Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'vefsn'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • The National Archives of Norway
  • Spør Arkivverket
 • The Digital Archives
  • Brukernes eget forum
  • Tyding av skannede kilder
  • Kilderegistrering
  • Spør Digitalarkivet
  • Arkiv
 • Miscellaneous
  • Tekniske tilbakemeldinger

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

 1. Peder Hansen som var husmann på Dolstadsjøen i Vefsn er min farfars farfars farfar. Jeg ønsker gjerne hjelp til både hans død og hans fødsel/opphav. For å ta det enkleste først. Han dør enten 1810 eller 1811. Så vidt jeg har kunnet bringe på det rene var det bare en Peder (Per) Hansen på Dolstadsjøen i dette tidsrommet. Likevel gravlegges det to stykker. En 25. nov 1810 (5. nederst til høyre) som er 62 år og en 28. april 1811 (nr. 8 venstre side) som er 64 år. I innrulleringsmanntall 1809, står Peder oppført som 55 år sammen med sin sønn Christian. Jeg finner ikke Christian (døpt C
 2. Peder Kristensen er oppført som bruker i skattelistene på Leland i Leirfjord (den gang Vefsn) fra 1743. Han får bygselbrev etter Lorentz Klausen mot hold juni 1744: https://media.digitalarkivet.no/view/31254/96 Jeg finner ikke Peder nevnt i Lorentz' skifte 1746 som forøvrig hadde langt mer gjeld enn formue: https://media.digitalarkivet.no/view/24845/9 Fra 1741 til 1743 betaler han også skatt som selvfosterkarl på Nordnes (ikke på nett). 1740 Ikke nevnt 1741 Nordnes Peder Christensen har dette aar været Leedig og uden tieneste. Anføres for skat 2 rdr 1742
 3. Jeg leser forskjellige steder at Alexander Jacobsen Gyht, skal ha vært skredder (mester?) og kom til Vefsn fra Bergen og skal være sønn av en skotte. Er det hold i det? Han står oppført flere steder som død 1709. Hva er kilden til det? Han er i hvert fall i live på Sommertinget samme år: https://media.digitalarkivet.no/view/28719/232
 4. Marit Jeremiasdatter Hass (ca 1663-1741) var gift to ganger. Sist med Hans Pedersen Aars (ca. 1677-1718), men før det var hun gift med Jørgen Jensen. Han finner jeg ikke mye på. Hans barn finner jeg gjennom Marit, men vet vi når han døde, ble født og hvilke foreldre han hadde? Konsensus på nett er født ca. 1615, død 1698. Siden det ikke er kirkebøker for Vefsn for dette året og jeg ikke finner skiftet hverken på Helgeland eller i Trondheim, lurer jeg på hvor disse årstallene kommer fra. Det lille jeg har at han opptrådde på tinget i Vefsn siste gang oktober 1696: https://media
 5. Denne er vel først og fremst til @Knut Skorpen, men også til andre med berørt slekt som må ha informasjon. Kom tilfeldigvis over en sak på høsttinget i Vefsn 1731. https://media.digitalarkivet.no/view/31250/99 Der leser jeg (omtrent midt på høyre side): Michel Lars Kulstad-Søen hafde stefnet Lars Jacobsøn Riisnæs for nogle penger deris broder Niels Lars Skav ha ve laant Lars Jacobs:... ..egen tilstaaelse, at betale til Niels Lars Arf, Vinger de tilstaaet 4 Rdr Om jeg leser denne saken bokstavlig hadde Lars Jakobsen Ris
 6. Jeg trenger en "second opinion" på noen tilsynelatende motstridende opplysninger jeg har funnet. Dom: 3 p: Epiph 1749 blir Karen Tanke Sund og hennes datter Kirsten Thorsdatter Sund muldpaakastet. https://media.digitalarkivet.no/view/16540/191 altså 26. januar 1749. Det er skifte etter begge her: https://media.digitalarkivet.no/view/24846/225 Først Karen på f. 219a holdt 22. september 1749, deretter Kirsten to dager senere på f. 231a Så langt helt greit. Litt lang tid før skiftet blir holdt men ok. Men i lista over Karens arvin
 7. Knut Skorpen

