Jump to content
Arkivverket

Dille-slekta på Røros


Roger Hardy

Recommended Posts

Htei,

Jeg jakter kilden til Ole Olsen Dilles (1668-1741) opprinnelse. På hjemmesidene til bergstaden og i Rørosbøkene, står det at slekta kom fra Jamtland i Sverige. Er dte noen som har sett en bekreftende kilde og ikke kun rykter, legender etc. Han giftet seg ned Angnes Pedersdatter (1669-15.04.1736). De levde på gården Sjåfram. Ole jobbet for Gruveselskapet.

hilsen

Roger Hardy

Edited by Roger Hardy
Link to comment
Share on other sites

Hei, Skal undersøke Hemneslekt, men ingen av disse to linkene er primærkilder. Kirkebøker, som oppgir fødselssted, ville vært det som kunne fjerne enhver tvil. Både Ole Olsen Dille (skrev feil i første innlegg) og Agnes Pedersdatter, har norsklydende navn. Er de fornorsket eller er de født i Norge? 

Link to comment
Share on other sites

2 minutter siden, Roger Hardy skrev:

Hei, Skal undersøke Hemneslekt, men ingen av disse to linkene er primærkilder. Kirkebøker, som oppgir fødselssted, ville vært det som kunne fjerne enhver tvil. Både Ole Olsen Dille (skrev feil i første innlegg) og Agnes Pedersdatter, har norsklydende navn. Er de fornorsket eller er de født i Norge? 

 

La det inn for at hjelpere skulle få se hvilken tidsperiode de levde.

Link to comment
Share on other sites

På ‎04‎.‎04‎.‎2019 den 11.47, Roger Hardy skrev:

.....

Jeg jakter kilden til Ole Olsen Dilles (1668-1741) opprinnelse.

.....

.

Jeg kan heller ikke bidra mht. ditt egentlige anliggende, men komme med en antydning om at Ole Olsen Dille (1668-1741)

muligens var farfar til Agnes Olsd. Dille (f. på Røros i 1726), g. 19 Feb 1751 med Iver Pedersen Schancke (1725-1801 Trondheim) (noen som kjenner Iver's foreldre ?).

Dette innebærer i så fall at OOD f.1668 i tillegg til sønnen Peder (1698-1778) (ref. innlegg #2) hadde en (eldre ?) sønn Ole, kanskje født ca.1695 ?

 

Nevnte far til Agnes, Ole Olsen (Dille) (død på Røros 1737) skal ha vært gift med Maren (Marit) Haraldsdatter Gullikstad (død på Røros 1772).

 

I tillegg kan det se ut til at OOD f.1668 og Agnes Pedersd. hadde datteren Gullaug som i 1733 ble g. på Røros m. Jørgen Haraldsen Gullikstad (bror av Maren (Marit)).

 

Jeg er forøvrig ikke enig i at Ole og Agnes er typisk norskklingende navn; de kan like gjerne være svenske. Dette gjelder forsåvidt også Peder og Gullaug/Gullov.
Men så er jo også Jämtland og Härjedalen 'egentlig' norsk territorium, og burde vel (ifølge noen) hett 'Øst-Trøndelag' (eller nå; vært innlemmet i 'Trøndelag') ... 

.

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

Til trådstarter: Ved søk på Google og svenske kart (Lantmäteriet) finner jeg en DILLE gård i nåværende Krokom Kommun (nær Østersund). 

 

Til Per  Nermo: Iver Pedersen Skanke var sønn av Peder Pedersen Skanke og Maria Iversdatter  Brynnilds.

 

Det finnes også en Jon Olsen Dille , gift 1731 med Marit Olsdatter. De flyttet til Ålen.

 

Mvh Astrid 

Link to comment
Share on other sites

32 minutter siden, Astrid Ryen skrev:

.....

Iver Pedersen Skanke var sønn av Peder Pedersen Skanke og Maria Iversdatter  Brynnilds.

Det finnes også en Jon Olsen Dille , gift 1731 med Marit Olsdatter. De flyttet til Ålen.

....

.

Takk, Astrid.  Navnebruken (se over og under) kan være en god ledetråd for Roger til å finne opphavet.

 

Hadde Iver Pedersen Skanke søstrene Gunhild (g. Kock/Koch) og Gjertrud (g. Sommer) ?

