Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'teiste'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • The National Archives of Norway
  • Spør Arkivverket
 • The Digital Archives
  • Brukernes eget forum
  • Tyding av skannede kilder
  • Kilderegistrering
  • Spør Digitalarkivet
  • Arkiv
 • Miscellaneous
  • Tekniske tilbakemeldinger

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 5 results

 1. I 2006 fekk eg i følgjande emne https://forum.arkivverket.no/topic/112207-26572-søren-jens-engeslef-mari-jensd-engeslef-til-hafslo-kring-1690-kvarifrå/?tab=comments#comment-916902 dette innlegget frå Ole Kristian Fangan: «Jeg er i ferd med å skrive en artikkel om Theistene fra Kroken som jeg håper Norsk Slektshistorisk Tidsskrift i sin tur vil trykke. Jeg vil her også presentere en del opplysninger om familien Engeslef som antakelig vil være nye for de fleste.» Er det nokon som kjenner til om denne artikkelen nokon gong vart publisert og i so fall kvar? I samband med bygdeboikarbeidet i Luster er eg svært interessert i båe slekter. Med omsyn til Engeslef-søskeni, veit me i dag dette: * Maren Jensdotter ENGESLEF, fødd kring 1668, døydde i Kroken i Hafslo kring 1730. Ho var gift med gardbrukar Peder Janson Teiste på Kroken i Hafslo (1667-1722). Dei fekk ni born i lag, og fleire av dei flytte til Danmark. * Søren Jensson ENGESLEF, fødd kring 1670, døydde i København kring 1710. Han gifte seg med Øllegaard Jansdotter Teiste frå Kroken i Hafslo (1674-1730). Dei flytte til København der Søren var distillatør. Dei fekk fem born i lag. Desse huslydane har vore drøfta før, men aldri har me gått detaljert inn på opphavet til desse Engeslef-søskeni. No vonar eg at forskingi til Ole Kristian Fangan eller andre kan kasta meir ljos over denne huslyden og takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 2. Dette emnet er henta ut frå eit større emne om Teiste-ætti: https://forum.arkivverket.no/topic/171242-teiste-ætti-på-kroken-i-hafslo-1500-1600-talet-hjelp-til-korrekte-opplysningar/ Yngste dotteri til John Teiste og Anna Kruckow til Kroken i Hafslo var Gudrun som gifte seg med Jørgen Pederson Staur, lagmann i Trondheim frå 1565 og busett på Sakshaug i Inderøy. Ei av døtrene deira gifte seg til Randal i Førde, men det er ikkje stort me veit om ho, og søskeni hennar er heilt «blanke». Her er manuskriptet mitt for denne huslyden, slik det ser ut i dag: ~~~~~~~~~~~~~~ Gudrun Johnsdotter Teiste, f. kring 1552, Gudrun Teiste gifte seg ¤¤¤¤¤ (dato og stad for vigsli hennar?) Jørgen Pederson (Staur) frå Vik i Børsa. Han var son av ¤¤¤¤¤ (yrkestitel?) Peder Pederson (Staur) på Vik, opphavleg frå ¤¤¤¤¤ (opphavet hans?) og kona Kari ¤¤¤¤¤ (farsnamnet hennar?) Lunge frå ¤¤¤¤¤ (opphavet hennar?) og f. i Børsa ¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli til Jørgen Pederson (Staur)?) Jørgen var frå 1565 lagmann i Trondheim og busette seg på lagmannsgarden Sakshaug i Inderøy. ¤¤¤¤¤ (har eg oppfatta dette rett?) Jørgen d. på Sakshaug kring 1588, medan Gudrun d. ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar? – før 1607!) Dei fekk fire born i lag: ¤¤¤¤¤ (sjekka om det kan ha vore fleire??) a. Peder Jørgenson, ¤¤¤¤¤ (levde 1592 – biografi?) b. Johan Jørgenson, ¤¤¤¤¤ (levde 1592 – biografi?) c. Maren Jørgensdotter, f. ¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli hennar?) ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar?) Maren gifte seg kring 1568 med Carsten Johnson frå ¤¤¤¤¤ (opphavet hans? – Førde?) ¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli hans?) ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans?) ¤¤¤¤¤ (yrke og bustad? – budde på Randal i Førde?) ¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer? – son John Carstenson på Randal i Førde, f. kring 1570!?) d. Elsebe Jørgensdotter, ¤¤¤¤¤ (levde 1592 – biografi?) ~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips til komplettering av dette manuskriptet!
