Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'danmark'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • The National Archives of Norway
  • Spør Arkivverket
 • The Digital Archives
  • Brukernes eget forum
  • Tyding av skannede kilder
  • Kilderegistrering
  • Spør Digitalarkivet
  • Arkiv
 • Miscellaneous
  • Tekniske tilbakemeldinger

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 16 results

 1. Huslyden til denne premierlieutenanten Ove Treubler, som i mange år var busett på Feigum i Luster, låg alt på 1980-talet på teiknebrettet hjå meg, og ein del greidde eg den gongen å finna ut av, men fleire detaljar vart ståande att, særleg om dei to sønesønene som hamna i Danmark. No vonar eg på hjelp til å finna svar på nokre av dei detaljane som framleis står òpne, og eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips! Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~ Ove Johanson Treubler, opphavleg frå Bergen, var son av stadsfysikus Johan Fredrik Treubler i Bergen, opphavleg frå Schweinfurt i Bayern, Tyskland, og kona Gjertrud Ovesdotter frå ##### (opphavet hennar?) og f. i Bergen kring 1663. Han gifte seg kring 1691 ##### (meir nøyaktig?) med enkja Kari Hansdotter, ##### (opphavet hennar? – f. kring 1654) Kari Hansdotter gifte seg første gongen kring 1680 ##### (meir nøyaktig?) med Johannes Olson Sveen frå Sveio i Sunnhordland. Han var son av gardbrukar Ole Nilsson Sveen på Drange i Sveio og kona NN Johannesdotter frå Stokka i Vats, Ryfylke og f. i Sveio kring 1658. Johannes og Kari var gardbrukarar på Drange i Sveio etter foreldri hans, og der d. Johannes kring 1690. Han lét då etter seg fire born. Ove Treubler var sersjant og budde på Drange i Sveio dei første åri etter at han og Kari vart gifte, men 10.4.1700 vart han utnemnd til sekondløytnant ved Nordhordlandske og Hardangerske reservekompani av Bergenhusiske nasjonalinfanteriregiment. Han miste tittelen i 1701, men kom attende til same kompaniet i 1702 som sersjant. 24.2.1703 vart han så fenrik og i 1704 sekond­løytnant ved Hardangerske kompani av same regimentet. Til Sogn kom huslyden då Ove 5.11.1709 vart tilsett som premierløytnant ved ytre og indre Sognske reservekompani. Endeleg vart Ove Treubler ved den nye hærordningi frå 15.8.1718 utnemnd til premierløytnant ved Lysterske kompani av andre Bergenhusiske nasjonalinfanteriregiment. Han og Kari flytte hit på same tidi, men nett kvar i bygdi dei budde den første tidi, veit me ikkje noko sikkert om. So ser me at Ove 30.6.1727 fekk avskil frå hæren grunna høg alder, og 6.1.1732 fekk han skøyte på stova og sjøbui her ved Feigesagi og den eine helfti av sjølve sagi. Han og Kari flytte nok hit på same tidi, og herifrå vart Kari Hansdotter gravlagd 29.12.1735. Ove budde framleis på sagi i 1737. Han selde helfti si i sagi til sokneprest Christopher Ludvigson Munthe i Hafslo som 18.1.1743 òg fekk skøyte på hi helfti hjå Karen Frimann, enkja etter tollforvaltar Johan Garmann. Sagi gjekk sidan til sonen Jens Munthe, som den gongen budde på Kvale. So kom det ei tid der eigarane av sagi skifte ofte; Jens Munthe selde 4.5.1757 til Petter Rumohr på Talle, som dagen etter selde att til Erik Rasmusson Bisgaard, handelsmannen i Amla i Sogndal. Erik Bisgaard selde 30.4.1763 vidare til Sjur Wilkenson på Fuhr. Ingen av desse ser ut til å ha butt på sagi, men då Sjur Wilkenson selde att i 1767, var det til ein mann som sette bu her (sjå nedanfor). Ove Treubler flytte frå bygdi kring 1740 eller kanskje noko før, truleg til Bergen, ##### (den seinare lagnaden til Ove Treubler? – dødsfallet hans?) Ove Treubler og Karen fekk to born i lag: 1. Johan Fredrik Oveson Treubler, f. i Sveio kring 1692,­ Johan Fredrik Treubler flytte i ung alder til Bergen der han kring 1713 ##### (meir nøyaktig?) gifte seg med