dtrue%26_phsrc%3DNzx11517%26_phstart%3DsuccessSource&treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&_phsrc=Nzx11517&_phstart=successSource&usePUBJs=true Kva skal me tru på?? Når det gjeld Rasmus Jr., ser eg at han oppgjev utvandringsår 1892 både i 1900, 1920 og i 1930. Berre i 1910 seier han at han kom i 1891: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRJR-P92 Etter mitt syn er det svært sannsynleg at Rasmus Jr. verkeleg var med foreldri sine i 1892 og at han berre er utegløymd på passasjerlista, men kva med Reinert Andreas? Utfordringi vert soleis denne: ** Kva år utvandra Reinert Andreas Rasmusson Aarsvold til Amerika? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 20. Dette er ein huslyd som eg freista finna i Amerika på 1980-talet, og ifølgje slekt i Noreg, skulle dei ha butt i Tacoma, WA der dei fekk to søner. Eg leitte høgt og lågt, men først no har eg greidd å «avsløra» sanningi: Det syner seg nemlig at Lena og mann hennar faktisk budde ei tid i Tacoma, WA, men i 1918 flytte dei til Minneapolis, MN. Ikkje lenge etter vart Lena sjuk, og ho kom på ein sjukheim. Dette hadde tydeleg slekti i Noreg aldri fått greie på! Eg har no greidd å finna ein del detaljar, men manglar framleis noko. Slik ser no det oppdaterte manuskriptet mitt ut: ~~~~~~~~~~~~~~ Anna Lena, kjend som Lena Olsdotter Drevdal, f. {i Luster} 9.3.1875, Lena Drevdal utvandra til Amerika i 1907 og fór då til broren Johannes som den gongen budde i Starbuck, Pope Co., Minn., men flytte snart vidare til Seattle, Wash der ho 1.10.1910 gifte seg med Anders Theodor Torkelson Skjerve frå Vossevangen på Voss, i Amerika kjend som Theodore Shervey. Han var son av typograf Torkel Torkildson Skjerve på Vossevangen, opphavleg frå garden Skjerve på Voss, og kona Torbjørg Andersdotter frå Æen og f. på Voss 14.1.1883, men utvandra til Amerika i 1902. Theodore Shervey var murarbeidar («brick layer»), og han og Lena budde dels i Tacoma, Pierce Co., Wash. og dels i Seattle, King Co., Wash. til dei i 1918 flytte til Minneapolis, Hennepin Co., Minn. Ein gong på 1920-talet vart Lena sjuk og flytte inn på ein sjukeheim i Willmar, Kandiyohi Co., Minn., men ho d. i Minneapolis, Minn. 9.1.1968. Theodore tok etter kvart til å skriva seg for Andrew Shervey; han vart skild frå Lena og gifte seg att ##### (date and place of his 2nd marriage? - ?married Olmsted Co., MN Mar. 11 or 20, 1943 to Laura M. Brady!?) med Laura Marie Hansen, ##### (where on Norway did she come from?) ##### (parents?) Ho var f. ##### (exact place of her birth?) 10.11.1883. Andrew og Laura vart buande i Minneapolis, Hennepin Co., Minn., men Laura d. i Los Angees, Cal. 11.5.1944. Andrew Shervey d. i Minneapolis, Minn. 7.7.1965. Andrew Shervey fekk i alt tre born, som alle var frå første ekteskapet med Lena: ##### (to be verified there were no additional children!?) ##### (NB: Andrew T. Shervey appears to have married a 3rd time in Minneapolis, MN Jan. 13, 1949 to Arla May Fliegel, born May 10, 1888 or 1889, died Minneapolis, MN June 12, 1975!? – info?) a. Theodore Oliver Shervey, f. i Pierce Co., Wash. 19.8.1913, ##### (death record shows birth date Aug. 8, 1913! – NB: WA birth index shows another Theodore Oliver Shervey born in Pierce Co., WA June 9, 1918!! – must be an error!?) d. i Minneapolis, Minn. 31.12.1970. Theodore gifte seg i Minneapolis, Minn. 2.5.1942 med Ethel Eleanor, kjend som Eleanor Larsen, ##### (info on her?) ##### (occupation and place of residence? – 1940 single salesman res. with father and stepmother in Minneapolis, MN!) ##### (number