Jump to content
Arkivverket
Cecilie Simon

Skien 1729, avkald fra serg Anders Thomsen til værbror? kap Petter Brun på arv

Recommended Posts

Cecilie Simon
Posted (edited)

Har jeg forstått dette avkaldet riktig?

Sergeant Anders Thomsen ved capt ? det smålendske regiment gir avkald til sin vær morbror kap Petter Brun  (ved hvilket?) regiment for arv etter dennes Anders sin mor Margrethe Johanne Brun og dennes mormor?

 

https://media.digitalarkivet.no/view/15593/129?indexing=, begynner nede til venstre.

 

Jeg har tatt en ny titt på avkaldet har gjort noen endringer i hva jeg tror det står. Men jeg skulle gjerne visst hvilket reg kap Petter Brun tilhører.

Edited by Cecilie Simon

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aud Sandbu

Jeg leser dette omtrent slik:

 

Kiendis ieg under-

schrefne Anders Thommesen

Sergiant ved velbaarne Hr. Capitain Holmboes

Compagnie, af det vestre Smaaleehnske Regiment,

og hermed vitterlig giør, af min Kiære Morbroder

Velb. Hr. Capitain Brun ved samme Regiment

at have oppebaaret og til mig selv annammet dend

Arfue efter min Sal. Moder Johanne Margrete Brun

tilkomsten[?] udi min Sal. Mormoders Gaard vare

bestaaende, og beløb sig til 25 rd, for hvilke Penge

fem og tiuge Rixdaler som mig ere betalt og leveret

af min K. Morbroder Hr. Capitain Petter

Brun, og hermed qvitterer og fuldkommen af-

kald giver, samt forpligte mig at holde ham og

hans arfvinger forommelte Arv frie og

Kravesløs i alle maader, hvilket under min

haand og hostrøgte Signet Bekræfter - Actum

Scheen dend 4de Novenber Ao 1729

                                                               A. Thomesøn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cecilie Simon

Tusen takk for hjelpen. Da må dette være den kap Peter/Peder Brun som døde på Åsen på Hjartdal i Telemark i 1736. Med en søster som het Johanne Margrethe, en mor som var død og tydelig tilknytning til Skien, er det overveiende sannsynlig at dette er en av sønnene til Jens Petersen Brun og Anne Pedersdatter Lund. Trolig den eldste Peder, selv om han kalles Petter her, men det må jeg prøve å sjekke videre.

Hvis dette er riktig betyr det også at Johanne Margrethe hadde en uekte sønn Anders, med en Thommes. Mon tro om det er mulig å finne ut hvem han er og om hun har betalt bøter for leirmålet?

I alle fall tusen takk for hjelpen!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berit Knudsen
Posted (edited)

Peter Brun i Hjartdal ble gift med  Elen Hansdatter Wolff. Han er kanskje av Brunslekten  i Vestfold.

Det har vært tatt opp før her i DA. Se #69

 

Edited by Berit Knudsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cecilie Simon
Posted (edited)
1 time siden, Berit Knudsen skrev:

Peter Brun i Hjartdal ble gift med  Elen Hansdatter Wolff. Han er kanskje av Brunslekten  i Vestfold.

Det har vært tatt opp før her i DA. Se #69

Jeg mener avkallet i #1 beviser at Peter Brun g. Else Hansen Wolff er sønn av Jens Petersen Brun og Anne Pedersdatter Lund. Hvorvidt han er den eldste sønnen som kalles Peder i skiftet ,eller den yngre Peter vet jeg ikke, Men han nevnes i flere sammenhenger og kalles alltid Peter eller Petter. Siden Johanne Margrethe døde som gammel pike i Skeen i 1720, må Anders Thomsen være hennes uekte sønn og har tatt Brun-navnet fra moren.

I 1699 skiftes det etter Abraham Pettersen Molboe. Enke Debora Pedersdatter Lund som er søster til Anne Pedersdatter Lund. Jens Brun, Sal oberstl barn, har utestående i boet. Det nevnes flere rettssaker på 1690-tallet ifm Jens sine barns arv. Abraham Pettersen hadde overtatt formynderskalpet, og alle Jens sine barn unntatt Peder nevnes i skiftet. Dermed må enten Peder være død, eller fått ut arven sin som myndig, trolig før morbroren Abraham overtok formynderskapet. https://media.digitalarkivet.no/view/25613/200

Jeg har sett den gamle diskusjonen om Jens Bruns etterkommere, men synes det er litt rotete. Synes du jeg skal legge inn denne nye informasjonen (+ den nye informasjonen om Trone Sophie) der?

Edited by Cecilie Simon

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berit Knudsen

Det er riktig at den er rotete, og det er feil der om jeg husker riktig.

 

Jeg synes du bør vente til du er 99% sikker. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cecilie Simon
Posted (edited)

Hvorvidt det er eldste eller yngste Peder/Peter vet jeg ikke, men jeg kan ikke se at kaptein Petter Brun fra Hjartdal kan være noen annen enn Jens sin sønn. I avkallet som er fra Skeen er det snakk om mormorens gård. Det vil i så fall være Anne Pedersdtr Lund som døde 1724. Det er heller ingen andre kjente Johanne Margrethe Brun i Skjeen i denne perioden enn denne ene som kallles oberst Bruns datter en gammel pike når hun dør i 1720, og ingen andre Kaptein Peter Brun i Smaalendske regiment på denne tiden enn han i Hjartdal.

