Jump to content
Arkivverket
Magne Bjelland

Tyding av festestel

Recommended Posts

Magne Bjelland

Hei, eg har endeleg (med god hjelp) funne festesetel over plassen "Nøstvaag", Søre Bjelland på Stord utstedt til min tip-oldefar Sverke Sverkeson. Skulle gjerne hatt hjelp til å tyde innhaldet. Er det nokon som kan hjelpe?

 

Den finnes nederst på høgre side (side 267)

 

På førehand takk!

 

SAB, Sunnhordland sorenskrivar, G/Gb/Gbe/L0025: Pantebok nr. II.B.e.25, 1873-1884, s. 267
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20070808080776
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Magne Bjelland
På ‎01‎.‎09‎.‎2019 den 10.58, Magne Bjelland skrev:

Hei, eg har endeleg (med god hjelp) funne festesetel over plassen "Nøstvaag", Søre Bjelland på Stord utstedt til min tip-oldefar Sverke Sverkeson. Skulle gjerne hatt hjelp til å tyde innhaldet. Er det nokon som kan hjelpe?

 

Den finnes nederst på høgre side (side 267)

 

På førehand takk!

 

SAB, Sunnhordland sorenskrivar, G/Gb/Gbe/L0025: Pantebok nr. II.B.e.25, 1873-1884, s. 267
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20070808080776
 

 

På ‎01‎.‎09‎.‎2019 den 10.58, Magne Bjelland skrev:

Hei, eg har endeleg (med god hjelp) funne festesetel over plassen "Nøstvaag", Søre Bjelland på Stord utstedt til min tip-oldefar Sverke Sverkeson. Skulle gjerne hatt hjelp til å tyde innhaldet. Er det nokon som kan hjelpe?

 

Den finnes nederst på høgre side (side 267)

 

På førehand takk!

 

SAB, Sunnhordland sorenskrivar, G/Gb/Gbe/L0025: Pantebok nr. II.B.e.25, 1873-1884, s. 267
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20070808080776

 

Det ser vist ut som at eg ikkje får noko hjelp, og då er spørsmålet mitt: finnes det ein stad der eg kan få det tyda det mot betaling? Eg held på med eit skriv til årsboka til vårt sogelag, og festesetelen er ein viktig del av artikkelen.
 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Knut Skorpen

Eg begynte, men vart ikkje ferdig. Dette er eigentleg ikkje så vanskeleg om du tar fantasien til hjelp. Men det er nyttig å ha lokalkunnskap; det har ikkje eg.

 

5 Fæsteseddel. Vi undertegnede Eiere af Gaarden søndre Bjelland, Matr no 39 i xxøens Sogn, nemlig Hans Johansen, Eier af løbeno. 105, Petter Andersen, Eier af Løbe no 106 og Anbjørn Johansen, Eier af Løbe no 107,erklærer og herved vitterliggjør, at have bygslet og festet som vi nu til Sverke Sverkesen og hans kone for deres livstid og salenge hun sidder Enke bygsle og feste den under bemeldte vor gaard beliggende uskatlagte Husmandsplads Nøstvaagen kaldet, paa følgende betingelser: De fornødne Huse forskaffes Husmannden sig selv og forblir disse hans Eiendom. 2. I Havnegangen skal han have frit Beite for enten 2 to kjør og 6 sex smaafe eller 3 tre Kjør, dog saaledes at han om sommeren skal være pligtg til at drive saavel sine ... som Faar tilfjelds,

-- [sideskifte]

og drive sine Kreatur tilfjelds, med undtagelse af 2 to Melkekiør, som han skal have ... hjemme i Buhagen. 3. Brende eller ... har han ikke Ret til at tage i sin Mark. 4. De paa Pladsen værende Trær har han fro Raadighed over. 5. I aarlig bygsel betaler han 8 – otte . kroner. Dessuden ... 12 tolv Dagers arbeide, nemlig 4 i ... 6. Den Tang, som maatte ræge op pa Pladsen eller ... har Husmanden Raadighet over. 7. Husmanden har dessusden at vedligeholde paa samme maade og  ... som hans formand Thorkel Zachariassen gjærdet fra  ...    

Edited by Knut Skorpen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Richard Johan Natvig

Noen forslag:

 

22 minutter siden, Knut Skorpen skrev:

no 39 i xxøens Sogn

Stordøens Sogn. tenker eg.

