Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Aud Sandbu

Skadetakst etter storofsen 1789 for gårder i Sel kommune

Recommended Posts

Aud Sandbu

Jeg lurer på hvor jeg finner skadetaksten som ble utført på de av gårdene i Sel kommune (Vågå pg) som ble berørt av den såkaldte storofsen i 1789?

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnitaRiise (Statsarkivet Bergen)

Sidan dette er materiale som eg har lite kjennskap til frå Statsarkivet i Bergen, tek eg ein snarveg og viser til svaret som Tor Weidling i Riksarkivet gav på spørsmål om arkivmateriale etter Storofsen(arkivref.: 2010/55714):

Kilder om storflommen / Storofsen i 1789

Det viktigste materialet vedrørende skader ved Storofsen vil trolig være bevarte

avtaksforretninger hvor landskylda, og dermed skatten, på gårder ble satt ned. En

oversikt over kjente savtaksforretninger finnes i vårt privatarkiv 273 Sigfred Riksen.

I arkivet etter Rentekammeret (RK) finnes det en pakke (ca. 15 cm tykk) med

oversikt over avtaksforretninger for Gudbrandsdalen, Valdres, Numedal og

Sandsvær 1789-1792 (RK, Realistisk ordnet avdeling, Matrikkelvesen, pk. 6). Dette

materialet gir trolig den beste oversikten over skader på jordvei og bygninger etter

Storofsen i dette området.

I fogderegnskapene for 1789 og de påfølgende år kan man finne dokumenter om

avtaksforretninger mv. for de enkelte fogderier (RK, Fogderegnskaper).

Vi vet at det i 1789 og 1790 kom kongelige resolusjoner om utdeling av korn til de

flomrammede (RK, Relasjons- og resolusjonsprotokoll 1789, resolusjon nr. 87 og

Relasjons- og resolusjonsprotokoll 1790, resolusjon nr. 21). I 1791 og 1792 kom

det resolusjoner om skattefritak mv. (RK, Relasjons- og resolusjonsprotokoll 1791,

resolusjon nr. 64, Relasjons- og resolusjonsprotokoll 1792, resolusjon nr. 79).

Dokumenter til resolusjonene kan finnes i flere serier: RK, Kammerkanselliet,

Forestillinger til kongelige resolusjoner, RK, Kammerkanselliet, Dokumenter til

forestillinger og RK, Sønnafjelske renteskriverkontor, Kongelige resolusjoner.

I arkivet etter Generalveiintendanten 1718-1814 finnes det en pakke (pk. 2) som

bl.a. inneholder materiale om istandsetting av veier som ble skadet i flommen 1789.

2

Avtaksforretninger var rettslige handlinger som kan være tatt inn i tingbøker eller

ekstrarettsprotokoller. Slike protokoller i finnes i arkivene etter sorenskriverne.

Disse arkivene befinner seg i de regionale statsarkivene. Det er også mulig at det kan

finnes materiale i arkivene etter fogder og amtmenn. Også disse arkivene befinner

seg i statsarkivene.

 

Når det gjeld tingbøkene finn du dei skanna på Digitalarkivet:

https://media.digitalarkivet.no/rg/browse?municipalities%5B%5D=0515&start_year=1789&end_year=1799&text=

For oppslag i arkivet kan du bruke skjema som er lenka til her: https://www.arkivverket.no/tjenester/bestill-en-enkeltopplysning

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aud Sandbu

Tusen takk for svært godt og utfyllande svar med nyttige lenker!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aud Sandbu

Da fann eg faktisk ein "Syns, Besigtigelses og Affeldings Forretning" for den garden eg var ute etter, i tingprotokollen som du linka til.

 

Hjarteleg takk for hjelpa enda ein gong!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.