Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'minnesota'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • The National Archives of Norway
  • Spør Arkivverket
 • The Digital Archives
  • Brukernes eget forum
  • Tyding av skannede kilder
  • Kilderegistrering
  • Spør Digitalarkivet
  • Arkiv
 • Miscellaneous
  • Tekniske tilbakemeldinger

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

 1. Eg har i mange år hatt denne utfordringi liggjande på teiknebordet moitt, men trur det må vera råd å finna ut av denne saki no: Eg fekk på 1980-talet opplyst om ektemaken til Ingrid Torstensdotter frå Barsnes i Sogndal (1845-1919) at han skulle heita: Nils Nilsson Hestmyr og skulle vera fødd i Lier 9.12.1846. I Amerika skreiv han seg Nels Anderson. Dei gifte seg i Swift Co., MN 12.3.1874, og Nels døydde i Swift Co., MN 25.5.1915. No finn eg i kyrkjeboki frå Lier følgjande fødsel: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002255992 Denne Nil
 2. Eg har i mange år slite med å identifisera denne personen: Olaf P. NEWHOUSE, oppgjeven fødd i Noreg 26.5.1835 og gift som enkjemann i Minnesota kring 1875 med Maria Torstensdotter Barsness frå Sogndal (1847-1912). Dei budde i Swift og sidan i Pope Cos., MN der Olaf døydde 22.3.1899. Kan nokon hjelpa meg finna ut av følgjande: * Fullt norsk namn? * Dato stad for fødsli hans? * Utvandringsåret hans? * Dato og stad for vigsli hans med Maria Barsness? * Fulle namn på foreldri hans samt yrke? * Kvar var
 3. Huslyden til Martin Tollefson Næss arbeidde eg med for 35 år sidan, men utifrå den gongens kjelder greidde eg ikkje å komma særleg langt, særleg av di eg ikkje kunne finna dålevande etterkomarar i Amerika! Med nye tilgjengelege kjelder har eg greidd å finna svar på ein del spørsmål, men no står eg fast og vonar at nokon kan hjelpa meg komma vidare? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange nye innlegg er dette innlegget erstatta av eit nytt i innlegg #11 (sjå under) Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 4. Dette er ein huslyd som eg har vore på leiting etter i minst 35 år, og som eg so langt ikkje har greidd å finna skikkeleg ut av. Jente kom frå Luster i Sogn, men dei to ektemakane hennar skapar vanskar...! Kan nokon please hjelpa meg? Her følgjer eit utdrag av manuskriptet mitt for Britha og mennene hennar: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Gjennom mange nye og spennande innlegg har eg no oppdatert dette manuskriptet, og ein ny versjon følgjer i innlegg #11 under Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips til utfylling av desse detal
 5. Eg freistar finna det agnatiske opphavet til mor mi, og i von om at ein eller annan har gjort ein DNA-analyse ser det ut til at ein av dei næraste greinene, er mannlege etterkomarar etter: Johan Christian Andersson, alias John C. IVERSON, son av Anders Iverson og Karen Kirstine Christiansdotter, i 1865 plassfolk på Utvedtbakken i Norderhov: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038084002734 Han var fødd på Hurum i Hole 26.1.1861, men utvandra til Amerika med foreldri sine kring 1866 og budde først i Fond du Lac Co., WI FT1870: https://www.ancestry.com/ima
 6. Gunnhild Pedersdotter Høyeim (1848-1923) utvandra til Amerika i 1887 og gifte seg med snikkaren Reinert Nilsson Koldal (1863-1923) frå Egersund. Eg har aldri greidd å finna vigsli deira, og den norske bakgrunnen hans samt utvandringi er eit mysterium. Ogso kvar det vart av sonen som Gunnhild fekk i Luster er ei utfordring... Kanskje nokon kan hjelpa meg vidare? Her er siste versjon av manuskriptet mitt: ~~~~~~~~~~~~~~ Gunnhild Pedersdotter {Høyeim}, f. {i Luster} 24.11.1848, Gunnilda Hoium utvandra til Amerika i 1887 og gifte seg