Jeg kan ikke se at denne Kaptein Peter Brun kan være noen andre enn en av Jens sine sønner.

Det at Anders Thomsen bruker navnet Brun etter sin mor, samt at han kaller sin sønn Henrich etter sin svigerfar og ikke Thommes taler i alle fall ikke i mot at han var uekte, selv om det absolutt ikke er noe bevis for dette.

Edited by Cecilie Simon

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berit Knudsen
Posted (edited)

Jeg tror at du har rett i at han var sønn av Jens Brun.

Eldste sønnen til Jens, Peder, var f.ca. 1667.

Sønnen Peter var f.ca. 1672.

Peter (Jensen) Brun døde 6/8 begr. 11/9 1736 i Hjartdal og han var gift med Ellen Hansdt. Wollf.

Iflg. Hirsch var han 65 år i april 1736.

 

Oluf Bruns sønn, Peter, er uaktuell.

 

Edited by Berit Knudsen
Glemte viktig informasjon.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cecilie Simon
9 timer siden, Berit Knudsen skrev:

Jeg tror at du har rett i at han var sønn av Jens Brun.

Ja, det tror jeg også. Men jeg har en liten tvil. Han bodde på Hjartdal, og der bodde vel også Lars Petersen Brun (død mellom 1682 og 1688)?

Kan Peter og Johanne Margrethe være ukjente barn av Lars?

Lars, som var formynder, kan jo naturligvis også ha tatt til seg Jens Bruns sønn Peter, Jens sin enke satt igjen med mange barn. Eller Peter kan ha kommet til Hjartdal av helt andre grunner.

Andreas P Brun er utelukket som Peter Bruns far, mormoren på den siden døde 70-80 år tidligere i Halden og etterlot ikke arv til noen barnebarn. Peter Olsen Brun kan heller ikke være denne Peter, for han døde i 1713 og hadde heller ingen søster Johanne Margrethe.

Jeg sliter med å plassere Kap Peter Brun i Kristiansand og kap Christian og Jacobus Brun i Verdal alle død på 1730-tallet og de 2 første etterlot skifter. Det er bl.a derfor jeg lurer på om også Lars kan ha hatt barn.

Jeg har kildebelegg for at alle Jens sine barn, med unntak av eldstemann Peder, levde i 1699, dvs at de levde til de ble voksne. Det ville vært rart hvis ikke noen av dem etterlot seg livsarvinger. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berit Knudsen

Jeg vet jo ikke med sikkehet når Peder Jensen B og broren Peter Jensen ble født.

Tror alderen er viktig her.

 

Jeg har også mottatt en annen mulig etterslekt av Peder/Peter Jensen Brun?

Den har en litt annen alder på de to.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cecilie Simon
13 minutter siden, Berit Knudsen skrev:

Jeg vet jo ikke med sikkehet når Peder Jensen B og broren Peter Jensen ble født.

Men foreldrene er kildebelagt gift 19.9.1667 og Throne Sophie er kildebelagt født 1673. Det er rimelig å anta at Peder, Johan Fredrik (kildebelagt død mellom 1699 og 1707 uten livsarvinger), Peter og Christian er født mellom 1667 og 1672, 4 barn på 5 år, da blir det ikke mye slingringsmonn. Det oppgis 1707 (Hirsh) at Christian i Verdal var født ca 1668 i Skien. I 1706-1709 er han kildebelagt i Buvik (Bynestet Trondheim). I følge Ovenstad skal han være 66 år ifm en søknad 1627, altså født ca 1661. Dette siste tror jeg er feil aldersangivelse eller feil tolkning. Med henvisningen til Skien, er dette sannsynligvis en sønn av Jens, men det er rart Peter i Verdal ikke har en sønn med dette navnet (Han kan naturligvis ha hatt dette, men da vil jeg tro denne er død etter 1706, siden Vincent døpes dette året.)

26 minutter siden, Berit Knudsen skrev:

Jeg har også mottatt en annen mulig etterslekt av Peder/Peter Jensen Brun?

Kan jeg spørre hvem dette er?

 

Cecilie

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berit Knudsen

Jeg har sendt deg en PM.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berit Knudsen

Jeg har nå prøvet å lese skiftet etter Abraham Pettersen Molbø.

Jens barn:

Christian. Jeg forto ikke hva som står der. Men han fikk ikke penger 13/7 1699.

Peder mangler. Han burde vel ha vært nevnt om han hadde fått arv(pga. regnskapet?).

Johan Fredrich fikk 49-3-7

Petter ga avkald på arven.

Jabobus fikk 16-0-0

Uldrich ga avkald på arven.

Trone Sophie ga avkald på arven.

Johanne Margrete fikk 24-3-15.

Cathrine Abigael fikk 24--3-15.

 

Ang. Anders Thomsens krav på arv etter sin mor, Johanne Margrete Brun.

Moren døde i 1720 og mormoren i 1724 og kravet kommer først i 1729.  Ventet  han til  han ble 25 år og myndig?

Siden han henvender seg til Petter så tror jeg at Petter har overtatt som formynder for Johanne Margrete og

sannsynligvis også for Cathrine Abigael så lenge som hun er ugift.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.