 3. Dette emnet er henta ut frå eit større emne om Teiste-ætti: https://forum.arkivverket.no/topic/171242-teiste-ætti-på-kroken-i-hafslo-1500-1600-talet-hjelp-til-korrekte-opplysningar/ Ole Johnson Teiste var fødd i Hafslo kring 1542 som on av John Teiste og Anna Kruckow og busette seg som gardbrukar (eller godseigar?) på Bjelland i Kvinnherad, men eg saknar diverre mange detaljar om denne huslyden. Kanskje finst det hjelp å få gjennom lokale bygdebøker, eller finst det kan henda ei ættebok for denne huslyden? Her er kva opplysningar eg pr. i dag sit med om denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~ Ole Johnson Teiste, f. i Hafslo kring 1542, Ole Teiste gifte seg ¤¤¤¤¤ (vigselsstaden? – Saltøen – kvar er det?) 17.9.1570 med Maren Christophersdotter (Rustung) frå Ebelholt kloster, Tjæreby sokn på Sjælland, Danmark. Ho var dotter av lensherre Christopher Trondson (Rustung) på Ebelholt kloster, opphavleg frå ¤¤¤¤¤ (opphavet hans?) og kona Kari ¤¤¤¤¤ (eller Maria? – fullt namn og opphav? – Knutsdotter Skanche??) og f. ¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli til Maren Christophersdotter? – Danmark?) Ole Teiste var ¤¤¤¤¤ (yrket hans?) og han og Maren busette seg på Bjelland i Kvinnherad der ¤¤¤¤¤ (dødsfalli deira? – han d. før 1607!) Dei fekk fire born i lag: ¤¤¤¤¤ (kan det ha vore fleire? – opplysningar??) a. Elsebe Olsdotter Teiste, f. ¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli hennar?) ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar?) Elsebe gifte seg første gongen ¤¤¤¤¤ (vigselsstaden hennar?) 2.6.1594 med enkjemannen Claus Franzson Berg, opphavleg frå Oslo, men f. i København, Danmark kring 1546. Han d. ¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans? – 1614?) Claus gifte seg første gongen ¤¤¤¤¤ (vigselsstaden?) 13.2.1575 med Inger Jensdotter Bagge frå ¤¤¤¤¤ (opphavet hennar?) Ho var f. ¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli hennar?) men d. ¤¤¤¤¤ (dødsstaden hennar?) 7.5.1593. Claus Berg var først sokneprest til Skien til han i 1580 vart kannik og domkantor til Domkyrkja i Oslo. Han budde på Ormgaard i ¤¤¤¤¤ (kvar er det?) Som enkje etter Claus gifte Elsebe seg att ¤¤¤¤¤ (skal òg ha vore gift med Peder Christopherson Rytter og Hans Andersson Wincke, død i Oslo 26.4.1625!? – opplysningar om desse ekteskapi?) Claus fekk i alt tjue born; av dei var åtte frå andre ekteskapet med Elsebe Teiste. ¤¤¤¤¤ (fekk Elsebe ogso born i andre ekteskapet sitt?) b. Hans Olson Teiste, f. i Kvinnherad kring 1572, vart drepen og d. på Hanager i Lista 8.10.1629. Han gifte seg ¤¤¤¤¤ (dato og stad for vigsli hans?) med Brynhild Thorsdotter Benkestok frå Hanager, Lista, fødd på Lista kring 1689. Ho d. i Lunde i Telemark kring 1639. ¤¤¤¤¤ (sjekka årstali? – budde på Bjelland i Kvinnherad – fem born!?) c. John Olson Teiste, ¤¤¤¤¤ (budde på Ænes i Kvinnherad – opplysningar om han?) d. Barbro Olsdotter Teiste, ¤¤¤¤¤ (døydde 1640!? – gift med Arild Olson Gyldensjø, lagmann i Oppland – fødd på Krossbøl i Enebakk kring 1560 – budde på Hol i Nes, Hedmark - ei dotter Maren) ~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips til utfylling av manglande detaljar!