enkja Arnille Margrethe Jacobsdotter, f. Reimers. Ho var dotter av ##### (yrkestitel?) Jacob Clausson Reimers i Bergen og kona Trina Nilsdotter ##### (opphavi deira?) og f. i Bergen kring 1680. Ho gifte seg første gongen kring 1704 ##### (meir nøyaktig?) med Ole Gunderson Ravn ##### (opplysningar om han? - miste livet som soldat i «store nordiske» i 1711!). ##### (lagnaden til Arnille?) medan Johan Fredrik Treubler d. i Bergen ?.1.1751. Arnille fekk i alt åtte born; desse fem var frå andre ekteskapet med Johan Treubler: a. Karen Johansdotter Treubler, døypt i Bergen 7.1.1714, d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?) Ho gifte seg i Bergen 2.8.1744 med Jan Paulson Drage ##### (oppl. om han? – tømmermann!) ##### (lagnaden deira? – budde visstnok i Bergen?) ##### (talet på søner og døtrer? – minst fire!) b. Ove Johanson Treubler, døypt i Bergen 1.3.1716, ##### (1752: gift og busett i Nybøbing på Falster i Danmark – lagnaden hans?) c. Lorents Jacob Johanson Treubler, døypt i Bergen 12.11.1717, ##### (1752: offiser ved Schleswigske gevorbne regiment i Flensburg – gift! – lagnaden hans?) d. Anne Margrethe Johansdotter Treubler, døypt i Bergen 17.12.1718, d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?) Ho gifte seg i Bergen 14.7.1751 med Jens Pederson Duberg, ##### (oppl. om han? – f. i Bergen kring 1726?) Jens Duberg var kjøpmann i Bergen ##### (lagnaden deira?) ##### (talet på søner og døtrer?) e. Johan Fredrik Johanson Treubler, døypt i Bergen 13.2.1720, d. i Bergen våren 1772. ##### (meir nøyaktig?) Han gifte seg i Bergen 23.4.1749 med Karen Jensdotter Splidsen. Ho vart døypt i Bergen 26.9.1721 og d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1772!) Johan Treubler, Jr. tok 27.2.1749 borgarskap i Bergen som koparsmed, og han og Karen vart buande der levetidi ut. Dei fekk ein son i lag. 2. Gjertrud Ovesdotter Treubler, f. i Sveio kring 1694,­ Gjertrud Treubler flytte i ung alder til Strandebarm der ho 9.4.1739 gifte seg første gongen med Ove Erik Danielson Orning frå Håbrekke i Strandebarm. Han var son av ##### (foreldri? – yrke og opphav?) og f. ##### (dato og stad for fødsli hans? – kring 1691?) Ove var ##### (yrke?) og han og Gjertrud budde på Litlafosse i Strandebarm, men Ove d. der alt sommaren 1748, og 31.5.1749 gifte Gjertrud seg att i Strande­barm med enkjemannen Ole Engel Samuelson Brygman frå ##### (opphavet hyans i Danmark? – foreldri?) Han var f. ##### (dato og stad for fødsli hans? - Danmark kring 1721) Ove vart 16.7.1748 utnemnd til klokkar i Strandebarm. Han og Gjertrud vart buande på Litlafosse til dei i 1762 fekk setja seg opp eit hus på prestegarden i Strandebarm. Gjertrud vart gravlagd i Strandebarm 9.2.1772, medan Ole Brygman, som sidan gifte seg nok ein gong, d. same staden 2.11.1802. Gjertrud fekk ikkje born i nokon av ekteskapi sine. ~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 2. George H. Cook, oppgjeven fødd i Danmark 10.9.1849 skal ifølgje FT1900, 1910 og 1920 ha utvandra til Amerika i 1870, medan det i FT1930 er oppgjeve 1967 som utvandringsår- Han gifte seg i Lincoln Co., SD 29.10.1881 med Anna Marie Olson, fødd i Luster 10.7.1860 og utvandra i 1862 med mor si til Wisconsin. Dei busette seg i Emerson, Dakota Co., NE der George Cook døydde anten 28.3.1935 eller 28.3.1939 (båe datoar har vore oppgjevne!) Er det mogeleg ut ifrå desse opplysningane å identifisera denne dansken? ** Dato og stad for fødsli hans? ** Utvandringsåret? ** Kven var foreldri hans, yrke,bustad og opphav? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 3. Her er et flott dansk nettsted med oversikter og lenker til kirkebøker i Norge, Sverige, Danmark, Grønland og Færøyene - samt noen fra Tyskland som er online: http://www.salldata.dk/sogne/index.php?land=Norge
 4. Ivar Steen-Johnsen

