Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'minnesota'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • The National Archives of Norway
  • Spør Arkivverket
 • The Digital Archives
  • Brukernes eget forum
  • Tyding av skannede kilder
  • Kilderegistrering
  • Spør Digitalarkivet
  • Arkiv
 • Miscellaneous
  • Tekniske tilbakemeldinger

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

 1. Denne utfordringi har eg hatt liggjande i over 30 år utan å komma noko nærare ei løying: Rasmus alias Robert «Casey» ANDERSON var son av Andrew Olson (Teigen) (1836-1894) og Ellen Rasmusson (Bergset) (1848-1897), emigrantar frå Jostedalen som farma i Jacksonville township, Chickasaw Co., Ia. Robert var fødd i Chickasaw Co., KA 25.12.1880, men voks delvis opp i Forestburg, Sanborn Co., SD der svogeren Ole Klevjord frå Flesberg var prest på den tidi. Sidan vart Robert «laborer» i Bemidji, Beltrami Co., MN før han altso hamna i McGrath, Aitkin Co., MN der han ifølgje sle
 2. Eg har fått i oppdrag å finna nolevande etterkomarar etter desse fire brørne, alle fødde i Minnesota som born av Jetmund Olson Myklemyr frå Jostedalen: ~~~~~~~~~~~~~~ * Ole G. Jackman, f. i Goodhue Co., Minn. 17.8.1867, d. i Moose Lake, Minn. 19.12.1918. Han gifte seg i Houston Co., Minn. 24.6.1901 med Carrie Elva Rodgers, f. i Clay Co., Minn. 24.9.1875. Ho d. i Winona, Minn. 6.12.1966. Ole Jackman var skuleinspektør («school superintendant»), og han og Carrie budde fleire stader i North Dakota og i Minnesota, men enkja var frå 1927 busett i Winona, Winona Co., Minn.
 3. Jan Johannesson (1795-1880) var husmann på Havelden under Flahammar i Luster. Han døydde i Luster, men året etter utvandra enkja til Amerika etter at einaste attlevande sonen Johannes var utvandra i 1872. Me ser ikkje noko til denne sonen i Amerika før han gifte seg i Goodhue Co., MN i 1887, men eg vil gissa på at han og mori budde i lag ved FT1885, om me berre kunna finna dei?? Ei utfordring ligg truleg i det faktum at Johannes KAN ha skrive seg for Johnson den første tidi han var i Amerika, men sidan kalla han seg vekselvis for Hovland og Havland, avleia frå Havelden. På gravs
 4. Huslyden til Ole Endreson Leirmo sleit eg veldig med å finna ut av då eg i 1982 vitja Lac qui parle Co., MN, og det var mykje eg ikkje fann. Ein del har eg greidd å få tak i i etterkant, men no står eg fast, særleg på opplysningar om den svenske kona hans, og opphavet til andre kona synest òg vera vanskeleg..., for ikkje å snakka om dotteri og ekteskapi hennar... No vonar eg på lite vetta hjelp med denne huslyden og presenterer her manuskriptet mitt pr. dags dato: ~~~~~~~~~~~~~ Ole Endreson Leirmo, f. {i Luster} 24.6.1873, Ole Larmore utva
 5. Frå Amerika har eg fått opplyst at: Emilia Melvina Nordstrøm skal vera fødd på Kongsvinger 11.1.1887 ho gifte seg i Stevens Co., MN 23.11.1909 med Nils Jørgenson Hagen, fødd i Luster 1.1.1883 Er det mogeleg ut ifrå desse opplysningane å finna ut: * Fullt norsk namn på jenta? * Dato og stad for fødsli hennar? * Utvandringsåret hennar? * Fulle namn på foreldri hennar med yrke, bustad og opphavi deira? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 6. Ein annan svenske som eg har jobba med i mange år, er: John Hendrickson oppgjeven fødd i Sverige 1.8.1874 gift i Stevens Co., MN 4.1.1899 med Martha Anderson, fødd i Luster 10.7.1872 John var jarnbanearbeidar Er det mogeleg ut ifrå desse opplysningar å finna ut: * Fullt svansk namn? * Dato og stad for fødsli hans? * Utvandringsåret hans? * Fulle namn på foreldri hans med yrke, bustad og opphavi deira? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 7. Huslyden til Peder Olson Haugen hadde eg mykje arbeid med på 1980-talet i eit område der eg ikkje er altfor godt kjend, Otter tail Co., MN, men eg fann likevel ein god del opplysningar. I dag har eg greidd å supplera med ein del meir, men no står eg fast! * Svigersonen Hans O. Solum kom frå ein husmannsplass i Gran på Hadeland, som eg ikkje kan identifisera...? * Andre kona Thurid Gunderson Olson var enkje frå Noreg, men kvarifrå? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~ Peder Olson {Haugen}, f. {i Luster} 17.8.1832,
 8. Dette emnet handlar om ein slektning av meg som utvandra til Amerika i 1879. Eg jobba ganske hardt med å spora dei opp då eg var i Amerika i 1982, men eg greidde aldri å få kontakt med dei. Eg skreiv fleire gongar til Delbert Depew i Alameda, CA, men fekk ikkje noko svar... Det har særleg vore ei utfordring å finna ut av dei to siste ektemakane til Nettie Dove. Paul Schielke adopterte tydeleg dei to eldste sønene hennar, men må vera avliden før 1920, for Nettie vart kalla enkje då ho gifte seg tredje gongen same året (eg fann ikkje dette biletet på FamilySearch!): https://www.an
 9. Bygdebokprosjektet for Luster kommune er i avslutningsfasen, og eg vil i kveld gjerne få syna fram denne kjempeutfordringi som i utgongspunktet er ein del av følgjande tema: https://forum.arkivverket.no/topic/173530-ole-iverson-everson-1818-og-kirsti-stina-olson-1822-ei-amerikansk-utfordring/ Eg har freista samla dei manglande detaljane om denne huslyden gjennom fleire års aktiv innsats i Amerika, men no står eg fullstendog «bom fast», og det hadde vore so kjekt for prosjektet vårt om i alle fall nokre av «tomrommi» kunne verta fyllte med svar... No er ekspertisen i Br
 10. Denne familiefaren, Iver Olson, opphavleg frå Veum nordre i Hafslo, gifte seg med ei odelsdotter på ein av storgardane på Rønnei i Luster, men det vert fortalt at han ikkje dugde som gardbrukar, og etter elleve år på garden hjelpte slekti til kona i 1872 med amerikabillett for å verta «kvitt» han! Han og kona Martha hadde mange born, derav fleire døtrer som skal ha butt i St. Paul, Ramsey Co., MN der nokre av dei skal ha vore lærarar. Men eg har store vanskar med å finna dei att, og no vonar eg at kanskje nokon kan hjelpa meg. Ei av utfordringane er tydeleg at dei nytta ulike ætt
 11. Anton Olaus Johannesson, son av Johannes Tønnesson og Gjertina Olsdotter, gardbrukarar på Lindland i Sokndal, Rogaland og fødd der 29.6.1848: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000038972390 FT1865 syner huslyden framleis på Lindland: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038198001193 Anton Johnson gifte seg i Saratoga, Winona Co., MN 21.8.1877 med Christine Henderson (Hendrickson). Huslyden i FT1880: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9YY8-SJX4 Huslyden i FT1900 (seier utvandra 1871): https://www.familysearch.org/a