of sons and daughters?) b. Margaret S. ##### (middle name?) Shervey, f. i ##### (date and place of her birth? – WA 1915!) ##### (listed 1920 – later biography!? – perhaps Margery Shervey married Minneapolis, MN June 18, 1934 to Mickey Mickelson?) c. Alfred Woodrow Shervey, f. i Hennepin Co., Minn. 6.9.1918, d. i Minneapolis, MN 11.6.1922. ~~~~~~~~~~~~~~ Her er huslyden i FT1920 for Minneapolis, MN: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9R6L-23R Og her er mannen med nytt namn og ny kone i Minneapolis, MN i 1940: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MT-446K Her har me WW2 draftet hans: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C91R-Y7ZL-Y Og her var han i 1948 på Noregsvitjing: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-994V-46YX Eg ville setja stor pris på lite vetta hjelp til å finna fleire opplysningar og takkar so mykje på førehand for alle gode tips! Kanskje nokre obituaries vil dukka opp?
 21. Dette er ein huslyd som har greidd å gøyma seg godt bort i Amerika, sjølv om ein del detaljar er komne til rette! Morten Trondson frå Glimsdal i Lom er ved minst eit høve kalla for «civil engineer» i Amerika, og om so er tilfelle, må han ha fått utdanningi si i Amerika. Han gifte seg i Luyster i 1859 og utvandra same året med kona si til Madison, WI. Sidan må han ha butt ei tid i Illinois før han sist på 1870-talet busette seg i Minneapolis, MN. Manuskriptet mitt for denne huslyden ser i dag slik ut: ~~~~~~~~~~~~~~~~ Anna Christina Nilsdotter {Optun}, f. {i Luster} 18.3.1838, gifte seg i Luster 26.4.1859 med Morten Trondson frå Glimsdal i Lom. Han var son av gardbrukar Trond Mortenson på Glimsdal og kona Embjørg Larsdotter frå Gutubø og f. i Lom 8.2.1831, men kom truleg til Luster i ung alder for å tena på Eide hjå Anders Saareim. Annie og Martin Glimsdale utvandra til Amerika i 1859 og budde ymse stader i Wisconsin og Illinois, men frå kring 1877 busette dei seg i Minneapolis, Hennepin Co., Minn. der Martin d. 25.3.1903. Annie Glimsdale d. same staden 18.9.1911. Martin Glimsdale var sivilingeniør («civil engineer») og arbeidde mellom anna som symaskinreparatør og låsesmed («sewing machine repair man and lock smith»). Då han d. i 1903, finn ein i skiftepapiri at han åtte helfti av patentet til ei oppfinning av eit nytt slag oljekanne. Patentet var verdsett til $50. Annie og Martin fekk seks born i lag: ##### (eitt barn manglar! – 1900 census Robbinsdale, Hennepin Co., MN: 6 children – one living!) a. Thron Glimsdale, f. i Dane Co., Wis. 23.4.1860, d. ##### (biography? – not listed 1880/1885 – apparently died childless prior to 1900!) b. Nels Edward Glimsdale, f. i Dane Co., Wis. 21.12.1861, d. ##### (biography? – not listed 1880/1885 – apparently died childless prior to 1900!) c. Emma Tollina Glimsdale, f. i Dane Co., Wis. 31.8.1863, d. ##### (biography? – not listed 1880/1885 – apparently died childless prior to 1900!) d. Ida Amelia Glimsdale, f. i ##### (exact date and place of her birth? – IL Jan. 1870!?) .1.1870, ##### (only child mentioned 1895 – 1900: stenographer – lived single in Minneapolis, MN 1905 – still living 1910, but then not with mother! – biography?) e. Alexander Glimsdale, f. i ##### (exact date and place of his birth? – WI! – about 1875!) d. i Minneapolis, Minn. 23.11.1886. ~~~~~~~~~~~~~~~~ Eg har so langt ikkje greidd å finna denne huslyden i folketeljingar før 1880, og då har dei berre to born med seg, Ida og Alexander. Dei er òg nemnde i 1885, men etter den tid er Ida åleine barn, og i FT1900 og FT1910 