Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'vefsn'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Ask the National Archives of Norway
  • Questions about archival material and use of the archives
  • Questions about the use of the Digital Archives
  • Inquiries and messages about technical errors and metadata errors in the Digital Archives
 • Ask users of the Digital Archives
  • Users' own forum
  • Assistance with transcribing handwriting
 • Collaboration between the National Archives and users of the Digital Archives
  • Questions about volunteer efforts and source registration
  • Questions about proofreading of AMF material
 • Archived forums
  • Arkiv
  • Spørsmål om skannet materiale
  • Spørsmål om transkribert materiale
  • Andre spørsmål til Digitalarkivet
  • Tekniske tilbakemeldinger
 • Miscellaneous

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

 1. Baard Vidar Pettersen

  Slektskap Åkvika ved Fustvatnet i Vefsn

  Ole Johannesen og Maren Larsdatter er "Næste SødskendeBørn" når de gifter seg i 1755 og må ha kongens tillatelse. Det betyr så vidt jeg har forstått at en av dem var søskenbarn med den andres mor eller far. https://ordnet.dk/ods/ordbog?query=næstsøskendebarn Det burde være lett, tenkte jeg. Men jeg sliter litt. Er det noen som har sett på Åkvika tidligere eller som har lyst på en utfordring? De må altså da ha en felles ane to ledd tilbake for den ene og tre ledd for den andre. Så langt har jeg funnet at: Ola Johannesen var født i Åkvika 1721 av Johannes Amundsen (ca. 1699 i Åkvika - 1759 i Åkvika) og Karen Jakobsdatter. Johannes Amundsen var sønn av Amund Johansen (ca 1664 i Åkvika - 1730 i Åkvika) og Marit Johansdatter (død 1720 i Åkvika). Amund var igjen sønn av Johannes Mikkelsen (f. ca 1625 i Åkvika). Men Karen Jakobsdatter kommer jeg ingen vei med. Eneste hint jeg har her er bryllupet deres. Maren Larsdatters var født 1730 i Åkvika av Lars Olsen og Karen Kristensdatter (død 1757). Karen var datter til Kristen Andersen (ca. 1637 - 1719 på Vollen) og Maren Larsdatter (ca. 1643 - 1738 på Vollen). (Vollen og Åkvika er nabogårder.) Lars Olsen kan være den Lars Olsen som er 23 år i 1701, men jeg er ikke 100% sikker fordi han da både blir gammel som far til Maren og gammel når kona dør. Men absolutt mulig. Jeg skulle altså gjerne hatt hjelp til å avklare Lars Olsens opphav og gjerne Karen Jakobsdatter. Forøvrig er jeg takknemlig for all hjelp med nye opplysinger her.
 2. Peder Hansen som var husmann på Dolstadsjøen i Vefsn er min farfars farfars farfar. Jeg ønsker gjerne hjelp til både hans død og hans fødsel/opphav. For å ta det enkleste først. Han dør enten 1810 eller 1811. Så vidt jeg har kunnet bringe på det rene var det bare en Peder (Per) Hansen på Dolstadsjøen i dette tidsrommet. Likevel gravlegges det to stykker. En 25. nov 1810 (5. nederst til høyre) som er 62 år og en 28. april 1811 (nr. 8 venstre side) som er 64 år. I innrulleringsmanntall 1809, står Peder oppført som 55 år sammen med sin sønn Christian. Jeg finner ikke Christian (døpt Christen) i samme manntall 1811, eller for så vidt noe annet sted etter 1809. Er det logisk å tro at presten skrev feil og at den ene av begravelsesdatoene gjeldere hans sønn? Det vil vel i så fall være umulig å finne ut hvem som er hvem, så lenge jeg ikke finner noe skifte? Så det vanskelige - og viktigste. Peder er altså født 1747-48 om vi skal tro kirkeboka ved hans død, men disse alderne er jo notorisk upålitelige. Om vi skal tro innrulleringsmanntallet er han født ca. 1754. Vefsn bygdebok Særbind 8a og b, har ham som sønn av Hans Persen f. 1762 i Tverråga, altså 15 år yngre enn dødsoppføringen og 8 år yngre enn innrulleringsmanntallet. Hvorfor det? Knut Skorpen som er forfatter av disse utgavene bruker ha ting på stell, så det er nok en grunn, men sliter med å finne den. Når han gifter seg 1793 står han oppført som Peder Hansen Andaas. Når han får sitt første (uekte) barn i 1789 står han oppført som Peder Hansen Hals. Jeg finner egentlig ikke noe som knytter ham til Tverråga og Hans Persen. Et søk på pe* ha* i 1769 gir 2 bedre treff når det gjelder alder. Peder Hansen som er dreng på Turmoen og Peder Hansen som er dreng på Remma, men jeg vet ikke hvor disse kommer fra. Dette skulle jeg gjerne hatt hjelp til å avklare.