 7. Huslyden til husmann Jacob Janson på Salbuneset under garden Talle i Luster har vore ei kjempeutfordring sidan tidleg på 1980-talet. Med mange nye kjelder som er tilkomne sidan eg første gongen jobba med denne huslyden, har eg greid å løysa ein del «floker», men no har eg nådd «veggen»! Kanskje kan nokon sjå litt på denne huslyden og tipsa meg om mogelege tilleggsløysingar? Lat meg berre kort leggja til at dotteri Margretha og mannen Erik budde i Fillmore Co., MN til dei i 1886 flytte til Eddy Co., ND, utan at eg har finne nokon av dei to «forsvundne» borni der, Anna e
 8. Denne huslyder dreier seg om to søsken frå Høyeimsvik i Luster som utvandra til Amerika og busette seg i det i all hovudsak skogkledde Crow Wing Co., MN. Ole var gift med ei jente som kalla seg Skibeli, og det var òg namnet til mann hennar Anna, men eg har so langt ikkje greidd å finna noko samband mellom dei. Skibeli-namnet stammar tydeleg frå Vest-Agder... Manuskriptet mitt for denne heller «innvikla» huslyden ser i dag slik ut: ~~~~~~~~~~~~~~ Ole Olson {Høyeim}, f. {i Luster} 12.5.1870, Ole O. Hoium, Jr. utvandra til Amerika i 1890 og gifte seg i C
 9. Utfordringi kring Erik Pederson Høyeim alias Erick P. Hoium, fødd i Luster 1864, har det vore jobba med sidan tidleg på 1980-talet. Eg har vore i kontakt med fleire etterkomarar som meiner å vita at Erik skal ha busett seg i Fargo, ND, men han var jarnbanearbeidar og kan godt ha vore ulike stadar på anleggsarbeid... Siste kjende bustad frå FT1910 var i Codington Co., SD. Kanskje finst det jarnbanekjelder som kan bidra med meir? Kanskje det vil dukka opp ein liktale (obituary) ein eller annan stad...? Eg manglar òg ein dødsdato for ein av sønene...
 10. Huslyden til Ole Larsson Stokkenes frå Luster i Sogn, i Amerika kjend som Ole L. Stockness, har eg hatt liggjande i ganske so «uferdig» stand sidan tidleg på 1980-talet. Ole og borni hans har eg bra «peiling» på, men kona Kari hadde minst fire born frå før, minst tre av dei fødde i Noreg, og til tross for at eg i dag har lukkast med å finna dei att i Amerika, manglar her ein god del detaljar, særleg frå Noreg, som eg no vonar at nokon kan hjelpa meg skaffa oversyn over? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~ Ole Larsson {Stokkenes}, f. {i Luste
 11. Martha Eriksdotter Hagenes frå Luster budde lenge i Albert Lea, MN, men vart sidan gift med svensken Alfred Swanson, og dei dreiv hønsefarm i North St. Paul, MN. Kven var Alfred, og kva tid/kvar vart dei gifte? Her følgjer eit oppdatert manuskript for dette parfolket: ~~~~~~~~~~~~~ Martha Eriksdotter {Hagenes}, f. {i Luster} 3.4.1863, Martha Erickson utvandra til Amerika i lag med mor si i 1883 og budde ei tid i Freeborn Co., Minn. Sidan flytte ho til North St. Paul, Minn., og ho gifte seg ##### (date and place of her ma
 12. Dette er ei skikkeleg utfordring som eg har slite med i snart 40 år! Gunnhild Olsdotter Fortun eller Bolstad, dotter av Ole Torbjørnson (1783-1849) og Anna Samuelsdotter, plassfolk på Lovolden under Fortun i Luster, var fødd i Luster 28.8.1822. Gunnhild gifte seg i 1876 med enkjemannen Ole Knutson Kjødnes i Luster (1806-1877), men han døydde kort tid etter, og i 1882 utvandra Gunnhild som enkje til Amerika! Gunnhild fekk to døttrer: * Olina Olsdotter Bolstad, dotter av Gunnhild og husmann Ole Pederson på Øverland under Søvde i Fortun (1830-1903), var fødd i
