Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Ivar Kristensen

Skiftet etter Kirsten Clausdatter, d. 1781 i Alta

Recommended Posts

Ivar Kristensen
Posted (edited)

Hei. Jeg har forsøkt å lese og transkribere skiftet etter Kirsten Clausdatter, d. 1781 i Alta. Det er veldig interessant da en her finner en ganske detaljert beskrivelse av hennes eiendeler, som gir leseren et slags innblikk i en bondefamilies vilkår i Finnmark på 1700-tallet. Skriften er ganske grei, men jeg trengte hjelp med No1. Se http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?t=151918 No 46 klarer jeg heller ikke å tyde. Noen steder er jeg usikker på et tegn eller en bokstav (No 62 og 75). Kjempefint om noen her kan hjelpe. Og litt på siden: kan No 84 og 85 tyde på at Kirsten og hennes familie var "lesende bønder"? I sjeleregisteret for 1779 (1800 er feil) står det at sønnen Erik "læser godt i bog". Brukslenke: https://www.digitalarkivet.no/kb20060505030421 Dette var dog katekismen. Når de hadde bibel, så må en vel tro at de også leste i den?

 

Jeg har ikke tegnet for mark, og skriver derfor bare m. Brøker får jeg ikke til å skrive her, så da blir det skråstrek (/) i stedet for brøkstrek.

 

Sorenskriveren i Finnmark, H/Ha/L0069: Skifteprotokoller m/reg., 1781-1782, fol. 22-23. Brukslenke: https://www.digitalarkivet.no/sk20081209650024

 

Fol. 22a

 

                            No 32

 

Anno 1781 den 1te Decbr blev lovlig skiftet avholdet

efter den ved Døden afgangne kone Kirsten Clausdatter

paa Elvebakken i Altens Tinglaug, som har efterladt

sig enkemanden Niels Andersen 4re

Sammenavlede Børn neml: 1 Jens Nielsen Komagfiord,

2 Erich Nielsen paa Elvebakken 3 Giertrud Kirstine

Nielsdatter gift med Anders Jonassen Langness 4 Lucie

Nielsdatter, gift med Cordt Jacobsen, alle gift og

 

Fol. 22b

 

myndige, samt 5. en sønnesøn Ole Clavissen 17 Aar

gammel, hvis formynder er farbroderen Erich Nielsen.

Stervboets Midler og Effecter, som af Lensmand Rasmus

Andersen og medhavende 2de Mænd bleve registrerede og vurderede den

8 novbr sidstl: bestaae udi følgende:

 

                             Sølv

No1. En Sølvskee med rund Knap vurd: for...1_1_.

2. En dito ......1_1_.

3. En dito flad.....1_._.

4. En dito......1_._.

5. En dito mindre...._4_.

6. Et par Sølv Skoespænder....3_._.

7. Et par dito......1_._.

8. En liden Sølv Snusdaase...._1_8.

9. Et Sølv Svamphuus….2_._.

                    Huse

10. En tømret Stue med Kakel ovn........15_._.

11. En dito med dito....11_._.

12. Et Smiidehuus.....4_3_.

13. Et Stabuur……2_._.

14. Et Tørkehuus…..1_._.

15. En Skyke at Bygge Baade i.._3_.

16. En Siaae……_4_.

17. En dito…..1_3_.

18 En dito….._4_.

19 En dito….._2_.

20. Et Møllehuus ved Pors

Elvs Saugen…...3_._

21 En Stue udi Talvig…1_3_.

          Sengeklæder og linned

22. En Kartuns Overdyne og 2de

Hovedpuder…….6_._

23. En Lærres dito…..1_3_.

24. 2de Hovedpuder……_4_.

25. En Bord dug……_3_.

26. En dito….._1_8

27. En dito….._1_8

28. Et Bord klæde….._5_.

          Tiin Kobber Messing

                og Jernfang

29. Et tinfad…….1_._.

30. Et dito….._3_.

31 Et dito….._2_8

32. fem Tintallerkner…._5_.