 

Kan Peder Olsen Dille (ref. innlegg #2) være far til Marit Pedersd. Dille f. 1722 Røros, g.m. Johannes Hansen Sund Røragen f.1716 ?

 

Kan samme Peder's sønnesønn Ole Olsen Dille (1775-1864) være (u.e. ?) far til Kornelia Ellensd. sin sønn Harald Olsen Dille, f.1808 Røros, g.m. Elen Knudsd., f.1826 Røros ?

(OOD ble g. i Norderhov 1798 m. Marie Paulsd. Veisteneie, og de fikk angivelig (ref. DIStreff) barna
Andreas 1793, Kari 1798, Olea 1803, Johanna 1806, Anne Pauline (1810 - før 1816?), Jens Kattel Jons 1811, Anne Pauline 1816, Anne Andrea 1818).

.

 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

Gunnhild Skanke gift med Johannes Jochumsen Koch, og Giertrud Skanke gift med Adam Sommer. Sistnevnte er blitt en Jonsdatter i 1801. Og Peder Olsen Dille er far er far til Marit Pedersdatter  Dille. 

Edited by Astrid Ryen
retting
Link to comment
Share on other sites

Det øvrige kan jeg ikke svare på. Men jeg antar dette kanskje har med klokkeren Ole Dille å gjøre?

Edited by Astrid Ryen
tilføyelse
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Astrid Ryen skrev:

 

Gunnhild Skanke gift med Johannes Jochumsen Koch, og Giertrud Skanke gift med Adam Sommer. Sistnevnte er blitt en Jonsdatter i 1801.

Og Peder Olsen Dille er far er far til Marit Pedersdatter  Dille. 

 

.

Gunnhild og Giertrud er altså Ivars søstre ?

 

Er Marit født (1722) (uteom ekteskap ?), da Peder Olsen Dille bare var ca. 24 år gammel ?

Peder ser ut til å ha blitt gift med Kirsti Knutsdatter først noe (ca.10 år ?) senere ?

Eller var Kirsti mor til Marit ?

.

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

Skiftet etter Marit Pedersdatter Dille i 1818. Hennes alder i 1801 er nok for høy (79):

 

Maritte Pedersdatter Johannes Hansen Røragens enke 24/12-1818 GF (1808-1822, side 398b)

Avdøde Maritte Pedersdatter på gården Røragen etterlot seg følgende barn i ekteskap med Johannes Hansen Sund eller Røragen: 1: Hans Johannessen død og har etterlatt seg følgende barn: a: Johannes Hansen, b: Anne Kjerstine Hansdatter, 😄 Marith Hansdatter, d: Berit Hansdatter, 2: Peder Johannessen, 3: Berit Johannesdatter, gift med Ernst Olsen Harsjøen, 4: Kari Johannesdatter, gift med Ole Estensen Langen, 5: Randi Johannesdatter død og har etterlatt seg følgende barn i ekteskap med Anders Olsen Feragen: a: Ole Andersen, b: Marit Andersdatter. Det var 42 riksdaler til arv og deling.

1801 Røragen: Marith Pedersdatter Dille 79 år og enke, Verkets leilending, hennes barn: Peder Johannessen 29 år, Hans Johannessen 40 år, dennes kone Martha Andersdatter 33, disses barn: Johannes 10 år, Anne Kirstina 9 og Marit 5 år. Marith Pedersdatter Dille ble begravet 4/10-1818 87 år gammel. Hun var datter av Peder Olsen Dille og Beritte Pedersdatter Ryen (skifte 1738). Skitet etter Johannes Hansen Sund (Røragen) var i 1791.

 

Beritte Pedersdatter Ryen, Peder Olsen Dilles hustru 8/11-1738 RB (1722-1742, side 650)

Hun etterlot seg enkemannen Peder Olsen Dille og følgende felles barn: 1: Peder Pedersen Dille, 2: Marithe Pedersdatter, 3: Agnis Pedersdatter. Tilstede ved skiftet var enkemannen, enkemannens værmoder Maritte Christensdatter Ryen og Kield Pedersen. Faren ble formynder for barna. Boet omfattet Vånegård og grunn beliggende ved den nedre broen mellom Jon Andersen Smelters, Jon Sivertsens og Ulrik Røllings gårder. Det var 93-1-3 til arv og deling.

