Jump to content
Arkivverket

Tyde pantebok Iver Ancher (1745- 1772)


Hans Olav Hamran

Recommended Posts

Hans Olav Hamran

Jeg jobber med et bokprosjekt, og i den forbindelse må jeg danne meg at bilde av Iver Ancher (død 1772). Jeg tipper at det har noe med kjøp av Mangelsgården å gjøre.

 

Noen som kan hjelpe?

 

 

"Iver Ancher av Christiania og Jens Hjort..."

 

Link til grunnbok

 

 

Iver Anker pantebok.jpeg

Link to post
Share on other sites
Astrid K. Halleraker

Det må gjerne komme til flere deltakere. Første linje etter det du selv har tydet; noen kjennetegn ved skriften er at små A-er bokstavenA.JPG.388117a042faafb940656df8c9db27e0.JPGskrives med kløving, slik som i ordet paa. Videre blir liten O skrevet nokså åpen i toppen BokstavenO.JPG.89ddc71536fafaa0efad88268c52861f.JPG.

linje01.JPG.580434c14874132864915bf07d035edf.JPG

Boende paa Gaarden Fosheim paa Ma_

 

kilde https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00232/Gotisk_skrift_-_En__232788a.pdf

Link to post
Share on other sites
Else B. Rustad

Jver Ancher af Christiania, og Jens Hiort, boende paa Gaarden Fossum paa Modum, kiendes og hermed vitterliggiør, At have solgt Skiødet og avhændet, ligesom vj og hermed, Sælger Skiøder og avhænder, til Monsieur Abraham Hejdecker og Arfvinger, Nemlig jeg Iver Ancher min Eyende 1/3 Part udi den Watterlands Storgade, imellem Mons. Christian Bruuns Hauge paa den eene, og Lars Hansen Omres lejeGaard paa den Andre side, beliggende Gaard og Hauger som min ved Skiøde af 8de October 1759, af Hans Schedsmoe, solgt og bebevet er og jeg Jens Hiort mine Ejende 2/3 Parter udi samme Gaard der mig ved nest førnevnte(?) Skiøde for 1/3 part, og ved Mons. Hans Mols Skiøde av 2d april 1761; for 1/3 Part, solgt og Skiødet er. Og som Mons. Abraham Heidecker, har betalt os, de for denne Gaard accorderede Kiøbe Penge med den Summa Et Tuusinde Aatte Hundrede og Halftredsindstiuge Rixdaler skriver 1850rd; Saa skal samme, med sine istaaende 6 Jern Kackelovner og all anden muur og nagelfast Jndreening, samt tilligende Hauge, saaleedes som den nu findes indhegnet, herefter følge og tilhøre Monsr. Hejdecker og Arfvinger som en frie og frelst Eyendom giørende sig deraf fra denne dend beste nøtte og gavnlig, som han eller de best veed Vil kand, og det med samme Rett, som Vj den Ejet og hafft haver. Det paaligger Mons. Hejdecker at svare eller de paa Gaarden gaaende Rettigheder for dette Aar, uden Udgifft for os. Herved extraderes Kiøberen til sin ydermeere Betryggelse....

 

så langt kom jeg da øynene begynte å gå i kryss...  

  • Like 1
  • Thanks 2
Link to post
Share on other sites
Else B. Rustad
34 minutter siden, Gunnar Sigdestad skrev:

Berre eit par merknader:

 

...solgt og bebrevet...

Jndreedning...

Dette har du helt rett i, Gunnar.

Øynene mine gikk vel i kryss (da også!)

  • Haha 1
Link to post
Share on other sites
Astrid K. Halleraker

Vi som finner støtte i kurslitteratur har følgende lærdom fått: Det står Fossum. Den lange S-en har aldri en fane, det er bare små S-er som har det. Det lille tegnet er ikke en fane, men tøddel over u. Mo_ ser ut som Ma_, men en slik forveksling av a og o er vanlig.

Edited by Astrid Kaardal Halleraker
rydding
Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

om vi skal pirke/lære litt til:  det står vel "Fosseim".

Og jau, lange, latinske s-ar har fane her; sjå t.d. i "Christensen" og "Amundsen" rett til venstre for dette.

Link to post
Share on other sites
Astrid K. Halleraker

Dette er ikke ment som korrektur. Jeg er så heldig å kunne referere til en tyding, det er det som er sammenhengen nå. Ja vel, den lange latinske s-en har en fane, og gårdsnavnet skal være Fosseim. Senere står det "At have ..." og jammen står det en fane på lang gotisk h også.

