Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'vågå'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Ask the National Archives of Norway
  • Questions about archival material and use of the archives
  • Questions about the use of the Digital Archives
  • Inquiries and messages about technical errors and metadata errors in the Digital Archives
 • Ask users of the Digital Archives
  • Users' own forum
  • Assistance with transcribing handwriting
 • Collaboration between the National Archives and users of the Digital Archives
  • Questions about volunteer efforts and source registration
  • Questions about proofreading of AMF material
 • Archived forums
  • Arkiv
  • Spørsmål om skannet materiale
  • Spørsmål om transkribert materiale
  • Andre spørsmål til Digitalarkivet
  • Tekniske tilbakemeldinger
 • Miscellaneous

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 17 results

 1. Eg har jobba med bakgrunnen til denne jenta frå Vågå i mange år, men eg er dårleg kjend i Vågå, so no vonar eg på lite vetta hjelp frå nokon med lokalkunnskap: Ingeborg Olsdotter Fjerdingreneiget skal vera fødd i Vågå 27.2.1833 som dotter av husmann Ole Olson Harildstadeiget(?) og Ragnhild Olsdotter frå Prestegardseiget(?). Ho flytte til Luster kring 1868 og hadde med seg tre born: * Ragnhild Syversdotter, fødd i Vågå 15.7.1855 - barnefar Syver Pederson frå Tofteeiget på Dovre. * Eldri Andersdotter, fødd i Vågå 1.7.1861 - barnefar Anders Fredrikson frå Åsorneiget i Vågå * Anton Olson, fødd i Vågå 29.1.1865 - barnefar Ole Østenson frå Bilbeneiget i Vågå No slit eg med følgjande utfordringar: ** På kva plass under kva gard voks Ingeborg Olsdotter opp? ** På kva plass under kva gard voks far hennar, Ole Olson, opp? ** På kva plass under kva gard voks mor hennar, Ragnhild Olsdotter, opp? ** Fleire detaljar om Syver Pederson frå Tofteeiget på Dovre? ** Fleire detaljar om Anders Fredrikson frå Åsorneiget i Vågå? ** Fleire detaljar om Ole Østenson frå Bilbeneiget i Vågå? ** Kva år (nøyaktig) flytte Ingeborg Olsdotter og borni hennar frå Vågå til Luster? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 2. Ogso denne sida med norske settlarar i FT1870 for Jefferson township, Vernon Co., WI byr på fleire utfordringar, som eg so langt ikkje har greidd å få fullt oversyn over. Den første huslyden utvandra truleg frå Vågå i Gudbrandsdsalen, men sjølve utvandringi finn eg ikkje i kyrkjebøkene for Vågå...! Det gjeld Side 17: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6P89-PV4 Ingebretson, Amund 39 farm laborer Nor Amund Engebretson Baarstad f. Trondheim ??.1829 utv. ?? Ingebretson, Mary 41 keeping house Nor Marit Erlandsdotter Løkkre f. Skjåk 9.2.1831 utv. ?? Ingebretson, Golluf 14 at home Nor + Rolf f. Skjåk 17.6.1855 utv. ?? Ingebretson, Ingebret 10 at home Nor + Engebret f. Skjåk 17.2.1860 utv. ?? Ingebretson, Ingeber 6 at home Nor + Imbjør f. Vågå 26.1.1864 utv. ?? Ingebretson, Erelan 3 at home Nor + Erland f. Vågå 23.12.1866 utv. ?? Larson, Andrew 49 farmer Nor Larson, Emily 30 keeping house Nor Larson, Theodore 2 at home WI Oleson, Amund 30 farm laborer Nor Field, Abert 35 farm laborer Nor Hanson, Hans 61 farmer Nor Hanson, Honklare 61 keeping house Nor Hanson, Hans 13 at home Nor Hanson, Andrew 11 at home Nor Hanson, Aleas 9 at home Nor Hanson, Ludwig 4 at home WI Stoley, Tennison 44 farmer Nor Staale Tønnesson Gyland f. Bakke 2.3.1826 utv. 1865(?) Stoley, Anna 40 keeping house Nor Anna