Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'california'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • The National Archives of Norway
  • Spør Arkivverket
 • The Digital Archives
  • Brukernes eget forum
  • Tyding av skannede kilder
  • Kilderegistrering
  • Spør Digitalarkivet
  • Arkiv
 • Miscellaneous
  • Tekniske tilbakemeldinger

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 9 results

 1. Eg er svært interessert i å finna fleire opplysningar om denne jenta med foreldre frå Innvik og Hafslo: Hilma «Helene» Alfreda Ross, f. Korstad, fødd i Beltrami Co., MN 26.2.1916, var gift med William Edward Ross, som døydde i Long Beach, CA 13.5.1988. Sjølv døydde ho 2.2.1998, og dødsregisteret syner at ho døydde i Lane Co., OR, truleg i Eugene, OR. Eg finn ikkje gravene deira og heller ikkje har eg so langt greidd å finna nokon OBITUARY! Kanskje nokon har betre auge enn eg? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 2. Dette er ein huslyd som eg arbeidde med på 1980-talet, men som eg ikkje greidde å spora opp til tross for skiftepapiri etter Anders Talle frå 1956. I mellomtidi ser eg det er dukka opp fleire family trees på ancestry for den svenske mori og ætti hennar, mellom anna dette: https://www.ancestry.com/family-tree/person/tree/116960970/person/280187951934/facts men ingen stadar får me vita fleire detaljar om dei to borni hennar eller barneborni som levde att etter Anders i 1959. No har eg søkt i fleire retningar, men eg får ikkje «treff» nokon stad, bortsett ifrå desse tre fødslene i California for tilsynelatande born etter Elizabeth Congdon Tuthill: * Mark R. Tuthill, fødd San Francisco, CA 28.4.1956 - mor: Congdon * Cynthia W. Tuthill, fødd i Santa Clara Co., CA 22.1.1958 - mor: Congdon * Kathryn M. Tuthill, fød i Los Angeles, CA 29.9.1967 - mor: Congdon Kanskje andre har betre auge enn eg? Her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange spennande innlegg er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #18 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 3. Denne jenta fødd og oppvaksi på plassen Havelden under Flahammar i Luster hamna til sist i California og døydde der i ein alder av 97 år, medan den første mann hennar Knute Volden var 101 då han døydde i Wisconsin. Dei fekk fem born i lag, men alt på 1980-talet då eg arbeidde med denne huslyden første gongen, var det svært so vanskeleg å komma i kontakt med dei, og no er dei nok alle borte, sjølv om det er to av dødsfalli eg ikkje har greidd å finna... Eg trur det vil vera mogeleg å komplettera mykje av denne biografien med hjelp av obituaries, som eg vonar nokon kan hjelpa meg med å finna? Slik ser manuskriptet mitt ut pr. i dag: ~~~~~~~~~~~~~~ Ella Marie, kjend som Maria Thomasdotter Havellen, f. {i Luster} 15.1.1886, Ella Havellen utvandra til Amerika i 1906 og gifte seg første gongen i Roanwood, Mont. 7.7.1915 med Knute Albert Volden, f. i Vernon Co., Wis. 6.6.1886. Knute og Ella farma nær Opheim, Valley Co., Mont., men vart skilde kring 1938, ##### (exact year of divorce? - between 1935 and 1940!) og Ella flytte til Glasgow, Valley Co., Mont. der ho var vaskeriarbeidar («hotel laundress»). Knute vart buande på farmen til han ein gong på 1940-talet flytte til Los Angeles, Los Angeles Co., Cal. Der gifte han seg 4.12.1951 att med enkja ##### (identification? - marriage record says: Ingeborg Asen, f. Loften - born Norway 1885 - daughter of Kristen Loften and Brit Rusten) ##### (further biography Knute and Ingeborg Volden?) medan Knute Volden d. i Viroqua, Wis. 26.6.1987, 101 år gamal. Ella gifte seg att ##### (date and place of Ella’s 2nd marriage?) med William Alfred Swanson. Han var f. i Menominee Co., Mich. 18.2.1885. ##### (William had lived in Long Beach, Los Angeles Co., Cal. since 1926! – last 10 years worked as a realestate broker! – Ella at death resident of Fallbrook, San Diego Co., Cal.! – but died in Los Angeles Co., Cal.!) William d. i Long Beach, Cal. 31.8.1958, medan Ella Swanson d. i Harbor City, Cal. 17.11.1983. Ho fekk fem born, som alle var frå første ekteskapet: a. John Thomas Volden, f. i Valley Co., Mont. 15.8.1916, d. i Hamilton, Mont. 13.4.2000. John gifte seg i Billings, Mont. 18.2.1939 med Esther Eileen Le Sueur, f. i Richland Co., Mont. 9.5.1918. Ho d. i Hamilton, Mont. 8.10.2012. John Volden var jarnbanekonduktør («railroad conductor»), og han og Esther budde ##### (place of residence? - 1940: lubrication man Billings, MT - bur. Forsyth, Rosebud Co.,MT) ##### (number of sons and daughters?) b. Clara Marie Volden, f. i Valley Co., Mont. ##### (date og her birth? - 1917/1918?) ##### (date and place of her death?) Clara gifte seg i Los Angeles, Cal. 15.1.1941 med Joseph Kania Cannon, f. ##### (exact date and place of his birth? - NY 1912?) ##### (date and place of his death?) ##### (occupation and place of their residence?) ##### (numbert of sons and daughters?) c. Ida A. ##### (middle name?) Volden, f. i Valley Co., Mont. ##### (exact date of her birth? - 1919/1920?) d. ##### (place of her death?) 