Jump to content
Arkivverket
Sissel Berit Fjellanger

Tyding av tekst.

Recommended Posts

Sissel Berit Fjellanger

Hei 🙂 Noe som kan hjelpe meg?

Trenger hjelp til tyding av teksten fra Fredrikstad byfogd, Skifteprotokollen 1800- 1829. s. 218a og s. 226a. Det er skifte etter Peder Jensen født 1774, Vaterland Fredrikstad.

 

https://media.digitalarkivet.no/view/34135/231?indexing=  

https://media.digitalarkivet.no/view/34135/239?indexing= 

 

Mvh

Sissel Fjellanger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Even Stormoen
Posted (edited)

Hei!

 

‹Bruksanvisning›: (?)=usikker på foregående ord, (??)=ordet uforståelig (for meg), bokstav[er] +??=usikker på deler av ord. 

[. . . ]=egen kommentar.

 

Linjenummer satt inn for ‹navigeringens skyld› slik at eventuelle andre lettere kan korrigere og utfylle.

 

Forsøk med ‹hull›:

 

218a

 

01   Ao 1812 den 13 Junij blev, saasnart det blev anmeldt at Peter Jensen var

02   død, en Registrerings Forretning foretaget, paa (??) Vegne og udi mit Lov-

03   lige Forfald ved min Fuldmægtig Christian Prøys i Overvær af Vidnerne

04   Underfoged Bergh og Johan Becken(?).

05   Nærværende ved Forretningen Stervboe Enken med Laugværge hendes

06   Stiffader Niels Olsen Grimstad, som tilkiendegav at den afdøde udi 1ste Æg-

07   teskab med afdøde Kone Louise Heltmann(?) hand aflet følgende Børn (??):

08   1 Søn Johannes Frederik 13 Aar Gl

09   2 En Datter Hellene     6  do

10   3 do   "        Christine     4  do

11   udi 2det Ægteskab med nu Levende Kone Marte [overstrøket Nielsdatter] Andersdatter

12   1 Datter 8 Dage Gamel som er hiemmedøbt og kaldt Louise Mathea

13   For de første Børn blev som Værge indsat Jens Pedersen der Fader

14   til den afdøde Peder Jensen, og som Værge for den i sidste Ægte-

15   skab avlede Datter

16   Administrator foretog (??) (??) at registrere og vurdere

17   Boets Effecter saaledes som følger:

18   1, 24 Timer Slag Uhr                                                              28

19   2, 1 Soffe bænk                                                                        10

20   3, 1 Slag Bord Rødmalet                                                       5

21   4, 1 do                                                                                        4

22   5, 1/4 rødmalet Bord                                                             3

23   6, 5 Roelæders(?) Stoler                                                       10

24   7, 1 Sofa                                                                                    4

25   8, 1 Comod Stoel uden Bækken                                           2

26   9, 1 lidet Syebord                                                                    5

27   10, 1 Hiørneskab Laasfærdig                                                16

28   11, 1 do skab rødmalet med Skuffer Laasfærdig               8

29   12, 1 Sængested med Bomuldstøis Omhæng                    20

30   derudi

31   13, en rødrunnede Overdyne                                               16

32   14, en graarunned Underdyne                                            20

 

 

226a:

 

01   Aar 1813 den 28de April, blev en Skifteret sadt paa Byfogedens Contoir i Overværelse af undertegnede

02   Vidner, for at behandle og slutte Skiftet efter afgangne Peder Jensen Snedker i Waterland, følgelig den til

03   alle Boets Vedkommende skedte Indkallelse ved udstedte og bekiendtgiorte Placater.

04   I Anledning heraf mødte for Skifteretten Stervboe Enken Marthe Andersdatter med Laugværge Nils Olsen

05   Grimstad, der meddelte at hendes med afdøde ved Registreringen anmeldte 8 Dager gamle Datter Louise Mathea

06   medens Skiftet har henstaaet under Behandling ved Døden er afgaaet. –

07   Paa de øvrige Umyndiges Vegne var tilstæde Sergiant Skoug, der er i Ægteskab med en Søster af Deris(?).

08   afdøde Moder. Herefter blev beregnet

09   Boets Indtægt som følger

10   1. Beløbet af den under 3die July f: A: holdte Auction over Boets Løsøre Effecter                                                                                                                                  1279sd 1ort 4s

11   2. Kiøbesummen for Stervboegaarden                                                                                                                                                               3700 –" – "

12   meere findes ey til Boets Indtægt

13   Summa Indtægt                                                                                                                                                                                                4979. 1. 4

