Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'vefsn'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • The National Archives of Norway
  • Spør Arkivverket
 • The Digital Archives
  • Brukernes eget forum
  • Tyding av skannede kilder
  • Kilderegistrering
  • Spør Digitalarkivet
  • Arkiv
 • Miscellaneous
  • Tekniske tilbakemeldinger

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 26 results

 1. Jeg leser forskjellige steder at Alexander Jacobsen Gyht, skal ha vært skredder (mester?) og kom til Vefsn fra Bergen og skal være sønn av en skotte. Er det hold i det? Han står oppført flere steder som død 1709. Hva er kilden til det? Han er i hvert fall i live på Sommertinget samme år: https://media.digitalarkivet.no/view/28719/232
 2. Marit Jeremiasdatter Hass (ca 1663-1741) var gift to ganger. Sist med Hans Pedersen Aars (ca. 1677-1718), men før det var hun gift med Jørgen Jensen. Han finner jeg ikke mye på. Hans barn finner jeg gjennom Marit, men vet vi når han døde, ble født og hvilke foreldre han hadde? Konsensus på nett er født ca. 1615, død 1698. Siden det ikke er kirkebøker for Vefsn for dette året og jeg ikke finner skiftet hverken på Helgeland eller i Trondheim, lurer jeg på hvor disse årstallene kommer fra. Det lille jeg har at han opptrådde på tinget i Vefsn siste gang oktober 1696: https://media.digitalarkivet.no/view/28718/113 En side har også at han fikk borgerskap i 1641. Men jeg finner ikke oversikt over borgerskap for Trondheim for det tidsrommet?
 3. I forbindelse med å kartlegge Agersborgene i Vefsn, fant jeg dette skiftet fra 1792: https://media.digitalarkivet.no/view/24898/181 Det beskriver et skifte etter tre "jomfruer" som bodde sammen med en fjerde i Vefsn på 1700-tallet, og selv om de døde med noen års mellomrom, ble det holdt felles skifte etter dem. Skiftet er interessant fordi det mot slutten ramser opp mange slektskap. Det er delvis feilsitert noen steder, bl.a. står det hos Svein Edvardsen at Jørgen Nilsen Agersborg er kvinnenes mormors bror, mens det i skiftet står morbror. (Deler av skiftet er tidligere diskutert her.) Jeg fører opp de slektskapene jeg får ut av skiftet her: Lensmannen Peter Agersborgs versjon: Nils' barn: 1. Jørgen Nilsen Agersborg a. Peter Jørgensen Agersborg b. Hieronimus Jørgensen Agersborg, død, barn: i. Jakob ii. Nils iii. Lisbet iiii. Anne Sofia iv. Margrete 2. Inger Nilsdatter Agersborg gm. Michel Darre, sognprest til Melhus a. Mille Darre (en av kvinnene i skiftet) b. Maren Darre (den andre kvinnen i skiftet) c. en sønn, død, og etterlatt seg en datter Inger Darre som levde i huset sammen med de tre, men som også er død. 3. Sofia Nilsdatter Agersborg gm. Henrik Olsen Berg, skipskaptein. Kun to barn og kun gift med hverandre. a. Margrete Henriksdatter Berg (den tredje kvinnen i skiftet). Hun skal ha sagt at hun ikke hadde noen farbroder eller faster. b. Ole Henriksen, forliste som ung på vei til Vest-India. Barbara Maria Aschanius sal: Bies sin versjon: - Borgermester Christopher Mentsen Darre, far til - Sal: sogneprest til Trondhiem Domkirke, Hr. Ments Christophersen Darre, far til 1. Sofia Mentsdatter Darre, gm. prosten Hr. Peder Aschanius, foreldre til a. Presten Hr. Ments Aschanius, som fikk følgende barn i. Peder Aschanius som var Berghauptmand. ii. Sophia Lucia Aschanius, enke etter presten Hr. Rambech iii. Anne Petronelle Aschanius gift med Kapitain Bæver? paa Winge i ??? iiii. Barbara Maria Aschanius sal: Bies 2. ukjent bror til Sofia b. ukjent sønn i. Mille Darre ii. Maria (sic) Darre Barbara mener altså at hun og søsknene er tremenninger med Darre-søstrene. Hr. og stifteprest Hagerups versjon Anne Margrete Berg skal ha to halvsøsken: 1. Mesterskredder Iver Eriksen Grøn, død for lenge siden. a. Erik Grøn, skredder i Gildeskål i Saltens fogderi b. Susanna Maria Iversdatter, gm. mesterborger Tørres Wefsen i Trondheim. 2. Berit Kirstine Eriksdatter Grøn, enke etter skipper Rolf Greve, som lever i megen armod. Det er mye i dette skiftet som ikke stemmer helt med andre kilder, eller forsåvidt med samme skifte: - Peter Agersborg kaller mor til Darre-søstrene for Inger Nilsdatter. Når slektskapet oppsummeres mot slutten, og i trykte etterlysninger etter andre arvinger i 1793, kalles hun Anne. - Hagerup angir to halvsøsken til Anne Margrete som da nødvendigvis må være barn av Peter Agerborgs tante Sofia, men Peter nekter for at hun har vært gift før. - Peter hevder at Maren og Mille kun hadde en bror som er død, men Melhusboka har 7 barn av Mikkel Darre, hvorav 3 med offiserstittel. - Peter hevder samme bror fikk en datter som også er død og som bodde sammen med de 3. Vefsn bygdebok særbind VIIIb s. 561, har en Inger Darre som passer veldig godt og som levde i 1801. Mitt spørsmål her er: Driver lensmannen med ren løgn for snuske til seg arven eller er det noe i hans versjon? Etterkommere etter de tre kvinnene ble tross alt etterlyst i flere utgaver av Tronhiems allene kongelige privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, både i 1791 og 1793.
 4. Baard Vidar Pettersen

  Rydningsrett Luktvasslia 1726

  I et innlegg i går viste jeg til en grenseoppgang i Tingbøkene der en slektning av meg er nevnt med en hittil ukjent halvbror. Mot slutten av f. 121b leser jeg: thi de udgivne 12 rDr var for Rydnings Retten, som hendis halfbroder Jacob Olsen hafde i Lugtvaslien, og for hun alleene kunde besidde dend, haver hun udgivet be=te penge. Siden jeg nå har gått gjennom skattelistene uten det minste spor etter denne Jakob Olsen, og siden enken som er nevnt i saken tok over gården flere brukere etter rydningen, lurer jeg på hva som ligger i begrepet rydningsretten. Jeg finner ingen god definisjon på det. Jeg heller mot at navnet er skrevet feil ved en misforståelse og at det skal være halvbroren Peder Olsen. Peder Olsen var nemlig bruker før Kirsten og hennes mann Lars Jonsen tok over i 1696, og de kan muligens ha kjøpt en rydningsrett av ham?
 5. Baard Vidar Pettersen