  Samar i militærrullene

  Det er ikkje mange samar som er oppførte i militærrrullene for Vefsn. Ved søk i Svein Edvardsens avskrifter finn eg 5 i 1814, og for alle desse står det "Lap av fødsel". Som ved "Huusmand Poul Olsen" på "Jordbechslæt", nedst til venstre her: https://www.digitalarkivet.no/ru20111215603221 Eg tolkar dette slik at samar (eller lapper) normalt ikkje skal vere å finne blant det "indrullerede Mandskab", men at personar som er samisk fødde, men lever som bumenn, skal innrullerast. Er det nokon som ut frå eigne røynsler tør kommentere denne tolkinga? Og endå betre: Er det nokon
 8. Driver med en liten julegave og forsøker å prikke noen i-er og krysse noen t-er som det heter på et annet språk: Barbro Nilsdatter Kulstadsjøen gift med skolemester Nils Ingebrigtsen har jeg notert fra bygdeboka skal være død 1732. Men jeg finner ingen kilder til dette. Finner ikke begravelsen i kirkeboka hverken manuelt eller ved søk, ei heller noe skifte. Noen som har notert noe her? BV
 9. Kjetil Arntzen

  fra Vefsn til Festhælen

  Trenger hjelp om en frue på Festhælen i Moskenes Mallena Andersdatter om fra Aufles i Vefsn. hun var mulig gift tre ganger. * Knut Olsen Søfting. * Lars Eliassen fra Skog som hadde hatt/har rettigheter på Festhælen i "århundre" fra Kruse, Sund og Eliassen familien på Nordnes. (Vefsnadelen). i 1785 bor han på Festhælen. Lars kom til Festhælen i 1776 og var mulig gift med Marit Jonsdatter fra Inngården i Vefsn? far til Lars var Elias larsen. Publisert Lars Elsiasen Fæsthellens Afkald, imder akrevet af Lars Olsen Remmen til Elias Larssen Øvr 1785-88. Jeg finner også a
 10. Beslektet med dette emnet, men et ganske annet spørsmål, derfor nytt emne: Lars Jonsen, som i skiftet etter kona Lisbet Larsdatter i 1770, har fått familienavnet Budde, var bruker først i Høglia og senere på Langmoen i Vefsn, så vidt jeg kan se. I skiftet etter faren i 1731: https://media.digitalarkivet.no/view/24838/273 er det noe interessant. For det første oppholder han seg i Bergen, og for det andre får han ikke hjemmegave som de andre barna fordi "der er bekosted paa hannem i hans lære vel meere end denne hieme giftt kunde beløbe". Jeg har tenkt at dette var
 11. Dette er et spørsmål jeg tror bare @Knut Skorpen kan svare på, men siden Kristoffer har vært diskutert her før og det er mange som har ham i slekta, spør jeg her i steden for å sende deg en melding, Knut. Og for alt jeg vet er det også andre som vet svaret? Kristoffer Olsen, klokker og bruker på Formoen i Vefsn til ca 1658, er oppgitt død 1678 i siste bind av Vefsn bygdebok. Hva er kilden til det? Jeg har akkurat lest gjennom grensetvisten fra 1730, der det refereres til Kristoffer, men jeg finner ingen andre indikasjoner der enn at Kristoffer skrev under med "egen haand" i februar
 12. I september 2020 lanserer Bygdeboknemdna i Vefsn eit nytt bind av Vefsn bygdebok: «Gardshistorie for Vefsn : gnr. 84, 85, 110–137 Frå Kulstadsjøen til Marka og Herringen». Boka har ISBN 978-82-690478-1-3 og vil vere til sals frå bokhandlar (i alle fall i Mosjøen) og etterkvart til låns i biblioteket. Dette binder omfattar matrikkelgardane i Marka, Røsdalen, Ålbotsjorda, Kulstad, Rynes, Åremma, Kattuglhaugen, Veset, Forsmoen, Jomfruremma, Haukland, Vollen, Bjørkneset, Risneset, Myrneset, Åneset, Høgremma, Steffenremma, Herringen, Nilsmoen, Almdalen, Setra, Halligarden, St
 13. Jeg prøver igjen på å finne en generasjon før bygdebøkene 🙂 Jeg kan følge min slekt tilbake til Nils Bentsen (ca 1652-1729) og Kirsten Olsdatter (1665-1729) som var brukere på Kobhaugen ved Elsfjorden som på den tiden lå i Hemnes, men som i dag ligger i Vefsn kommune. Jeg mener jeg har god grunn til å si at Jakob Bentsen (ca 1756-1735) bruker av Myrvik og Gulla Bentsdatter (brukerkone på Stormoen) var Nils' søsken. I tillegg har lurer jeg på om Jon Bentson (1671- e. 1732) kan være en bror, men her har jeg litt mindre kjøtt på beinet. Kun at han opptrer som fadder for et av Nils' ba
 14. Husmann Jakob Mikkelsen (ca. 1681-1756) var gift med Mallena Larsdatter og bodde på Dolstadsjøen i Vefsn fra ca 1714 til ca 1767 (for Mallenes del). Er det mulig å si noe om deres foreldre? Jeg har en arbeidsteori og vil gjerne ha hjelp til å avkrefte eller evt. bekrefte denne. Jeg finner ingen skifter der Jakob eller Mallena er nevnt. Jeg har derfor kartlagt faddere til deres barn og folk i skiftet til deres barn. Jeg presenterer først arbeidsteorien min her og forsøker å underbygge den i neste innlegg: Jakob Mikkelsen. Sønn av enten Mikkel Olsen Vistvågen eller Mikke
 15. Er det noen som har lagret link til skifte etter Henrik Kristoffersen Olsen (Smith) som skal være død 1799? Kirkebok mangler for det året, så får ikke kontrollsjekket, men i følge Skifter på Helgeland (Edvardsen) skal det finnes skifte etter ham som er åpnet 1799. Jeg finner ham imidlertid ikke i noen av registrene for skifteprotokollene i perioden.
 16. Dorthea Hansdatter Glückner var enke etter Henrik Henriksen Smith og giftet seg med skredder Ole Kristoffersen i Vefsn i 1736. Jeg skulle gjerne sett om man kunne komme noe nærmere opphav til Ole og Dorthea. Det jeg har foreløpig er svært tynt: Bryllupet i 1736: https://media.digitalarkivet.no/view/16540/63 (Finner ikke trolovelsen, så ingen forlovere.) Sønnen Henrik Kristoffer (min forfar) døpes 1737: https://media.digitalarkivet.no/view/16540/78 Faddrene: Niels Ivers: Halsøen _ Lorentz Angell fra Kulstad,,Søen _ Peter Agers,, borg fra Rynæss _ Margretha Agersbo
 17. I forbindelse med å kartlegge Agersborgene i Vefsn, fant jeg dette skiftet fra 1792: https://media.digitalarkivet.no/view/24898/181 Det beskriver et skifte etter tre "jomfruer" som bodde sammen med en fjerde i Vefsn på 1700-tallet, og selv om de døde med noen års mellomrom, ble det holdt felles skifte etter dem. Skiftet er interessant fordi det mot slutten ramser opp mange slektskap. Det er delvis feilsitert noen steder, bl.a. står det hos Svein Edvardsen at Jørgen Nilsen Agersborg er kvinnenes mormors bror, mens det i skiftet står morbror. (Deler av skiftet er tidligere disku
 18. Baard Vidar Pettersen

