Jump to content
Arkivverket
eirik dørdal nord

Botsfengselet 1878

Recommended Posts

Ann-Mary Engum
Posted (edited)
1 time siden, eirik dørdal nord skrev:

Kom over en historie fra Botsfengslet, men har store problemer med å lese. Noen som tar utfordringen? Dette er jo gull verd!
https://www.digitalarkivet.no/db10101603141199

 

Du bør opplyse om hva du vil ha tydet.

Du ønsker å få tydet begge sidene?

Edited by Ann-Mary Engum

Share this post


Link to post
Share on other sites
eirik dørdal nord

Beklager, men det er først og fremst venstre side jeg tror omhandler ham, om det fortsetter på høyre vet jeg ikke. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Renathe-Johanne Wågenes - DA

begge sidene gjelder samme mannen

Share this post


Link to post
Share on other sites
eirik dørdal nord

Tar gjerne full tekst hvis noen har mulighet 🙂 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Richard Johan Natvig
Posted (edited)

Her er ein start, sikkert noen som kan fylla ut tomromma/retta:

 

Oluf Hellebarth (Olsen) Bjørnsen

Jæger af Landeværnet Matr. No 1, er ifølge Compagnie-Ahus født 24. April 1853. Født i Drammen af Skrædder Ole Olsen Bjørn og Hustru Maren Hansdatter, confrm. i Bragernæs Kirke 15 Aar gl.

Ugift. Uforlovet. 1 barn med Pigen Caroline Eriksen. Dagarbeider. Hjemsted Christiania.

... under hans Tjenestegjøren ved Norske Jægercorps at have været straffet for Disciplinærforseelser er han ved Krigsretsdom af 2 Februar 1876 er han for Tyveri afsat fra sin Bestilling som Corporal ...

Ved Drammen Bythings Dom af 13 Juni 1877 for ?ligesaa Tyveri? ilagt Fængsel paa Vand og Brød i 20 Dage ...

Ved Christiania Byrets Dom af 12 April 1878 er han nå for 3die Gangs Tyveri ilagt Strafarbeide? i 1 Aar og 6 Maaneder.

Han er sat under Tiltale for den 19 f. M. i Brogaden 7 at have stjaalet Rakørret og Faarekjød og i Brogaden 9 en Nøgle. Han blev af et Vidne set, idet han af en Tønde og en ... i Gaarden bemektigede sig Ørreten og Kjødet (verdsat til 3 Kroner og 90 Øre), ligesom han ogsaa senere blev paagreben med ..., men har beskært (skulle det stå begjært??) sig under overstadig Beruselse, som ingenlunde fandt Sted. Med Nøglen blev han ogsaa attraperet. Den hørte til Hoveddøren i Gaarden.

Den 17 April 1878 indkom han i Fængselet paa 1 Aar.

Edited by Richard Johan Natvig

Share this post


Link to post
Share on other sites
eirik dørdal nord

Imponerende! Det eneste vi klarte var at navnet var nevnt flere ganger, mange takk så langt..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Lauritzen

I margen står det:. 

 

Løslates den 17 april 1879

Extrapenge 2 kr.

Fik i Beklædning af Fængselet:

kjøbt kort, blaa Frakke, lidt lysere blaa Vest  samt graarandede Buxer - Hue - Sæler, Sko og Underbuxe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Richard Johan Natvig

Og eg gløymte dei siste linene på denne sida (altså venstre side). Det startar med X'en, NB! dette er ei fortsetting frå heilt nederst på høgre sida der det står eit X:

 

Har ...? Arbeid nok. Skyldig 8 Kroner paa ...? . Skal arve 300 Kroner efter en Tante (Konens). Konen var her 15/11 82 og fik 8 Kroner. Hvis Manden ikke bliver bedre efter den Medicin han nu har faaet maa han antagelig indlægges paa Sygehus, siger hun.

Paa ny under Tiltale. Assessor Kjerschou forlangte Acterne 13/5 84.

Disse sendt 14/5-84.

Actor Chr. v. Krogh forlangte Acterne 21/1 91. 

