Jump to content
Arkivverket
Ivar Kristensen

Kirsten Clausdatter, tjenestepike hos sorenskriver Bugge i Talvik. Hvor kom hun fra?

Recommended Posts

Ivar Kristensen

Hei. Viser til denne tråden i tydeforumet

hvor det fremkommer at Kirsten Clausdatter i 1738 var "hos skriveren" og "i skriver gaarden" 1739. Sannsynligvis var hun sorenskriverens tjenestepike.

 

Da hun ikke er nevnt blant kommunikantene før 1738 antar jeg at hun var kommet til Talvik dette år, eller kanskje det foregående. Men hvor kom hun fra? Jeg har lett i årevis. Finnmark og Troms har jeg nærmest saumfart. Kunne hun kanskje være "rekruttert" fra noen sorenskriveren kjente, der han kom fra? Samuel Bugge (1712-63) var fra Urnes i Luster. Hans første hustru var Birgitte Lucia Junghans (1712-42). Hun kom fra Tromsø. I 1753 kan det nesten synes som Kirsten (delvis?) oppkaller en datter etter henne, med sorenskriveren som fadder. Brukslenke: https://www.digitalarkivet.no/kb20070608630175

image.thumb.png.2a04ee379ba7bcaf41011db792af8414.png

 

 Det er egentlig alt jeg har. Kirsten døde i 1781. Brukslenke: https://www.digitalarkivet.no/kb20070608630395

image.thumb.png.41ef74560b792b6d3cca39b93e3c1daf.png

Hun skal ifølge denne aldersangivelse være født ca. 1707. Imidlertid finner jeg henne også i sjeleregisteret for 1779, 68 år gammel. Brukslenke: https://www.digitalarkivet.no/kb20060505030421 (nedenfor finner en datteren Berit Luicia, 26 år gammel). Da skal hun altså være født ca. 1711. Her er hun på Geni: https://www.geni.com/people/Christina-Clausdatter-Kirsten/6000000007614472294 

 

Er det noen som har en idé om hvor Kirsten kanskje kom fra?

 

På forhånd takk!

Edited by Ivar Kristensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

På Mikkelsdagen, 29. sept., i 1737, finner man sorenskriver Samuel Bugge for første gang som kommunikant i Talvik. Samme dag er han også fadder for Hr Johan Falchs sønn.

2. søndag etter Trinitatis (15. juni) 1738 var Bugge og hans kone sammen som kommunikanter.

Samme år den 5. okt. (19. p. Trin) gikk Kirsten Clausdatter «hos skriveren» til nattverd for første gang i Talvik. Altså samme år som Birgitte Lucia Junghans dukker opp som nygift sorenskriverfrue i Talvik.

 

Tilfeldighet? Nei, det tror jeg ikke. Mye tyder på at Kirsten Clausdatter kan ha fulgt med til Talvik, trolig som Birgitte Lucias personlige tjenestepike/kammerpike.

 

Finnmark fylke, Talvik i Talvik, Ministerialbok nr. 3 (1735-1752), Kommunikanter 1737, Side 12

Finnmark fylke, Talvik i Talvik, Ministerialbok nr. 3 (1735-1752), Fødte og døpte 1737, Løst vedlegg, Side 14

Finnmark fylke, Talvik i Talvik, Ministerialbok nr. 3 (1735-1752), Kommunikanter 1738, Side 17

Finnmark fylke, Talvik i Talvik, Ministerialbok nr. 3 (1735-1752), Kommunikanter 1738, Side 18

Edited by Grete Singstad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Kristensen

Tusen takk for hjelpen Grete! Det at hun kanskje fulgte med Birgitte Lucia rimer også ganske godt med det en ser i dåpsinnførselen for hennes første barn i 1740. Brukslenke: https://www.digitalarkivet.no/kb20070608630090 (på vestre side)

image.png.0b628c16651f6627497f68b69cd4b756.png

 

Friderica Junghans var Birgitte Lucias søster. Kirstens øvrige barn fikk navnene Jertine Christina, Niels (etter mannens farfar?), Jens (etter mannens morfar?), Christen og Erik (etter avdød halvbror?). Jeg har sett gjennom skiftene etter de Claus-ene som en finner i databasen på det gamle digitalarkivet: http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=sktnorm&spraak=n&metanr=124  Ingen datter Kirsten der.