  Jacob Andersen Klokkers mor

  I Georg Hanssens Familjer i Ström 1500-1820 er Jakob Klokker/Jakob Andersen Kulstads mor oppgitt som Karin Eriksdotter som stammer fra Jämtland (Familj 388, s. 176). Jeg har tenkt dette var riktig, for i skiftet etter Jakobs far Anders i 1712 er Karin Eriksdotter nevnt som hans enke. Men i denne rettsaken fra 1718 leser jeg: "Jacob Andersen Klocker haver eftter Lovlig Varssel for rætten Ladet fremkalde Niels Michelsen Kuldstad for dend udexeqvere: de Kopschatt og Consumption paa hans Sal: faders Veigne for Aar 1711. Same Kopskatt beviiser Citanten med Fogdens og exeqverernis qviteringer at have betalt med Sex Rdr 3 mark hvor af hans stifmoder bør betale halvparten Tre Rdr j ort som hindes mand Niels Michelsen nu tilfindes at betale eftter som hand ej kan beviise same penger at have betalt nu hand var nærværende for Rætten.." Slik jeg tolker dette må det være Karin som er Jakobs stemor og som nå er gift med Nils Mikkelsen. Tolker jeg feil? Er det noen som har sett på dette før? Hva skriver du om Jakobs mor i neste bygdebok @Knut Skorpen? I skiftet til Anders står det "Jmellum hans qvinde Karen Eriksdatt: paa dend ene og dend sl: mands børn /.../ paa dend anden side." Mao. er det ikke sagt at de er hennes barn. Den Nils Mikkelsen Kulstad jeg har, er født ca 1699, og vil derfor bare være ca. 19 år i 1718. Karin er oppgitt f. ca 1655 hos Georg Hanssen, men det er neppe noe annen grunn for det enn at hun må være født så tidlig for å være mor til Anders' barn. Jeg finner ikke noe ekteskap eller forlovelse for Nils og Karin.
 6. Baard Vidar Pettersen