 

22 minutter siden, Knut Skorpen skrev:

drive saavel sine ... som Faar tilfjelds

sine Fekreaturer?

 

44 minutter siden, Knut Skorpen skrev:

som han sjal have ... hjemme i Buhagen

som han skal have Frihed til at have hjemme i "Buhagen"

 

33 minutter siden, Knut Skorpen skrev:

Den Tang, som maatte ræge op pa Pladsen eller ...

Stranden

 

38 minutter siden, Knut Skorpen skrev:

Husmanden har dessusden at vedligeholde

... har ?derhos? at ...

 

40 minutter siden, Knut Skorpen skrev:

samme maade og  ... som

og i samme ?Forhold??? som

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Magne Bjelland
På ‎01‎.‎09‎.‎2019 den 10.58, Magne Bjelland skrev:

Hei, eg har endeleg (med god hjelp) funne festesetel over plassen "Nøstvaag", Søre Bjelland på Stord utstedt til min tip-oldefar Sverke Sverkeson. Skulle gjerne hatt hjelp til å tyde innhaldet. Er det nokon som kan hjelpe?

 

Den finnes nederst på høgre side (side 267)

 

På førehand takk!

 

SAB, Sunnhordland sorenskrivar, G/Gb/Gbe/L0025: Pantebok nr. II.B.e.25, 1873-1884, s. 267
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20070808080776
 

 

På ‎01‎.‎09‎.‎2019 den 10.58, Magne Bjelland skrev:

Hei, eg har endeleg (med god hjelp) funne festesetel over plassen "Nøstvaag", Søre Bjelland på Stord utstedt til min tip-oldefar Sverke Sverkeson. Skulle gjerne hatt hjelp til å tyde innhaldet. Er det nokon som kan hjelpe?

 

Den finnes nederst på høgre side (side 267)

 

På førehand takk!

 

SAB, Sunnhordland sorenskrivar, G/Gb/Gbe/L0025: Pantebok nr. II.B.e.25, 1873-1884, s. 267
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20070808080776
 

Veldig bra! Takk skal dere ha! Overasket at han hadde arbeidsplikt. Sverke Sverkeson (min tip-oldefar) var skutebyggjar og bygdedoktor. Sjøvlert kvakksalvar. Ein fargerik person. Nå skal eg prøve finne ut kva han betalte for husa som eventuelt stod på plassen etter forrige brukar når han overtok. Bør vel vera ein kjøpekontrakt i forkant av festesetelen.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Magne Bjelland
9 timer siden, Knut Skorpen skrev:

Eg begynte, men vart ikkje ferdig. Dette er eigentleg ikkje så vanskeleg om du tar fantasien til hjelp. Men det er nyttig å ha lokalkunnskap; det har ikkje eg.

 

5 Fæsteseddel. Vi undertegnede Eiere af Gaarden søndre Bjelland, Matr no 39 i xxøens Sogn, nemlig Hans Johansen, Eier af løbeno. 105, Petter Andersen, Eier af Løbe no 106 og Anbjørn Johansen, Eier af Løbe no 107,erklærer og herved vitterliggjør, at have bygslet og festet som vi nu til Sverke Sverkesen og hans kone for deres livstid og salenge hun sidder Enke bygsle og feste den under bemeldte vor gaard beliggende uskatlagte Husmandsplads Nøstvaagen kaldet, paa følgende betingelser: De fornødne Huse forskaffes Husmannden sig selv og forblir disse hans Eiendom. 2. I Havnegangen skal han have frit Beite for enten 2 to kjør og 6 sex smaafe eller 3 tre Kjør, dog saaledes at han om sommeren skal være pligtg til at drive saavel sine ... som Faar tilfjelds,

-- [sideskifte]

og drive sine Kreatur tilfjelds, med undtagelse af 2 to Melkekiør, som han skal have ... hjemme i Buhagen. 3. Brende eller ... har han ikke Ret til at tage i sin Mark. 4. De paa Pladsen værende Trær har han fro Raadighed over. 5. I aarlig bygsel betaler han 8 – otte . kroner. Dessuden ... 12 tolv Dagers arbeide, nemlig 4 i ... 6. Den Tang, som maatte ræge op pa Pladsen eller ... har Husmanden Raadighet over. 7. Husmanden har dessusden at vedligeholde paa samme maade og  ... som hans formand Thorkel Zachariassen gjærdet fra  ...    