33. 2de Tinskaaler…._1_8

34. En Kobber Kiele….2_._.

35. En dito…..1_._.

36. En Kobber Thee Kiele…_3_.

37. Et dito fyrfad…._5_.

38. En Trakt og 1 Pottemaal.._4_.

39. En Ildtang og et Spiid…_2_.

40. Et Brødjern……_1_8

No41. 3de Lysestager….._2m 8s

42. En messing Kaffekande…_1_8

43. En malm mørter…._4_.

44. Et Laas Et Strygejern…_4_.

45. Et Laas……_3_.

46. En Messing ReenKlærke?.._2_.

47. En Jærngryde….1_3_.

48. En gryde….._2_.

49. En dito….._1_8

50. En dito….._1_.

51. En dito….._1_.

52. En Jernstør….._2_.

            Søeredskab.-

53. En Elvbaad…._1_.

54. Et Sildegarn…..1_2_.

55. Et dito……1_._.

56 Et dito……1_._

57. Et dito……_1_8

58. En Linebue….1_._

59. En dito……_1_8

60. 2de Russe Kaler....._2_8

61. 2de Laxegarn….._2_8

62. 2de ? Russe Tovverk…_4_.

      Trævare og adskilligt.

63. Syv Stoler, neml: 1 Læder

stol, Klædes Stol og 5 Træe

stole, tilsammen for..2_3_8

64. Et Baeketrau med Jern

baand……._3_8

65. En stor Keris...._4_.

66. 3de Bommer...._5_12

67. 3de Eige tønder……_4_.

68. Et kar…….._3_8

69. En Plov og en Harve…1_1_.

70. En stor Naver….._1_.

71 En dito……_ _12

72. En stor Saug…._3_

73. En Tækel og 1 Tømersage.._2_4

74. En Baand Kniv og 1 Slagyern.._1_.

75. 2de Greb og Bii? Øxe…_4_

76. 2de Sauger….._1_.

77. En Slibesteen med Jern

aas........_4_8

78. En Børse…..1_._.

79. Et SteenKruus…._1_8

80. Et lite Stril…._1_.

81. En Bødke Texel…._1_8

 

Fol. 23a

 

1te82 En SkarvØxe…._2m .

83. En Qværnesteen…._1_8

84. Møllers Huuspostil.._3_.

85. En Bibel….._3_.

   Suma Indtægt ==96rd5m12s

           Gield og Udgivt

1 Handelsgielden…..8rd1m6s

2 fogden for Mænds Udnævnelse.._1_.

3 Lensmand og Mænd for deres

Reise og Forretning…2_3_.

4 Sornskriveren i Sal: 5m og

for Skiftebrevets Beskrivelse

paa 8 ark_4rd tilsamen_4_5_.

Suma Udgivt==15rd4m6s

    Indtægten…..96_5_12s

          i Behold=81rd1m6s

som bliver til deling mellem Enke

manden og arvingerne saaledes.

Enkemanden det Halve med 40_3m11s

Sønen Jens Nielsen en Bro

derlod…….10__14 3/4s

Sønen Erich Nielsen…10_._14 3/4s

Sønesønnen Ole Clavissen..10_._14 3/4s

Datteren Giertrud Kirstine

Nielsdatter en Søsterlod…5_._7 3/8s

Datteren Lucia Nielsdatter .5_._7 3/8s

                                    er =81rd1m6s

                     Udlæggene

Handelsgielden udi No11….8rd_1_6

Fogden…..No50.._1_.

Sorenskriveren udlagt

Resten af No11_2_4_10

No14….1_._.

16….._4_.

17….._2_6

          ------ 4_5_.

Lensmand og Mænd

Resten af No11_1_._10

No18……._4_.

19….._2_.

45….._2_6

         ------- 2_3_.

Enkemanden udlagt

Resten af No45_10s

No1,9.10.15.20.21.22.23.

24.25.28.29.32.42.48.

63.66.77. 79.80.84. og

udi No 85. 14m5s…..40_3_11s

Sønnen Jens Nielsen.-

Resten af No85. 1m11s

No2. 30.24.49.54.56.59.

64.68.62. 70.75.82.og

i No78. 2m3 3/4s…10_._14 3/4s

Erich Nielsen.

Resten af No78. 3m12 1/4

No12.13.53.52.47.og

i NoNo69_1rd2 1/2s…10_._14 3/4

Sønnesønnen Ole Clavisen

Udlagt

Resten i No69. 13 1/2s.

No3.6.7.8.31.33.35.26.37.43.44.46 og udi

No71_9 1/4s…..10_._14 3/4

Datteren Giertrud udlagt.

Resten i No71- 2 3/4s. No4. 26. 38. 41. 51. 56.58.

No60.og i No61: 12 5/8s………….5_._7 3/8s

Datteren Lucia Resten i No61:1m11 3/8s No5. 65.67.