Link to post
Share on other sites
Astrid K. Halleraker

Rettelser av mine tidligere påstander. Det kalles kløvning når a skrives med ovenfra og ut til siden, ikke kløving. Og det er ikke tøddel over u, men en bue. Og tekstens lange gotiske h bruker ikke fane, det er mer en utbrodert øvre løkke som kan bli brutt i pennestrøket. Her er H-former som brukes i teksten

vedlegg.JPG.756b585e98c1f8f6ede8b17b6f4c3aec.JPG

Edited by Astrid Kaardal Halleraker
Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad

Hvis du heile tida skal henge deg opp i kva som står i læreboka, kjem ikkje du vidare, Astrid. Hvis ein ikkje har språkfølelse, ein god porsjon intuisjon og har evne til kvalifisert gjetning er det eit vanskeleg arbeid å transkribere gammal handskrift. Då eg byrja for ca. 50(!) år sidan, bladde eg igjennom Øvelsesbog i Læsning af Haandskrifter [...] 1861, og oppdaga fort at ikkje 2 personar skriv likt. Ein vil òg oppdaga at same personen ikkje skriv same ordet likt 2 av 10 gonger, men det gjer ingen av dagens befolkning som brukar pennen heller. Men det som er bra, og til stor hjelp, er at kontorsekretærar i gamle dagar var ganske stø i rettskriving. Dei får det ikkje lettare dei som eventuelt skal analysere di og mi handskrift om 100 år, eller dagens ungdoms for den del. 😂

 

Edited by Gunnar Sigdestad
Link to post
Share on other sites
Astrid K. Halleraker

Vi som ikke har 50 års erfaring, er i flertall på forumet. Mine innlegg med henvisninger til lærebøkene, er bare interessante for nybegynnere. Jeg følger kursene i gotisk skrift i tiltro til at jeg vil lære å lese nettopp det, gotisk skrift. Og jeg har gjort oppmerksom på i et innlegg ovenfor, at det er mitt utgangspunkt her. Å få vite om andre som kan dette intuitivt er ikke særlig lærerikt.

Link to post
Share on other sites
Hans Olav Hamran

Mange takk til dere alle. Jeg er mektig imponert. Det står ingen dato, men jeg antar det må være fra 1764, basert på noteringene før og etter. At Iver Ancher var i Christiania i 1764 bidrar til å tidsfeste The Grand Tour.

Link to post
Share on other sites
Hans Olav Hamran

Du har rett i hva du antyder. Hele teksten er nok ikke tolket, men jeg har nok til å forstå hva det er. Ser det står 27. august 1764 nederst, så da har jeg datoen også. Igjen takk!

Link to post
Share on other sites
Hans Olav Hamran

Men jeg har en ny en. Om noen tar utfordringen er jeg veldig takknemlig.

 

Link til Grunnbok

 

Jeg leser:

Torsdag den 14 september 1775 blev på Christiania Byting følgende dokumenter lagt (?)

Karen Elieson Enke av justiceraad Christian Ancher, Peder Ancher, og Leif(??? Det er ingen Leif i den slekta) Ancher giøre=

Grunnbok 1775.jpeg

Link to post
Share on other sites
Astrid K. Halleraker

Dette syns jeg er en vanskelig skrift. Anse denne tydingen som et forslag. Noen ord er etterfulgt av [?], noen ord er uten mening og må være feil, og ... står for uleselig. Bare noen av de første linjene er transkribert.

 

Torsdagen den 14 September 1775 blev paa Christiania Byeting Følgende Documenter Læst:
Karen Elieson Enke af Justice Raad Christian Ancher, Peder Ancher, og Iesh Ancher giøre

vitterlig, at vi har _anske[?] Arvinger tilligemed Etats Raad Bernt Anchers .... ....
            afdøede S... og Broderen[?] Iver Ancher have[?] ...........
til bemelte Etats Raad Bernt Ancher d/... ed i arv tilfaldne Iver Anchers gaard med
    tilligge[n]des støkke[?] etter.. som han ijen som og ..r ...... ..... Søster af
11te Junii 1771 - tinglæst den paafølgende 20de eyurdem ..... med og mod den eye ........
    for, Tillæg og for....... som sig Iver Ancher har ladet bekoste paa gaarden

 

  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Else B. Rustad

Jeg leser avsnittet slik:

 

Torsdagen den 14 September 1775 blev paa Christiania Byeting Følgende Documenter Læst:
Karen Elieson Encke af Justice Raad Christian Ancher, Peder Ancher, og Jess Ancher giøre vitterlig, at vi som eeneste Arvinger tilligemed Etats Raad Bernt Ancher, efter vores afdøede Søn og Broderen Iver Ancher have overdraget til bemelte Etats Raad Bernt Ancher den os i arv tilfaldne Iver Anchers gaard med jo Tilliggelser jo ikke alleene som hand ejer dem efter David Bolts Skifte af 11te Junii 1771 - Tinglæst den paafølgende 20de ejusdem men endog med de nye bygninger, Tillæg og forbedringer som ieg Peder Ancher har ladet bekoste paa gaarden, dens Løkker og hauge i den Tiid ieg samme beboede; og da hand har betalt til os den Summa 7090 Rdr som er den omforeenede Kiøbe-Summa der til kommer os efter opviste Regninger over denne gaards Kiøbe-Summ og da siden derpaa anvende bekostninger saa qvitteres ham herved kravesløs for disse Syv Tuusinde, Nie huundrede og halvfemsindstyve Rigsdaler og denne Sahl. Iver Anchers gaard,
....osv. osv.

 

  • Like 1
  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.