Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'teiste'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • The National Archives of Norway
  • Spør Arkivverket
 • The Digital Archives
  • Brukernes eget forum
  • Tyding av skannede kilder
  • Kilderegistrering
  • Spør Digitalarkivet
  • Arkiv
 • Miscellaneous
  • Tekniske tilbakemeldinger

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 7 results

 1. Denne utfordringi har ganske sikkert vore framme før, men spørsmåli står framleis utan svar, og eg greier ikkje finna att referansen... Peder Janson Teiste på Kroken i Hafslo (1667-1722) og danskfødde Maren Jensdotter Engeslef (1668-1730) hadde fleire born, mellom anna desse tre sønene som har skaffa meg mykje hovudbry: * Jens Pederson Teiste, fødd i Hafslo kring 1698, reiste i ung alder ut som sjømann, og då faren døydde i 1722, budde han i Amsterdam. Då søsteri Øllegaard døydde barnlaus i 1745, visst ikkje dei andre søskeni om Jens framleis levde eller ei...!
 2. Eg har i årevis jobba med huslyden til John Andersson Teiste (1560-1607) på Kroken i Hafslo, men berre heilt tilfeldig oppdaga eg i dag at han må ha vore gift TO gongar. Frå før veit me at han kring 1605 gifte seg med ei Øllegaard Pedersdotter, som sidan gifte seg att to gongar i Kroken, først med futen Peder Frost og sidan med futen Simon Nilsson. I dag fekk eg so greie på (gjennom E. A. Thomle sin artikkel frå 1903!) at John var gift ein gong før med Cecilia Axelsdotter Gyntersberg frå Torget i Brønnøy. Ho var dotter av lensherre Axel Henrikson Gyntersberg på Torget
 3. I 2006 fekk eg i følgjande emne https://forum.arkivverket.no/topic/112207-26572-søren-jens-engeslef-mari-jensd-engeslef-til-hafslo-kring-1690-kvarifrå/?tab=comments#comment-916902 dette innlegget frå Ole Kristian Fangan: «Jeg er i ferd med å skrive en artikkel om Theistene fra Kroken som jeg håper Norsk Slektshistorisk Tidsskrift i sin tur vil trykke. Jeg vil her også presentere en del opplysninger om familien Engeslef som antakelig vil være nye for de fleste.» Er det nokon som kjenner til om denne artikkelen nokon gong
 4. Dette emnet er henta ut frå eit større emne om Teiste-ætti: https://forum.arkivverket.no/topic/171242-teiste-ætti-på-kroken-i-hafslo-1500-1600-talet-hjelp-til-korrekte-opplysningar/ Yngste dotteri til John Teiste og Anna Kruckow til Kroken i Hafslo var Gudrun som gifte seg med Jørgen Pederson Staur, lagmann i Trondheim frå 1565 og busett på Sakshaug i Inderøy. Ei av døtrene deira gifte seg til Randal i Førde, men det er ikkje stort me veit om ho, og søskeni hennar er heilt «blanke». Her er manuskriptet mitt for denne huslyden, slik det ser ut i dag: ~~~~~~~
 5. Dette emnet er henta ut frå eit større emne om Teiste-ætti: https://forum.arkivverket.no/topic/171242-teiste-ætti-på-kroken-i-hafslo-1500-1600-talet-hjelp-til-korrekte-opplysningar/ Ole Johnson Teiste var fødd i Hafslo kring 1542 som on av John Teiste og Anna Kruckow og busette seg som gardbrukar (eller godseigar?) på Bjelland i Kvinnherad, men eg saknar diverre mange detaljar om denne huslyden. Kanskje finst det hjelp å få gjennom lokale bygdebøker, eller finst det kan henda ei ættebok for denne huslyden? Her er kva opplysningar eg pr. i dag sit med om denne huslyden:
 6. Ei ny juleutfordring følgjer: Øllegaard Jansdotter Teiste frå Kroken i Hafslo var etter segni gift to gonger. Siste mannen er velkjend, Christopher Gjertson Morgenstierne på Hovland i Årdal, men eg har vanskar med å identifisera den første, Jens Andersson, som skal vera avliden kring 1660. Kan nokon hjelpa meg? Her følgjer eit utdrag av manuskriptet mitt: ~~~~~~~~~~~~~~ Christopher Gjertson (Morgenstierne) Hovland, ein yngre bror av futen Christopher Gjertson på Flahammar (1619-1679) og likeins ein bror av Maren Gjertsdotter (1632-1670), først
 7. Dette emnet er henta ut frå eit større emne om Teiste-ætti: https://forum.arkivverket.no/topic/171242-teiste-ætti-på-kroken-i-hafslo-1500-1600-talet-hjelp-til-korrekte-opplysningar/ Anders CHRISTENSEN, fødd i Danmark, truleg kring 1535(?), kom kring 1560 som slottsskrivar til Bergenhus og vart 19.2.1568 utnemnd til ny borgarmeister i Bergen! Han gifte seg kring 1561 med Kari Johnsdotter TEISTE, fødd i Hafslo kring 1540 som dotter av John Teiste og Anna Kruckow. Dei budde i Bergen, men i 1585 kjøpte dei garden Iden på Herdla og flytte dit(?). Anders døydde kring
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.