  Slektskap Åkvika ved Fustvatnet i Vefsn

  Ole Johannesen og Maren Larsdatter er "Næste SødskendeBørn" når de gifter seg i 1755 og må ha kongens tillatelse. Det betyr så vidt jeg har forstått at en av dem var søskenbarn med den andres mor eller far. https://ordnet.dk/ods/ordbog?query=næstsøskendebarn Det burde være lett, tenkte jeg. Men jeg sliter litt. Er det noen som har sett på Åkvika tidligere eller som har lyst på en utfordring? De må altså da ha en felles ane to ledd tilbake for den ene og tre ledd for den andre. Så langt har jeg funnet at: Ola Johannesen var født i Åkvika 1721 av Johannes Amundsen (ca. 1699 i Åkvika - 1759 i Åkvika) og Karen Jakobsdatter. Johannes Amundsen var sønn av Amund Johansen (ca 1664 i Åkvika - 1730 i Åkvika) og Marit Johansdatter (død 1720 i Åkvika). Amund var igjen sønn av Johannes Mikkelsen (f. ca 1625 i Åkvika). Men Karen Jakobsdatter kommer jeg ingen vei med. Eneste hint jeg har her er bryllupet deres. Maren Larsdatters var født 1730 i Åkvika av Lars Olsen og Karen Kristensdatter (død 1757). Karen var datter til Kristen Andersen (ca. 1637 - 1719 på Vollen) og Maren Larsdatter (ca. 1643 - 1738 på Vollen). (Vollen og Åkvika er nabogårder.) Lars Olsen kan være den Lars Olsen som er 23 år i 1701, men jeg er ikke 100% sikker fordi han da både blir gammel som far til Maren og gammel når kona dør. Men absolutt mulig. Jeg skulle altså gjerne hatt hjelp til å avklare Lars Olsens opphav og gjerne Karen Jakobsdatter. Forøvrig er jeg takknemlig for all hjelp med nye opplysinger her.
 7. Jeg sysler for tiden med folka i skiftet etter Hans Sjursen på Ner-Øya 1745: https://media.digitalarkivet.no/view/24844/207 Som gir dette slektskapet: 1. sal: Hans Siursen Nedr: Øe=Øren gm. Jelse Ingebregtsdaatter 2. Anders Siursen, død; a. Peder Andersen Langvatne, og død; i. Anders Peders: øfr: Flæss, ii. Peder Pedersen Langvatnet iii. Joen Peders: Greve, alle myndige. iv. Johannes Peders: Rufsvold. 19 aar, v. Niels Pedersen Langvatnet 17 aar, vi. Michel Pedersen 14 aar vii. Ole Pedersen øfr. Flæs 13 aar gamel viii. Kari Pedersdaatter, giftt med Anders Granæsaasen ix. Marithe Pedersdaatter Langvatnet, u,giftt b. Kari Andersdatter øfr: Biørnaa, giftt med Elias Andersen. 3. broder Joen Siursen, død, a. Ole Joensen Moe b. Elj Joensdr Søfting, u,, gift, c. Kari Joensdaatter Wittingen u,giftt, d. Kierstj Joensdaatter, giftt. 4. broder Ole Siursen, død a. Ole Olsen Walberg b. Niels Olsen Nord=Herøe 5. Niels Siursen, død a. Ingebrigt Nielsen Hagforsen 6. Elj Siursdaatter, død, a. Saala Abrahamsdatter Biørnaalien I Vefsn bygdebok VIIIb s. 161 oppgis Sjurd, som var bruker på Langvatnet 1680-1690, som den sannsynlige faren til denne søskenflokken, og gitt alle bindingene til nettopp denne gården synes jeg det er naturlig. Men jeg ønsker som vanlig å gå litt lenger 🙂 Det er ikke mange her jeg har sikkert identifisering på i manntall o.l., men Anders Sjursen er 50 i MT1701: https://media.digitalarkivet.no/view/38463/79 (Jeg har også Jon i samme manntall 40 år gammel, men med normal usikkerhet er han da sannsynligvis født etter MT1665) Men Anders bør finnes i MT1665, sannsynligvis født noe seinere enn angitte 1651. Et søk i Sogneprestens manntall gir da også kun en Anders Sjursen innenfor "mitt" slingringsmonn -5/+10 år. Anders, sønn av Sjur (Andersen) på Moldremma. https://media.digitalarkivet.no/view/35531/25 Moldremma ligger jo også geografisk nært Langvatnet og brukertidene overlapper ikke. (Ca. 1655-1672 på Moldremma i følge VBB VIIIb s. 689). Det kan altså virke som det er samme familie. Men. Og det er jo alltid et men. Sjur står her oppført med to eldre sønner. Mikkel og Ole. Mikkel har bygdeboka linket med Mikkel Sjursen som dør på Jordbekksletta 1721: https://media.digitalarkivet.no/view/24835/271. Men om man ser bakerst i skiftet er formyndere Østen og Ingbrigt Sjursen Straum. Jeg mener dette er er de som tilsynelatende er Hanssønner i 1665: https://media.digitalarkivet.no/view/35531/31 (#144). En Sjur var bruker på Straum til 1650. I 1652 var enken bruker og i 1661 har Hans tatt over. Dette må da være hans stesønner. Den Mikkel Sjursen som finnes i Moldremma 1665, kan derfor være død uten arvinger før 1745. Da gjenstår Ole. Ole har dere sagt er bruker i Halligarden, @Knut Skorpen. Jeg har ikke funnet noe sikkert på denne Ole. Kan denne Ole I Halligarden ha en sønn Ole og Nils? (Ole Sjursen bør være 47 eller helst litt eldre i MT1701. Jeg finner 3 kandidater. Ole Sjursen (46) på Sørnes, Ole Sjursen (60) i Almlia og Ole Sjursen Øster-Herringen (50). Jeg gjetter på at Øster-Herringen er det samme som Halligarden uten at jeg er veldig kjent oppi der? Han er også den eneste av disse uten sønner og som kan ha hatt eller kan få to sønner kalt Ole og Nils.) Andre opplysninger for å avklare dette mottas med stor takk!
