Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'ottum'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Ask the National Archives of Norway
  • Questions about archival material and use of the archives
  • Questions about the use of the Digital Archives
  • Inquiries and messages about technical errors and metadata errors in the Digital Archives
 • Ask users of the Digital Archives
  • Users' own forum
  • Assistance with transcribing handwriting
 • Collaboration between the National Archives and users of the Digital Archives
  • Questions about volunteer efforts and source registration
  • Questions about proofreading of AMF material
 • Archived forums
  • Arkiv
  • Spørsmål om skannet materiale
  • Spørsmål om transkribert materiale
  • Andre spørsmål til Digitalarkivet
  • Tekniske tilbakemeldinger
 • Miscellaneous

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 7 results

 1. Eg har sete ganske so mange timer i dag og «kava» med huslyden til Johannes Johannesson Ottum «John Johnson» frå Luster. Eg var svært lite nøgd med resultati av dei undersøkjingane som eg gjorde kring 1980 då eg vitja Amerika og rekna med det i dag med forbetra hjelpemiddel skulle vera mogeleg å komma lite vetta lenger!? Vel, ein del har eg finne, men andre detaljar «glimrar» med sitt fråvêr! Johannes sette livet til då han drukna i ei elv i Buffalo Co., WI, og Martha gifte seg att med Anders Olson (Eide) frå Luster, men det ekteskapet varte ikkje so lenge. Anders flytte ut(!), og Martha vart buande på Johnson-farmen til ho på eitt eller anna tidspunkt skal ha flytt til Wabasha Co., MN der fleire av borni tidvis skal ha butt. Eg fekk for 40 år sidan opplyst at ho skulle vera avlidi der kring 1903, om lag på same tid som sonen Christian Johnson, som visstnok hadde teke over styringi av heimefarmen alt i 1880. Det finst fleire family trees som nemner denne huslyden, og eg har finne ulike variantar av dødsfallet hennar Martha, men ingen av desse har det vore mogeleg å stadfesta. Elles er eg særleg oppteken av å skaffa eit oversyn over desse døtrene til Johannes og Martha: * Anna Olson Reed * Carrie McDawn Lyons Scott * Ellen Gile * Mary Blake Eg hadde vorte svært so takksam dersom nokon kunne sjå på denne huslyden, og utifrå prinsipet om at fleire par auge ser meir enn berre mitt eige, har eg stor von om at ein og annan detalj kan dukka opp!? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye spennande innlegg er dette manuskriptet no oppdatert i Innlegg #4 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 2. Huslyden til Nils Nilsson Ottum frå Luster (1825-187?) er ein som eg jobba mykje med for kring 40 år sidan, men som eg aldri greidde å få skikkeleg «tak i». No er det dukka opp eit handskrive notat frå 1943 der ei av døtrene har lista opp alle søskeni sine med ein del datoar, men diverre manglar fleire av dei, og ho skriv ikkje noko om far sin, som etter gamle opplysningar skal ha forsunne etter eit «skandaløst» kortspel i 1879, men som andre kjelder no meiner skjedde i 1877! Uansett, kona/enkja hans er oppgjeven som «married» i FT1880! Kanskje finst det avisoppslag om dette hendet i Red Wing, MN?? Huslyden skreiv seg stundom NELSON og stundom OTTUM(N)! Opplysningane har elles ført med seg ein del nye opplysningar, og eg vonar no på hjelp i Brukarforum til å komma litt lenger, ogso med svigersonen Axel Haller frå Värmland og andre ekteskaet til sonen John Ottum? Manuskriptet ser pr. i dag slik ut: ~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange spennande innlegg er dette manuskriptet no oppdatert og erstatta av eit nytt i innlegg #17 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 3. Sølfest Johannesson frå Luster står for ein huslyd frå Luster som Ivar Moe kjem inn på i eit anna tema og som eg oppdagar eg manglar ein del detaljar om. Ikkje berre om Sølfest og huslyden hans, men ikkje minst er eg oppteken av på finna ut var det vart av broren Ole, som ogso forsvinn frå Luster. Kanskje er det mogeleg å få lite vetta hjelp med denne huslyden i Brukarforum? Kanskje nokon med lokal kunnskap i Bø? Her følgjer eit oppdatert manuskript for dei to brørne (foreldri deira var Johannes Olson 1792-1875 og Anna Sølfestsdotter 1794-1841), husmannsfolk i Hagen under Ottum i Luster: ~~~~~~~~~~~~~~ 3. Ole Johannesson {Ottum}, f. {i Luster} 28.7.1823, Ole Johannesson flytte ##### (lagnaden hans? – flytte han kan henda til Nordland liksom broren Sølfest? - truleg avliden før 1861!) 