Jump to content
Arkivverket
Terje E Skrolsvik

Bo Verniksson, pres i Umeå, Vesterbotten , Sverige.ca 1500

Recommended Posts

Terje E Skrolsvik

Håper det er noen her som kjenner til denne Boo Warniksson. Jeg vet litt, men hadde håpet noen visste mer. Har sakset dette fra ett eller annet sted:

_______

¹ Se en uppsats af L. Bygdéni Västerbotten, årsbok 1921, s. 22.

206 UMEÅ LANDSFÖRSAMLING

försorg fått sitt första orgelverk, ett mycket tidigt datum för en landskyrka, första nattvardsgången enligt den nya ritualen sub utraque specie

försiggick 1536 och första mässan påsvenska hölls Kyndelsmässodagen

2 febr. 1537, enligt anteckningar i en gammal bibel. Herr Bo utgaf årligen

5 t:r stadgelax och brukade år 1543 2 pundland skattejord i Västerhiske

by.¹ Han torde aflidit 1548, ty i dettaårs fogderäkenskaper redovisas för

ett litet oförgylldt silfverstop om 11 lod, som testamenterats till konungen

efter herr Boo i Uma. Fragmenten af en strax utanför kyrkan liggande

grafsten, som ansetts vara hans, haderedan på 1700-talet oläslig inskrift.

I Svea hofrätts arkiv (Acta 1441-1644) förvaras ett af 12 edsvurna män

i Umeå s:n bevittnade slägtregister öfver khdens och hans hustrus afkomlingar, dat. 16 maj 1626 och besegladt med socknens och prosten Ol. Niurenii

sigill.

G. m. hustru Anna.²

Barn: Warnich Booson, fogde, fader till kon. Carl IX:s kamrerare Bo Warnichson; Ingeborg Boosdotter, Simon Jöns hustru i Anasjö by; Abluna Boosdotter,

g. m. fogden Jöns Simonsson i Kåddis; Malin Boosdotter, g. m. Håkan Önesson (har Gunnarsson fra et annet sted) Strand.

Mvh

Terje

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Terje E Skrolsvik

Nå fant jeg hvor jeg hadde navnet Håkan Gunnarsson fra. :

 

Er ikke så bevandret i bøker om steder og gårder i Sverige men har da funnet:

 

Vesterbotten tidsskrift 1953 s 86

 

Av saköreslängderna får man uppfattning om människor-nas seder, handel och vandel. Visserligen komma här skugg-sidorna fram, men när man ser vad som bestraffades får man bevis på att rättrådighet, ärbarhet, tukt, ordning och goda seder höllos högt och var rättesnöret för människornas liv och vandel. Reformationens nyliga genomförande kommer här fram.

Kyrkoherden i Umeå socken under tiden 1530—48 var Bo Varniksson. Den genom reformationen ändrade gudstjänst-ordningen enligt nya ritualen försiggick 1536 och första mäs-san på svenska hölls kyndelsmässodagen den 2 februari 1537. Av kyrkoherdens barn var dottern Malin gift med bonden Håkan Gunnarsson i Strand.

I det följande skall ett hemman i en medeltida by följas från år 1539, nämligen hemmanet n:o 1 i Strand, Vännäs socken.

Källmaterialet är hämtat från originalhandlingar som fin-nas bevarade i arkiven. Allt som rör hemmanet kan icke med-tagas, det skulle taga alltför stort utrymme i anspråk.

ÅR 1539 »STRANDTH»

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.