Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Baard Vidar Pettersen

Landsskatt Helgeland 1611

Recommended Posts

Baard Vidar Pettersen

Under Odelsbønder i Landsskatten 1611 for Vefsn https://media.digitalarkivet.no/view/77105/305 står det et tegn etter hver linje som ligner litt på en stor R. Et lignende tegn står i teksten for Arnne Grøffue. Er det rett og slett en forkortelse for fisk?

 

Lurer også på etternavnet til Olluff fra Dreffland. Mellchrsønn?

 

På siden foran leser jeg: "Indtegtt Odilsbønder deris schat, heur haffuer giffuet fierdeparttin aff Inndkomsten". Det gir ikke helt mening, så jeg lurer på hva jeg har feiltydet.

 

Til slutt et underspørsmål som muligens hører til det andre forumet, men prøver likevel. Disse personene var så vidt jeg vet leilendinger og ikke selveiere, og betaler jo også skatt i det vanlige manntallet. Hva gjør at enkelte måtte betale Odelsskatt, mens de fleste slapp?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg
2 timer siden, Baard Vidar Pettersen skrev:

 et tegn etter hver linje som ligner litt på en stor R. Et lignende tegn står i teksten for Arnne Grøffue. Er det rett og slett en forkortelse for fisk?

Det er ein "F" - og ja, for "Fisk"  (turrfisk).

 

2 timer siden, Baard Vidar Pettersen skrev:

Lurer også på etternavnet til Olluff fra Dreffland. Mellchrsønn?

eg les det iallfall sånn (-"søn")  -med ei lita opning for at det skal lesast "Mellehrsøn".

Oluf treng ikkje vere frå "Dreffland". Han betalar skatt av eigedomen han har der, men han kan ha bygsla bort bruket til nokon annan.

 

2 timer siden, Baard Vidar Pettersen skrev:

På siden foran leser jeg: "Indtegtt Odilsbønder deris schat, heur haffuer giffuet fierdeparttin aff Inndkomsten". Det gir ikke helt mening, så jeg lurer på hva jeg har feiltydet.

Det ser rett ut, og det gjev meining.

Innkomsta er landskylda dei får frå leilendingen - og dei betalar 1/4 av dette.

Oluf ovanfor betalar 1/2 vog fisk av 2 voger landskyld i "Dreffland".

 

2 timer siden, Baard Vidar Pettersen skrev:

Til slutt et underspørsmål som muligens hører til det andre forumet, men prøver likevel. Disse personene var så vidt jeg vet leilendinger og ikke selveiere, og betaler jo også skatt i det vanlige manntallet. Hva gjør at enkelte måtte betale Odelsskatt, mens de fleste slapp?

Skatten i det vanlege manntalet er skatt på brukaren (pengeskatt/kontribusjon/ ... + kongstiende + leidang)

Her er det skatt på eigedom ("odel").

 

Det kan ha variert noko (iallfall med tid) om sjølveigarar betalte eigedomsskatt. Her ser det ut til at dei gjorde det.

t.d. "Arnne Grøffue aff j Vog F ibm"

Men ein som er leilending, kan godt ha eigedom andre stadar.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Are S. Gustavsen
9 timer siden, Baard Vidar Pettersen skrev:

Under Odelsbønder i Landsskatten 1611 for Vefsn https://media.digitalarkivet.no/view/77105/305 står det et tegn etter hver linje som ligner litt på en stor R. Et lignende tegn står i teksten for Arnne Grøffue. Er det rett og slett en forkortelse for fisk?

 

Lurer også på etternavnet til Olluff fra Dreffland. Mellchrsønn?

 

På siden foran leser jeg: "Indtegtt Odilsbønder deris schat, heur haffuer giffuet fierdeparttin aff Inndkomsten". Det gir ikke helt mening, så jeg lurer på hva jeg har feiltydet.

 

Til slutt et underspørsmål som muligens hører til det andre forumet, men prøver likevel. Disse personene var så vidt jeg vet leilendinger og ikke selveiere, og betaler jo også skatt i det vanlige manntallet. Hva gjør at enkelte måtte betale Odelsskatt, mens de fleste slapp?

 

Baard Vidar,

 

La meg først sette inn et utkast til transkripsjon for Vefsn fjerding:

 

«Wffzen fieringh

Jngebrett Mou aff – j Vog fisch i Vndsett – xviij mercher

Arnne grøffue aff – j Vog fisch ibid – xviij mercher fisch

Olluff Mellecherßøn aff ij Voger fisch i Drefflannd            j Vog fisch

Joenn Marckin, Knud Suensche och Peder Dreffland aff – ij Voger fisch ibm. – j pund iij mercher /fisch\ aff – j Vog fisch i Røneß, – xviij mercher fisch

Marinne skaland aff – ij pund fisch ibd – j pund fisch

Niels Otting aff – j pund fisch ibd – iij mercher fisch

Niels Valbieriig med sinne medarffuinger Aff – ij Pund fisch, –– j pund fisch

(ny side)

Kolbenn Hellißuig \aff j Vogh / med Sinne nedarffuinger i forne gaard      –– xviij mercher fisch

Enckenn Kiørstad aff – j Vog fisch ibm – ix mercher fisch

Anders Hundall aff – j Vog fisch ibm – xviij mercher fisch

Gregers bredlannd aff – j Vog ibm – xviij mercher fisch»

 

Som du vil se av sammenhengen så er tegnet du spurte om en forkortelse for nettopp fisk, slik du antok. I andre sammenhenger kan det være anvendt om f.eks. fjerding (en fjerdepart). Med hensyn til det nevnte patronym, så leser jeg det også som en variant av Melkerssøn.