går det fram at berre EITT av i alt SEKS born levde. FT1880: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GYBK-G84 FT1885: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-XCZS-RDW FT1895: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DTLQ-PN5 FT1900: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DHH9-QZN FT1905: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-YSY3-Y1D FT1910: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RVN-7SB Her er dåpen til eldste sonen Thron i Bethel Lutheran church i Madison, WI: https://www.ancestry.com/interactive/60722/41742_314945-00029?pid=3536374&backurl=https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?_phsrc%3DNzx10822%26_phstart%3DsuccessSource%26usePUBJs%3Dtrue%26indiv%3D1%26qh%3D8plXuHBZVIAb5OXD/CWSqg%3D%3D%26db%3DELCAbmd%26gss%3Dangs-d%26new%3D1%26rank%3D1%26msbdy%3D1865%26msbdy_x%3D1%26msbdp%3D5%26msfng%3DMartin%26msfns%3DThronsen%26msmng%3DAnna%26MSAV%3D1%26uidh%3D008%26pcat%3D34%26fh%3D0%26h%3D3536374%26recoff%3D%26ml_rpos%3D1&treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&_phsrc=Nzx10822&_phstart=successSource&usePUBJs=true Her er dåpen til andre sonen Niels Edward i Bethel Lutheran church i Madispon, WI: https://www.ancestry.com/interactive/60722/41742_314945-00032?pid=3536495&backurl=https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?_phsrc%3DNzx10827%26_phstart%3DsuccessSource%26usePUBJs%3Dtrue%26indiv%3D1%26qh%3DZ5g8nTjrrjmQBEk7zCxR0A%3D%3D%26db%3DELCAbmd%26gss%3Dangs-d%26new%3D1%26rank%3D1%26gsfn%3DEmma%20Tolline%26gsfn_x%3DNP_NN%26msbdy%3D1863%26msbdy_x%3D1%26msbdp%3D1%26msbpn__ftp%3DWisconsin,%20USA%26msbpn%3D52%26msbpn_x%3D1%26msbpn__ftp_x%3D1%26MSAV%3D1%26uidh%3D008%26pcat%3D34%26fh%3D1%26h%3D3536495%26recoff%3D%26ml_rpos%3D2&treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&_phsrc=Nzx10827&_phstart=successSource&usePUBJs=true#?imageId=41742_314945-00030 Her er dåpen til eldste dotteri Emma Tolline i Bethel Lutheran church i Madison, WI: https://www.ancestry.com/interactive/60722/41742_314945-00032?pid=3536495&backurl=https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?_phsrc%3DNzx10827%26_phstart%3DsuccessSource%26usePUBJs%3Dtrue%26indiv%3D1%26qh%3DZ5g8nTjrrjmQBEk7zCxR0A%3D%3D%26db%3DELCAbmd%26gss%3Dangs-d%26new%3D1%26rank%3D1%26gsfn%3DEmma%20Tolline%26gsfn_x%3DNP_NN%26msbdy%3D1863%26msbdy_x%3D1%26msbdp%3D1%26msbpn__ftp%3DWisconsin,%20USA%26msbpn%3D52%26msbpn_x%3D1%26msbpn__ftp_x%3D1%26MSAV%3D1%26uidh%3D008%26pcat%3D34%26fh%3D1%26h%3D3536495%26recoff%3D%26ml_rpos%3D2&treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&_phsrc=Nzx10827&_phstart=successSource&usePUBJs=true Og her er dødsfallet (Find-a-grave) for sonen Alexander: https://www.findagrave.com/memorial/122773240 Den store utfordringi når det gjeld denne huslyden, er, attåt å finna dei i 1870 og eventuelle tilleggsopplysningar om dei fem avlidne borni, er følgjande: ** Kvar vart det av den einaste attlevande dotteri, Ida Amelia Glimsdale? Siste gongen eg ser ho nemnd, er i Minneapolis, MN city directory frå 1912: https://www.ancestry.com/interactive/2469/15192430?pid=967415142&backurl=https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?indiv%3D1%26dbid%3D2469%26h%3D967415142%26tid%3D%26pid%3D%26usePUB%3Dtrue%26_phsrc%3DNzx10837%26_phstart%3DsuccessSource&treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&_phsrc=Nzx10837&_phstart=successSource&usePUBJs=true Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om denne huslyden!
