Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Rolf Vallestad Sunde

Gårdsmatrikler og definisjon av en "Gård"

Recommended Posts

Rolf Vallestad Sunde

Har funnet opplysninger om at min tippoldefar drev et bruk på en værutsatt holme. Så da lurte jeg på hva som ble definert som et "Gårdsbruk". Kom f.eks. beitemark for husdyr under denne definisjonen, eller måtte det være dyrket mark?

På forhånd takk for svar.

 

http://www.rhd.uit.no/matrikkel/mtliste.aspx?knr=1437&gnr=43&fbclid=IwAR1BdDgOQIWQKi9vQX9fQvgTHfnzdCIv2IKHuk2jfJaRDwenocMNA4Uo1_Q

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

I matrikkelen er det ikkje vel ikkje noko som heiter "gardsbruk".

Matrikkelen deler eit område inn i gardar med gardsnummer, her (1886) "Valviken" gnr. 43, gammalt nr. (dvs. i 1838-matrikkelen) 98.

Kvar gard har eitt eller fleire "bruk", som er tinglyste deleiningar av garden. I 1886 vart dei nummererte fortløpande frå 1 (her til 9).

Alle jordeigedomar vil få eit bruksnr., og det er ikkje noko anna krav enn at dei må kunne definerast i terrenget. Ei nausttomt kan vere eit "bruk".

Verdisetjinga i "mark" og "øre" gjev ein peikepinn om storleiken eller bruksverdien. mark/øre er ikkje pengar, men relative mål.

dvs. at bnr. 8 Gullholmen (6 øre)  er verd 6/188 av bnr.9 Valvika (1 mk 88 øre). Dersom sistnemnde er eit rimeleg stort gardsbruk

som ein familie kan leve av, kan førstnemnde vere bustad for nokon som lever av noko anna (fiske, handel, frakt, ....)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rolf Vallestad Sunde

Supert! Tusen takk for informativt svar. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.