Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Ørn Pedersen Myhre

Tydning av hjemstavnsprotokoll

Recommended Posts

Ørn Pedersen Myhre

Jeg trenger hjelp til å tyde denne hjemstavnsprotokollen http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=hjst6&sideid=213&storleik=200 (nr.23 Birgitte Marie Pedersdstter Risnæs)

 

Det eneste jeg kan tyde er farens navn Martinius Madsen Pedersen og ektefellens navn Lasse. 

 

Jeg er spesielt interessert i det som står fra setningen "Februar 1871"

Edited by Ørn Pedersen Myhre

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ørn Pedersen Myhre
On 12/24/2018 at 2:20 PM, Ørn Pedersen Myhre said:

Jeg trenger hjelp til å tyde denne hjemstavnsprotokollen http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=hjst6&sideid=213&storleik=200 (nr.23 Birgitte Marie Pedersdstter Risnæs)

 

Det eneste jeg kan tyde er farens navn Martinius Madsen Pedersen og ektefellens navn Lasse. 

 

Jeg er spesielt interessert i det som står fra setningen "Februar 1871"

Jeg har lagt ut en etterlysning etter Birgitte på denne linken https://forum.arkivverket.no/topic/228702-leter-etter-birgitte-marie-johannesen-pedersdatter-riisnes/

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler

Jeg får bare til brokker. Første linje under navnet mener jeg starter

"som idag er indlagt..." (selv om jeg assosierer innlagt med sykehus)
 "...at hun er 32 år gammel og født"
"i Skudevegen [Skudevigen?] af bager Martinius Pedersen" 

"og hustru Alettte Christine der Begge ere døde"
"... for 3 år siden ..."
"... sit 5. år"
"... Johanne Christin-"

"ne Pedersen [eller Petersen] ..."

"...Confirmered 14-15 aar gl i "

"Korskirken af Sognepræst Beskeland(?)."
"I februar 1871 ... i Byen gift"

"med ...mand Lasse Johannesen Risnæs(?)"

"som ... flyttet sammen med ...."

"... i 1870 ... "

"Bergitte Teilann i Skudevigen(?) hvor de boede "

"... 1871 derfra flyttede de .. Mdame And-"

"ersen ... i et... Teiland ..."

"... 1/2 aar til Michaeli 1871, derpaa ..."

"Frøken [Vindem/Vindern?] ... 1/2 aar..."

 

Hvis Birgitte Marie var 32 i 1877 må hun ha vært født ca.  1845.  Birgitte Marie var hos Bergitte Teilann rundt 1870.  Jeg klarer ikke å lese noe om slektskapsforhold mellom Birgitte Marie og Bergitte Teilann. I linjen over står det noe som kan likne på Mosteren, men siden Moster også er et stedsnavn i området, holder jeg en knapp på at det ikke dreier seg om en tante på morssiden. Den https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052984001479 Bergitte Kristoffer Monsen Teilgand, fosterbarn på Mæhle, som skulle være født 1877 var altså trolig av en annen generasjon, i forhold til den Bergitte Teilann som er nevnt i hjemstavnsprotokollen. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ørn Pedersen Myhre

Takk Inger, setter veldig pris på det. 

 

Er det noe i teksten som tyder på at Michaeli kan være denne Michaeline? https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000162902

 

Det lille jeg klarer å tolke av teksten er at det virker som hun og ektemannen Lasse Risnæs flytter mye, hvor de to ganger bor hos Michaeli (som kanskje er søsteren?) og på siste side i teksten, så ser det ut som om hun skriver at hun bodde hos "Broderen Baker Mons Andreas Pedersen". 

 

Så forstår jeg det rett at det ser ut som de flytter fra sted til sted? Er det noe i teksten som tyder på at Birgitte og Lasse hadde noen barn? Lasse hadde en datter fra før som omtales i teksten (Larsine), men er det noe som tyder på at Birgitte og Lasse fikk noen barn? 

Edited by Ørn Pedersen Myhre

Share this post


Link to post
Share on other sites
Else B. Rustad

Jeg leser det slik:

 

No. 23: Konen Bergitte Marie Johannesen Riisnæs
som idag er indlagt paa Sygehuset for Urethritis
har forklaret: at hun er 32 Aar gammel og født
i Skudevigen af Bager Martinus Pedersen
og Hustru Alette Christine, der Begge ere døde -
Førstnævnte for 3 Aar siden og Sidstnævnte,
medens Angjældende var paa sit 5te Aar.
Angjældendes Stedmoder Johanne Christi-
ne Pedersen lever som Enke paa Smaa Mar-
keveien. Confirmeret 14-15 Aar gl. i
Korskirken af Sognepræst Birkeland.
I Februar 1871 blev Angjældende her i Byen gift
med Dixelmand Lasse Johannesen Riisnæs
som var flyttet sammen med hende ved Miche-
ls Tider 1870 i hendes Logis hos Mosteren
Bergitte Teiland i Skudevigen, hvor de boede
til Paaske 1871; derfra flyttede de til Mdm. An-
dersen, i et Huus tæt ved Teilands, hvor de
boede 1/2 Aar til Michaeli 1871; derpaa hos
Høker Vindern paa Stulen(?) 1/2 Aar til Paa-
ske 1872; saa hos Konen Larsine ("Guldfisken")
paa Engen 1 Aar til Paaske 1873, i hvilken
Tid hendes Mand gjorde en Tour til Nord-
land og hun som Opvartningspige en Do. med
Dampskibet "Saga", Kptn Kas, medens Leilig-
heden hos Larsens hele Tiden stod for deres Reg-
ning og virkelig ogsaa af Angjæld. blev betalt..