 

Veldig bra! Takk skal dere ha! Overasket at han hadde arbeidsplikt. Sverke Sverkeson (min tip-oldefar) var skutebyggjar og bygdedoktor. Sjøvlert kvakksalvar. Ein fargerik person. Nå skal eg prøve finne ut kva han betalte for husa som eventuelt stod på plassen etter forrige brukar når han overtok. Bør vel vera ein kjøpekontrakt i forkant av festesetelen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Magne Bjelland
8 timer siden, Richard Johan Natvig skrev:

Noen forslag:

 

Stordøens Sogn. tenker eg.

 

sine Fekreaturer?

 

som han skal have Frihed til at have hjemme i "Buhagen"

 

Stranden

 

... har ?derhos? at ...

 

og i samme ?Forhold??? som

 

 

Veldig bra! Takk skal dere ha! Overasket at han hadde arbeidsplikt. Sverke Sverkeson (min tip-oldefar) var skutebyggjar og bygdedoktor. Sjøvlert kvakksalvar. Ein fargerik person. Nå skal eg prøve finne ut kva han betalte for husa som eventuelt stod på plassen etter forrige brukar når han overtok. Bør vel vera ein kjøpekontrakt i forkant av festesetelen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Knut Skorpen

Den kjøpekontraktenpå husa  er du heldig om du finn. Ein plass som kunne fø tre kyr, var ein rimeleg stor plass, så 8 kr + 12 dagars arbeid var kanskje ikkje så høg ei leige?  I den grad eg kjenner slike kontraktar frå Helgeland, ville husmennene heller arbeide for leiga enn betale kontant. Då vart arbeidet vurdert til 1 kr dagen for kvinnfolkarbeid, 2 kr dagen for mannfolkarbeid (tidleg 1900-tal). Du finn kanskje ut korleis dette vart gjort i Naustvågen, også?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Knut Skorpen

No har eg lese igjennom resten. Eg brydde meg ikkje om å vere nøye med store og små forbokstavar; den jobben kan du gjere sjølv. Du må uansett gjennomgå lesinga nøye. Dei orda eg ikkje har forstått, kan du kanskje finne ut av om du leiter etter dei forskjellige bokstavane i den øvrige teksten. Eg stussa spesielt på punkt 9; du må sjekke om eg kan ha gløymt eit "ikke", eller om det står "forbudt", ikkje "forundt" . Du sjekker vel også personnamna mot andre kjelder med tydelegare skrift. 

 

 7. Husmanden har dessuden at vedligeholde paa samme maade og  samme Forhold som hans formand Thorkel Zachariassen gjærdet fra. Kjøtlinsgjærdet [??] østover til begge sider til Søen. Gjærdeløkken paa Sydsiden af Pladsen skar derhos opføres  ... .  Holder Huusmanden Faar, er han pligtig til at havne disse paa     Kjøtlinen [??]; dog har han, som over anført, at drive dem tilfjelds, naar vi driver vore Kreature. 9. Det skal være Husmanden forundt med Hund at jage vor – Eiernes – Smale [??] fra sine Enemærker [??] . 10. Bygselen er betalt. 12. Forøvrig retter Husmanden sig efter Lov og Anordninger og er os som sine Husbønders ... p.t. K...øy den 25 nov 1879. Hans Johannes Bjelland, Peder Andersen ...valen, Thorbjørn Johannesen Bjelland. Til vitterlighed Jo Iversen. Nærværende festeseddel vedtager jeg i alle dele d.u.s. Sverke S. Nøstvaag.  Til vitterlighed Joh. Iversen.

Edited by Knut Skorpen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Magne Bjelland

Hei, og takk for bidrag. Dette var over all forventning. Thorkel Zachariassen var forrige bruker. Kan "formand" bety noe sånn som "forrige bruker"?

 

"Kjøtlinsgjærdet ???" - Ved slutten av Sverke Sverkeson sin tid i Naustvågen ("Nøstvaagen"), ble det bygget en sildolje fabrikk like inntil. Dette skjedde i 1919, Sverke dør 1921. Det som startet som en sildoljefabrikk, feier i år 100 år - ikke som sildoljefabrikk, men som norkes største offshore verft - Kværner AS - fortsatt på motsatt side av "gjerdet". Området den ligger på har i alle år så langt ein kan huska hatt navnet Kjøtteinen. Vi som har levd ei stund og har sitt arbeid, sier ikke at vi jobber på Kværner - vi jobber på Kjøtteinen.