4. Sølfest Johannesson {Ottum}, f. {i Luster} 24.9.1825, Sølfest Johannesson reiste i ung alder til Norland og gifte seg i Bø i Vesterålen 23.11.1856 med enkja Mette Helene Ringkjøb Nicolaisdotter, opphavleg frå Haugsnes i Bø. Ho var dotter av ##### (gardbrukar eller kva?) Nicolai Antoni Fyhn Mortenson på Haugsnes, opphavleg frå ##### (opphavet hans?) og kona Maren Helene Christophersdotter frå ##### (opphavet hennar?) og f. i Bø 26.6.1821. Ho gifte seg første gongen i Bø 1.9.1843 med Ole Johan Nilsson frå Røsnes i Bø. Han var son av ##### (gardbrukar eller kva?) Nils Hansson på Røsnes, opphavleg frå ##### (opphavet hans?) og kona Berit Marie Einersdotter frå ##### (opphavet hennar?) og f. i Bø 22.7.1820. Ole var gardbrukar og fiskar, og han og Mette budde på Nykvåg i Bø, men Ole vart borte på sjøen 26.3.1852 og aldri attfunnen. Det var dette bruket på Nykvåg Sølfest tok over då han gifte seg med enkja Mette, og han d. på Nykvåg som gardbrukar 11.12.1871. Mette d. som kårkone same staden 13.6.1888. Mette fekk i alt åtte born, fem frå første ekteskapet og tre med Sølfest: ##### (sjekka at ho ikkje hadde fleire born?) a. Maren Helene Nicoline Olsdotter, f. i Bø 5.9.1843, ##### (konf. Bø 1863 – n. 1865 – lagnaden hennar?) b. Nils Bertinus Olson, f. i Bø 12.1.1847, ##### (konf. 1863 – lagnaden hans?) c. Hanne Pauline Olsdotter, f. Bø 11.5.1848, ##### (konf. Bø 1865 – lagnaden hennar?) d. Marie Emilie Olsdotter, f. i Bø 1.7.1850, ##### (konf. 1865 – lagnaden hennar?) e. Ole Johan Henrik Olson, f. i Bø 16.8.1852, d. ##### (dato og stad for dødsfallet hans?) Han gifte seg i Bø 13.10.1874 med Marianne Caroline Johannesdotter frå Lokøen i Bø, f. i Bø 14.4.1854. Ho d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?) ##### (yrke og bustad? – 1875: gardbrukar Bastuehaugen Nykvåg i Bø – mori kårkone same stad!) ##### (talet på søner og døtrer? – inkl.: * Ingelia, f. Bø 1875) f. Oline Johanna Sølfestsdotter, f. i Bø 29.7.1854, d. i Bø 25.11.1857. g. Johannes Martinus Sølfestson, f. i Bø ?.9.1856, d. i Bø 6.10.1856. h. Claus Veliam Heggeland Sølfestson, f. i Bø 18.5.1862, ##### (n. 1865/1875 med mori – lagnaden hans?) ~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 4. Dette er ei gamal utfordring som eg har hatt liggjande i 35 år, og som eg vonar det kanskje kan finnast ei løysing på i dag? Eg finn ikkje noko om dei tre gutane i denne huslyden bortsett ifrå barnedåpane, men eg tykkjer det står i dødsmeldingi etter far deira frå 1851 at han etterlet seg ein myndig erving (?): https://media.digitalarkivet.no/view/23996/111 so kan henda var to av gutane avlidne før? Kanskje andre auge ser betre enn mine? Eg har òg vanskar med å definera foreldri hennar Ingeborg, men same ætti er innblanda i dette emnet som eg tok opp i fjor vår: https://forum.arkivverket.no/topic/207301-hesteskjerar-og-vevskeibindar-askild-jacobson-øgaard-i-bergen-fødd-kring-1800-frå-valen-i-fjelberg-huslyden-hans-delvis-reisande/?tab=comments#comment-1746129 Her følgjer eit oppdatert manuskript for huslyden til Torbjørn Olson: ~~~~~~~~~~~~~~ Torbjørn Olson {Ottum}, døypt {i Luster} 19.9.1802, Torbjørn Ottum flytte til Bergen som soldat og gifte seg der 21.9.1828 med Ingeborg Gurine Jacobsdotter frå ##### (kvar var ho oppvaksi? – Stavanger) Ho var dotter av sjauar og vevskeibindar Jacob Askildson Wahlen i ##### (bustaden