Jump to content
Arkivverket
Øystein Lillegaard

Kan noen hjelpe med transkribering av dette dokumentet?

Recommended Posts

Øystein Lillegaard

Hei !

En fjern slektning av meg har sittet inne på botsfengslet og i den forbindelse finner jeg at det har kanskje betydning for min oldefar som er nevnt i dokumentet. Er det noen som har mulighet til å transkribere det som står? På forhånd takk!

 

RA, Botsfengslet, D/Db/Dbb/L0021: 196g - 484g, 1882-1884, s. 101
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db10101603180106
 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Richard Johan Natvig

Det er meir fristande å forsøka seg dersom du først skriv inn det du har klart å tyda, med eventuelle hol her og der, eventuelt peiker på ein bestemt del av teksten som er relevant for deg, slik at andre kan komma til med rettingar  eller komplettering. Det tar jo tid å tyda ein slik tekst.

 

Men her er i alle fall den første sida, ikkje korrekturlest:

 

Emil Larsen Kirkeby

er efter Præsteattest født paa Gaarden Kirkeby i Hakedal, Nitedal ...? , 

3 October 1852 af Forældrene Gaardmand Lars Amundsen Moe og Hustru 

Anne Karin Thoresdatter. Confirmeret som No 1 i 1868 med Meget Godt 

for Christendomskundskab Flid og Forhold. Han har nydt en god Opdragelse og har altid 

været en hæderlig Ungdom, siger Præsten. Ugift. Barnløs. Kjøbmand. 

Hjemløs. Hakkedalen.

 

Ved Høiesterets Dom af 8 September 1882, befalet fuldbyrdet ved 

Kgl. Res. af 23 December 1882, er han for Overtr af 21-24 ..? 25 b og 26 sidste Del 

ilagt Strafarbeide i 8 Maaneder. Underrette, Christiania Byret, ilagde ham for 21-24 c (falsk 

Bogførsel) 6 Maaneders Strafarbeide.

 

Han er sat under Tiltale for:

a. Svigagtig kort før hans Boes Overgang til Konkursbehandling ved Indgaaelsen 

af frivilligt Forlig at have banet sin fader, Lars Moe, Adgang til Execution 

til Forfang* for de øvrige Creditorer.

b. Falsk eller uforsvarlig Bogførsel og

c. At have rømt til Udlandet undtagende Boet tilhørende Midler.

Tiltale mod hans fader for Meddelagtighed i den under a nævnte For- 

brydelse er frafaldt.

I August 1880 etablerede han en Handel i Christiania sammen med Johan 

Oscar M...?**. Denne udtrådte efter 2 Maaneder, da Handel... gik slut og Kirkeby brugte for mange 

Penge. Den 5 Mai 1881 overgav Tiltalte sit Bo til Skifterettens behandling. Boet viste 17,000 

Kr Passiva. Til Dækkelse? havdes hans Møblement og Varebeholdning, der indbragte til  1402 Kr samt 

udestaaende Fordringer til nominel Værdi 3000 Kr og reel Værdi 2000 Kr. 14. Juli 1881 afreiste Angjeldende? 

til Amerika, men han blev paa Justitsdeptets Ordre anholdt i London, da man mistænkte ham for 

at have understukket Noget.

ad a 12/11 80 udstedte Angjældende til sin fader et Gjældsbrev Kr 4500 som han forpligtede sig til at betale 

senest inden 1ste Marts 1881. 15/3 81 sluttedes i Henhold til dette Gjældsbrev Forlig, hvorefter Faderen havde 

Execution udelukkende for at begunstige ham paa de øvrige Creditorers Bekostning, forklarer Angjældende.

ad b. Hans Bøger er ikke overensstemmende med L. 3/6 74 førte saaledes, at Forretningens Gang og 

Midlernes Anvendelse derfor kan sees. Der er ført Cassebog, 2 Contobøger og en 

Memorial og en liden Bog for Diverse, men Bestyreren af Boet formener, at der i disse ikke er til-

strækkeligt Materiel til at opgjøre en Status, noget Angjældende indrømmer han aldrig har gjort, og paa-

peger flere feil ved Bogførselen: Feilsummeringer, Falsk ved Bogførselen, de 4500 Kr for Gjælds-

beviset fra faderen er saaledes ikke bogført, derimod er en del Beløb debiteret Cassen som fremkom-

met ved Laan Endossement og Laan i Bankerne, heller intet Beløb er debiteret Cassen for Laanet 

af Onkelen Asak, slurvet og slusket Bogførsel i det Hele.

ad c. Det er ikke oplyst, at han medtog af Boets Midler paa sin Amerikafærd.

 

Den 6 Februar 1883 indkom i Fængslet med Inspectionens Sam-

tykke paa 5 Maaneder og 10 Dage.

 

 

*Forfang betyr skade, til skade for dei andre kreditorane

** Johan Oscar Moss, trur eg.

Edited by Richard Johan Natvig
retta For.?.ang? til Forfang, og havet til banet (tiltalens pkt. a)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.