 12. Andreas Schjeldrup Knutson Rønnei (1845-1940) var søskenbarn til ei av oldemødrene mine, og alt på 1970-talet vitja eg etterkomarar nær Moorhead, MN. Diverre var det sørgeleg lite dei visste om slekti; dei trudde sogar dei var av svensk avstamming(!); men noko fekk eg tak i undervegs, og meir er komme til sidan. Eg står elles ganske so «bom fast» når det gjeld sogene til døtrene Sadie med mann «Mr» Blank og Nora, som aldri ville fortelja slekti noko om første ekteskapet sitt! No er kanskje tidi kommi for å få litt betre oversyn over denne huslyden, og eg presenterer med dette eit
 13. Eg freistar å finna opphavet til ein Ole Johnson som i Wisconsin gifte seg med Dorothy Davidson (1865-1900) med røter frå Luster i Sogn! Her følgjer eit utdrag av manuskriptet mitt for denne huslyden der det kjem klart fram kva eg leiter etter...: ~~~~~~~~~~~~~~ Dorthea, kjend som Dorothy Davidson, f. i Buffalo Co., Wis. 6.3.1865, d. i Thief River Falls, Minn. 29.5.1900. Dorothy gifte seg i Eau Claire, Wis. 1.12.1884 med Ole Johnson ##### (foreldre Johan Johansen og Anna Iversen) og f. ##### (exact
 14. Dette er ein huslyd som eg òg har slite med i mange år, utan nemneverdig resultat! Slekti fortel at denne Hans Sandvik reiste til Nord-Noreg og gifte seg der med Andrea Einum frå Vardø. So utvandra dei til Amerika og dreiv mellom anna eit hotell der borte til dei i 1934 flytte attende til Bergen. Hans døydde i Bergen i 1938, og Andrea kom til sist atende tul Vardø og døydde der i 1951. No har eg finne nokre detaljar gjennom «moderne» kjelder, men ikkje noko om at dei budde nordpå, og heller ikkje at dei dreiv hotell i Amerika. Manuskriptet mitt ser no slik
 15. Dette er ein huslyd frå Luster som eg jobba ganske aktivt med då eg vitja Midt-Vesten i 1979 og 1982. Skilsmålspapiri til eldste dotteri Oline ligg lagra i Prairie du Chien, WI, og dei kunne fortelja om ein «lat og doven» andre ektemann Constantin Seaman som ikkje utførte so mykje som ein dags arbeid på farmen etter han vart «herre i huset»! Eg vitja òg etterkomarar i Worth Co., IA, men diverre var det mange detaljar dei ikkje kunne hjelpa meg med! Ein del detaljar har eg finne i ettertid, men ein god del manglar, og no vonar eg på hjelp til å finna fram til i alle fall ein del a
 16. Denne huslyden har lege i snart 40 år på teiknebrettet mitt. Ein del opplysningar har eg greidd å finna undervegs, men eg står ganske so «bom fast» når det gjeld å identifisera: * Svigerdotter Anna Karine Thoreson frå Gjerdrum * Svigerson Søren N. Miller frå ?? * Lagnaden til svigerson Albert Hjortaas? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange kjempefine innlegg er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #22 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om denne huslyden!
 17. Dette er ein person som eg vart merksam på først i aftes, og no lurer eg på om nokon kan hjelpa meg identifisera opphavet hans? Her er nokre fakta frå Minnesota: FT1880 - f. WI 1852: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9YBK-SSR FT1895 - f. WI 1850: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D1KL-GJ FT1900 - f. WI Mar. 1850: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6SS7-XNM FT1905 - f. WI 1850: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-YSYD-JR1 FT1910 - f. WI 1850: https://www.familysearch.