Edited by Ivar Kristensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Hvis Kirsten Clausdatter var Birgitte Lucia Junghans’ tjenestejente kan det være nyttig å finne ut hvor sistnevnte bodde de siste årene som ugift.

Birgitte Lucia Junghans’ mor, Ane Meldal døde i 1732. I skiftet etter henne kommer det fram at tre døtre var gift. Dette kan gi en idé om hvor Birgitta Lucia, som var i sitt 19. år, kan ha holdt hus. Det var vanlig at ugifte søstre bodde hos gifte søsken for videre læring og dannelse, og som selskapsdamer. Birgitte Lucia hadde jo selv sin tre år yngre søster Friderica boende hos seg en stund (som sett av kirkeboka i Talvik).

Barn nevnt i skiftet, åpnet 3. juni 1732:

 1. Melchior Friderich Junghans i sitt 11. år
 2. Elen Junghans, gift med Hr Eilert Rosenving, residerende til Frosta
 3. Elisabet Maria Junghans, gift med Sr Boyesen, bosatt på Verdalsøra
 4. Ane Junghans, gift med Hr Hans Kaurin, pastor til Dverberg
 5. Birgitte Lucia Junghans i sitt 19. år (også nevnt som Berte L. i skiftet, vanlig å skrive Birgitte som Berte/Birte)
 6. Friderica Junghans i sitt 16. år
 7. Malena Kirstina i sitt 14. år.

 

Om de ugifte søstrene ikke hadde flyttet hjemmefra før morens død er det meget sannsynlig at de gjorde det etterpå. Så da er det bare å starte letingen etter ei Kirsten Clausdatter i områdene Frosta, Verdal og Dverberg. Kankje er du heldig og finner nåla... 🙂

 

#4

Når det gjelder oppkalling er navnene Christen og Erich kanskje fra Kirstens side, i alle fall bør navnet Christen være det. Muligens het hennes farfar eller morfar dette. Eldste datteren var, tradisjonen tro, oppkalt etter den første kona til hennes mann.

Edited by Grete Singstad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Legger til at folk gjerne ble oppgitt eldre enn de var i kildene, så det er ikke usannsynlig at Kirsten er født en del år etter 1707.  Sjeleregisteret for 1779, hvor hun oppgis som 68 år, er trolig nærmest sannheten, men også her kan hun blitt tillagt år. Mitt råtips er at hun er omtrent samme alder som Birgitte Lucia Junghans eller et par år eldre.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Kristensen

Ja, det synes også mer sannsynlig at hun var ca. 44 år enn 48 da hun fikk sønnen Erik i 1755. Tusen takk igjen for den gode hjelpen. Jeg forestiller meg at de var gode venninner. Kirsten tok det nok tungt da Birgitte Lucia døde så altfor ung i 1742.

Edited by Ivar Kristensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Kristensen
På ‎07‎.‎11‎.‎2018 den 17.15, Grete Singstad skrev:

Eldste datteren var, tradisjonen tro, oppkalt etter den første kona til hennes mann.

 

Jeg var litt usikker på om Jertine = Gjertrud, men da hun gifter seg i 1763 kalles hun Giertrud Kirsten. Brukslenke: https://www.digitalarkivet.no/kb20070608630248 

 

Legger til dette om Birgitte Lucias far, som jeg fant på side 144 i Adolf Steens Samenes kristning og finnemisjonen til 1888 (1954):

image.png.a6e2f842b09aa74a1ea86ef4d91bf5a2.png

 

Edited by Ivar Kristensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Kristensen
Posted (edited)

Hei igjen. Jeg har nettopp funnet noe spennende i tingboka som kanskje kan bidra til å oppklare saken. I 1748 ble Kirsten og mannen (som var lensmann/underfogd) stevnet "under falsmaals forbrydelse". Se Sorenskriveren i Finnmark, F/Fa/L0044: Justisprotokoller, 1748-1755, s. 15a. Brukslenke: https://www.digitalarkivet.no/rg20090507350017

 

image.thumb.png.06b7b8a0a9171f604389cd54b4fcf968.png

Og igjen, øverst på neste side (15b):

image.thumb.png.0604efd88d379b44c7b5775e6537f32d.png

 

Hun tillegges her altså etternavnet Holst. Hvilken Holst-slekt kan dette være? Er hun identisk med Kirsten Clausdatter i skiftet etter Claus Pedersen på Ormøya? Se http://www.nose.dk/Norge/holst1.html#5 

Edited by Ivar Kristensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad
Posted (edited)

Her kan det være du er på sporet av noe. Kirsten Clausdatter Holst kan være oppkalt – med både fornavn og slektsnavn - etter sin mulige mormor Kirsten Gjertsdatter Holst, mor til Inger Mogensdatter (Monsdatter).