 4. Ei ny juleutfordring følgjer: Øllegaard Jansdotter Teiste frå Kroken i Hafslo var etter segni gift to gonger. Siste mannen er velkjend, Christopher Gjertson Morgenstierne på Hovland i Årdal, men eg har vanskar med å identifisera den første, Jens Andersson, som skal vera avliden kring 1660. Kan nokon hjelpa meg? Her følgjer eit utdrag av manuskriptet mitt: ~~~~~~~~~~~~~~ Christopher Gjertson (Morgenstierne) Hovland, ein yngre bror av futen Christopher Gjertson på Flahammar (1619-1679) og likeins ein bror av Maren Gjertsdotter (1632-1670), første kona til sorenskrivar Anders Sørenson på Talle (1630-1688), var truleg f. i Bergen kring 1628 og gifte seg kring 1663 med enkja Øllegaard Jansdotter Teiste, opphavleg frå Kroken i Hafslo. Ho var f. på Ytre Kroken kring 1631 og hadde før vore gift med ein Jens Andersson som d. kring 1660. ##### (kven var denne Jens Andersson? – opphav og opplysningar elles?) Det ser ut til at Christopher og Øllegaard busette seg på dette bruket på Kroken kring 1668, og dei vart visstnok buande her fram til kring 1680. Kring 1680 flytte Christopher Gjertson og Øllegaard til garden Hovland i Årdal der Christopher d. kring 1684. Øllegaard d. same staden kring 1707. Christopher og Øllegaard fekk seks born i lag: ##### (hadde Øllegaard born i første ekteskapet sitt med Jens Andersson? – opplysningar?) ~~~~~~~~~~~~~~ Når det gjeld desse borni, vil eg i dag avgrensa meg til eine dotteri: ~~~~~~~~~~~~~ 4. Anna Christophersdotter (Morgenstierne), f. i Luster kring 1672, Anna Christophersdotter flytte òg til Årdal med foreldri og vart der gift kring 1707 med Knut Lerche. ##### (opphavet hans? – foreldri?) Han var f. ##### (dato og stad for fødsli hans? – kring 1683?) og kom til Årdal først på 1700-talet som kolfut ved koparverket. ##### (detaljar om dette?) Anna d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?) medan Knut Lerche d. i Årdal 9.7.1762. Me kjenner til to born etter dei: ##### (detaljar om desse borni? – inkl. Christopher Christian Knutson Lerche, døypt i Årdal 15.12.1715) ~~~~~~~~~~~~~ Om fleire detaljar kan finnast om denne huslyden, ville det vera ei gigantisk julegåve for meg og mange andre, og eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 5. Dette emnet er henta ut frå eit større emne om Teiste-ætti: https://forum.arkivverket.no/topic/171242-teiste-ætti-på-kroken-i-hafslo-1500-1600-talet-hjelp-til-korrekte-opplysningar/ Anders CHRISTENSEN, fødd i Danmark, truleg kring 1535(?), kom kring 1560 som slottsskrivar til Bergenhus og vart 19.2.1568 utnemnd til ny borgarmeister i Bergen! Han gifte seg kring 1561 med Kari Johnsdotter TEISTE, fødd i Hafslo kring 1540 som dotter av John Teiste og Anna Kruckow. Dei budde i Bergen, men i 1585 kjøpte dei garden Iden på Herdla og flytte dit(?). Anders døydde kring 1587, og Kari Teiste gifte seg kring 1588 att med ein annan danske, adelsmannen: Henrik MUND, som me ikkje veit noko om i det heile. Han flytte visstnok inn hjå Kari på Iden på Herdla, der dei båe skal vera avlidne kring 1600. Eg sit her med følgjande utfordringar: * Kvar i Danmark hadde Anders Christensen opphavet sitt ifrå? Foreldre og fødselsår? * Kvar i Danmark hadde Henrik Mund opphavet sitt ifrå? Foreldre og fødselsår? * Kva yrke hadde Henrik Mund? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.