Peder Dilles hustru Beritte Pedersdatter ble begravet 3/10-1737 33 år gammel. Beritte var datter av Peder Johnsen Ryen (skifte 1713) og Maritte Christensdatter, gift i andre ekteskap med Peder Knudsen. Peder Olsen Dille ble begravet 22/3-1778 80 år gammel. Han var sønn av Ole Olsen Dille og Agnes Pedersdatter. Dilleslekten innvandret til Røros fra Jämtland etter 1701. Peder Olsen Dille var gift i andre ekteskap med Kirsten Knudsdatter, som ble begravet 14/3-1779 75 år.

Edited by Astrid Ryen
Tillegg
Link to comment
Share on other sites

Hei,

Dette var mye verdifull informasjon. Takk. 
RB (1722-1742, side 650), står dette for Rørosboka? 

"Dilleslekten innvandret til Røros fra Jämtland etter 1701". Betyr det at både Ole Olsen Dille og Agnes Pedersdatter var født i Sverige?
* De tre sønnene til Ole Olsen Dille, har jeg funnet en del på i Rørosbøkene. Den biten er grei, Det jeg gjerne skulle funnet ut er, opprinnelsen.

"Til trådstarter: Ved søk på Google og svenske kart (Lantmäteriet) finner jeg en DILLE gård i nåværende Krokom Kommun (nær Østersund)"

* Der har jeg også funnet Dille-navnet, like ved Orviken, som er nevnt på sidene til Bergstaden.org.

I familien ryktes det også at det kom noen fra Tyskland.

hilsen

Roger Hardy

Link to comment
Share on other sites

32 minutter siden, Roger Hardy skrev:

.....

" Til trådstarter: Ved søk på Google og svenske kart (Lantmäteriet) finner jeg en DILLE gård i nåværende Krokom Kommun (nær Østersund)"

* Der har jeg også funnet Dille-navnet, like ved Orviken, som er nevnt på sidene til Bergstaden.org.

.....

.

'Orviken' skal vel helst være 'Oviken'.

.

Edited by Per Nermo
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

RB står for Røros Bergrett: Direktøren ved Verket var også skifteforvalter. Bergretten omfattet dem som bodde på Røros Bergplass (senere Røros Bergstad), Nyplassen, Feragen Hyttplass, Tolga Hyttplass.  Skiftene  ble behandlet ved Bergretten i perioden 1690 - 1813. 1722-1742 er skifteprotokollen, og på side 650 der finner du skiftet etter Beritte Pedersdatter Ryen, Peder Olsen Dilles hustru:

 

https://media.digitalarkivet.no/view/24717/270?indexing=

 

Etter 1813 ble skiftene behandlet ved Gauldal Fogderi (Sorenskriveri) og senere ved Røros Sorenskriveri.

Link to comment
Share on other sites

RB står for Røros Bergrett: Direktøren ved Verket var også skifteforvalter. Bergretten omfattet dem som bodde på Røros Bergplass (senere Røros Bergstad), Nyplassen, Feragen Hyttplass, Tolga Hyttplass.  Skiftene  ble behandlet ved Bergretten i perioden 1690 - 1813. 1722-1742 er skifteprotokollen, og på side 650 der finner du skiftet etter Beritte Pedersdatter Ryen, Peder Olsen Dilles hustru:

 

https://media.digitalarkivet.no/view/24717/270?indexing=

 

Etter 1813 ble skiftene behandlet ved Gauldal Fogderi (Sorenskriveri) og senere ved Røros Sorenskriveri. De som bodde i Brekken, på gårdene ved Aursunden og i Rugeldalen hørte under Gauldal Fogderi, og de som bodde i Galåen , ved Korssjøen og i Grådalen hørte under fogden i Østerdalen. Alt dette hørte under Røros prestegjeld unntatt Tolga hyttplass som lå under Tolga Prestegjeld. 

Edited by Astrid Ryen
Tillegg
Link to comment
Share on other sites

Takk, skifteprotokollen er interessant, men vanskelig å lese. 
 

Peder Olsen Dille F: 1698 – 1778, var gift to ganger. Berite Pedersdatter Dille (Ryen) F: 1698 – 13.10.1737 (begravet) 33 år, var hans første hustru. De fikk tre barn sammen, men det var ingen av de som førte min slekt videre. Det var sønnen  Ole Pedersen Dille  F: 20.03.1743 - 1815, fra andre ekteskap med  Kirsten Knutsdatter F: 1704  - 14.03.1779 (begravet), som førte min familiegren videre.  Vet du hvor jeg kan finne skiftet etter Peder Olsen Dille?