 

Inger Mogensdatter og Claus Pedersen sin sønn Jens døde barnløs og det ble skiftet etter han 2. feb. 1742 i Bergen. Han brukte navnet Ribe - kanskje hans fars slektsnavn?

 

Jens Claussen Ribe var gift med Catarina Nielsdatter Rørbeck, men siden paret var barnløst ble arven delt mellom enken og hans etterlatte slektninger, som var:

 • Hans mor Inger Monsdatter, som etter ekteskapet med Claus Pedersen giftet seg med Thor Olsen.
 • Hans helbror Peder Clausen 22 år
 • Hans halvbror Claus Thorsen 17 år
 • Hans helsøster Kirsten, gift
 • Hans helsøster Maren, gift
 • Hans helsøster Ane Pernille 23 år
 • Hans halvsøster Inger Margrete 15 år
 • Hans halvsøster Ingebor 11 år

 

Alle oppholdt seg i Nordland (betyr ikke nødvendigvis fylket Nordland, men Trøndelag og nordover).

Bergen fylke, Bergen, Skifteprotokoll nr. C 3a (1737-1748), Skifteprotokollside, Side 127b-128a

 

Jens Claussen Ribe fikk borgerbrev i Bergen som mesterskredder 2. juni 1735. Her opplyses det at han var født i Nordland.

 


Legger også ved skiftene etter Inger Mogensdatters to ektemenn:

Claus Pedersen 2. aug. 1721:

Nordland fylke, Helgeland, Skifteprotokoll nr. 5B (1721-1725), Skifteprotokollside, Side 286b-287a

Thor Olsen 31. juli 1743:

Nordland fylke, Helgeland, Skifteprotokoll nr. 8C (1743-1746), Skifteprotokollside, Side 652b-653a

Edited by Grete Singstad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Kristensen
Posted (edited)

Tusen hjertelig takk igjen. Det irriterer meg at jeg ikke kan finne noe skifte etter Inger Mogensdatter, som døde i 1756. Se Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland, 813/L0194: Ministerialbok nr. 813A04, 1719-1758, s. 213. Brukslenke: https://www.digitalarkivet.no/kb20071001660385 

 

image.thumb.png.23671a4b4870f3c98116fb334d123f24.png

 

Jeg fant imidlertid skiftet etter datteren Inger Margrethe. Se Helgeland sorenskriveri, 3/3A/L0039: Konseptprotokoll 24, 1757, s. 214-230. Brukslenke: https://www.digitalarkivet.no/sk20090223710223 

 

Den ovenfor omtalte Berthe Lucie Nilsdatter hadde en datter som het Inger Margrethe. Dette kan dog være en ren tilfeldighet. Se https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058507001296 

 

Jeg har dessuten undersøkt hvem forloverne til Nils Andersen og Kirsten Clausdatter var, og hvilken relasjon disse kan ha hatt til ekteparet. Se http://rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx?kb=v&RR=30386 Mons Bertelsen var Nils Andersens nabo. De var begge saltdalinger, og trolig i slekt (tremenninger?). Den andre, Herman Jensen, er jeg mer usikker på. I listen over kommunikanter finner jeg i 1741 en "Herman Jensen tiener paa Handelen". Se Talvik sokneprestkontor, H/Ha/L0003kirke: Ministerialbok nr. 3, 1735-1752, s. 40. Brukslenke: https://www.digitalarkivet.no/kb20070608630100 

 

image.thumb.png.2b33aa1aee1ce0d6ecbb8033279bbcbc.png

 

I 1742 er Herman Jensen fadder for Kirstens datter Jertrue Christina, som er feiltranskribert til Jertine Chirstina her: http://rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx?kb=d&RR=151995 

Talvik sokneprestkontor, H/Ha/L0003kirke: Ministerialbok nr. 3, 1735-1752, s. 44b. Brukslenke: https://www.digitalarkivet.no/kb20070608630105 

 

image.thumb.png.0c0c764b95792cdb9ae644c9b92942ed.png

 

Etter dette finner jeg ikke lenger denne Herman Jensen nevnt (skjønt det kan hende at jeg har oversett ham i farten). Jeg har lett i skifteregistre for Finnmark, Troms og Nordland. Dette var den eneste jeg fant: https://media.digitalarkivet.no/view/77805/2803 Det kan da ikke være samme person? Tidsrommet fra Herman Jensen er fadder til dette skiftet synes noe knapt.