 3. Peder Kristensen er oppført som bruker i skattelistene på Leland i Leirfjord (den gang Vefsn) fra 1743. Han får bygselbrev etter Lorentz Klausen mot hold juni 1744: https://media.digitalarkivet.no/view/31254/96 Jeg finner ikke Peder nevnt i Lorentz' skifte 1746 som forøvrig hadde langt mer gjeld enn formue: https://media.digitalarkivet.no/view/24845/9 Fra 1741 til 1743 betaler han også skatt som selvfosterkarl på Nordnes (ikke på nett). 1740 Ikke nevnt 1741 Nordnes Peder Christensen har dette aar været Leedig og uden tieneste. Anføres for skat 2 rdr 1742 Nordnes Peder Christensen 2 rdr 1743 Nordnæs Peder Christensen 2 rdr 1744 Nordnes Peder Chistensen har bøxlet og dette aar beboed een Jordepart i Gaarden Leeland i Vefsens fierding Han giftet seg 1744 med Anna Torsdatter fra Sund i Leirfjord/Vefsn. Forlovelsen nede til høyre her: https://media.digitalarkivet.no/view/16540/142 Anna og Peder fikk minst 6 barn, der jeg har funnet dåpen til 5. 1745 Christiana: https://media.digitalarkivet.no/view/16540/149 1746 Karen Tanke: https://media.digitalarkivet.no/view/16540/167 1749 Ranni: https://media.digitalarkivet.no/view/16540/198 1751 Thor Christian https://media.digitalarkivet.no/view/16540/218 1756 Berritte Kierstine https://media.digitalarkivet.no/view/16541/37 Peder døde 1775 Begravelse: https://media.digitalarkivet.no/view/17097/84 Skifte: https://media.digitalarkivet.no/view/24887/126 Dersom alder ved død stemmer, skal han være født ca 1712. Er det mulig å finne opphavet hans?
 4. Jeg leser forskjellige steder at Alexander Jacobsen Gyht, skal ha vært skredder (mester?) og kom til Vefsn fra Bergen og skal være sønn av en skotte. Er det hold i det? Han står oppført flere steder som død 1709. Hva er kilden til det? Han er i hvert fall i live på Sommertinget samme år: https://media.digitalarkivet.no/view/28719/232
 5. Marit Jeremiasdatter Hass (ca 1663-1741) var gift to ganger. Sist med Hans Pedersen Aars (ca. 1677-1718), men før det var hun gift med Jørgen Jensen. Han finner jeg ikke mye på. Hans barn finner jeg gjennom Marit, men vet vi når han døde, ble født og hvilke foreldre han hadde? Konsensus på nett er født ca. 1615, død 1698. Siden det ikke er kirkebøker for Vefsn for dette året og jeg ikke finner skiftet hverken på Helgeland eller i Trondheim, lurer jeg på hvor disse årstallene kommer fra. Det lille jeg har at han opptrådde på tinget i Vefsn siste gang oktober 1696: https://media.digitalarkivet.no/view/28718/113 En side har også at han fikk borgerskap i 1641. Men jeg finner ikke oversikt over borgerskap for Trondheim for det tidsrommet?
 6. Denne er vel først og fremst til @Knut Skorpen, men også til andre med berørt slekt som må ha informasjon. Kom tilfeldigvis over en sak på høsttinget i Vefsn 1731. https://media.digitalarkivet.no/view/31250/99 Der leser jeg (omtrent midt på høyre side): Michel Lars Kulstad-Søen hafde stefnet Lars Jacobsøn Riisnæs for nogle penger deris broder Niels Lars Skav ha ve laant Lars Jacobs:... ..egen tilstaaelse, at betale til Niels Lars Arf, Vinger de tilstaaet 4 Rdr Om jeg leser denne saken bokstavlig hadde Lars Jakobsen Risneset to halvbrødre - Mikkel Larsen Kulstadsjøen og Nils Larsen Skog (?) og der Nils er død like før høsttinget 1731. Siden opphavet til Lars ikke er 100% avklart lurer jeg på om du, Knut, har sett denne saken og gjort deg noen tanker rundt dette? Selv finner jeg ikke disse i første omgang hverken på Kulstadsjøen eller Skog, og kan dermed ikke vurdere om det kan tolkes bokstavlig eller om det bare er skrevet litt tvetydig.
 7. Jeg trenger en "second opinion" på noen tilsynelatende motstridende opplysninger jeg har funnet. Dom: 3 p: Epiph 1749 blir Karen Tanke Sund og hennes datter Kirsten Thorsdatter Sund muldpaakastet. https://media.digitalarkivet.no/view/16540/191 altså 26. januar 1749. Det er skifte etter begge her: https://media.digitalarkivet.no/view/24846/225 Først Karen på f. 219a holdt 22. september 1749, deretter Kirsten to dager senere på f. 231a Så langt helt greit. Litt lang tid før skiftet blir holdt men ok. Men i lista over Karens arvinger, er barna til Kirsten listet. Der leser jeg sist blant guttene Thor Arentsen 8te dager gl: og sist av jentene Kiersten ArentsDatter 8te Dager gl: . To dager senere når Kirstens arvinger listes, er ikke disse to med. Før jeg sammenlignet med kirkeboka, tenkte jeg at her var skiftet holdt svært raskt og så har tydeligvis tvillingene dødd rett etter at skiftet etter mormoren var skrevet. Men datoene gir jo ikke mening. Er det noen som vil prøve seg på en forklaring, evt. korrigere noe jeg leser feil?
 8. Knut Skorpen