  Jochum Christensen Norup (1788-1851)

  En 16 år gammel tråd i forumet løftet spørsmålet om linjene bakover fra Jochum Christensen Norup (ca 1788-1851), matros, senere styrmann og hans fru Siri Torjesdatter Naadeland (1791-1850). Han står ved bryllupet i Svelvik oppført som matros fra København, og hun som pige fra Kristiansand. Hennes foreldre var Torgje Knudsen Naadeland ( 1760-1833) og Anne Torjusdatter (1767-1815). Men linjene bakover fra Jochum Christensen Norup er fremdeles en gåte. Det eneste vi vet er at han kom fra København og at han levde hele sitt i Svelvig - med 29 oppføringer i folketellinger og kirkebøker ifølge historisk befolkningsregister. Paret hadde 10 barn. På en del slektshistorie nettsider står Erhart Norup oppført som hans far, men det tror jeg ikke det kan være riktig. Isåfall ville vel navnet vært Jochum Erhardsen Norup og ikke Christensen. Denne Erhard Norup og Anna Cahtrine Christensdatter døper riktignok en sønn Christen f. 1788 i Holstebro, men det holder jo ikke når patronymet er feil. Jochum og Siri`s barn i Svelvik var: Anne Maria f.1814 -, Christen f. 1816 - Torger f. 1819 - , Søren f. 1821- Marthin f. 1823 - , Joachim Severinus f.18226, Anders f. 1829, Daniel f. 1831,Inger Maria f. 1833 - , Henriethe f. 1835. Om fars foreldre ble oppkalt først, slik det ofte var, heter Jochums mor Anne Maria. Barn nummer to er da oppkalt etter Johums far Christen. Barn nummer tre oppkalt etter mors far. Barn nummer fire vet jeg ikke - kanskje Jochums fars far? Takknemlig om noen har forslag til neste skritt for å avdekke mer om den danske matrosen Jochum.
 5. Einar Skarpeid

