Jump to content
Arkivverket
Tore Langholm

Oppnevning av ny verge?

Recommended Posts

Tore Langholm

Ved sin død i Bergen i 1749 etterlot skomakermester Daniel Jørgensen seg enken Maria Albertsdt. Folscher og to barn på fem og syv år.  Hans Breder var laugsverge for enken.  Enken døde senere samme år.  Jeg har ikke klart å finne skiftet etter henne, men jeg antar at det uansett er sannsynlig at Hans Breder kan ha fortsatt som verge for barnene.  Imidlertid døde Hans Breder i 1757 (begravet i Nykirken 3/3)  og da lurer jeg på om det er mulig å finne ut hvem som overtok som verge?  Finnes det for eksempel en overformynderrulle hvor dette fremgår, eller kan det tenkes at noe er oppgitt i et evt skifte etter Hans Breder?

 

Solied om familien:  https://media.digitalarkivet.no/view/100099/480?indexing=

Skiftet, med noe mer tolkning: http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?p=785071#785071

 

Edited by Tore Langholm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Buet i skiftet etter Daniel var så godt som insolvent (det var litt til å dekkje gravdferda, elles ingen arv).

Difor var det ikkje behov for å oppnemne eller nemne nokon til å sjå til arven i skiftet.

Det står ikkje at Hans Breder (Breden?) var verje eller formyndar for borna. Han var lagverje for enkja - altså enkja sin talsmann i (skifte)retten.

 

Verje for farlause barn var regulert av lova (Kristian Vs lov 3-19-2). https://www.hf.uio.no/iakh/tjenester/kunnskap/samlinger/tingbok/kilder/chr5web/chr5_03_19.html

Det var næraste mannlege slektning (myndig bror, farfar, morfar, farbror, morbror, osv. ). Han ville vere det i kraft av slektskap, og trong ikkje oppnemnast.

Unnatak var når det var formue som skulle forvaltast. Verja måtte ha tilstrekkeleg evne (økonomisk og andre måtar) til å gjere det - og han burde ikkje

ha for stort ansvar. Difor vart gjerne sysken som hadde arva formue fordelte på fleire verjer - og desse vart oppnemnde av skifteretten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Men også då var det ofte familie som var verge. Ein finn ofte eldre brør, svograr, onklar osv. nemnde som verger eller laugverger i skifta, og dette gjev interessante opplysningar om slektsforholda.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnitaRiise (Statsarkivet Bergen)

Om du ser på arkivet etter Bergen byfogd, så finn du bl.a. forslagsbøker til nye formyndere heilt frå 1735. Lenke til Arkivportalen(9.H.a.):

https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-07000000018076

Desse er tilgjengelege via lesesalen på Statsarkivet i Bergen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Finst det liknande protokollar også frå andre deler av Vestlandet, som f.eks. frå Sunnfjord?

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnitaRiise (Statsarkivet Bergen)

I kva grad det fins eigne forslagsprotokollar til nye verjer veit eg ikkje. Men Sorenskrivararkiva inneheld som regel ein bolk for overformynderiet. Du finn oversikta for Sorenskirvaren i Sunnfjord under J her:

https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-07000000038535

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.