Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'vernon co. wi'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • The National Archives of Norway
  • Spør Arkivverket
 • The Digital Archives
  • Brukernes eget forum
  • Tyding av skannede kilder
  • Kilderegistrering
  • Spør Digitalarkivet
  • Arkiv
 • Miscellaneous
  • Tekniske tilbakemeldinger

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 20 results

 1. Nokre av dei namni som førekjem i FT1870 for Franklin township, Vernon Co., WI er vortne so «vridne» at eg har vanskar med å identifisera desse huslydene, sjølv om dei fleste truleg hadde opphavi deira i indre Sogn. Kan nokon hjelpa meg, please: Dwelling #27: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6P89-5RB Johnson, Nels 32 farmer Nor Johnson, Christine 37 keeping house Nor Johnson, Sophia 10 attending school WI Johnson, Mary 2 at home WI Dwelling #37: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6P89-P9N
 2. Dwelling #199 i Franklin township, Vernon Co., WI syner denne huslyden: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6P89-G6D Jakeson, Christ 23 farmer Nor Jakeson, Christine 24 keeping house Nor Kanskje var desse folki komne frå Sogn, men eg dreg ikkje kjensel på desse namni og finn heller ingen som høver... Kan nokon hjelpa meg identifisera dei? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 3. Dwelling 52 i Franklin township,Vernon Co., WI 1870 syner denne huslyden: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6P89-P8G og https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6P89-53W Anderson, Christ 30 farmer Nor Anderson, Rena 30 keeping house Nor Anderson, Martha 4 at home WI Anderson, Samuel 2 at home WI Anderson, Nels 1 at home WI Det ville ikkje forundra meg om denne huslyden var komen frå indre Sogn, men eg dreg ikkje kjensel på desse namni! Kan nokon hjelpa meg identifisera dei? Eg takkar so mykje på førehand for alle g
 4. Dwelling #137 i Franklin township, Vernon Co., WI syner denne huslyden: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6P89-PZW Ingebretson, Jacob 60 farm laborer Nor Ingebretson, Cora 59 keeping house Nor Ingebretson, Ben 19 at home Nor Kanskje var desse folki komne frå Sogn, men eg har meir tru på Nordfjord der det finst gode alternativ... Kan nokon hjelpa meg identifisera dei? PS: Den næraste naboen kom frå Luster! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 5. Dwelling #193 i Franklin township, Vernon Co., WI syner denne huslyden, einaste norske huslyden på denne sida: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6P89-PF4 Oleson, Gunneruf 45 farmer Nor Oleson, Oleana 42 keeping house Nor Oleson, Arne 20 at home Nor Oleson, Oluf 17 at home Nor Oleson, Martin 14 at home WI Oleson, Albert 12 at home WI Oleson, Mary 9 at home WI Oleson, Caroline 7 at home WI Oleson, Edward 3 at home WI Desse namni høyrest ikkje ut som dei kan vera frå Sogn, men kan nokon hjelpa meg identi
 6. Dwelling #200 i Franklin township, Vernon Co., WI syner denne huslyden: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6P89-G6D Ramis, Sever 31 farmer Nor Ramis, Martha 26 keeping house Nor Ramis, Ole 10 at home Nor Ramis, Louis 7 at home Nor Ramis, Sever 6 at home Nor Ramis, Hans 4 at home Nor Ramis, Ann 1 at home WI Kanskje var desse folki komne frå Sogn, men eg dreg ikkje kjensel på desse namni og finn heller ingen som høver... Kan nokon hjelpa meg identifisera dei? Eg takkar so mykje på