7.7.2012. ##### (biography?!) d. Ellanor Alvina Volden, f. i Valley Co., Mont. 14.2.1924, d. ##### (date and place of her death?) Ho gifte seg i Los Angeles, Cal. 29.8.1951 med Herman Leroy Howard, f. i ##### (place of his birth? - KS) 26.2.1915. Han d. ##### (place of his death? - Fallbrook, San Diego Co., CA?) 15.11.1995. ##### (occupation and place of their residence? - 1983: Fallbrook, San Diego Co., CA) ##### (number of sons and daughters?) e. Anna Ovedia Volden, f. i Valley Co., Mont. 1.10.1925, d. i Selma, Ore. 24.4.2011. Ho gifte seg i Santa Ana, Cal. 6.2.1948 med Eugene Warren Torrence, f. i Pittsburgh, Penn. 29.6.1911. Han d. ##### (place of his death? - Gardena? - Los Angeles Co., CA!) 14.12.1974. ##### (occupation and place of their residence? - he had been married at least twice before!) ##### (number of sons and daughters?) ~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om denne huslyden!
 4. Tidleg på 1980-talet intervjua eg norske etterkomarar etter Johannes Christenson (1819-1907) og kona Anna Monsdotter (1828-1881), som fram til garden deira vart seld på tvangsauksjon i 1880, hadde vore gardbrukarar på Kleivi, eit bruk av garden Søvde i Dale sokn i Luster. Dei kunne då fortelja meg følgjande om dei to sønene etter Johannes og Anna som tvandra til Amerika: * Christen Johannesson Søvde (Kleivi), fødd i Luster 17.4.1863, utvandra til Amerika i 1884, skal ha busett seg i Chicago, IL der han gifte seg, men kona døydde barnlaus, og Christen flytte som enkjemann til Minneapolis, MN der han skal vera avliden... * Christopher Johannesson Søvde (Kleivi), fødd i Luster 7.5.1868, utvandra til Amerika i 1889 og skal òg ha busett seg i Chicago, IL. Han gifte seg òg, og med kona som dei ikkje kjente namnet til, flytte han til Pomona, CA der dei båe døydde. Dei hadde ingen born. Når eg no etter so mange år freistar gripa tak i desse brørne att for å greia ut biografiane deira, råkar eg på skikkelege utfordringar: * Christen Johannesson Søvde ser eg absolutt ikkje noko til. Ei ekstra utfordring er det at me har fleire personar med same namn som òg hadde tilknytting til Luster, mellom anna ein Christen Christopherson Søvde (1865-1931) som attpåtil gifte seg i Chicago, IL i 1896 og budde der nokre år før han flytte til Washington state. Den einaste eg ser som KAN vera Christen Johannesson, er ein Christian J. SOVD som er nemnd «coachman» og innskriven i Minneapolis city directory frå 1894 busett på 2303 Park Avenue: https://www.ancestry.com/interactive/2469/13545871?pid=821215215&backurl=https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?indiv%3D1%26dbid%3D2469%26h%3D821215215%26tid%3D%26pid%3D%26usePUB%3Dtrue%26_phsrc%3DNzx11799%26_phstart%3DsuccessSource&treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&_phsrc=Nzx11799&_phstart=successSource&usePUBJs=true * Christopher Johannesson Søvde finn eg derimot att, men ikkje før i FT1910, og då er han gift med ei Agnes, og dei er alt komne til Pomona, Los Angeles Co., CA: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRVG-RM3 Her er dei òg i FT1920: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9R6X-9D2 og i FT1930: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GR4F-N7Q I 1940 er Christopher vorten enkjemann: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MT-F3F2 Hjå ancestry finn eg dessutan eit family tree som inneheld Christopher, og der går det fram at kona hans heitte Agnes Barbara Slebiska, og ho var fødd i Winneshiek Co., IA 20.1.1870 av «Bohemian« foreldre. Agnes var i 1900 framleis ugift, men då busett i Chicago, IL: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-68DV-YH Agnes Sovde døydde i Los Angeles Co., CA 26.12.1939, medan Christopher Sovde døydde same staden 16.7.1953. Dei store utfordringane i denne huslyden kan oppsummerast slik: ** Opplysningar om Christen Johannesson Søvde, fødd 1863, etter han utvandra i 1884? ** Dato og stad for vigsli til Chrístopher Søvde med Agnes Barbara Slebiska? Kan det tenkjast, sidan me ikkje ser noko som helst til Christen, og Christopher ikkje dukkar opp før i 1910 med ei noko «merkeleg» skrivemåte av namnet sitt (Sode?). at dei kan ha nytta eit anna namn i Amerika? Kanskje Kleven? Kanskje Johnson? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om desse brørne?