 8. Maren Larsdatter giftet seg med Jacob Nilsen i 1752. I forlovelsen var begge oppgitt boende på Kulstad: https://media.digitalarkivet.no/view/16540/231 (øverst venstre side.) Maren finner vi i Folketellingen 1769, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01065682001146 53 år gammel, f. ca 1716. (Ny mann stemmer og bekreftes av skifte etter Maren 1791 https://media.digitalarkivet.no/view/24897/12) Den mest aktuelle kandidaten som Marens far er Lars Andersen Kulstad som får en Maren i nettopp 1716: https://media.digitalarkivet.no/view/16537/47 (neste nederst høyre side.) Denne Lars Andersen er også far til Mons (Mogens) Larsen som er forlover for Jacob og Maren. https://media.digitalarkivet.no/view/16537/23 (andre oppføring - tvillinger - venstre side) Mons finner vi også igjen i 1769, med rett alder og bosted: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01065682001196 Dette synes opplagt, men i 1740 finner jeg Lars Andersen Kulstad død, tilsynelatende uten barn: https://media.digitalarkivet.no/view/24843/50 MEN. Om man leser teksten forbi arvingene - som er hans brødre og brorsønner - står det at vurderingsmann også var Lars Andersen Kulstad... (Forøvrig er både Jens Andersen, bror av Lars Andersen og nevnt i skiftet over, og Claus Jakobsen, sønn av Jakob Andersen - også bror til Lars Andersen i skiftet - Jacob og Marens forlovere i 1752) Så enten er hovedperson skrevet med feil navn, eller vurderingsmann med feil navn (men hva med barna da), eller så fantes det to Lars Andersen'er på Kulstad. Noen som vet eller kan hjelpe? Jeg er så frekk at jeg tag'er deg på denne @Knut Skorpen, ettersom du så vidt jeg forsto har et ferdig manus på Kulstad nå. Andre opplysninger jeg har funnet til nå som kan være relevante: Hun og Jacob får to barn, Jørgen i 1756 og Anna 1757. Lars Andersen får minst et barn til - Karen i 1712. Dette er min mest aktuelle kandidat for Jacob - far Nils Ingebrigtsen Kulstadsjøen https://media.digitalarkivet.no/view/16537/79 - men har ikke jobbet noe særlig med dette enda. Jacob Muldpaakasted 1761 42 år gammel. https://media.digitalarkivet.no/view/16541/99 Jacobs skifte 1762 https://media.digitalarkivet.no/view/24880/155
 9. Kjetil Arntzen

  Fruen på Vevelstad

  Jeg søker informasjon om jomfru Olivie Henriette Lyng fra Trondheim som bestyrte handelen på Vevelstad rundt 1880tallet. Hun jobbet for Nils Arntzen fra Sørvågen. Han hadde en bror som senere ble handelsmann på Forvik (Arnt Matias Arntzen) Jeg ønsker informasjon om Olivie og hvor hun kom fra og hva hun gjorde? Hvor ble hun av når Nils solgte stedet
 10. Kjetil Arntzen

  fra Vefsn til Festhælen

  Trenger hjelp om en frue på Festhælen i Moskenes Mallena Andersdatter om fra Aufles i Vefsn. hun var mulig gift tre ganger. * Knut Olsen Søfting. * Lars Eliassen fra Skog som hadde hatt/har rettigheter på Festhælen i "århundre" fra Kruse, Sund og Eliassen familien på Nordnes. (Vefsnadelen). i 1785 bor han på Festhælen. Lars kom til Festhælen i 1776 og var mulig gift med Marit Jonsdatter fra Inngården i Vefsn? far til Lars var Elias larsen. Publisert Lars Elsiasen Fæsthellens Afkald, imder akrevet af Lars Olsen Remmen til Elias Larssen Øvr 1785-88. Jeg finner også at søster av lars bor i Moskenes. Det er Karen som er gift med Lars Mikjelsen fra Kvalfors. * Ola Johnsen fra Stamnes i Alstad han bygsler, mulig fra sin forgjenger i 1798 både Bisselvåg og Rostad (Bisselvåg med Rostad). Ola var 27 år yngre enn henne Mallena bor i 1794 på Rostad... Jeg har også lagt ut på tyding Side 62 og 63: Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20080121680571 Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080121680571.jpg
 11. Kjetil Arntzen

