Jump to content
Arkivverket
Bjørn Roger Rosvold

Hjelp til tyding av utdrag fra pantebok, 1904 Stjørdal

Recommended Posts

Bjørn Roger Rosvold
Posted (edited)

Hei. Da eiendommen på min nåværende tomt ble skilt ut i 1904, ble grensene fastsatt på to sider i en pantebok fra 1904. Kan noen være vennlig å tyde det som står?

 

Har prøvd med på starten, og det er noe i denne dur: "År 1904 den 23 januar være undertegnede G. P Hofstad, John Trøite, G. Einang og L. Dalsaune ….. på Grønseth gr. 95 br. 1 i Hegre for i følge rekvisisjon af Hegra ……at fastsætte 4 nævnte eiendom forsøgte parseller der i henbøed til lov af 9/6 1903 og her  nevnte til arbeiderbesøg (…?)"

 

 

Det er på siste del av side 484 og et stykke ned på side 385:

 

https://www.digitalarkivet.no/tl20080227671007

Edited by Bjørn Roger Rosvold

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad

Eg forstår det slik:


Aar 1904 den 23 januar vare undertegnede G. P. Hofstad, John Trøite, G. Ejnang og L. Dalsaun tilstede på Grønset gn. 95 bn. 1 i Hegre for ifølge rekvisition af Hegre kommune at skyldsætte 4 nævnte ejendom frasolgte parceller, der i henhold til lov af 9/6 1903 agtes anvendte til arbejderbrug.
Hvorda! fremlagdes fogderiets mændsopnævnelse af 16. ds., der bliver at vedlægge nærværende forretning.
Den af herredsstyret nedsatte komite til salg af nævnte ejendom var tilstede og begjærede forretningerne fremmede efter følgende mærker.

1ste parcel, der får navnet Grønvold, grændser mod øst til østre Grønset[?] helt til Fagerfuru, hvorfra mærket efter at have dannet en spids vinkel, går i sydøst til et med kryds mærket grantræ på Bjørgen (vest for Løften) derfra i syd til en ved alfarvejen nedrammet pæl, derfra følgende nordre vejkant 47 målstænger i øst til udgangspunktet. Denne parcel, der tillægges den samlede ejendoms sæterrettigheder, skjønnedes at udgjøre 1/4 af den samlede ejendom, hvis skyld er 3 mark 49 øre, får altså en skyld af 87 øre. Brøkken på hovedbøllet.

2den parcel, der får navnet Grønstad grændser mod øst til Grønvold fra den ved veien nedrammede pæl til "Fagerfuru", går derfra i sydlig retning til et på Bjørgen stående større, krydset grantræ og derfra i syd til en nedrammet pæl ved alfarvejens Nordkant og følger derfra denne i øst 54 målstænger til udgangspunket. Parcellen skjønnedes at udgjøre 1/4 af den samlede ejendom, hvorfor dens skyld bliver 87 øre.

3. Parcel, der får navnet Grønberg har følgende mærker. Fra grindledet over alfarveien (Grønsetgrinden) følger mærket alfarveiens nordkant til en nedrammet pæl, 87 målstænger øst for grinden, går derfra i nord til en nederst i Bjørgen i 1 birketræ indhugget X, videre i samme rette linje til et på Bjørgen stående krydset birketræ, derfra i syd til en ved pladsen Fordalsdalens nordside krydset sten og følger så mærket mod Fordals ejendom først i Øst og så i sydlig retning til udgangspunktet. Denne parcel skjønnedes at udgjøre 1/5 af den samlede ejendom og bliver dens skyld derefter 70 øre, brøkken på parcellen.

4de parcel, der får navnet Holmen danner et triangel, som mod vest grænser til gården Fordal, mod syd til Forraelven og mod nord til alfarveien. Hertil er lagt et stykke skog, der mod syd og vest grændser til Fordal og mod Øst til parcel 3 (Grønberg) fra Fagerfuru til den ved pladsen Fordalsdalens Nordside mærkede jordfaste sten. Denne parcel skjønnedes at udgjøre 1/5 af den samlede ejendom, hvorfor dens skyld blir 70 øre.-
Hovedbøllets gjenværende skyld blir herefter 35 øre.

Det bevidnes, at enhver af de ved delingerne fremkomne brug afgiver betryggende værdi for skatter og offentlige afgifter og eventuelle tvangssalg, samt at brugene har fået en for fredning og benyttelse så hensigtsmæssig beliggenhed, som de stedlige forholde tillode.
Beiteretten i udmarken forbliver fælles.
Forøvrigt er intet fællesskab indført ved denne forretning.

G. P. Hofstad   John L. Trøite  Lars L. Dalsaun  G. N. Ejnang

At ej flere dokumenter ved bemeldte thing bleve læste eller aflæste bevidnes.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bjørn Roger Rosvold

Hjertelig takk Gunnar Sigdestad, dette hadde jeg ikke forstått mye av uten hjelp!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.