Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'thompson'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • The National Archives of Norway
  • Spør Arkivverket
 • The Digital Archives
  • Brukernes eget forum
  • Tyding av skannede kilder
  • Kilderegistrering
  • Spør Digitalarkivet
  • Arkiv
 • Miscellaneous
  • Tekniske tilbakemeldinger

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 13 results

 1. Fire brør frå husmannsplassen Torehaugen under Leirmo i Luster utvandra til Amerika: * Thore Thoreson (1850-1903) - i Amerika dels kjend som Thore Leirmo og dels som Thore Thoreson, var gift og utvandra i 1880. Dei vart farmarar i Naples township, Buffalo Co., WI * Ole Thoreson (1852-1903) - i Amerika dels kjend som Ole Leirmo og dels som Ole Thompson, var gift og utvandra likeins i 1880. Dei vart òg farmarar i Naples township, Buffalo Co., WI. * Lars Thoreson, fødd i Luster 21.6.1860, utvandra med dei to brørne sine i 1880 - lagnad ukjend...!?
 2. Dette er ei nøtt som eg har slite med lenge og som eg so gjerne skulle ha løyst i samband med siste bandet av Gards- og Ættedoga for Luster. Kan nokon komma med gode tips? Nils Thomasson Urness alias Nels Thompson, fødd i Hafslo 1.8.1842, utvandra i 1862 og gifte seg i Vernon Co., WI 6.12.1870 med Anna Andersdotter frå Prestegarden i Heidal, Vågå, fødd i Vågå 16.8.1854. utvandra i 1868. Dette parfolket busette seg etter kvar på ein farm i Aastad township, Otter tail Co., MN der Nels døydde 31.8.1914, medan Anna Thompson 31.10.1914. Dei fekk tolv born i lag, og «problembarnet» er
 3. Bertha Andreasdotter frå Kalhagen i Luster (1864-1965) var nok full av eventyrlyst då ho alt kring 1890 flytte frå det «rolege» Eau Claire, WI til «ville vesten» Helena, MT. Ho vart gift to gongar og opplevde nok litt av kvart før ho døydde knapt 101 år gamal! Men er det mogeleg å finna nokre av dei detaljane som framleis manglar i biografien hennar? Dei fleste av desse opplysningane vart samla på 1980-talet, og det er i grunnen ikkje so altfor mykje som manglar: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye interessante opplysningar er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i Inn
 4. Dette er ei kjempeutfordring som eg har hatt liggjande i 40 år, men som eg grunna manglande kjeldetilgong aldri har greidd å gjera noko med! Kanskje tidi no er kommi? Martha Dyresdotter utvandra som enkje frå Luster i 1867 etter at dotteri Anna var reist alt i 1861, og i 1869 følgde sonen Dyre etter. Eit skifte frå Luster frå 1871 seier at dei to borni Anna og Dyre i 1871 var busette på West Prairie i Vernon Co., WI, men der har eg aldri greidd å finna dei att! MEN, no er Wisconsin state census for 1875 publisert, mellom anna hjå FamilySearch, og eg finn i Viroqua, Ve
 5. Denne huslyden er ei ny utfordring, som eg strevde veldig med for 30 år sidan, men som eg den gongen ikkje greidde å gjera noko som helst med! No er eg endeleg heilt tilfeldig komen på sporet etter desse folki, og eg ønskjer i kveld å syna fram eit oppdatert manuskript. Framleis manglar eg nokre detaljar, særleg om: * Den svenske kona Amanda «Malin» Fanberg, opphav og lagnad? * Dødsfallet hans - med liktale (obituary)? Her følgjer manuskriptet mitt: ~~~~~~~~~~~~~~~ Karl Mathias, kjend som Charles Mathew Thompson, son av Martha Chris
 6. Erik Thorson, son av Thor Torkildson (1817-1874) og Elisabeth Olsdotter (1817-1898), husmannsfolk på Hammaren under garden Sande i Luster, var fødd i Luster 7.4.1844, men utvandra med foreldri til Amerika i 1854 og busette seg i Buffalo Co., WI. Men, då Borgarkrigen melde seg, slutta Erik seg til dei friviljuge. Han skal ha kalla seg for Erick THOMPSON, men det vert fortalt at han miste livet på slagmarki, truleg i Georgia våren 1865. Kan nokon hjelpa meg finna fleire detaljar om lagnaden hans? Eg takkar si mykje på førehand for alle gode tips!