 

 

Link to comment
Share on other sites

Skifter ved Bergretten fra et stykke uti året 1756 til et stykke uti året 1784 er dessverre gått tapt. Det må dreie seg om flere skifteprotokoller. Det er dette som ofte kalles kildedød, noe man treffer på over alt. Det er derfor jeg selv har blitt litt av en "skiftesamler", har fått meg meg de fleste skifter i perioden 1690-1835.  Ikke bare Røros bergrett, men også Gauldal Fogderi og en del fra Østerdalen. Og jeg kan love at forfatterne av Rørosbøkene ikke har lest alle skifter. 

 

Har du forresten gjort deg opp en mening om hvem Kirsten Knutsdatter var?

 

Da jeg begynte med min Rørosslekt, fant jeg ut at det var viktig å skrive ned alle faddere for hver barnedåp.

Link to comment
Share on other sites

MICHEL KNUDSEN

Han var i manntallet 1701 for Røros 80 år og bodde i Feragen. Han skal ifølge Bjørn Nyheims nettside ha vært garmaker ved Røros Hytte så tidlig som 1665. Et skifte (hvilket?) forteller at Michel Knudsen hadde en sønn: Knud Michelsen.

1: Knud Michelsen

Han var i 1701 33 år og smelter med sønnene Michel Knudsen 5 år, Peder Knudsen 3 år og Rasmus Knudsen 0,5 år. I manntallet over Verkets folk i 1705 var Knud Michelsen smelter, gift og hadde to sønner og en datter. Knud Michelsen var gift med Gjertrud Pedersdatter. Knud Michelsen ble begravet 4/12-1740 73 år gammel og Gjertrud Pedersdatter ble begravet 31/5-1735 67 år. Det finnes ikke skifte etter noen av dem.

1:1: Michel Knudsen

Han ble døpt 17 Trin 1695 (faddere: Marit Persdatter, Johannes Michelsen). Michel Knudsen ble gift 18/8-1720 med Lisbet Pedersdatter. Michel Knudsen ble begravet 17/4-1746 52 år gammel, og hans enke Lisbet Pedersdatter ble begravet 24/6-1763 75 år.

1:1:1: Gjertrud Michelsdatter

Hun ble døpt 13/10-1720 (Faddere: Ane Olsdatter, Kirsten Johannisdatter, Berge Pedersen). Gjertrud Michelsdatter ble gift 25/6-1741 med Ole Bergesen Mæle (innflytter av ukjent opphav). Ole Bergesen Mæle ble begravet 12/4-1771 66 år og hans enke Gjertrud Larsdatter (!) ble begravet 30/8-1795 85 år gammel.

SKIFTE Gjertrud Michelsdatter, Ole Mæles enke 6/10-1795 RB (3A 06, 1784-1798, side 802):

Avdøde Gjertrud Michelsdatter etterlot seg følgende barn med avdøde Ole Bergesen Mæle: 1: Henning Olsen Mæle (gift 1769 med Karen Einersdater), for lengst død, etterlater seg fem barn: a: Ole Henningsen 20 år, for nærværende tid i Trondhjem, b: Petronella Henningsdatter 23 år, er i Trondhjem, 😄 Elisabet Henningsdatter 18 år, er i Trondhjem, d: Lucia Henningsdatter 13 år, er i Trondhjem, e: Henrikka Henningsdatter 9 år, er i Trondhjem, 2: Niels Olsen Mæle, (gift 1780 med Margrethe Svendsdatter) bergarbeider og bor her på Bergplassen, 3: Christopher Olsen Mæle, bor på gården Skiervolden i Horg Sogn, 4: Michel Olsen Mæle, (gift med Elen Kystelsdatter) i hvis hus forretningen avholdes, 5: Anne Sophia Olsdatter, gift med Bergarbeider Ditlev Henrichsen, 6: Elen Olsdatter, gift med Iver Skiervolden i Horg Sogn.

1:1:2: Karen Michelsdatter

Døpt 20/12-1722. (Faddere: Gjertrud Pedersdatter, Dorthe Gulbrandsdatter). Karen Michelsdatter ble gift 10/5-1744 med Lars Svendsen Mosengen. Lars Svendsen Røragen ble begravet 25/4-1762 54 år. Hans enke Karen Olsdatter (!) ble begravet 7/2-1790 70 år. Lars Svendsen Røragen var sønn av Svend Larsen Rise (Røragen) og Maritte Jochumsdatter (skifte 1730).