 7. Dwelling 154 i Franklin township, Vernon Co., WI 1870 syner denne huslyden: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6P89-G7C Oleson, Andrew 50 farmer Nor Oleson, Jane 55 keeping house Nor Oleson, Carrie 23 domestic servant Nor Oleson, Susan 22 at home Nor Oleson, Mary 19 at home Nor Oleson, Thomas 15 at home WI Oleson, Belle 9 at home WI Oleson, Eddie 7 at home WI Eg finn ikkje denne huslyden korkje i 1860 eller 1880 og spekulerer svært på kven dei kan vera? Dei næraste naboane deira er frå Lu
 8. Dwelling 179 i Franklin township, Vernon Co., WI 1870 syner denne huslyden: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6P89-588 Oleson, Torger 40 farmer Nor Oleson, Anna 35 keeping house Nor Oleson, Julia 7 at home Nor Oleson, Ole 4 at home Nor Eg finn ikkje denne huslyden korkje i 1860 eller 1880 og spekulerer svært på kven dei kan vera? Dei næraste naboane deira er frå Lærdal og Luster! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 9. Eg freistar identifisera dei tidlege norske settlarane i Kickapoo township, Vernon Co., WI. Det var ikkje so mange av dei, og dei fleste av dei eg so langt har identifisert, kom alle frå indre Sogn, Luster, Årdal eller Lærdal. Eit stort problem her er at dei gamle kyrkjebøkene for Kickapoo Lutheran church brann kring 1900, so dei datoane me har frå Amerika byggjer på folketeljingar og eventuelle liktaler. Dwelling 52 inneheld huslyden til Ole og Gjertrud Thompson, typiske namn frå indre Sogn: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6P89-RWG Thompson, Ole 43 f
 10. Eg har teke fatt i dei norske settlarane i Wheatland township, Vernon Co., WI, som det ikkje var so mange av, men eit par av dei som budde der, gifte seg med «Yankees», og då vert det litt meir utfordrande... Ei av desse var Josephine Larson som ifølgje minst eitt family tree skal vera frå Etnedalen i Valdres: https://www.ancestry.com/family-tree/person/tree/100545086/person/240004856835/facts Her er huslyden i Wheatland township, Vernon Co., WI i 1870 (Dwelling 102): https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6P89-G2W Brannan, Thomas 40 farmer Ire
 11. Eg har teke fatt i dei norske settlarane i Wheatland township, Vernon Co., WI, som det ikkje var so mange av, men eit par av dei som budde der, gifte seg med «Yankees», og då vert det litt meir utfordrande... Ein av desse var Chris Larson som gifte seg i Vernon Co., WI 7.10.1869, men utan at vigselsattesten syner noko som helst om foreldri hans (eg har òg sett originalen, og den inneheld ikkje noko meir...!): https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XR2G-3ZY Her er han i Find-a-grave: https://www.findagrave.com/memorial/88088882/crist-s-lawson og kona Ja
 12. Eg sit att med nokre få «mysteriar» når det gjeld dei norske pionerane i Sterling township, Vernon Co., WI i 1870, og eitt av desse er huslyden til Nels Sorenson (Dwelling 67): https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6P89-GLM Sorenson, Nels 51 day laborer Nor Sorenson, Julia 58 keeping house Nor Desse folki KAN vera sogningar, men eg greier berre ikkje identifisera dei og takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 13. Eg sit att med nokre få «mysteriar» når det gjeld dei norske pionerane i Sterling township, Vernon Co., WI i 1870, og eitt av desse er huslyden til Ole Oleson og (son?) Hans Oleson (Dwellings 38 og 39): https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6P89-GN5 Oleson, Ole 62 farm laborer Nor Oleson, Rangneh 60 keeping house Nor Oleson, Peter 21 farm laborer Nor Oleson, Hans 33 farmer Nor Oleson, Mary 33 keeping house Nor Desse folki KAN vera sogningar, men eg greier berre ikkje identifisera dei og takkar so mykje på førehand for al