Nilsdotter Gyland f. Bakke 17.5.1830 utv. 1865(?) Stoley, Carrie 18 at home Nor + Karen Tonette f. Bakke 17.10.1852 utv. 1865(?) Stoley, Tennis 15 at home Nor + Tønnes f. Bakke 4.10.1854 utv. 1865(?) Stoley, Nels 13 at home Nor + Nils f. Bakke 27.9.1856 utv. 1865 (?) Stoley, Sarah 7 at home WI + Sara f. Bakke 7.11.1863 utv. 1865(?) Stoley, Andrew 3 at home WI + Andreas f. Vernon Co., WI 28.10.1867 Tennison, Dora 28 domestic servant Nor Dorthea Tønnesdotter Gyland f. Bakke 22.8.1841 utv. e. 1865 Oleson, Nels 53 farmer Nor Oleson, Ronda 46 keeping house Nor Oleson, Clara 14 at home Nor Amundson, Christ 32 farm laborer Nor Amundson, Maria 41 keeping house Nor Amundson, Hildah 5 at home WI Amundson, Christian 1 at home WI Randas, Michael 24 farm laborer Nor Randas, Angnetta 23 keeping house Nor Tobias, Lars 40 saw mill owner Nor Tobias, Maria 27 keeping house Nor Tobias, Ingeber 2 at home WI Tobias, Arne 4/12 WI Feb Eg er svært takksam for alle gode tips for å komplettera desse utvandringslistene og vonar på gode svar!
 3. Fra det gamle forumet: https://forum.arkivverket.no/topic/129752-44285-treskj%C3%A6rer-%C3%B8sten-kj%C3%B8rren-slekta-p%C3%A5-gamle-sandbu-i-sel-p%C3%A5-1600-og-1700-tallet/page/2/ I nedenfor nevnte tråd her på forumet finnes interessant informasjon angående slekten på Sandbu i Sel. Her får vi navnet på Østen Gulbrandsen Sandbus kone, nemlig Ingelef Zakhariasdatter, som var ukjent for meg. https://forum.arkivverket.no/topic/245781-tilfeldige-funn-strays-gudbrandsdalen-utenom-ringebu/page/3/#comments Tingbok Hadeland, Land og Valdres 12. juni 1730: Landherren Ole Gutormsen Sandboe stevnet sin leilending Hans Gulbrandsen Røberg (som også var av Sandbu-slekt, merknad PM) formedelst hand skal have nedraadnet Huuserne, og er dels affløt paa u-beqvem steder paa den Søndre Part udj gaarden Røberg ....... Til saken ble opplest Hans Gulbrandsen Røbergs udstede Skiøde bref til Citanten Ole Gutormsen Sandboe paa dend Syndre part udj gaarden Røberg af skyld 13 1/2 Lispund tunge som for Redten blef oplest af Dato d: 11de Aug: 1729. Videre fremviste Fuldmegtigen it Skiffte bref passerit efter Citantens afgagne S. Bedste Moder Engelef Zachariasdatter d: 7de Octobr: 1697, hvor med hand vil bevise at dend tiid skiffted skiede var hands sl. bedste Forældre ejende den Syndre Part udj gaarden Røberg j huud og 4re skind Odels gods .... SAH, Hadeland, Land og Valdres sorenskriveri, G/Gb/L0051: Tingbok, 1730-1732, s. 3b-4a Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090406330006 Tingbok Hadeland, Land og Valdres 10. mars 1731: Desligeste blef publ: Ole Gutormsen Sandboe i Vaage Prestegield i Gulbrandsdalen hands udstede Skiøde Bref til Unge Karl Knud Johandsen Rud paa en hands ejende gaard og anparts Odelsjord beliggende udj den gaard Røberg beliggende udj Østersindens Annex skyldende med Bøxsel og Herlighed 13 1/2 Lispd: Tunge den Syndre Part, hvor for er betalt 353 rdr: Courant, dat: Jørstad d: 29 Decembr: 1730. SAH, Hadeland, Land og Valdres sorenskriveri, G/Gb/L0051: Tingbok, 1730-1732, s. 114b-115a Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090406330118 Det omtalte skifte etter Ingelif finnes innført i sorenskriverens skifteprotokoll som følger: Skifte etter Ingelef Sachariasdatter Sandbu Breden bygden i Vågå 7 oktober 1697 Hennes etterladte mann Østen Gulbrandsen Barn: 1. Gulbrand Østensen. En kan vel anta at dette skal være Guttorm Østensen, som senere blir bruker på Sandbu og far bl.a til Østen Guttormsen Kjørren og Ole Guttormsen Sandbu (senere Revshaugen). Hvis Gulbrand er riktig navn, vil jeg tro at Østen Gulbrandsen Sandbu må ha vært gift to ganger og at hans eventuelle første kone er mor til Østen Kjørren. 