1:1:3: Henning Michelsen

Døpt 25/3-1725. (Faddere: Guri Andersdatter). Henning Michelsen døde i 1742.

1: 2: Peder Knudsen

Døpt 17 trin 1698. (Faddere: Dagmor Joensdatter). Jeg har ikke funnet ham senere,

1:3: Rasmus Knudsen

Født ca 1701, 0,5 år i manntallet, Rasmus er ikke observert senere.

1: 4: Iver Knudsen

Opptrer som fadder flere ganger. Iver Knutsen ble gift 11/6-1737 med Anne Joensdatter Kaasen. Iver Knudsen ble begravet 23/10-1774 68 år og hans enke Anne Joensdatter Kaasen ble begravet 5/6-1785 79 år.

1:4:1: Joen Iversen Kaasen

Han ble døpt 27/4-1738. Far: Iver Knudsen. (Faddere: Joen Arnesen, Michel Knudsen, Lisbet Pedersdatter, Kirsten Knudsdatter). Joen Iversen Kaasen ble gift 20/5-1759 med Brynnild Jensdatter Schanke. (Forlovere: Peder Dille, Anders Indsæt). De hadde to døtre døpt. Joen Iversen Kaasen ble begravet 15/7-1764 bare 26 år gammel. Hans enke Brynnild Jensdatter Schanke ble gift for andre gang 8/5-1768 med Abraham Floer. To døtre: Anne Joensdatter Kaasen gift med Rasmus Pedersen Haanes og Gunnild Jonsdatter Kaasen gift med Didrik Larsen Tønset.

1:4:2: Knud Iversen (Kaasen)

Knud ble døpt 21/11-1745. Far: Iver Knudsen. (Faddere: Peder Gundersen, Ole Mæle, Gulloug Peder Gundersens Hustru, Karen Johannesdatter). Knud døde i 1749.

1:5: Kirsten Knudsdatter

Hun ble gift 15/5-1740 med Peder Olsen Dille (hans andre ekteskap), sønn av Ole Olsen Dille og Agnes Pedersdatter . Peder Dilles enke Kirsten Knudsdatter ble begravet 14/3-1779 75 år gammel.

1:5:1 Beritte Pedersdatter Dille

Døpt 5/9-1741. (Faddere: Michel Knudsen, Anders Olsen Dille, Karen Hansdatter, Kirsten Pedersdatter, Karen Michelsdatter. Beritte døde i 1741.

1:5:2: Ole Pedersen Dille

Døpt 24/3-1743. (Faddere: Iver Knudsen, Bersvend Grenader, Lorentz Joensen, Maren Haraldsdatter, Giertrud Michelsdatter, Guren Olsdatter Dille.

Link to comment
Share on other sites

På ‎07‎.‎04‎.‎2019 den 17.42, Astrid Ryen skrev:

.....
1:5: Kirsten Knudsdatter

Hun ble gift 15/5-1740 med Peder Olsen Dille (hans andre ekteskap), sønn av Ole Olsen Dille og Agnes Pedersdatter.
Peder Dilles enke Kirsten Knudsdatter ble begravet 14/3-1779 75 år gammel.

.....

1:5:2: Ole Pedersen Dille

Døpt 24/3-1743. (Faddere: Iver Knudsen, Bersvend Grenader, Lorentz Joensen, Maren Haraldsdatter, Giertrud Michelsdatter, Guren Olsdatter Dille.

.....

.

Fadder på Røros i 1743 for Peder Olsen Dille's sønn Ole (i 2. ekteskap (g. 1740) med Kirsten Knudsdatter), Guren (Guri) Olsdatter Dille (ca.1710?-et.1743),

var antakelig (?) søster av dåpsbarnets far. Guren var angivelig også fadder i 1728 for (broren ?) Ole Olsen Dille's sønn (hva het dåpsbarnet ?).

Guren/Guri må etter dette være f. før ca.1713. Guren's antatte mor, ovennevnte Agnes Pedersdatter, skal være f. ca.1669, og det er derfor rimelig å tro at Guren ikke kan være født særlig lenge etter 1709 (som yngste barn ?).