  Samar i militærrullene

  Det er ikkje mange samar som er oppførte i militærrrullene for Vefsn. Ved søk i Svein Edvardsens avskrifter finn eg 5 i 1814, og for alle desse står det "Lap av fødsel". Som ved "Huusmand Poul Olsen" på "Jordbechslæt", nedst til venstre her: https://www.digitalarkivet.no/ru20111215603221 Eg tolkar dette slik at samar (eller lapper) normalt ikkje skal vere å finne blant det "indrullerede Mandskab", men at personar som er samisk fødde, men lever som bumenn, skal innrullerast. Er det nokon som ut frå eigne røynsler tør kommentere denne tolkinga? Og endå betre: Er det nokon som veit om det finst nokon instruks for denne problemstillinga?
 9. Driver med en liten julegave og forsøker å prikke noen i-er og krysse noen t-er som det heter på et annet språk: Barbro Nilsdatter Kulstadsjøen gift med skolemester Nils Ingebrigtsen har jeg notert fra bygdeboka skal være død 1732. Men jeg finner ingen kilder til dette. Finner ikke begravelsen i kirkeboka hverken manuelt eller ved søk, ei heller noe skifte. Noen som har notert noe her? BV
 10. Kjetil Arntzen

  fra Vefsn til Festhælen

  Trenger hjelp om en frue på Festhælen i Moskenes Mallena Andersdatter om fra Aufles i Vefsn. hun var mulig gift tre ganger. * Knut Olsen Søfting. * Lars Eliassen fra Skog som hadde hatt/har rettigheter på Festhælen i "århundre" fra Kruse, Sund og Eliassen familien på Nordnes. (Vefsnadelen). i 1785 bor han på Festhælen. Lars kom til Festhælen i 1776 og var mulig gift med Marit Jonsdatter fra Inngården i Vefsn? far til Lars var Elias larsen. Publisert Lars Elsiasen Fæsthellens Afkald, imder akrevet af Lars Olsen Remmen til Elias Larssen Øvr 1785-88. Jeg finner også at søster av lars bor i Moskenes. Det er Karen som er gift med Lars Mikjelsen fra Kvalfors. * Ola Johnsen fra Stamnes i Alstad han bygsler, mulig fra sin forgjenger i 1798 både Bisselvåg og Rostad (Bisselvåg med Rostad). Ola var 27 år yngre enn henne Mallena bor i 1794 på Rostad... Jeg har også lagt ut på tyding Side 62 og 63: Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20080121680571 Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080121680571.jpg
 11. Beslektet med dette emnet, men et ganske annet spørsmål, derfor nytt emne: Lars Jonsen, som i skiftet etter kona Lisbet Larsdatter i 1770, har fått familienavnet Budde, var bruker først i Høglia og senere på Langmoen i Vefsn, så vidt jeg kan se. I skiftet etter faren i 1731: https://media.digitalarkivet.no/view/24838/273 er det noe interessant. For det første oppholder han seg i Bergen, og for det andre får han ikke hjemmegave som de andre barna fordi "der er bekosted paa hannem i hans lære vel meere end denne hieme giftt kunde beløbe". Jeg har tenkt at dette var en tradisjonell universitetsutdannelse ettersom han kommer av presteslekt og sønnen blir utdannet prest i København. Men så kom jeg over denne: https://www.nb.no/items/a33c39dbac9a54885bc8adbbdaf600db?page=169&searchText=budde Lars var tydeligvis skredder. Kan man finne noen kilder på skredderlæren til Lars ca 1731 - da sannsynligvis i Bergen?
 12. Baard Vidar Pettersen

  Kristoffer "Klokker" Olsen i Vefsn død 1678?