72. 73. 74. 76. 40. 57. 27. 81. 83 og 39.-

Edited by Ivar Kristensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg
Posted (edited)

Klipper, limer og rettar (noko iallfall):

 

Anno 1781 den 1te Decbr blev lovlig skiftet  og deelet

efter den ved Døden afgangne Kone Kirsten Claus datter

paa Elvebakken i Altens Tinglaug, som har efterladt

sig Enkemanden Niels Andersen og 4re

samenavlede Børn navnl: 1 Jens Nielsen Komagfiord,

2 Erich Nielsen paa Elvebakken 3 Giertrud Kirstine

Nielsdatter gift med Anders Jonassen Langness 4 Lucie

Nielsdatter, gift med Cordt Jacobsen, alle gift og

 

Fol. 22b

 

myndige, samt 5. en Sønnesøn Ole Clavissen 17 Aar

gammel, hvis formynder er farbroderen Erich Nielsen.

Stervboets Midler og Effecter, som af Lensmand Rasmus

Andersen og medhavende 2de Mænd bleve registrerede og vurderede den

8 novbr sidstl: bestaae udi følgende:

 

[nr. 1-9 ok]

10. les eg  "...med Kackel.."

12. "...Smidehuus..."

 

14. "Tærskehuus"?

 

23. "..lærreds ..."

 

  Tin, Kobber Messing

                og Jernfang

 

32. fem Tintallerkener…

 

34 og 36:. Kiedel

39: "Spid"

 

46. En Messing Reen Klocke...

47. En Færgryde

 

53. En Elvebaad

 

Teiknet i  62 kjenner eg ikkje att...

 

64. Et Barketrou

 

67. 3de Eege tønder

 

73. En Tæckel og 1 Tømmersage.

 

75. 2de Greb og Biil Øxe

 

80. Et liden Speil

81. En Bødker Texel

 

Edited by Ivar S. Ertesvåg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

4 Sorenskriveren i Sal: 5m og

 

 

Lensmand og Mænd

Resten af No17_

 

Sønnen Jens Nielsen.-

Resten af No85. 1m11s

No2. 30.34

 

 

Sønnesønnen Ole Clavisen

Udlagt

Resten i No69. 13 1/2s.

No3.6.7.8.31.33.35.36.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Kristensen

Tusen hjertelig takk for hjelpen Ivar! No 46 var altså en slags klokke. Noe slikt? http://bruktbutikkoslo.no/messingklokke/ Men hva er egentlig "Reen"? Det kan vel ikke være "Reensdyr"?

 

Det var noen (for meg) underlige gjenstander i dette boet. No 60 kan være det som er nevnt på side 167 i Einar Richter Hanssens Nordkapp en fiskerikommune. Fra de eldste tider til i dag (1990). Lenke til boken på nb.no: https://www.nb.no/items/79303f5cd08b04e527749bfc0070aa0c?page=167

image.png.62193ed70a4b96e285ebfb1621f7e568.png

 

No 65 kan være en slede. Jeg fant dette på side 40 i Jan Ragnar Haglands Trønderord frå 1700-talet (1986). Lenke: https://www.nb.no/items/8dc161d837dbf9d7764a92f8037e03fe?page=43 

image.thumb.png.1d4443d8be8a904586931ae434a96969.png

 

Jeg fant også noe på dette forumet. No 81

 og No 84

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg
Posted (edited)

46 "Reen Klocke"  kan kanskje vere ei bjølle til ein rein.

 

81 "texel", teksel eller teksle er vanlegvis ei øks med eggen på tvers av skaftet (ikkje på langs), til utholing av trau m.m. (søk på teksle på nettet)

Her er det ei bøkkarteksle, venteleg meir tilpassa tønnelaging, kanskje laga spesielt for å brukast som hammar også.

 

 

Edited by Ivar S. Ertesvåg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Kristensen
Posted (edited)

De kan ha hatt kjørerein, men buskapen er som en ser ikke tatt med i skiftet. De hadde i hvert fall kyr, som de visst lot beite ganske fritt. Dette er fra Altas historie. Bind 1. De glemte århundrene 1520-1826, s. 243. Lenke: https://www.nb.no/items/2fbdcd5f3f9e6b134c1cf4278a61d01f?page=245 

image.thumb.png.62ad3c3fbd733a070ba7fa9dd2d91bdf.png

Edited by Ivar Kristensen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.