 

I en annen Dille-debatt her på DA framgår det at denne Guren Olsdatter Dille (død 1779, skifte 1780) ble g. i 1748 på Røros m. Peder Olsen Lang (død etter få måneder) og i 1752 m. Peder Torbersen (f.c1715?).

 

En (annen ?) Guren (Guri) Olsdatter (fra Røros ?) ble g. i 1721 i Årdal i Sogn m. kullbrenner ved Årdal kobberverk, Adam Bersvendsen (d.e.) f.c1698 på Røros, fra ca.1728 igjen bosatt på Røros (fikk sønnen Bersvend der i 1735), og senere på gården Kjerringvold i Ålen (Haltdalen). Denne Guren (Guri) antas å være f. før ca.1703 (g. 1721).

Samme Guren Olsd. var i 1748 fadder på Røros for Lars Torbersen (f.c1714?) sin (eldste ?) sønn Torber Larsen (ant. død ung). 

Barnets far var bror av ovenfor nevnte Peder Torbersen.

 

Guren's sønn Bersvend Adamsen (f.1735) fikk sønnen Adam Bersvendsen (d.y.) (c1756-1789), hvis hustru Kari Johansd. Eidet ble g. om igjen i 1792 med Torber Larsen (f. ca.1765), en yngre bror av ovennevnte Torber Larsen f.1748.

 

I de debattene jeg har sett har det ikke framkommet mye informasjon som tilsier at de to ovennevnte Guren (Guri) Olsdatter ikke kan ha vært én og samme person, med andre ord at Guren Olsdatter Dille (f. før 1713) (g. 1748 m. Peder O. Lang og i 1752 m. Peder Torbersen), først var g. i 1721 m. Adam Bersvendsen (og at Guren dermed må være f. før 1703) (død 1779).

 

Den eneste informasjonen jeg har sett som motsier dette er opplysningen om at ektemannen Adam Bersvendsen skal ha levd helt til 1770 (begravet dette år, '74 år' gammel') (og at han altså ikke døde 'i tide' før et ev. neste ekteskap i 1748). Hvor finnes nevnte begravelse i 1770 ? (I Ålen ?)

 

Jeg håper på innspill og kommentarer her, ev. synspunkter på hvem den 'andre' Guren/Guro/Guri/Gjørri Olsdatter ev. kan være.

.

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

Peder Torbersen og Guri Olsdatter Dille hadde ingen barn. Det var skifte etter dem begge i 1803. Deres søsken arvet:

 

Guri Olsdatter Dille etterlot seg følgende arvinger:

1: Broder Ole Olsen Dille, død og etterlater seg en datter: a: Olava Olsdatter, gift med Ole Sæter matros og bor i Trondhjem.

2: Broder Harald Olsen Dille grubearbeider, gift og bor på Røros

3: Broder Johannes Olsen Dille, død og etterlater seg en sønn og en datter: a: Ole Johannessen Dille 32 år, bor i nærheten av Trondhjem, b: Malene Johannesdatter Dille 30 år, tjener hos stedfaderen Harald Stormand på Røros.

4: Søster Agnes Olsdatter Dille, død, var gift med Iver Pedersen Skanke, etterlater seg en sønn og tre døtre: a: Peder Iversen Skanke, snekkermester og bor i Trondhjem, b: Maren Iversdatter, enke og boende ved Trondhjem, 😄 Maria Iversdatter, gift med Peder Jacobsen Bae, boende i Christiansund,

d: Olava Iversdatter, enke etter Ole Pedersen Buk og boende ved Grubehagene i Røros Sogn.

5: Søster Maren Olsdatter Dille, gift med grubearbeider John Stephensen, boende på Haanesset i Røros Sogn

6: Søster Olava Olsdatter Dille død, har vært gift med grubearbeider Ole Jonsen Tørres, etterlater seg en sønn og fire døtre: a: Jon Olsen Tørres, gift, grubearbeider og bor på Stormoen, b: Lucia Olsdatter, gift med Christian Olsen Grusvold (?), boende i Holtaalen (på Enge i Haltdalen i 1801), 😄 Maren Olsdatter, gift med grubearbeider Ole P Kjelsberg, boende i Røraas Sogn, d: Johanna Olsdatter, gift med grubearbeider Jon Andersen Selboe, boende på Lillemoen i Røros Sogn, e: Olava Olsdatter 29 år, i tjeneste hos Hr Proviantskriver Heyde her på Røros.