  Dette er et spørsmål jeg tror bare @Knut Skorpen kan svare på, men siden Kristoffer har vært diskutert her før og det er mange som har ham i slekta, spør jeg her i steden for å sende deg en melding, Knut. Og for alt jeg vet er det også andre som vet svaret? Kristoffer Olsen, klokker og bruker på Formoen i Vefsn til ca 1658, er oppgitt død 1678 i siste bind av Vefsn bygdebok. Hva er kilden til det? Jeg har akkurat lest gjennom grensetvisten fra 1730, der det refereres til Kristoffer, men jeg finner ingen andre indikasjoner der enn at Kristoffer skrev under med "egen haand" i februar 1657.
 13. I september 2020 lanserer Bygdeboknemdna i Vefsn eit nytt bind av Vefsn bygdebok: «Gardshistorie for Vefsn : gnr. 84, 85, 110–137 Frå Kulstadsjøen til Marka og Herringen». Boka har ISBN 978-82-690478-1-3 og vil vere til sals frå bokhandlar (i alle fall i Mosjøen) og etterkvart til låns i biblioteket. Dette binder omfattar matrikkelgardane i Marka, Røsdalen, Ålbotsjorda, Kulstad, Rynes, Åremma, Kattuglhaugen, Veset, Forsmoen, Jomfruremma, Haukland, Vollen, Bjørkneset, Risneset, Myrneset, Åneset, Høgremma, Steffenremma, Herringen, Nilsmoen, Almdalen, Setra, Halligarden, Stigen, Kalvmoneset og Herringbotnet. Vignetten på omslag og tittelblad er etter Thorolf Holmboe (1866-1935); han var fødd på bruket Gløsen på Haukland. .
 14. Jeg prøver igjen på å finne en generasjon før bygdebøkene 🙂 Jeg kan følge min slekt tilbake til Nils Bentsen (ca 1652-1729) og Kirsten Olsdatter (1665-1729) som var brukere på Kobhaugen ved Elsfjorden som på den tiden lå i Hemnes, men som i dag ligger i Vefsn kommune. Jeg mener jeg har god grunn til å si at Jakob Bentsen (ca 1756-1735) bruker av Myrvik og Gulla Bentsdatter (brukerkone på Stormoen) var Nils' søsken. I tillegg har lurer jeg på om Jon Bentson (1671- e. 1732) kan være en bror, men her har jeg litt mindre kjøtt på beinet. Kun at han opptrer som fadder for et av Nils' barnebarn i 1732 i og at han bor på samme gård som Nils. Man skulle tro at med to brødre som burde være født i god tid før Sogneprestens manntall, skulle det være en grei sak å plassere dem der, men det har ikke lyktes meg. Noen som vil hjelpe? ... Jeg har en kandidat for Nils på Bjerka (gård 115): https://media.digitalarkivet.no/view/35531/38 En Bent var bruker der i 1652: https://media.digitalarkivet.no/view/77140/170. Men der er ingen Jakob som burde være ca 4 år i 1665, om hans og Nils' alder er like overdrevet i 1701. Er han født etter 1665 er dette uansett ikke riktig Bent, for da er denne Bent død. Alle de tre søsknene jeg er "sikker" på bor dessuten rundt Elsfjorden, og jeg finner ingen kontakt med Bjerka senere i generasjonene. Er Jon også en bror, må dessuten "min" Bent være i livet etter Sogneprestens manntall.
 15. Husmann Jakob Mikkelsen (ca. 1681-1756) var gift med Mallena Larsdatter og bodde på Dolstadsjøen i Vefsn fra ca 1714 til ca 1767 (for Mallenes del). Er det mulig å si noe om deres foreldre? Jeg har en arbeidsteori og vil gjerne ha hjelp til å avkrefte eller evt. bekrefte denne. Jeg finner ingen skifter der Jakob eller Mallena er nevnt. Jeg har derfor kartlagt faddere til deres barn og folk i skiftet til deres barn. Jeg presenterer først arbeidsteorien min her og forsøker å underbygge den i neste innlegg: Jakob Mikkelsen. Sønn av enten Mikkel Olsen Vistvågen eller Mikkel Olsen Valan ved Hundålsvatnet. Mallena Larsdatter. Søster av Anna Larsdatter, gift med Lars Hansen Åkvika i dagens Leirfjord. Jeg vet (enn så lenge) ikke hvem Anna Larsdatter var datter av.
 16. Er det noen som har lagret link til skifte etter Henrik Kristoffersen Olsen (Smith) som skal være død 1799? Kirkebok mangler for det året, så får ikke kontrollsjekket, men i følge Skifter på Helgeland (Edvardsen) skal det finnes skifte etter ham som er åpnet 1799. Jeg finner ham imidlertid ikke i noen av registrene for skifteprotokollene i perioden.
 17. Dorthea Hansdatter Glückner var enke etter Henrik Henriksen Smith og giftet seg med skredder Ole Kristoffersen i Vefsn i 1736. Jeg skulle gjerne sett om man kunne komme noe nærmere opphav til Ole og Dorthea. Det jeg har foreløpig er svært tynt: Bryllupet i 1736: https://media.digitalarkivet.no/view/16540/63 (Finner ikke trolovelsen, så ingen forlovere.) Sønnen Henrik Kristoffer (min forfar) døpes 1737: https://media.digitalarkivet.no/view/16540/78 Faddrene: Niels Ivers: Halsøen _ Lorentz Angell fra Kulstad,,Søen _ Peter Agers,, borg fra Rynæss _ Margretha Agersborg fra Rynæss _ Ziri Blix fra Kulstad,, Søen _ Maren Larsd: ibm Nils Iversen var også skredder med ukjent opphav. Petter Agersborg var lensmann i Vefsn, Margrete hans søster og datter av forrige lensmann. Hvilken Lorentz Angell det var som var på Kulstadsjøen 1737 er jeg usikker på - også hvem Ziri/Sigrid Blix var. Maren Larsdatter er jeg også usikker på, men Kulstadsjøen var borgerleie, så jeg vil tro i hvert fall Lorentz og Sigrid var Trondheimsfolk. Sønnen Nils døpes 1739: https://media.digitalarkivet.no/view/16540/100 Faddrene: Jeg Døbefaderen Søvren Spentrup _ Jacob Klokker _ Erland Joens: Skomager Abel Margretha Spendrups _ Margretha Henriksd: Berg: Halsøen _ Lucia Smitt fra Dolstad Presten og kona (som var en Angell). Klokkeren. Skomakeren har ukjent opphav, men skal ha vært gift med Ida Maria Smøde. Margreta var datter av Henrik Berg og Sofia Nilsdatter Agersborg som bodde i Trondheim (Sofia var forøvrig tante til lensmannen over). Lucia var halvsøster til dåpsbarnet og senere gift med Petter Pedersen Falch. Skifte etter Ole Kristoffersen 1767: https://media.digitalarkivet.no/view/24886/76 (jeg greier ikke lese noe viktig av det.) Skifte etter Dorthea 1780: https://media.digitalarkivet.no/view/24889/183 (ditto) Jeg ser også at dette har vært tema her før, men da med fokus på Dortheas første mann: https://forum.arkivverket.no/topic/181415-anna-henrikke-henriksdatter-smith-hvor-kom-hun-fra/ Og et kort forsøk for en del år siden på Ole Kristoffersen: https://forum.arkivverket.no/topic/133251-47803-ole-christoffersen-f-ca-1717/ Dorthea og hennes første mann skal ha blitt gift i Danmark, så det er vel nærliggende å tro at hun stammer derfra. Navnet Glückner skulle man jo tro skulle være mulig å finne, men det ser ikke ut for meg som om noen har lykkes hittil. Når det gjelder Ole Kristoffersen, synes jeg jo enkelte ting peker mot Trondheim, men heller ikke her ser det ut til at noen har funnet noe håndfast. Ifølge Trondheim før Cicignon, fantes det en Ole Kristoffersen i Trondheim som var skredder, men det var mye tidligere. https://www.nb.no/items/efdcfeb0e3d4a505fbc9b609e2622e1e?page=147. Skudd i mørket = bestefar? Dersom noen har tanker eller helst kilder for å komme et steg nærmere blir jeg hoppende glad 🙂
 18. Baard Vidar Pettersen

