Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Roger Hardy

Dille-slekta på Røros

Recommended Posts

Svein Arnolf Bjørndal

Det er mulig det kan finnes info om Knut Mikkelsen i Stangvik/Halsa i tingbøkene på den tiden?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
På ‎28‎.‎04‎.‎2019 den 14.14, Per Nermo skrev:

.

Er det noen som har noen som helst informasjon om denne Knud Michelsen (død før mars 1741) som giftet seg (på Nordmøre ?) etter 1731 og fikk en datter Berit med

datteren til direktør ved Røros gruver, Beata Antoinette Henningsdatter Irgens (1688 - før mars 1741 ?), som var

enke etter hytteskriver på Løkken (ST) og Røros (ST), Bastian Michelsen With (1671 Settem - 1731 Settem, Stangvik)

(som hun hadde g. seg med ca.1708 og fått minst 5 barn med (Michel, Niels, Gjertrud Christine, Henning, Ingeborg)) ?

 

Hvor kom Knud Michelsen, fra, hvem var hans foreldre, hvilket yrke hadde han ?

 

Ovennevnte Knud Michelsen er altså blitt forvekslet/sammenblandet (?) med den Knud Michelsen (ca.1667 - begr. på Røros 4 Des 1740)

som var smelter på Røros (1699/1705), og sønn av garmaker ved Røros hytte, Michel Knudsen (ca.1620 ? - et.1701).
(Far og sønn hadde lønn til gode iflg. en liste i skifte 1699 etter ovennevnte Beata's far, Henning Irgens, dir. v/Røros gruver).

 

Sistnevne Knud Michelsen var gift (ca.1695 ?) med Giertrud Pedersdatter (begr. på Røros 31 Mai 1735), som han fikk minst 5 barn med (Michel, Peder, Rasmus, Kirsten, Iver).

(En Johannes Michelsen og en Marit Persdatter var faddere på Røros for Knud's eldste sønn Michel i 1695, og i 1698 var en Dagmor Joensdatter fadder for Peder).

 

Som Astrid skriver over så skal kirkebøkene for Stangvik for den aktuelle tidsrommet dessverre ha brent opp ...

.

.

Det er som Bjørndal påker lenger opp i denne debatten flere forhold som taler for at det er snakk om to ulike Knud Michelsen her.

 

De viktigste momentene som taler for dette er kanskje flg. :

 1. Minst tre av Knud's fem barn fra ekteskapet med Giertrud Pedersd. levde i 1741, men ingen av disse er nevnt i skiftet er Beatas ektemann Knud Michelsen dette året.
 2. En 'smelter' var antakelig et 'dårlig gifte' (nr. 2) for en datter (Beata) av direktør Henning Irgens ved Rørors gruver. (Hun hadde tidligere vært g.m. en hytteskriver).
 3. Beata ser ut til å ha flyttet fra Røros (ca.1706 ?) til Settem i Stangvik (med 1. ektem. Bastian Michelsen With) og fått sine 5 barn der i tidsrommet 1707-1724.

  Skal tro hvilke perioder Bastian ev. bodde på sitt hjemsted Settem ifm. jobben som hytteskriver på Løkken (og Røros) ? Når sluttet han ev. på Røros ? Beata ser ut til å ha blitt boende på Settem etter Bastians død i 1731, og det er derfor kanskje grunn til å tro at hennes 2. ektem. Knud Michelsen var fra/virket på Nordmøre, og ikke på Røros.

For at det likevel ev. skal kunne være snakk om én og samme Knud Michelsen (som altså i så fall var g.m. både Giertrud og Beata), så må altså

 1. skiftenotar (sorenskr. ?) i Stangvik/Halsa ha 'uteglemt' Knuds barn fra hans 1. ektesk. med Giertrud (begr. 31/5-1735 på Røros) ved skiftet etter ham på Settem i 1741,
 2. Beata (og/eller hennes foreldre) ikke ha vært sælig 'nøye på det' når det gjaldt 'standsmessig' gifte (tenk, en smelter !), og
 3. Beata som enke (på Settem, fra 1731) ha giftet seg (anivelig ikke på Røros mellom 1735 og 1740 !) med smelter Knud Michelsen ('ledig på markedet' fra 1735).

  Kan smelter Knud M. (fra Røros) kanskje har møtt (sin tidligere bekjente ?) Beata på Røros mens hennes ektem. arbeidet der (ev. når ?), senere ev. fått seg arbeid på Nordmøre og/eller giftet seg til Settem ? Vi vet vel at Knud var smelter på Røros i 1699 og i 1705, men vi vet vel ikke om han kanskje han ha arbeidet f.eks. på Nordmøre senere, og så kanskje igjen på Røros, der han døde og ble begravet (4/12-1740), selv om han (etter denne meget luftige hypotesen) altså da bodde på Settem i Stangvik (der det ble skiftet etter ham i 1741) ?