  Moskenes 1700tallet

  Søker hjelp til å tyde SAT, Vesterålen sorenskriveri, 2/2Ca/L0003: Pantebok nr. C, 1796-1807: Side 62 og 63: Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20080121680571 Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080121680571.jpg Mallena Andersdatter om fra Aufles i Vefsn. hun var mulig gift tre ganger. * Knut Olsen Søfting. * Lars Lars Eliassen fra Skog som hadde hatt/har rettigheter på Festhælen i "århundre" fra Kruse, Sund og Eliassen familien på Nordnes. (Vefsnadelen). i 1785 bor han på Festhælen *Ola Johnsen fra Stamnes i Alstad han bygsler, mulig fra sin forgjenger i 1798 både Bisselvåg og Rostad (Bisselvåg med Rostad) Mallena bor i 1794 på Rostad...
 12. Kjetil Arntzen

  Jens Kruse på Tind i Lofoten

  Jeg søker etter Kruse på Tind i Moskenes (Flakstad. Han er nevnt som Jens Hansen i 1670-72-74 men som Jens Kruse i 1674,75 og 76 og 89 På Tind finnes det i 1674.75 og 76 en Henrich og etter navnet Kruse står det ibm. ibm står under navnet til Kruse. Jens er mulig født 1641 (1647) i 1665 og 1667 i finner jeg en Jens Hansen sammen med Christen Christensen sammen om å betalehver sin våg. i 1661 er det Hans Tommesen av Moskenes slkeer som betaler leie. Men jeg finner ikke at Jens er sønn av Hans og Krusenavnet finnes ikke hos Moskenesfamilien. I 1650 er også Hans Tommesen og samme hans er også "eier "på Thuv. Mulig har i 1691 er gift med Barbara Jensdatter fra Buksnes (Ramsvika) Hvem er han og hvor kommer han fra? Kruse?
 13. I Vefsn bygdebok Særbind VIIIb s. 412 står det om Lars Hansson, som bodde på Mo i Vefsn fra ca 1706 til han døde i 1734. Kona hans vet vi ikke navnet på, men i en fotnote refereres det til en føljetong antakelig av Mikal Jakobsen fra 1910, som sier at han var gift med ei Anne Ingebriktsen d. 1720. Noe av dette stemmer ikke, for kona til Lars døde i 1727, 81 år gammel. (Det står 1717 i bygdeboka.) Lars Hansen og hans sønn Hans Larsen er gjengangere som faddere blant noen kvinner jeg mener er i slekt. Disse er av Ingebrikt Ingebriktsens Mos slekt, og i så måte stemmer opplysningene fra føljetongen godt, men kan det underbygges? Er det noen som har ytterligere informasjon om Lars Hansson og kona hans? Jeg lurer også på hvilken Kolbein som var far til Brynhild Kolbeinsdatter - enka som giftet seg med Hans Larsen i 1729.
 14. Berit Ingebrigtsdatter, datter til Ingebrigt Ingebritsen Mo og gift med Arne Kristoffersen i Vefsn, er oppgitt i Vefsn bygdebok VIIb s. 447 med fødselsår ca. 1639 og dødsår 1727. Jeg liker å finne orginalkildene til mine direkte aner, men etter tredje gjennomgang av 1727 finner jeg fremdeles ikke Berit gravfestet. Det kan jo fort skje en liten skrivefeil, men begravelsene er søkbare i Vefsn fra 1712-1752, og jeg finner henne ikke der. Heller ikke ved en manuell gjennomgang av hele kirkeboka som omhander 1726-29. Jeg vet hun var i live ved mannen skifte 1713 https://media.digitalarkivet.no/view/24833/195 og død før brorens skifte 1740: https://media.digitalarkivet.no/view/24843/20 Er det noen som har henne i sitt slektstre og har notert kilde på hennes dødsår?
 15. Baard Vidar Pettersen

  Monsieur Hans Jonssøn Greger

  Av ren nysgjerrighet: fant denne fadderen i ei dåpsoppføring i Vefsn i dag. Mons. Hans Jonssøn Greger. Første fadder nederst på venstre side. https://media.digitalarkivet.no/view/16536/51 Jeg har prøvd å søke litt rundt, og finner at det skal ha vært en Nils Jonsøn Greger på Helgeland på slutten av 1600-tallet. Noen som vet noe om denne slekta og hva Hans gjorde som fadder i Vefsn?
 16. Hei! Jeg trenger hjelp til å bekrefte eller avkrefte min teori om far til bl.a. Arne Kristoffersen Lindset. Han er en av mine forfedre. I skiftet til hans barnløse bror Peder i 1724, går det fram at de var minst 5 søsken: Elias Kristoffersen på "Næs" Ole Kristoffersen på Aufles Arne Kristoffersen Lindset Marit Kristoffersdatter Fagervika (i dagens Leirfjord) Dorte Kristoffersdatter Alsøya (i dagens Herøy) Peder, Ole og Arne finnes omtalt i Vefsn bygdebok i henholdsvis Særbind VIIIb, VIIIa og VIIb. For alle står det at de er sønn av Kristoffer i Fagervika i Leirfjord. Vha. manntallet fra 1701, finner jeg følgende omtrentlige fødselsår på de fire brødrene: Ole f. ca 1631, Arne f. ca. 1637, Peder f. ca. 1639 og Elias f. 1642. Problemet er bare at på den tiden finner jeg ingen Kristoffer i Fagervika. Det er muligens bare Knut Skorpen som kan svare på dette når han er tilbake, men er det andre som har en begrunnelse for at Fagervika er utpekt vil jeg gjerne høre. Om dette bygger på en følgefeil, eller hva det er vet jeg ikke, men vil gjerne ha tilbakemelding på min aneversjon: For å begynne på nytt, forsøkte jeg å finne brødrene i Sogneprestens manntall 1665. Ole har allerede bosatt seg på Aufles: https://media.digitalarkivet.no/view/35531/29. Arne og Peder har jeg ikke funnet sikkert. Men Elias har det mest uvanlige navnet og er yngst, så det er størst sjanse for å finne ham hjemme. Han burde være ca 23 år i 1665 ut fra alder i 1701. Jeg søkte først gjennom Rana, Herøy og Alstahaug, siden de skulle være fra Fagervika i dagens Leirfjord, men til slutt fant jeg ham der jeg burde kikket først - på Nes i Leirfjord: https://media.digitalarkivet.no/view/35531/26. Der er det en Elias, 22, oppført som sønn av Mogens, 40. Denne Mogens er på grensen gammel nok til å være far til en 22-åring, men kikker jeg i skattelistene finner jeg en Kristoffer på Nes som dukker opp i 1632 https://media.digitalarkivet.no/view/77127/283 (siste før Ødegaards mend) og forsvinner en eller annen gang i skattelistehullet mellom 1652 og 1661. I 1652 er det oppført en Peder og en Kristoffer. I 1661 (ikke på nett) er det en Peder Stenersen og en Oluff som bruker. I 1663 er Peder Stenersen og Mogens Larsen oppført og i 1665 altså Mogens og Siur. For meg virker det nokså opplagt at søskenflokken kommer fra Nes i Leirfjord, og at Kristoffer dør en gang før 1661. Ole Kristoffersen driver antakelig en stund før mora gifter seg på nytt med Mons Larsen, som overtar gården, og Ole blir oppsitter på Aufles. Gi meg gjerne tilbakemelding på om dette gir mening. (I skiftet etter Peder som nevnes i starten, fortelles det også at Marit Kristoffersdatter i Fagervika bl.a. har barna Jon og Peder Stenersen og vi finner familien i 1701: https://media.digitalarkivet.no/view/38463/64. Kanskje er Peder Stenersen en slektning av svigersønn Stener Tomasen?)
 17. I forbindelse med en annen tråd, vil jeg bare dobbelsjekke min konklusjon når det gjelder en innføring i Sogneprestens manntall for Tjøtta fjerding 1665/66. https://media.digitalarkivet.no/view/35531/23 Under Blomsøen, tredje gård på høyre side, finner vi Hans Hansen 64. Under sønner står det Lauritz (om jeg tyder spesialtegnet på slutten riktig). Foran leser jeg f. Er det noen tvil om at det står for fostersønn og at Lars ikke er sønn av Hans Hansen? Kan det også tolkes som stesønn?
 18. Baard Vidar Pettersen