  Agersborg og pikene - et skifte fra Vefsn 1792

  I forbindelse med å kartlegge Agersborgene i Vefsn, fant jeg dette skiftet fra 1792: https://media.digitalarkivet.no/view/24898/181 Det beskriver et skifte etter tre "jomfruer" som bodde sammen med en fjerde i Vefsn på 1700-tallet, og selv om de døde med noen års mellomrom, ble det holdt felles skifte etter dem. Skiftet er interessant fordi det mot slutten ramser opp mange slektskap. Det er delvis feilsitert noen steder, bl.a. står det hos Svein Edvardsen at Jørgen Nilsen Agersborg er kvinnenes mormors bror, mens det i skiftet står morbror. (Deler av skiftet er tidligere diskutert her.) Jeg fører opp de slektskapene jeg får ut av skiftet her: Lensmannen Peter Agersborgs versjon: Nils' barn: 1. Jørgen Nilsen Agersborg a. Peter Jørgensen Agersborg b. Hieronimus Jørgensen Agersborg, død, barn: i. Jakob ii. Nils iii. Lisbet iiii. Anne Sofia iv. Margrete 2. Inger Nilsdatter Agersborg gm. Michel Darre, sognprest til Melhus a. Mille Darre (en av kvinnene i skiftet) b. Maren Darre (den andre kvinnen i skiftet) c. en sønn, død, og etterlatt seg en datter Inger Darre som levde i huset sammen med de tre, men som også er død. 3. Sofia Nilsdatter Agersborg gm. Henrik Olsen Berg, skipskaptein. Kun to barn og kun gift med hverandre. a. Margrete Henriksdatter Berg (den tredje kvinnen i skiftet). Hun skal ha sagt at hun ikke hadde noen farbroder eller faster. b. Ole Henriksen, forliste som ung på vei til Vest-India. Barbara Maria Aschanius sal: Bies sin versjon: - Borgermester Christopher Mentsen Darre, far til - Sal: sogneprest til Trondhiem Domkirke, Hr. Ments Christophersen Darre, far til 1. Sofia Mentsdatter Darre, gm. prosten Hr. Peder Aschanius, foreldre til a. Presten Hr. Ments Aschanius, som fikk følgende barn i. Peder Aschanius som var Berghauptmand. ii. Sophia Lucia Aschanius, enke etter presten Hr. Rambech iii. Anne Petronelle Aschanius gift med Kapitain Bæver? paa Winge i ??? iiii. Barbara Maria Aschanius sal: Bies 2. ukjent bror til Sofia b. ukjent sønn i. Mille Darre ii. Maria (sic) Darre Barbara mener altså at hun og søsknene er tremenninger med Darre-søstrene. Hr. og stifteprest Hagerups versjon Anne Margrete Berg skal ha to halvsøsken: 1. Mesterskredder Iver Eriksen Grøn, død for lenge siden. a. Erik Grøn, skredder i Gildeskål i Saltens fogderi b. Susanna Maria Iversdatter, gm. mesterborger Tørres Wefsen i Trondheim. 2. Berit Kirstine Eriksdatter Grøn, enke etter skipper Rolf Greve, som lever i megen armod. Det er mye i dette skiftet som ikke stemmer helt med andre kilder, eller forsåvidt med samme skifte: - Peter Agersborg kaller mor til Darre-søstrene for Inger Nilsdatter. Når slektskapet oppsummeres mot slutten, og i trykte etterlysninger etter andre arvinger i 1793, kalles hun Anne. - Hagerup angir to halvsøsken til Anne Margrete som da nødvendigvis må være barn av Peter Agerborgs tante Sofia, men Peter nekter for at hun har vært gift før. - Peter hevder at Maren og Mille kun hadde en bror som er død, men Melhusboka har 7 barn av Mikkel Darre, hvorav 3 med offiserstittel. - Peter hevder samme bror fikk en datter som også er død og som bodde sammen med de 3. Vefsn bygdebok særbind VIIIb s. 561, har en Inger Darre som passer veldig godt og som levde i 1801. Mitt spørsmål her er: Driver lensmannen med ren løgn for snuske til seg arven eller er det noe i hans versjon? Etterkommere etter de tre kvinnene ble tross alt etterlyst i flere utgaver av Tronhiems allene kongelige privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, både i 1791 og 1793.
 19. Baard Vidar Pettersen

  Rydningsrett Luktvasslia 1726

  I et innlegg i går viste jeg til en grenseoppgang i Tingbøkene der en slektning av meg er nevnt med en hittil ukjent halvbror. Mot slutten av f. 121b leser jeg: thi de udgivne 12 rDr var for Rydnings Retten, som hendis halfbroder Jacob Olsen hafde i Lugtvaslien, og for hun alleene kunde besidde dend, haver hun udgivet be=te penge. Siden jeg nå har gått gjennom skattelistene uten det minste spor etter denne Jakob Olsen, og siden enken som er nevnt i saken tok over gården flere brukere etter rydningen, lurer jeg på hva som ligger i begrepet rydningsretten. Jeg finner ingen god definisjon på det. Jeg heller mot at navnet er skrevet feil ved en misforståelse og at det skal være halvbroren Peder Olsen. Peder Olsen var nemlig bruker før Kirsten og hennes mann Lars Jonsen tok over i 1696, og de kan muligens ha kjøpt en rydningsrett av ham?
 20. Baard Vidar Pettersen