  Søk etter familie i Danmark

  Jeg søker etterkommere etter Johannes Halvorsen, f. 18 05 1911, døpt 28/5 1911. Født på rikshospitalet i København av ugift mor. Nytt navnebevis skrevet inn for hånd i kirkeboka av 15/12 1970. Navnet ble da Johannes Lorentzen. Han vokste opp hos fosterforeldre/adoptert - Thorvald Axel Lorentzen og Anna Christine Lorentzen i København. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17117786#154658,25797158
 6. hei, jeg lurer på hvem foreldre og besteforeldre til hans søfteland var, på forhånd tusen takk: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000127371
 7. Astrid f. 14.8.1905 g 1.5.1937 med Richardt Bjergby Jensen i 1937, sjå innlegg i BT. Ønsker å vite kva som skjedde med henne seinare, med hennes mann, og evt barn...
 8. Severin Laasbye skal være født i Århus 16 juni 1666. I 1705 er han kjøpmann i Amsterdam og gifter seg med Pauline Hendrina Abo samme år. Fra Stam bok Vielse innmelding https://www.openarch.nl/show.php?archive=saa&identifier=02b068d7-8821-815c-5baa-7ba5647afd42&lang=en&six=205 Severin er svoger til Olof Horneman som det er et eget emne om her på forumet. Lar det seg gjøre å finne dåp tilbake til 1666 i Danmark ? Takker for alle tips/hjelp som måtte komme. Mvh Ivar
 9. Jeg ønsker at få at vide hvor meget jeg tjente i Norge fra 1/6-1992 til 1/10-1993 hvor jeg var udstasjoneret fra Danmark. Venlig hilsen Arne Hansen
 10. Jeg leter etter mulig opphav til Birgitte Marie Gulbrandsen, som etter folketellingen I 1845 i Danmark skal ha vært født i Kongsberg. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSLH-1QMF-5?i=1263&cc=2778652 og var gift med Repslager Christian Peder Ravn i Randers. Hun var da anslått å være født i 1794. Hun gifter seg den 29 Juni 1820 i St Morten i Randers med repslager Christian Pedersen Ravn (Pedersen er nok feil for Peder), og da var hun angitt som 26 år, altså født ca 1794. https://www.danishfamilysearch.dk/sogn1100/churchbook/source135275/opslag14650293 I folketellingen i 1834 var hun kalt Dorthea Ravn, født 1794 (fødested var ikke oppgitt i 1834 tellingen). Dorthe kan antageligvis være en feilskrift for Birthe, eller en transkribsjonsfeil. Jeg har ikke lagt ved linker til de tellingene eller barnedåpene i Danmark, men jeg har disse. I folketellingen i 1840 var hun kalt Marie Gulbrandsen, født 1793 (fødested var ikke oppgitt ved 1840 tellingen) I folketellingen i 1850 var hun kalt Bergithe Magrethe Gulbrandsen, f 1794 i Kongsberg, Norge I folketellingen i 1860 var hun kalt Birgitte Marie Ravn, f 1795 i Norge Jeg har ikke funnet henne i folketellinger i Danmark etter 1860, og heller ikke funnet hennes dødsfall. Jeg har ikke funnet noen passende kombinasjoner av Birgitte Marie eller Birte/Berthe Gulbrandsen/Gudbrandsen eller lignende navnekombinasjoner i hverken Norge eller Danmark ved folketellingen i 1801. Jeg har også lett igjennom dåp i Kongsberg og Sandsvær fra 1790 til 1800, men ikke funnet noen kandidater som passer. Jeg fant en Berthe Mathea Gulbrandsdatter, datter av Gulbrand Andersen Lindrup som var født i 1797 i Kongsberg, og var veldig optimistisk om henne en stund, men det viser seg at hun ble gift og fikk barn i Søgne i Vest-Agder. Det er også en Berte Maria, født 1788 som er datter av Gulbrand Madsen og Dorte Halvorsdatter på Semb i Eiker, men hun ble gift i 1810 og bodde på Semb-roa i Eiker. Det er jo allid en mulighet for at hun ikke var født på Kongsberg, men at hun bodde der eller i nærheten en stund, før hun reiste til Danmark. Men jeg har altså ikke funnet henne noen steder før bryllupet i 1820. Det kan jo også være at hun ikke var datter av en Gulbrand, snarere at hennes far het Gulbrandsen og hun hadde tatt dette (i Danmark) relativt sjeldne navnet som et slektsnavn. Barna fikk navnene Hans Christian Ferdinand Ravn, f 1821 i Randers, Johan Anton Gustav Ravn, f 1824 i Randers, Thomas (eller Tennos) Julius Alexander Ravn f 1828 i Randers, og Engeline Florentine Petrine Amalie Ravn, f 1831 i Randers. Det kan jo være en mulighet at det er noena av barna som er oppkalt etter norske besteforeldre. De har jo litt spesielle navn. Så spørsmålet mitt er som følger, kjenner noen til en Birgitte Marie Gulbrandsdatter, født ca 1794 (muligens i Kongsberg) som kan ha flyttet og blitt gift i Danmark i 1820? Forøvirg ligger det noe ute om henne på FS, men siden jeg har lagt ut noe av det, hjelper ikke det meg spesielt mye. Men her er i hvertfall en link til det som ligger der https://www.familysearch.org/tree/person/details/L125-9RF
 11. Kari F. Pedersen