hans? - budde 1807 i Fister sokn i Hjelmeland – sidan i Stavanger? – til Bergen 1821? - NB: Hadde òg ein son Askild Jacobson fødd i Fjelberg kring 1800, men som sjølv hevda han var fødd i Karmsund – Avaldsnes?) opphavleg frå Valen i Fjelberg, og andre kona Anna Bjørnsdotter frå ##### (kvar fødd og oppvaksi?) og vart døypt i Stavanger 28.6.1807. Torbjørn heldt fram som soldat (musketer), og dei budde ymse stader i Bergen, mellom anna i Nøstegaten og i Baneveien. Ingeborg Ottum d. i Bergen alt 19.8.1836. Torbjørn budde visstnok sidan i Bothullet i Bergen, og der d. han 20.11.1851. Dei fekk tre søner i lag: ##### (kan det ha vore fleire born? – oppl.? – dødsmeldingi hans – står det ein umyndig erving: https://media.digitalarkivet.no/view/23996/111 a. Erik Olai Torbjørnson Ottum, f. i Bergen 30.7.1830, ##### (lagnaden hans?) b. Jacob Andreas Torbjørnson Ottum, f. i Bergen 28.8.1832, ##### (lagnaden hans?) c. Gunder Christopher Torbjørnson Ottum, f. i Bergen 2.5.1835, ##### (lagnaden hans?) ~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 5. Peder Sjurson frå Ottum i Luster var fødd i 1832, men flytte alt i 1849 til Nordland og sidan vidare til Tromsø, Han vart etterlyst i samband med militærtenesta si i 1854, men flytte nok ikkje heimatt på den tidi. I staden gifte han seg i Tromsø med ei jente frå Berg på Senja, som det finst svært lite opplysningar om(?), og dei utvandra straks til Amerika. Eg har hatt mykje bàl med å finna ut av denne huslyden i Amerika og vonar at det kanskje er nokon som kan ha gode tips å komma med? Her følgjer manuskriptet mitt for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange nye innkomne opplysningar er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #6 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 6. Gardbrukar Sølfest Endreson på Ottum i Luster (1712-1763) var gift to gongar og fekk i alt fjorten born. Andre kona Britha Aamundsdotter frå Vikeim i Sogndal (1736-1810) var mor til dei fire yngste, men to av dei døydde unge, og dei to hine gifte seg i Danmark!! Ei av dei kom sidan attende til Sogndal, men einaste son hennar fór på ny Danmark då han vart vaksen! Eg samla det meste av desse opplysningane på 1980-talet, men har sidan greidd å supplera med ein del detaljar før eg no står «bom fast» utan å komma vidare... Kanskje nokon kan hjelpa meg? Slik ser eit oppdatert manuskript ut pr. i dag: ~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange interessante og nyttige innlegg er dette manuskriptet no erstatta av ei nytt i innlegg #21 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 7. Zakarias Andersson Ottum, eldste son av Anders Zakariasson (1837-1927) og Kari Jacobsdotter (1838-1922), gardbrukarar på Ottum i Luster, var fødd i Luster 18.4.1868. FT1900 syner han som busett heime i Luster som ugift driftehandlar: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037351000994 FT1910 syner han som ugift gardbrukar, busett i Luster, men mellombels med opphald i Christiania: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036392131198 I 1911 utvandra Zakarias Ottum til Amerika. Eg finn han ikkje i passasjerlistene over Bergen, men her er han på ei passasjerliste på ancestry og her står det at reisemålet hans var Chaplain, SK: https://www.ancestry.com/interactive/1263/IMCANQC1865_T4774-00110?pid=6184179&treeid=&personid=&usePUB=true&_phsrc=Nzx13970&_phstart=successSource Og det er det siste me ser til han. Då det i 1927 vart halde skifte etter faren Anders Ottum i Luster, er Zakarias ikkje nemnd, so me lyt tru han var avliden utan å etterlata seg born... Eg kan leggja til at faren Anders 29.5.1915 skreiv skøyte på heimegarden til broren Jakob Andersson Ottum (1870-1951). Kanskje var Zakarias alt då avliden, eller han hadde sagt frå seg garden? Det hadde vore kjempeflott å finna ut kva som skjedde med Zakarias, og eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.