 18. Gjertrud Marie Samuelsdotter Raaum er ei jente frå Luster som eg har vore på leiting etter i minst 40 år. Kanskje det no omsider er på tide å finna ut meir om lagnaden hennar? Ho var fødd i Luster 20.7.1872 som dotter av dåverande kårmann Samuel Bugge Erikson Raaum (1805-1897) og tredje kona hans Ingeborg Olsdotter (1833-1910). So vidt me veit, nytta ho til dagleg namnet Maria (eller Mary) etter at ho i 1893 utvandra til Amerika. Då far hennar døydde i Luster i 1897, var ho busett i Starbuck, Pope Co., MN. Mori Ingeborg døydde under namnet Ingeborg Samuelson i Madiso
 19. Sophia Andersdotter frå Nes i Luster (1844-1900) var ei jente eg jobba mykje med under vitjingi mi i Minnesota i 1982, og eg fekk bra med opplysningar om dei fleste borni hennar, men det var svært lite eg fekk av opplysningar om dei to døtrene, Bertha og Anna, som ho fekk før ekteskapet sitt med Halvor Gulbrandson «Brotten». Kanskje det let seg gjera no å finna ut litt meir om desse jentene? Eg saknar ogso ymse andre detaljar, som kanskje nokon kan hjelpa meg med? Her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter ei spennande
 20. Dette er ein huslyd som eg jobba mykje med på 1980-talet, og eg var godt nøgd med resultatet den gongen. Men, tidi har springe frå oss, og eg ønskjer å oppdatera manuskriptet mitt frå den gongen. Særleg er eg oppteken av lagnaden til yngste sonen Walter og kven desse konene til sonen Edward var? Eg vonar nokon kan hjelpa meg? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~~~ Rannei Johannesdotter Næss, f. {i Luster} 25.11.1867, Rose Ness utvandra til Amerika i 1885 og gifte seg i Lakota, N.D. 21.12.1891 med Louis Peter Norman. Han
 21. Eg har i mange år hatt denne utfordringi liggjande på teiknebordet moitt, men trur det må vera råd å finna ut av denne saki no: Eg fekk på 1980-talet opplyst om ektemaken til Ingrid Torstensdotter frå Barsnes i Sogndal (1845-1919) at han skulle heita: Nils Nilsson Hestmyr og skulle vera fødd i Lier 9.12.1846. I Amerika skreiv han seg Nels Anderson. Dei gifte seg i Swift Co., MN 12.3.1874, og Nels døydde i Swift Co., MN 25.5.1915. No finn eg i kyrkjeboki frå Lier følgjande fødsel: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002255992 Denne Nil
 22. Eg har i mange år slite med å identifisera denne personen: Olaf P. NEWHOUSE, oppgjeven fødd i Noreg 26.5.1835 og gift som enkjemann i Minnesota kring 1875 med Maria Torstensdotter Barsness frå Sogndal (1847-1912). Dei budde i Swift og sidan i Pope Cos., MN der Olaf døydde 22.3.1899. Kan nokon hjelpa meg finna ut av følgjande: * Fullt norsk namn? * Dato stad for fødsli hans? * Utvandringsåret hans? * Dato og stad for vigsli hans med Maria Barsness? * Fulle namn på foreldri hans samt yrke? * Kvar var
 23. Huslyden til Martin Tollefson Næss arbeidde eg med for 35 år sidan, men utifrå den gongens kjelder greidde eg ikkje å komma særleg langt, særleg av di eg ikkje kunne finna dålevande etterkomarar i Amerika! Med nye tilgjengelege kjelder har eg greidd å finna svar på ein del spørsmål, men no står eg fast og vonar at nokon kan hjelpa meg komma vidare? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange nye innlegg er dette innlegget erstatta av eit nytt i innlegg #11 (sjå under) Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 24. Dette er ein huslyd som eg har vore på leiting etter i minst 35 år, og som eg so langt ikkje har greidd å finna skikkeleg ut av. Jente kom frå Luster i Sogn, men dei to ektemakane hennar skapar vanskar...! Kan nokon please hjelpa meg? Her følgjer eit utdrag av manuskriptet mitt for Britha og mennene hennar: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Gjennom mange nye og spennande innlegg har eg no oppdatert dette manuskriptet, og ein ny versjon følgjer i innlegg #11 under Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips til utfylling av desse detal
 25. Eg freistar finna det agnatiske opphavet til mor mi, og i von om at ein eller annan har gjort ein DNA-analyse ser det ut til at ein av dei næraste greinene, er mannlege etterkomarar etter: Johan Christian Andersson, alias John C. IVERSON, son av Anders Iverson og Karen Kirstine Christiansdotter, i 1865 plassfolk på Utvedtbakken i Norderhov: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038084002734 Han var fødd på Hurum i Hole 26.1.1861, men utvandra til Amerika med foreldri sine kring 1866 og budde først i Fond du Lac Co., WI FT1870: https://www.ancestry.com/ima
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.