  Ola jektbygger

  I kirkeboka for Vefsn 1712-1720 har jeg nå to ganger kommet over en Oluf Jektbygger som fadder. Vet noen hvem han var? Patronym, fra hvilken gård, evt. foreldre? Her er den ene oppføringen: https://media.digitalarkivet.no/view/16537/21 (Fadder for Oluf Jacobsen Faldmoens barm)
 19. OK. Dette blir en munnfull, men om du har slekt i Vefsn er det stor sannsynlighet for at dette tangerer ditt slektstre og er du ellers ute etter en utfordring, håper jeg du i hvert fall kikker på spørsmålene nederst 🙂 For her kommer kulminasjonen av en hel høsts uforklarlige fascinasjon av en slektsgren. Det startet med å prøve å forklare hvorfor Anders Bårdsen og Brynhild (Brønild) Ingebrigtsdatter trengte kongens tillatelse for å gifte seg og har est ut etterhvert. Deler av dette er publisert her: Jeg publiserer dette her nå, dels fordi jeg har funnet en del nytt, dels fordi den forrige konklusjonen var publisert under en misvisende tittel, dels fordi den oversikten ikke var så oversiktlig og til slutt fordi jeg gjerne skulle hatt hjelp til å fylle inn noen hull. Denne oversikten viser det jeg har av Bård Erlandsen (Bård Klokker) sin etterslekt i 3 ledd. Siste ledd er uten ektefeller og barn. Jeg har forsøkt så langt det har latt seg gjøre å finne fødselsår og -sted, dødsår og -sted på samtlige, samt finne alle barn og rekkefølge på dem. Jeg publiserer ikke her kilder, da dette tar for mye plass, men oppgir selvfølgelig det til alle som måtte ha interesse av det. Jeg har uthevet de personene jeg gjerne skulle visst mer om. Noen er nok ikke mulig å finne mer om, mens andre håper jeg vi i fellesskap kan finne. Jeg har også noen velmente «rettinger» til Vefsn Bygdebok og Knut Skorpen om han skulle ramle innom 🙂 Disse har en * bak. Jeg kommenterer de uthevede og stjernemerkede personene nederst. Bård Erlandsen f: ca. 1590, ukjent sted, d: etter 1662. Kone(r) vites ikke. Jeg har ikke funnet noe som tilsier at Bård var klokker, men heller ingen andre klokkere i hans tid. 1) Erland Bårdsen f: ca. 1620 på Lille-Smedseng, d: ca. 1701 på Lille-Smedseng + ukjent kone a) Bård Erlandsen f: ca. 1660 på Høglia, d: 1728 på Stor-Smedseng + Brynhild Kolbjørnsdatter f: ca. 1705, d: 1779 på Kulstad i) Erland Bårdsen f: ca. feb 1726 på Stor-Smedseng, d: ca. juli 1804 i Båthola b) Vincent Erlandsen f: 1661 på Høglia, d: 1746, Aufles Ingen barn. 2) Guttorm Bårdsen f: ca. 1627 på Lille-Smedseng, d: 1690 på Forsmoen indre, + Else Kristoffersdatter f: ca. 1639, d: ca. jan 1713 på Mo. (Else var datter av Kristoffer «Klokker» Olsen, f. før 1615, d. etter 1657. Kristoffer kunne ikke vært gift med en Bårdsdatter slik det er skrevet flere steder. Dvs. denne eventuelle Bårdsdatteren kan i hvert fall ikke være Elses mor. Da hadde Else giftet seg med sin mors kjødelige bror.) a) Gunhild Guttormsdatter f: ca. 1657, ant. på Forsmoen indre, d: ca. apr 1729 på Hals + Ingebrigt Ingebrigtsen f: ca 1653, d: ca. sep 1740 på Hals, Vefsn, Nordland * i) Synnøve Ingebrigtsdatter f: ca. 1673 (upålitelig) på Hals, d: ca. juli 1755 på Gulljorda ii) Ingebrigt Ingebrigtsen f: ca. 1681 på Hals, d: 1769 på Kvalnes, Leirfjord iii) Guttorm Ingebrigtsen f: ca. 1685 på Hals, d: ca. jan 1763 på Andås iv) Brynhild Ingebrigtsdatter f: ca. 1686 på Hals, d: 19. apr 1768 på Tverråmoen v) Kristoffer Ingebrigtsen f: 1689 på Hals * vi) Anders Ingebrigtsen f: ca. aug 1691 på Hals, d: ca. mar 1725 på Halsøya vii) Jakob Ingebrigtsen f: ca. 1695 på Hals, d: ca. mar 1767 på Gulljorda viii) Israel Ingebrigtsen f: ca. 1698 på Hals, d: Død uten arvinger før 1776. Levde 1724. * ix) Bendigt Ingbrigtsen f: ca. 1704 på Hals, d: ca. apr 1789 på Lindset b) Bård Guttormsen f: ca. 1665 på Forsmoen indre, d: ca. des 1732 på Forsmoen indre, + Magnild Kristensdatter f: ukjent, d: 1723 på Forsmoen indre, i) Else Bårdsdatter f: ca. 1690 på Forsmoen indre, d: 1. apr 1765 på Kulstad ii) Guttorm Bårdsen f: ca. 1693 på Forsmoen indre, d: juni 1755 på Drevland iii) Kristen Bårdsen f: ca. 1697 på Forsmoen indre, d: mar 1751 på Forsmoen indre iv) Dorte Bårdsdatter f: ca. 1697 på Forsmoen indre, d: jan 1775 på Fogemark? v) Ole Bårdsen f: ca. 1701 på Forsmoen indre, d: ca. juni 1749 på Bjørkremma, vi) Maren Bårdsdatter f: ca. 1706 på Forsmoen indre, d: ca. aug 1784 på Holandsjøen, vii) Lisbet Bårdsdatter f: ca. jan 1714 på Forsmoen indre, d: før 1757 Sandnessjøen viii) Berit Bårdsdatter f: des 1716 på Forsmoen indre, d: Åfjorden i Fosen ix) Karen Bårdsdatter. Antakelig yngst. Død etter 1776. x) Mikkel Bårdsen. c) Kristoffer Guttormsen f: ca. 1666 på Forsmoen indre, d: 1746 på Myrneset + Marit Sjursdatter i) Barbro Kristoffersdatter f: ca. 1700 på Myrneset, d: sep 1752 på Smedseng, ii) Sjur Kristoffersen f: 1696-1710 på Myrneset, d: Sandsund, Lofoten iii) Else Kristoffersdatter f: 1701-1710 på Myrneset, d: etter 1746, før 1776 iv) Marit Kristofferdatter f: 1701-1710 på Myrneset, d: ant okt 1736 på Høgremma v) Maren Kristoffersdatter f: ca. 1711 på Myrneset, d: 1794 på Sjåmoen, vi) Sebor Kristoffersdatter f: ca. juni 1712 på Myrneset, d: nov 1712 på Myrneset; 19 uker gammel vii) Mikkel Kristoffersen f: ca. okt 1713 på Myrneset, d: 1793 på Myrneset, viii) Guttorm Kristoffersen f: ca. juni 1716 på Myrneset, d: før 1746 u arvinger. ix) Ellen Kristoffersdatter f: ca. okt 1717 på Myrneset, d: før 1746 u arvinger. x) Dordi Kristoffersdatter f: ca. jan 1720 på Myrneset, d: før 1746 u arvinger. xi) Bendigt Kristoffersen f: ca. sep 1721 på Myrneset, d: før 1746 u arvinger. xii) Magnild Kristoffersdatter f: ca. juli 1724 på Myrneset, d: ca. apr 1812 på Øyen xiii) Solla Kristoffersdatter f: ca. apr 1727 på Myrneset d: etter 1780, før 1801 d) Marit Guttormsdatter f: mlm Gunhild og Maren på Forsmoen, d: 1723 på Drevland + Jakob Ingebrigtsen f: ca. 1658 på