 

Arbeidsplikt 12 dager...4...forteller vel at han skal yte 4 dager på våren, 4 dager på sommer og 4 dager på høst. Jeg har et eksempel på et bruk like ved som min oldefar (på far siden) festet i 21 år tidligere (1858). Tekst: ....2, Aarlig afgift avlegger med 3 - tre - spd samt 9 dagsarbeide. Tre i Vaaraanen, 3 i Slaatten og 3 i Kornskuren - Dagsarbeiderne efter tilsigelse og paa husbondens kørt.

 

Navnene (eierene) tror jeg at jeg skal finne i bygdeboken for Stord.

 

Kort histore om Naustvågen: størrels - 17 mål. Sverke Sverkeson festet bruket i 1879. Han er min tip-oldefar på morsiden. i 1916 blir Naustvågen solgt - til min bestefar på far siden. I 1963 blir Naustvågen overtatt/kjøpt av min far. I 1973 blir Naustvågen solgt til Aker Stord (dagens Kværner AS). 94 år av Naustvågen i vår slekt var over.

 

Jeg legger ved eit bilde tatt av Naustvågen kring 1921 - året da Sverke døde (han hadde burett livet ut, selv om bruket var solgt til min bestefar). Naustvågen er i front. her kan en skimte "Nothuset" til høyre, og "Vekstedet" til venstre. Lenge opp kan en skimte den vesle stova, samt "Klinikken" Sverke bygde (Han var bygdedoktor, og hadde sitt eget "sykehus"). Bakerst kan ein tydleg sjå den nye sildoljefabrikken som er under oppbygging. Da vi bosette Naustvågen (1963 - 1973), var stort sett alle bygningene slik dei er - Stova (våningshuset hadde fått mange påbygg/ utvidelser). Min far bygde ny bolig like til høyre på det eksisterende våningshuset. I dag fungerer den som barnehage. Av dei gamle husene står berre Verkstedet igjen.

 

 

 

naustvaag-02.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites
Knut Skorpen

"Formand" var det gamle ordet for "forgjengar", ja.

Og det står nok rett og slett Kjøtleinsgjerdet og Kjøtleinen. Slik er lettare å sjå når ein er kjenner namnebruken i området.

 

Punkt 5 gir interessante opplysningar, men det er eit par nøkkelord eg ikkje greier å lese:

"5. I aarlig bygsel betaler han 8 – otte – kroner. Dessuden foretter [?] han 12 tolv Dagers arbeide, nemlig 4 i hver [...] hvilket [...] deles mellom os efter jordskylden".

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Else B. Rustad

Punkt 5 leser jeg slik:

5. I aarlig Afgift betaler han 8 – otte – kroner. Dessuden foretter han 12 - tolv Dages Arbeide, nemlig 4 i hver Saisson, hvilket alt deles mellem os efter Jordskylden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Magne Bjelland

Punkt 5; ut fra ovennevnte tolker jeg det slik: 12 dager pliktarbeid, 4 dager i hver sesong - vår, sommer og høst. Disse skal fordeles på hver av de 3 eierne av plasset. Jeg har tilsvarende eksempel på et bruk like ved som min oldefar (på far siden) festet i 21 år tidligere (1858). Tekst: ....2, Aarlig afgift avlegger med 3 - tre - spd samt 9 dagsarbeide. Tre i Vaaraanen, 3 i Slaatten og 3 i Kornskuren - Dagsarbeiderne efter tilsigelse og paa husbondens kørt. Her var det kun 1 eier. Kan dette høres rimelig ut? Evig takknemmelig for bidragene.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
Magne Bjelland

På slutten av Festeseddelen: Kan det stå?:

 

«Forøvrig retter Husmanden sig efter Lov og Anordninger er os som sine Husbønders hørig? og rydig. p.t. Kaarevig den 25 nov 1879».

Kårevik (Kaarevig) var sete for sorenskrivaren i Stord/ Sunnhordland på den tid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Richard Johan Natvig
5 timer siden, Magne Bjelland skrev:

«Forøvrig retter Husmanden sig efter Lov og Anordninger er os som sine Husbønders hørig? og rydig.

 

Forøvrig retter Husmanden sig efter Lov og Anordninger og er os som sine Husbønder hørig og lydig.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.