 

Enkelt skal det ikke være.

Edited by Ivar Kristensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

#10

Legger til at det er en link i mellom Brønnøy og Talvik. Sorenskriver Samuel Bugges søster Bente Maria var nemlig gift med sognepresten i Brønnøy, Jacob Hersleb.

En nærmere sjekk av søskenflokken på Ormøya i Brønnøy kan kanskje gi flere spor. Fint om du legger inn det du allerede har funnet ut.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Kristensen
Posted (edited)

Ok, da har jeg sett grundigere gjennom kommunikantprotokollen fram til 1752. Jeg finner ingen Herman Jensen der, etter Pentecostes 1742, da han var fadder. Og da jeg heller ikke finner ham blant de døde/gravlagte, må en nesten tro at han reiste fra Alta (tilbake dit han kom fra?). Det er mye interessant å finne i denne kommunikantprotokollen. Jeg fant for eksempel "pigen Giertrud Kirstina" hos Amtmannen i 1751. Brukslenke: https://www.digitalarkivet.no/kb20070608630156 (nede til venstre).

 

Det er noe som skurrer med disse navnene. Hvorfor skulle Kirsten Clausdatter bruke hennes mormors etternavn? Hvorfor ikke Ribe, som brødrene Jens og Peder Clausen? I denne Geni-profilen er en Anders Jonsen oppført som Kirsten Clausdatters mann. https://www.geni.com/people/Kirsten-Clausdatter/6000000012194501035 Det står at de ble viet 1747 i Tjøtta. Jeg skal se om jeg finner det.

Edited by Ivar Kristensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Rottem Krangnes
Posted (edited)
2 timer siden, Ivar Kristensen skrev:

Det er noe som skurrer med disse navnene. Hvorfor skulle Kirsten Clausdatter bruke hennes mormors etternavn? Hvorfor ikke Ribe, som brødrene Jens og Peder Clausen? 

 

Det treng slett ikkje å skurre. Det er verdt å hugse at slektsnamn på 1700-talet på ingen måte var så statiske og faste som i vår tid og nære fortid. Det finst mange eksempel på oppkalling på tvers av generasjonar og kvinneledd, også av slektsnamn. Det kunne frå gong til gong vere heilt tilfeldig om ein prest eller skrivar brukte farsnamn, slektsnamn eller gardsnamn som tilnamn på den omtalte personen - ofte ikkje meir ”komplett” enn nødvendig for identifikasjon i den aktuelle protokollen.

 

I det kondisjonerte miljøet i Finnmark på 1700-talet finst det blant anna eksempel på to systrer som hadde fått sine for- og slektsnamn frå høvesvis farmor og mormors mor, kanskje som ei sosial investering, kanskje som uttrykk for ”mote” eller som lokal statusmarkør. Dei to tok med seg desse heilt ulike slektsnamna gjennom livet. Far og farfar deira brukte sjølv aldri slektsnamn. 

Edited by Lars Rottem Krangnes

Share this post


Link to post
Share on other sites
SteinarO

http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=solliedskift&sideid=66&storleik=

 

Søkte på skiftesamlingen i Bergen Det er jo der Samuel Bugge var fra. Bugge slekten i Brønnøy som er en del av samme bodde jo på Helgeland også. Man det er få Klaus/Klaves/Claus før 1750 i det området. i Skiftesamlingen var det over 600 med Claus (i perioden 1690 til 1916) som fornavn så det tar jo litt tid å lete. Tenkte derfor på Bergen som et mulig fødested. skiftet fortsetter å neste side i Sollieds samling med skifter. Det er ingen skifter med arvinger i Alta på 16 og 1700 tallet på Helgeland. La merke til at Claus Eilertsens kone het Heggelund og da går jo tanke til Tromsø der samuels første kone var fra. 