  Rydningsrett Luktvasslia 1726

  I et innlegg i går viste jeg til en grenseoppgang i Tingbøkene der en slektning av meg er nevnt med en hittil ukjent halvbror. Mot slutten av f. 121b leser jeg: thi de udgivne 12 rDr var for Rydnings Retten, som hendis halfbroder Jacob Olsen hafde i Lugtvaslien, og for hun alleene kunde besidde dend, haver hun udgivet be=te penge. Siden jeg nå har gått gjennom skattelistene uten det minste spor etter denne Jakob Olsen, og siden enken som er nevnt i saken tok over gården flere brukere etter rydningen, lurer jeg på hva som ligger i begrepet rydningsretten. Jeg finner ingen god
 19. Baard Vidar Pettersen

  Jacob Andersen Klokkers mor

  I Georg Hanssens Familjer i Ström 1500-1820 er Jakob Klokker/Jakob Andersen Kulstads mor oppgitt som Karin Eriksdotter som stammer fra Jämtland (Familj 388, s. 176). Jeg har tenkt dette var riktig, for i skiftet etter Jakobs far Anders i 1712 er Karin Eriksdotter nevnt som hans enke. Men i denne rettsaken fra 1718 leser jeg: "Jacob Andersen Klocker haver eftter Lovlig Varssel for rætten Ladet fremkalde Niels Michelsen Kuldstad for dend udexeqvere: de Kopschatt og Consumption paa hans Sal: faders Veigne for Aar 1711. Same Kopskatt beviiser Citanten med Fogdens og exeq
 20. Baard Vidar Pettersen