  Jacob Andersen Klokkers mor

  I Georg Hanssens Familjer i Ström 1500-1820 er Jakob Klokker/Jakob Andersen Kulstads mor oppgitt som Karin Eriksdotter som stammer fra Jämtland (Familj 388, s. 176). Jeg har tenkt dette var riktig, for i skiftet etter Jakobs far Anders i 1712 er Karin Eriksdotter nevnt som hans enke. Men i denne rettsaken fra 1718 leser jeg: "Jacob Andersen Klocker haver eftter Lovlig Varssel for rætten Ladet fremkalde Niels Michelsen Kuldstad for dend udexeqvere: de Kopschatt og Consumption paa hans Sal: faders Veigne for Aar 1711. Same Kopskatt beviiser Citanten med Fogdens og exeqverernis qviteringer at have betalt med Sex Rdr 3 mark hvor af hans stifmoder bør betale halvparten Tre Rdr j ort som hindes mand Niels Michelsen nu tilfindes at betale eftter som hand ej kan beviise same penger at have betalt nu hand var nærværende for Rætten.." Slik jeg tolker dette må det være Karin som er Jakobs stemor og som nå er gift med Nils Mikkelsen. Tolker jeg feil? Er det noen som har sett på dette før? Hva skriver du om Jakobs mor i neste bygdebok @Knut Skorpen? I skiftet til Anders står det "Jmellum hans qvinde Karen Eriksdatt: paa dend ene og dend sl: mands børn /.../ paa dend anden side." Mao. er det ikke sagt at de er hennes barn. Den Nils Mikkelsen Kulstad jeg har, er født ca 1699, og vil derfor bare være ca. 19 år i 1718. Karin er oppgitt f. ca 1655 hos Georg Hanssen, men det er neppe noe annen grunn for det enn at hun må være født så tidlig for å være mor til Anders' barn. Jeg finner ikke noe ekteskap eller forlovelse for Nils og Karin.
 21. Jeg sysler for tiden med folka i skiftet etter Hans Sjursen på Ner-Øya 1745: https://media.digitalarkivet.no/view/24844/207 Som gir dette slektskapet: 1. sal: Hans Siursen Nedr: Øe=Øren gm. Jelse Ingebregtsdaatter 2. Anders Siursen, død; a. Peder Andersen Langvatne, og død; i. Anders Peders: øfr: Flæss, ii. Peder Pedersen Langvatnet iii. Joen Peders: Greve, alle myndige. iv. Johannes Peders: Rufsvold. 19 aar, v. Niels Pedersen Langvatnet 17 aar, vi. Michel Pedersen 14 aar vii. Ole Pedersen øfr. Flæs 13 aar gamel viii. Kari Pedersdaatter, giftt med Anders Granæsaasen ix. Marithe Pedersdaatter Langvatnet, u,giftt b. Kari Andersdatter øfr: Biørnaa, giftt med Elias Andersen. 3. broder Joen Siursen, død, a. Ole Joensen Moe b. Elj Joensdr Søfting, u,, gift, c. Kari Joensdaatter Wittingen u,giftt, d. Kierstj Joensdaatter, giftt. 4. broder Ole Siursen, død a. Ole Olsen Walberg b. Niels Olsen Nord=Herøe 5. Niels Siursen, død a. Ingebrigt Nielsen Hagforsen 6. Elj Siursdaatter, død, a. Saala Abrahamsdatter Biørnaalien I Vefsn bygdebok VIIIb s. 161 oppgis Sjurd, som var bruker på Langvatnet 1680-1690, som den sannsynlige faren til denne søskenflokken, og gitt alle bindingene til nettopp denne gården synes jeg det er naturlig. Men jeg ønsker som vanlig å gå litt lenger 🙂 Det er ikke mange her jeg har sikkert identifisering på i manntall o.l., men Anders Sjursen er 50 i MT1701: https://media.digitalarkivet.no/view/38463/79 (Jeg har også Jon i samme manntall 40 år gammel, men med normal usikkerhet er han da sannsynligvis født etter MT1665) Men Anders bør finnes i MT1665, sannsynligvis født noe seinere enn angitte 1651. Et søk i Sogneprestens manntall gir da også kun en Anders Sjursen innenfor "mitt" slingringsmonn -5/+10 år. Anders, sønn av Sjur (Andersen) på Moldremma. https://media.digitalarkivet.no/view/35531/25 Moldremma ligger jo også geografisk nært Langvatnet og brukertidene overlapper ikke. (Ca. 1655-1672 på Moldremma i følge VBB VIIIb s. 689). Det kan altså virke som det er samme familie. Men. Og det er jo alltid et men. Sjur står her oppført med to eldre sønner. Mikkel og Ole. Mikkel har bygdeboka linket med Mikkel Sjursen som dør på Jordbekksletta 1721: https://media.digitalarkivet.no/view/24835/271. Men om man ser bakerst i skiftet er formyndere Østen og Ingbrigt Sjursen Straum. Jeg mener