2. John Østensen 3. Fredrik Østensen 4. Thor Østensen Berettes å være odelseiende i Røberg i Land prestegjeld 1hud og 4skind og i Ottekren i Vågå sogn 5skind. Tilsammen 1hud og 9skind hvilket faderen vil beholde til hans barn bliver fuldmyndige ettersom han er deres formynder Netto 194rdlr https://media.digitalarkivet.no/view/25155/40 SAH, Sorenskriverier i Gudbrandsdalen, J/Ja/Jaa/L0003: Skifteprotokoll - Nord-Gudbrandsdal, 1690-1719, s. 35b-36a Gården Sandbu er beskrevet her: http://www.bredebygden.com/sandbu/ Finnes det noen Sacharias i Gudbrandsdalen som kan være en mulig far til Ingelif Sachariasdatter. Det er vel neppe mange å velge mellom med dette spesielle navnet på 1600 tallet. En kan vel anta at Ingelif er født noe sted mellom 1640-1660
 4. På ei av sidene i FT1870 for Naples township, Buffalo Co., WI 1870 har eg råka borti fleire huslydar som er førte i lag, som om dei har eit felles opphav frå Noreg. Det gjeld følgjande side med Dwellings 1691-1695: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6Q6W-QH?i=20&cc=1438024 Halverson, Ole 55 farmer Nor Halverson, Halva 24 keeping house Nor Halverson, Rachel 20 at home Nor Nelson, Ole 50 farmer Nor Nelson, Sara 48 keeping house Nor Nelson, Ole 17 at home Nor Nelson, Henry 15 at home Nor Nelson, John 12 at home Nor Nelson, Embrick 9 at home Nor Nelson, Emma 5 at home Nor Sieverson, Andrew 35 farmer Nor Sieverson, Helena 45 keeping house Nor Sieverson, Sievert 16 at home Nor Sieverson, Caroline 13 at home Nor Sieverson, Alexander 9 at home Nor Sieverson, Henry 2 at home WI Amberson, Ole 40 day laborer Nor Amberson, Richel 30 keeping house Nor Amberson, Anna 13 at home Nor Amberson, Ole 5 at home Nor Iverson, Andrew 35 farmer Nor Iverson, Mary 21 keeping house Nor Iverson, Bertine 1 at home WI Ein av desse huslydane trur eg kan ha utvandra frå Vågå, nemlig Ole AMBERSON med kona Richel og borni Anna og Ole. Kyrkjebøkene for Vågå syner: Vigde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:683J-WJYZ Døypte: Anna: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:683N-8LW3 Døypte: Thor: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:683N-H9LT Døypte: Ole: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:683N-6T2F Eg reknar med at Thor døydde ung, men eg finn ikkje denne huslyden i Vågå i FT1865! Men kven var so alle dei andre?? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 5. Ifølgje FamilySearch skal det 18.11.1860 ha finne stad ei vigsle i Christiania mellom: Peder Iverson frå Vågå Christine Andersdotter frå Hole https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:N7YZ-V96 Eg har søkt i fleire retningar på Digitalarkivet, men finn ikkje denne vigsli nokon stad Her er huslyden i FT1865: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038012007781 Eg er på leiting etter namn på gardar/plassar der Peder og Christine (Kirstine?) er fødde og oppvaksne? Kan nokon forklara kvifor denne vigsli manglar? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 6. Huslyden til Ole Larsson Stokkenes frå Luster i Sogn, i Amerika kjend som Ole L. Stockness, har eg hatt liggjande i ganske so «uferdig» stand sidan tidleg på 1980-talet. Ole og borni hans har eg bra «peiling» på, men kona Kari hadde minst fire born frå før, minst tre av dei fødde i Noreg, og til tross for at eg i dag har lukkast med å finna dei att i Amerika, manglar her ein god del detaljar, særleg frå Noreg, som eg no vonar at nokon kan hjelpa meg skaffa oversyn over? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~ Ole Larsson {Stokkenes}, f. {i Luster} 20.2.1863, Ole L. Stockness utvandra til Amerika ##### (utvandringsåret hans? – kring 1886/1887!?) og gifte seg i Pope Co., Minn. 7.11.1891 med Kari Svendsdotter frå Kleiven i Vågå, i Amerika kjend som Carrie Klevenberg. Ho var dotter av gardbrukar Svend Syverson på Kleiven, opphavleg frå ##### (kvar fødd/oppvaksen?) og kona Kari Johnsdotter frå ##### (kvar fødd/oppvaksi?) men f. på Dovre 26.2.1855. Ho utvandra til Amerika i ##### (utvandringsåret hennar? – 1887/1888!?) Ole og Carrie Stockness farma dels i Burhamville township, Todd Co., Minn. og dels i Walden og New Prairie townships, Pope Co., Minn. Ole d. i Cyrus, Minn. 3.1.1911, medan Carrie Stockness d. i Minneapolis, Minn. 7.4.1939. Dei fekk fire born i lag; dessutan hadde Carrie fire born frå før: a. Ole Klevenberg, son av Kari ##### (barnefaren? – f. på Elvesæter 16.6.1875, d. same stad 4.3.1876 – detaljar?) b. Ole Sandvig, son av Kari Klevenberg og Ole Erlandson, ##### (kven var denne barnefaren?) var f. ##### (fødestaden hans? – i Gudbrandsdalen!?) 8.2.1878 og utvandra til Amerika med mori i ##### (utvandringsåret? – 1887/1888?) Han d. i Glenwood, Minn. 21.8.1944. Ole Sandvig gifte seg første gongen i Pope Co., Minn. 24.3.1901 med Anna Raaum, dotter av husmannssonen Ingebrigt Thomasson frå Samgrandane under Bollingberg. Ho var f. i Pope Co., Minn. 17.2.1883, men d. i Pope Co., Minn. alt 2.10.1919. Ole gifte seg so 22.11.1924 att i Pope Co., Minn. med enkja Sina Johansdotter Lindberg frå Lindberg i Trysil, i Amerika kjend som Sena Lindberg. Ho var dotter av gards- og skogsarbeidar Johan Albert Torgalson Lindberg på Lindberg og Ragnhild Olsdotter frå Åsen og f. i Trysil 1.9.1897, men utvandra til Amerika med foreldri sine i 1904. Ho d. i Cloquet, Minn. 1.2.1965. ##### (Sena gift første gongen Douglas Co., MN 15.6.1915 med Christopher Velde – fem born!) Ole og Anna farma i Nora township, Pope Co., Minn., men sidan var Ole arbeidar («laborer»), og han og Sena budde i Glenwood, Pope Co., Minn. Ole Sandvig fekk i alt fjorten born, ni frå første ekteskapet og fem frå det andre. Dessutan hadde Sena fem born frå første ekteskapet sitt. Mellom borni hans Ole var denne dotteri: - Ida Victoria Sandvig (1914-2004), vart gift med Eilert Norval, kjend som Norval Ronnei (1899-1981), son av husmannssonen Johannes Olson Rønnei frå Rønneisøyri under Rønnei (1864-1923) (s.d.). c. Kari, kjend som Carrie Larson, dotter av Kari og ##### (barnefaren Lars Larsson?) var f. ##### (Gudbrandsdalen eller Christiania?) 23.9.1881, utvandra til Amerika med mor si i ##### (utvandringsåret? – 1887/1888? – eller kom Kari først i 1898/1900?) og d. i Deary, Latah Co., ID 18.2.1976. ##### (death place to be verified? – Moscow? – obituary?) Carrie gifte seg i Todd Co., Minn. 19.4.1904 med John Quincy Adams, f. i Stearns Co., Minn. 11.6.1874. Han d. i Moscow, Idaho 18.3.1947. ##### (death place to be verified? – obituary?) Etter korte opphald i Burhamville township, Todd Co., Minn. og i Eureka, Jefferson Co., Mont. slo John og Carrie seg kring 1909 ned som farmarar i Bear Creek precinct, Latah Co., Idaho der dei vart buande levetidi ut. Dei fekk fem born i lag. d. Severina, kjend som Susie Stockness, ##### (daughter of Carrie og ??) var f. i Stearns Co., Minn 30.11.1888 og d. i Grand Rapids, Minn. 6.8.1933. Ho gifte seg i Morrison Co., Minn. 4.11.1903 med Clarence L. ##### (middle name?) Stith, f. i Wright Co., Minn. 20.8.1874. Han d. ##### (place of his death? – Todd Co., MN – obituary?) 