Mo, d: apr 1740 på Drevland, i) Guttorm Jakobsen f: ca. nov 1691 på Drevland, d: Død Åfjord 1758? ii) Synnøve Jakobsdatter f: ca. 1694, d: 20 juli 1764 på Straum i Drevja iii) Else Jakobsdatter f. ca. 1695 på Drevland, d: ca. mai 1767 på Søttaren iv) Ingebrigt Jakobsen f: ca. 1698 på Drevland, d: ca. aug 1782 på Forsmoen ytre, v) Anders Jakobsen f: Bet. 1701–1706 på Drevland, d: ca. juli 1736 på Fallmoen, vi) Peder Jakobsen f: ca. 1705 på Drevland, d: 1780 på Blåfjelldalen, vii) Marit Jakobsdatter f: ca. feb 1712, d: ca. jun 1755, Utnes e) Maren Guttormsdatter f: ca. 1671 på Forsmoen indre, d: 1776 på Andås Barnløs f) Hans Guttormsen f: 1675, d: etter 1740 på Forsmoen indre + Berit Arntsdatter i) Kirsten Hansdatter f: ca. 1698, d: ca. mai 1788 på Almlien,; 90 år ii) Guttorm Hansen f: ca. 1705, d: ca. mar 1777 på Hellfjell, Vefsn 3) Ole Bårdsen f: ca. 1640 på Haukland, d: mai 1691 på Haukland; 50 år 9 mnd gammel 4) Anne Bårdsdatter f: ca. 1650 på Haukland, + Klemmet a) Anna Klemmetsdatter f: sep 1691 i Åkvika, 5) NN Bårdsdatter (denne «Bårdsdatteren» har jeg ingen dokumentasjon på, men det forklarer at Anders får en sønn kalt Bård og det er den eneste forklaringen jeg har på at Anders Bårdsen og Brynhild Ingebrigtsdatter skulle være tremenninger.) + Anders Kristoffersen f: ca. 1625, d: etter 1679, før 1701 (Anders kan ikke påvises som sønn til Kristoffer «Klokker» som oppgitt i en del kilder, men var mer sannsynlig sønn av Kristoffer på Haukland, død ca 1632.) a) Mikkel Andersen f: ca 1652 i Almlia, d: ca apr 1732, Tverråmoen, Hemnes Ingen egne barn jeg vet om. b) Bård Andersen f: ca. 1655 i Almlia, d: ca. jan 1713 i Åkvika + Ingeborg Larsdatter f: ca. 1653, d: ca. jan 1713 i Åkvika, i) Berit Bårdsdatter f: ant. eldst av søstrene d: 1747 på Grøftremma ii) Else Bårdsdatter f: ca. 1666 (upålitelig årstall), d: juli 1762 på Almdalen iii) Anders Bårdsen f: 1681–1683 på Mellom-Hellfjell, d: 20 mar 1769 på Tverråmoen iv) Lars Bårdsen f: ca. 1686 på Mellom-Hellfjell, d: aug 1728 på Lille-Smedseng, v) Kirsten Bårdsdatter f: ant. 3. søster, d: 1754, Kjerringhalsen, Hemnes vi) Marit Bårdsdatter f: ant. 4. søster, d: 1746 på Grøftremma, vii) Karen Bårdsdatter f: jan 1691 på Mellom-Hellfjell, d: 1692 på Hellfjell viii) Magnild Bårdsdatter f: jan 1693 i Åkvika, d: ca apr 1732, Kjerringhalsen, Hemnes (begravet samme dag som sin onkel Mikkel) ix) Ole Bårdsen f: ca. 1696 i Åkvika, d: 1742 på Tustervatnet, Hattfjelldal c) Kristoffer Andersen f: ca. 1658 i Almlia, d: ca. 1700 i Åkvika + Karen Larsdatter f: ?, d: 1739 på Kulstad i) Else Kristoffersdatter f. 1680-1690, ant. eldst, d: ? ii) Birgitte Kristoffersdatter f. ca jun 1690 i Åkvika, d:? iii) Marit Kristoffersdatter f: 1680-1697, d: 1728 på Kulstad Anmerkninger/spørsmål: 2a+) Ingebrigt Ingebrigtsen står uten dødsår i bygdeboka. Jeg mener jeg har funnet ham «muldpåkastet» 16. sept 1640. 2av) Kristoffer Ingebrigtsen mangler i bygdeboka. Antar det er en trykkfeil, siden nummereringen også mangler. Utover folketellingen 1701 har jeg ingen opplysninger om Kristoffer. Han er ikke nevnt i manntallet i 1769 eller skiftet etter Maren Guttormsen 1776, så han døde i hvert fall barnløs. 2aviii) Som vist i denne tråden https://forum.arkivverket.no/topic/177652-nils-nilsen-død-ca-1737-stor-smedseng-i-vefsn-sønn-av-nils-jacobsen-kulstad-i-vefsn/?page=4 var det neppe denne Israel Ingebrigtsen som døde 1778 på Andås. Hvor og når døde han da? 2biv) Når Dorte Bårdsdatter dør 1775 leser jeg at hun dør på Fogemark. Hva står det og hvor er dette? Begynner på andre linje etter 1775: https://media.digitalarkivet.no/view/16541/51416/6 2bvii) Lisbet Bårdsdatter skal være død før 1757 ifølge skiftet til broren Guttorm, og ha en sønn Bård. I følge skiftet til tanten Maren dør hun i Sandnessjøen. Har noen flere opplysinger? 2bviii) Berit Bårdsdatter skal tjene i Trondheim i 1757 og være gift i Åfjorden i Fosen i 1776. Er dette henne? https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002929709 https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000902558 Tar gjerne imot hjelp for å avkrefte eller bekrefte! 🙂 2bix) Karen Bårdsdatter, skal være ugift og tjene på Drevland i 1776, men mangler fødsels og dødsår på henne. 2bx) Mikkel Bårdsen er nevnt i foreldrenes skifter, men ellers har jeg ingenting på ham. Han tjener "nord i Grønøen" 1733. Ikke nevnt 1776. 2c+) Vet svært lite om Marit Sjursdatter. 2di) Dette er et longshot, men Guttorm Jakobsen var i Trondheim ved skiftet etter faren 1740. Et søk på Guttorm Jakobsen i Sør-Trondelag ga bl.a. dette: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000562423 Kan han ha flyttet dit pga av søskenbarnet Berit Bårdsdatter eller omvendt. Tar gjerne imot hjelp for å avklare dette. 2f) Hans Guttormsen lever i skiftet etter Anders Ingebrigtsen 1740. Mangler dødsår. 2f+) Vet lite om Berit Arntsdatter 3) Ole Bårdsen. Fikk han ingen barn? Jeg har ikke funnet noen. 4) Anne Bårdsdatter. Vet lite eller ingenting om Anne og Klemmet. Klemmet dukker opp i 1690 i Åkvika uten at jeg finner spor av han før det. Han er der bare til 1695, før han forvinner sporløst. Senere er det en Jon Klemmetsen på Mellom-Helfjell, men finner ikke noe bevis for slektskap. 5ci) Else Kristoffersdatter finner jeg siste gang som fadder i 1724. Når døde hun? 5cii) Birgitte Kristoffersdatter har jeg kun fødsel på. Vet vi mer? Tja. Det var vel det.
 20. I kirkeboka for Vefsn #2 (1712-1720) s. 77 https://media.digitalarkivet.no/view/16537/42 blir Nils Pedersen Laksforsens kone introdusert som første innføring i 1716. Introduceret. Niels Pedersen Laxforssen Qvinde. Maalfri. 7 prol Jeg greier ikke finne selve dåpen. Er jeg blind eller mangler den rett og slett? Noen som vil dobbelsjekke for meg?
 21. Baard Vidar Pettersen