Bugge-Slekt på nett

https://family.brudvik.org/genealogy/getperson.php?personID=I12736&tree=brudvik

 

Ser jo at Broren Nils Hegelund er Capelan i Steigen. se nr. 10 på Laskestad  (s. 141 i syvende far i Steigen) er og omtalt i Schøning slekten uten foreldre. Søsteren Helvig var 25 år og ugift i Bergen. 

 

image.png.7d5cbda5500f62a20940a96500e47a63.png

 

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=sk12011675solliedskift&gardpostnr=141&merk=141#ovre 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Kristensen
Posted (edited)

Tusen takk til Lars og Steinar for opplysende og interessante innlegg. Navnet Eilert er fraværende i slekten etter Nils Andersen og Kirsten Clausdatter. Ingen av deres barn fikk navnet Peder. Ei heller deres barnebarn. Det synes litt underlig, gitt at Kirstens far skulle hete Claus Pedersen.

 

Da det i skiftet etter Jens Clausen Ribe fremkommer at søsteren Kirsten var gift i 1742, er hun neppe identisk med den Kirsten Clausdatter som ble gift med Anders Jonsen i 1747 (med mindre hun var gift med en annen før dette). De ble trolovet 2. søndag i advent 1746. Brukslenke: https://www.digitalarkivet.no/kb20071015630010 (nederst til venstre). Vielsen i 1747 var på Herøy. Brukslenke: https://www.digitalarkivet.no/kb20071015630016 (til venstre). Det står "Husf paa Sandstrak" etter hennes navn. Jeg har funnet en Kirsten Clausdatter fra Brattbakken i Vefsn som skal være født en gang tidlig på 1700-tallet. Se https://media.digitalarkivet.no/view/77805/401 Kunne det være hun som ble gift med Anders Jonsen?

Edited by Ivar Kristensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
SteinarO
Posted (edited)

image.png.0cd25181d317aef4e31a877f9201237c.png

 

Ser du har vært borti de her også dette er klipp fra Sømna-boken bind 4, Det skal være et samlebind også skal bare finne det først. Inger Mogensdtr er nevnt i 4 skifter 2 i Brønnøy og to på Tjøtta. men ingen etter henne selv, Dessverre. 

 

her er samlebindet der bare slektsopplysninger er samlet for bind I-IV du finner Inger Mogensdtr. der, eller er jo Brønnøy Bygdebok et sted å søke i, men den må du låne. Vet ikke om den er komplett, det er vel noen som vet. 

Edited by SteinarO

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Kristensen
Posted (edited)

Ja, jeg får se om jeg kan finne noe i Brønnøy bygdebok. Jeg må også undersøke om denne Kirsten Clausdatter som ble gift med Anders Jonsen i 1747 var gift i 1742, da det ble holdt skifte etter Jens Clausen i Bergen.

Edited by Ivar Kristensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad
Posted (edited)
7 timer siden, Ivar Kristensen skrev:

Da det i skiftet etter Jens Clausen Ribe fremkommer at søsteren Kirsten var gift i 1742, er hun neppe identisk med den Kirsten Clausdatter som ble gift med Anders Jonsen i 1747 (med mindre hun var gift med en annen før dette). De ble trolovet 2. søndag i advent 1746. Brukslenke: https://www.digitalarkivet.no/kb20071015630010 (nederst til venstre). Vielsen i 1747 var på Herøy. Brukslenke: https://www.digitalarkivet.no/kb20071015630016 (til venstre). Det står "Husf paa Sandstrak" etter hennes navn.

 

Jeg tror ikke dette er rett Kirsten Clausdatter.

Kirsten Clausdatter fra Ormøya kom - etter skiftet etter faren i 1721 å dømme #10 - fra rike gardsfolk. Det stemmer derfor ikke helt med at hun skulle ende som husmannskone på Sandstrak.

 

Edit:

Hennes farsarv i 1721 var 40 riksdaler, 2 ort og 9 skilling, noe som var mye penger den gang. Til sammenligning ble ei tre år gammel kvige verdsatt til 2 Rdl i dette skiftet.

Edited by Grete Singstad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad
Posted (edited)

Kirsten Clausdatter på Ormøya er bl.a. oppført med ei sølvskje med initialene I:M.D (Inger MogensDatter) i arv etter faren i 1721, se øverst s. 23 - #10.