 

Michaeli er det samme som Mikkelsmess, dvs. 29. september

Edited by Else B. Rustad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler

Takk, Else! 

 

Til Ørn, jeg kan ikke direkte se at det står noe om barn, men det er jo en god del jeg ikke klarer å lese. Dette handler tydeligvis om en familie som flyttet svært ofte.
Jeg fortsetter etter fattig evne:

Jørgensen i Salheimsvigen (Solheimsvigen?) ... til Michaeli 1873 (øverste to linjer neste side) gjelder vel da antagelig også Mikkelmess.

saa for Tenden sammesteds omtrent 1/4 Aar kun

lidt efter Nytaar 1874, hvorefter(?) de ...

til Throndhjem [hvor de holdt sig til ud...?]

Sommeren(?) .... og saa omtrent 1/4 Aar

for Sverderup paa Gaasøien i Nordland.

...1874 kom de tilbage ...

...en 6 Ugers Tid for ...

....på Sandvigsveien...

for ...Pernille Ulve...

i [arbeidsboligen?] på Sk...len...

.. mand gjorde en ... med Dampski

bet "Finnmarken"; saa gjorde [de Begge ?] ...

... i 3 Mdr. med Dampskibet "Dagmar" ...

...

...Davidsen [ved Nøstet?] ...

1/2 Aar til Paaske 1875 ... [hun]

[og mand fulgtes ad paa] en ....[til] Nordland

for .... Mikkelsen ...stad.... fra Davidsen

flyttede de ... Lassen ved [Nøstet?] hvor

de boede 1/2 Aar til Michaeli 1875  og ... for              (altså Mikkelsmesse)

Flotmand ...

... 1/2 Aar til Paaske 1876 hvorefter

de flyttede til et ... Stub ...

... omtrent 1/4 Aar da de tog til

...Broder Bager Mons Andreas Pe-

dersen i [...havn?]   ...           (Mons Andread Pedersen, baker i 1865 https://www.digitalarkivet.no/nn/census/person/pf01038239002938)

til Michaeli ... f. de. ...

...

Altonagaarden ....    1876        (Altonagården se http://www.bergenbyarkiv.no/bergenbyleksikon/arkiv/1424449 )

[hendes?] mand... paa Bergens 

.... for Berg

ens Fattig[væsens?] Regning

Bergens ..., d. 23. Febr. 1877

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ørn Pedersen Myhre

Tusen hjertelig takk begge to for riktig god hjelp 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad

(neste side)

Derpaa flyttede de til Jørgensen i Solheimsvigen, hvor de boede til Michaeli 1873; saa hos Tenden sammesteds omtrent 1/4 Aar til lidt efter Nytaar 1874, hvorefter de reiste til Throndhjem, hvor de opholdt sig til ud paa Sommeren s. A. og saa omtrent 1/4 Aar hos Sverdrup paa Gaasøen i Nordland. Seenhøstes 1874 kom de tilbage hertil, hvor efter de boede en 6 Ugers Tid hos Angjældendes Forældre paa Sandvigsveien, derpaa nogle Uger hos hendes Sødskendebarn Pernille Ulvedahl i Arbeiderboligen paa Stølen, i hvilken Tid hendes Mand gjorde en Tour med Dampskibet "Finmarken"; saa gjorde de Begge Tjeneste i omtrent 3 Mdr med Dampskibet "Dagmar", Capitaine Mikkelsen paa Tour til Bremen, og boede derpaa i et Huus tilhørende Rebslager Davidsen ved Nøstet 1/2 Aar til Paaske 1875, i hvilken Tid hun og Mand fulgtes ad paa en Tour til Nordland for Kjøbmand Mikkelsen hersteds. Fra Davidsen flyttede de til Skomager Lassen ved Nøstet, hvor de boede 1/2 Aar til Michaeli 1875 og saa hos Fløtmand ved Triangelen Mons paa Steenkjælderen 1/2 Aar til Paaske 1876, hvorefter de flyttede til Consul Stub paa Møllenpriis, hvor de imidlertid kun forbleve boende omtrent 1/4 Aar, da de tog til hendes Broder Bager Mons Andreas Pedersen i Næshavn, hvor de havde Tilhold til Michaeli f. A. Senere have de fordetmeste levet hver paa sin Kant her i Byen og Manden længst hos Lods Opsfæller[sic] i Altonagaarden. Ved Nytaarstider 1876 laa hendes Mand paa Bergens Sygehuus omtrent 4 Uger - formeentlig for Bergens Fattigvæsens Regning.

Bergens Pltk. d. 23 Febr. 1877

Th. Magelssen

Edited by Gunnar Sigdestad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ørn Pedersen Myhre

Takk Gunnar, setter stor pris på det

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.