 13. Ingrid Christensdotter representerer ei gigantisk utfordring, som har lege utan resultat på skrivebordet mitt sidan 1980-talet. So greier nokon å løysa denne gåta, ville eg verta kjempeimponert! Ingrid Christensdotter Lerum var fødd i Luster 8.6.1846 og utvandra til Amerika i lag med fleire søsken i 1860. Dei fleste søskeni busette seg i Buffalo Co., WI, og der vil eg tru ogso Ingrid budde den første tidi. På eitt eller anna tidspunkt skal ho so ha gift seg med ein Yankee med namnet YATES, og ifølgje etterkomarar etter søskeni hennar, som eg snakka med i 1979/1982 skal dei ha bu
 14. Huslyden til Iver Christenson Lerum frå Luster har lege på teiknebrettet hjå meg i over 35 år. Dei fleste opplysningane har eg fått tak i, mykje gjennom etterkomarar, men nokre av borni etter Iver har skapt ein del «hovudbry», og no vonar eg at nokon av desse kan komma «på plass»? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye fine opplysningar er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #6 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 15. De tre brødrene Niels, Ole og Thore Olsen ble drept av indianere i Minnesota i 1862 - 64. De skal være født i Urnes i Sogn. Er det mulig å finne deres aner i Urnes ? Også familie i USA er av interesse. Mvh Ivar
 16. Eg har fått i oppdrag å finna nolevande etterkomarar etter desse fire brørne, alle fødde i Minnesota som born av Jetmund Olson Myklemyr frå Jostedalen: ~~~~~~~~~~~~~~ * Ole G. Jackman, f. i Goodhue Co., Minn. 17.8.1867, d. i Moose Lake, Minn. 19.12.1918. Han gifte seg i Houston Co., Minn. 24.6.1901 med Carrie Elva Rodgers, f. i Clay Co., Minn. 24.9.1875. Ho d. i Winona, Minn. 6.12.1966. Ole Jackman var skuleinspektør («school superintendant»), og han og Carrie budde fleire stader i North Dakota og i Minnesota, men enkja var frå 1927 busett i Winona, Winona Co., Minn.
 17. Eg er på leiting etter ei vigsle som skal ha finne stad i Minnesota kring 1893, men so langt utan hell. Reiste dei kanskje «out of state», kan henda til SD(?), for å ordna med denne vigsli? Ernest Charles CHRISTIAN fødd 18.11.1867 i Goodhue Co., MN - men oppvaksen i Lyon Co., MN Anna Marie URNESS fødd 12.6.1869 i Fillmore Co., MN - men oppvaksi i Pope Co., MN Parfolket budde først i Cottonwood, Lyon Co., MN, men flytte sidan til Brainerd, Crow Wing Co., MN. Dei fekk fem born i lag. Men det store spørsmålet gjeld altso ekteskapet deir
 18. Geni.com-profilen hans; https://www.geni.com/people/Bernt-Askevold/6000000112815658978 - han er bror til litografen Anders Madsen Askevold (1842-1901). Han var først gift med Karen Erickson: https://www.findagrave.com/memorial/171352275/karen-askevold - dei fekk ei dotter Ingeborg i 1885, men ho og mora døde kanskje begge ifm fødselen. - foreldra til Karen er oppgitt på FaG å vere Gunder E. Eriksen Odegaarden, 1822–1893 og Berit Fingalsdatter Odegaarden, 1824–1901. Deretter vart han gift med Ingeborg Olene Landsverk: https://www.findagrave.com/memorial/57
 19. Hei. Jeg holder på med å gå gjennom mitt familietre. Ser at jeg har gjort mange feil i begynnelsen, som å ikke notere kilder. Jeg har søkt gjennom arkivet og ikke funnet at jeg har spurt om dette før. Jeg leter etter Julius Martin Olsen f. 1846 i Eidsvoll av foreldre Ole Torgersen og Anne Mathea Johannesdatter. Følgende opplysninger har jeg: Konfirmert i oktober 1861 i Langset ihht http://genealogi.no/militaere/konfirmerte-kommunikanter-i-eidsvoll-og-langset-1820-1880/test/assets/common/downloads/Konfirmerte kommunikanter i Eidsvoll og Langset 1820-1880.pdf FT