1.12.1960. Clarence var ei tid byingeniør («city engineer») i Aberdeen, Brown Co., S.D., men farma sidan i Arthur township, Traverse Co., Minn. og deretter i Harris township, Itasca Co., Minn. Dei fekk tre born i lag. e. Mabel Caroline Stockness (1892-1949), vart gift med Martin Steen (1885-1960), son av gardbrukarsonen Ole Larsson frå Bringe (1844-1915) (s.d.). f. Louis Stockness, f. i Pope Co., Minn. 21.11.1893, d. i Minneapolis, Minn. 10.11.1970. Louis gifte seg i Pope Co., Minn. 11.10.1917 med Sophie Olivia Ronnei, sonedotter av gardbrukarsonen Johannes Larsson frå Rønnei (1835-1906). Sophie var f. i Pope Co., Minn. 11.5.1901 og d. i Anoka, Minn. 10.10.1987. Louis og Sophie farma først ei tid i Pope Co., Minn., men flytte sidan til Minneapolis, Hennepin Co., Minn. der Louis var vedlikehalds­arbeidar («maintenance man»). Dei fekk fire born i lag. g. Alma Stockness, f. i Pope Co., Minn. 27.1.1895, d. i Long Prairie, Minn. 9.8.1981. Alma gifte seg i Todd Co., Minn. 12.5.1920 med Frank Joseph Gogolok, f. i Todd Co., Minn. 30.4.1893. Han d. i St. Paul, Minn. 18.4.1930. Frank Gogolok var slaktar («butch­er»), og han og Alma budde i Long Prairie, Todd Co., Minn. og i Perham, Otter tail Co., Minn. Dei fekk ein son i lag. h. Henry Stockness, f. i Todd Co., Minn. 20.3.1897, d. i St. Paul, Minn. 24.4.1964. Henry gifte seg i Pope Co., Minn. 29.12.1924 med Lillie Eleanora Elvester, f. i Pope Co., Minn. 17.10.1902. Ho d. i St. Paul, Minn. 5.3.1993. Henry Stockness var butikkmann («store salesman»), og han og Lillie budde i St. Paul, Ramsey Co., Minn. Dei fekk tre born i lag. ~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips til komplettering av denne biografien!
 7. Huslyden til Anders Einerson Hagenæs frå Luster er ein som eg arbeidde mykje med på 1980-talet, men eg greidde aldri å få skikkeleg «tak» på dotteri hans. No har eg finne fleire detaljar hjå ancestry.com, men framleis sit eg fast på ein del. Kanskje kan liktaler (obituaries) finnast for Anders og dotteri hans? Slik ser manuskriptet mitt ut for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye spennande opplysningar er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #6 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips for å komplettera denne biografien!
 8. Eg prøver å finne ein eg er i direkte slekt med, han Knud Syversen, f. ca. 1785 på Vågå, Oppland. (Far hans skal heite Syver Knudsen. Marit kan også være eit namn som går att i slekta.) Eg er svært takksam om nokon klarer å tyde dåpsinfo på desse tre forskjellige Knud-ane: https://media.digitalarkivet.no/view/9247/104 Sjå på barnedåp for Knud: 8. og 12. rubrikken under første kolonne/ under året 1785. https://media.digitalarkivet.no/view/9247/105 Sjå på barnedåp for Knud, 4. nederste rubrikken på første sida/ under året 1786.
 9. https://media.digitalarkivet.no/view/9249/119 Er det nokon som klarer å tyde det som står på nr. 34 s. 221? Eg ser at vedkommande heiter Ingeborg, men resten av namnet hennar står eg verkeleg fast på. PÅ førehand, tusen takk for hjelpa!