 5. Med utgongspunkt i dette emnet frå 2016: https://forum.arkivverket.no/topic/205585-peder-aamundson-kilen-fødd-i-luster-1822-utvandra-1861-til-mcfarland-dane-co-wi-ei-dotter-er-finni-men-kvar-vart-det-av-dei-andre-seks-borni/?tab=comments#comment-1866912 ønskjer eg i kveld å ta opp til drøfting lagnaden til eldste dotteri i denne huslyden, Martha alias Mattie Evarts, som på eit merkeleg vis har gøymt seg svært godt i Amerika. Det er ikkje stort som er komme til av opplysningar om denne jenta sidan hitt emnet var opp til drøfting, men eg vonar at me kanskje har lesarar av Brukarforum som kan «sjå» ei mogeleg betring av dette manuskriptet? Her følgjer eit oppdatert manuskript for Martha «Mattie» Evarts: ~~~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye interessante opplysningar er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #6 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 6. Huslyden til Torsten Erikson som i 1856 utvandra til Amerika frå Luster med kone og fire born har i mange år vore eit «mysterium». Truleg er det slik at både kona og ei av døtrene døydde på vegen over havet, men nokon dokumentasjon på dette har eg so langt ikkje greidd å finna. Det har ogso vore ei gåte kvar det vart av sonen Anders «Andrew Thompson» som etter det dei seier skal ha flytt til California, medan dotteri Anna «Anna Aaberg» skal ha butt i Hancock, IA. Dette er vel kanskje Andrew Thompson som i 1910 dukkar opp i Pasadena, Los Angeles Co., CA: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RV6-77X Og her er Bertha som enkje i 1920: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GR69-3CD og likeins i 1930: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRHM-SB men dødsfalli deira har eg ikkje finne so langt... Anna Aaberg ser eg ikkje noko meir til i det heile! Kanskje nokon har betre auge enn eg? Her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange nye spennande innlegg er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #15 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om denne huslyden!
 7. Denne Roy Cox er ein person som eg har slite med i mange år, men som eg no endeleg meiner eg har greidd å «gjennomskoda»... Han dukkar opp første gongen då det vert fortalt at han trefte Constance Lien Hill Parker i ein tømmerleir («lumber camp») i nordlege California ein gong på 1920-talet, og dei gifte seg, daton og stad ukjent! Constance Emelia Lien var fødd i Renville Co., MN 23.11.1871 av norske foreldre og hadde før vore gift med Lars «Louis» A. Hill frå Hafslo i Sogn (1863-1928), busette Stanwood, WA, og sidan med Herbert Montgomery Parker (1865-1947), busette i San Francisco, CA. Ho hadde deretter vore sambuar i mange år i Reno, NV med Enrico «Rick» DeBernardi (1870-1948). Roy og Constance Cox flytte til Juneau, AK der me finn dei att i FT1930: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RZT-C63 I 1930 er dei båe oppgjevne vera 50 år gamle, han fødd i KY og ho i ND. Roy var «road contractor». So døydde Constance Cox i Stanwood, WA 10.4.1934: Name Constance Emelia Cox Event Date 10 Apr 1934 Event Place Stanwood, Snohomish, Washington Gender Female Age (Formatted) 62 years 4 months 17 days Birth Year (Estimated) 1872 Marital Status Married Spouse's Name Roy Cox Father's Name Nels M. Lien Mother's Name Marie men slekti fortel at Roy Cox vart buande i Juneau, AK, og i 1940 finn me han der med ny kone Connie: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MB-L4Q8 Han er då «fur farmer», og båe er oppgjevne vera 44 år gamle og fødde i Illinois! Her er vigsli deira frå Juneau, AK frå 5.1.1937 som syner at båe hadde vore gifte ein gong før: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99GZ-Z99C-N Her er so WW2 draftet for Roy Cox frå 1942 som syner fødsel i Vienna, IL 27.7.1890: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C9P5-L97G-5 Her er dødsfallet til andre kona Connie f. Maxwell i Juneau, AK 26.2.1958: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99GF-17PS Dette må so vera dødsfallet