 

Det står altså mye meir på høgre side ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Richard Johan Natvig

Framhald høgre side, første avsnittet:

 

Moderen døde Vaaren 1871?, Faderen er fremdeles Skrædder og bor i Drammen, hvor han paany er gift med Andrine–– Har ingen Helsøskende, har en Halvsøster Christin(e?) Marie Christensen, Moderens Barn efter første Ægteskab, som er 30 Aar gl og gift med Landhandler Thronsen ved Ulefos i Thelemarken, og en Halvbroder, Faderens Barn af andet Ægteskab, Theodor Conrad, som er 5 Aar gl og hjemme. Faderens Morbroder Torger –– Kampentoug? dræbte en Pige i Lier for nogle Aar siden, og tog sig selv ... i Amerika. Ellers har Ingen af Slægten været tiltalt eller straffet, saavidt han ved. Var hjemme hos Forældrene til Confirmationen. Kom saa til Svogeren, Handelsmand Thronsen ved Ulefos, og var hos ham i 3 Aar og stod i Butik hos ham. Efterat han havde vært hjemme 3 Ugers Tid reiste han hid og hvervede sig som Jæger No 68 af 5 Compagni. Stod i Tjeneste til 24/2 1877 og i No til 24/3-77. Var her i Byen i det Hele 6 Aar. Reiste til Drammen og var ved Drammens Papirfabriker som Gaardsgut til ifjor Sommer. Senere har han vært her i Byen og arbeidet som Dagarbeider, navnlig som Murer. Var ved Drammens Papirfabrik, hvor han tjente 14 Spd Maaneden, der (eller da?) han andre Gang dømtes som Tyv. Sidste Logie her i Byen var Hammerborgs Bjerggade 2. Var arbeidsløs, da han sidste Gang blev dømt. Forblir her i Byen, naar han har udtjent sin Straf.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Richard Johan Natvig
På 1.4.2019 den 20.53, Richard Johan Natvig skrev:

Oluf Hellebarth (Olsen) Bjørnsen

Jæger af Landeværnet Matr. No 1, er ifølge Compagnie-Ahus

 

Compagnie-Ahus gir inga meining. Er det Attest, det står?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aud Sandbu
Posted (edited)
På 3.4.2019 den 20.27, Richard Johan Natvig skrev:

 

Compagnie-Ahus gir inga meining. Er det Attest, det står?

Jeg mener det står Attest, ja.

 

Ellers har jeg følgende forslag til tillegg/endringer i den første delen på venstre side:

 

Foruden under hans Tjenestegjøren

afsat fra sin Bestilling som Corporal.  Klædningstykker.

13 Juni 1877 for ligeens Tyveri ilagt Fængsel paa Vand og Brød i 20 Dage.  Klædningstykker.

af en Tønde og en Casse

blev paagreben med Kosterne, men han lod spille sig under overstadig Beruselse

Den hørte til Vedboden i Gaarden.

 

Og det siste på venstre side:

 

Har ellers Arbeid nok.  Skylder 8 Kroner på Handlerie.

 

Og på høyre side:

 

og tog sig selv afdage i Arresten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edited by Aud Sandbu

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aud Sandbu
Posted (edited)

Og litt videre:

 

Græd under Formaningerne.

12/11  78 skriver han et meget flydende Opraab til Svogeren Landhandler Thronsen ved Ulefos

om at tage sig af ham ved Løsladelsen.  Han beder om at komme til ham, da det her ellers i Drammen kun vil blive

det gamle Drankerliv.  2/3 79 faar han et meget alorligt Brev fra Faderen, som kalder ham «sin Smertens Søn». 

9/3 svarede han paa dette Brev.  Han priser Fangslet og tror nu at have lært det Rette.  Han vil ved Løsladelsen

reise hjem til Drammen og ernære sig som Buxeskrædder.  Har lært meget af Professionen her siger han.

Pillede Uld 1 Dag, senere har han været Skrædder.  Har syet Fangeklæder,

Udgangeklæder og lidt til Betjentene.  Var i 3 Classe og havde ½ Tomme Tobak. 

Paa enkel Tillægskost han han ved Løsladelsen vundet 11 kg.  Provstens Charakterer ved

Indbringelsen og Løsladelsen: 2/2 for Læsning, 2.5/2 for Christendomskundskab og 2/2

for Skrivning.

 Har skrevet 2 Breve til Svogeren og Søsteren og 2 Breve til Faderen. 

Har faaet 3 Breve fra Faderen, men derimod intet fra Svogeren.  Kjæresten har

besøgt ham 1 Gang.  Var den Gang kommen til Byen, men han ved ikke hvor hun er. 