Dessverre nevnes inget sølv med initialer i skiftet etter Kirstine Clausdatter i Talvik i 1781. Det betyr ikke nødvendigvis at det ikke var noe, det kan like gjerne bety at skriveren ikke har tatt seg bryet med å skrive det ned - hvis hun i det hele tatt endte med akkurat denne skjea eller andre etter morsarven (og hvis dette er rette Kirstine Clausdatter).

Kanskje kan skifter etter etterkommerne avsløre noe?

 

Arvingene i 1781 var:

 • Jens Nielsen Komagfiord, gift
 • Erich Nielsen på Elvebakken, gift
 • Giertud Kirstine Nielsdatter gift med Anders Jonasen Langness
 • Lucie Nielsdatter gift med Cordt Jacobsen
 • Ole Clavisen (Clausen) 17 år, sønnesønn

Finnmark fylke, Finnmark, Skifteprotokoll nr. 69 (1781-1782), Skifteprotokollside, Side 21b-22a
 

 

Edited by Grete Singstad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad
Posted (edited)
22 timer siden, Ivar Kristensen skrev:

Det er mye interessant å finne i denne kommunikantprotokollen. Jeg fant for eksempel "pigen Giertrud Kirstina" hos Amtmannen i 1751. Brukslenke: https://www.digitalarkivet.no/kb20070608630156 (nede til venstre).

 

Denne jenta er Gjertrud Kirstina Sørensdatter Vahl og har nok ikke noe å gjøre med dine folk. Likevel er det et interessant funn, siden jeg av (gamle) debatter ser at hennes opphav er ukjent.

Det ser ut som hun bodde hos amtmann Mathias Collett i ukene før hun ble gift med Nils Larsen Westgaard 20. sept. 1751. Westgaard drev med handel og siden Mathias Collett selv var av kjøpmannslekt kan jo dette være et interessant spor for dem som leter.

 

Og nå er navnene skrevet og dermed søkbare for dem som er på jakt 🙂

 

 

Finnmark fylke, Talvik i Talvik, Ministerialbok nr. 3 (1735-1752), Viede 1751-1752, Side 96

Edited by Grete Singstad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Kristensen
1 time siden, Grete Singstad skrev:

Kirsten Clausdatter på Ormøya er bl.a. oppført med ei sølvskje med initialene I:M.D (Inger MogensDatter) i arv etter faren i 1721, se øverst s. 23 - #10.

Dessverre nevnes inget sølv med initialer i skiftet etter Kirstine Clausdatter i Talvik i 1781.

 

Ja, det styrker jo ikke teorien. Det var kjempelurt av deg å se i disse skiftene.

 

35 minutter siden, Grete Singstad skrev:

Denne jenta er Gjertrud Kirstina Sørensdatter Vahl og har nok ikke noe å gjøre med dine folk.

 

Takk. Jeg syntes jo det virket litt merkelig at Kirstens 9 år gamle datter skulle være hos Amtmannen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
SteinarO

er dette en som Nils Andersen var gift med før han ble gift med Kisrsti 

Talvik 3 for Talvik sogneprestembete 1738  
Begravelsedato Dødsdato Jordfestelsesdato
  11 Nov. 1738 24. Søndag efter Trin.

Fornavn Etternavn Stilling Bosted
Giertrud Erichsd. Kone Elvebachen
Alder/Fødeår Fødested Konfirmert
27 Aar og 4 Maaneder    

Foresatte fornavn Foresatte etternavn Foresatte stilling Foresatte bosted
Nils Anders.    
Han ble trolovet 25 sep og gift 13 oktober 1739 med K. Clausdtr

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Kristensen

Ja, Steinar. Han var gift to ganger. Hans første kone døde i barsel, hvis jeg husker riktig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
SteinarO

Fant et barn i datautgaven, vet ikke om de kan ha hatt andre som ikke er i den databasen, ikke registrert død i datautgaven.

 

Kommune Kirkeboknr/navn År Kirke/sted
Talvik 3 for Talvik sogneprestembete 1738  

Fornavn Kjønn Dåpsdato Fødselsdato Ekte/Uekte
Ole m Eodem   E

Fars Fornavn Etternavn Stilling Bosted Fødeår/Alder
Nils Andersen      

Mors Fornavn Etternavn Stilling Bosted Fødeår/Alder
Giertru Erichsd.      

Faddere
Anders Jacobs.
Mons Bertels.
Nils Nils. Sv.
Anders Erichsens Kone og Datter Alet Andersd.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.