  Kolbein eller Kolbjørn

  Dette blir et spørsmål av akademisk art, men jeg synes det er interessant allikevel: I Vefsn på 1600- og 1700-tallet var det noen Kolbein'er eller Kolbjørn'er som jeg har kartlagt. De var aldri så mange, og i skattelistene er de stort sett alle skrevet opp som Kolbein (Kolben/Kolbenn/Cholben), men med noen få unntak. I noen skattemanntall på 1620-tallet og i Fornautpengene 1647-48 er de skrevet som Kolbjørn (Kolbiørnn/Cholbiørnn/Kolbiøren), men ellers altså gjennomgående som en variant av Kolbein til i hvert fall 1688 (det er så langt jeg har kartlagt Kolbein'er/-bjørn'er i skattelistene). Når vi kommer til kirkeboktiden er de oftere skrevet som Kolbjørn. Første person som er nevnt i kirkebøkene i Vefsn er Kolbiørn Nielsen i 1690: https://media.digitalarkivet.no/view/16536/4. Denne kirkeboka bruker stort sett Kolbjørn/Kolbjørnsen, men Kolbein/Kolbjørn Pedersen på Laksforsen, skrives både som Kolben (fadder på venstre side: https://media.digitalarkivet.no/view/16536/35) og som Colbiørn (fadder høyre side: https://media.digitalarkivet.no/view/16536/38) med kun en måneds mellomrom, riktignok skrevet av to forskjellige prester. Senere utover 1700-tallet, har i hvert fall de fleste innføringene jeg har funnet vært skrevet som Kolbjørn/Kolbjørnsen/Kolbjørnsdatter. Vefsn bygdebok omtaler disse konsekvent som Kolbein, mens tidligere bøker bruker Kolbjørn (eks: Storjorden s. 11-12 https://www.nb.no/nbsok/nb/dc8f65583abb46c7939487c4557cfa81?lang=no#13) Det var jo vanlig på den tiden med litt variende varianter av navn, men i Norsk personnamnleksikon som jeg nå endelig har fått i hus, framgår det at dette er to helt forskjellige navn med forskjellig betydning og opprinnelse. Kolbein betyr noe sånt som "en som har svarte føtter" slik en gråbein har grå, mens Kolbjørn naturlig nok henspiller på dyret bjørn. Derfor synes jeg forvekslingen er litt underlig. I bygdeboka er det nevnt flere plasser med Kolbein i navnet, og jeg tenker at det nok er gode grunner til at de har valgt Kolbein-varianten. Samtidig synes jeg det er rart at jo nyere kilder, dess flere Kolbjørner kommer fram. Det er også sånn at på Vefsning uttalles bjørn, bjønn, altså uten r'en og med en noe mindre markant j enn på østlandet. Omtrent som i den ene skattelista fra 1624-25, der Kolbjørn på Veset er skrevet som Colbønn. Det vil derfor ikke være helt unaturlig om en utenfra skulle tolke Kolbjønn som Kolbenn. Den andre veien virker det som en helt unaturlig mistforståelse. Så hva het de egentlig på 16-1700-tallet i Vefsn? Jeg tar gjerne i mot innspill.
 22. Knut S. Andersen

  Junigarden ved Tustervatnet

  Mine tipp-tippoldeforeldre kom fra Mosjøen-området. Jeg har fått veldig mange gode opplysninger om gårdene slektene bodde på fra bygdebokforfatter Kjell Jacobsen, og har funnet frem til de fleste stedene på kart. Men et sted/gård finner jeg ikke, nemlig Junigarden ved Tustervatnet der Hogne Jakobson oppgis som rydningsmann og gårdbruker fra 1690 til omkring 1734. Han ble etterfulgt av sønnen Israel Hogneson f. ca. 1707, bruker på Junigarden 1735-1746, senere Jakobgarden i Midt-marken og Nerstua på Remma. Søker opplysninger om hvor Junigården lå/ligger. Slektsopplysninger om personene nevnt over vil også være av stor interesse. På bakgrunn av svar fra Grethe Flood og regranskning av håndskrift skal gården hete Innergarden ved Tustervatnet, altså ikke Junigarden slik jeg opprinnelig trodde!
 23. Peder Hansen som var husmann på Dolstadsjøen i Vefsn er min farfars farfars farfar. Jeg ønsker gjerne hjelp til både hans død og hans fødsel/opphav. For å ta det enkleste først. Han dør enten 1810 eller 1811. Så vidt jeg har kunnet bringe på det rene var det bare en Peder (Per) Hansen på Dolstadsjøen i dette tidsrommet. Likevel gravlegges det to stykker. En 25. nov 1810 (5. nederst til høyre) som er 62 år og en 28. april 1811 (nr. 8 venstre side) som er 64 år. I innrulleringsmanntall 1809, står Peder oppført som 55 år sammen med sin sønn Christian. Jeg finner ikke Christian (døpt Christen) i samme manntall 1811, eller for så vidt noe annet sted etter 1809. Er det logisk å tro at presten skrev feil og at den ene av begravelsesdatoene gjeldere hans sønn? Det vil vel i så fall være umulig å finne ut hvem som er hvem, så lenge jeg ikke finner noe skifte? Så det vanskelige - og viktigste. Peder er altså født 1747-48 om vi skal tro kirkeboka ved hans død, men disse alderne er jo notorisk upålitelige. Om vi skal tro innrulleringsmanntallet er han født ca. 1754. Vefsn bygdebok Særbind 8a og b, har ham som sønn av Hans Persen f. 1762 i Tverråga, altså 15 år yngre enn dødsoppføringen og 8 år yngre enn innrulleringsmanntallet. Hvorfor det? Knut Skorpen som er forfatter av disse utgavene bruker ha ting på stell, så det er nok en grunn, men sliter med å finne den. Når han gifter seg 1793 står han oppført som Peder Hansen Andaas. Når han får sitt første (uekte) barn i 1789 står han oppført som Peder Hansen Hals. Jeg finner egentlig ikke noe som knytter ham til Tverråga og Hans Persen. Et søk på pe* ha* i 1769 gir 2 bedre treff når det gjelder alder. Peder Hansen som er dreng på Turmoen og Peder Hansen som er dreng på Remma, men jeg vet ikke hvor disse kommer fra. Dette skulle jeg gjerne hatt hjelp til å avklare.
 24. Jeg trenger hjelp til å oversette / tyde skifte/arv etter Maren Has Danielsdatter på Storviken i Vefsn i 1812 Helgeland Skifteprotokoll nr 28 (1809-1812) år 1812 side 325
 25. Kjetil Arntzen

  slekt fra Vefsn til Moskenes

  Rostad i Moskenes kjøpes i 1832 fra Ola Johannesson på Grøa i Vefsn (se side 392 i gardshistorie for Vefsn 8a). Kjøper er Anders Arntzen som selv er dattersønn til Daniel Tomasen (bror av skipper Elias Tomasen med eiendom på Festhælen). Ola og Anders er tremenninger. I 1789 er det en Ole Johnsen som kjøper Rostad i 1798. Er det samme person? Ole Johannesson er i Grøva gift i 1812 med Marit Andersdatter og datter igjen av Hans Erlandsøn og Marit Andersdatter (tante til Anders Arntzen). Denne Ole Johnsen er i telling i 1801 gift med Malene Andersdatter i hennes andre ekteskap. Hun er 53 år og han 25 år) Er begge Jon samme person? Elias eier mye i området og kjøpes eiendommen fra for eksempel nevnte Elias Tomasen? Han er gift med Karen Andersdatter fra stor familien på Nepelberg? Tilleggsspørsmål På folketelling 1801 finnes på Festhælen i Moskenes Lars Michaelsen og Karen Eliasdatter. Hvem er de? Er hun av Elias Tomasenfamilien? Hun er 50 år og gift andre gang mens Lars er 24 år og første gang gift.
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.