dette er er de som tilsynelatende er Hanssønner i 1665: https://media.digitalarkivet.no/view/35531/31 (#144). En Sjur var bruker på Straum til 1650. I 1652 var enken bruker og i 1661 har Hans tatt over. Dette må da være hans stesønner. Den Mikkel Sjursen som finnes i Moldremma 1665, kan derfor være død uten arvinger før 1745. Da gjenstår Ole. Ole har dere sagt er bruker i Halligarden, @Knut Skorpen. Jeg har ikke funnet noe sikkert på denne Ole. Kan denne Ole I Halligarden ha en sønn Ole og Nils? (Ole Sjursen bør være 47 eller helst litt eldre i MT1701. Jeg finner 3 kandidater. Ole Sjursen (46) på Sørnes, Ole Sjursen (60) i Almlia og Ole Sjursen Øster-Herringen (50). Jeg gjetter på at Øster-Herringen er det samme som Halligarden uten at jeg er veldig kjent oppi der? Han er også den eneste av disse uten sønner og som kan ha hatt eller kan få to sønner kalt Ole og Nils.) Andre opplysninger for å avklare dette mottas med stor takk!
 22. Maren Larsdatter giftet seg med Jacob Nilsen i 1752. I forlovelsen var begge oppgitt boende på Kulstad: https://media.digitalarkivet.no/view/16540/231 (øverst venstre side.) Maren finner vi i Folketellingen 1769, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01065682001146 53 år gammel, f. ca 1716. (Ny mann stemmer og bekreftes av skifte etter Maren 1791 https://media.digitalarkivet.no/view/24897/12) Den mest aktuelle kandidaten som Marens far er Lars Andersen Kulstad som får en Maren i nettopp 1716: https://media.digitalarkivet.no/view/16537/47 (neste nederst høyre side.) Denne Lars Andersen er også far til Mons (Mogens) Larsen som er forlover for Jacob og Maren. https://media.digitalarkivet.no/view/16537/23 (andre oppføring - tvillinger - venstre side) Mons finner vi også igjen i 1769, med rett alder og bosted: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01065682001196 Dette synes opplagt, men i 1740 finner jeg Lars Andersen Kulstad død, tilsynelatende uten barn: https://media.digitalarkivet.no/view/24843/50 MEN. Om man leser teksten forbi arvingene - som er hans brødre og brorsønner - står det at vurderingsmann også var Lars Andersen Kulstad... (Forøvrig er både Jens Andersen, bror av Lars Andersen og nevnt i skiftet over, og Claus Jakobsen, sønn av Jakob Andersen - også bror til Lars Andersen i skiftet - Jacob og Marens forlovere i 1752) Så enten er hovedperson skrevet med feil navn, eller vurderingsmann med feil navn (men hva med barna da), eller så fantes det to Lars Andersen'er på Kulstad. Noen som vet eller kan hjelpe? Jeg er så frekk at jeg tag'er deg på denne @Knut Skorpen, ettersom du så vidt jeg forsto har et ferdig manus på Kulstad nå. Andre opplysninger jeg har funnet til nå som kan være relevante: Hun og Jacob får to barn, Jørgen i 1756 og Anna 1757. Lars Andersen får minst et barn til - Karen i 1712. Dette er min mest aktuelle kandidat for Jacob - far Nils Ingebrigtsen Kulstadsjøen https://media.digitalarkivet.no/view/16537/79 - men har ikke jobbet noe særlig med dette enda. Jacob Muldpaakasted 1761 42 år gammel. https://media.digitalarkivet.no/view/16541/99 Jacobs skifte 1762 https://media.digitalarkivet.no/view/24880/155
 23. Daniel Pedersen på Nedre Laksfors var gift to ganger. I følge Vefsn bygdebok Særbind IIIa s. 94 (Ner-Laksforsen) og Særbind VIIIa s. 430 (Kvalfors) het hun Maren Gabrielsdatter. Og i skiftet etter søsteren Målfrid i 1739, er hun også listet som Maren: https://media.digitalarkivet.no/view/24842/163 Men i skiftet etter onkelen Henrik Jensen i 1713, er hun listet som Alette (Ahled): https://media.digitalarkivet.no/view/24834/34 Er det noen som har andre orginalkilder til hennes navn? Hvis ikke er jeg tilbøyelig til å tro at hun i skiftet 1739 er forvekslet med Daniel Pedersens siste kone av skriveren, siden hun også het Maren. Daniel og has nye kone kalte nemlig sin eldste datter Alette, som gir mening om hun var kalt opp etter forrige kone.
 24. Kjetil Arntzen

