Jump to content
Arkivverket
Dag Jarnøy

Tyde husmannskontrakt 1751 Hotvedt

Recommended Posts

Dag Jarnøy
På 8.8.2019 den 13.12, Dag Jarnøy skrev:

Nr. 3. Niels Omsted på gården Hotvedt i Bragernes og Landfalløen, Frogner/Lier leier bort til Gulbrand Syvertsen

 

https://www.digitalarkivet.no/tl20080429050938

Har prøvd litt selv:

1751 Nils Omsted borger og handelsmann på Bragernes ..vitterligjør at ..og tillater Gulbrand Syvertsen at ....bygge og bruke den grunn og skog som han ......beliggende på  .... Bragernes og Landfalløen .. min gård Hotvedt i Frogner .. sogn og Lier preste .. af land .. grund 1 d 24 p .. for sin og sin hustrus levetid ...av nogen og som .. og alle ..grund hand årligen og ..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad

Her er nokre ord som er usikre.Niels Omsted, Borger og Indvaaner paa Bragernes, Kjendes og hermed vitterlig giør, at Jeg haver bevilget og tilladt, saasom Jeg hermed i Kraft af denne Fæste Seddel bevilger og tillader Gulbrand Syversen at beboe og fremdeeles Bebygge og bruge Den Grund og Pladz som hand hidtil har beboed, og er beliggende paa vejen[?] mellem Bragernes og Landfalløen, ved Vandet under min Gaard Hoftved i Frogner hoved Sogn og Lier Præstegield Hvor af hand skal give aarlig Grundeleje 1 rd. 24 s.
Thi skal bem[eld]t[e] Gulbrand Syversen, for sin og Huustrues Lives Tiid om hun sidder Encke, herefter til brug og besiddelse nyde og beholde denne forestaaende Pladz, og Grund udj Den Circumference og indheigning som nu findes, og som hid til haver nøt og fuldt, uden fornærmelsse af nogen, og det saa længe og all den Stund, hand aarligen og i Rætte Tiid erlægger den vedbørlige og accorderede Afgift deraf, og dersom for berørt er 1 rd. 24 s. og er mig samt efterkommende Ejere af Gaarden Hoftved, hørig og lydig, samt i øvrigt sig icke i nogen maade imod Loven og Forordningerne i nogen maade fore vicker[?].
Udj Fæste er mig ej noget betalt, siden besidderen Gulbrand Syversen har paa boed denne Grund, længe førend som Jeg mig Gaarden Hoftved tilkiøbte, hvor under denne nu bortfæstet Jord og Grund er beliggende. Skulle det hellers hende, at Den i Fæste havende, og hans Huustrue eengang skulle faae i sinde at bortfløtte eller bortsælge sine Huusse fra denne Dennem tilfæstede Jord, skal de tilbyde Jorddrotten Huussene Først, om hand dem for billig Betaling vil kiøbe, conform Loven, forinden De dem til andre afhænder.
Til Bekræftelse under min haand og hostrøgte Signete.
Bragernes d. 18de Junj 1751

Niels Omsted (L.S.)

Denne Forestaaende bøxel Seddel Reversserer og Forbinder Jeg mig herved til i alle maader hørsommeligst[?] og troelig at efterleve.

Bragernes d. 18de Junj 1751

Gulbrand Syversen

Til vitterlighed underskriver og forseigler udj Brage. d. 18 Junj 1751

Emeck[?] Rømmer (L.S.)      Gabriel Weigner (L.S.)
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dag Jarnøy
58 minutter siden, Gunnar Sigdestad skrev:

Her er nokre ord som er usikre.Niels Omsted, Borger og Indvaaner paa Bragernes, Kjendes og hermed vitterlig giør, at Jeg haver bevilget og tilladt, saasom Jeg hermed i Kraft af denne Fæste Seddel bevilger og tillader Gulbrand Syversen at beboe og fremdeeles Bebygge og bruge Den Grund og Pladz som hand hidtil har beboed, og er beliggende paa vejen[?] mellem Bragernes og Landfalløen, ved Vandet under min Gaard Hoftved i Frogner hoved Sogn og Lier Præstegield Hvor af hand skal give aarlig Grundeleje 1 rd. 24 s.
Thi skal bem[eld]t[e] Gulbrand Syversen, for sin og Huustrues Lives Tiid om hun sidder Encke, herefter til brug og besiddelse nyde og beholde denne forestaaende Pladz, og Grund udj Den Circumference og indheigning som nu findes, og som hid til haver nøt og fuldt, uden fornærmelsse af nogen, og det saa længe og all den Stund, hand aarligen og i Rætte Tiid erlægger den vedbørlige og accorderede Afgift deraf, og dersom for berørt er 1 rd. 24 s. og er mig samt efterkommende Ejere af Gaarden Hoftved, hørig og lydig, samt i øvrigt sig icke i nogen maade imod Loven og Forordningerne i nogen maade fore vicker[?].
Udj Fæste er mig ej noget betalt, siden besidderen Gulbrand Syversen har paa boed denne Grund, længe førend som Jeg mig Gaarden Hoftved tilkiøbte, hvor under denne nu bortfæstet Jord og Grund er beliggende. Skulle det hellers hende, at Den i Fæste havende, og hans Huustrue eengang skulle faae i sinde at bortfløtte eller bortsælge sine Huusse fra denne Dennem tilfæstede Jord, skal de tilbyde Jorddrotten Huussene Først, om hand dem for billig Betaling vil kiøbe, conform Loven, forinden De dem til andre afhænder.
Til Bekræftelse under min haand og hostrøgte Signete.
Bragernes d. 18de Junj 1751

Niels Omsted (L.S.)

Denne Forestaaende bøxel Seddel Reversserer og Forbinder Jeg mig herved til i alle maader hørsommeligst[?] og troelig at efterleve.

Bragernes d. 18de Junj 1751

Gulbrand Syversen

Til vitterlighed underskriver og forseigler udj Brage. d. 18 Junj 1751

Emeck[?] Rømmer (L.S.)      Gabriel Weigner (L.S.)
 

Gunnar, send meg en epost på dag.jarnoy@hotmail.no jeg trenger å snakke med deg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.