 10. Jeg synes mye av det som står i Vågås kirkebøker er vanskelig å tyde. Er det noen her som kan/vil hjelpe meg med å tyde det som står i disse to linkene? Begge er fra dåpen til Marit Knudsdatter f. 16.jan. 1821. Se link fra Klokkerbok s. 81, dåp nr. 10 (helt øverst på siden)): https://media.digitalarkivet.no/view/9251/86890/40 Se link fra Ministerialbok s. 97, dåp nr. 10 (helt nederst på siden): https://media.digitalarkivet.no/view/9249/44866/48
 11. Hei! Jeg lurer på om noen av dere kan hjelpe meg med informasjon rundt forfedrene mine Jacob Jacobsen og Else Tostendatter (også skrevet Elsøe), og om stedet de bodde på. Det jeg vet er at de giftet seg i 1795 i Vågå - de står helt til høyre her, nr 2 ovenfra: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603520359 Jacob Bræken og Friderich Hougen står som kausjonister - jeg tenker at det da kan være en mulighet for at Jacob Bræken er far til Jacob Jacobsen, og at han bor på Brekken? På Brekken har jeg funnet en Jacob Olsen i 1801: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058252003198 De fikk en sønn Ole (som er min tippoldefar) i 1817 i Vågå- da er de registrert bosatt på Brækken eie. : https://www.digitalarkivet.no/kb20070603520531 I Familysearch er det også registrert en gutt Hans født i 1819, som jeg lurer på om kan være han som er registrert øverst her, men jeg klarer ikke å tyde mors navn: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603520545 Dette kan muligens være dåpen til Else?: https://media.digitalarkivet.no/view/9247/44849/51 Ellers finner jeg en Jacob Jacobsen og en Else, men som da heter Johansdatter, i folketelling 1801: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058252003179 Jeg finner også en Jacob Jacobsen her: https://www.digitalarkivet.no/view/99/ot00000000153372 Tatt i betraktning at Else og Jacob giftet seg i 1795, så har de jo fått barn veldig sent dersom Ole og evt. Hans er de eneste barna? Blir veldig glad for all informasjon som kan opplyse meg litt mer! Therese.
 12. Torhild Shirley

  Weggum gård i Vågå, Oppland

  Jeg er på leting etter det jeg tror er en husmannsplass eller noe lignende under gården Weggum i Vågå. I 1795 blir Amund, sønn av Knud Aasin født i Vågå. Jeg tror dette er samme Amund som i 1801 folketellingen er den del av famile 4 under Weggum. Er det noen som vet om det fantes en husmannsplass under Weggum som ble kalt Aasin/Aasen? Har lett i bygdeboken for Vågå men fant ikke noe der. Lurer også på om noen vet hva NB (eller hva den nå enn står) under dåpsdatoen betyr? Forstår 20 T (20. søndag etter trinitatis) og regner med at W.S. betyr Vågå, Sel, men NB......? Takker og bukker for all hjelp Kirkebok: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603520368 Folketelling: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058252003844
 13. Siv Storø1

  Hvor i Lesja?