 

Peder Torbersen Pensionist ble begravet 6/2-1803 85 år gammel. Han var sønn av Torber Lassessen og Anne Pedersdatter, se skiftet etter Anne Pedersdatter i 1747. Peder Torbersens hustru Guri Olsdatter Dille ble begravet 16/10-1785 60 år gammel. Hun ble døpt 2/4-1725 med far Ole Olsen Dille. Hennes foreldre Ole Olsen Dille og Maren Haraldsdatter (Gullikstad ble gift 6/4-1722. Se skiftet etter Guris far Ole Olsen Dille i 1737.

 

Dette er naturligvis den samme Guri / Gjørri som hadde vært gift med Peder Olsen Lang.

 

Edited by Astrid Ryen
Tillegg
Link to comment
Share on other sites

Guri Olsdatter Adam Bersvendsen Kjerringvolds enke 28/1-1780 GF Ålen (1777-1782, side 311)

Avdøde Guri Olsdatter bodde på plassen Kjerringvold i Hæschiedalen (Hessdalen i Ålen). Hun hadde med Adam Bersvendsen en sønn Bersvend Adamsen som også var død (skifte 1773) og som i to ekteskap hadde etterlatt seg fem barn:

Barn i ekteskap med Ingeborg Olsdatter: 1: Adam Bersvendsen 25 år og boende på plassen Kjerringvolden, 2: Ole Bersvendsen 23 år og skredder, bor på gården Fieset i Singsås, 3: Bersvend Bersvendsen 19 år, tjenende i Stjørdal på gården Øvre Holan, 4: Guri Bersvendsdatter 21, tjener hos Bersvend Jonsen Ramlo i Haltdalen.

Barn i ekteskap med Malene Jonsdatter: 5: Jon Bersvendsen 9 år, tjener i Melhus.

Det var 16-0-8 til deling mellom barnebarna.

 

Adam Bersvendsen var født i Røros, 2 år i manntallet for Røros 1701. Hans foreldre er Bersvend Sivertsen (skifte 1710) og Dorthea Hansdatter Kulberger. Det er uklart hvem avdøde Guri Olsdatter var. Nordre Kjerringvold bind 2 side 651.

Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Astrid Ryen skrev:

Guri Olsdatter Adam Bersvendsen Kjerringvolds enke 28/1-1780 GF Ålen (1777-1782, side 311)

Avdøde Guri Olsdatter bodde på plassen Kjerringvold i Hæschiedalen (Hessdalen i Ålen). Hun hadde med Adam Bersvendsen en sønn Bersvend Adamsen som også var død (skifte 1773) og som i to ekteskap hadde etterlatt seg fem barn:

Barn i ekteskap med Ingeborg Olsdatter: 1: Adam Bersvendsen 25 år og boende på plassen Kjerringvolden, 2: Ole Bersvendsen 23 år og skredder, bor på gården Fieset i Singsås, 3: Bersvend Bersvendsen 19 år, tjenende i Stjørdal på gården Øvre Holan, 4: Guri Bersvendsdatter 21, tjener hos Bersvend Jonsen Ramlo i Haltdalen.

Barn i ekteskap med Malene Jonsdatter: 5: Jon Bersvendsen 9 år, tjener i Melhus.

Det var 16-0-8 til deling mellom barnebarna.

 

Adam Bersvendsen var født i Røros, 2 år i manntallet for Røros 1701. Hans foreldre er Bersvend Sivertsen (skifte 1710) og Dorthea Hansdatter Kulberger. Det er uklart hvem avdøde Guri Olsdatter var. Nordre Kjerringvold bind 2 side 651.

 

.

Stemmer det at Guri Olsd.'s ektem. Adam Bersvendsen ble begr. (i Ålen ?) i 1770, 74 år gammel ?. I så fall er det vel lite sannsynlig at det var Guri Olsd. Dille han var gift med ...

 

Kjennes navnet på den sønnen av Ole Olsen Dille som hans antatte søster Guren (Guri) Olsdatter Dille (ca.1710?-et.1743) var fadder for (på Røros ?) i 1728 ?

.

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

Guren Olsdatter Dille som er fadder på Ole Olsen Dilles sønn Ole  i 1728 må være søster av guttens far. Jeg har visst ikke lagt merke til henne.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.