  Ole Nielsen Bredahl, 1782 Bergen

  Hei, Er usikker på korrekte foreldre til ole Nielsen Bredahl f 1782 i Bergen? http://hanseater.no/tng/getperson.php?personID=I18689&tree=hansa
 12. På 1600 tallet førte søskene Christine Cunningham Ørbech og broren Jakob Cunningham en sak vedr. arverett mot farens slekt i Skottland. Mener jeg har lest at saken ble ført fra Danmark da Jakob bodde der. De tapte saken da de var født utenfor ekteskap. Finnes det noen plass man kan henvende seg i Danmark for å få kopi av sakspapirene?
 13. Aslak Smedal

  Danske kirkebøker på nettet

  Hva er nettadressen til danske kirkebøker på nett? På forhånd tusen takk
 14. Eg har fått ei dansk utvandrarutfordring som eg vonar at nokon kan hjelpa meg med? Anne Cathrine Pedersen er oppgjevi fødd i Magleholm, som vel er i Maribo amt i Danmark 13.7.1858. Foreldri hennar skal vera Peder Skatte Pedersen og Anne Margrethe Nielsen. Anna utvandra til Amerika og gifte seg i Dane Co., WI 22.11.1884 med Østen Larsson Kroken frå Luster. FT1900 syner diverre ikkje noko utvandringsår for ho: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6Q19-K8L FT1910 syner diverre heller ikkje noko utvandringsår: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GYBH-P2F Er det likevel mogeleg utifrå desse opplysningane å finna ut/kontrollera: ** Dato og stad for fødsli til Anne Cathrine? ** Utvandringsåret hennar? ** Fulle namn på foreldri med yrkestitel, bustad(ar) og opphav til båe? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 15. Eg syner til FT1900 for Yankton Co., SD der me finn denne huslyden: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-688W-QJT Hans JUST Oct. 1858 Den Den Den farmer - em. 1874 Annie JUST Feb. 1865 IL Ger Ger - married 6 years Oscar JUST Nov. 1884 IL IL IL stepson FT1915 for Miner Co., SD syner at Hans hadde vore i Amerika i 40 år: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-68VS-NDJ FT1925 for Minnehaha Co., SD syner at Hans hadde vore i Ameriika i 49 år: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DTK7-1LP Er det ut ifrå desse opplysningane mogeleg å identifisera det danske opphavet til Hans Just? Utvandringi hans?
 16. Petter Lohrmann

  Lisa Lohrmann f. 10/10 1901 i Oslo

  Lisa Lohrmann ble født 10/10 1901 i Oslo. I folketellingen 1910 bor hun og foreldrene i Bolteløkka Allè 2 og på samme adresse finner jeg familien i Oslo adressebok for 1927. Etter dette er hun helt borte for meg, finner henne ikke noe sted. Foreldre; Hans Andreas Lyche Lohrmann & Erika Karoline Marie Lohrmann f. Heltberg. Dette er ikke direkte ane for meg men uansett et mysterium jeg har prøvd å finne ut av i lengre tid. Jeg tror Lisa var deres eneste barn. Jeg tror Lisa emigrerte til Danmark, synes å huske en ledetråd til Danmark og en mulighet for at hun senere het Lisa Ekko? Tips om hvor hun ble av eller hvordan jeg kan finne rette kilder er varmt velkomment ^_^ Vh Petter Lohrmann
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.