Han agter ikke at gifte sig med hende, da hun er et [uærligt?] Menneske.  Barnet

døde ifjor.  Desuden havt Besøg af Skræddersvend Clarholm, Fossveien 1.

Faderen har senere skrevet til ham, at der neppe var Arbeid

at faae i Drammen, hvorfor han bliver her i Byen.  Clarholm, som er gift

og en christelig Mand, har lovet at give ham Logie.  Hvorvidt han kan skaffe

ham Arbeid, er derimod tvivlsomt. Værkstedplads med Adgang til Maskiner

kan han derimod faae hos ham.

Ordentlig og alvorlig Fange.  Som Drukkenbolt

vil han altid være tvivlsom.

Edited by Aud Sandbu

Share this post


Link to post
Share on other sites
eirik dørdal nord

Kjempejobb! har du tilfeldigvis sett på det siste avsnittet også? Det som begynner med mai 1879 tror vi ? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Richard Johan Natvig
Posted (edited)

Litt meir ...

 

Juni 1879 traf jeg ham hos Skrædder Anderson, Storgaden 10, hvor …

Arbeide. 1/12 79 var han herude og bad sig understøttet. Afvist med Anmodn. om at skaffe Arbeid hos Anderson.

Næste Dag kom han igjen med den Besked, at Anderson ikke vilde give ham Arbeid, da han havde forladt ham i

Utide?. Medbragte derimod? Attest fra Skrædder  P. Mo  (Munkedamsveien 7?), som udsagde, at Angld omtrent 

havde været hos ham i 2 Maaneder og vist sig som en ordentlig Mand i enhver Henseende. Af Mangel 

paa Plads havde han faaet Afsked, men saasandt? Arbeidet? begynder? igjen, faar han sin Plads igjen.

Angld logerer …mandsgaden 3 paa Kampen hos Vognmand Børnsen?. Hever Hevede? 2 Kroner Dagen og

Kosten hos Anderson, hos Mo 6 Kroner og Kost. Paa Grund af ... fik han 4 Kroner. ........

......

 

Edited by Richard Johan Natvig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Richard Johan Natvig

og litt til

 

Kosten hos Anderson, hos Mo 6 Kroner og Kost. Paa Grund af … fik han 4 Kroner. Var her …

11/2 80. … Arb. Logerer Smalgangen 14 (Kampen) hos Samuelsen. Vært syg. Fik 2 Kroner.

Var her atter 24/5 80. Logerer -“- [dvs. Smalgangen] 20 (-“- , dvs. Kampen). Arbeider nu for I. M. Pedersen, Carl Johansgade 

og tjener 14 Kroner Dagen gjennemsnitlig. Bruger Maskine sammen med en Anden, som det gaar for … .

Vil nu gjerne kjøpe en Singers M. mod 10 Kroner kontant og 2 Kroner ugentlig. Havde … 2 … med 

… Eriksen. Bad om et Laan paa 8 Kroner mod at betale tilbage inden St. Hansdag. 26/5 80 var Konen 

her med et Brev fra …, ifølge hvilket han nu staar fast for et Persejern, som koster 8 Kroner. … 

… … 8 Kroner igjen …. Viste Attest for , at han havde kjøbt Maskinen. - … … 25/1 81:

Bor i Normandsgaden og noget ufordelgtigt vides ikke om ham. Konen var her 25/3 81. ...

.......

Share this post


Link to post
Share on other sites
Richard Johan Natvig
Posted (edited)

og siste biten på sida:

 

Bor i Normandsgaden og noget Ufordelagtigt vides ikke om ham. Konen var her 25/3 81. Hun …  … en? Fod, han klein.

Bor i …haugsgaden 29. Nu skal der betales 16 Kroner paa Maskinen, eller give? den bort. Der staar igjen 28 Kr i det 

Hele. Fik 16 Kroner, som skulde tilbagebetales …  4/5 81 … han til mig og bad om et Laan paa 20 Kroner, de har?  ... 

flyttet? nærmere Byen. Bor … . B… ikke b… . Kommer han, agter jeg ikke at hjælpe ham mer. Han synes 

paatreængende. - Konen var her 23/1 85 og bad om 5 Kroner til … … Vinterfrak. Skaffer god 

… for ham og fik 5 Kroner 24/1. Konen var her 14/11 82. Manden Værk i Ben og Hand. Arbeidsløs i 8 Uger

 

Edited by Richard Johan Natvig

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.