14   Derimod Boets Gield og Udgift følgende

15   1. Indstaaende Kongelige Skatte og Afgifter, som Byefogeden modtager                                                               49sd 4ort 4s

16   2. Kiøbmand Mulva(?) efter Regning                                                                                                                             102 – " – 23

17   3. Hans Johnsens Enke Maren Meyde som tilstaaet ved Registreringen                                                               25 – " – "

18   4. Anders Thoresen i Waterland     ligeledes                                                                                                                4. 2. 16

19   5. Poul Røed i Forstaden fordrer, som blev vedtaget                                                                                                  8 – " – "

20   6. Kiøbmand Nyegaard som under Registreringen vedtaget                                                                                   18. 2. 6

21   7. Niels Thommasens Enke i Waterland, ligeledes vedtaget under Registreringen                                             11. 1. 8

22  8. Kiøbmand Hau?? efter Regning, som vedtaget                                                                                                       11. 2. 1

23   9. Garver Hegnander(?) ligeledes                                                                                                                                  19 – " – "

24   10. Pigen Gunhild Jacobsdatter Tienesteløn                                                                                                               6 – " – "

25   11. Stervboe Enken Marthe Andersdatter fordrer for det mindste Barns Begravelse                                         36 – " – "

26   12. Niels Olsen Grimstad, som af Incassator er ham udbetalt efter Skifterforvalterens

27   Anviisning                                                                                                                                                                          204 – " – "

28   13. Ditto for indkiøbt og betalt til Afdødes Begravelse                                                                                             33. 3. 20.

29   14. Tosten Andersens Enke, efter Regninng som blev andtaget                                                                             92 – " – "

30   15. Kiøbmand Erich Movin(?) efter do            do                                                                                                        2 – " – "

31   16. Hans Kolstad efter Regning, som af Incassator betalt efter Skifteforvalterens

32   Anviisning                                                                                                                                                                          28 – " – "

33   17. do efter Regning som nu blev antaget                                                                                                                    46 – " – "

34   18. Underfoged Bergh efter Regning, som af Inncassator betalt efter Skifterforvalterens

35   Anviisning                                                                                                                                                                          27. 2 – "

36   19. Kiøbmand Ole Gulbrandsen, efter Pantobligation Kapital                                                     300rd

37  indestaaende Renter                                                                                                                               19 –" – "          319 – " – "

38   som efter Skifteforvalterens Anviisning af Incassator er ham betalt

39   20. Friderickstads Overformynderie efter Obl: af 19 April 1811 Kapital                                   404sd: 41s (??) som

40   omskrevet til Registreringen i Følge Forord: af 5te Januarii d: A:                                             141Rbd 60s S:V:,

41   eller D:l(?)                                                                                                                                                                          849. 3 – "

42   21. Kapt Iversen i Waterland fordrer som blev antaget                                                                                           16 – " – "

43   22. Anders Corneliusen i Waterland fordrede som blev tilstaaet                                                                          4. 2. 16.

44   Fleer Fordringer blev ey anmeldt at hæfte paa Boet, ligesom ey heller nogen med

45   videre Paafordring efter den skeede Indkaldelse indfandt sig med Paakrav, except Feldtmans Enke

46   meldte Fordring 30sd: ved Registreringen i dette Boe,som ey kan belastes Boet, da Fordringen (??)

47   (??)                                                                                                                                                             1915 – " – "    4979.1. 4

 

Mvh

Edited by Even Stormoen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Even Stormoen
Posted (edited)

Jeg blir en smule frustrert. Når man skal kopiere tekst fra en annen tekstbehandler inn her, ryker formatéringen. Og når jeg skal forsøksvis korrigere/‹pynte› på sakene, lar det seg ikke gjøre. Så et par summer/tall som opprinnelig sto pent langt til høyre, har nå limt seg fast til foregående tekst og lar seg ikke flytte på. Beklager. Håper det lar seg forstå likevel.

Gjelder linjene 10, 11 og 13 på side 226a.

 

Mvh

Edited by Even Stormoen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sissel Berit Fjellanger

Tusen takk for hjelpen 🙂 det var til stor hjelp. 

Mvh

Sissel

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid K. Halleraker
På 28.8.2019 den 18.25, Sissel Berit Fjellanger skrev:

Tusen takk for hjelpen 🙂 det var til stor hjelp. 

Mvh

Sissel

Hvis det er viktig med nøyaktige etternavn
16 kjøpmann Mulva(?), og
22 kjøpmann Hau____(?)
23 garver Hegnander(?)
39 kjøpmann Erich Movin(?)

så foreslår jeg at FT 1801 Fredrikstad brukes som
kilde. I et separat emne på brukernes eget forum.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.