Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Frithjof Speismark

Tyding av servitutter på eiendom

Recommended Posts

Frithjof Speismark

Jeg eier del av en eiendom og til denne hører det 5 servitutter. Disse er dessverre helt uleselige for meg.

Kan noen hjelpe meg å tyde punktene 136 og 137 i den første servitutten? 

Takknemlig for all hjelp.

Mvh Frithjof

Servitutt Bestemmelse om bebyggelse tgl.12.10.1923.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad

Dei stipla linene (....) tyder truleg at teksten i eit trykt formular/skjema er utelate, for å spare seg for skriving. 🙂
[?] tyder at eg uviss på ordet.


136.

Opmaalingschefen i Aker attesterer, at der aar 1923 den 26. september blev ....... over en parcel av gaardsnr. 151 bruksnr. 1, Store Ekeberg.

Forretningen ........... vidnerne: K. Bjelland og H. Aune.

Ved forretningen møtte sælgeren fru stamgodsbesidder Røket og kjøperen Elias Speismark.

Efterat grænserne var utstukne overensstemmende med den godkjendte plan og fornøden hensyn var tat til tidligere erholdte kart- og opmaalingsforretning maaltes parcellen til skraaningskant mot Brandfjeldseien[?].
Grænserne maaler i meter: mot nord til Brandfjeldseien[?]: 35,98, mot øst til gnr. 151, bnr. 1 (midt projektert gate): 34,81, mot syd til gnr. 151 bnr. 1: 39,05 mot vest til gnr. 151, bnr. 4: 30,25, og er indholdet 1209,8 kvadratmeter.
Nordlinjen ..... er 3 øre ..... utgjør mark.
Vi ..... byggetomt.

Forretningen sluttet.

Sigurd Christoffersen    K. Bjelland   H. Aune

At ..... herved.

Sigurd Christoffersen   Bnr. 9
( 64-119-78)

 

Edited by Gunnar Sigdestad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad137.
Stempelpapir m. 9,25 kroner.

Skjøte

I henhold til kjøpekontrakt av 12. mars, approbert ved kgl. res. 12. mai 1923, skjøter og overdrager undertegnede kaptein C. Frølich Hansen som værge for stamhusbesidder Sverre Røket til Elias Speismark g. nr. 151 br. nr. 9 av Ekeberg hovedgaard i Østre Aker.
Den solgte parcels areal er 1209,8 m2.
Kjøpesummen kr. 2177,64 betales kontant.
Paa den avhændede parcel maa ikke anlægges eller drives verksted, fabrik eller nogen bedrift, oplag eller lignende, som kan genere ved røk, damp, lukt, støv, støi etc. likesom der ikke maa has offentlig forlystelsessted eller restaurationsvirksomhet i nogen form.
Paa eiendommen maa endvidere kun foregaa villamæssig bebyggelse, og murbygning maa ikke opføres i større høide end 2 1/2 etage.
Disse bestemmelser bortfalder dog i tilfælde av at der inden en avstand av 100 mtr. fra den ved nærværende kontrakt solgte eiendom sælges tomter som ikke behæftes med lignende klausul.
Alle de for parcellen nødvendige gjærder besørges og bekostes av kjøperen saalænge stamhuset er nabo, videre forholdes overensstemmende med gjærdeloven.
Kjøperen bærer alle med overdragelsen forbundne utgifter, saasom papir, skjøte, og tinglæsningsgebyr.
Parcellen overtages hæftelsesfrit av kjøperen.

Kristiania den 11. oktober 1923.

C. Frølich Hanssen

Eiendommen ønskes benævnt "Høgda".

Kria 11/10-23

Elias Speismark.


 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Frithjof Speismark

Tusen takk!

Utrolig bra, dette var til stor hjelp! :-)

 

Det hviler flere servitutter på eiendommen.

Jeg våger meg på å legge ut flere senere.

 

Takk! Hilsen Frithjof

Share this post


Link to post
Share on other sites
Frithjof Speismark

Hei!

Takk til Gunnar som hjalp med tyding. Imponerende! Jeg kan supplere med at jeg tror stamhusbesitteren het Røhrt og at Brandfjeldseien skal være Brandfjeldveien (idag: Brannfjellveien).

Fint å få vite hva som sto i disse punktene. Legger ut et dokument til som jeg trenger hjelp til (punkt 35). Denne gang mest fordi jeg er nysgjerrig på hva man skrev i slike dokumenter i gamle dager.

Mvh Frithjof

Servitutt Erklæring avtale tgl. 09.10.1925.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad

Fin handskrift, men litt utydeleg pga. dette er gammal mikrofilm som er scanna.

35.
Erklæring.

Undertegnede som eier av gr. nr. 151, br. nr. 9 Ø. Aker, der har faatt tilladelse til aa tilslutte de av Oslo kommune ved Boligdirektørens [......] paa Nordre Ekeberg anlagte hovedvann og kloakledninger, forpligter sig herved til aa delta i utgifterne til tilsyn, drift og vedlikehold av hydroforanlægget med hovedledninger m. v. samt vedlikehold av hovedkloakkerne med en forholdsvis andel.

Nærværende erklæring kan tinglæses.

Aker den 2/6 - 1925.

Elias Speismark.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Frithjof Speismark

Takk igjen! Morsomt å endelig kunne lese disse avtalene. Jeg drister meg til å legge ut en skann til. Denne gang et langt avsnitt (punkt 64), som visstnok skal gjelde samme eiendom.

På forhånd takk, hvis du "orker" mer av dette.712634726_ServituttErklringavtaletgl_08_05_1925.thumb.jpg.69c2980e1b8c3396858e47ad03d23183.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.