 20. Anna M. Peterson stod brur i Hauges Evangelical Lutheran church i Windom, MN 19.10.1890 då ho gifte seg med Ole Andersson Havreberg «Haverberg» frå Luster. Fødestad, alder eller foreldre er ikkje oppgjevne: https://www.ancestry.com/interactive/60722/41742_315007-00305?pid=450996&backurl=https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?indiv%3D1%26dbid%3D60722%26h%3D450996%26tid%3D%26pid%3D%26usePUB%3Dtrue%26_phsrc%3DNzx17678%26_phstart%3DsuccessSource&treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&_phsrc=Nzx17678&_phstart=successSource&usePUBJs=true&_ga=2.124867209.20532
 21. Dette er ein huslyd med utgongspunkt på Kroken i Luster og på Lærdalsøyri i Lærdal, som eg sleit veldig med på 1980-talet. Eg var i kontakt med slektningar i 1983, og dei gav meg det meste av dei opplysningane eg har. Noko er kome til sidan, men no har eg nådd «veggen» og kjem ikkje lenger. Særleg er eg oppteken av å identifisera andre kona Else og lagnadane til dei tre eldste borni frå første ekteskapet. Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~~ Britha Larsdotter {Krogen}, f. {i Luster} 3.12.1854, Britha Larson utvandra til
 22. Martinus Bottolfson var fødd på Flikki i Luster i 1859 og utvandra til Amerika i 1881. Han gifte seg med ei nabojente frå Luster, men ho døydde i barselseng med andre barnet deira, uvisst kvar, og Martin flytte til Chicago, IL. Det var i si tid kontakt med dotteri etter Martinus, og slekti har fortalt at ho voks opp i North Dakota hjå ein huslyd Nelson, men sidan flytte ho som sjukepleiar til Denver, CO, og slekti miste kontakten med ho! Dette er MANGE år sidan... No ønskjer eg å ta opp att tråden her i Brukarforum, og eg har finne ein del opplysningar om Bernard Botelson, son h
 23. Dette er ein huslyd som eg hadde god kontakt med då eg første gongen arbeidde med soga deira på 1980-talet. Særleg hugsar eg at ein av etterkomararne (barneborni) fortalte meg dei hadde hatt storopprydning etter at eitt av søskeni (borni) døydde på 1950-talet, og der gjekk ein bråte med gamle brev på bålet!!! Vel, eg har no freista finna ut meir om dei to søskeni som utvandra til Amerika og har lukkast langt på veg, men ei stor utfordring er å finna ut kven den tysk-norske svigersonen John C. Wilson kan ha vore? Og kanskje like vanskeleg, den svenske svigerdotteri Nettie Nelson.
 24. Det vert fortalt at medan to av brørne reiste til California i 1848 for å grava gull der, flytte Tøger Talle i staden til Australia i same ærend. Men eventyret i Australia varte ikkje so lenge, og i 1854 vart Tøger Talle kjend som grunnleggjaren av det norske settlementet i Wanamingo township, Goodhue Co., MN. Denne soga er det skrive mykje om, men mindre er det skrive om huslyden hans. Eg har samla mykje om konene hans, men kvar det vart av den første, er eit mysterium. Me trur ho døydde i Australia før Tøger fór til Amerika.... Andre kona var frå Norderhov på Ringerike , og h
 25. Denne huslyden arbeidde eg første gongen med tidleg på 1980-talet, men det var ikkje so mykje eg fekk greie på. Ein av brørne var gift og hadde to søner, men «stakk av» frå kone og born. Om lag på same tidi forsvann ogso hin broren etter at han hadde butt i same nabolaget i Wisconsin. Først i nyare tid, etter at WW1 drafti og andre kjelder er vortne tilgjengelege, har me greidd å spora den eine broren i alle fall eit stykke på veg... Når det gjeld søsteri Thea, var det ingen i Noreg som visste at ho hadde vore gift to gongar, og denne første mann hennar, Theodore Anderson, er ik
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.