Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Ole David Østli

Skifte etter Jacob Olsen, Alta, 1691

Recommended Posts

Ole David Østli

[Skifte etter] " ... Jacob Olsen som døde paa bem. Kragenes, mellem hans effterlatte hustrue Karn Olsdatter og deres sammen auflede børn Anna og Marritte begge giffte, ..." så langt er alt greit, men så: "... sambt Niels Erichs., som en myndig, Knud, Anders... osv". Det jeg ikke forstår er hvorfor disse er arvinger. Og så er det neste setning, noe med "... svogerne, Povel Hellesen og Ole Olsen": hvem sine svogere?

 

https://www.digitalarkivet.no/sk20081208740383

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ole David Østli

Jeg kan ikke forstå annet enn at det må være skrivefeil, at de fem barna (Niels, Knud, Anders, Birette og Marritte (igjen!)) skal hete Jacobsen og Jacobsdatter, ikke Erichsen og Erichsdatter. Flere av disse er i tilfelle dokumentert på Kråknes senere.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

" ... Jacob Olsen som dødde paa bem. Kragenes, Mellem

hans effterlatte Hustrue Karen Ols datter og deres

Sammen auflede børn Anne og Marritte begge giffte,  Sambt

Niels Erichs., som er Myndig, Knud, Anders, Birette og

Marritte Erichss Sønner og dattre, Ofuer verende

Suogrene, Povel Hellesen og Ole Olsen , som er sat

til for Myndere for obem. 2de umøndige drenge

børn og 2de pigebørn, efftersom ingen Nermere Frender

fantis, Huor da Boens Midler ...."

 

 

Det må iallfall vere noko feil...

Alternativet er at det er "deris samen auflede børn" som er feil og dei 7 arvingane ikkje er born av avdøde, men (halv)sysken eller born av syskena hans.

Endå eit alternativ er at avdøde heitte Jakob Erik, og at han til vanleg vart kalla Erik (og derifrå Erikssøner og -døtre), men at sorenskrivaren kalla han Jakob. Det vert kanskje litt teoretisk og nokre år for tidleg (ikkje uvanleg 200 år seinare).

 

Det er mest nærliggande å oppfatte svograne i høve til avdøde; altså at Paul og Ole er anten gifte med systrer til avdøde eller er brør til enkja.

Det er reglar i Kristian Vs lov om kven som skulle vere verje,  https://www.hf.uio.no/iakh/tjenester/kunnskap/samlinger/tingbok/kilder/chr5web/chr5_03_19.html

Eldste bror (dersom alle var sysken) Nils, som var myndig, var i prinsippet nærast - men det er ikkje sikkert han vart rekna som skikka til det (økonomisk og/eller på andre måtar).

Dinest kom farfar, vidare morfar, farbrør, morbrør.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ole David Østli

Det er et rart skifte. Jeg tror forvirringen kommer av at det var et annet skifte samme sted dagen før, for vår enkes Karis søster Anne. Hennes mann het Erik Thomassen, og den som skrev har da blingsa med farsnavnene av den grunn.

 

Jeg har studert litt nærmere, og Paul Helgesen er etter alt å dømme svigersønn til avdøde, gift med Marit (Marte?) Jakobsdatter. Både Paul H. og Jakobs sønner Knut og Anders  bor på Kråknes i 1705 f.eks (https://www.digitalarkivet.no/rk10101308190046). Hvis det stemmer er det vel nærliggende å tro at Ole Olsen er mannen til den andre gifte datra, Anna, selv om det ikke er sagt direkte at hun er enke ved sin neste vielse 17 år senere.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.