 14. Eg sit att med nokre få «mysteriar» når det gjeld dei norske pionerane i Sterling township, Vernon Co., WI i 1870, og eitt av desse er huslyden til Jane og Ole Oleson (Dwelling 136): https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6P89-GKJ Oleson, Ole 19 farm laborer Nor Oleson, Jane 55 house keeper Nor Jane er ofte ei «sognsk amerikanisering» av namnet Gjertrud, men kan òg vera Johanna... Desse folki KAN vera sogningar, men eg greier berre ikkje identifisera dei og takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 15. Eg sit att med nokre få «mysteriar» når det gjeld dei norske pionerane i Sterling township, Vernon Co., WI i 1870, og eitt av desse er huslyden til Lars Anderson (Dwelling 53): https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6P89-5CH Anderson, Lars 35 farmer Nor Anderson, Mary 30 keeping house Nor Anderson, Andrew 8 at home Nor Anderson, John 4 at home WI Desse folki KAN vera sogningar eller kan henda frå øvre Gudbrandsdalen(?), men eg greier berre ikkje identifisera dei og takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 16. Eg sit att med nokre få «mysteriar» når det gjeld dei norske pionerane i Sterling township, Vernon Co., WI i 1870, og eitt av desse er huslyden til John Soren (Dwelling 180): https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6P89-PYX?i=22&cc=1438024 Soren, John 28 farmer Nor Soren, Esther 35 keeping house Nor Soren, Theodore 16 at home WI Soren, Henry 14 at home WI Soren, Anse 8 attending school WI Soren, Mary 6 attending school WI Soren, Anton 26 farm laborer Nor Alle dei andre norske på denne sida var frå Luste
 17. Dette er ein pionerhuslyd i Sterling township, Vernon Co., WI som eg står skikkeleg «fast» på. Eg kjenner ikkje ein gong dei nøyaktige namni til foreldri, men vonar at einkvan kan hjelpa meg identifisera dei? Naboane deira kom frå Luster og Hafslo, men eg kan ikkje sjå at Thomas og Tule hadde noko med desse bygdene å gjera... Kanskje Valdres? Dwelling 149: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6P89-GNH Thomson, Thomas 56 farmer Nor Thomson, Tule 46 keeping house Nor Thomson, Esther 23 domestic servant Nor Thomson, Thomas 21 farm laborer N
 18. I freistnadane på å identifisera dei tidlege emgrantane i Sterling township, Vernon Co., WI strever eg med å finna opphavet til dette parfolket: Dwelling 78: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6P89-R4T Larson, Thon 45 farmer Nor Torsten Larsson Larson, Julia 46 keeping house Nor Guri Nilsdotter Larson, Mary 5 at home WI + Lina Marie f. Vernon Co., WI 5.10.1865 Larson, Thomas 3 at home WI
 19. Eg har teke fatt på identifiseringsarbeidet av emigrantane til søndre del av Vernon Co., WI, særleg Sterling township, og her ein huslyd som eg berre ikkje finn att nokon stad: Huslyd #40: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6P89-GN5?i=4&cc=1438024 Samerson, Nels 42 farmer Nor Samerson, Mary 44 keeping house Nor Samerson, Ole 14 at home Nor Samerson, Samer 13 at home Nor Samerson, Christian 12 at home Nor Samerson, Julia 9 at home Nor Samerson, Yulea 4 at home WI Er det nokon som dreg kjensel på denne hus
 20. Dette er ei kjempeutfordring som eg har hatt liggjande i 40 år, men som eg grunna manglande kjeldetilgong aldri har greidd å gjera noko med! Kanskje tidi no er kommi? Martha Dyresdotter utvandra som enkje frå Luster i 1867 etter at dotteri Anna var reist alt i 1861, og i 1869 følgde sonen Dyre etter. Eit skifte frå Luster frå 1871 seier at dei to borni Anna og Dyre i 1871 var busette på West Prairie i Vernon Co., WI, men der har eg aldri greidd å finna dei att! MEN, no er Wisconsin state census for 1875 publisert, mellom anna hjå FamilySearch, og eg finn i Viroqua, Ve
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.