 7. Eg har leitt høgt og lågt, men finn ikkje denne vigsli nokon stad: Albert Theodore Thompson, fødd i Vernon Co., WI 3.11.1878 av foreldre frå Hafslo i Sogn Hilda Francine Carmichael, fødd i Vernon Co., WI 19.8.1888 flytte i 1913 til Minnesota og skal ifølgje FT1930 ha gift seg i 1913, men eg finn ikkje denne vigsli nokon stad! Dei budde mellom anna i Frazee, Becker Co., MN og i Long Prairie, Todd Co., MN og til sist i Sauk Centre, Stearns Co., MN, men: Albert Thompson døydde i Fergus Falls, Otter tail Co., MN 18.9.1951 Hilda Thompson døydde som enk
 8. Dette er ein huslyd som eg første gongen jobba med på 1980-talet, men som eg aldri heilt greidde å komma «til bånns» i. Eldste broren Bottolf hadde to søner og ein steson som forsvinn, og ikkje heller veit me kvar det vart av Hermund, som i mange år budde i Grand Forks, ND. Kanskje er det nokon som har tankar og idéar om korleis me kan komma vidare med desse utfordringane? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange spennande innlegg er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #10 under! Eg takkar so mykje på
 9. Dette er ei skikkeleg «nøtt» som eg har «kava med» i mange år, men som eg aldri har greidd å løysa. Kanskje tidi no er kommi? NBNB: I innlegg #7 kjem delar av løysingi på denne gåta - difor har eg endra på emnetitelen! Johannes Christenson Hærum, fødd i Luster 5.9.1845, utvandra i 1868 og gifte seg før 1872 med ei ANNA, fødd i Noreg 10.4.1851. Ho skal òg ha utvandra kring 1868. Denne Anna er oppgjevi med fleire ulike namn: * 23.7.1872 er dotteri Kari fødd på Spring Prairie, WI - då heiter mori Anna Olsdotter: https://www.ancestry.co
 10. Huslyden til Torsten Erikson som i 1856 utvandra til Amerika frå Luster med kone og fire born har i mange år vore eit «mysterium». Truleg er det slik at både kona og ei av døtrene døydde på vegen over havet, men nokon dokumentasjon på dette har eg so langt ikkje greidd å finna. Det har ogso vore ei gåte kvar det vart av sonen Anders «Andrew Thompson» som etter det dei seier skal ha flytt til California, medan dotteri Anna «Anna Aaberg» skal ha butt i Hancock, IA. Dette er vel kanskje Andrew Thompson som i 1910 dukkar opp i Pasadena, Los Angeles Co., CA: https://www.fam
 11. Det er gongar då eg lurer på om eg er blind eller ikkje ser skogen for berre trestammar? Eg har i lenger tid vore på leiting etter denne vigsli: Johannes, son av Endre Hermundson Nesse frå Kvamsøy, var fødd i Kvamsøy 4.7.1865, men utvandra til Amerika med foreldri sine i 1867 og voks opp i Houston Co., MN under namnet John Hermanson. Tina Marie, dotter av Sjur «Sever» Thomasson frå Hafslo (1847-1929), som utvandra i 1867 og slo seg ned som farmar i Vernon Co., WI, var fødd i Vernon Co., WI 20.1.1873 og voks opp der under namnet Mary T. Thompson.
 12. Dette er ein huslyd som eg jobba ganske mykje med på 1980-talet, men som eg grunna utilgjengelege kjelder aldri greidde å få skikkeleg «tak» på. No har eg greidd å fylla ein del av hòli, ikkje minst med opplysningar om den eine svigersonen Olaus Hanson frå Troms, sjå tema: https://forum.arkivverket.no/topic/223876-olaus-trinberg-lorentsson-hansen-fødd-i-malangen-1870-til-amerika-på-1880-talet-utvandringsåret-hans-og-detaljar-om-foreldri-hans/ men eg slit framleis med nokre detaljar. Det gjeld særleg tre av dei yngre borni, Peter, Caroline og Ingeborg! No vonar eg på lite vet
 13. Dette er ei kjempeutfordring som eg har slite med i mange år. No er Brukarforum mi siste von: Ole Fredrik THOMPSON, fødd i Tranøy i Troms 21.2.1855, utvandra i 1867 til St. Croix Co., WI der han 26.1.1894 gifte seg med Martha AMUNDSON (Kinserdal), fødd i Årdal i Sogn 16.12.1874. Desse farma i Cylon township, St. Croix Co., WI: 1900 census: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D8MW-NNS?cc=1325221 1905 census: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-63JW-MYT?i=8&cc=1443899 men Ole var òg skogsarbeidar («logger») og skal i
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.