 22. Dette er ein huslyd som eg òg har slite med i mange år, utan nemneverdig resultat! Slekti fortel at denne Hans Sandvik reiste til Nord-Noreg og gifte seg der med Andrea Einum frå Vardø. So utvandra dei til Amerika og dreiv mellom anna eit hotell der borte til dei i 1934 flytte attende til Bergen. Hans døydde i Bergen i 1938, og Andrea kom til sist atende tul Vardø og døydde der i 1951. No har eg finne nokre detaljar gjennom «moderne» kjelder, men ikkje noko om at dei budde nordpå, og heller ikkje at dei dreiv hotell i Amerika. Manuskriptet mitt ser no slik ut: ~~~~~~~~~~~~~ Hans Olson {Sandvik}, f. {i Luster} 29.8.1856, Hans O. Sandvik flytte i ung alder som sjømann til Tromsø, men gifte seg ##### (dato og stad for vigsli deira? – finn dei ikkje i Vardø!! – 1910: hadde vore gifte i 15 år!) med Andrea Berentine Andersdotter Einum frå Vardø, ei søsterdotter av kona til husmannssonen Anders Andersson frå Grandane under Flattun (1845-1911). Andrea var dotter av fiskar Anders Arntson Einum i Vardø, opphavleg frå ##### (opphavet hans?) og kona Maria Magdalena Isaksdotter Clemo frå ##### (opphavet hennar?) og f. i Vardø 12.11.1869. Hans var Steinarbeidar, og han og Andrea budde på Frydenlund i Ankenes, Narvik ##### (budde i alle fall der frå 1900 til 1907! - kva med 1890-talet?) men utvandra til Amerika, han i 1906 og ho i 1907. Me finn att Hans som fiskar («fisher man»), og han og Andrea busette seg i Schroeder township, Cook Co., Minn. ##### (finn dei ikkje att etter 1920! – kvar kan dei då ha vore? – det vert i Noreg fortalt at Hans skal ha drive hotell før han kom attende til Bergen i 1934!) men i 1934 kom dei attende til Noreg. Dei busette seg då i Bergen der Hans livnærte seg som steinhoggar. Han d. i Bergen 6.7.1939. Andrea flytte same året attende til Vardø der ho d. 5.4.1951. Dei var barnlause. ~~~~~~~~~~~~~ Mellom dei opplysningane som eg no har oppdaga hjå FamilySearch er desse: * Ankomsten til Andrea Sandvik i Amerika i 1907: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99D9-CT4T * Parfolket i FT1910 for Cook Co., MN: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RVN-VWQ * Parfolket i FT1920 for Cook Co., MN: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RXR-HWT Det hadde vore kjempeflott om nokon greidde å finna ut av denne «jungelen», og eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 23. Gena Julia, kjend som Julia Benton (namn frå ein husmannsplass kalla Bentehilleren i Luster!), fødd i Fillmore Co., MN 11.9.1872, gifte seg i Fillmore Co., MN 20.6.1905 med: Charles L. Johnson - fødd i Noreg kring 1868 - utvandra i 1869 * busett 1910 med kona Julia i Lanesboro, Fillmore Co., MN: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RJ1-WX5 * busett 1920 med kona Julia i Lanesboro, Fillmore Co., MN: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RNN-DKP Men so døydde Julia i Lanesboro, MN 6.8.1920, og slekti fortel meg at Charles då pakka sakene sine og dro til ARKANSAS! Er det mogeleg ut ifrå desse spinkle opplysningane å finna ut: ** Kven var Charles L. Johnson - norsk namn? ** Dato og stad for fødsli hans? ** Utvandringsåret? ** Kven var foreldri hans - namn, yrke, bustad og opphav? ** Og endeleg, kva lagnad fekk Charles etter han dro frå Lanesboro, MN? Eg veit dette er ei ganske so utfordrande sak å løysa, men om nokon greier det, so har eg klokketru på dykk i Brukarforum! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 24. Eg har motteke følgjande opplysningar frå Amerika: Petter Svendson Fjell, alias Peter Swenson, fødd i Nes på Hedmarken 25.11.1845, utvandra i ung alder til Amerika og gifte seg i Fillmore Co., MN 13.5.1872 med Anna Østensdotter, fødd i Luster 1.7.1849 og utvandra i 1854. Dette parfolket budde visstnok i Carrington township, Fillmore Co., MN, men flytte kring 1876 til ein farm i Ten Mile Lake township, Lac qui parle Co., Minn. der Anna døydde mellom 1880 og 1885. Peter Swenson døydde same staden 21.10.1915. Dei fekk fem born i lag: * Martha Marie, kjend som Marie Swenson, fødd i Fillmore Co., MN 23.5.1872 * Petra Emilia Swenson, fødd i Fillmore Co., MN 10.11.1873 * Sam Oskar Swenson, døypt i Fillmore Co., MN 28.11.1875, døydde kort etter fødsli. * Stina Swenson, fødd i Lac qui parle Co., Minn. kring 1877 * Sina Swenson, fødd i Lac quii parle Co., Minn. sept. 1879 ~~~~~ Dåpen til Petter finn eg her i Nes på Hedmark: https://media.digitalarkivet.no/view/9091/69 Og her er vigsli til foreldri hans i Nes 15.11.1846: https://media.digitalarkivet.no/view/9091/210 Svend Svendson Field, 38 år, og Martha Pedersdotter Field, 26 år. Truleg er dette Petter Svendson, i 1865 dreng på Mællum i Nes: http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1865&knr=0411&kenr=007&bnr=0085&lnr=000 ~~~~~ Her er Peter Swenson med kona Anna og tre av borni busette i Lac qui parle Co., MN (eldste dotteri var då hjå besteforeldri i Fillmore Co., MN) https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9YBV-9YPT I FT1885 er Anna borte, men dotteri Martha Marie er attende hjå far sin: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DBB7-637 I 1900 har Peter fått ny kone og fleire born: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6SS9-JP8 Her er huslyden i FT1910 i Lac qui parle Co., MN: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRVG-75G Og her er gravstøtta til Peter Swenson som stadfester fødselsdatoen 25.11., om enn med feil år: https://www.findagrave.com/memorial/94467384 Då er etter kvart soga til Petter Svendson frå Nes so nokolunde «i boks», men eg skulle gjerne hatt litt fleire detaljar, først frå Nes: ** Kvar i Nes voks Petter Svendson opp, plass/gard (= bustaden til foreldri hans)? ** Kva gard/plass i Nes er Svend Svendson fødd/oppvaksen på? ** Kva gard/plass i Nes er Martha Pedersdotter fødd/oppvaksi på? ** Kva år utvandra Petter Svendson til Amerika? og so frå Amerika: ** Dødsfallet til Anna Swenson mellom 1880 og 1885? ** Kan lagnadane til borni følgjast, dei tre fødde i Fillmore Co., MN, Martha Marie (1872), Petra (1874) og Sam Oskar (1875), og dei to fødde i Lac qui parle Co., MN, Stina (1877) og Sina (sep. 1879)? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om denne huslyden!
 25. Eg er komen over eit Family Tree frå Amerika som påstår at: Herman K. Halvorson (1872-1938), fødd og oppvaksen i Fillmore Co., MN, gifte seg i Fillmore Co.,. MN 18.8.1908 med MARIE OLSEN, fødd i 1888 i «Nordland» som dotter av Hans Petter Olsen og Maria Johannesdotter med tilknytting til Vang på Hedmarken! Ho skal ha utvandra i 1906! https://www.ancestry.com/family-tree/person/tree/113378207/person/150118382329/facts Den einaste huslyden eg finn som synest «harmonera» so nokolunde med desse opplysningane, er denne hjulmakaren på Hamar: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037051000466 Og dotteri Marie er fødd på Hamar 9.1.1888: https://media.digitalarkivet.no/view/9007/89 Familietreet oppgjev ingen fødselsdato, berre at Marie Halvorson skal vera avlidi 14.1.1961. * Men kanskje kan ho finnast som utvandra i 1906? * Eller kanskje greier nokon å finna ein obituary for ho? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.