til Roy Cox i Proviso, IL 21.9.1967: Name Roy Cox Event Type Death Event Date 21 Sep 1967 Event Place Proviso, Cook, Illinois, United States Address 5929 Belmont Road Gender Male Age 77 Marital Status Widowed Race White Occupation Laborer Birth Date 29 Jul 1890 Birthplace Vienna, , Illinois Funeral Home Suburban Funeral Home Burial Date 23 Sep 1967 Burial Place Elmhurst, , Illinois Cemetery Elm Lawn Father's Name Frank Cox Mother's Name Lottie Hill Informant's Name Peter A Jennings og då finn me han att som del av følgjande family tree hjå ancestry.com: https://www.ancestry.com/family-tree/person/tree/27886360/person/27349497404/facts Dei detaljane som eg manglar om denne huslyden, er no: ** Kvar var Roy Cox i 1920? ** Dato og stad for vigsli til Roy Cox og Constance Parker 1920-åri? ** Let det seg kanskje gjera finna ein obituary for Roy Cox frå 1967? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 8. Det er mange merkelege namn me kjem borti i denne forskingi. Her har eg råka på eitt som skapar litt vanskar for meg: Teotimo Inson «Lennie» Llenaresas, fødd i Guinobatan å Filipinasne 18.12.1897, kom til Amerika i 1923 og gifte seg før 1936 med: Alice Berthina Anderson, fødd i Richland Co., ND 5.3.1908 av far Andrew A. Anderson (1858-1938) frå Hafslo i Sogn og mor Carrie Halvorson (1870-1917) frå Lyngve i Lom Teotimo og Alice var i 1936 og 1937 busette i Long Beach, Los Angeles Co., CA: Name: Teotimo Llenaresas Gender: Male Residence Year: 1936 Street Address: 238 Crescent av Residence Place: Long Beach, California, USA Occupation: United States Navy Spouse: Alice Llenaresas Publication Title: Long Beach, California, City Directory, 1936 Name: Teotimo Llenaresas Gender: Male Residence Year: 1937 Street Address: 739 Ohio av Residence Place: Long Beach, California, USA Occupation: United States Navy Spouse: Alice Llenaresas Publication Title: Long Beach, California, City Directory, 1937 men flytte sidan til San Diego, CA. Er det i det heile mogeleg å finna ein dato og ein stad for vigsli deira? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 9. Eg kjem i kveld med ei ny utfordrande huslyd frå den amerikanske vestkysten: William Goble SHIRRELL skal vera fødd i Lane Co., OR i april 1868 (ukjend dato) døydde i Santa Cruz, CA 12.8.1941 Han gifte seg i Idaho Co., ID 29.6.1899 med: Alma V. DYER fødd i Idaho Co., ID 17.10.1866 døydde i Hood River, OR 5.5.1949 William og Alma farma i Bethel preconct, Whitman Co., WA, men vart skilde kring 1906, og William flytte til Klamath Co., OR og sidan til Yreka, Siskiyou Co., CA, men døydde altso i Santa Cruz, CA... Òrsaki til skilsmålet skal etter segni ha vore følgjande: Alma forelska seg i ein ung farmarbeidar med foreldre frå Hafslo i Sogn: Nels N. KINS fødd i Buffalo Co., WI 17.8.1880 døydde i Miami, OK 26.1.1970 Nels og Alma «stakk av», men skal ha gift seg kring 1908, dato og stad ukjende, og busette seg først i The Dalles, Wasco Co., OR og sidan i Viento, Hood River Co., OR der dei livnærte seg som «truck farmers»! Ein gong på 1940-talet fekk Nels nok av dette livet og «stakk av». Ikkje ein gong søskeni hans visste kvar det vart av han, men takk vera kjempeflotte registre i ulike statar fann eg han att i Miami, Ottawa Co., OK der han kom som ein gamal blind og fattig «landstrykar» med berre ein fot, og då han døydde, vart han gravlagd på ein indianarkyrkjegard utanfor sjølve Miami. Eg snakka for fleire år sidan med mannen frå gravferdsbyrået som stod for gravferdi, og han nemnde at ingen endå hadde gjort opp for kostnadane til gravferdi!! Alma fekk ingen born i nokon av ekteskapi sine. Eg har tre sentrale spørsmål: Er det mogeleg å finna: ** Nøyaktig dato for fødsli til William Goble SHIRRELL? ** Mellomnamn for Alma V. DYER? ** Og det kanskje mest spennande: Dato og stad for vigsli til Nels KINS og Alma SHIRRELL, f. DYER? Eg har leitt i årevis etter desse opplysningane, men står framleis «bom fast». Kanskje andre har betre og utkvilde auge å leite med? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.