Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'balestrand'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Ask the National Archives of Norway
  • Questions about archival material and use of the archives
  • Questions about the use of the Digital Archives
  • Inquiries and messages about technical errors and metadata errors in the Digital Archives
 • Ask users of the Digital Archives
  • Users' own forum
  • Assistance with transcribing handwriting
 • Collaboration between the National Archives and users of the Digital Archives
  • Questions about volunteer efforts and source registration
  • Questions about proofreading of AMF material
 • Archived forums
  • Arkiv
  • Spørsmål om skannet materiale
  • Spørsmål om transkribert materiale
  • Andre spørsmål til Digitalarkivet
  • Tekniske tilbakemeldinger
 • Miscellaneous

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 7 results

 1. Hei ! Dette navnet, som står som Emne, såg eg i FT 1920 Aker, som vart publisert nylig. Og fødd i Balestrand 28 mai 1870. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01073680049757 https://www.digitalarkivet.no/fs10761800540091 Sogelaget i Balestrand, Sogn og Fjordane, kjenner ikkje til henne. Sjølv har eg forsøkt å sjå om eg kunne finna ho i FT 1910 ein eller annan stad. Men diverre, NJET ! Er det nokon på forumet som kan finna ho i FT 1910, og event kvar ho er døypt ? Med helsing Jon Sværen, Bergen
 2. I april 1861 emigrerer Botolf Pedersen Mæland / Eiken f 1 mars 1825 og gift 18 juni 1846 m/ Aagathe Ingebrigtsdtr Vangsnes f 1821. Dei emigrer saman m/ 5 barn: Nr 51 til nr 57 fødd frå 1847 - 1859. https://www.digitalarkivet.no/kb20070302620123 Korleis søkja på Botolv / Mæland / Eiken i FT i USA ? Nokon som har ein ide korleis eg skal søkja på familysearch.org? Takk for svar på foreskot ! Jon Sværen, Bergen
 3. Eg er på leiting etter opphav og lagnad til ei Gjertrud Pedersdotter som i 1801 var busett på Hovland i Årdal, ugift tenestejente på 30 år med ei dotter: * Kari Andersdotter på 12 år: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058396002162 Det einaste «treffet» eg får ved søk i fødselsbasane er: * Kari Andersdotter, døypt i Balestrand 2.10.1788 - «uekte» dotter av Anders Larsson Mæland og Gjertrud Pedersdotter Mæland! Eg trur at Gjertrud Pedersdotter KAN vera identisk med Gjertrud Pedersdotter, døypt på Tingestad i Fresvik 29.9.1767 som dotter av Peder Andersson og Kari Nilsdotter. Ho gifte seg i Årdal 10.5.1812 med husmann Johannes Johannesson på Steinhaugen under Jevnaker i Årdal (1778-1836), men dei fekk ikkje born i lag, og dødsfallet hennar er IKKJE registrert i Årdal! ** Kven var Gjertrud Pedersdotter - var ho frå Tingestad i Fresvik? ** Kvar vart det av Gjertrud Pedersdotter - flytte ho utover fjorden att? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 4. Hei ! Synneva er født 9.9.1892 og foreldra er Lasse Johannesen Eithun og andre kona hans, Johanne Olsdtr Sværen: https://www.digitalarkivet.no/kb20050811030519 Synneva er konformert i Tjugum Kyrkje 14.10.1906, nr 13: https://www.digitalarkivet.no/kb20050811030584 Kvar er ho ved FT 1910 ? Eller er det ho som døyr av tæring i Årdal 6.7.1910 ?? https://www.digitalarkivet.no/kb20050705040770 Født i Otterfjeld ?? På førehand, takk for hjelpa ! Jon Sværen Bergen
 5. Eg jobba med denne problemstillingi alt i 1982, men vart aldri klok på dette sambandet hans Ole Rowe til Balestrand! Foreldri var paktarar på Hammersnes i Balestrand då Ole var fødd, men kvar var faren ifrå og kvifor namnet Rud/Rowe? Eg har òg litt vanskar med opphavet til svigersonen Charles Tente frå Westfalen... Her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye spennande opplysningar er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i Innlegg #15 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 6. Dette er ein ny huslyd som eg vart merksam på i kveld gjennom innlegg #322 av Terje Tandsether i følgjende tema: https://forum.arkivverket.no/topic/221524-til-lars-øyane/?page=13 Denne Sølfest Nilsson var fødd på husmannsplassen Svad under Høyeim, nabogarden til Nes i Luster som son av husmann Nils Larsson og kona Kari Eriksdotter. Sølfest flytte frå Luster før han var komen i konfirmasjonsalderen, truleg direkte til Balestrand, og voks nok opp der. Han vart gift der ute med ei gardajente, og dei fekk åtte born imlag. Fleire av desse døydde unge og tydeleg ugifte, men i alle fall fire døtrer ser ut til å ha vokse opp, Kari, Martha, Britha d.y. og Johanna. Kari og Britha finn eg gifte i Balestrand, men ikkje Johanna... Martha døydde som legdelem, men kanskje hadde ho vore gift...? Her følgjer eit førebels manuskript for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~ Sølfest Nilsson {Svad}, døypt {i Luster} 26.2.1733, Sølfest Nilsson flytte i svært ung alder som tenestedreng til Balestrand der han 26.6.1758 gifte seg med Martha Gulbrandsdotter frå Farnes indre i Balestrand. Ho var dotter av gardbrukar Gulbrand Olson på Farnes indre, opphavleg frå Våtevik, og kona Britha Hermundsdotter frå Farnes indre og f. ##### (dato og stad for fødsli/dåpen hennar? – kring 1729?) Sølofest og Martha tok over som gardbrukarar etter foreldri hennar på Farnes indre i Balestrand, og derifrå vart Martha gravlagd 9.12.1781. Sølfest vart gravlagd frå Farnes 14.4.1782. Dei fekk åtte born i lag: a. Britha Sølfestsdotter, døypt i Balestrand 16.1.1758, vart gravlagd frå Farnes 19.3.1758. b. Kari Sølfestsdotter, døypt i Balestrand 26.12.1758, ##### (lagnaden hennar? – gift Balestrand 2.7.1788 med enkjemannen Peder Tollefson på Romøyri!?) c. Martha Sølfestsdotter, døypt i Balestrand 22.11.1760, d. som legdelem på Farnes 27.11.1835. ##### (lagnaden hennar?) d. Ole Sølfestson, døypt i Balestrand 24.4.1763, vart gravlagd frå Farnes 14.4.1782. e. Nils Sølfestson, f. i Balestrand ##### (dåpsdato?) 1765, vart gravlagd frå Farnes 26.3.1786. e. Britha Sølfestsdotter, døypt i Balestrand 2.2.1768, ##### (lagnaden hennar? – gift i Balestrand 9.6.1824 med enkjemannen Peder Mikkelson på Hov, f. Lidal 1756) f. Gulbrand Sølfestson, døypt i Balestrand 28.2.1771, vart gravlagd frå Farnes 28.3.1796. g. Johanna Sølfestsdotter, døypt i Balestrand 27.12.1774, ##### (lagnaden hennar?) ~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips til komplettering av dette manuskriptet. Særleg er eg nysgjerrig på lagnaden til Johanna Sølfestsdotter...
 7. Eg har plundra mykje med å få fullt oversyn over huslyden til Christen Haakenson i Dane Co., WI. Mykje hadde eg samla alt på 1980-talet, og i dag har eg freista finna ut av fleire utfordringar, men no står eg «bom» fast! Kanskje kan nokon bidra med gode tips? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye spennande opplysningar er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #4 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.