 

Skatten de betaler, betaler de av fast eiendom. Grensen for slik skattlegging var på Østlandet cirka 2 skippund tunge, altså størrelsen på en fullgård, men her må Helgeland ses på separat for å finne den faktiske grensen i våger fisk.

 

Mvh Are

 

 

Edited by Are S. Gustavsen
Korrektur

Share this post


Link to post
Share on other sites
Are S. Gustavsen
1 time siden, Ann-Mary Engum skrev:

 

 

 

 

Ann-Mary,

 

Om du ønsker å bidra normativt, så er det bedre å faktisk gi direkte lenke til den normative teksten, som allerede ble opplyst for 19 år siden.

 

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Leksikon:Odelsskatt

 

Dette om ren lenking skal kunne oppnå samme nivå av veiledning som det å selv ta seg tid til å gi en kompetent beskrivelse til beste for spørsmålstiller. 

 

Mvh Are

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum
1 minutt siden, Are S. Gustavsen skrev:

 

Ann-Mary,

 

Om du ønsker å bidra normativt, så er det bedre å faktisk gi direkte lenke til den normative teksten, som allerede ble opplyst for 19 år siden.

 

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Leksikon:Odelsskatt

 

Dette om ren lenking skal kunne oppnå samme nivå av veiledning som det å selv ta seg tid til å gi en kompetent beskrivelse til beste for spørsmålstiller. 

 

Mvh Are

 

 

 

Det har du rett i ,Are.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen
20 minutter siden, Are S. Gustavsen skrev:

Jeg hadde lest denne artikkelen før jeg stilte spørsmålet, men den syntes ikke å gi svar på det jeg lurte på all den tid jeg antok at disse folkene var leilendinger alle sammen og noen av dem betalte odelsskatt på gården de bor på. Det var en feiltakelse og noe jeg skulle sjekket i forkant. De fleste av de nevnte gårdene er ikke å finne i noen bygdebok (ennå). Det gjelder i hvert fall Veset, Otting, Valberg, Hellesvik, Kjærstad (i Leirfjord) og Breiland. Men om jeg sjekker Grøva, Drevland, Skaland og Hunnåla, ser jeg at disse er i bondeeie på denne tiden. Så spørsmålet hadde vært unødvendig om jeg hadde gjort litt mer research. Beklager det, og tusen takk for gode svar! 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Knut Skorpen

I historisk leksikon står det: " Odelsskatt, skatt på private jordeiere, betalt med en viss del av landskyldinntektene av jord som de ikke brukte selv. "

Eg er usikker på om dette stemmer med praksis på Helgeland. Det ser ut til at odelsbønder, i alle fall enkelte år, betalte både odelsskatt og leiglendingsskatt. Med andre ord må dei ha betalt odelsskatt av jord dei brukte sjølv.

For å halde oss til 1611: Under Herø fjerding (sjuande gard i Herøy) ser vi at Enner schorpin betalte odelsskatt av ei våg fisk. https://www.digitalarkivet.no/rk20080917700631

Litt lenger ut i manntalet (til venstre, nest nedst her: https://www.digitalarkivet.no/rk20080917700643 ) ser vi at Enner schorpin også er oppført blant dei som betalte leiglendingsskatt. Garden var på ei våg,

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen

Det samme gjelder også i Vefsn. På samme sider som du linker til er Gregers bredlannd først i Odelsskatten s. 305 og så som leilending s. 317. Gjelder så vidt jeg kan se også de fleste andre, at de betaler både Odel- og leilendingsskatt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jan H. Trelsgård
11 timer siden, Knut Skorpen skrev:

I historisk leksikon står det: " Odelsskatt, skatt på private jordeiere, betalt med en viss del av landskyldinntektene av jord som de ikke brukte selv. "

Eg er usikker på om dette stemmer med praksis på Helgeland. Det ser ut til at odelsbønder, i alle fall enkelte år, betalte både odelsskatt og leiglendingsskatt. Med andre ord må dei ha betalt odelsskatt av jord dei brukte sjølv.

For å halde oss til 1611: Under Herø fjerding (sjuande gard i Herøy) ser vi at Enner schorpin betalte odelsskatt av ei våg fisk. https://www.digitalarkivet.no/rk20080917700631

Litt lenger ut i manntalet (til venstre, nest nedst her: https://www.digitalarkivet.no/rk20080917700643 ) ser vi at Enner schorpin også er oppført blant dei som betalte leiglendingsskatt. Garden var på ei våg,

 

 

 

Om du leser hele teksten det er henvist til i Historisk leksikon på nettet (lokalhistoriewiki) står det at betegnelsen odelsskatt er misvisende: https://lokalhistoriewiki.no/Leksikon:Odelsskatt

 

Odelsskatt, skatt på private jordeiere, betalt med en viss del av landskyldinntektene av jord som de ikke brukte selv. Odelsskatt kom opp i første halvdel av 1500-tallet og ble først krevd bare av jord­eiende bønder. Fra tidlig på 1600-tallet skulle det i tillegg ytes odelsskatt av borger- og embetsmannsgods, senere også av adelsgods (jamfør skattebrev 21. februar 1682). Fram til 1663 ble odelsskatt betalt med l/8, 1/4 eller 1/2 av den skattbare landskylda; senere gikk odelsskatt med faste satser av hver skyldenhet helt til denne skatten ble opphevet ved lov 1. juli 1816. Betegnelsen odelsskatt var misvisende på mange måter. Den ble betalt ikke bare av odelsgods, men også av kjøpe- og pantegods og av mange som satt som leilendinger på de gårdene de selv brukte. H.W.

 

 

Edited by Jan H. Trelsgård

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.