Håper på kommentarer til dette !  (Det virker unektelig temmelig konstruert ...)

.

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Morset

Fogderegnskapene 1700 for Settem med Settemsøra:

Ouden With eier og bøxler. Leilending Michel With.

 

Fogderegnskapene 1703: Ouden Taastenson Witt eier og bøxler. Leilending Bastian Wit.

 

Ouden og Bastian var søskenbarn. Bastian overtar senere som eier.

 

Prytz(1913): Aarbok for Røros 1644 - 1912, under året 1701: For at rette på smeltningen innkaldtes hytteskriver Bastian With og hyttemester Jørgen Arnesen fra Meldalen.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
17 timer siden, Per Morset skrev:


Fogderegnskapene  1700  for Settem med Settemsøra :

                                                 Ouden With                      eier og bøxler.  Leilending Michel With.

Fogderegnskapene  1703:  Ouden Taastenson Witt  eier og bøxler.  Leilending Bastian Wit.
 

Ouden og Bastian var søskenbarn. Bastian overtar senere som eier.

 

Prytz(1913): Aarbok for Røros 1644 - 1912, under året 1701: For at rette på smeltningen innkaldtes hytteskriver Bastian With og hyttemester Jørgen Arnesen fra Meldalen.

 

.

Dette var interessant !

 

Det må vel være Bastians far Michel Sebastiansen Withe (f. ca.1628 i Aaskard) som var (brorsønnen) Auden Tosteinsen With sin leilending på Settem i 1700.

Hans Hyldbak leste kanskje ikke disse fogderegnskapene, for jeg regner med at det han som er min kilde for dødsåret 1697 som jeg har notert på Michel, som altså ser ut til å ha levd enda minst 3 år, før sønnen Bastian Michelsen With (1671-1731) tok over som leilending en gang mellom 1700 og 1703.

 

Auden Tosteinsen With (1649-1721) skal ha kjøpt Settem av kjøpmannen Erik Mosberg i 1697, før han ca.1712 solgte gården for 200 rdlr. til sin 'svoger' Hr. Niels Andersen Brøndlund i Hadsel (Vesterålen), som 30 Des 1712 'giver og forærer' Settem (som var hans svigerfars oldelsgård) til Bastian Michelsen With, visstnok som 'belønning' for at han hadde huset og forsørget sin svakelige (ugifte) søster Elisabeth.

Niels Andersen Brøndlund (c1681-1722) var gift med Margrethe, søster av Elisabeth og Bastian, samt en (eldre) ugift bror Hans, som drev Settem sammen med Bastian.

 

Av det som her er framkommet så kan man lure på om Bastian Michelsen With overhodet var hytteskriver andre steder enn på Løkken i Meldal. Han ser ut til å ha vært hytteskriver på Løkken fra før 1701 (han var 30 år gammel i 1701), og overtok altså som leilending på Settem (etter faren) en gang mellom 1700 og 1703.

Rundt 1707 (?) giftet han seg med Beata Antoinette Irgens (datter av direktøren ved Røros gruver, Henning Irgens), som fødte hans barn i tidsrommet 1707-1724.

I 1712 (se over) ble han altså eier av Settem, der han døde i 1731. Mot pant i gården lånte han i 1730 40 rdlr. av konas eldste bror Johannes Irgens, som var sogneprest i Loppa og senere i Holtålen.

Beata giftet seg som enke pånytt med en (ukjent ?) Knud Michelsen (skifte etter ekteparet på Settem i 1741, se tidligere innlegg).

 

Finnes det kilder som viser at Bastian også var hytteskriver på Røros ?

.

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Morset

Jeg slo opp i bergregnskapene for Røros for 1702. Han er ikke nevnt der blant funksjonærene ved Røros hytte.

 

I Røsrosboka bind 3 (1942) skriver Ole Øisang (s. 113) det samme som Prytz som jeg siterte i forrige innlegg: "Ved smeltehyttene ble det i disse årene drevet omhyggelige prøvesmeltninger for å få konstatert kobbergehalten i malmen fra de forskjellige gruver så nøye som mulig, det ble drevet eksperimenter med å blande malmen fra flere gruver, og til hytten på Røros ble det hentet fagfolk fra Løkken verk - hytteskriver With og hyttemester Arnesen, - noe som førte til en delvis omlegging av driftsmetodene."

Øisang skriver også (s. 109) at det i 1697 ble hentet inn bergkyndige fra Lesja verk for å vurdere driften ved Storwartz. Det er vel da mulig at Bastian With ble hentet til Røros som rådgiver, ikke for å overta en stilling, og at han fortsatt hadde ansettelse ved Løkken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Morset

Jeg tror vi er litt på "vidotta" her. Hytteskriveren på Løkken (Grutsæter hytte) het Bastian Torstensen With. Han var søskenbarn til Bastian Michelsen på Settem, barnebarn av innflytteren fra England, Sebastian With og Ingeborg Audunsdatter Aspa.