  Slektskap Åkvika ved Fustvatnet i Vefsn

  Ole Johannesen og Maren Larsdatter er "Næste SødskendeBørn" når de gifter seg i 1755 og må ha kongens tillatelse. Det betyr så vidt jeg har forstått at en av dem var søskenbarn med den andres mor eller far. https://ordnet.dk/ods/ordbog?query=næstsøskendebarn Det burde være lett, tenkte jeg. Men jeg sliter litt. Er det noen som har sett på Åkvika tidligere eller som har lyst på en utfordring? De må altså da ha en felles ane to ledd tilbake for den ene og tre ledd for den andre. Så langt har jeg funnet at: Ola Johannesen var født i Åkvika 1721 av Johannes Amunds
 21. Jeg sysler for tiden med folka i skiftet etter Hans Sjursen på Ner-Øya 1745: https://media.digitalarkivet.no/view/24844/207 Som gir dette slektskapet: 1. sal: Hans Siursen Nedr: Øe=Øren gm. Jelse Ingebregtsdaatter 2. Anders Siursen, død; a. Peder Andersen Langvatne, og død; i. Anders Peders: øfr: Flæss, ii. Peder Pedersen Langvatnet iii. Joen Peders: Greve, alle myndige. iv. Johannes Peders: Rufsvold. 19 aar, v. Niels Pedersen Langvatnet 17 aar, vi. Michel Pedersen 14 aar vii. Ole Pedersen
 22. Maren Larsdatter giftet seg med Jacob Nilsen i 1752. I forlovelsen var begge oppgitt boende på Kulstad: https://media.digitalarkivet.no/view/16540/231 (øverst venstre side.) Maren finner vi i Folketellingen 1769, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01065682001146 53 år gammel, f. ca 1716. (Ny mann stemmer og bekreftes av skifte etter Maren 1791 https://media.digitalarkivet.no/view/24897/12) Den mest aktuelle kandidaten som Marens far er Lars Andersen Kulstad som får en Maren i nettopp 1716: https://media.digitalarkivet.no/view/16537/47 (neste ne
 23. Kjetil Arntzen

  Fruen på Vevelstad

  Jeg søker informasjon om jomfru Olivie Henriette Lyng fra Trondheim som bestyrte handelen på Vevelstad rundt 1880tallet. Hun jobbet for Nils Arntzen fra Sørvågen. Han hadde en bror som senere ble handelsmann på Forvik (Arnt Matias Arntzen) Jeg ønsker informasjon om Olivie og hvor hun kom fra og hva hun gjorde? Hvor ble hun av når Nils solgte stedet
 24. Kjetil Arntzen

  Moskenes 1700tallet

  Søker hjelp til å tyde SAT, Vesterålen sorenskriveri, 2/2Ca/L0003: Pantebok nr. C, 1796-1807: Side 62 og 63: Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20080121680571 Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080121680571.jpg Mallena Andersdatter om fra Aufles i Vefsn. hun var mulig gift tre ganger. * Knut Olsen Søfting. * Lars Lars Eliassen fra Skog som hadde hatt/har rettigheter på Festhælen i "århundre" fra Kruse, Sund og Eliassen familien på Nordnes. (Vefsnadelen). i 1785 bor han på Festhælen
 25. Kjetil Arntzen

  Jens Kruse på Tind i Lofoten

  Jeg søker etter Kruse på Tind i Moskenes (Flakstad. Han er nevnt som Jens Hansen i 1670-72-74 men som Jens Kruse i 1674,75 og 76 og 89 På Tind finnes det i 1674.75 og 76 en Henrich og etter navnet Kruse står det ibm. ibm står under navnet til Kruse. Jens er mulig født 1641 (1647) i 1665 og 1667 i finner jeg en Jens Hansen sammen med Christen Christensen sammen om å betalehver sin våg. i 1661 er det Hans Tommesen av Moskenes slkeer som betaler leie. Men jeg finner ikke at Jens er sønn av Hans og Krusenavnet finnes ikke hos Moskenesfamilien. I 1650 er også Hans Tommesen og samme hans er
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.