  Fruen på Vevelstad

  Jeg søker informasjon om jomfru Olivie Henriette Lyng fra Trondheim som bestyrte handelen på Vevelstad rundt 1880tallet. Hun jobbet for Nils Arntzen fra Sørvågen. Han hadde en bror som senere ble handelsmann på Forvik (Arnt Matias Arntzen) Jeg ønsker informasjon om Olivie og hvor hun kom fra og hva hun gjorde? Hvor ble hun av når Nils solgte stedet
 25. Søker hjelp til å tyde SAT, Vesterålen sorenskriveri, 2/2Ca/L0003: Pantebok nr. C, 1796-1807: Side 62 og 63: Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20080121680571 Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080121680571.jpg Mallena Andersdatter om fra Aufles i Vefsn. hun var mulig gift tre ganger. * Knut Olsen Søfting. * Lars Lars Eliassen fra Skog som hadde hatt/har rettigheter på Festhælen i "århundre" fra Kruse, Sund og Eliassen familien på Nordnes. (Vefsnadelen). i 1785 bor han på Festhælen *Ola Johnsen fra Stamnes i Alstad han bygsler, mulig fra sin forgjenger i 1798 både Bisselvåg og Rostad (Bisselvåg med Rostad) Mallena bor i 1794 på Rostad...
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.