Det var skifte etter Bastian Torstensen på Rømme i Orkdal den 15. mars 1719:

 

SAT, Orkdal sorenskriveri , 3/3Aa/L0001: Skifteprotokoller, 1689-1728, s. 111b-112a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20090205700118


Han var gift 2 ganger:

1) med Lisbeth Stensdatter Henning

2) 30. september 1683 med Elisabeth Sophie Jørgensdatter From.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
13 timer siden, Per Morset skrev:

 

Jeg tror vi er litt på "vidotta" her. Hytteskriveren på Løkken (Grutsæter hytte) het Bastian Torstensen With. Han var søskenbarn til Bastian Michelsen på Settem, barnebarn av innflytteren fra England, Sebastian With og Ingeborg Audunsdatter Aspa.

Det var skifte etter Bastian Torstensen på Rømme i Orkdal den 15. mars 1719:

 

SAT, Orkdal sorenskriveri , 3/3Aa/L0001: Skifteprotokoller, 1689-1728, s. 111b-112a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20090205700118


Han var gift 2 ganger:

1) med Lisbeth Stensdatter Henning

2) 30. september 1683 med Elisabeth Sophie Jørgensdatter From.
 

.

Dette var flott å få korrigert !

 

Jeg antar at det øvrige som er angitt i innleggene over om 'Bastian With' er korrekt og gyldig for Bastian Michelsen With (1671-1731) (leilending på Settem, Nordmøre), slik at det bare er informasjonen om stillingen som hytteskriver ved Løkken verk i Meldal (Grutseter hytteplass) (1684/1701) som gjelder Bastian Torsteinsen With(e) (1651-1718) (på Rømme i Orkdal). Sistnevnte skal ha vært den nest største jordeier i Løkken verks historie (etter Marselis), og han drev utlånsvirksomhet fra Hølonda i nord til Nordmøre i syd.

 

Jeg har forresten mistanke om at datoen du angir nederst gjelder giftermålet med 1. hustru Lisbeth Steensdatter Henning (c1646-1692?) (barn: Andreas c1684? og Dorothea Elisabeth 1689), og at han giftet seg 2. gang rundt 1710 med Elisabeth Sophie Jørgensdatter From (død 1721) (barn: Jørgen 1714 og Bastian 1715).

.

 

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Morset

Ja, du har rett med hensyn til vielsesdatoen, Per. Jeg har "blingset" i Legacyskjemaet mitt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Roger Hardy

 

På 10.4.2019 den 23.00, Astrid Ryen skrev:

Ole Olsen Dille var knekt ved Storvartz i i 1726, Peder Olsen Dille var knekt ved  Røros Hytte samme år. Kilde: Bergverksregnskapene. Ingen Dille finnes i manntallet for Røros 1701, heller ikke i manntallet over Verkets ansatte i 1705. 

Hei Astrid, har kikket litt i bergverksregnskapet fra 1726, som du nevner over. Tror jeg har funnet navnene, men kan du hjelpe meg å kontrollere? Legger ved skjermutsnitt.

Ole Olsen Dille_annen mnd_1726 s98 kopi.jpg

Røraas hytte 1726 Dille.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid Ryen

Storvarts Gruves Aflønning for den anden Maaned Anno 1726: Ole Olsen Dille og Røraas Hyttes Aflønning for den Første Maaned Anno 1726: Peder Olsen Dille.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Roger Hardy
4 minutter siden, Astrid Ryen skrev:

Storvarts Gruves Aflønning for den anden Maaned Anno 1726: Ole Olsen Dille og Røraas Hyttes Aflønning for den Første Maaned Anno 1726: Peder Olsen Dille.

Hei igjen, takk. Hvor mye er det de tjener? Er det skilling?

hilsen

Roger Hardy

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid Ryen
14 minutter siden, Roger Hardy skrev:

Hei igjen, takk. Hvor mye er det de tjener? Er det skilling?

hilsen

Roger Hardy

Første kolonne er antall skift de har arbeidet, neste kolonne er antall riksdaler de har fått utbetalt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Roger Hardy
3 minutter siden, Astrid Ryen skrev:

Første kolonne er antall skift de har arbeidet, neste kolonne er antall riksdaler de har fått utbetalt.

Jobbet de 20 skift (4 rd) i gruva og 24 i smeltehytta (4 rd 2 sh) per måned?
Det ser ut til å være mønstret for knektene.

hilsen

Roger Hardy

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid Ryen
30 minutter siden, Roger Hardy skrev:

obbet de 20 skift (4 rd) i gruva og 24 i smeltehytta (4 rd 2 sh) per måned?
Det ser ut til å være mønstret for knektene.

Ser jo sånn ut.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.