Jump to content
Arkivverket

Bygselkontrakt Lars Olsen - tyding av ord


Odd Tjelta

Recommended Posts

Børre Pettersen von Fyhren residerende Cappellan udi Stavanger Gjør Vitterligt at Ole Johannesen Tielte ved lovlig Opsigelse hos mig have opsagt og til sin Søn Lars have afstaaedt, sit udi Aaret 1773

 

Gaardeparten bruger og beboer, Jorden [....] rydder, dyrker og forbedrer, intet deraf [fra.......], setter og holder alle Gaardens Inde og Udhuuse i lovforsvarlig Tilstand, og til begge sine nulevende Forældre [...]

 

Leylendinger sin andeel udi Afgifterne [.........], Brugeren holder sig Plakaten af 4de April 1800 efterrettlig, og i alt som en retskaffen Leylending forholder, hvorom alt at efterkomme medeelet sin hermed ligelydende Revers.

Hva er "Plakaten af 4de April 1800"?

 

Lenke: https://media.digitalarkivet.no/view/23220/40?indexing=

 

Link to comment
Share on other sites

Boken bare refererer til Plakat av 04.04 1800, den gjengir ikke innholdet, men sammenhengen er plikt til vedlikehold av vei, og hvordan det skal utføres - og det høres ut som en logisk ting å pålegge en leilending som oppgave.
 

Det så ikke ut til å være relevant, det jeg fant under 4. april 1800 av originaltekst.
S. 352 som er stilet til stiftsbefal og biskop i Trondheim Stift, og omhandler at Hans Brotkorb, overmåler og veier i Kristiansund kan inhegne og istandsette et begravelsessted for seg og sin familie etc.

Link to comment
Share on other sites

12 minutter siden, Dag T. Hoelseth skrev:

Også kunngjort i  "Kongelige Forordninger, aabne Breve og andre trykte Anordninger for Norge Udkomne i Tidsrummet 1648-1814", 2den del, Christiania 1842, s. 314-315.

 

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008090403001

 

nei...  der står berre den første plakaten (av to) frå 4. april... -

Link to comment
Share on other sites

Det er to plakatar frå 4. april 1800; begge er med i  "Kongelige Forordninger, ..."

Men du har rett i at bygselbrevet i #1 ikkje gjer det klart kva for ein det er tenkt på.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.