  Jeg lurer på hvilke gårder jeg kan lete på når det står Grøndalen i kirkeboka. Høyre side ca midt på. Ole Knudsen og inger Olsdatter. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470321 Når de gifter seg noen uker senere står det Knut Grøndalen. Høyre side https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470322
 14. Siv Storø1

  Knut olsen Stokkstad f.1771

  Ola Knudsen Øy (øi nedre i Vågå) og Ingri Olsdatter gifter seg i Lesja 1757 https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470321 Noen uker etterpå står han som Grøndalen i kirkeboka. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470322 De flytter til Vågå og får barna der. Olas skifte og hvor barna befant seg har jeg fått hjelp til tidligere (lenke til det lenger nede) Enke Ingri Olsdatte, og deres i lovlig Egteskab tilsammen avlede børn ... .... neml. 1 den ældste Søn Ole Olsen, Myndig og hiemme paa Pladsen 2 den anden Søn Jacob Olsen tilholdende paa gaarden Løkken i Skov-bygden her i Sognet, Myndig 3 tredie Søn Christen Olsen Myndig tiener hos Hans Lunde her i Sognet 4de fierde Søn Knud Olsen myndig, skal opholde sig i Christiansund i Trundhiems Stift 5te Elste Datter Anne Olsdatter er gift og boer i Christiansund i Trundhiems Stift 6te den anden Datter Imbiør(?) Olsdatter ligeledes gift og boender i Christiansund i Trundhiems Stift. - Ved Forretningen var nærværende den ældste Søn Olsen(!) Olsen, som berettede at Enken hans Moder ey er hiemme men paa Sæteren. ..." Den eneste Ingrid jeg finner død i Vågå som kan passe er Ingrid Olsdatter Stokkstad kolonne 3 nr 4 ovenifra https://www.digitalarkivet.no/kb20070603520433 i f.t 1801 befinner hun seg på Øy hos sin sønn Ole Olsen da hun har føderåd. Hvor Ole og kona ymbjør Amundsdatter senere blev av har jeg ikke underøkt helt enda Ymbjør blir antagelig døpt her i 1755 kolonne 2 nr 6 https://www.digitalarkivet.no/kb20070603520272 sønnen Kristen hadde tjeneste hos Hans Lunde i Vågå under skiftet, og bodde senere på Sandbakken under Øy til hans død. (Usikker på om det var samme sted som dennes) https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058252001131 Knut Olsen befant seg på gården Løkken under skifte til far Ole Knudsen Øy i 1795 https://www.digitalarkivet.no/sk20081210620443 Den eneste Ole jeg har funnet så langt er døpt av far Knut Flitti i Lesja i februar 1735 Nederst på høyre side her https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470194 Knuts død i kirkeboka: Knut Olsen Stokkstad 85 år Nr 4 her https://www.digitalarkivet.no/kb20070130640317 Jeg finner skiftet til Knut Stokstad men ikke noe etter det som kan være Ole Stokkstad. Jeg vet det er 2 Knut som er døpt i januar 1771 og en av dem er nok den rette. Knut Stokkstads var gift 2 ganger i følge skiftet Rønnaug Iversdtr Den andre kona er Kari Thoresdtr Stokkstad som får sitte i uskifta bo. Barna: Ole Iver Hans Gulbrand Ingrid g.m Iver Åsen Rønnaug 41 år 2 ekteskap Gudbrand Rønnaug Kan denne Knut som befant seg på Løkken være identisk med Knut Stokkstad? Jeg ser flere trær på nettet og i Boka "slekter i vågå og Lom" av Pål Øystein Kvarberg står far Ole Knudsen som Stokkstad. Men finner ingenting mere om han.
 15. Etter mye leting, sitter jeg igjen med flere spørsmål enn svar. Jeg håper derfor at dere kan hjelpe meg å gjøre hodet klarere. Her er hva jeg har av fakta: *1 Thora Olsdatters fødselsregistrering dvs. nr. 121, den 18/7-1831 i Vågå Prestegjeld: Link: https://media.digitalarkivet.no/view/9250/46 *2 Thora blir mor til Kari Olsdatter Stokstad, fødselsregistrering nr. 104, den 29/7-1860: Link: https://media.digitalarkivet.no/view/8918/29 *3 Kari Olsdatter Stokstad, flytter til Tverelvdal i Alta, hvor hun gifter seg med Simen Sønvisen. Link: https://media.digitalarkivet.no/view/6763/163 ____________________________________________________________________________________________________________________________ A. I folketellingen av 1865 finner jeg at Thora (Thorø) er datter av Berte Larsdatter. I tillegg til at alder og bosted passer godt overens, så finner jeg det veldig sannsynlig at vi snakker som samme person. I tillegg finner vi også Kari Olsdatter oppført som datter på 6 år (stemmer jo veldig godt med fødselsregistreringen *2 Link: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038059004350 Men, i denne samme folketellingen nevnes en sønn av Thora, Hans Johannessen, f. ca. 1853. Jeg har ikke lyktes å finne noen fødslesregistrering eller dokumentasjon som knytter Hans som sønn til Thora, bortsett fra denne folketellingen. B. I folketellingen av 1875 finner jeg Thora Olsdatter, med riktig fødselsår. Men, er det samme jenta? Link: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052089007956 Igjen, finner jeg barn jeg ikke greier å finne noen fødselsregistrering på dvs. Ole Johnsen f. ca. 1863 og Anne Hansdatter f. ca. 1873. Det ser ut for meg at dette er i samme område som folketellingen i 1865 (Heidal). ____________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Jeg håper dere kan hjelpe meg å finne noe informasjon som kan avsløre litt mer om foreldrene til Thora ( *1 ). Det hadde vært fantastisk om jeg hadde kunnet finne hennes 4 besteforeldre. 2. Fikk Thora alle barna sine utenfor ekteskap, og hvor mange ble det til slutt? 3. Når og hvor endte Thora sine dager?
 16. Dette emnet tek jutgongspunkt i tidlegare tema: https://forum.arkivverket.no/topic/201212-paul-olson-1826-1888-luster-vågå-wisconsin-huslyden-hans-særleg-borni-anna-og-hans/?tab=comments#comment-1699540 men er avgrensa til den siste «blanke ruta» i denne ættetavla: Paul Olson (1826-1888) og første kona Gunnhild Hansdotter (1821-1870), plassfolk på Høyberget i Nordheradsalmenningen i Vågå, fekk mellom anna denne sonen: Hans Paulson, rimelegvis kjend i Amerika som Hans P. OLSON, fødd i Vågå 22.11.1856, utvandra i 1880 og budde dei første åri hjå faren og stemori i Arena township, Iowa Co., WI. Han opptrer i dei lokale kyrkjebøkene fleire gongar som faddar, siste gong i 1889. Etter den tid er det ikkje meir å sjå til denne guten! Han kan sjølvsagt vera avliden kort tid etter. Soleis veit me at søsteri Anna døydde alt i 1890, truleg av «folkesjukdomen» tuberkulose, men kyrkjebøkene for dette området synest ganske so fullstendige, og nokon Hans kan eg ikkje sjå mellom dei avlidne! Eg trur difor han må vera flytt derifrå, kan henda vestover, men, som sagt, eg sit heilt utan spor! Me skal ikkje sjå bort ifrå at Hans kan dukka opp i ein eller annan OBITUARY, og då er det i første rekke to som er aktuelle; * Liva Olson, stemori, døydde i Brigham township, Iowa Co., WI 2.1.1922 * Olina «Lena» (Mrs. Elif) Arneson, fullsøsteri, døydde i Brigham township, Iowa Co., WI 6.3.1932 «Hovudstaden» i Iowa Co., WI er Dodgeville, WI, so eventuelle obituaries vil kan henda vera å finna der(?), men Mt. Horeb, Dane Co., WI ligg nærare, so kanskje det er eit anna alternativ... Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om lagnaden til Hans Paulson/Hans P. Olson i Amerika!
 17. I folketellinga fra 1865 finner vi smeden Jacob Hansen Moe på Bakklandet i Trondheim med kone og fem barn. https://digitalarkivet.no/census/person/pf01038310017101 Det er registrert at han kommer fra Vågå, mens kona Ragnild Moe, født Kvam kommer fra Fron. Jeg er ganske sikker på at Jacob Hansen er født 3. september 1820 i Heidal https://media.digitalarkivet.no/view/9249/44866/45 (Ministerialboka) https://media.digitalarkivet.no/view/9251/86890/37 (Klokkerboka) Faren er oppgitt til gift mann Hans Olsen Øy, mens mora er pike Anne Thorsdatter Sletmoen. Det jeg lurer på er hvem disse to er. Det står noe utydelig bak "Øy". I de transkriberte kirkebøkene for Vågå (Arkivnett Oppland) err det oppgitt Øy e. Fjerdingren. http://www.farkiv.no/arkivnett/kirkebok/detalj.no.php?PT=Dopte&Post=39688 Jeg finner ingen Hans Olsen med tilknytning til Fjerdingren. Derimot finner jeg en Hans Olsen på Meringdalen som kommer fra Øy i Vågå (Gards og slektshistorie for Heidal, bind 1, side 15). Kan dette være faren ? Og hvor kommer mora fra ? Mens jeg først er i gang lurer jeg også på hvem kona til Jacob er. Ifølge folketellinga er hun like gammel som Jacob, dvs. født ca. 1820. Det er flere Ragnhild født på Fron i det aktuelle tidsrommet, men ingen jeg greier å knytte til navnet "Kvam". På forhånd takk for all mulig hjelp.
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.